Projekt OBJEM

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

V projektu OBJEM - Bralna pismenost in razvoj slovenščine kot učnega jezika bomo razvijali štiri vsebinska  področja:

  • bralno pismenost in razvoj slovenščine (učni jezik, zmanjšanje razlik med spoloma, ranljive skupine, motivacija za branje),
  • pripomočki za prepoznavanje ravni bralne pismenosti v predšolskem obdobju ter v 2. In .3 VIO OŠ,
  • slovenščina kot drugega jezika (za priseljence, begunce, Rome ter za otroke, ki uporabljajo znakovni jezik) in
  • šolska knjižnica.

Z dejavnostmi projekta bomo sledili cilju:

  • razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije, ki bodo pripomogle k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju bralne pismenosti otrok, učencev in dijakov.

V sklopu bralne pismenosti in razvoja slovenščine bomo spodbujali razvoj sporazumevalne zmožnosti preko učnega jezika pri vseh predmetih, kar je temeljno sredstvo sporazumevanja ter prostor razmišljanja in grajenja novega znanja in hkrati sredstvo identifikacije s skupino, ki ji posameznik pripada. Tako bo posebna pozornost namenjena spoznavnemu in odnosnemu govoru v razredu. Za razvoj inovativnih pristopov bomo skrbeli tudi za večje sodelovanje strokovnih delavcev po celotni vertikali izobraževanja.

 

V sklopu diagnostičnih pripomočkov bomo pripravili predlog pripomočkov za oceno predbralnih in predpisalnih zmožnosti otrok v predšolskem obdobju ter pripomočke za prepoznavanje dosežene ravni bralne pismenosti v 2. in 3. VIO OŠ.

 

V sklopu slovenščina kot drugi jezik se bomo prednostno ukvarjali s slovenščino kot drugega jezika za otroke priseljencev, beguncev, Romov, otrok/učencev/dijakov, ki uporabljajo znakovni jezik.

 

V sklopu šolska knjižnica bomo iskali načine, kako lahko dejavnosti v knjižnici podpirajo pouk pri vseh predmetih ter dejansko postane kulturno in informacijsko središče šole.

www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri