Bibliografske zbirke

 CTK Online

Informacijski viri na strežniku CTK.

 MLA International Bibliography

MLA International Bibliography omogoča iskanje strokovne in znanstvene literature s področij literarnih ved in jezikoslovja: literarna teorija in kritika, literarne forme in žanri, nacionalne književnosti, folklora, dramske umetnosti, posamezni jeziki in jezikovne skupine, teorija lingvistike, filozofija jezika, jezikovna politika, socio- in psiholingvistika, prevajanje, leksikologija, onomastika itn. Obsega bibliografske podatke o člankih iz več kot 5500 naslovov serijskih publikacij, knjigah, poglavjih iz knjig, disertacijah in knjižnih zbirkah od leta 1926 dalje.

 Scopus

Scopus je multidisciplinarna bibliografska zbirka s citatnim indeksom, ki jo od leta 2004 gradi  založnik mednarodne znanstvene literature Elsevier. Zajema članke v recenziranih in odprtodostopnih revijah, prispevke iz znanstvenih monografij in posvetovanj ter patente. Scopus se  uveljavlja kot dopolnitev ali celo zamenjava za zbirko WoS. Zbirka se dopolnjuje tedensko. Dostopna je na lokacijah Univerze v Ljubljani, CTK in NUK ter z oddaljenim dostopom za študente in zaposlene, člane knjižnic UL, CTK in NUK.

 Ulrichsweb

Ulrichsweb obsega podatke o približno 250 000 serijskih publikacijah z vsega sveta: časopisih, časnikih, revijah, letopisih itn. Podatki zajemajo naslov, ISSN, začetek in pogostost izhajanja, tip, recenziranost, jezik, državo, ceno, vsebinsko področje (tudi po klasifikaciji LC in Deweyu), CODEN, naklado, urednika, občinstvo, opis in zgodovino naslova. Poleg tega so vključeni tudi podatki o različnih medijih (npr. mikrofiš), če je naslov v elektronski obliki, dobite podatke o URL naslova in različnih ponudnikih. Našteti so sekundarni viri - podatkovne zbirke ("Abstracting & Indexing Services"), ki popisujejo ("indeksirajo") članke nekega naslova, prav tako servisi, kjer lahko naročite dostavo člankov. Dobite lahko tudi kontaktne informacije o založniku, za naročila in urejanje avtorskih pravic.

 Web of Science

Servis Web of Science omogoča dostop do multidisciplinarnih bibliografskih baz podatkov z indeksi citiranosti: Science Citation Index Expanded® (SCI-EXPANDED), Social Sciences Citation Index® (SSCI) in Arts & Humanities Citation Index® (A&HCI)  ter spletni dostop do  Journal Citation reports s podatki o dejavnikih vpliva in drugih bibliometričnih kazalnikih za posamezne revije.

 Zbirke na Mrežniku NUK

Mrežnik je NUK-ovo izhodišče za iskanje znanstvene in strokovne literature ter drugih informacij. Pomaga vam pri izbiri ustreznega informacijskega vira, kjer potem poiščete informacije: besedila člankov, bibliografske zapise o člankih, knjigah, disertacijah..., elektronske knjige, statistične podatke, zvočne posnetke, kontaktne podatke itn.

www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri