Supervizija, osebno in organizacijsko svetovanje

PDF Predstavitveni zbornik 2019/20

PDF Predstavitveni zbornik 2018/19

PDF Predstavitveni zbornik 2017/18

 

Namen programa je oblikovati strokovnjaka s širokim teoretičnim in praktičnim znanjem s področja supervizije, osebnega in organizacijskega svetovanja. Študij je usmerjen v raziskovanje in pridobivanje novih spoznanj o teoriji in praksi supervizije, osebnega in organizacijskega svetovanja, v razvijanje novih modelov in metod dela na omenjenih področjih ter v razvijanje svetovalnih in supervizijskih veščin. Program pokriva proučevanje in raziskovanje supervizijskih problemov pri čemer interdisciplinarno povezuje dosežke domačih in tujih znanstvenih in strokovnih ugotovitev s področja supervizije, osebnega in organizacijskega svetovanja (teorije učenja, svetovanja, organizacije, osebnosti, komunikacije, skupinske dinamike in drugih področij).


Šolnina za izredni študij: 2.100,00 €.

 

 

 

Podatki o študijskem programu

ImeSUPERVIZIJA, OSEBNO IN ORGANIZACIJSKO SVETOVANJE
VrstaDrugostopenjski magistrski študijski program
Trajanje2 leti
Število ECTS120
Smer/ Nima smeri
Moduli študijskega programa

1. splošni moduli

2. strokovni moduli

3. izbirni strokovni moduli

4. skupni izbirni moduli

5. magistrsko delo

Strokovni naslov diplomantaMagister/magistrica supervizije, osebnega in organizacijskega svetovanja 

Pogoji za napredovanje po programu

Splošni pogoj za napredovanje v drugo leto študija je opravljen modul Teoretske in izkustvene osnove supervizije oz. ustrezni ekvivalent. Kandidat/ka, ki opravlja program kot redni študij, mora za vpis v 2. letnik zbrati najmanj 54 KT ECTS iz prvega leta študija.Kandidatom, ki opravljajo program kot izredni študij, se pogoje za napredovanje določi tako, da se upošteva celotni obseg obveznosti (vse predvidene kreditne točke), opredeljenih za posamezno leto študija (najmanj 30 in največ 45 KT ECTS, gl. točko 4.11).

 

Pogojni vpis v višji letnik: v primeru, da kandidat/ka ne doseže zgoraj zapisanih pogojev je možen ob upoštevanju meril in postopkov, ki jih določa 153. čl. Statuta UL.

 

Pogoji za podaljšanje statusa študenta so opredeljeni v 153. čl. Statuta UL.

 

 

 

Pogoji za dokončanje študija

Za dokončanje študija mora kandidat/ka zbrati vse predvidene kreditne točke iz vseh ustreznih delov programa. Pri tem se lahko upoštevajo tudi kreditne točke, pridobljene na drugih visokošolskih zavodih doma in v tujini (mobilnost) oziroma dosežene na podlagi priznanega znanja in spretnosti, če so bile dosežene v skladu z zakonom, statutom UL in pravili PEF ter bile potrjene na organih fakultete.

 

 

www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri