Biologija

Program je namenjen izobraževanju učiteljev biologije z vezavo v osnovni šoli in srednjih šolah, kjer biologija ni maturitetni predmet.

Trajanje študija

4 leta (8 semestrov)

Podatki o predmetniku

Predmetnik obsega tri vsebinske sklope predmetov: 1) skupne predmete, 2) predmete v okviru biološkega sklopa in 3) predmete v okviru izbrane vezave s kemijo ali gospodinjstvom.

 

V okviru biološkega sklopa predmetnik vključuje naslednje predmete:

1. letnik:

Splošna zoologija (6 KT)
Splošna botanika (4 KT)
Osnove zoologije nevretenčarjev (6 KT)
Mikrobiologija (3 KT)
Anatomija človeka (3 KT)
Didaktika biologije I (3 KT)

2. letnik:

Sistematska botanika (7 KT)
Biokemija (3 KT)
Genetika (3 KT)
Didaktika biologije II (3 KT)
Zoologija strunarjev (4 KT)
Fitofiziologija (4 KT)

3. letnik:

Zoofiziologija (6 KT)
Didaktika biologije III (praksa) (2 KT)
Ekologija (7 KT)
Izbirni predmet stroke I (4 KT)

4. letnik:

Možgani in vedenje (3 KT)
Biologija človeka (3 KT)
Evolucija (3 KT)
Didaktika biologije IV (7 KT)
Izbirni predmet stroke I (4 KT)

Izbirni predmeti stroke

Biologija celice, Embriologija vretenčarjev, Ekologija morja, Ekologija površinskih voda, Nevrobiologija, Okoljske spremembe in varstvo narave, Slovenska flora in favna, Rastline in človek, Osnove biologije dvoživk, Organizmi pri pouku biologije in naravoslovja, Mikrobiologija v šolskem laboratoriju, Uvod v odnose med organizmi, Praktikum iz genetike.

 

Izvedba predmetov temelji na sodobnih pedagoških metodah, ki so podprte z uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije ter vključujejo aktivno delo študentov, npr. prek eksperimentalnega dela v laboratoriju, priprave samostojnih nastopov, skupinskega in projektnega dela, e-učenja ipd.

Zaključek študija in strokovni naslov, ki ga pridobi diplomant/-ka

Študent/-ka zaključi študij z zaključnim diplomskim izpitom in pridobi naslov:
profesor/-ica biologije in kemije oz. profesor/-ica biologije in gospodinjstva.

 

Po zaključeni 1. stopnji lahko diplomanti, ki želijo poučevati nadaljujejo študij na 2. stopnji.

www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri