Logopedija in surdopedagogika

PDF Predstavitveni zbornik 2021/22

PDF Predstavitveni zbornik 2020/21

PDF Predstavitveni zbornik 2019/20

PDF Predstavitveni zbornik 2018/19

PDF Predstavitveni zbornik 2017/18

 

Študij na magistrskem programu Logopedija in surdopedagogika je izrazito transdisciplinaren in zajema različna področja medicinskih specialnosti (otorinolaringologija, avdiologija, fiziologija, genetika, patologija, psihiatrija), tehničnih ved (elektroakustika, računalništvo), jezikoslovja, psihologije, pedagogike. Glede na potrebe po kritični evalvaciji lastnega dela, razvoja stroke ter enakopravnega, odgovornega sodelovanja v različnih timih z zdravniki, psihologi, učitelji, elektroinženirji, uporabniki in starši je drugostopenjski študij področja minimum za uspešno samostojno delo bodočega magistranta/tke logopeda/inje in surdopedagoga/inje. Pri svojem delu se srečuje s kompleksno problematiko komunikacije pri posamezniku in uporablja sofisticirane elektroakustične in računalniške pripomočke in je pod stalnim pritiskom in nadzorom uporabnikov samih ali njihovih staršev.

 

 

Podatki o študijskem programu

 

 

ImeLOGOPEDIJA IN SURDOPEDAGOGIKA
VrstaDrugostopenjski magistrski študijski program
Trajanje1 leto
Število ECTS60
Smer/
Strokovni naslov diplomanta

Magister profesor / magistrica profesorica logopedije in surdopedagogike

Okrajšava: mag. prof. logop. in surdoped. 

Pogoji za napredovanje po programu

- pogoji za napredovanje iz letnika v letnik

Za kandidate/ke, ki opravljajo program kot redni ali izredni študij in v osnovnem obsegu 60 KT ECTS, pogojev za napredovanje ni (študij traja eno leto).

 

- pogoji za ponavljanje letnika
Študent ima možnost ponavljati letnik v kolikor je v času študijskega programa pridobil vsaj 18 ECTS iz nabora strokovnih obveznih in/ali strokovnih izbirnih modulov (na podlagi 152 člena
Statuta UL).

 

 

 

 

Pogoji za dokončanje študija

Za dokončanje študija mora kandidat/ka zbrati vse predvidene kreditne točke iz vseh ustreznih delov programa. Pri tem se lahko upoštevajo tudi kreditne točke, pridobljene na drugih visokošolskih zavodih doma in v tujini (mobilnost) oziroma dosežene na podlagi priznanega znanja in spretnosti (gl. točko 4.7 vloge za pridobitev soglasja ... ), če so bile dosežene v skladu z zakonom, statutom UL in pravili PEF ter bile potrjene na organih fakultete.

Kandidat/ka, ki se vpiše v program druge stopnje, mora ne glede na določila prejšnjega odstavka najmanj 30 ECTS doseči v študijskem programu PEF UL in najmanj 24 ECTS iz strokovnega modula tega programa.

 

 

 

www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri