Dostopnost

Izjava o dostopnosti

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče www.pef.uni-lj.si.

Za zagotavljanje zahtev glede dostopnosti so bile sistemsko zagotovljene nekatere prilagoditve, kot so:

  • ustrezni barvni kontrast (med besedilom in ozadjem)
  • omogočeno je spreminjanje velikosti besedila,
  • predvidljivo delovanje spletišča,
  • omogočeno je opremljanje slik z nadomestnim besedilom,
  • omogočena je uporaba različnih ravni naslovov.

 

Stopnja skladnosti

Spletišče pef.uni-lj.si je delno skladno z  Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi spodaj navedenih izjem.

 

Nedostopna vsebina

Dostopnost spletišča www.pef.uni-lj.si nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.


Primeri takih vsebin so:

  • skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa,
  • različne tabele s podatki,
  • fotografije, video posnetki in različni grafični elementi niso opremljeni z nadomestnim besedilom.

 

Dostopne alternative

Vse informacije, ki so dostopne na spletišču Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, lahko zavezanci dobijo:
na telefonski številki 01 5892 301,
preko elektronskega naslova tajnistvo@pef.uni-lj.si,
osebno na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana.

 

 

Povratne in kontaktne informacije

Zaradi zelo pogostih posodobitev vsebin lahko obiskovalci pri brskanju po spletišču www.pef.uni-lj.si kljub prizadevanjem, da bi bile vse spletne strani čim bolj dostopne in uporabnikom prijazne, občasno naletijo na težave z dostopnostjo.


Obvestilo o morebitnih primerih neskladnosti objav z določili Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in zahteve po posredovanju informacij v dostopni obliki lahko pošljete po navadni ali elektronski pošti na naslov:
Univerza v Ljubljani
Pedagoška fakulteta
Kardeljeva ploščad 16
1000 Ljubljana
Slovenija
tajnistvo@pef.uni-lj.si


Odgovor boste prejeli v roku osmih dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razloge za zakasnitev odgovora.

 

Izvršilni postopek

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo Inšpekciji za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov:
Ministrstvo za javno upravo
Inšpektorat za javni sektor
Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana
Slovenija


gp.ijs@gov.si

Priprava izjave o dostopnosti

Ta izjava je bila pripravljena 15. julija 2022 na podlagi samoocene.

Izjava je bila nazadnje pregledana 15. junija 2022.