Razredni pouk

Kaj je Oddelek za razredni pouk?

Je oddelek na Pedagoški fakulteti. Na njem študirajo tisti, ki bi radi postali profesorji/-ice oz. magistri/-ce profesorji/-ice razrednega pouka. Po 1. stopnji boš lahko z diplomo in nazivom profesor/-ica razrednega pouka pomočnik/-ica učitelja/-ice. Z nadaljevanjem študija na 2. stopnji in nazivom magister/-ica profesor/-ica pa so ti odprta vrata v samostojno poučevanje v prvem in drugem triletju osnovne šole. Študij lahko tudi nadaljuješ in si pridobiš doktorski naziv.

 

 

Postati učitelj? ZAKAJ PA NE.

 • Široko znanje z različnih področij.
 • Ustvarjalno delo z mladimi.
 • Možnost napredovanja (od pripravnika do ravnatelja).
 • Možnost stalnega izobraževanja.
 • Povezava z evropskimi državami (izmenjave).

Kakšen je študij na Oddelku za razredni pouk?

Zanimiv, raznolik, izzivalen, interdisciplinaren. Na kateri fakulteti lahko hkrati spoznavaš didaktične in tehnične vidike sodobnih medijev, psihologijo, pedagogiko, filozofijo in sociologijo, šport, tuji jezik, geografijo in zgodovino, matematiko, slovenski jezik in književnost, naravoslovje, glasbeno in likovno umetnost? Razredni pouk je univerza v malem. Študij je zelo pester, saj predmeti ne potekajo le v obliki predavanj. Veliko je vaj in praktičnega dela v razredu pa učenja na terenu, kakšna ekskurzija se najde, pozneje pa lahko izpopolniš svoje močno področje z izbirnimi predmeti.

Katere predmete oz. študijska področja ti študij ponuja?

 • Didaktika
 • IKT
 • Razvojna in pedagoška psihologija
 • Teorija vzgoje
 • Metodologija pedagoškega raziskovanja
 • Pedagogika otrok z motnjami v razvoju
 • Izbrana poglavja iz filozofije in sociologije
 • Športna vzgoja z didaktiko
 • Tuji jezik
 • Družboslovje z didaktiko
 • Matematika z didaktiko
 • Slovenščina z didaktiko
 • Naravoslovje z didaktiko
 • Vokalno instrumentalni pouk
 • Glasbena vzgoja z didaktiko
 • Likovna vzgoja z didaktiko

 

Na svidenje na Oddelku za razredni p☺uk!