Socialna pedagogika

Vse fotografije so s projektov, ki potekajo na našem oddelku.

Študij socialne pedagogike v Sloveniji poteka na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Študij traja štiri leta, po njegovem koncu pa študenti/-ke prejmejo naziv: univerzitetni/-a diplomirani/-a socialni/-a pedagog/-inja.

 

Socialna pedagogika je veda, ki se ukvarja s proučevanjem položaja prikrajšanih ljudi, ki imajo težave z lastnim uveljavljanjem in vklapljanjem v družbeno življenje ali pa kršijo družbene norme. Socialna pedagogika poskuša delati skladno z željami teh ljudi. Na našem oddelku radi rečemo, da se ukvarjamo z drugačnimi in da za to delo tudi potrebujemo določeno stopnjo sprejemanja drugačnosti.

Predmeti

Predmeti, ki jih boste imeli na študiju, so eni bolj teoretični (pa zato nikakor ne manj zanimivi, npr. osnove socialne pedagogike, teoretična pojmovanja težav v socialni integraciji, sociologija, filozofija, razvojna psihologija, socialna psihologija itd.), drugi bolj neposredno povezani s prihodnjim praktičnim delom (npr. metodika socialno pedagoškega dela, poseben predmet o drogah, socialno-pedagoške intervencije, teorije osebnosti s psihodinamiko itd.). Poleg obveznih predmetov boste imeli v vsakem letniku tudi izbirne predmete in prakso.

Posebnosti

Ker se na študij vpisuje razmeroma malo študentov/študentk, zelo pogosto delamo v majhnih skupinah.
Študenti in študentke med študijem razvijajo in izvajajo številne obštudijske projekte (npr. poletne tabore). Veliko jih med študijem prostovoljno dela v različnih društvih ali drugih ustanovah.
Kar precej naših študentov/študentk se med študijem vsaj enkrat udeleži različnih študentskih izmenjav s tujino (kar pomeni, da nekaj mesecev preživijo v tujini na neki drugi fakulteti).

Zaposlitev

Socialni/-e pedagogi/-nje so se do zdaj zaposlovali/-e v osnovnih in srednjih šolah, vzgojnih zavodih in v stanovanjskih skupinah, v vrtcih, na centrih za socialno delo, v dijaških domovih, zaporih. Novejša področja dela so še preventivno delo na področju drog in zasvojenosti, delo v skupnosti in na cesti, delo z ljudmi s težavami v duševnem zdravju in težko zaposljivimi. Vedno več jih dela v različnih društvih in drugih nevladnih organizacijah. Veliko jih dela na vodstvenih položajih, nekateri/-e pa tudi kot raziskovalci/-ke.

 

Socialni/-e pedagogi/-nje so precej »iskano blago«; vsi/-e, ki so hoteli/-e delati na tem področju, so tudi razmeroma lahko dobili/-e zaposlitev.


Zanimive spletne strani socialnih pedagogov:

 

 Društvo doživljajska pedagogika
 http://www.prostovoljstvo.org/

 http://www.kraljiulice.org/
 http://www.anse.eu/

http://www.zavod-bob.si/

www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri