Zaupne osebe za reševanje sporov v primeru nasilja, nadlegovanja ali trpinčenja

Senat UL ter Upravni odbor UL sta sprejela Pravilnik o ukrepih proti nasilju, nadlegovanju in trpinčenju (Pravilnik), ki določa ukrepe, s katerimi Univerza v Ljubljani ustvarja okolje, v katerem se spoštuje dostojanstvo vseh oseb ter postopek in ukrepe v primeru njegovega nespoštovanja oziroma v primeru diskriminacije na podlagi osebnih okoliščin.
Pravilnik velja od 1.3.2022 ( objava).

Za zaupne osebe je dekan prof. dr. Janez Vogrinc, na Univerzi v Ljubljani Pedagoški fakulteti, v skladu z 8. členom Pravilnika o ukrepih proti nasilju, nadlegovanju in trpinčenju Univerze v Ljubljani, imenoval (Zapisnik št. 169/2021-2022, 24. sklep, Zapisnik št. 171/2021-2022, 13. sklep) naslednje osebe:

  • Doc. dr. Mija Marija Klemenčič Rozman,
  • Doc. dr. Jurij Bajc,
  • Doc. dr. Veronika Tašner,
  • Asist. dr. Karmen Mlinar

 

V nabor oseb za sestavo komisije za ugotovitev dejstev in okoliščin (9. člen Pravilnika o ukrepih proti nasilju, nadlegovanju in trpinčenju Univerze v Ljubljani), sta bila s strani Pedagoške fakultete  rektorju Univerze v Ljubljani predlagana:  

iz vrst pedagoških delavcev:

  •     Doc. dr. Tomaž Vec


iz vrst strokovnih delavcev:

  •     Nina Kos, pomočnik tajnika

www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri