National Research Programmes and Projects

National Research Programmes:

CodeProgramme TitlePeriod:Members:
P5-0126Systemic aspects of educational strategies and encouraging social inclusion in education1.1.1999―31.12.2018dr. Zgaga Pavel (leader), dr. Dekleva Bojan, dr. Krek Janez, dr. Lesar Irena, dr. Peček Čuk Mojca, dr. Razpotnik Špela, dr. Zorc Maver Darja
P5-0367Research on learning and teaching in contemporary society1.1.2009―31.12.2016dr. Glažar Saša Aleksej (leader), dr. Devetak Iztok, dr. Gaber Slavko, dr. Juriševič Mojca, dr. Tomšič Čerkez Beatriz G., dr. Valenčič Zuljan Milena, dr. Vogrinc Janez
Programmes with other Institutuions:
P1-0055Biophysics of Polymers, Membranes, Gels, Colloids and Cells1.1.2004―31.12.2020dr. Čepič Mojca, dr. Pavlin Jerneja, dr. Pečar Maja, dr. Poklinek Maja, dr. Ziherl Saša
P6-0199History of Art of Slovenia, Central Europe and the Adriatic1.1.2004―31.12.2018dr. Kemperl Metoda, dr. Vrečko Asta

National Research Projects:

Code:Title of the project:Period:Collaborators on Faculty of Education:
J1―6720Algebraic Graph Theory with Applications1.7.2014-30.6.2017dr. Kuzman Boštjan, dr. Malnič Aleksander, dr. Šparl Primož
J5―6814Explaining Effective and Efficient Problem Solving of the Triplet Relationship in Science Concepts Representations1.7.2014-30.6.2017dr. Glažar Saša Aleksej (leader), dr. Devetak Iztok, dr. Ferk Savec Vesna, dr. Juriševič Mojca, dr. Pavlin Jerneja, dr. Torkar Gregor, dr. Vogrinc Janez
J2―5495Measuring psychophysiological parameters as input data for computerized adaptive testing1.8.2013―31.7.2016dr. Kordeš Urban, Strle Toma
J5―5535Development of information literacy of university students as a support for solving authentical science problems1.8.2013―31.7.2016dr. Glažar Saša Aleksij, dr. Juriševič Mojca
J1―5433Application of semiregular group actions in some open problems in algebraic graph theory1.8.2013―31.7.2016dr. Malnič Aleksander, dr. Šparl Primož
J1―4021Algebraic Graph Theory and Applications1.7.2011―30.6.2014dr. Kuzman Boštjan, dr. Malnič Aleksander, dr. Šparl Primož
J1―4010Bipartite distance-regular graphs1.7.2011―30.6.2014dr. Malnič Aleksander, dr. Šparl Primož
N1―0011GReGAS - Geometrijske reprezentacije in simetrije grafov, preslikav in drugih diskretnih struktur ter aplikacij v znanosti1.7.2011―30.6.2014dr. Malnič Aleksander, dr. Šparl Primož
L2―4160Razvoj MEMS sensorskih omrežij za prediktivno vzdrževanje mehanskih pogonov1.7.2011―30.6.2014dr. Jamšek Janez
J5―4075Spolna strukturiranost sodobne slovenske družbe in položaj spolov v politiki1.7.2011―30.6.2014dr. Gaber Slavko, Tašner Veronika, dr. Zgaga Pavel
J5―4002Vpeljava sodobne interdisciplinarne vsebine v izobraževanje - tekoči kristali1.7.2011―30.6.2014dr. Čepič Mojca (leader), dr. Devetak Iztok, mag. Gostinčar Blagotinšek Ana, Pečar Maja, dr. Vogrinc Janez, Ziherl Saša, dr. Glažar Saša Aleksij, dr. Valenčič Zuljan Milena

Target research project

V5-1026 (B) - Indicators of social capital, cultural capital and school climate in forecasting of children's and youth school succsess

Holder: dr. Valenčič Zuljan Milena
in cooperation with Faculty of Education Koper, University of Primorska; Faculty of Arts, University of Ljubljana
Project group: Dr. Antić-Gaber Milica, Dr. Cotič Mara, Dr. Devjak Tatjana, Dr. Gaber Slavko, Dr. Hodnik Čadež Tatjana, Dr. Juriševič Mojca, Dr. Kalin Janica, Dr. Krajnčan Mitja, Dr. Krek Janez, Dr. Magajna Zlatan, Dr. Marjanovič-Umek Ljubica, Dr. Sicherl-Kafol Barbara, Šori Iztok, Tašner Veronika, Dr. Valenčič Zuljan Milena, Dr. Vogrinc Janez, Dr. Zorc Maver Darja
Period: 1 October 2010 - 30 September 2012

Projects funded by European Social Fund:

Professional training for the implementation of special pedagogic elements of Reggio Emilia concept on the field of preschool education

Project leader: dr. Tatjana Devjak

Period: 2008 - 2013

Analysis of key factors for ensuring the quality of knowledge in education system

Project leader: dr. Janez Vogrinc
Period: 11 June 2010 - 30 March 2012

Professional basis for development of social cohesion in education

Project leader: dr. Janez Vogrinc
in cooperation with Faculty of Education, Koper, University of Primorska (project holder)
Period: 11 June 2010 - 30 March 2012

Professional basis for further development and implementation of concept "Learning difficulties in Elementary School"

Project leader: dr. Marija Kavkler
in cooperation with Faculty of Social Work
Period: 22 August 2008 - 31 August 2011

Professional training of professionals in education in the field of social and civic competencies in years 2008 - 2011

Project leader: dr. Slavko Gaber
Period: 2008 - 2011

 

Basic Research and Applied Research Projects

J1-2055 - O problemu eksistence polregularnih elementov v 2-zaprtih tranzitivnih grupah z aplikacijo v točkovno tranzitivnih grafih   

in cooperation with Universiry of Primorska
Holder: Dr. Dragan Marušič
Period: 1 May 2009 - 30 April 2012

J5-2233 - socio-cultural enviroment as a context for development of child speech and early literacy

in cooperation with Faculty of Arts
Holder: Veronika Tašner
Period: 1 May 2009 - 30 April 2012

J5-0365 - Teaching and learning more demanding interdiscipline phisical content

Project group: dr. M. Čepič, vodja, Dr. Bajc Jurij, Dr. Bajd Barbara, Dr. Devetak Iztok, Dr. Glažar Saša Aleksej, Mag. Gostinčar Blagotinšek Ana, Dr. Krnel Dušan, Pavlin Jerneja
Period: 1 Feb 2008 - 30 Jan 2011

L9792-0581-06 - Methodological aspects of research of coginitive processes

in cooperation with Faculty of Arts, Instuitute of Jozef Stefan and Clinic Center Ljubljana
Project group: Dr. U. Kordeš, holder, dr. S. Tancig, M. M. Klemenčič
Period: 1 Jan 2007 - 31 Dec 2009