Jaša Černe

Jaša Černe, mag. kog. zn.
Asistent / Assistant 

 

 Center za kognitivno znanost UL PEF Center for cognitive science UL PEF

 Observatorij – Laboratorij za empirično fenomenologijo /  Observatory – Laboratory for empirical phenomenology

 Skupni interdisciplinarni študijski program druge stopnje Kognitivna znanost /   The Middle European Interdisciplinary Master Programme in Cognitive Science (MEi:CogSci)


Kabinet / Room: Vegova 4 ( glej zemljevid |   see map)
(naslov za pošto: Jaša Černe, Kardeljeva ploščad 16, SI-1000 Ljubljana
mail address: Jaša Černe, Kardeljeva ploščad 16, SI-1000 Ljubljana)

E-naslov / e-mail: jasa.cerne (at) pef.uni-lj.si

JAŠA ČERNE je asistent na magistrskem študijskem programu Kognitivna znanost na Univerzi v Ljubljani. Raziskovalno pot je začel na študiju računalništva in informacijskih tehnologij v Mariboru, kjer je diplomiral s področja algoritmov računalniškega vida. Nadaljeval je na mednarodnem študijskem programu MEi:CogSci, kjer se je usmeril zlasti v empirično fenomenologijo, nevrofenomenologijo in kognitivno psihologijo. Trenutno se ukvarja z nevrofenomenološkim raziskovanjem spomina in skupinskih dinamik.

JAŠA ČERNE is an assistant at the master's study program in Cognitive Science at the University of Ljubljana. He began his research career at the study of computer science and information technology in Maribor, where he graduated in the field of computer vision algorithms. He continued in the international study program MEi:CogSci, where he focused mainly on empirical phenomenology, neurophenomenology and cognitive psychology. He is currently doing neurophenomenological research on memory and group dynamics.

 

 

Raziskovalna področja / Research areas:

 • empirična fenomenologija / empirical phenomenology
 • nevrofenomenologija / neurophenomenology
 • interdisciplinarno in kolaborativno raziskovanje v kognitivni znanosti / interdisciplinary and collaborative research in cognitive science


Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle):

 • Opazovanje, poslušanje, dialog / Observing, Listening, Dialogue

 

Predmeti na 2. stopnji / Courses (Second Cycle):

 • Uvod v kognitivno znanost 2 / Introduction to Cognitive Science 2
 • Uvod v raziskovanje 1 / Introduction into Research 1
 • Trendi v kognitivni znanosti / Trends in Cognitive Science
 • Prvoosebno raziskovanje / First-person research
 • Metodološka in raziskovalna obravnava tem s področja vzgoje in psihosocialnega dela / The Methodological and Research Treatment of Themes from the Field of Education and Psychosocial Work with People
   

www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri