Seznam objav raziskovalcev PEF v letu 2020

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

 

 

Stanislav Avsec [25994]

 

Osebna bibliografija za leto 2020ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ŠULIGOJ, Veronika, ŽAVBI, Roman, AVSEC, Stanislav. Interdisciplinary critical and design thinking. International journal of engineering education. 2020, vol. 36, no. 1a, str. 84-95. ISSN 0949-149X. https://www.ijee.ie/latestissues/Vol36-1A/07_ijee3858.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/6159/. [COBISS.SI-ID 12778825]

2. RUPNIK, Denis, AVSEC, Stanislav. Effects of a transdisciplinary educational approach on studentsʼ technological literacy. Journal of Baltic science education. 2020, vol. 19, no. 1, str. 121-140, tabele, graf. prikaz. ISSN 2538-7138. http://www.scientiasocialis.lt/jbse/files/pdf/vol19/121-141.Rupnik_JBSE_Vol.19_No.1.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/6170/, DOI: 10.33225/jbse/20.19.121. [COBISS.SI-ID 12798025]

3. AVSEC, Stanislav. Investigation into design thinking in mechanical engineering students. World transactions on engineering and technology education. 2020, vol. 18, no. 2, str. 91-96, ilustr., tabela. ISSN 1446-2257. http://www.wiete.com.au/journals/WTE&TE/Pages/Vol.18,%20No.2%20(2020)/02-Avsec-S.pdf. [COBISS.SI-ID 16758531]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

4. MODIC, Klavdija, AVSEC, Stanislav. Učni stili, odnos do tehnike in tehnologije ter ustvarjalnost učencev 6. in 9. razreda osnovne šole = Learning styles, attitude towards technology, and creativity of students in 6th and 9th grade of elementary school. V: AVSEC, Stanislav (ur.). Prispevki k optimizaciji učinkovitosti tehniškega izobraževanja. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2020. Str. 7-24, tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-253-259-8. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6238/. [COBISS.SI-ID 18257155]

5. BEVK, Marko, AVSEC, Stanislav. Odnos do tehnike in tehnologije ter okolja : povezovalni vidiki za vzdržno okolje = Students' attitudes toward technology and environment : connecting aspect for sustainable environment. V: AVSEC, Stanislav (ur.). Prispevki k optimizaciji učinkovitosti tehniškega izobraževanja. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2020. Str. 44-71, tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-253-259-8. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6238/. [COBISS.SI-ID 18485763]

6. HUBER, Ines, AVSEC, Stanislav. Učinki gozdne pedagogike na primeru vsebin tehnike in tehnologije za razvijanje tehnološke pismenosti učencev 6. razreda osnovne šole = Developing of technological literacy using forest pedagogy of design and technology subject matter of sixth graders. V: AVSEC, Stanislav (ur.). Prispevki k optimizaciji učinkovitosti tehniškega izobraževanja. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2020. Str. 72-94, tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-253-259-8. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6238/. [COBISS.SI-ID 18492419]

7. ZALAR, Jona, AVSEC, Stanislav. Prilagoditve pouka tehnike in tehnologije za učence z učnimi težavami = Adaptations of design and technology to students with learning difficulties. V: AVSEC, Stanislav (ur.). Prispevki k optimizaciji učinkovitosti tehniškega izobraževanja. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2020. Str. 111-126, graf. prikazi. ISBN 978-961-253-259-8. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6238/. [COBISS.SI-ID 18496003]

 

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

8. AVSEC, Stanislav, ŠULIGOJ, Veronika. Praktična uporaba snovalskega razmišljanja : usposabljanje, Pedagoška fakulteta, UL, 14. 7. 2020 (8 ur). [COBISS.SI-ID 22610435]

9. AVSEC, Stanislav, ŠULIGOJ, Veronika. Praktična uporaba snovalskega razmišljanja : usposabljanje, Pedagoška fakulteta, UL, 7. 7. 2020 (8 ur). [COBISS.SI-ID 22609667]

10. AVSEC, Stanislav, ŠULIGOJ, Veronika. Snovalsko razmišljanje (design thinking) v visokošolskem prostoru : usposabljanje, Pedagoška fakulteta, UL, 3. 7. 2020 (8 ur). [COBISS.SI-ID 22578435]

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

11. Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education. AVSEC, Stanislav (urednik 2009-). Amasya: Amasya University, Faculty of Education, Department of Science Education, 2009-. ISSN 1306-3049. http://www.eurasianjournals.com/index.php/ejpce. [COBISS.SI-ID 9569865]

12. International journal of assessment tools in education. AVSEC, Stanislav (član uredniškega odbora 2019-). Denizli: İzzet KARA. ISSN 2148-7456. http://ijate.net/index.php/ijate/index. [COBISS.SI-ID 525477401]

13. AVSEC, Stanislav (urednik). Prispevki k optimizaciji učinkovitosti tehniškega izobraževanja. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (142 str.)), ilustr. ISBN 978-961-253-259-8. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6238/. [COBISS.SI-ID 17723139]

14. Środowisko Mieszkaniowe. AVSEC, Stanislav (član uredniškega odbora 2019-). Kraków: Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego. Politechnika Krakowska. ISSN 1731-2442. [COBISS.SI-ID 12744777]

15. World transactions on engineering and technology education. AVSEC, Stanislav (član uredniškega odbora 2014-). Clayton, Vic.: UNESCO International Centre for Engineering Education. ISSN 1446-2257. [COBISS.SI-ID 18077223]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

16. PERŠE, Tina. Projektno učno delo s pomočjo 3D tiska v 8. razredu osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Perše], 2020. XI, 71, XVI str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6260. [COBISS.SI-ID 20211459]

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

17. AVGUŠTIN, Janja. Aktivno učenje predšolskih otrok ob raziskovanju lesa in kovin : diplomsko delo. Ljubljana: [J. Avguštin], 2020. VII, 81 str., IV, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6192. [COBISS.SI-ID 12835401]

18. JANEŽIČ, Petra. Didaktične igrače v povezavi z gozdno pedagogiko pri otrocih, starih 2-4 leta : diplomsko delo. Ljubljana: [P. Janežič], 2020. IX, 89 str., IV, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6420/. [COBISS.SI-ID 28768515]

19. JENSTERLE, Ema. Izkustveno učenje predšolskih otrok s pomočjo svetlobne table : diplomsko delo. Ljubljana: [E. Jensterle], 2020. VI, 61 str., XXIV, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6401/. [COBISS.SI-ID 28186627]

20. VRANKAR, Urša. Konstruiranje z odpadno embalažo pri otrocih, starih od 1 do 2 leti : diplomsko delo. Ljubljana: [U. Vrankar], 2020. VIII, 50, V str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6450. [COBISS.SI-ID 30619907]

21. STARC, Špela. Primerjalni vidiki treh modelov tehničnih dejavnosti za dvig ustvarjalnosti otrok : diplomsko delo. Ljubljana: [Š. Starc], 2020. 50 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6305. [COBISS.SI-ID 22473475]

22. RADELJ, Barbara. Razvijanje fine motorike pri otrocih s posebnimi potrebami s pomočjo različnega materiala, starih 3-4 let : diplomsko delo. Ljubljana: [B. Radelj], 2020. IX f., 84 str., V str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6307/. [COBISS.SI-ID 22472195]

23. ZAJEC, Ana. Spodbujanje ustvarjalnosti 5-6 let starih otrok s pomočjo igralnega materiala : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Zajec], 2020. VIII, 87, V str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6330. [COBISS.SI-ID 23377155]

24. KONČAR, Patricija. Tehnične dejavnosti v okviru gozdne pedagogike pri otrocih starih 3-6 let : diplomsko delo. Ljubljana: [P. Končar], 2020. X, 131 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6248. [COBISS.SI-ID 19589635]

25. ŠKRLEP, Maja. Tehnološko opismenjevanje otrok, starih 5-6 let, v okviru dejavnosti tehniškega kotička : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Škrlep], 2020. VII, 74 str., VI, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6291. [COBISS.SI-ID 21408771]

26. DOLANC, Alenka. Ustvarjalno delo otrok, starih 4-5 let, pri konstruiranju s pomočjo lesnih polizdelkov : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Dolanc], 2020. X f., 71 str., XIII str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6308/. [COBISS.SI-ID 22467587]

27. ČARMAN, Anja. Vključevanje nestrukturiranega materiala v starostno skupino 1-2 leti : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Čarman], 2020. IX, 87 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6250. [COBISS.SI-ID 19716611]

 

Recenzent

28. Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education. AVSEC, Stanislav (recenzent 2009-). Amasya: Amasya University, Faculty of Education, Department of Science Education, 2009-. ISSN 1306-3049. http://www.eurasianjournals.com/index.php/ejpce. [COBISS.SI-ID 9569865]

Marcela Batistič-Zorec [12550]

 

Osebna bibliografija za leto 2020ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KOROŠEC, Helena, BATISTIČ-ZOREC, Marcela. The impact of creative drama activities on aggressive behaviour of preschool children. Research in education. 2020, vol. 108, issue 1, str. 62-79, tabeli, graf. prikaza. ISSN 2050-4608. https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0034523719858219, DOI: 10.1177/0034523719858219. [COBISS.SI-ID 12552009]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

2. ZUPAN, Janja. Predšolska bralna značka z vidika vzgojiteljev, otrok in njihovih staršev = Preschool reading badge from the viewpoint of preschool teachers, children, and their parents : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Zupan], 2020. [65] str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6242. [COBISS.SI-ID 19182595]

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

3. LESKOVEC, Urška. Kakovostno in uspešno sodelovanje vrtca s starši : diplomsko delo. Ljubljana: [U. Leskovec], 2020. 32 str. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6352/. [COBISS.SI-ID 26217987]

 

Recenzent

4. KRNEL, Dušan, HODNIK, Tatjana (avtor, fotograf), KOKALJ, Tatjana, VRECL, Tanja, SKUBIC, Darija (urednik). Mlinček 2 : slovenščina, matematika in spoznavanje okolja za 2. razred osnovne šole. Delovni učbenik. 2. izd. Ljubljana: Modrijan, 2018-. ISBN 978-961-241-878-6. [COBISS.SI-ID 294303232]

 

Gregor Bavdek [23565]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. FENG, Zhijing, KLADNIK, Gregor, BAVDEK, Gregor, CVETKO, Dean, et al. Bottom-up synthesis of nitrogen-containing graphene nanoribbons from the tetrabenzopentacene molecular motif. Carbon. [Print ed.]. 2020, 20 str., ilustr. ISSN 0008-6223. DOI: 10.1016/j.carbon.2020.07.018. [COBISS.SI-ID 24886019]

 

Sanja Berčnik [30171]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. DEVJAK, Tatjana, PODGORNIK, Vesna, BERČNIK, Sanja, VOGRINC, Janez. Importance of a positive climate for conducting self-evaluation in kindergarten. Pedagoška obzorja : časopis za didaktiko in metodiko. 2020, letn. 35, št. 1, str. 21-41. ISSN 0353-1392. [COBISS.SI-ID 12828489]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

2. DEVJAK, Tatjana, BERČNIK, Sanja. Pomen vseživljenjskega učenja za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju. V: DEVJAK, Tatjana (ur.), et al. "Vsak otrok si zasluži najboljšega učitelja" : Cveta Razdevšek Pučko. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2020. Str. 55-71, ilustr. ISBN 978-961-253-253-6. [COBISS.SI-ID 14621955]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

3. DEVJAK, Tatjana (urednik), GABER, Slavko (urednik), BERČNIK, Sanja (urednik), TAŠNER, Veronika (urednik). "Vsak otrok si zasluži najboljšega učitelja" : Cveta Razdevšek Pučko. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2020. 256 str., ilustr. ISBN 978-961-253-253-6. [COBISS.SI-ID 304670208]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

4. ŠKETA, Timeja. Vpeljevanje elementov Reggio Emilia koncepta v Vrtcu Gornji Grad : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Šketa], 2020. X, 159 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6213. [COBISS.SI-ID 15671811]

5. PINTAR, Jana. Vpliv kompetenc na samoiniciativno preoblikovanje dela vzgojiteljic predšolskih otrok = Influence of competencies on job crafting of the preschool teachers' work : magistrsko delo. Novo mesto: [J. Pintar], 2020. III, 79 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6304. [COBISS.SI-ID 22462211]

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

6. CENTRIH, Maruša. Pogledi staršev na uvajanje otroka v vrtec : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Centrih], 2020. V, 65 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6440/. [COBISS.SI-ID 29772291]

7. ŠTEBE, Kasandra. Profesionalni razvoj učitelja biologije in gospodinjstva : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Štebe], 2020. 37 str. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6389. [COBISS.SI-ID 28089603]

8. JAKOB, Simona. Sodelovanje s starši ob uvajanju otrok v vrtec : diplomsko delo. Ljubljana: [S. Jakob], 2020. 42 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6434. [COBISS.SI-ID 29394691]

9. ZAMAN, Ana. Vloga igre in igrač v javnem in waldorfskem vrtcu : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Zaman], 2020. 53 f., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6302. [COBISS.SI-ID 22264323]

10. ŽEBOVEC, Simona. Vloga očeta v družini : diplomsko delo. Ljubljana: [S. Žebovec], 2020. [61] f. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6347/. [COBISS.SI-ID 25697027]

 

Somentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

11. ZORE, Manca. Partnerstvo kot način sodelovanja med vzgojitelji in starši : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Zore], 2020. 35 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6339. [COBISS.SI-ID 25298947]

12. ZAKRAJŠEK, Karin. Postopno uvajanje otrok v vrtec : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Zakrajšek], 2020. VI, 46 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6422/. [COBISS.SI-ID 28801027]

13. TOMAŽIČ, Urša. Prepoznavanje in preprečevanje trpinčenja otrok v vrtcu : diplomsko delo. Ljubljana: [U. Tomažič], 2020. 67 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6369. [COBISS.SI-ID 27322883]

14. KONDA, Tjaša. Primerjava vloge vzgojitelja v Sloveniji in na Portugalskem : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Konda], 2020. 73 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6267/. [COBISS.SI-ID 20674307]

15. ROGELJ, Manca. Primerjava vloge vzgojiteljice pri izvajanju določenih elementov dnevne rutine v javnem in waldorfskem vrtcu : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Rogelj], 2020. 97 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6358/. [COBISS.SI-ID 26448899]

 

Marja Bešter Turk [06379]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

1. CAJHEN, Nana, DRUSANY, Nevenka, KAPKO, Dragica, KRIŽAJ, Martina, BEŠTER, Marja. Gradim slovenski jezik 5 : izdaja s plusom. Učbenik. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2020. 132 str., ilustr. ISBN 978-961-292-023-4. [COBISS.SI-ID 13765891]

2. KRIŽAJ, Martina, BEŠTER, Marja, KONČINA, Marija, BAVDEK, Mojca, POZNANOVIČ, Mojca. Na pragu besedila 3 : izdaja s plusom. Učbenik za slovenski jezik v 3. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2020. 99 str., ilustr. ISBN 978-961-292-029-6. [COBISS.SI-ID 18528003]

 

2.05 Drugo učno gradivo

3. CAJHEN, Nana, DRUSANY, Nevenka, KAPKO, Dragica, KRIŽAJ, Martina, BEŠTER, Marja. Gradim slovenski jezik 5 : izdaja s plusom. Samostojni delovni zvezek. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2020. 2 zv. (124; 121 str.), ilustr. ISBN 978-961-292-018-0. [COBISS.SI-ID 303539712]

4. KRIŽAJ, Martina, BEŠTER, Marja, KONČINA, Marija, BAVDEK, Mojca, POZNANOVIČ, Mojca. Na pragu besedila 3 : izdaja s plusom. Samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v 3. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2020. 2 zv. (124; 113 str.), ilustr. ISBN 978-961-292-028-9. [COBISS.SI-ID 18527747]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

5. ERZAR, Ana. Predopismenjevanje v javnem vrtcu in vrtcu montessori : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Erzar], 2020. VIII, 106 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6280. [COBISS.SI-ID 21097987]

6. MRZEL, Nina. Slovenščina v dvojezičnih ljudskih šolah na avstrijskem Koroškem : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Mrzel], 2020. VII, 76 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6289. [COBISS.SI-ID 21349635]

7. KREK, Špela. Sporazumevalna zmožnost v slovenščini pri učencih 4. razreda dvojezične ljudske šole na avstrijskem Koroškem : magistrsko delo. Ljubljana: [Š. Krek], 2020. 91 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6333. [COBISS.SI-ID 23099651]

 

Milena Mileva Blažić [19319]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. BLAŽIČ, Milena. Ljubljana City Library, gold pears and assuming responsibility. Annals of language and literature. 2020, vol. 4, issue 1, str. 19-26. ISSN 2637-5869. https://www.sryahwapublications.com/annals-of-language-and-literature/pdf/v4-i1/3.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/6223/. [COBISS.SI-ID 16352515]

2. BLAŽIČ, Milena. Verski motivi v pravljicah Hansa Christiana Andersena. Stati inu obstati : revija za vprašanja protestantizma. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 16, št. 31, str. 97-125, 229-232. ISSN 1408-8363. http://www.hippocampus.si/ISSN/2590-9754/31-2020/2590-9754.16(31)97-125.pdf, DOI: 10.26493/2590-9754.16(31)97-125. [COBISS.SI-ID 23335683]

 

1.04 Strokovni članek

3. BLAŽIČ, Milena. Slovensko-kitajski slikaniški svet Huiqin Wang. Sodobnost. jun. 2020, letn. 84, št. 6, str. 842-846, avtorj. sl. ISSN 0038-0482. [COBISS.SI-ID 20936707]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

4. BLAŽIČ, Milena. Podoba otroka v Cankarjevi črtici Bobi - Ali lahko subalterni govorijo?. V: JENSTERLE-DOLEŽAL, Alenka (ur.). Z Lublaně přes Vídeň do Prahy : (Ivan Cankar a jeho současníci) = Iz Ljubljane preko Dunaja v Prago : (Ivan Cankar in njegovi sodobniki). Vyd. 1. Praha: Národní knihovna České republiky, Slovanská knihovna, 2020. Str. 137-148. ISBN 978-80-7050-722-3. [COBISS.SI-ID 20920067]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

5. BEDENK, Kasilda, BLAŽIČ, Milena. Primerjalna analiza pravljic Hermynie zur Mühlen in Ilka Vašte = Comparative analysis of fairy tales of Hermynia zur Mühler and Ilka Vašte. V: JOŽEF-BEG, Jožica (ur.). Mednarodni znanstveni simpozij Večnaslovniška odprtost pravljic : zbornik povzetkov : 17. september 2020, Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto. Novo mesto: Slavistično društvo Dolenjske in Bele krajine, 2020. Str. 15-16. [COBISS.SI-ID 29344259]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

6. BLAŽIČ, Milena. Literarni motivi uglasbenih pesmi B. Šček. V: GRDINA, Igor (ur.), et al. Breda Šček : "glasbena migrantka" : [mednarodna znanstvena monografija]. Nova Gorica: Kulturni dom, 2020. Str. 133-144. ISBN 978-961-6783-26-2. [COBISS.SI-ID 22572803]

7. BLAŽIČ, Milena. Biblija, Grimmove pravljice in Chanel N° 5. V: GABER, Mateja (ur.). Fenomen Chanel : od korzeta do male črne obleke ali kako je Gabrielle Chanel osvobodila žensko. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2020. Str. 141-154, ilustr. ISBN 978-961-06-0356-6. [COBISS.SI-ID 29313795]

8. BLAŽIČ, Milena. Comparative analysis of two texts for young adults, Dečki [Boys] and Fantje iz gline [The Clay Boys]. V: ZAVRL, Andrej (ur.), ZUPAN SOSIČ, Alojzija (ur.). Go East! : LGBTQ+ literature in Eastern Europe : zbornik prispevkov s konference Na Vzhod! LGBTQ+ književnost v Vzhodni Evropi. 1st e-ed. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2020. Str. 20-30, 176. ISBN 978-961-06-0310-8. https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/197/294/5043-1. [COBISS.SI-ID 12839497]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

9. BLAŽIČ, Milena. Damijan Stepančič: Svetilnik. Dob: Miš, 2019. Sodobnost. apr. 2020, letn. 84, št. 4, str. 504-508, avtorj. sl. ISSN 0038-0482. [COBISS.SI-ID 14992387]

10. BLAŽIČ, Milena. Anja Štefan: Tristo zajcev. Najlepše slovenske ljudske pravljice iz zapuščine Milka Matičetovega. Ljubljana: Mladinska knjiga (Zbirka Zlata ptica), 2019. Sodobnost. maj 2020, letn. 84, št. 5, str. 692-696, avtorj. sl. ISSN 0038-0482. [COBISS.SI-ID 17393411]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

11. BLAŽIČ, Milena. Ilka Vašte: Nove pravljice, 1950. V: VAŠTE, Ilka. Nove pravljice. Novo mesto: Slavistično društvo Dolenjske in Bele krajine, 2020. Str. 78-84. Skrita literarna dediščina Dolenjske in Bele krajine. ISBN 978-961-94719-3-7. [COBISS.SI-ID 29449987]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.19 Radijska ali televizijska oddaja

12. BLATNIK, Andrej (intervjuvanec), BLAŽIČ, Milena (intervjuvanec), TRATNIK, Suzana (intervjuvanec), ZUPAN SOSIČ, Alojzija (intervjuvanec). O nagradah v slovenskem literarnem prostoru. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2020. Arsov forum. https://4d.rtvslo.si/arhiv/arsov-forum/174666209. [COBISS.SI-ID 71280738]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

13. FIDOWICZ, Alicja (urednik, prevajalec), KROPEJ TELBAN, Monika (urednik), BLAŽIČ, Milena (urednik). Biały wąż : baśnie i bajki słoweńskie. Sandomierz: Wydawnictwo Armoryka, 2020. 115 str., ilustr. ISBN 978-83-8064-821-0. [COBISS.SI-ID 25966595]

14. Libri et liberi : časopis za istraživanje dječje književnosti i kulture. BLAŽIČ, Milena (član uredniškega odbora 2012-). [Tiskano izd.]. Zagreb: Hrvatska udruga istraživača dječje književnosti: = Croatian Association of Researchers in Children's Literature, 2012-. ISSN 1848-3488. http://www.librietliberi.org/. [COBISS.SI-ID 1098115934]

15. Revista internacional de investigación e innovación en didáctica das humanidades e das ciencias. BLAŽIĆ, Milena Mileva (član uredniškega sveta 2015-). Santiago de Compostela: Asociación Didácticas Específicas, 2014-. ISSN 2386-7795. http://www.didacticahumanidadesyciencias.com/#!contacto/c7h2. [COBISS.SI-ID 10808649]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

16. ŠLANKOVIČ, Petra. Svetopisemski motivi v pravljicah bratov Grimm : magistrsko delo. Ljubljana: [P. Šlankovič], 2020. 100 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6448/. [COBISS.SI-ID 30490115]

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

17. FRANČEŠKIN, Lala. Literarna analiza izbranih slikanic na osnovi kognitivne teorije : diplomsko delo. Ljubljana: [L. Frančeškin], 2020. XI, 86 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6355/. [COBISS.SI-ID 26211075]

18. ČIČEROV, Maja. Obravnava izbranih del Franceta Bevka v predšolskem obdobju : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Čičerov], 2020. 58 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6447. [COBISS.SI-ID 30025219]

19. PROSEN, Neja. Obravnava motiva kulturne dediščine v izbranih slikanicah : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Prosen], 2020. 39 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6335. [COBISS.SI-ID 23517443]

20. MEDIŽEVEC, Tjaša. Obravnava motiva spolnosti v izbranih slikanicah : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Mediževec], 2020. 68 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6224/. [COBISS.SI-ID 16519683]

21. KRIVEC, Klara. Obravnava poučnih slikanic v predšolskem obdobju : bonton Pedenjpeda : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Krivec], 2020. 55 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6342/. [COBISS.SI-ID 25372419]

22. ČERVAN, Nežka. Obravnava problemske tematike smrti v predšolskem obdobju : Felix Salten: Bambi : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Červan], 2020. 36 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6341. [COBISS.SI-ID 25373955]

23. MEŠIĆ, Melisa. Priljubljenost pravljičnih junakov pri predšolskih otrocih med 5. in 6. letom starosti : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Mešić], 2020. 57 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6179. [COBISS.SI-ID 12810057]

24. GRGIĆ, Valentina. Primerjalna analiza izbranih ljudskih pravljic na podlagi teorije Bruna Bettelheima : diplomsko delo. Ljubljana: [V. Grgić], 2020. 65 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6293. [COBISS.SI-ID 21585411]

25. PERIC, Mara. Problemska (tabujska) mladinska književnost v slikanicah v predšolskem obdobju = Problem (taboo) youth literature in picture books in the preschool period : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Peric], 2020. 55 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6229/. [COBISS.SI-ID 17094659]

26. DOLŽAN, Klavdija. Prve slikanice za otroke : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Dolžan], 2020. 34 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6205. [COBISS.SI-ID 14368259]

27. DEVETAK, Veronika. Spodbujanje komunikacije o pandemskih pravljicah pri predšolskih otrocih = Fostering preschool childrenʹs communication on pandemic tales : študija primera slikanic o Covidu-19 : a case study of picture books about Covid-19 : diplomsko delo. Ljubljana: [V. Devetak], 2020. 94 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6360/. [COBISS.SI-ID 26453251]

 

Avtor dodatnega besedila

28. VAŠTE, Ilka (avtor, ilustrator). Nove pravljice. Novo mesto: Slavistično društvo Dolenjske in Bele krajine, 2020. 88 str., ilustr. Skrita literarna dediščina Dolenjske in Bele krajine. ISBN 978-961-94719-3-7. [COBISS.SI-ID 26253315]

Zbiratelj

29. Radovednih pet. Berilo 4 : [berilo za slovenščino v 4. razredu osnovne šole]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2020. 175 str., ilustr. ISBN 978-961-271-327-0. [COBISS.SI-ID 302711552]

30. Radovednih pet. Berilo 5 : [berilo za slovenščino v 5. razredu osnovne šole]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2020. 181 str., ilustr. ISBN 978-961-271-687-5. [COBISS.SI-ID 302717696]

 

 

Luka Boc Thaler [34560]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. BOC THALER, Luka, KUZMAN, Uroš. Reduced dynamical systems. Ergodic theory & dynamical systems. [v tisku] 2020, vol. , iss. , 15 str. ISSN 0143-3857. https://doi.org/10.1017/etds.2020.31, DOI: 10.1017/etds.2020.31. [COBISS.SI-ID 16962051]

2. BOC THALER, Luka, BRACCI, Filippo, PETERS, Han. Automorphisms of ▫$\mathbb{C}^2$▫ with parabolic cylinders. The Journal of geometric analysis. [v tisku] 2020, vol. , iss. , 25 str. ISSN 1050-6926. https://doi.org/10.1007/s12220-020-00403-4, DOI: 10.1007/s12220-020-00403-4. [COBISS.SI-ID 18965337]

 

Mirko Bratuša [18961]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.17 Katalog razstave

1. BRATUŠA, Mirko (umetnik). Kipi za otroke : [Galerija Prešernovih nagrajencev Kranj, 9. julij-22. avgust 2020]. Kranj: Gorenjski muzej, 2020. 48 str., ilustr. ISBN 978-961-7071-13-9. [COBISS.SI-ID 21095683]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.12 Razstava

2. BRATUŠA, Mirko (umetnik), TRŠAR, Drago (umetnik). Kipi za otroke ; Množice in figure : razstava, Galerija Prešernovih nagrajencev Kranj, 9. 7. - 22. 8. 2020. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6298. [COBISS.SI-ID 22575107]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

3. JERAJ, Eva. Izkušnje učiteljev z vključevanjem vsebin s področja keramike pri pouku likovna umetnost = Teachersʹ experience with the inclusion of ceramics in fine arts class : magistrsko delo. Ljubljana: [E. Jeraj], 2020. VI, 59 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6412/. [COBISS.SI-ID 28353027]

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

4. PENE, Satya. Keramika kot medij v sodobni umetnosti : diplomsko delo. Ljubljana: [S. Pene], 2020. 41 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6416/. [COBISS.SI-ID 28411395]

 

Petra Brdnik Juhart [52475]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. ANTONČIČ, Nika, BARBER, Laura, BRANCELJ, Urška, CIGOLE, Mihaela, KLOPČIČ, Mojca, KOBAL, Anuša, KOČAN, Anita, LEVEC, Aleksandra, LOVKO, Sara, NOVOSEL, Anita, OBLAK, Teja, PODOBNIK, Laura, POJE, Sara, RUDOLF, Jana, ŠUBIC, Neža, TURK, Neža, VAHTARIČ, Urška, VERDINEK, Ema, BRDNIK JUHART, Petra, SICHERL-KAFOL, Barbara. Miška in barka : glasbena pravljica, posvečena in namenjena glasbenemu ustvarjanju otrok v zgodnjem otroštvu. Glasba v šoli in vrtcu : revija za glasbene dejavnosti v vrtcu, za glasbeni pouk v osnovnih, srednjih in glasbenih šolah ter za zborovstvo, Glasba v šoli in vrtcu. Notna priloga. 2020, letn. 23, št. 1, str. 1-16. ISSN 1854-9721, ISSN 1854-9756. [COBISS.SI-ID 27691267]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Somentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

2. BORIŠEK, Maja. Ljudska glasba v Vrtcu Litija : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Borišek], 2020. 92 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6233. [COBISS.SI-ID 17584899]

 

Andrej Brumen Čop [33575]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.12 Razstava

1. ČORAK-RINESI, Karmen (umetnik), BRUMEN-ČOP, Andrej (umetnik). Krhkost bivanja : razstava, Umetnostna galerija Maribor, UGM Studio, 31. 1. - 21. 3. 2020. [COBISS.SI-ID 12799561]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

2. LEBEN, Julija. Zbiranje in izbiranje v likovnem prostoru = Collecting and selecting in art space : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Leben], 2020. 63 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6365. [COBISS.SI-ID 26934531]

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

3. AJDUKOVIĆ, Milan. Tatu : zgodovina in razvoj : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Ajduković], 2020. II, 43 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6409/. [COBISS.SI-ID 28290819]

 

Mentor - drugo

4. Risanje 5 in Slikanje 5 2019 /20 : razstava del 3. letnika likovne pedagogike : Galerija PEF, Ljubljana, 16. 1. - 16. 2. 2020. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6163. [COBISS.SI-ID 12781897]

 

Maja Burian [13756]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.03 Kratki znanstveni prispevek

1. BURIAN, Maja, ČIČ, Marjeta, FILIPČIČ, Tjaša. Varna in prijetna gorniška dejavnost oseb s slepoto in slabovidnostjo. Športnik : glasilo Zveze za šport invalidov Slovenije. jun. 2020, št. 57/58, str. 44-46, tabela. ISSN 1854-5254. [COBISS.SI-ID 21007875]

 

 

Matija Cencelj [03342]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. CENCELJ, Matija, FARAGÓ, István, HORVÁTH, Róbert, REPOVŠ, Dušan. On nonlinear Schrödinger equations on the hyperbolic space. Journal of mathematical analysis and applications. [Print ed.]. Dec. 2020, vol. 492, iss.2, art. 124516 (12 str.). ISSN 0022-247X. https://doi.org/10.1016/j.jmaa.2020.124516, DOI: 10.1016/j.jmaa.2020.124516. [COBISS.SI-ID 25766659]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

2. Analele Universitæaţii din Craiova. Seria matematicæa, informaticæa. CENCELJ, Matija (član uredniškega odbora 2019-). Craiova: Universitatea din Craiova, 1990-. ISSN 1223-6934. http://inf.ucv.ro/~ami/index.php/ami/. [COBISS.SI-ID 15211865]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

3. JEGLIČ, Anja. Simedianska točka trikotnika in tetraedra : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Jeglič], 2020. 52 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6303. [COBISS.SI-ID 22456323]

4. PEČAR, Lidija. Zveza med obsegom in ploščino konveksnih štirikotnikov : magistrsko delo. Ljubljana: [L. Pečar], 2020. 48 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6218/. [COBISS.SI-ID 16011779]

 

Špela Cerar [36776]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. CARVALHO, Carlos Vaz de, CERAR, Špela, RUGELJ, Jože, TSALAPATAS, Hariklia, HEIDMANN, Olivier. Addressing the gender gap in computer programming through the design and development of serious games. IEEE-RITA. 2020, vol. 15, no. 3, str. 242-251. ISSN 1932-8540. https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9137391, http://pefprints.pef.uni-lj.si/6429/. [COBISS.SI-ID 29232899]

 

 

Mojca Čepič [05974]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. ČEPIČ, Mojca. Magneti 1. Kaj smo spoznali : odgovor naloge. Presek : list za mlade matematike, fizike, astronome in računalnikarje. [Tiskana izd.]. 2019/2020, letn. 47, št. 3, str. 14-15, 18-19, ilustr. ISSN 0351-6652. [COBISS.SI-ID 12777033]

2. ČEPIČ, Mojca. Magneti 2. Kaj smo spoznali o magnetnih sučnih nihalih? : odgovor naloge. Presek : list za mlade matematike, fizike, astronome in računalnikarje. [Tiskana izd.]. 2020/2021, letn. 48, št. 1, str. 20-22, ilustr. ISSN 0351-6652. [COBISS.SI-ID 28017667]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. ŠTIBI, Ivana, ČEPIČ, Mojca, PAVLIN, Jerneja. Impact of the SARS-CoV-2 pandemic on pre-univesity physics education : Croatian teachers' point of view. V: PEČAR, Maja (ur.). Final International Conference of Project 3DIPhE - Three Dimension of Inquiry in Physics Education : 26.-28. August 2020 : book of abstract. Ljubljana: Faculty of Education, 2020. Str. 29. ISBN 978-961-253-263-5. http://www.3diphe.si/files/2020/09/Final_conference_3DIPhE_Book-of-abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 28882179]

4. ŠTIBI, Ivana, HAFNER, Manca, ČEPIČ, Mojca, PAVLIN, Jerneja. Physics lessons in Slovenian primary and secondary schools during the SARS-CoV-2 pandemic. V: PEČAR, Maja (ur.). Final International Conference of Project 3DIPhE - Three Dimension of Inquiry in Physics Education : 26.-28. August 2020 : book of abstract. Ljubljana: Faculty of Education, 2020. Str. 30. ISBN 978-961-253-263-5. http://www.3diphe.si/files/2020/09/Final_conference_3DIPhE_Book-of-abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 28909315]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

5. ČEPIČ, Mojca, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana. 3DIPhE Practitioners Meet (for 3DIPhE teachers and partners). V: PEČAR, Maja (ur.). Final International Conference of Project 3DIPhE - Three Dimension of Inquiry in Physics Education : 26.-28. August 2020 : book of abstract. Ljubljana: Faculty of Education, 2020. Str. 31. ISBN 978-961-253-263-5. http://www.3diphe.si/files/2020/09/Final_conference_3DIPhE_Book-of-abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 28925443]

6. GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana, ČEPIČ, Mojca. Inquiry based learning example : double shadow. V: PEČAR, Maja (ur.). Final International Conference of Project 3DIPhE - Three Dimension of Inquiry in Physics Education : 26.-28. August 2020 : book of abstract. Ljubljana: Faculty of Education, 2020. Str. 60. ISBN 978-961-253-263-5. http://www.3diphe.si/files/2020/09/Final_conference_3DIPhE_Book-of-abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 28927235]

7. SOKOLOWSKA, Dagmara, ČEPIČ, Mojca. Inquiry-based learning and 3DIPhE e-book examples. V: PEČAR, Maja (ur.). Final International Conference of Project 3DIPhE - Three Dimension of Inquiry in Physics Education : 26.-28. August 2020 : book of abstract. Ljubljana: Faculty of Education, 2020. Str. 21. ISBN 978-961-253-263-5. http://www.3diphe.si/files/2020/09/Final_conference_3DIPhE_Book-of-abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 28923651]

8. ČEPIČ, Mojca, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana, PEČAR, Maja. The life of 3DIPhE project. V: PEČAR, Maja (ur.). Final International Conference of Project 3DIPhE - Three Dimension of Inquiry in Physics Education : 26.-28. August 2020 : book of abstract. Ljubljana: Faculty of Education, 2020. Str. 9. ISBN 978-961-253-263-5. http://www.3diphe.si/files/2020/09/Final_conference_3DIPhE_Book-of-abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 28914179]

9. ČEPIČ, Mojca. Round table : levels of inquiry. V: PEČAR, Maja (ur.). Final International Conference of Project 3DIPhE - Three Dimension of Inquiry in Physics Education : 26.-28. August 2020 : book of abstract. Ljubljana: Faculty of Education, 2020. Str. 65. ISBN 978-961-253-263-5. http://www.3diphe.si/files/2020/09/Final_conference_3DIPhE_Book-of-abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 28967427]

10. DVOŘÁK, Leoš, ČEPIČ, Mojca. Virtual workshop : relative motion. V: PEČAR, Maja (ur.). Final International Conference of Project 3DIPhE - Three Dimension of Inquiry in Physics Education : 26.-28. August 2020 : book of abstract. Ljubljana: Faculty of Education, 2020. Str. 20. ISBN 978-961-253-263-5. http://www.3diphe.si/files/2020/09/Final_conference_3DIPhE_Book-of-abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 28920067]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

11. European journal of physics. ČEPIČ, Mojca (član uredniškega odbora 2006-). London: Institute of Physics. ISSN 0143-0807. http://iopscience.iop.org/0143-0807/. [COBISS.SI-ID 25430528]

12. Fizika v šoli. ČEPIČ, Mojca (član uredniškega odbora 2016-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1995-. ISSN 1318-6388. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-4MJOG1XT. [COBISS.SI-ID 51058432]

13. Presek : list za mlade matematike, fizike, astronome in računalnikarje. ČEPIČ, Mojca (član uredniškega odbora 2006-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1972-Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1972-2003Ljubljana: DMFA-založništvo, 2004-. ISSN 0351-6652. http://www.presek.si/index.html, https://www.dlib.si/results/?query=%27srel%3dPresek%27&pageSize=25. [COBISS.SI-ID 757252]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

14. JUREČIČ, Vida. Didaktični pripomoček za poučevanje in preverjanje razumevanja koncepta energije = Didactic instrument to teach and assess the understanding of the concept of energy : magistrsko delo. Ljubljana: [V. Jurečič], 2020. VI, 170 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6413/. [COBISS.SI-ID 28356611]

15. PALCICH, Sandra. Prepoznavanje nadarjenih učencev z raziskovalnim poukom : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Palcich], 2020. 75 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6319/. [COBISS.SI-ID 23340291]

 

Recenzent

16. SKRIBE-DIMEC, Darja, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana, FLORJANČIČ, Franko (avtor, fotograf). Raziskujemo in gradimo 4. Samostojni delovni zvezek za naravoslovje in tehniko v 4. razredu osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2020. 78 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0729-0. [COBISS.SI-ID 303757568]

17. SKRIBE-DIMEC, Darja (avtor, fotograf), GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana, FLORJANČIČ, Franko (avtor, fotograf). Raziskujemo in gradimo 4. Učbenik za naravoslovje in tehniko v 4. razredu osnovne šole. 2. izd. Ljubljana: DZS, 2020. 127 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0613-2. [COBISS.SI-ID 303757824]

 

Mateja Dagarin Fojkar [20745]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

1. DAGARIN FOJKAR, Mateja, METLJAK, Mira, ROZMANIČ, Tina. Developing foreign language literacy skills in primary school. V: BRATOŽ, Silva (ur.), PIRIH, Anja (ur.), KOCBEK, Alenka (ur.). Pathways to plurilingual education. Koper: University of Primorska Press, 2020. Str. 167-182, tabele. Knjižnica Ludus, 24. ISBN 978-961-6984-18-8. ISSN 2536-1937. http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-6984-18-8.pdf. [COBISS.SI-ID 25750531]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

2. KERN NANUT, Eva. Analiza kulturnih vsebin v učbenikih za poučevanje angleščine kot tujega jezika v 4. in 5. razredu osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [E. Kern Nanut], 2020. 74 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6183/. [COBISS.SI-ID 12814921]

3. DRIMEL, Nika. Izkušnje in stališča učiteljev/-ic o domačih nalogah pri angleščini v 4. in 5. razredu osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Drimel], 2020. 75 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6259. [COBISS.SI-ID 20180739]

4. ČADEŽ, Jelka. Sistematično opismenjevanje učencev 3. razreda v angleškem jeziku : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Čadež], 2020. 102 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6379/. [COBISS.SI-ID 27993091]

5. ŽOKALJ, Patricija. Stališča učiteljev do uporabe teorije učnih stilov pri pouku angleščine v 4. in 5. razredu osnovne šole : magistrsko delo = Teachersʹ viewpoints on the learning styles theory use at teaching English to the fourth and the fifth graders. Ljubljana: [P. Žokelj], 2020. 95 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6276/. [COBISS.SI-ID 20988419]

 

Recenzent

6. HOČEVAR, Marija. Angleščina. Na lov za besedami. Naloge z rešitvami za utrjevanje angleškega besedišča v 5. razredu osnovne šole. 4. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020. 88 str., ilustr. Brihtna glavca. ISBN 978-961-01-2526-6. [COBISS.SI-ID 303900928]

7. Libri et liberi : časopis za istraživanje dječje književnosti i kulture. DAGARIN FOJKAR, Mateja (recenzent 2016-). [Tiskano izd.]. Zagreb: Hrvatska udruga istraživača dječje književnosti: = Croatian Association of Researchers in Children's Literature, 2012-. ISSN 1848-3488. http://www.librietliberi.org/. [COBISS.SI-ID 1098115934]

8. JESENIK, Nevenka (avtor, fotograf), MILIJAŠ, Tjaša, ŠAVLI, Viljenka. My sails 3 - New. Student's book : učbenik za pouk angleščine v 6. razredu osnovne šole. 1. izd. Maribor: Pivec, 2020. ISBN 978-961-7026-00-9. [COBISS.SI-ID 21042179]

9. SKELA, Janez, KING-VIDETIČ, Lori, AVSENIK, Bernarda, GERMAN, Andrea. Touchstone 7 : angleški jezik za 7. razred osnovne šole. Prenovljeni delovni zvezek. 3. izd. Ljubljana: Tangram, 2020. 188 str., ilustr. ISBN 978-961-6239-77-6. [COBISS.SI-ID 26774019]

 

 

Bojan Dekleva [06565]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. DEKLEVA, Bojan. Seminar o vrstniškem podpornem delu na področju duševnega zdravja. Kralji ulice : prvi slovenski časopis za brezdomstvo in sorodna socialna vprašanja. [Tiskana izd.]. feb. 2020, št. 165, str. 4. ISSN 1854-2654. [COBISS.SI-ID 12791369]

2. DEKLEVA, Bojan. Slišanje glasov v času karantene. Kralji ulice : prvi slovenski časopis za brezdomstvo in sorodna socialna vprašanja. [Tiskana izd.]. avg. 2020, št. 170, str. 4. ISSN 1854-2654. [COBISS.SI-ID 25392643]

 

1.25 Drugi sestavni deli

3. DEKLEVA, Bojan. Zaključek prvega cikla šole za facilitatorje in facilitatorke podpornih skupin za slišalce glasov. Kralji ulice : prvi slovenski časopis za brezdomstvo in sorodna socialna vprašanja. [Tiskana izd.]. jan 2020, št. 164, str. 4. ISSN 1854-2654. [COBISS.SI-ID 12757833]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

4. Kralji ulice : prvi slovenski časopis za brezdomstvo in sorodna socialna vprašanja. DEKLEVA, Bojan (član uredniškega odbora 2005-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko, 2005-. ISSN 1854-2654. http://www.kraljiulice.org/knjiznica/kralji-ulice. [COBISS.SI-ID 220945920]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

5. RUPAR, Katarina. Brezdomne ženske na poti skozi institucije : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Rupar], 2020. 110 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6435/. [COBISS.SI-ID 29411331]

 

 

Iztok Devetak [18741]

 

Osebna bibliografija za leto 2020ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SLAPNIČAR, Miha, TOMPA, Valerija, GLAŽAR, Saša A., DEVETAK, Iztok, PAVLIN, Jerneja. Studentsʼ achievements in solving authentic tasks with 3D dynamic sub-microscopic animations about specific states of water and their transition. Acta chimica slovenica. [Spletna izd.]. 2020, vol. 67, no. 3, str. 904-915, ilustr., tabele. ISSN 1580-3155. https://journals.matheo.si/index.php/ACSi/article/view/5908, DOI: 10.17344/acsi.2020.5908. [COBISS.SI-ID 21168131]

2. DEVETAK, Iztok, FERK SAVEC, Vesna. Chemical education research in Slovenia after 1991 : a systematic review. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. [Tiskana izd.]. 2020, vol. 10, no. 1, str. 9-36, ilustr., tabele. ISSN 1855-9719. https://www.cepsj.si/index.php/cepsj/article/view/818/390, http://pefprints.pef.uni-lj.si/6189/, DOI: 10.26529/cepsj.818. [COBISS.SI-ID 12822089]

3. VINKO, Luka, DELANEY, Seamus, DEVETAK, Iztok. Teachersʼ opinions about the effect of chemistry demonstrations on studentsʼ interest and chemistry knowledge. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. [Tiskana izd.]. 2020, vol. 10, no. 2, str. 9-25, tabele. ISSN 1855-9719. https://ojs.cepsj.si/index.php/cepsj/article/view/893/404, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6286, DOI: 10.26529/cepsj.893. [COBISS.SI-ID 20949251]

 

1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

4. DEVETAK, Iztok. Can context influence chemistry teaching and learning in lower secondary school - Slovenian perspective?. V: Excellence and innovation in chemistry teaching and learning : Abstract Book : Zoom Webinar. [S. l.]: [s. n.], 2020. Str. 51. http://www.weizmann.ac.il/conferences/ECRICE2020/sites/conferences.ECRICE2020/files/uploads/abstract_notebook_ecrice_2020.pdf. [COBISS.SI-ID 23251971]

5. DEVETAK, Iztok, KOLBL, Jasmina. Does active learning approaches in chemistry stimulates 13-year-old students to learn about acids and bases?. V: Excellence and innovation in chemistry teaching and learning : Abstract Book : Zoom Webinar. [S. l.]: [s. n.], 2020. Str. 81. http://www.weizmann.ac.il/conferences/ECRICE2020/sites/conferences.ECRICE2020/files/uploads/abstract_notebook_ecrice_2020.pdf. [COBISS.SI-ID 25720579]

6. MARKIĆ, Silvija, HAYES, Sarah, ESSEX, Jane, DEVETAK, Iztok, STOJANOVSKA, Marina. Diversity in science towards social inclusion - non-formal education in science for students` diversity. V: Excellence and innovation in chemistry teaching and learning : Abstract Book : Zoom Webinar. [S. l.]: [s. n.], 2020. Str. 154. http://www.weizmann.ac.il/conferences/ECRICE2020/sites/conferences.ECRICE2020/files/uploads/abstract_notebook_ecrice_2020.pdf. [COBISS.SI-ID 25729283]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

7. SLAPNIČAR, Miha, DEVETAK, Iztok. Identification of specific pathway in solving task comprising redox reaction concepts at triple levels of chemical presentations among pre-service chemistry teachers. V: Excellence and innovation in chemistry teaching and learning : Abstract Book : Zoom Webinar. [S. l.]: [s. n.], 2020. Str. 124. http://www.weizmann.ac.il/conferences/ECRICE2020/sites/conferences.ECRICE2020/files/uploads/abstract_notebook_ecrice_2020.pdf. [COBISS.SI-ID 23255811]

8. SLAPNIČAR, Miha, VOŠNJAK, Matej, DEVETAK, Iztok. Principi zelene kemije s pektinsko mikrokapsulacijo eteričnih olj plodov limonovca (Citrus limon L.). V: PINTAR, Albin (ur.), et al. Zbornik povzetkov = Book of abstracts : Slovenski kemijski dnevi 2020 = 26th Annual Meeting of the Slovenian Chemical Society : 16.-18. september 2020, Portorož, Portorose, Slovenija. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo, 2020. Str. 147. ISBN 978-961-93849-7-8. [COBISS.SI-ID 29399043]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

9. KOLBL, Jasmina, DEVETAK, Iztok. Guided active learning in chemistry (GALC) and 13-year-old studentsʼ selected chemistry concepts understanding. V: VOGRINC, Janez (ur.), DEVETAK, Iztok (ur.). Contemporary topics in education IV : part I. Ljubljana: Faculty of Education, 2020. Str. 47-68, ilustr., graf. prikazi, tabeli. ISBN 978-961-253-254-3. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/CRSN/PhD/Education-IV_Part-I.pdf. [COBISS.SI-ID 16126467]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

10. DEVETAK, Iztok. Michael K. Seery and Claire McDonnell (Eds.), Teaching chemistry in higher education, Creathach Press, 2019; 452 pp.; ISBN: 978-09-928-2331-3. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. [Tiskana izd.]. 2020, vol. 10, no. 2, str. 175-179, ilustr. ISSN 1855-9719. https://ojs.cepsj.si/index.php/cepsj/article/view/944/408, http://pefprints.pef.uni-lj.si/6288/, DOI: 10.26529/cepsj.944. [COBISS.SI-ID 21152771]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.01 Znanstvena monografija

11. POTOČNIK, Robert, DEVETAK, Iztok. Heritage preservation and interdisciplinary approach through fine art and science education. Bratislava: Digit, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (110 str.). ISBN 978-80-968441-5-9. http://www.arteducation.sk/publikacie-studie-clanky/detail/heritage-preservation-and-interdisciplinary-approach-through-fine-art-and-s/. [COBISS.SI-ID 17576707]

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

12. DEVETAK, Iztok, ROZMAN, Lovro, SOPOTNIK, Maja, SUSMAN, Katarina, FON, Doroteja. Dotik narave 7. Učbenik za naravoslovje v 7. razredu osnovne šole = A természet érintése 7. Természettudomány tankönyv az általános iskola 7. osztálya számára. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2019-2020. 2 zv. (81; 160 str.), ilustr. ISBN 978-961-271-988-3, ISBN 978-961-271-999-9. [COBISS.SI-ID 301664768]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

13. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. DEVETAK, Iztok (glavni urednik 2018-, odgovorni urednik 2018-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. https://ojs.cepsj.si/index.php/cepsj. [COBISS.SI-ID 252707584]

14. Chemistry education research and practice. DEVETAK, Iztok (član uredniškega odbora 2011-). Ioannina: University of Ioannina; London: Royal Society of Chemistry, 2003-. ISSN 1756-1108. http://www.rsc.org/Education/CERP/index.asp. [COBISS.SI-ID 7991369]

15. VOGRINC, Janez (urednik, recenzent), DEVETAK, Iztok (urednik). Contemporary topics in education IV : part I. Ljubljana: Faculty of Education, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (230 str.)), ilustr. ISBN 978-961-253-254-3. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/CRSN/PhD/Education-IV_Part-I.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/6221/. [COBISS.SI-ID 14176771]

16. Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education. DEVETAK, Iztok (član uredniškega odbora 2009-). Amasya: Amasya University, Faculty of Education, Department of Science Education, 2009-. ISSN 1306-3049. http://www.eurasianjournals.com/index.php/ejpce. [COBISS.SI-ID 9569865]

17. International journal of educational methodology. DEVETAK, Iztok (član uredniškega odbora 2017-). Reno, NV: Tayfun Yagar, 2015-. ISSN 2469-9632. http://www.ijem.com/. [COBISS.SI-ID 11549769]

18. International journal of environmental and science education. DEVETAK, Iztok (član uredniškega odbora 2005-). [S. l.: IJESE. ISSN 1306-3065. http://www.ijese.com/index.htm. [COBISS.SI-ID 17061384]

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

19. TERAN, Gašper. Asociacije in odnos učencev osnovne šole do predmeta kemija = Elementary studentsʼ associations and attitudes towards chemistry : [diplomsko delo]. Ljubljana: [G. Teran], 2020. VIII, 31 str., [4] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6372/. [COBISS.SI-ID 27323139]

 

Recenzent

21. FRODSHAM, Sarah (urednik). Book of Synopses. Oxford: University of Oxford, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (408 str.), tabele, graf. prikazi. https://esera2020ss.web.ox.ac.uk/files/bookofsynopsesesera2020v2pdf. [COBISS.SI-ID 21004803]

22. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. DEVETAK, Iztok (recenzent 2011-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. https://ojs.cepsj.si/index.php/cepsj. [COBISS.SI-ID 252707584]

23. Chemistry Education. Research and Practice. DEVETAK, Iztok (recenzent 2009-). Iäoannina: University of Ioannina. ISSN 1109-4028. http://www.uoi.gr/cerp/. [COBISS.SI-ID 1496412]

24. Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education. DEVETAK, Iztok (recenzent 2009). Amasya: Amasya University, Faculty of Education, Department of Science Education, 2009-. ISSN 1306-3049. http://www.eurasianjournals.com/index.php/ejpce. [COBISS.SI-ID 9569865]

25. International journal of environmental and science education. DEVETAK, Iztok (recenzent 2008-). [S. l.: IJESE. ISSN 1306-3065. http://www.ijese.com/index.htm. [COBISS.SI-ID 17061384]

26. International journal of science and mathematical education. DEVETAK, Iztok (recenzent 2013-). London; Dordrecht; Boston: Kluwer Academic Publishers. ISSN 1571-0068. [COBISS.SI-ID 512107801]

27. International journal of science education. DEVETAK, Iztok (recenzent 2016-). [Online ed.]. [London]; [Washington]: Routledge, Taylor & Francis, 1999-. ISSN 1464-5289. http://www.tandfonline.com/loi/tsed20. [COBISS.SI-ID 13865736]

28. Journal of chemical education. DEVETAK, Iztok (recenzent 2011-). Easton (Pennsylvania): Section of Chemical Education, American Chemical Society, 1924-. ISSN 0021-9584. https://pubs.acs.org/journal/jceda8. [COBISS.SI-ID 1459717]

29. Journal of research in science teaching. DEVETAK, Iztok (recenzent 2008-). New York: Wiley, 1963-. ISSN 0022-4308. https://onlinelibrary.wiley.com/journal/10982736. [COBISS.SI-ID 25786880]

 

 

Tatjana Devjak [17084]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. DEVJAK, Tatjana, JANŽEKOVIČ ŽMAUC, Irena, BENČINA, Jože. The relationship between the factors and conditions of the autonomy of preschool teachers and fostering the autonomy of preschool children in kindergarten. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. 2020, vol. , no. , 24 str. (pdf), ilustr., tabele. ISSN 2232-2647. https://www.cepsj.si/index.php/cepsj/article/view/712, DOI: 10.26529/cepsj.712. [COBISS.SI-ID 14628355]

2. DEVJAK, Tatjana, PODGORNIK, Vesna, BERČNIK, Sanja, VOGRINC, Janez. Importance of a positive climate for conducting self-evaluation in kindergarten. Pedagoška obzorja : časopis za didaktiko in metodiko. 2020, letn. 35, št. 1, str. 21-41. ISSN 0353-1392. [COBISS.SI-ID 12828489]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

3. DEVJAK, Tatjana, BERČNIK, Sanja. Pomen vseživljenjskega učenja za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju. V: DEVJAK, Tatjana (ur.), et al. "Vsak otrok si zasluži najboljšega učitelja" : Cveta Razdevšek Pučko. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2020. Str. 55-71, ilustr. ISBN 978-961-253-253-6. [COBISS.SI-ID 14621955]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

4. DEVJAK, Tatjana (urednik), GABER, Slavko (urednik), BERČNIK, Sanja (urednik), TAŠNER, Veronika (urednik). "Vsak otrok si zasluži najboljšega učitelja" : Cveta Razdevšek Pučko. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2020. 256 str., ilustr. ISBN 978-961-253-253-6. [COBISS.SI-ID 304670208]

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

5. ZORE, Manca. Partnerstvo kot način sodelovanja med vzgojitelji in starši : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Zore], 2020. 35 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6339. [COBISS.SI-ID 25298947]

6. ZAKRAJŠEK, Karin. Postopno uvajanje otrok v vrtec : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Zakrajšek], 2020. VI, 46 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6422/. [COBISS.SI-ID 28801027]

7. TOMAŽIČ, Urša. Prepoznavanje in preprečevanje trpinčenja otrok v vrtcu : diplomsko delo. Ljubljana: [U. Tomažič], 2020. 67 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6369. [COBISS.SI-ID 27322883]

8. BRULC, Patricija. Primerjava počitka predšolskih otrok v mestnem in podeželskem vrtcu : diplomsko delo. Ljubljana: [P. Brulc], 2020. VI, 55 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6209. [COBISS.SI-ID 14795267]

9. KONDA, Tjaša. Primerjava vloge vzgojitelja v Sloveniji in na Portugalskem : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Konda], 2020. 73 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6267/. [COBISS.SI-ID 20674307]

10. ROGELJ, Manca. Primerjava vloge vzgojiteljice pri izvajanju določenih elementov dnevne rutine v javnem in waldorfskem vrtcu : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Rogelj], 2020. 97 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6358/. [COBISS.SI-ID 26448899]

 

Recenzent

11. VOGRINC, Janez (urednik, recenzent), DEVETAK, Iztok (urednik). Contemporary topics in education IV : part I. Ljubljana: Faculty of Education, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (230 str.)), ilustr. ISBN 978-961-253-254-3. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/CRSN/PhD/Education-IV_Part-I.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/6221/. [COBISS.SI-ID 14176771]

 

Martina Erjavšek [36949]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ERJAVŠEK, Martina, LOVŠIN KOZINA, Francka, KOSTANJEVEC, Stojan. In-service home economics teachersʼ attitudes to the integration of sustainable topics in the home economics subject. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. 2020, vol. , no. , 20 str. (pdf), ilustr., tabele. ISSN 2232-2647. https://cepsj.si/index.php/cepsj/article/view/614/386, DOI: 10.26529/cepsj.614. [COBISS.SI-ID 26131971]

 

Vesna Ferk Savec [20448]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. DEVETAK, Iztok, FERK SAVEC, Vesna. Chemical education research in Slovenia after 1991 : a systematic review. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. [Tiskana izd.]. 2020, vol. 10, no. 1, str. 9-36, ilustr., tabele. ISSN 1855-9719. https://www.cepsj.si/index.php/cepsj/article/view/818/390, http://pefprints.pef.uni-lj.si/6189/, DOI: 10.26529/cepsj.818. [COBISS.SI-ID 12822089]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

2. MLINAREC, Katarina. Baze podatkov pri pouku kemije v osnovni šoli = Databases in teaching and learning chemistry in primary school : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Mlinarec], 2020. IV, 56, [36] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6361. [COBISS.SI-ID 26483459]

 

Recenzent

3. VOGRINC, Janez (urednik, recenzent), DEVETAK, Iztok (urednik). Contemporary topics in education IV : part I. Ljubljana: Faculty of Education, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (230 str.)), ilustr. ISBN 978-961-253-254-3. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/CRSN/PhD/Education-IV_Part-I.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/6221/. [COBISS.SI-ID 14176771]

 

Tjaša Filipčič [17010]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. FILIPČIČ, Aleš, FILIPČIČ, Tjaša. The functional movement screenʼs relation to young tennis playersʼ injury severity = La relación de la evaluación funcional del movimiento con las lesiones de los jóvenes jugadores de tenis. Revista internacional de ciencias del deporte. 2020, vol. 16, iss. 59, str. 1-11, tabele. ISSN 1885-3137. https://www.cafyd.com/REVISTA/05901.pdf, DOI: 10.5232/ricyde2020.05901. [COBISS.SI-ID 12734025]

 

1.03 Kratki znanstveni prispevek

2. ŽGUR, Erna, FILIPČIČ, Tjaša. Trimesečna gibalna obravnava pri otrocih z avtističnimi motnjami za razvoj gibalnih sposobnosti. Športnik : glasilo Zveze za šport invalidov Slovenije. jan. 2020, št. 56, str. 56-59, ilustr., tabeli, graf. prikaz. ISSN 1854-5254. [COBISS.SI-ID 12795977]

3. BURIAN, Maja, ČIČ, Marjeta, FILIPČIČ, Tjaša. Varna in prijetna gorniška dejavnost oseb s slepoto in slabovidnostjo. Športnik : glasilo Zveze za šport invalidov Slovenije. jun. 2020, št. 57/58, str. 44-46, tabela. ISSN 1854-5254. [COBISS.SI-ID 21007875]

 

1.04 Strokovni članek

4. PUSTIVŠEK, Suzana, BOBNAR, Maja, ČIČ, Marjeta, NOWAKK, Jurček, FILIPČIČ, Tjaša. Slepi in slabovidni na planinskih poteh. Športnik : glasilo Zveze za šport invalidov Slovenije. jan. 2020, št. 56, str. 65-66, ilustr. ISSN 1854-5254. [COBISS.SI-ID 12796233]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

5. FILIPČIČ, Tjaša. Prožne oblike prilagoditev v študijskem procesu za študente z gibalnimi ovirami in dolgotrajnimi boleznimi : usposabljanje, Pedagoška fakulteta, UL, 21. avg. 2020 (4 ure). [COBISS.SI-ID 26302979]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

6. Športnik : glasilo Zveze za šport invalidov Slovenije. FILIPČIČ, Tjaša (član uredniškega odbora 2006-). Ljubljana-Črnuče: Zveza za šport invalidov Slovenije, 2005-. ISSN 1854-5254. [COBISS.SI-ID 226822656]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

7. STARIČ, Timea. Izvajanje pohodništva na izbrani osnovni šoli s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom = Carrying out hiking at the selected elementary school with special education programme with lower level educational : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Starič], 2020. 62 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6234. [COBISS.SI-ID 17591555]

8. KNEZ, Maja. Prilagojena plavalna dejavnost za razvoj plavalnih sposobnosti gibalno ovirane učenke z zmerno motnjo v duševnem razvoju : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Knez], 2020. 55 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6300. [COBISS.SI-ID 22068483]

9. MIKLAVČIČ, Nina. Subjektivna in objektivna ocena kakovosti življenja družine z otrokom z gibalno oviranostjo = Subjective and objective evaluation of the quality of life of the family with a child with mobility impairment : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Miklavčič], 2020. V, 63 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6433/. [COBISS.SI-ID 29366275]

 

Mentor - drugo

10. FRICELJ, Nina, PODGORELEC, Mateja, SAVELLI, Tim, SUHOVERŠNIK, Petra. Dejavnosti za razvoj drobne motorike pri predšolskem otroku. Specialna zakladnica : revija s prispevki študentov specialne in rehabilitacijske pedagogike. jun 2020, letn. 1, št. 1, str. 17-29. ISSN 2712-5424. [COBISS.SI-ID 25962755]

 

Recenzent

11. HENDERSON, Sheila E., SUGDEN, David A., BARNETT, Anna Louise, JERMAN, Janez, BOBEN, Dušica (avtor, avtor dodatnega besedila), GROLEGER SRŠEN, Katja. Baterija za oceno otrokovega gibanja : priročnik za izvajalce ABC gibanja 2. 2. izd. Ljubljana: Center za psihodiagnostična sredstva, 2020. 218 str., ilustr. ISBN 978-961-6068-87-1. [COBISS.SI-ID 303823104]

 

 

Črtomir Frelih [16174]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Avtor dodatnega besedila

1. BARBORIČ VESEL, Nana (umetnik), DIJAK, Nuša (umetnik), GOVEKAR, Lucija (umetnik), GROBELŠEK, Zala (umetnik), HVASTIJA GAIA, Anaja (umetnik), JEGLIČ, Špela (umetnik), KAVČIČ, Ana (umetnik, oblikovalec ščitnega ovitka), KOZINA, Eva (umetnik), KRAJNC, Tina (umetnik), LUSKOVEC, Ira (umetnik), NAJVIRT, Anja (umetnik), PINTER, Lovro (umetnik), TUTA, Kaja (umetnik), ŽBOGAR, Anja (umetnik), et al. Zaključna razstava 4. letnika Oddelka za likovno pedagogiko 2019 / 2020 : Galerija UL PEF, Ljubljana, [junij] 2020. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2020. [62] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 21029123]

Somentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

2. KRAJNC, Tina. Zbirka ilustriranih bajeslovnih bitij Kozjanskega in Obsotelja = An illustrated collection of mystical reatures in folktales of the Kozjansko and Obsotelje region : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Krajnc], 2020. 46 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6370/. [COBISS.SI-ID 27327491]

 

 

Slavko Gaber [11753]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

1. GABER, Slavko. Slovenija bi se morala tudi danes odločiti za sodelovanje v raziskavi Pisa!. V: Strokovni posvet v okviru Programa mednarodne primerjave dosežkov učencev in učenk PISA 2018 : [Pedagoški inštitut, 14.1.2020]. Ljubljana: Pedagoški inštitut. https://www.pei.si/wp-content/uploads/2020/01/program_PISA_Posvet_14012020.pdf. [COBISS.SI-ID 12834377]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

2. GABER, Slavko. Onstran nas je le vednost, ki smo jo prenesli naslednjim generacijam, in spomin. V: DEVJAK, Tatjana (ur.), et al. "Vsak otrok si zasluži najboljšega učitelja" : Cveta Razdevšek Pučko. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2020. Str. 225-230. ISBN 978-961-253-253-6. [COBISS.SI-ID 15752451]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.19 Radijska ali televizijska oddaja

3. ŠTERMAN IVANČIČ, Klaudija (intervjuvanec), NOLIMAL, Fani (intervjuvanec), PEČJAK, Sonja (intervjuvanec), PIGNAR, Nada (intervjuvanec), ŠTEFANC, Damijan (intervjuvanec), GABER, Slavko (intervjuvanec), STUBBS, Paul (intervjuvanec). Kakšno znanje so slovenski dijaki pokazali v raziskavi PISA? : nad povprečjem dosežkov v drugih članicah OECD, a ostaja kar nekaj izzivov. Ljubljana: Radio Prvi, 2020. Intelekta. https://radioprvi.rtvslo.si/2020/01/intelekta-180/. [COBISS.SI-ID 3513687]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

4. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. GABER, Slavko (področni urednik 2018-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. https://ojs.cepsj.si/index.php/cepsj. [COBISS.SI-ID 252707584]

5. Educar. GABER, Slavko (član uredniškega odbora 2017-). Bellaterra, Barcelona: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma. ISSN 2014-8801. http://www.raco.cat/index.php/Educar, http://ddd.uab.es/record/5029?ln=ca, http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=457. [COBISS.SI-ID 523463705]

6. Šolsko polje : revija za teorijo in raziskave vzgoje in izobraževanja. GABER, Slavko (član uredniškega odbora 2003-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja: Pedagoški inštitut, 2003-. ISSN 1581-6036. https://www.pei.si/zaloznistvo/solsko-polje/, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-QGFSTTZH, http://www.dlib.si/results/?query=%27srel%3d%C5%A0olsko+polje%27&pageSize=25. [COBISS.SI-ID 122842112]

7. Theory and research in education. GABER, Slavko (član uredniškega odbora 2003-). London; Thousand Oaks, CA; New Delhi: Sage. [COBISS.SI-ID 974679]

8. DEVJAK, Tatjana (urednik), GABER, Slavko (urednik), BERČNIK, Sanja (urednik), TAŠNER, Veronika (urednik). "Vsak otrok si zasluži najboljšega učitelja" : Cveta Razdevšek Pučko. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2020. 256 str., ilustr. ISBN 978-961-253-253-6. [COBISS.SI-ID 304670208]

 

 

Vesna Geršak [25996]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. GERŠAK, Vesna, SMRTNIK VITULIĆ, Helena, PROSEN, Simona, STARC, Gregor, HUMAR, Iztok, GERŠAK, Gregor. Use of wearable devices to study activity of children in classroom : case study - learning geometry using movement. Computer communications. [Print ed.]. 15 Jan. 2020, vol. 150, str. 581-588, ilustr. ISSN 0140-3664. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140366419314343, DOI: 10.1016/j.comcom.2019.12.019. [COBISS.SI-ID 12802900]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

2. GERŠAK, Vesna, PODOBNIK, Uršula. Learning through an artistic experience - connecting dance and fine art in the project ʹmovement and its traceʹ. V: SVENDLER NIELSEN, Charlotte (ur.), BURRIDGE, Stephanie (ur.). Dancing across borders : perspectives on dance, young people and change. Abingdon; New York: Routledge, 2020. Str. 150-153. ISBN 978-0-367-44257-6, ISBN 978-0-367-44259-0. [COBISS.SI-ID 12785481]

1.25 Drugi sestavni deli

3. GERŠAK, Vesna. Arts brings us closer, though at a distance. Dance and the child international (daCi). May 2020, str. 30-31, ilustr. http://www.daci.org/. [COBISS.SI-ID 16878083]

4. MEŠKO, Nina, GERŠAK, Vesna. International Dance Day in Slovenia. Dance and the child international (daCi). May 2020, str. 32, ilustr. http://www.daci.org/. [COBISS.SI-ID 16878851]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

5. ZORAN, Brina. Spletna platforma Zlata paličica kot vzorčno spletno okolje za področja kulturno-umetnostne vzgoje : magistrsko delo. Ljubljana: [B. Zoran], 2020. 123 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6349. [COBISS.SI-ID 25612035]

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

6. KAVKA, Pina. Kako vpeljati elemente akrojoge v predšolsko obdobje? : diplomsko delo. Ljubljana: [P. Kavka], 2020. 69 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6281/. [COBISS.SI-ID 21121283]

 

Saša Aleksej Glažar [04810]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SLAPNIČAR, Miha, TOMPA, Valerija, GLAŽAR, Saša A., DEVETAK, Iztok, PAVLIN, Jerneja. Studentsʼ achievements in solving authentic tasks with 3D dynamic sub-microscopic animations about specific states of water and their transition. Acta chimica slovenica. [Spletna izd.]. 2020, vol. 67, no. 3, str. 904-915, ilustr., tabele. ISSN 1580-3155. https://journals.matheo.si/index.php/ACSi/article/view/5908, DOI: 10.17344/acsi.2020.5908. [COBISS.SI-ID 21168131]

2. NUIĆ, Ines, GLAŽAR, Saša A. The effect of e-learning strategy at primary school level on understanding structure and states of matter. Eurasia journal of mathematics, science and technology education. 2020, vol. 16, no. 2, 17 str. (pdf), tabele. ISSN 1305-8223. http://www.ejmste.com/The-Effect-of-e-Learning-Strategy-at-Primary-School-Level-on-Understanding-Structure,114483,0,2.html, http://pefprints.pef.uni-lj.si/6148/, DOI: 10.29333/ejmste/114483. [COBISS.SI-ID 12769609]

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

3. VRTAČNIK, Margareta (avtor, ilustrator), WISSIAK GRM, Katarina Senta, GLAŽAR, Saša A., GODEC, Andrej. Moja prva kemija : kemija za 9. razred dvojezične osnovne šole = Első kémiám : kémia az általános iskola 9. osztálya számára. 2. izd. Ljubljana: Modrijan izobraževanje, 2019-. Zv. <3-4>, ilustr. ISBN 978-961-7070-06-4, ISBN 978-961-7070-07-1. [COBISS.SI-ID 299825152]

4. VRTAČNIK, Margareta (avtor, fotograf, ilustrator), WISSIAK GRM, Katarina Senta (avtor, fotograf), GLAŽAR, Saša A., GODEC, Andrej (avtor, fotograf). Moja prva kemija : kemija za 8. razred dvojezične osnovne šole = Első kémiám : kémia az általános iskola 8. osztálya számára. 1. prenovljena izd. Ljubljana: Modrijan, 2017-. Zv. <2->, ilustr. ISBN 978-961-241-937-0. [COBISS.SI-ID 290628352]

5. VRTAČNIK, Margareta (avtor, ilustrator), WISSIAK GRM, Katarina Senta, GLAŽAR, Saša A., GODEC, Andrej (avtor, fotograf). Moja prva kemija : kemija za 9. razred dvojezične osnovne šole = Első kémiám : kémia az általános iskola 9. osztálya számára. 1. prenovljena izd. Ljubljana: Modrijan, 2016. Zv. <3-4>, ilustr. ISBN 978-961-241-975-2, ISBN 978-961-241-976-9. [COBISS.SI-ID 286037248]

 

2.05 Drugo učno gradivo

6. GLAŽAR, Saša A., GODEC, Andrej, VRTAČNIK, Margareta (avtor, fotograf), WISSIAK GRM, Katarina Senta (avtor, fotograf). Moja prva kemija 1 : samostojni delovni zvezek za 8. razred osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Modrijan izobraževanje, 2020. 212, [2] str., ilustr. ISBN 978-961-7070-70-5. [COBISS.SI-ID 14001411]

7. VRTAČNIK, Margareta (avtor, ilustrator), WISSIAK GRM, Katarina Senta, GLAŽAR, Saša A., GODEC, Andrej. Moja prva kemija. Delovni zvezek za 8. in 9. razred osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2018-. 2 zv., ilustr. ISBN 978-961-241-718-5. [COBISS.SI-ID 294294272]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

8. DEKLEVA, Nina (urednik), GLAŽAR, Saša A. (urednik), ŠMALC, Andrej (urednik), GRAUNAR, Mojca (urednik). Periodni sistem elementov. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2020. 1 zgibanka, ilustr. ISBN 978-86-341-3877-1. [COBISS.SI-ID 303825664]

 

Recenzent

9. VOGRINC, Janez (urednik, recenzent), DEVETAK, Iztok (urednik). Contemporary topics in education IV : part I. Ljubljana: Faculty of Education, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (230 str.)), ilustr. ISBN 978-961-253-254-3. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/CRSN/PhD/Education-IV_Part-I.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/6221/. [COBISS.SI-ID 14176771]

 

 

Tanja Gnidovec [52501]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. GNIDOVEC, Tanja, ŽEMLJA, Mojca, DOLENEC, Andreja, TORKAR, Gregor. Using augmented reality and the structure - behavior - function model to teach lower secondary school students about the human circulatory system. Journal of science education and technology. 2020, vol. 29, issue , 11 str. (pdf), ilustr., tabele. ISSN 1573-1839. https://link.springer.com/article/10.1007/s10956-020-09850-8, DOI: 10.1007/s10956-020-09850-8. [COBISS.SI-ID 27444739]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Somentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

2. POŽUN, Katja. Dejavnosti z rastlinami v predšolskem obdobju : pogled vzgojitelja : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Požun], 2020. 71 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6368/. [COBISS.SI-ID 27313923]

Lara Godec Soršak [25590]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

1. GODEC SORŠAK, Lara. Hotimir Tivadar in Urban Batista : Fonetika 1 (ocena učbenika). Slovenščina v šoli. 2020, letn. 23, [št.] 1, str. 62-65, ilustr. ISSN 1318-864X. [COBISS.SI-ID 17527299]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

2. FURLAN BREC, Mirjam, GODEC SORŠAK, Lara, GOLC, Lidija, HODAK, Marjana, KASTELIC, Silva, KOLAR, Maruša, KORMAN, Andrejka, HEDŽET KRKAČ, Mira, KVAS, Jana, PIRC, Vlado, PIRIH SVETINA, Nataša, ŠPACAPAN, Adrijana, VOGEL, Jerica, JAGODIČ, Mateja (urednik), TRKOV, Joži (urednik). Slovenščina na poklicni maturi : zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 2009-2014. 5. ponatis. Ljubljana: Državni izpitni center, 2020. 255 str., ilustr. Zbirke nalog za poklicno maturo. ISBN 978-961-6899-14-7. [COBISS.SI-ID 302967552]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

3. Slovenščina v šoli. GODEC SORŠAK, Lara (član uredniškega odbora 2009-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1996-. ISSN 1318-864X. [COBISS.SI-ID 59164416]

 

Recenzent

4. CAJHEN, Nana, DRUSANY, Nevenka, KAPKO, Dragica, KRIŽAJ, Martina, BEŠTER, Marja. Gradim slovenski jezik 5 : izdaja s plusom. Samostojni delovni zvezek. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2020. 2 zv. (124; 121 str.), ilustr. ISBN 978-961-292-018-0. [COBISS.SI-ID 303539712]

5. CAJHEN, Nana, DRUSANY, Nevenka, KAPKO, Dragica, KRIŽAJ, Martina, BEŠTER, Marja. Gradim slovenski jezik 5 : izdaja s plusom. Učbenik. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2020. 132 str., ilustr. ISBN 978-961-292-023-4. [COBISS.SI-ID 13765891]

6. KRIŽAJ, Martina, BEŠTER, Marja, KONČINA, Marija, BAVDEK, Mojca, POZNANOVIČ, Mojca. Na pragu besedila 3 : izdaja s plusom. Učbenik za slovenski jezik v 3. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2020. 99 str., ilustr. ISBN 978-961-292-029-6. [COBISS.SI-ID 18528003]

7. RIBIČ, Marija, VEBER, Maruša, VODIČAR, Polona. Novi prijatelji. Slovenščina 1 : samostojni delovni zvezek. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2020. 2 zv. (80 str. , [2] f. pril z nalepkami; 69 str., [2] f. pril.), ilustr. Lili in Bine. ISBN 978-961-271-937-1. [COBISS.SI-ID 302707712]

8. CAJHEN, Nana, DRUSANY, Nevenka, KAPKO, Dragica, KRIŽAJ, Martina, BEŠTER, Marja. Slovenščina za vsak dan 6. Učbenik : izdaja s plusom. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2020. 158 str., ilustr. ISBN 978-961-271-702-5. [COBISS.SI-ID 24874755]

 

Bojan Golli [02579]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

1. Blejske delavnice iz fizike. GOLLI, Bojan (urednik 2000-). Ljubljana: DMFA, založništvo, 2000-. ISSN 1580-4992. http://www-f1.ijs.si/BledPub/. [COBISS.SI-ID 110264320]

2. Presek : list za mlade matematike, fizike, astronome in računalnikarje. GOLLI, Bojan (član uredniškega odbora 1981-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1972-Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1972-2003Ljubljana: DMFA-založništvo, 2004-. ISSN 0351-6652. http://www.presek.si/index.html, https://www.dlib.si/results/?query=%27srel%3dPresek%27&pageSize=25. [COBISS.SI-ID 757252]

Ana Gostinčar-Blagotinšek [12551]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

1. ČEPIČ, Mojca, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana. 3DIPhE Practitioners Meet (for 3DIPhE teachers and partners). V: PEČAR, Maja (ur.). Final International Conference of Project 3DIPhE - Three Dimension of Inquiry in Physics Education : 26.-28. August 2020 : book of abstract. Ljubljana: Faculty of Education, 2020. Str. 31. ISBN 978-961-253-263-5. http://www.3diphe.si/files/2020/09/Final_conference_3DIPhE_Book-of-abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 28925443]

2. GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana, ČEPIČ, Mojca. Inquiry based learning example : double shadow. V: PEČAR, Maja (ur.). Final International Conference of Project 3DIPhE - Three Dimension of Inquiry in Physics Education : 26.-28. August 2020 : book of abstract. Ljubljana: Faculty of Education, 2020. Str. 60. ISBN 978-961-253-263-5. http://www.3diphe.si/files/2020/09/Final_conference_3DIPhE_Book-of-abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 28927235]

3. ČEPIČ, Mojca, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana, PEČAR, Maja. The life of 3DIPhE project. V: PEČAR, Maja (ur.). Final International Conference of Project 3DIPhE - Three Dimension of Inquiry in Physics Education : 26.-28. August 2020 : book of abstract. Ljubljana: Faculty of Education, 2020. Str. 9. ISBN 978-961-253-263-5. http://www.3diphe.si/files/2020/09/Final_conference_3DIPhE_Book-of-abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 28914179]

4. GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana. The unteachables project(ERASMUS+). V: PEČAR, Maja (ur.). Final International Conference of Project 3DIPhE - Three Dimension of Inquiry in Physics Education : 26.-28. August 2020 : book of abstract. Ljubljana: Faculty of Education, 2020. Str. 62. ISBN 978-961-253-263-5. http://www.3diphe.si/files/2020/09/Final_conference_3DIPhE_Book-of-abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 28929283]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

5. GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana. [Uvodnik]. Naravoslovna solnica : za učitelje, vzgojitelje in starše. zima 2020, letn. 24, št. 2, str. [2]. ISSN 1318-9670. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6199. [COBISS.SI-ID 12829769]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

6. Naravoslovna solnica : za učitelje, vzgojitelje in starše. GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana (član uredniškega odbora 1997-). Ljubljana: Modrijan, 1996-. ISSN 1318-9670. [COBISS.SI-ID 61316864]

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

7. SLAK, Eva. Otroške predstave o vremenskih pojavih : diplomsko delo. Ljubljana: [E. Slak], 2020. 29 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6399/. [COBISS.SI-ID 28150531]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

8. JUREČIČ, Vida. Didaktični pripomoček za poučevanje in preverjanje razumevanja koncepta energije = Didactic instrument to teach and assess the understanding of the concept of energy : magistrsko delo. Ljubljana: [V. Jurečič], 2020. VI, 170 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6413/. [COBISS.SI-ID 28356611]

 

Polona Gradišek [34958]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. GRADIŠEK, Polona, PEČJAK, Sonja, RIJAVEC, Majda, JURČEC, Lana. Teaching as a calling and well-being of Slovenian and Croatian teachers. Psihologijske teme. 2020, vol. 29, no. 2, str. 249-267, tabele, graf. prikaza. ISSN 1332-0742. http://pt.ffri.hr/index.php/pt/article/view/478, DOI: 10.31820/pt.29.2.3. [COBISS.SI-ID 23227907]

 

1.04 Strokovni članek

2. GRADIŠEK, Polona. Za lepši dan. Okno : glasilo Društva onkoloških bolnikov Slovenije. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 34, št. 1, str. 48-49, avtorj. sl. ISSN 1318-2072. [COBISS.SI-ID 23266307]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

3. GRADIŠEK, Polona. Character strengths of special education students. V: Building bridges IV : giving voice to knowledge : online access to conference materials. [S. l.]: [s. n.], 2020. 1 datoteka pdf (21 str.), ilustr., graf. prikazi. https://secureservercdn.net/198.71.233.96/ej8.e10.myftpupload.com/wp-content/uploads/2020/05/Gradis%CC%8Cek_presentation_BBIV2020.pdf. [COBISS.SI-ID 18678275]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

4. GRADIŠEK, Polona. Vrline in poslanstvo učitelja v odnosu do njegovega pedagoškega dela v razredu. V: DEVJAK, Tatjana (ur.), et al. "Vsak otrok si zasluži najboljšega učitelja" : Cveta Razdevšek Pučko. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2020. Str. 73-89, tabele. ISBN 978-961-253-253-6. [COBISS.SI-ID 15470083]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

5. PRIMOŽIČ, Manja. Psihološki vidiki prekomerne uporabe mobilnih telefonov pri učencih drugega triletja osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Primožič], 2020. 94 str., [4] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6314/. [COBISS.SI-ID 22827523]

 

Somentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

6. MREŽAR, Tinkara. Spretnosti timskega dela in strategije reševanja medosebnih konfliktov : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Mrežar], 2020. 96 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6187/. [COBISS.SI-ID 16530179]

 

Jera Gregorc [32756]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. GREGORC, Jera, DOLENC, Mira. Musculoskeletal disorders among preschool teachers. V: PETELIN, Ana (ur.). Zdravje delovno aktivne populacije = Health of the working-age population : proceedings. Koper: University of Primorska Press, 2020. Str. 75-83, tabela. ISBN 978-961-293-015-8, ISBN 978-961-293-016-5. http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-293-015-8.pdf. [COBISS.SI-ID 29775363]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. GREGORC, Jera, DOLENC, Mira. Kostno-mišična obolenja vzgojiteljev predšolskih otrok = Musculoskeletal disorders among preschool teachers. V: PETELIN, Ana (ur.). Zdravje delovno aktivne populacije. Zbornik povzetkov z recenzijo : 4. znanstvena in strokovna konferenca z mednarodno udeležbo, [18. september 2020] = Health of the working-age population. Book of abstracts : [4th scientific and professional international conference, 18th September 2020]. Koper: Založba Univerze na Primorskem: = University of Primorska Press, 2020. Str. 66-67. ISBN 978-961-293-017-2, ISBN 978-961-293-018-9. http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-293-017-2.pdf. [COBISS.SI-ID 29797379]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

3. VRHOVEC, Katja. Možnosti uporabe tematsko-orientacijske poti v predšolskem obdobju : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Vrhovec], 2020. 41 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6364. [COBISS.SI-ID 26938627]

4. VARGA, Danilo. Razlike med 3, 5 in 7-letnimi otroki v gibljivosti nekaterih sklepov : diplomsko delo. Ljubljana: [D. Varga], 2020. 49 f., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6261/. [COBISS.SI-ID 20231683]

5. MOČIVNIK, Maša. Skladnost ležalnikov s spremembami v telesnih značilnostih otrok starih 5-7 let : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Močivnik], 2020. 47, II str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6249. [COBISS.SI-ID 19674627]

6. MIHELČIČ, Špela. Učinki 3-tedenskega programa vadbe na gibalni razvoj deklice z zaostankom v razvoju : diplomsko delo. Ljubljana: [Š. Mihelčič], 2020. 52 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6376. [COBISS.SI-ID 27572739]

7. ČERNE, Lucija. Učinkovitost individualne vadbe za izboljšanje moči pri otroku s hipotonijo : diplomsko delo. Ljubljana: [L. Černe], 2020. 28 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6425/. [COBISS.SI-ID 28860931]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

8. DEBENEC, Damjana. Spodbujanje zdravega načina življenja v razširjenem programu osnovne šole = Promotion of a healthy lifestyle in an extended elementary school programme : magistrsko delo. Ljubljana: [D. Debenec], 2020. 36 str., [3] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6297/. [COBISS.SI-ID 21908227]

 

Irena Hergan [18742]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. PEČAR, Mojca, ANĐIĆ, Dunja, HERGAN, Irena, SKRIBE-DIMEC, Darja, PAVLIN, Jerneja. How to encourage childrenʼs connectedness to nature by outdoor learning of children in Croatian AND Slovenian schools?. V: EDULEARN20. Valencia: International Academy of Technology, Education and Development (IATED), 2020. 1 str. https://iated.org/concrete3/author_index.php?event_id=37. [COBISS.SI-ID 23331075]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Recenzent

2. JOVIĆEVIĆ, Vanja (avtor, fotograf). Spoznavanje okolja 1. Samostojni delovni zvezek za prvi razred osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020. 112 str., [8] f., ilustr. ISBN 978-961-01-5561-4. [COBISS.SI-ID 304253440]

 

 

Tatjana Hodnik [17009]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. MULA, Melinda, HODNIK, Tatjana. The PGBE model for building studentsʼ mathematical knowledge about percentages. European journal of educational research. 2019, vol. 9, issue 1, str. 257-276, ilustr., tabele. https://www.eu-jer.com/EU-JER_9_1_257.pdf, DOI: 10.12973/eu-jer.9.1.257. [COBISS.SI-ID 12781385]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri doktorskih disertacijah

2. MULA, Melinda. Planning and evaluation of a learning model for deepining studentsʹ understanding of percentages : doktorska disertacija. Ljubljana: [M. Mula], 2020. XX, 275 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6345/. [COBISS.SI-ID 25514499]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

3. HROVAT, Anja. Pomen VJIU matrike za načrtovanje povezovanja matematike in angleščine v 2. in 3. razredu OŠ : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Hrovat], 2020. 156 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6418/. [COBISS.SI-ID 28744451]

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

4. PONTAR, Nikita. Orientacija v prostoru v predšolskem obdobju : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Pontar], 2020. 60 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6193. [COBISS.SI-ID 12835657]

5. ŠMIGOC, Neža. Reprezentiranje reševanja besedilnih nalog pri predšolskih otrocih : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Šmigoc], 2020. 67 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6430. [COBISS.SI-ID 29257219]

 

Recenzent

6. COTIČ, Mara, FELDA, Darjo, RAZPET, Nada, BREMEC, Bruna, PISK, Marija, BENČINA SMOTLAK, Nevija. Svet matematičnih čudes 4. Samostojni delovni zvezek za matematiko v 4. razredu osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2020. 4 zv. (94; 95; 100; 95 str.), ilustr. ISBN 978-961-02-0743-6. [COBISS.SI-ID 304077312]

 

Eva Horvat [29018]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. HORVAT, Eva. Constructing biquandles. Fundamenta Mathematicae. 2020, vol. 251, no. 2, str. 203-218. ISSN 1730-6329. https://www.impan.pl/en/publishing-house/journals-and-series/fundamenta-mathematicae/all/251/2/113550/constructing-biquandles, DOI: 10.4064/fm715-12-2019. [COBISS.SI-ID 25349379]
financer: ARRS, Programi, N1-0083, Forsing, fuzija in kombinatorika odprtih pokritij

2. HORVAT, Eva, CRANS, Alissa S. From biquandle structures to Hom-biquandles. Journal of knot theory and its ramifications. 2020, no. 2, art. 040008, 17 str. ISSN 1793-6527. https://www.worldscientific.com/doi/pdf/10.1142/S0218216520400088, DOI: 10.1142/S0218216520400088. [COBISS.SI-ID 14507523]
financer: ARRS, Programi, N1-0083, Forsing, fuzija in kombinatorika odprtih pokritij

3. GABROVŠEK, Boštjan, HORVAT, Eva. The Alexander polynomial for closed braids in lens spaces. Journal of Pure and Applied Algebra. [Print ed.]. June 2020, vol. 224, iss. 6, art. 106253 (8 str.). ISSN 0022-4049. https://doi.org/10.1016/j.jpaa.2019.106253. [COBISS.SI-ID 18885209]

4. CATTABRIGA, Alessia, HORVAT, Eva. Knot quandle decompositions. Mediterranean journal of mathematics. 2020, vol. 17, issue 3, 1 spletni vir (1 datoteka pdf (22 str.)), ilustr. ISSN 1660-5454. https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00009-020-01530-6.pdf, DOI: 10.1007/s00009-020-01530-6. [COBISS.SI-ID 17345795]

 

Janez Jamšek [18583]

Osebna bibliografija za leto 2020

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. KOSEC, Špela, ROZMAN, Tanja, JAMŠEK, Janez. Sodobne učne strategije in tehnologije : lažna obrnjena učilnica s poizvedovalnim učenjem in 3D tiskom = Contemporary learning methods and technologies : faux-flipped classroom by inquiry based learning and 3D printing. V: ŽEMVA, Andrej (ur.), TROST, Andrej (ur.). Zbornik devetindvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2020 = Proceedings of the Twenty-ninth International Electrotechnical and Computer Science Conference ERK 2020. ERK 2020, Portorož, Slovenija, 21.-22. september 2020. Ljubljana: Slovenska sekcija IEEE: = Slovenian Section IEEE, 2020. Str. 429-432, tabele. Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference (Online), 29. ISSN 2591-0442. https://erk.fe.uni-lj.si/2020/papers/kosec(sodobne_ucne).pdf. [COBISS.SI-ID 29972995]

2. URANKAR, Bernarda, JAMŠEK, Janez. Učenje na daljavo : spletno učenje v osnovnošolskem tehniškem izobraževanju - pedagoška praksa = Distance learning : online learning in primary school technology education - teaching practice. V: ŽEMVA, Andrej (ur.), TROST, Andrej (ur.). Zbornik devetindvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2020 = Proceedings of the Twenty-ninth International Electrotechnical and Computer Science Conference ERK 2020. ERK 2020, Portorož, Slovenija, 21.-22. september 2020. Ljubljana: Slovenska sekcija IEEE: = Slovenian Section IEEE, 2020. Str. 438-442, ilustr., tabeli. Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference (Online), 29. ISSN 2591-0442. https://erk.fe.uni-lj.si/2020/papers/urankar(ucenje_na).pdf. [COBISS.SI-ID 29982979]

 

 

Karmen Javornik [52503]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. JAVORNIK, Karmen. Besede, povedi in besedila - kako jih brati in razumeti brez slabe volje?. Bilten Bravo. jan. 2020, letn. 16, št. 31, str. 100-107, ilustr. ISSN 1854-0929. [COBISS.SI-ID 12802889]

2. JAVORNIK, Karmen. Merjenje in občutek za količine malo drugače. Bilten Bravo. jul. 2020, letn. 16, št. 32, str. 104-107, ilustr. ISSN 1854-0929. [COBISS.SI-ID 27752707]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

3. JAVORNIK, Karmen. Podpora učencem pri razvijanju aritmetičnega deklarativnega in proceduralnega znanja. V: KAVKLER, Marija (ur.), KOŠAK BABUDER, Milena (ur.). Kompleksnost težav pri učenju matematike - kakovostno poučevanje in intenzivna obravnava. 1. natis. Ljubljana: Društvo Bravo - društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami, 2020. Str. 183-216. ISBN 978-961-94976-0-9. [COBISS.SI-ID 19086851]

 

Sonja Jejčič [35839]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. HEINZEL, Petr, SCHWARTZ, Pavol, LÖRINČÍK, Juraj, KOZA, Július, JEJČIČ, Sonja, KURIDZE, David. Signatures of helium continuum in cool flare loops observed by SDO/AIA. The Astrophysical journal. Letters. [Spletna izd.]. June 2020, vol. 896, issue 2, article id. l35, str. 1-7. ISSN 2041-8213. https://iopscience.iop.org/article/10.3847/2041-8213/ab9839/pdf, DOI: 10.3847/2041-8213/ab9839. [COBISS.SI-ID 26838531]

2. TEI, Akiko, GUNÁR, Stanislav, HEINZEL, Petr, JEJČIČ, Sonja, et al. IRIS Mg II observations and non-LTE modeling of off-limb spicules in a Solar Polar Coronal Hole. The Astrophysical journal. 2020, vol. 888, issue 1, article id. 42, str. 1-17. ISSN 1538-4357. https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4357/ab5db1/pdf, DOI: 10.3847/1538-4357/ab5db1. [COBISS.SI-ID 940673]

3. HEINZEL, Petr, ŠTĚPÁN, Jiři, BEMPORAD, Alessandro, JEJČIČ, Sonja, et al. On the possibility of detecting helium D3 line polarization with Metis. The Astrophysical journal. September 2020, vol. 900, issue 1, article id. 8, str. 1-8. ISSN 1538-4357. https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4357/aba437/pdf, DOI: 10.3847/1538-4357/aba437. [COBISS.SI-ID 26909955]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Prevajalec

4. Astronomska slika dneva. NEMIROFF, Robert J., BONNELL, Jerry T. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, 2004-. http://apod.fmf.uni-lj.si/. [COBISS.SI-ID 430465]

 

Nika Jenko [32973]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. JENKO, Nika, LIPEC-STOPAR, Mojca. Reading literacy of students with intellectual disabilities at the end of the systematic literacy development period. Specijalna edukacija i rehabilitacija. 2020, vol. 19, no. 1, str. 1-26, tabele. ISSN 2406-1328. https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/1452-7367/2020/1452-73672001001J.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/6318/, DOI: 10.5937/specedreh19-25040. [COBISS.SI-ID 23342851]

 

1.04 Strokovni članek

2. JENKO, Nika, TOMŠE, Nika, BILIČIČ, Brina. Spregovorimo o demenci v šoli. Didakta. sep.-okt. 2020, letn. 30, št. 209, str. 66-72. ISSN 0354-0421. [COBISS.SI-ID 29249283]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.06 Slovar, enciklopedija, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

3. KEJŽAR, Anamarija, JENKO, Nika, NAHTIGAL, Simona. Vsak dan znova : knjiga o demenci. 1. izd. Radovljica: Didakta, 2020. 274 str., ilustr. ISBN 978-961-261-556-7. [COBISS.SI-ID 25264899]

 

 

Anja Jerčič Jakob [39775]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.17 Katalog razstave

1. JERČIČ JAKOB, Anja (avtor, umetnik). Figure : ob razstavi razstave študentov Oddelka likovne pedagogike Obrazi in figure, Galerija PeF, Ljubljana,19. 2. - 18. 3. 2020. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2020. 1 zloženka (2 str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 12812361]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.12 Razstava

2. JERČIČ JAKOB, Anja (umetnik), et al. Ex-tempore Piran 2013 : razstavljena dela 55. Mednarodnega slikarskega Ex-tempora : Mestna galerija Piran, 5. 9. - 18. 10. 2020. [COBISS.SI-ID 29186819]

3. JERČIČ JAKOB, Anja (umetnik), WANG, Huiqin (umetnik). Kuri, glan, glan : upodobitve slovstvene folklore o Kurentu : skupinska razstava : Galerija ZDSLU, Ljubljana, 6. 2. - 15. 3. 2020. [COBISS.SI-ID 17560323]

4. JERČIČ JAKOB, Anja (umetnik). Risbe iz skicirke : Galerija Prešernovih nagrajencev, Kranj, 8. - 22. 2. 2020. [COBISS.SI-ID 17568515]

5. JERČIČ JAKOB, Anja (umetnik). Tišina v motni poletni noči : samostojna razstava, Hostel Celica, Ljubljana, 8. 9. 2020. [COBISS.SI-ID 29173507]

6. JERČIČ JAKOB, Anja (umetnik). Zeleni rez : skupinska razstava : Galerija Equrna, Ljubljana, 12. 3. - 27. 6. 2020. [COBISS.SI-ID 17561347]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

7. MULEJ, Katja. Uporabnost internetnih likovnih izzivov pri snovanju likovnih nalog = Applicability of internet fine arts' challenges at creating fine arts' assignments : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Mulej], 2020. 107 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6178/. [COBISS.SI-ID 12809801]

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

8. RILEY, Isabella Clara. Lastnosti kakovostne pripovedne ilustracije = The attributes of quality narrative illustrations : diplomsko delo. Ljubljana: [I.C. Riley], 2020. 89 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6374. [COBISS.SI-ID 27521283]

9. KRAJNC, Tina. Zbirka ilustriranih bajeslovnih bitij Kozjanskega in Obsotelja = An illustrated collection of mystical reatures in folktales of the Kozjansko and Obsotelje region : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Krajnc], 2020. 46 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6370/. [COBISS.SI-ID 27327491]

 

Mentor - drugo

10. Obrazi in figure : razstava študentov Oddelka likovne pedagogike : Galerija PeF, Ljubljana, 19. 2. - 18. 3. 2020. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6176/. [COBISS.SI-ID 12804169]

 

Avtor dodatnega besedila

11. BARBORIČ VESEL, Nana (umetnik), DIJAK, Nuša (umetnik), GOVEKAR, Lucija (umetnik), GROBELŠEK, Zala (umetnik), HVASTIJA GAIA, Anaja (umetnik), JEGLIČ, Špela (umetnik), KAVČIČ, Ana (umetnik, oblikovalec ščitnega ovitka), KOZINA, Eva (umetnik), KRAJNC, Tina (umetnik), LUSKOVEC, Ira (umetnik), NAJVIRT, Anja (umetnik), PINTER, Lovro (umetnik), TUTA, Kaja (umetnik), ŽBOGAR, Anja (umetnik), et al. Zaključna razstava 4. letnika Oddelka za likovno pedagogiko 2019 / 2020 : Galerija UL PEF, Ljubljana, [junij] 2020. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2020. [62] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 21029123]

 

Janez Jerman [12306]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KLOFUTAR, Špela, JERMAN, Janez, TORKAR, Gregor. Direct versus vicarious experiences for developing childrenʼs skills of observation in early science education. International journal of early years education. 2020, vol. 28, no. , str. 18 str. (pdf), ilustr., tabele. ISSN 1469-8463. https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/09669760.2020.1814214?needAccess=true, DOI: 10.1080/09669760.2020.1814214. [COBISS.SI-ID 27386371]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. VRABL, Ingrid, MACEDONI-LUKŠIČ, Marta, JERMAN, Janez. Model podpore na delovnem mestu pri osebi z Aspergerjevim sindromom = A workplace support model for a person with Asperger syndrome. V: KRISTOVIČ, Sebastjan (ur.). Zbornik znanstvenih prispevkov = Proceedings Book on Scientific Contributions. 1. izd. Maribor: AMEU - ECM, Alma Mater Press, 2020. Str. 168-175, graf. prikazi. ISBN 978-961-6966-55-9. http://press.almamater.si/index.php/amp/catalog/view/19/20/85-1. [COBISS.SI-ID 13588227]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.06 Slovar, enciklopedija, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

3. HENDERSON, Sheila E., SUGDEN, David A., BARNETT, Anna Louise, JERMAN, Janez, BOBEN, Dušica (avtor, avtor dodatnega besedila), GROLEGER SRŠEN, Katja. Baterija za oceno otrokovega gibanja : priročnik za izvajalce ABC gibanja 2. 2. izd. Ljubljana: Center za psihodiagnostična sredstva, 2020. 218 str., ilustr. ISBN 978-961-6068-87-1. [COBISS.SI-ID 303823104]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

4. POVIRK, Petra. Pojmovanje učnih sposobnosti, samoučinkovitost in pripis atribucij učencev s primanjkljaji na posameznih področjih učenja : magistrsko delo. Ljubljana: [P. Povirk], 2020. VII f., 64 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6452/. [COBISS.SI-ID 30697475]

5. TOMELJ BOBNAR, Nena. Usposobljenost študentov magistrskega programa, smeri poučevanje na razredni stopnji, za poučevanje učencev z motnjo pozornosti in s hiperaktivnostjo : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Tomelj Bobnar], 2020. 92 str., [11] str. pril., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6316. [COBISS.SI-ID 23001347]

6. MEHMEDOVIČ, Leja. Zaznamovanost učenca zaradi dodatne strokovne pomoči v osnovni šoli = Pupils stigmatization due to additional professional assistance in elementary school : magistrsko delo. Ljubljana: [L. Mehmedovič], 2020. 114 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6292. [COBISS.SI-ID 21582339]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

7. TKALEC, Anja. Pripovedovanje zgodbe petletnih otrok z avtistično motnjo : magistrsko delo = Story-telling ability of five-year-old children with autism spectrum disorder. Ljubljana: [A. Tkalec], 2020. 66 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6241. [COBISS.SI-ID 19129859]

8. HODEJ, Lara. Vpliv poučevanja metakognitivnih bralnih strategij s pomočjo psa na bralno anksioznost in bralno razumevanje učencev : magistrsko delo. Ljubljana: [L. Hodej], 2020. 104 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6228/. [COBISS.SI-ID 17073411]

 

Recenzent

9. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. JERMAN, Janez (recenzent 2016-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. https://ojs.cepsj.si/index.php/cepsj. [COBISS.SI-ID 252707584]

 

 

Brina Jež-Brezavšček [14620]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

1. KAVČIČ, Katarina. Povezanost glasbenih sposobnosti in fonološkega zavedanja pri otrocih starih od 4 do 6 let : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Kavčič], 2020. 81 f., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6294. [COBISS.SI-ID 21724931]

 

Mojca Juriševič [15380]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. LOBODA, Maruša, BEDEK, Nika, ŽERAK, Urška, JURIŠEVIČ, Mojca, VOGRINC, Janez. Stališča študentov pedagoških smeri do nadarjenih in njihovega izobraževanja. Pedagoška obzorja : časopis za didaktiko in metodiko. 2020, letn. 35, št. 1, str. 3-20. ISSN 0353-1392. [COBISS.SI-ID 12828233]

2. ŽERAK, Urška, JURIŠEVIČ, Mojca. Odnos učiteljev do empirično podprtega poučevanja : primerjalna analiza stališč med prihodnjimi učitelji in učitelji eksperti v zgodnjem osnovnošolskem izobraževanju = Teachersʼ attitudes towards evidence-based teaching : a comparative analysis between prospective teachers and expert teachers in primary education. Psihološka obzorja : slovenska znanstveno-strokovna psihološka revija. [Spletna izd.]. 2020, letn. 29, posebna tema, str. 98-106, tabele. ISSN 2350-5141. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2020/educ-zerak_jurisevic.pdf, DOI: 10.20419/2020.29.517. [COBISS.SI-ID 15973635]

 

1.02 Pregledni znanstveni članek

3. JURIŠEVIČ, Mojca. Izobraževanje nadarjenih : analiza nacionalnega konteksta za popotnico v naslednje desetletje = Gifted and talented education : analysis of the national context as a guide for the next decade. Vzgoja in izobraževanje : revija za teoretična in praktična vprašanja vzgojno izobraževalnega dela. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 51, št. 1/2, str. 6-11. ISSN 0350-5065. [COBISS.SI-ID 12813641]

4. ŽERAK, Urška, DOLŠINA, Simona, JURIŠEVIČ, Mojca. Vloga evalvacije v izobraževanju nadarjenih = The role of evaluation in the gifted and talanted education. Vzgoja in izobraževanje : revija za teoretična in praktična vprašanja vzgojno izobraževalnega dela. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 51, št. 1/2, str. 17-22, ilustr. ISSN 0350-5065. [COBISS.SI-ID 12813897]

 

1.04 Strokovni članek

5. JURIŠEVIČ, Mojca. Kako psihološka znanstvena spoznanja prenesti v pedagoško prakso? : načela "Top 20" o poučevanju in učenju za višjo kakovost vzgoje in izobraževanja = How can psychological scientific findings be implemented in educational practice? : top 20 principles of teaching and learning for higher educational quality. Psihološka obzorja : slovenska znanstveno-strokovna psihološka revija. [Spletna izd.]. 2020, letn. 29, posebna tema, str. 117-120. ISSN 2350-5141. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2020/educ-jurisevic1.pdf. [COBISS.SI-ID 15976963]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

6. BEDEK, Nika, LOBODA, Maruša, ŽERAK, Urška, VOGRINC, Janez, JURIŠEVIČ, Mojca. Mentalne reprezentacije študentov pedagoških smeri do nadarjenih in njihovega izobraževanja. V: ŽAGAR, Igor Ž. (ur.), MLEKUŽ, Ana (ur.). Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju : mednarodni vidiki vzgoje in izobraževanja : [večavtorska znanstvena monografija]. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2020. Str. 157-172, 364-366, ilustr., tabele. Digitalna knjižnica, Dissertationes, 39. ISBN 978-961-270-324-0, ISBN 978-961-270-325-7. https://www.pei.si/ISBN/978-961-270-324-0.pdf. [COBISS.SI-ID 28039171]

7. BEZENŠEK, Ana, JURIŠEVIČ, Mojca, MACEDONI-LUKŠIČ, Marta. Slovenski model izobraževanja o vedenjskem pristopu in neželeno vedenje otrok z motnjami avtističnega spektra = The Slovenian educational model of behavioural intervention and the challenging behavior of children with autism spectrum disorders. V: KRISTOVIČ, Sebastjan (ur.). Zbornik znanstvenih prispevkov = Proceedings Book on Scientific Contributions. 1. izd. Maribor: AMEU - ECM, Alma Mater Press, 2020. Str. 120-130, tabele. ISBN 978-961-6966-55-9. http://press.almamater.si/index.php/amp/catalog/view/19/20/85-1. [COBISS.SI-ID 13540099]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

8. CVETKOVIĆ-LAY, Jasna, JURIŠEVIČ, Mojca. Preschool teachersʼ assessments in early identification of creative-productive giftedness. V: VOGRINC, Janez (ur.), DEVETAK, Iztok (ur.). Contemporary topics in education IV : part I. Ljubljana: Faculty of Education, 2020. Str. 11-33, tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-253-254-3. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/CRSN/PhD/Education-IV_Part-I.pdf. [COBISS.SI-ID 16535043]

9. ŽERAK, Urška, JURIŠEVIČ, Mojca, PEČJAK, Sonja. Differences in studentsʼ self-regulated learning according to their age and gender. V: VOGRINC, Janez (ur.), DEVETAK, Iztok (ur.). Contemporary topics in education IV : part I. Ljubljana: Faculty of Education, 2020. Str. 149-164, ilustr., tabele. ISBN 978-961-253-254-3. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/CRSN/PhD/Education-IV_Part-I.pdf. [COBISS.SI-ID 16185859]

10. JURIŠEVIČ, Mojca. Magična beseda "še" : pričakovanja učiteljev in vedenje učencev. V: DEVJAK, Tatjana (ur.), et al. "Vsak otrok si zasluži najboljšega učitelja" : Cveta Razdevšek Pučko. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2020. Str. 91-112, ilustr. ISBN 978-961-253-253-6. [COBISS.SI-ID 15481603]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

11. JURIŠEVIČ, Mojca, KOŠIR, Katja. Posebna tema o psihologiji v izobraževanju učiteljev. Psihološka obzorja : slovenska znanstveno-strokovna psihološka revija. [Spletna izd.]. 2020, letn. 29, posebna tema, str. 75-78. ISSN 2350-5141. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2020/educ-jurisevic-uvodnik.pdf. [COBISS.SI-ID 15961859]

 

1.25 Drugi sestavni deli

12. JURIŠEVIČ, Mojca. Slovenia. World gifted newsletter. 2020, vol. 39, no. 1, str. 20-21. https://world-gifted.org/World-Gifted-Newsletter/wg-39(1).pdf. [COBISS.SI-ID 16084739]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.19 Radijska ali televizijska oddaja

13. PETROVČIČ, Vida (diskutant), JURIŠEVIČ, Mojca (diskutant), KAMIŠALIĆ, Aida (diskutant), CAPUDER, Rok (diskutant), ARTAČ, Sonja (diskutant). Nadarjenost - kaj z njo?. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija, 2020. https://4d.rtvslo.si/arhiv/moje-mnenje/174671425. [COBISS.SI-ID 12804937]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

14. Gifted and talented international. JURIŠEVIČ, Mojca (član uredniškega odbora 2019-). [Williamsburg, VA]: [World Council for Gifted and Talented Children], [1994]-. ISSN 2470-9565. https://www.tandfonline.com/toc/ugti20/current, http://www.tandfonline.com/ugti. [COBISS.SI-ID 16164099]

15. Norma : obrazovanje učitelja juče, danas, sutra. JURIŠEVIČ, Mojca (član uredniškega odbora 2017-). Sombor: GIP "Prosveta", 1990-. ISSN 0353-7129. [COBISS.SI-ID 14579970]

16. Psihološka obzorja : slovenska znanstveno-strokovna psihološka revija. JURIŠEVIČ, Mojca (gostujoči urednik 2020, član uredniškega sveta 2013-). [Spletna izd.]. Ljubljana: Društvo psihologov Slovenije, 2000-. ISSN 2350-5141. http://psiholoska-obzorja.si/, http://psy.ff.uni-lj.si/psiholoska_obzorja/. [COBISS.SI-ID 271603200]

 

Mentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

17. ČERNE, Tanja. Vpliv tipa intervencijskega treninga na učno motivacijo mlajših mladostnikov z disleksijo : doktorska disertacija. Ljubljana: [T. Černe], 2020. XI, 423 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6215/. [COBISS.SI-ID 15736067]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

18. STARIHA, Simona. Ustvarjalna klima in spodbujanje ustvarjalnosti v 3. in 4. razredu osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Stariha], 2020. 65 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6446/. [COBISS.SI-ID 29756931]

19. OMERZA, Ana. Zaznavanje razredne klime med učenci in učitelji v povezavi z učnimi dosežki učencev pri pouku biologije = The perception of the classroom climate among students and teachers in relation with academic achievements of students in biology classes : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Omerza], 2020. 82 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6166/. [COBISS.SI-ID 12784713]

 

Oseba, ki intervjuva

20. FÜLÖP, Márta (intervjuvanec). The Beauty and the Beast paradigm : is it good or bad to be competitive? : an interview with professor Márta Fülöp = Paradigma "Lepotica in zver" : je tekmovalnost dobra ali slaba? : intervju s profesorico Márto Fülöp. Psihološka obzorja : slovenska znanstveno-strokovna psihološka revija. [Spletna izd.]. 2020, letn. 29, posebna tema, str. 121-133, ilustr. ISSN 2350-5141. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2020/educ-jurisevic1.pdf. [COBISS.SI-ID 15985155]

21. BOŽIĆ, Nikola (intervjuvanec). Petnica - "Korak v znanost" : model dobre prakse izobraževanja nadarjenih = Petnica - " A step in science" : good practice model for the gifted and talented education. Vzgoja in izobraževanje : revija za teoretična in praktična vprašanja vzgojno izobraževalnega dela. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 51, št. 1/2, str. 42-44, avtorj. portret. ISSN 0350-5065. [COBISS.SI-ID 12814409]

 

Marija Kavkler [11939]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. KAVKLER, Marija. Učenje na daljavo - vpliv na učence s specifičnimi učnimi težavami. Bilten Bravo. jul. 2020, letn. 16, št. 32, str. 53-58, ilustr. ISSN 1854-0929. [COBISS.SI-ID 27749123]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

2. KAVKLER, Marija. Poučevanje in obravnava učencev s specifičnimi učnimi težavami pri matematiki - izziv za prakso. V: KAVKLER, Marija (ur.), KOŠAK BABUDER, Milena (ur.). Kompleksnost težav pri učenju matematike - kakovostno poučevanje in intenzivna obravnava. 1. natis. Ljubljana: Društvo Bravo - društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami, 2020. Str. 57-87. ISBN 978-961-94976-0-9. [COBISS.SI-ID 19080195]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

3. KAVKLER, Marija. Uvod - o kom in o čem pišemo v knjigi. V: KAVKLER, Marija (ur.), KOŠAK BABUDER, Milena (ur.). Kompleksnost težav pri učenju matematike - kakovostno poučevanje in intenzivna obravnava. 1. natis. Ljubljana: Društvo Bravo - društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami, 2020. Str. 5-17. ISBN 978-961-94976-0-9. [COBISS.SI-ID 19051523]

 

1.25 Drugi sestavni deli

4. KAVKLER, Marija. Kaj se je dogajalo v društvu Bravo v prvem polletju 2020. Bilten Bravo. jul. 2020, letn. 15, št. 32, str. 2-3. ISSN 1854-0929. [COBISS.SI-ID 27796739]

5. KAVKLER, Marija. Velik izziv za vse otroke, še večji za tiste s posebnimi potrebami. Delo, Sobotna priloga. [Tiskana izd.]. 30. maj 2020, letn. 62, št. 123. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-3007. [COBISS.SI-ID 17524995]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

6. Bilten Bravo. KAVKLER, Marija (odgovorni urednik 2005-). Ljubljana: Društvo Bravo, 2005-. ISSN 1854-0929. [COBISS.SI-ID 217341696]

7. KAVKLER, Marija (urednik), KOŠAK BABUDER, Milena (urednik). Kompleksnost težav pri učenju matematike - kakovostno poučevanje in intenzivna obravnava. 1. natis. Ljubljana: Društvo Bravo - društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami, 2020. 303 str., ilustr. ISBN 978-961-94976-0-9. [COBISS.SI-ID 304451584]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

8. ŠUŠTARŠIČ, Maja. Predšolski otroci s tveganjem za pojav učnih težav pri matematiki : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Šuštaršič], 2020. 138 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6177/. [COBISS.SI-ID 12809545]

9. OCEPEK, Anja. Preventivni trening predšolskih otrok s tveganjem za težave pri učenju matematike : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Ocepek], 2020. 87 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6444/. [COBISS.SI-ID 29758723]

10. KOSI, Tadeja. Smernice za delo z učenci z učnimi težavami, ki počasneje usvajajo znanja, pri biologiji v osnovni šoli : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Kosi], 2020. 98 str., [104] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6180. [COBISS.SI-ID 12811593]

11. KOREN, Lea. Trening pomoči pri matematiki za prvošolca s sopojavnimi motnjami : magistrsko delo. Ljubljana: [L. Koren], 2020. 138 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6419/. [COBISS.SI-ID 28755203]

12. BRAČIČ, Jelka. Trening reševanja nalog seštevanja in odštevanja z neznanim členom za učence s specifičnimi učnimi težavami pri matematiki : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Bračič], 2020. 147 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6426/. [COBISS.SI-ID 28878083]

 

Recenzent

13. ČAČINOVIČ VOGRINČIČ, Gabi, MEŠL, Nina. Socialno delo z družino : soustvarjanje želenih izidov in družinske razvidnosti. 2. natis. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2020. ISBN 978-961-6569-66-8. [COBISS.SI-ID 98219777]

 

 

Metoda Kemperl [16424]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KEMPERL, Metoda (avtor, fotograf). Baročno župnišče v Veliki Nedelji : načrta Jožefa Hofferja za prezidavo. Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 68, št. 2, str. 167-180, ilustr. ISSN 0023-4923. [COBISS.SI-ID 24231939]

 

1.04 Strokovni članek

2. KEMPERL, Metoda. Baročno župnišče v Veliki Nedelji. SLO : časi, kraji, ljudje. sep. 2020, št. 27, str. 26-31, ilustr. ISSN 2350-4641. [COBISS.SI-ID 29759235]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

3. Artpaths. KEMPERL, Metoda (član uredniškega odbora 2016-). Patra: Eirini Liakopoulou, 2016-. ISSN 2459-3699. http://artpaths.jimdo.com. [COBISS.SI-ID 10981193]

4. Bilten Slovenskega umetnostnozgodovinskega društva. KEMPERL, Metoda (član uredniškega odbora 2011-). Ljubljana: Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo, 2009-. ISSN 1855-6809. http://www.suzd.si/bilten. [COBISS.SI-ID 245685760]

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

5. NAVERŠNIK, Andreja. Beg pred Turki : Ekspresionistična risba Frana Tratnika : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Naveršnik], 2020. 37 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6220/. [COBISS.SI-ID 16018435]

6. KOREN, Lea. Lakota, grafično delo Vena Pilona : diplomsko delo. Ljubljana: [L. Koren], 2020. 41 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6414. [COBISS.SI-ID 28364291]

7. OMAN, Pija. Marij Pregelj : Neznani heroj : diplomsko delo. Ljubljana: [P. Oman], 2020. 28 f., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6290. [COBISS.SI-ID 21406467]

8. REPOVŠ, Leya. Skrinjica za dragocenosti v Egipčanski sobi na gradu Snežnik : diplomsko delo. Ljubljana: [L. Repovš], 2020. 32 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6385/. [COBISS.SI-ID 28030723]

9. NAJVIRT, Anja. Tina Dobrajc : SHE(EP) : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Najvirt], 2020. 36 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6408/. [COBISS.SI-ID 28293635]

 

 

Darja Kerec [22605]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. KEREC, Darja, KOVÁCS, Attila. Hlev je bil pod Nemci, hiša pod Madžari. Prekmurje v času okupacije 1941-1945 : The barn was under the German, the house under the Hungarian rule. Occupation borders in Prekmurje 1941-1945. V: BALKOVEC, Bojan (ur.). "Mi tujega nočemo, toda svojega ne damo." : knjižica povzetkov znanstvenega simpozija, Ljubljana, 6. april 2020 = "We don't want what belongs to others, but we will not give what's ours." : scientific symposiums' book of abstract[s], Ljubljana, 6th April 2020. 1 e-izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: = University Press, Faculty of Arts, 2020. Str. 23-24, 25-26. ISBN 978-961-06-0317-7. https://e-knjige.ff.uni-lj.si/. [COBISS.SI-ID 14165325]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

2. KEREC, Darja. István Széchenyi (1791-1860) v kolesju madžarske politike in vizionarstva. V: ANTOLIČIČ, Gregor (ur.), et al. István Széchenyi: iz vizije v dejanje. 1. e-izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2020. Str. 19-26, ilustr. ISBN 978-961-05-0451-1. https://omp.zrc-sazu.si/zalozba/catalog/view/1928/7984/1303-3. [COBISS.SI-ID 29751555]

3. KEREC, Darja, KOVÁCS, Attila. Vzpostavitev madžarske okupacijske oblasti v Prekmurju. V: REPE, Božo (ur.). Okupacijske meje v Sloveniji 1941-1945. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2020. Str. 119-138, ilustr. Historia, 32. ISBN 978-961-06-0302-3. ISSN 1408-3957. https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/196/293/5008-1. [COBISS.SI-ID 18208771]
financer: ARRS, Projekti, J6-8248, SI, Napravite mi to deželo nemško ... italijansko ... madžarsko ... hrvaško! Vloga okupacijskih meja v raznarodovalni politiki in življenju slovenskega prebivalstva; ARRS, Programi, P6-0235, SI, Slovenska zgodovina; ARRS, Programi, P5-0081, SI, Manjšinske in etnične študije ter slovensko narodno vprašanje

4. KEREC, Darja. The role of Russia and the Soviet Union in the history of Prekmurje. V: JAKOVINA, Tvrtko (ur.), PREVIŠIĆ, Martin (ur.). The Tito - Stalin split 70 years after. 1st ed. Zagreb: Faculty of Humanities and Social Sciences, FF Press; Ljubljana: Ljubljana University Press, Faculty of Arts, 2020. Str. 99-107. Historia, 31. ISBN 978-961-06-0344-3, ISBN 978-953-175-803-1. ISSN 1408-3957. [COBISS.SI-ID 28236291]

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.19 Radijska ali televizijska oddaja

5. KEREC, Darja (intervjuvanec). Prekmurje leto dni pozneje : oddaja Ars humana, Radio Slovenija, Tretji program (ARS),17. 8. 2020. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2020. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (46 min, 18 s). https://www.rtvslo.si/4d/arhiv/174712249?s=radio. [COBISS.SI-ID 28233219]

 

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

6. REPE, Božo (diskutant), KOVÁCS, Attila (diskutant), KEREC, Darja (diskutant), BALKOVEC, Bojan (diskutant). Hlev je bil pod Nemci, hiša pod Madžari : Okupacijske meje v Prekmurju 1941-1945 : spletna predstavitev razstave, Borovnica, Lendava, Ljubljana 16. april 2020,. [San Bruno]: YouTube [distributer], 2020. https://www.youtube.com/watch?v=IzukLL7Z3uc. [COBISS.SI-ID 16173827]

7. KEREC, Darja, KOVÁCS, Attila. Hlev je bil pod Nemci, hiša pod Madžari. Prekmurje v času okupacije 1941-1945 : predavanje na spletnem simpoziju Mi tujega nočemo, toda svojega ne damo, Babna Gora, Borovnica, Idrija, Kranj, Lavrica, Lendava, Ljubljana, Novo Mesto, Rakek, Žiri, 6. aprila 2020. [San Bruno]: YouTube [distributer], 2020. https://www.youtube.com/watch?v=GnFW9hF3_bk. [COBISS.SI-ID 16376323]

8. KEREC, Darja, KOVÁCS, Attila. Vinarium : o mejah v Prekmurju. Ljubljana: Oddelek za zgodovino UL FF, 2020. https://www.facebook.com/OkupacijskeMeje/videos/715331159294969/. [COBISS.SI-ID 16292355]

9. GÖNCZ, László, KEREC, Darja, KOVÁCS, Attila, REPE, Božo. Zgodovinarji o Prekmurju. Ljubljana: Oddelek za zgodovino UL FF, 2020. https://youtu.be/TG2nIWmreIY. [COBISS.SI-ID 71612002]

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.12 Razstava

10. REPE, Božo (avtor razstave), AJLEC, Kornelija (avtor razstave), BALKOVEC, Bojan (avtor razstave), CIGLIČ, Rok (avtor razstave), FLAJŠMAN, Božidar (avtor razstave), KEREC, Darja (avtor razstave), KOVÁCS, Attila (avtor razstave), MIKŠA, Peter (avtor razstave), VEHAR, Maja (avtor razstave), VOLK BAHUN, Manca (avtor razstave), ZORN, Matija (avtor razstave), ŠTANGELJ, Blaž (avtor razstave), BREGAR, Marjeta (avtor razstave). En krompir, tri države : okupacijske meje na Dolenjskem 1941-1945 = One potato, three states : occupation borders in Dolenjska 1941-1945 : razstava na gradu Rajhenburg, Brestanica, od 9. jun. do 16. avg. 2020. [COBISS.SI-ID 19183363]

11. REPE, Božo (avtor razstave), AJLEC, Kornelija (avtor razstave), BALKOVEC, Bojan (avtor razstave), CIGLIČ, Rok (avtor razstave), FLAJŠMAN, Božidar (avtor razstave), KEREC, Darja (avtor razstave), KOVÁCS, Attila (avtor razstave), MIKŠA, Peter (avtor razstave), VEHAR, Maja (avtor razstave), VOLK BAHUN, Manca (avtor razstave), ZORN, Matija (avtor razstave), ŠTANGELJ, Blaž (avtor razstave), BREGAR, Marjeta (avtor razstave). En krompir, tri države : okupacijske meje na Dolenjskem 1941-1945 = One potato, three states : occupation borders in Dolenjska 1941-1945 : razstava v Kulturnem centru Primoža Trubarja v Šenterneju, od 9. do 31. jan. 2020. [COBISS.SI-ID 20571395]

12. ŠLABNIK, Matevž (avtor razstave), VEHAR, Maja (avtor razstave), MIKŠA, Peter (avtor razstave), REPE, Božo (avtor razstave), AJLEC, Kornelija (avtor razstave), BALKOVEC, Bojan (avtor razstave), CIGLIČ, Rok (avtor razstave), FLAJŠMAN, Božidar (avtor razstave), KEREC, Darja (avtor razstave), KOVÁCS, Attila (avtor razstave), VOLK BAHUN, Manca (avtor razstave), ZORN, Matija (avtor razstave). Idrija in Žiri kot obmejno območje 1941-1945 = Idrija and Žiri as borderland, 1941-1945 : razstava v Kulturnem središču Stare Žiri, od 14. feb. do 30. apr. 2020. [COBISS.SI-ID 71198050]

13. REPE, Božo (avtor razstave), AJLEC, Kornelija (avtor razstave), BALKOVEC, Bojan (avtor razstave), CIGLIČ, Rok (avtor razstave), FLAJŠMAN, Božidar (avtor razstave), KEREC, Darja (avtor razstave), KOVÁCS, Attila (avtor razstave), MIKŠA, Peter (avtor razstave), VEHAR, Maja (avtor razstave), VOLK BAHUN, Manca (avtor razstave), ZORN, Matija (avtor razstave). Mejni kamni, bodeča žica, stražni stolpi in minska polja. Življenje ob okupacijskih mejah v Sloveniji, 1941-1945 = Boundary stones, barbed wire, watchtowers and minefields. Life at the occupation borders in Slovenia, 1941-1945 : razstava v Centru Ivana Hribarja v Trzinu, od 7. do 31. jan. 2020. https://www.dropbox.com/s/pposltlj7sf8qdj/Razstava%20Slovenija%20splo%C5%A1na%20FF%202018_11_07.pdf?dl=0. [COBISS.SI-ID 70888034]

14. REPE, Božo (avtor razstave), AJLEC, Kornelija (avtor razstave), BALKOVEC, Bojan (avtor razstave), CIGLIČ, Rok (avtor razstave), FLAJŠMAN, Božidar (avtor razstave), KEREC, Darja (avtor razstave), KOVÁCS, Attila (avtor razstave), MIKŠA, Peter (avtor razstave), VEHAR, Maja (avtor razstave), VOLK BAHUN, Manca (avtor razstave), ZORN, Matija (avtor razstave), ŠTANGELJ, Blaž (avtor razstave), ŠLABNIK, Matevž (avtor razstave), SITER, Daniel (avtor razstave). Okupacijske meje v Sloveniji 1941-1945 = Occupation borders in Slovenia 1941-1945 : razstava v Atriju ZRC SAZU v Ljubljani, od 22. do 29. jun. 2020. [COBISS.SI-ID 20444931]

 

3.25 Druga izvedena dela

15. KEREC, Darja. Človek, naša prva skrb : Rdeči križ na Slovenskem od začetkov do danes : predstavitev knjige, Knjižnica Pavla Golie Trebnje, 20. 1. 2020. [COBISS.SI-ID 12784457]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

16. KOLAR, Ajda. Izkustveno učenje otrok v naravnem okolju - učna pot : Rifnik z okolico = Children's experiential learning through nature - educational nature path : Rifnik and its surroundings : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Kolar], 2020. 80 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6363. [COBISS.SI-ID 26922755]

17. KOMPLET, Katja. Poučevanje o Karantaniji in kmečkih uporih v petem razredu osnovne šole = Teaching fifth graders about Carantania and peasant revolts : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Komplet], 2020. 115 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6397. [COBISS.SI-ID 28140803]

 

Oseba, ki intervjuva

18. HAJÓS, Ferenc (intervjuvanec). Iz tega bo hudo zlo nastalo : intervju s Ferencom Hajósem, Lendava, 26. januar 2020. [San Bruno]: YouTube [distributer], 2020. https://www.youtube.com/watch?v=_D9E3E9_KWo. [COBISS.SI-ID 16180227]

19. KOVÁCS, István (intervjuvanec). Madžarska vojaka : intervju s Istvánom Kovács iz Dobrovnika. Dobrovnik, 26. januar 2020. Ljubljana: Oddelek za zgodovino UL FF, 2020. https://www.facebook.com/OkupacijskeMeje/videos/795664800921928/. [COBISS.SI-ID 16223235]

20. KEREC, Jože (intervjuvanec). Mislili so nas pomadžariti. Ljubljana: Oddelek za zgodovino UL FF, 2020. https://youtu.be/nOj5QtkKxKI. [COBISS.SI-ID 71612514]

21. ROPOŠ, Mihael (intervjuvanec). Sol so dobili samo tisti, ki so bili za Hitlerja : intervju z Mihaelom Ropošem, Ritkarovci (Porabje), 27. januarja 2020. [San Bruno]: YouTube [distributer], 2020. https://www.youtube.com/watch?v=gdaRCtAahr0. [COBISS.SI-ID 16198147]

 

Fotograf

22. REPE, Božo, REPE, Božo (scenarist, urednik), BALKOVEC, Bojan (scenarist, urednik). Slovenija 30 let : skozi kritične oči. Ljubljana: Oddelek za zgodovino UL FF, 2020. https://youtu.be/ttaxjRevsw0. [COBISS.SI-ID 71660130]

 

Mija Marija Klemenčič Rozman [25474]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KLEMENČIČ ROZMAN, Mija Marija, POLJŠAK-ŠKRABAN, Olga. The context-sensitive processes of school-family partnership. Pedagoška obzorja : časopis za didaktiko in metodiko. 2020, letn. 35, št. 1, str. 87-98. ISSN 0353-1392. [COBISS.SI-ID 12828745]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

2. BOUWKAMP, Roel, BOUWKAMP, Sonja, BARTELDS, Clara, KLEMENČIČ ROZMAN, Mija Marija (avtor dodatnega besedila, urednik). Blizu doma : priročnik za delo z družinami : ravnanje z interakcijskimi vzorci v družini, pri procesih podpore in pomoči ter na področjih psihosocialnega dela. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: Pedagoška fakulteta: Inštitut za družinsko terapijo, 2020. 386 str., ilustr. ISBN 978-961-237-650-5. [COBISS.SI-ID 303939072]

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

3. PINTARIČ, Eva. Materinstvo kot svobodna izbira sodobne ženske : diplomsko delo. Ljubljana: [E. Pintarič], 2020. 65 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6387/. [COBISS.SI-ID 28023555]

4. SENICA, Eva. Proces participacije mladih : dan brez telefona : diplomsko delo. Ljubljana: [E. Senica], 2020. 58 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6394/. [COBISS.SI-ID 28117763]

 

Avtor dodatnega besedila

5. BOUWKAMP, Roel, BOUWKAMP, Sonja, BARTELDS, Clara, KLEMENČIČ ROZMAN, Mija Marija (avtor dodatnega besedila, urednik). Blizu doma : priročnik za delo z družinami : ravnanje z interakcijskimi vzorci v družini, pri procesih podpore in pomoči ter na področjih psihosocialnega dela. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: Pedagoška fakulteta: Inštitut za družinsko terapijo, 2020. 386 str., ilustr. ISBN 978-961-237-650-5. [COBISS.SI-ID 303939072]

 

Recenzent

6. BULJAN FLANDER, Gordana (avtor, urednik), ĆOSIĆ PREGRAD, Ivana, LULIĆ, Sara, ČAGALJ FARKAS, Mirna, STRLE, Antonija, ROJE ĐAPIĆ, Mia. Halo, pomagajte! : priročnik za strokovnjake na področju duševnega zdravja o specifičnosti telefonskega svetovanja med pandemijo. 1. e-izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta; [Maribor]: SKZP - Slovenska krovna zveza za psihoterapijo, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF(38 str.)), ilustr. ISBN 978-961-253-258-1. https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Zalozba/prodaja_predstavitev/Halo_pomagajte.pdf, DOI: 10.26529/9789612532581. [COBISS.SI-ID 14600451]

 

Alenka Kobolt [11940]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ČUČEK-TRIFKOVIČ, Klavdija, KORES-PLESNIČAR, Blanka, KOBOLT, Alenka, CILAR, Leona, DENNY, Margaret, DENIEFFE, Suzanne. Quality of life of alcohol-dependent adults : a mixed-methods study = Kakovost življenja odraslih, odvisnih od alkohola : raziskava mešanih metod. Obzornik zdravstvene nege : strokovno glasilo Zveze društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije. 2020, letn. 54, št. 3, str. 204-213, tabele. ISSN 1318-2951. https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2985, https://doi.org/10.14528/snr.2020.54.3.2985, DOI: 10.14528/snr.2020.54.3.2985. [COBISS.SI-ID 29528067]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

2. Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja. KOBOLT, Alenka (član uredniškega odbora 1996-). Zagreb: Edukacijsko rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: = Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb, 1996-. ISSN 1331-3010. http://hrcak.srce.hr/hrzri. [COBISS.SI-ID 42300673]

3. Kriminologija & socijalna integracija : časopis za kriminologiju, penologiju i poremećaje u ponašanju. KOBOLT, Alenka (član uredniškega odbora 2009-). Zagreb: Fakultet za defektologiju, 1993-. ISSN 1330-2604. [COBISS.SI-ID 35433473]

4. Sozialpädagogische Impulse. KOBOLT, Alenka (član uredniškega odbora 2009-). Wien: ÖBV Pädagogischer Verlag, 1991-. ISSN 1023-6929. [COBISS.SI-ID 5503561]

5. Školski vjesnik : časopis za pedagoška i školska pitanja. KOBOLT, Alenka (član uredniškega odbora 2014-). Split: Hrvatski pedagoško književni zbor - Ogranak Split, 1952-. ISSN 0037-654X. https://hrcak.srce.hr/skolski-vjesnik. [COBISS.SI-ID 5240834]

 

Mentor pri doktorskih disertacijah

6. PLAVČAK, Darja. Socialne spretnosti učencev v osnovni šoli s prilagojenim programom : doktorska disertacija. Ljubljana: [D. Plavčak], 2020. 1 optični disk (CD-ROM), ilustr. [COBISS.SI-ID 24349187]

7. PLAVČAK, Darja. Socialne spretnosti učencev v osnovni šoli s prilagojenim programom : doktorska disertacija. Ljubljana: [D. Plavčak], 2020. [16], 299 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6231/. [COBISS.SI-ID 17181443]

Recenzent

8. BOUWKAMP, Roel, BOUWKAMP, Sonja, BARTELDS, Clara, KLEMENČIČ ROZMAN, Mija Marija (avtor dodatnega besedila, urednik). Blizu doma : priročnik za delo z družinami : ravnanje z interakcijskimi vzorci v družini, pri procesih podpore in pomoči ter na področjih psihosocialnega dela. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: Pedagoška fakulteta: Inštitut za družinsko terapijo, 2020. 386 str., ilustr. ISBN 978-961-237-650-5. [COBISS.SI-ID 303939072]

 

 

Slavko Kocijančič [11609]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. GABERŠEK, Milan, KOCIJANČIČ, Slavko. Prvi koraki v Arduino - stik s svetom in računalnikom. Tim : revija za tehnično in znanstveno izobrazbo mladine. jan. 2020, letn. 58, št. 5, str. 28-29, ilustr. ISSN 0040-7712. [COBISS.SI-ID 12776777]

2. GABERŠEK, Milan, KOCIJANČIČ, Slavko. Prvi koraki v Arduino - javljalnik presežne temperature. Tim : revija za tehnično in znanstveno izobrazbo mladine. feb. 2020, letn. 58, št. 6, str. 20-22, ilustr. ISSN 0040-7712. [COBISS.SI-ID 12795721]

3. GABERŠEK, Milan, KOCIJANČIČ, Slavko. Prvi koraki v Arduino - nastavljiva frekvenca zvoka in melodija pesmi. Tim : revija za tehnično in znanstveno izobrazbo mladine. mar. 2020, letn. 58, št. 7, str. 27-29, ilustr. ISSN 0040-7712. [COBISS.SI-ID 12819785]

4. GABERŠEK, Milan, KOCIJANČIČ, Slavko. Prvi koraki v Arduino - prenosljivi klavir. Tim : revija za tehnično in znanstveno izobrazbo mladine. apr. 2020, letn. 58, št. 8, str. 32-33, ilustr. ISSN 0040-7712. [COBISS.SI-ID 14994179]

5. GABERŠEK, Milan, KOCIJANČIČ, Slavko. Prvi koraki v Arduino - temperaturno krmiljen ventilator. Tim : revija za tehnično in znanstveno izobrazbo mladine. maj 2020, letn. 58, št. 9, str. 25-27, ilustr. ISSN 0040-7712. [COBISS.SI-ID 14996227]

6. GABERŠEK, Milan, KOCIJANČIČ, Slavko. Prvi koraki v Arduino - avtomobilček. Tim : revija za tehnično in znanstveno izobrazbo mladine. jun. 2020, letn. 58, št. 10, str. 24-27, ilustr. ISSN 0040-7712. [COBISS.SI-ID 18437891]

7. GABERŠEK, Milan, KOCIJANČIČ, Slavko. Prvi koraki v Arduino - avtomobilček robot. Tim : revija za tehnično in znanstveno izobrazbo mladine. sep. 2020, letn. 59, št. 1, str. 28-32, ilustr. ISSN 0040-7712. [COBISS.SI-ID 27694595]Damjana Kogovšek [20399]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. NOVŠAK BRCE, Jerneja, KOGOVŠEK, Damjana. Professional development of speech and language therapists and teachers who work with students who are deaf and hard of hearing. V: Building bridges IV : giving voice to knowledge : online access to conference materials. [S. l.]: [s. n.], 2020. 1 datoteka (11 str.). https://secureservercdn.net/198.71.233.96/ej8.e10.myftpupload.com/wp-content/uploads/2020/05/Brce-Kogovsek_presentation_BBIV2020.pdf, http://bbiv.org/2020/05/brce-abstract/. [COBISS.SI-ID 18666499]

 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

2. KNEZ, Metka, ŽOLGAR, Ingrid, NOVŠAK BRCE, Jerneja, KOGOVŠEK, Damjana. Equality of life of a person with deafblindness. V: Building bridges IV : giving voice to knowledge : online access to conference materials. [S. l.]: [s. n.], 2020. 1 datoteka pdf (13 str.), ilustr., graf. prikazi. https://secureservercdn.net/198.71.233.96/ej8.e10.myftpupload.com/wp-content/uploads/2020/05/Knez-Jerkovic%CC%81-Brce-Kogovs%CC%8Cek_presentation_BBIV2020.pdf. [COBISS.SI-ID 18656771]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

3. BERNHARDT, May Barbara, STEMBERGER, Joseph Paul, BÉRUBÉ, D., CIOCCA, Valter, FREITAS, Maria João, IGNATOVA, Diana, KOGOVŠEK, Damjana, LUNDEBORG HAMMARSTRÖM, Inger, MÁSDÓTTIR, T., OZBIČ, Martina, RAMALHO, Margarida, PEREZ, Denisse. Identification of protracted phonological development across languages : the whole word match and basic mismatch measures. V: BABATSOULI, Elena (ur.), BALL, Martin John (ur.). An anthology of bilingual child phonology. Blue Ridge Summit: Multilingual Matters, cop. 2020. Str. 274-308, tabele, graf. prikazi. Second language acquisition, 142. ISBN 978-1-78892-841-0. [COBISS.SI-ID 25872643]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

4. Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja. KOGOVŠEK, Damjana (član uredniškega odbora 2016-). Zagreb: Edukacijsko rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: = Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb, 1996-. ISSN 1331-3010. http://hrcak.srce.hr/hrzri. [COBISS.SI-ID 42300673]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

5. VEZONIK, Katja. Aktivacija jezikovnih modalitet pri pacientu z afazijo po možganski kapi = Activation of language modalities in a patient with aphasia after stroke : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Vezonik], 2020. VI, 98 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6321/. [COBISS.SI-ID 23333635]

6. DREMEL, Ula. Govorno jezikovne sposobnosti deklice s Sotos sindromom = Speech and language abilities of the girl with the Sotos syndrome : magistrsko delo. Ljubljana: [U. Dremel], 2020. 77 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6334. [COBISS.SI-ID 23096579]

7. ČAMERNIK, Tjaša. Javna ozaveščenost o jezikovnih motnjah v Sloveniji = Public awareness of developmental language disorders in Slovenia : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Čamernik], 2020. 95 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6356. [COBISS.SI-ID 26302467]

8. BERNIK, Meta. Povprečna dolžina izjave enako starih otrok s težavami v govorno-jezikovnem razvoju in brez težav = Mean length of utterance of the same aged children with and without speech-language development problems : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Bernik], 2020. 91 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6265/. [COBISS.SI-ID 20647939]

9. POKLIČ, Maruša. Program spodbujanja fonološkega zavedanja pri predšolskih otrocih (4-6 let) = Phonological awareness programme for preschool children (aged 4-6) : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Poklič], 2020. 84 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6362. [COBISS.SI-ID 26586371]

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

10. GOGALA, Karin. Prilagajanje vzgojnega dela otroku s sladkorno boleznijo tipa 1 : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Gogala], 2020. 43 str, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6309. [COBISS.SI-ID 22774531]

11. BERLEC, Ksenja. Stališča staršev in strokovnih delavcev o pomenu enodnevnega sprejema otrok v bolnišnico : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Berlec], 2020. XII, 54 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6206. [COBISS.SI-ID 14619139]

 

Recenzent

12. Glasilka logo-surdo : glasilo študentov logopedije in surdopedagogike. KOGOVŠEK, Damjana (recenzent 2018-). [Tiskana izd.]. Maribor: Študentska sekcija Društva logopedov Slovenije, 2018-. ISSN 2591-2208. http://ssdlogs.splet.arnes.si/2057-2/. [COBISS.SI-ID 293825536]

 

 

Urban Kordeš [18389]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.03 Kratki znanstveni prispevek

1. KORDEŠ, Urban. Who constructs a stimulus?. Constructivist Foundations. 2020, vol. 15, no. 3, str. 256-258. ISSN 1782-348X. https://constructivist.info/15/3/256. [COBISS.SI-ID 26054147]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.19 Radijska ali televizijska oddaja

2. KORDEŠ, Urban (intervjuvanec). Filozofija in znanost zavesti. [S.l.]: [s. n.], 2020. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (2 uri, 34 min)). https://aidea.si/podkast/35-urban-kordes. [COBISS.SI-ID 27532803]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

3. Constructivist Foundations. KORDEŠ, Urban (član uredniškega odbora 2005-). Brussels: Vrije Universiteit Brussel, 2005-. ISSN 1782-348X. http://www.univie.ac.at/constructivism/journal/index.html. [COBISS.SI-ID 515792665]

4. Interdisciplinary description of complex systems. KORDEŠ, Urban (član uredniškega odbora 2012-). Zagreb: Znanost.org society., 2003-. ISSN 1334-4676. http://ideas.repec.org/s/zna/indecs.html, http://www.indecs.eu/, http://hrcak.srce.hr/indecs. [COBISS.SI-ID 6480201]

5. Interdisciplinary description of complex systems. KORDEŠ, Urban (član uredniškega odbora 2005-). Zagreb: Society znanost.org, 2003-. ISSN 1334-4684. http://indecs.eu/. [COBISS.SI-ID 18278630]

6. Kairos : slovenska revija za psihoterapijo. KORDEŠ, Urban (član uredniškega odbora 2010-). [Tiskana izd.]. Maribor: Slovenska krovna zveza za psihoterapijo, 2007-. ISSN 1854-9373. http://www.skzp.si/kairos/. [COBISS.SI-ID 232506112]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

7. ČERNE, Jaša. Fenomenologija spontanega priklica : primerjava lažnih in verodostojnih spominov : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Černe], 2020. 156 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 27905539]

8. OBLAK, Aleš. Strategije reševanja nalog vidno-prostorskega delovnega spomina in njihove reprezentacijske modalnosti : nevrofenomenološka študija : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Oblak], 2020. 184 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6332. [COBISS.SI-ID 23106563]

 

 

Helena Korošec [21611]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KOROŠEC, Helena, BATISTIČ-ZOREC, Marcela. The impact of creative drama activities on aggressive behaviour of preschool children. Research in education. 2020, vol. 108, issue 1, str. 62-79, tabeli, graf. prikaza. ISSN 2050-4608. https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0034523719858219, DOI: 10.1177/0034523719858219. [COBISS.SI-ID 12552009]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.19 Radijska ali televizijska oddaja

2. KOROŠEC, Helena (intervjuvanec). Lutke imajo veliko izrazno moč : oddaja Jezikovni pogovori, Radio Slovenija, Tretji program (ARS), 28. 1. 2020. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2020. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (16 min, 11 sek)). https://ars.rtvslo.si/2020/01/lutke-imajo-veliko-izrazno-moc/. [COBISS.SI-ID 12811081]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

3. ZORAN, Brina. Spletna platforma Zlata paličica kot vzorčno spletno okolje za področja kulturno-umetnostne vzgoje : magistrsko delo. Ljubljana: [B. Zoran], 2020. 123 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6349. [COBISS.SI-ID 25612035]

 

 

Marjanca Kos [14009]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

1. International journal of educational methodology. KOS, Marjanca (član uredniškega odbora 2017-). Reno, NV: Tayfun Yagar, 2015-. ISSN 2469-9632. http://www.ijem.com/. [COBISS.SI-ID 11549769]

 

Stojan Kostanjevec [18584]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ERJAVŠEK, Martina, LOVŠIN KOZINA, Francka, KOSTANJEVEC, Stojan. In-service home economics teachersʼ attitudes to the integration of sustainable topics in the home economics subject. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. 2020, vol. , no. , 20 str. (pdf), ilustr., tabele. ISSN 2232-2647. https://cepsj.si/index.php/cepsj/article/view/614/386, DOI: 10.26529/cepsj.614. [COBISS.SI-ID 26131971]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

2. MARINAC, Tanja. Spodbujanje zmanjševanja odpadkov v osnovnošolskem vzgojno-izobraževalnem procesu : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Marinac], 2020. 70 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6277. [COBISS.SI-ID 21037315]

 

Milena Košak Babuder [26199]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KRIVEC, Tjaša, KOŠAK BABUDER, Milena, GODEC, Primož, WEINGERL, Primož, STANKOVIČ ELESINI, Urška. Impact of digital text variables on legibility for persons with dyslexia. Dyslexia. 11 February 2020, vol. 26, iss. 1, str. 87-103. ISSN 1076-9242. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/dys.1646, DOI: 10.1002/dys.1646. [COBISS.SI-ID 3695216]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

2. KOŠAK BABUDER, Milena. Introduction. V: Building bridges IV : giving voice to knowledge : online access to conference materials. [S. l.]: [s. n.], 2020. 1 str. http://bbiv.org/2020/05/welcome/. [COBISS.SI-ID 18633987]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

3. KOŠAK BABUDER, Milena, ZOVKO STELE, Maja. Kaj pa če sem dijak s posebnimi potrebami? : predavanje v okviru Poletne šole 2020: Jaz pod lupo, UL, Karierni centri, 24. 8. 2020. [COBISS.SI-ID 28255491]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

4. Bilten Bravo. KOŠAK BABUDER, Milena (glavni urednik 2009-). Ljubljana: Društvo Bravo, 2005-. ISSN 1854-0929. [COBISS.SI-ID 217341696]

5. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. KOŠAK BABUDER, Milena (član uredniškega odbora 2020). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. https://ojs.cepsj.si/index.php/cepsj. [COBISS.SI-ID 252707584]

6. KAVKLER, Marija (urednik), KOŠAK BABUDER, Milena (urednik). Kompleksnost težav pri učenju matematike - kakovostno poučevanje in intenzivna obravnava. 1. natis. Ljubljana: Društvo Bravo - društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami, 2020. 303 str., ilustr. ISBN 978-961-94976-0-9. [COBISS.SI-ID 304451584]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

7. ŠPRAH, Lea. Disleksija pri učencih, ki se izobražujejo v angleškem jeziku : magistrsko delo. Ljubljana: [L. Šprah], 2020. VIII, 102 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6217/. [COBISS.SI-ID 16009219]

8. KOS, Lara. Opolnomočenje in vključevanje staršev otrok s primanjkljaji na posameznih področjih učenja v šolsko okolje : magistrsko delo. Ljubljana: [L. Kos], 2020. XIV, 132 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6393. [COBISS.SI-ID 28122883]

9. DANILOVSKA, Sara. Prepoznavanje zgodnjih znakov disleksije pri predšolskih otrocih = Identifying early signs of dyslexia in preschool children : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Danilovska], 2020. 64 f., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6441/. [COBISS.SI-ID 29767683]

10. MURATOVIĆ, Medina. Program vodenega branja za učence s specifičnimi težavami na področju branja : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Muratović], 2020. IX f., 150 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6323/. [COBISS.SI-ID 23330819]

11. ŠUŠTAR, Ana. Razvoj bralnega razumevanja po modelu "sodelovalnega strateškega branja" pri učenki z disleksijo : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Šuštar], 2020. 135 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6377. [COBISS.SI-ID 27876099]

12. HODEJ, Lara. Vpliv poučevanja metakognitivnih bralnih strategij s pomočjo psa na bralno anksioznost in bralno razumevanje učencev : magistrsko delo. Ljubljana: [L. Hodej], 2020. 104 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6228/. [COBISS.SI-ID 17073411]

 

Mentor - drugo

13. BUKOVEC, Uršula, STOPAR, Jernej, VOGRINEC, Nives, VREČIČ, Vojka. Program razvijanja spretnosti računanja : smernice za učitelje. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (111 str.)). https://drive.google.com/file/d/14Et_rFYl8DH3vGPtE_56TOF7O6eiU9tN/view. [COBISS.SI-ID 22963459]

14. FRICELJ, Nina, GOLOB, Natalija, PODGORELEC, Mateja, SUHOVERŠNIK, Petra. Spretni prstki - dejavnosti za spodbujanje grafomotorike in fine motorike pri predšolskih otrocih : smernice za starše. [Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta], [2020]. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (48 str.)). https://drive.google.com/file/d/124UJ_ixOWMlpSZ1Ahv3CLlPazTDd0bof/view. [COBISS.SI-ID 22996483]

15. RAKOVEC, Katja, GOTOVNIK, Anja, LOVRENČIČ, Urška, ŠKRLJ, Jerneja. Strategije pomoči na področju razvijanja besedišča pri predšolskih otrocih. [Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta], [2020]. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (32 str.)). https://drive.google.com/file/d/1ckNatdivUN4iqQj3tqP91305tWO8GFyi/view. [COBISS.SI-ID 22969091]

16. LIŠIĆ, Amela. Razvoj samozagovorniških veščin učencev s PPPU za uresničevanje pravice do prilagoditev v osnovni šoli. Specialna zakladnica : revija s prispevki študentov specialne in rehabilitacijske pedagogike. jun 2020, letn. 1, št. 1, str. 63-77. ISSN 2712-5424. [COBISS.SI-ID 26029315]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

17. POVIRK, Petra. Pojmovanje učnih sposobnosti, samoučinkovitost in pripis atribucij učencev s primanjkljaji na posameznih področjih učenja : magistrsko delo. Ljubljana: [P. Povirk], 2020. VII f., 64 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6452/. [COBISS.SI-ID 30697475]

18. ANČIMER ALJAŽ, Katarina. Prepričanja staršev o nadarjenih učencih s specifičnimi učnimi težavami in možnosti sodelovanja v postopku njihovega odkrivanja = Parentsʹ views on gifted students with specific learning disabilities and the opportunities for cooperation in their identification process : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Ančimer Aljaž], 2020. VI f., 143 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6263/. [COBISS.SI-ID 20518403]

19. HVASTIJA, Alja. Spoznanja o delovanju možganov in nevromiti pri (bodočih) specialnih in rehabilitacijskih pedagogih : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Hvastija], 2020. VII, 104 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6243. [COBISS.SI-ID 19219715]

20. BOLČINA, Ana. Zaznave specialnih in rehabilitacijskih pedagogov o njihovi usposobljenosti za nudenje dodatne strokovne pomoči učencem in dijakom z disleksijo pri angleščini : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Bolčina], 2020. VIII, 112 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6247. [COBISS.SI-ID 19488003]

 

Somentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

21. SERNEL, Nina. Spodbujanje natančnejšega naravoslovnega opazovanja in razvoj grafomotorike s pomočjo namizne igre v vrtcu : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Sernel], 2020. 54 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6395/. [COBISS.SI-ID 28116483]

 

Janja Košir [31052]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor - drugo

1. DONŠA, Tadeja, SCHMID, Špela. Koučing kot strategija pomoči posameznikom s težavami na področju izvršilnega funkcioniranja - pozitivni učinki in izzivi koučinga skozi lastno izkušnjo. Specialna zakladnica : revija s prispevki študentov specialne in rehabilitacijske pedagogike. jun 2020, letn. 1, št. 1, str. 31-40. ISSN 2712-5424. [COBISS.SI-ID 25975043]

2. LAVRIH, Lana, TOMŠE, Nika. Uporaba interaktivnih učnih gradiv pri vzgojno-izobraževalnem delu z osebami z lažjimi motnjami v duševnem razvoju. Specialna zakladnica : revija s prispevki študentov specialne in rehabilitacijske pedagogike. jun 2020, letn. 1, št. 1, str. 41-49. ISSN 2712-5424. [COBISS.SI-ID 25989635]

 

Stanislav Košir [11610]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

1. Šolsko polje : revija za teorijo in raziskave vzgoje in izobraževanja. KOŠIR, Stanislav (član uredniškega odbora 2003-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja: Pedagoški inštitut, 2003-. ISSN 1581-6036. https://www.pei.si/zaloznistvo/solsko-polje/, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-QGFSTTZH, http://www.dlib.si/results/?query=%27srel%3d%C5%A0olsko+polje%27&pageSize=25. [COBISS.SI-ID 122842112]

Ambrož Kregar [34443]

Osebna bibliografija za leto 2020

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KREGAR, Ambrož, TAVČAR, Gregor, KRAVOS, Andraž, KATRAŠNIK, Tomaž. Predictive system-level modeling framework for transient operation and cathode platinum degradation of high temperature proton exchange membrane fuel cells. Applied energy. 2020, vol. 263, 17 f., ilustr. ISSN 0306-2619. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306261920300593, DOI: 10.1016/j.apenergy.2020.114547. [COBISS.SI-ID 17037083]

2. KREGAR, Ambrož, KRAVOS, Andraž, KATRAŠNIK, Tomaž. Methodology for evaluation of contributions of Ostwald ripening and particle agglomeration to growth of catalyst particles in PEM fuel cells. Fuel cells. [Online ed.]. Aug. 2020, vol. 20, iss. 4, f. 487-498, ilustr. ISSN 1615-6854. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/fuce.201900208, DOI: 10.1002/fuce.201900208. [COBISS.SI-ID 27359235]

3. MASELJ, Nik, GATALO, Matija, RUIZ-ZEPEDA, Francisco, KREGAR, Ambrož, JOVANOVIČ, Primož, HODNIK, Nejc, GABERŠČEK, Miran. The importance of temperature and potential window in stability evaluation of supported Pt-based oxygen reduction reaction electrocatalysts in thin film rotating disc electrode setup. Journal of the Electrochemical Society. [Online ed.]. 2020, vol. 167, no. 11, str. 114506-1-114506-8. ISSN 1945-7111. https://iopscience.iop.org/article/10.1149/1945-7111/aba4e6, DOI: 10.1149/1945-7111/aba4e6. [COBISS.SI-ID 23888131]

4. KREGAR, Ambrož, RAMŠAK, Anton. Rashba-controlled two-electron spin-charge qubits as building blocks of a quantum computer. Modern physics letters B. 2020, vol. 34, no. 19/20, str. 2040058-1-2040058-11, ilustr. ISSN 0217-9849. DOI: 10.1142/S0217984920400588. [COBISS.SI-ID 23840259]

5. KREGAR, Ambrož, RAMŠAK, Anton. Qubit transformations on Rashba ring with periodic potential. New journal of physics. [Online ed.]. Aug. 2020, vol. 22, art. no. 083048, 15 str., ilustr. ISSN 1367-2630. DOI: 10.1088/1367-2630/aba462. [COBISS.SI-ID 25663491]

6. FRÜHWIRT, Philipp, KREGAR, Ambrož, TÖRRING, Jens T., KATRAŠNIK, Tomaž, GESCHEIDT, Georg. Holistic approach to chemical degradation of Nafion membranes in fuel cells : modelling and predictions. PCCP. Physical chemistry chemical physics : a journal of European chemical societies. 2020, vol. 22, str. 5647-5666, ilustr. ISSN 1463-9076. https://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2020/cp/c9cp04986j, DOI: 10.1039/C9CP04986J. [COBISS.SI-ID 17051931]

 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

7. WURZENBERGER, Johann C., GLATZ, Thomas, RAŠIĆ, Davor, TAVČAR, Gregor, MELE, Igor, KREGAR, Ambrož, KATRAŠNIK, Tomaž. FCEV simulation - Electrochemical battery and fuel cell models on vehicle level. V: BARGENDE, Michael (ur.), REUSS, Hans-Christian (ur.), WAGNER, Andreas. 20. Internationales Stuttgarter Symposium : Automobil- und Motorentechnik. Bd. 2. 1. Aufl. Wiesbaden: Springer Vieweg, 2020. Str. 219-233, ilustr. Proceedings. ISBN 978-3-658-30994-7, ISBN 978-3-658-30995-4. ISSN 2198-7432. https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-658-30995-4_24, DOI: 10.1007/978-3-658-30995-4_24. [COBISS.SI-ID 27868419]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.13 Elaborat, predštudija, študija

8. KRAVOS, Andraž, TAVČAR, Gregor, KREGAR, Ambrož, KATRAŠNIK, Tomaž. Cruise M v2020 : derivation of state-of-the-art mechanistically based real-time capable liquid water submodel for PEMFC system level modelling. Version 1.0. [Graz]: AVL, 2020. 21 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 21407747]

 

Janez Krek [16082]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KREK, Janez. Structural reasons for school violence and education strategies. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. [Tiskana izd.]. 2020, vol. 10, no. 2, str. 145-173, tabele. ISSN 1855-9719. https://ojs.cepsj.si/index.php/cepsj/article/view/636/412, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6287, DOI: 10.26529/cepsj.636. [COBISS.SI-ID 12544073]

2. KREK, Janez. Understanding the discourse of early childhood education in coming of age in Samoa. SAGE open. 2020, vol. 10, issue 1, str. 1-10. ISSN 2158-2440. https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2158244020902083, http://pefprints.pef.uni-lj.si/6207/, DOI: 10.1177/2158244020902083. [COBISS.SI-ID 12784969]
financer: ARRS, Programi, P5-0126 (A), SI, Sistemski vidiki strategij edukacije in spodbujanja socialne vključenosti v vzgoji in izobraževanju

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

3. KREK, Janez. Subjective inclusion and subjective normalcy. V: Building bridges IV : giving voice to knowledge : online access to conference materials. [S. l.]: [s. n.], 2020. 1 datoteka pdf (19 str.), tabele. https://secureservercdn.net/198.71.233.96/ej8.e10.myftpupload.com/wp-content/uploads/2020/05/Krek_presentation_BBIV2020.pdf, https://secureservercdn.net/198.71.233.96/ej8.e10.myftpupload.com/wp-content/uploads/2020/05/Janez-Krek-Subjective-Inclusion-and-Subjective-Normalcy-Building-Bridges-IV-2020.pdf. [COBISS.SI-ID 18661635]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

4. KREK, Janez. Gandhian Satyagraha as an act : predavanje na konferenci Sledi Mahatme: Gandhi, človek za vse čase, konferenca posvečena Mahatmi Gandhiju, Cankarjev dom, Ljubljana, 1. 9. 2020. [COBISS.SI-ID 29229827]

5. KREK, Janez. Ocena kot dejanje : predavanje na konferenci Naj formativno spremljanje v osnovni šoli zavzame mesto ocenjevanja znanja?, Filozofska fakulteta UL, 12. 2. 2020. [COBISS.SI-ID 12801097]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

6. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. KREK, Janez (področni urednik 2018-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. https://ojs.cepsj.si/index.php/cepsj. [COBISS.SI-ID 252707584]

7. Journal für Sozialwissenschaften und ihre Didaktik. KREK, Janez (član uredniškega odbora 2007-). [Online ed.]. Bielefeld: sowi-online e. V., 2000-. ISSN 1618-5293. http://www.sowi-online.de/. [COBISS.SI-ID 1090903]

8. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja. KREK, Janez (član uredniškega sveta 2011-). Ljubljana: Visoka šola za politične vede, 1964-. ISSN 0040-3598. http://www.dlib.si/results/?query=%27rel%3dteorija+in+praksa%27&pageSize=25. [COBISS.SI-ID 763652]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

9. TOLAR, Mirjam. Avtoriteta učitelja v osnovni šoli : magistrsko delo. Železniki: [M. Tolar], 2020. 46 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6210. [COBISS.SI-ID 15047939]

10. VELKOVA, Tatjana. Vzgojni stili z vidika učitelja : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Velkova], 2020. 70 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6449/. [COBISS.SI-ID 30485251]

 

Recenzent

11. VOGRINC, Janez (urednik, recenzent), DEVETAK, Iztok (urednik). Contemporary topics in education IV : part I. Ljubljana: Faculty of Education, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (230 str.)), ilustr. ISBN 978-961-253-254-3. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/CRSN/PhD/Education-IV_Part-I.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/6221/. [COBISS.SI-ID 14176771]

 

Dušan Krnel [12552]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.04 Strokovni članek

1. KRNEL, Dušan. Kaj je vrelišče?. Naravoslovna solnica : za učitelje, vzgojitelje in starše. zima 2020, letn. 24, št. 2, str. 36, ilustr. ISSN 1318-9670. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6202. [COBISS.SI-ID 12830793]

2. KRNEL, Dušan. Metakognicija in refleksija. Naravoslovna solnica : za učitelje, vzgojitelje in starše. zima 2020, letn. 24, št. 2, str. 37, 39, ilustr. ISSN 1318-9670. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6200. [COBISS.SI-ID 12831049]

3. KRNEL, Dušan. Ali narišem to kar vidim?. Naravoslovna solnica : za učitelje, vzgojitelje in starše. pomlad 2020, letn. 24, št. 3, str. 38, ilustr. ISSN 1318-9670. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6245. [COBISS.SI-ID 18693635]

 

1.05 Poljudni članek

4. KRNEL, Dušan (prireditelj, prevajalec). Sezonska hrana : sadje in zelenjava. Naravoslovna solnica : za učitelje, vzgojitelje in starše. zima 2020, letn. 24, št. 2, str. 13-15, ilustr. ISSN 1318-9670. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6201. [COBISS.SI-ID 12830281]

5. KRNEL, Dušan (prireditelj, prevajalec). Sezonska hrana : sadje in zelenjava, 2. del. Naravoslovna solnica : za učitelje, vzgojitelje in starše. pomlad 2020, letn. 24, št. 3, str. 12-14, ilustr. ISSN 1318-9670. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6244. [COBISS.SI-ID 18691331]

 

1.25 Drugi sestavni deli

6. KRNEL, Dušan. Pomen komuniciranja za znanost. Delo. [Tiskana izd.]. 23. sep. 2020, letn. 62, št. 220, str. 7. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 29390851]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

7. KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca, BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, ANTIĆ GABER, Milica, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator), KOS, Zvonka (urednik, fotograf). Okolje in jaz 2 : spoznavanje okolja za 2. razred dvojezične osnovne šole. Učbenik = A környezet és én 2 : környezetismeret a kétnyelvű általános iskola 2. osztálya számára. Tankönyv. 2. izd. Ljubljana: Modrijan izobraževanje, 2019-2020. Zv. <2>, ilustr. ISBN 978-961-7053-57-9, ISBN 978-961-7070-73-6. [COBISS.SI-ID 299817216]

8. KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca, BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, ANTIĆ GABER, Milica, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator), SKRIBE-DIMEC, Darja. A környezet és én 1 : környezetismeret a kétnyelvű általános iskola 1. osztálya számára. 1. átdolgozott kiad. Ljubljana: Modrijan, 2017-. Zv. <1->, ilustr. ISBN 978-961-241-826-7, ISBN 978-961-241-827-4. [COBISS.SI-ID 290632704]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

9. Gospodarjenje z okoljem. KRNEL, Dušan (tehnični urednik 2013-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: BITEKS, 2008-2011. ISSN 1855-3427. [COBISS.SI-ID 9397020]

10. Naravoslovna solnica : za učitelje, vzgojitelje in starše. KRNEL, Dušan (odgovorni urednik 2011-). Ljubljana: Modrijan, 1996-. ISSN 1318-9670. [COBISS.SI-ID 61316864]

 

Boštjan Kuzman [23501]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KUZMAN, Boštjan. On ▫$k$▫-rainbow domination in regular graphs. Discrete applied mathematics. [Print ed.]. Sep. 2020, vol. 284, str. 454-464. ISSN 0166-218X. https://doi.org/10.1016/j.dam.2020.04.003, DOI: 10.1016/j.dam.2020.04.003. [COBISS.SI-ID 18974297]

 

1.04 Strokovni članek

2. KUZMAN, Boštjan, KRAMAR FIJAVŽ, Marjeta, CIGULA, Sandra. Rezultati natečaja ob Mednarodnem dnevu matematike. Presek : list za mlade matematike, fizike, astronome in računalnikarje. [Tiskana izd.]. 2019/2020, letn. 47, št. 6, str. 25-27, ilustr. ISSN 0351-6652. [COBISS.SI-ID 18049539]

 

1.25 Drugi sestavni deli

3. KUZMAN, Boštjan. Novice Evropskega matematičnega združenja (EMS). Obzornik za matematiko in fiziko. 2020, letn. 67, št. 1, str. 23. ISSN 0473-7466. [COBISS.SI-ID 24698627]

4. KUZMAN, Boštjan. Vabilo za predloge priznanj DMFA Slovenije za leto 2020. Obzornik za matematiko in fiziko. 2020, letn. 67, št. 1, str. 23. ISSN 0473-7466. [COBISS.SI-ID 24698371]

5. KUZMAN, Boštjan. Zasedanje sveta EMS. Obzornik za matematiko in fiziko. 2020, letn. 67, št. 1, str. 24. ISSN 0473-7466. [COBISS.SI-ID 24698883]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

6. KUZMAN, Boštjan, School of Mathematics and Statistics, Math Enrichment Class at University College Dublin. Integer part function : Dublin, 29. 2. 2020. [COBISS.SI-ID 17502723]

7. KUZMAN, Boštjan, University College Dublin, School of Mathematics and Statistics, Algebra and Number Theory seminar. On certain algebraic constructions of symmetric graphs : Dublin, 27. 2. 2020. [COBISS.SI-ID 17494019]

8. KUZMAN, Boštjan. Spectral Graph Theory: Special topics : cikel 5 predavanj za podiplomske študente na "University College Dublin, School of Mathematics and Statistics", 25. 3.- 22. 4. 2020. [COBISS.SI-ID 17502467]

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

9. KUZMAN, Boštjan. Primerjava tehnološko podprtega poučevanja linearne algebre na PEF UL in na University College Dublin : delavnica v okviru posveta Nova podoba visokošolskega izobraževanja: spremenjeni prostori, enako poučevanje?, Spletni dogodek, 2. julij 2020. [COBISS.SI-ID 21348099]

 

 

Irena Lesar [19638]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. LESAR, Irena, MAJCEN, Ivana, PODLESEK, Anja. Stališča (bodočih) pedagoških delavcev kot temelj kakovostnega vključevanja otrok priseljencev. Dve domovini : razprave o izseljenstvu. [Tiskana izd.]. 2020, št. 52, str. 147-164, tabele. ISSN 0353-6777. https://ojs.zrc-sazu.si/twohomelands/article/view/8879/8013, DOI: 10.3986/dd.2020.2.09. [COBISS.SI-ID 25896451]

2. LESAR, Irena, ŽVEGLIČ MIHELIČ, Mojca. Beliefs of university staff teaching in pedagogical study programmes on concept(s) of inclusiveness - the case of Slovenia. International journal of inclusive education. Online ed. 2020, vol. 24, issue 7, str. 739-753, tabele. ISSN 1464-5173. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13603116.2018.1488186, DOI: 10.1080/13603116.2018.1488186. [COBISS.SI-ID 12036425]

3. KUŠIĆ, Siniša, VRCELJ, Sofija, LESAR, Irena. Perception of academics on content and realization of pedagogical study programmes for the implementation of inclusiveness : the cases of Slovenia and Croatia. Sodobna pedagogika. jun. 2020, letn. 71, št. 2, str. 156-173. ISSN 0038-0474. https://www.sodobna-pedagogika.net/arhiv/nalozi-clanek/?id=1695. [COBISS.SI-ID 22534659]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

4. LESAR, Irena. Kdo ima zares rad šolo?. V: GAVALDA, Anna. 35 kil upanja. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020. Str. 102-112. Zbirka Odisej. ISBN 978-961-01-5783-0. [COBISS.SI-ID 19388675]

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.03 Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

5. PEČEK, Mojca, LESAR, Irena. Moč vzgoje : sodobna vprašanja teorije vzgoje. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2020. 256 str., ilustr. ISBN 978-961-253-261-1. [COBISS.SI-ID 22905347]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Avtor dodatnega besedila

6. GAVALDA, Anna. 35 kil upanja. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020. Zbirka Odisej. ISBN 978-961-01-5783-0. [COBISS.SI-ID 25122819]

 

Recenzent

7. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. LESAR, Irena (recenzent 2014-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. https://ojs.cepsj.si/index.php/cepsj. [COBISS.SI-ID 252707584]

8. Sodobna pedagogika. LESAR, Irena (recenzent 2014-). Ljubljana: Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije, 1950-. ISSN 0038-0474. http://www.sodobna-pedagogika.net/, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-M10OPZYO. [COBISS.SI-ID 761348]

9. GREGORČIČ MRVAR, Petra, JEZNIK, Katja, KALIN, Jana, KROFLIČ, Robi, MAŽGON, Jasna, ŠTEH, Barbara, ŠARIĆ, Marjeta, et al. Šolska svetovalna služba : stanje in perspektive. 1. e-izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (230 str.)), ilustr. Razprave FF. ISBN 978-961-06-0328-3. ISSN 2712-3820. https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/218/319/5186-1. [COBISS.SI-ID 14300931]

10. GREGORČIČ MRVAR, Petra, JEZNIK, Katja, KALIN, Jana, KROFLIČ, Robi, MAŽGON, Jasna, ŠARIĆ, Marjeta, ŠTEH, Barbara. Šolska svetovalna služba : stanje in perspektive. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2020. 230 str., ilustr. Zbirka Razprave FF. ISBN 978-961-06-0329-0. ISSN 2335-3333. [COBISS.SI-ID 14319619]

 

 

Mojca Lipec-Stopar [13908]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. JENKO, Nika, LIPEC-STOPAR, Mojca. Reading literacy of students with intellectual disabilities at the end of the systematic literacy development period. Specijalna edukacija i rehabilitacija. 2020, vol. 19, no. 1, str. 1-26, tabele. ISSN 2406-1328. https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/1452-7367/2020/1452-73672001001J.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/6318/, DOI: 10.5937/specedreh19-25040. [COBISS.SI-ID 23342851]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

2. Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja. LIPEC STOPAR, Mojca (član uredniškega odbora 2015-). Zagreb: Edukacijsko rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: = Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb, 1996-. ISSN 1331-3010. http://hrcak.srce.hr/hrzri. [COBISS.SI-ID 42300673]

3. Specialna in rehabilitacijska pedagogika : revija specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije. LIPEC-STOPAR, Mojca (glavni urednik 2014-, član uredniškega odbora 2014-). Ljubljana: Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije: Centerkontura, 2014-. ISSN 2386-0235. [COBISS.SI-ID 21322760]

 

Mentor - drugo

4. TRAJBARIČ, Mojca, VRABEC, Klara. Sprejemanje otroka s posebnimi potrebami v družini. Specialna zakladnica : revija s prispevki študentov specialne in rehabilitacijske pedagogike. jun 2020, letn. 1, št. 1, str. 79-85. ISSN 2712-5424. [COBISS.SI-ID 26035715]

 

 

Francka Lovšin-Kozina [17085]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ERJAVŠEK, Martina, LOVŠIN KOZINA, Francka, KOSTANJEVEC, Stojan. In-service home economics teachersʼ attitudes to the integration of sustainable topics in the home economics subject. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. 2020, vol. , no. , 20 str. (pdf), ilustr., tabele. ISSN 2232-2647. https://cepsj.si/index.php/cepsj/article/view/614/386, DOI: 10.26529/cepsj.614. [COBISS.SI-ID 26131971]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

2. MAČEK, Lara. Gibalne didaktične igre pri poučevanju gospodinjstva = Movement didactic games in home economics lessons : magistrsko delo. Ljubljana: [L. Maček], 2020. 51 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6375. [COBISS.SI-ID 27530243]

3. ZALAR, Teja. Ozaveščenost osnovnošolcev o pomenu zelenega nakupovanja in odgovornega ravnanja s tekstilnimi izdelki = Primary studentsʹ awareness about the importance of green shopping nad responsible treatment of textile products : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Zalar], 2020. 53 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6320/. [COBISS.SI-ID 23336707]

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

4. MILEVŠEK, Sabina. Dojemanje vloge gospodinje v 21.stoletju = The perception of housewife role in 21st century : diplomsko delo. Ljubljana: [S. Milevšek], 2020. V, 33 str. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6311. [COBISS.SI-ID 22789891]

5. NJIVAR, Damjana. Mnenje učencev o projektnem učnem delu podprtim z uporabo sodobne IKT pri gospodinjstvu : diplomsko delo. Ljubljana: [D. Njivar], 2020. XVI, 38 str., [6] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6398/. [COBISS.SI-ID 28144387]

6. MALOVRH, Anja. Vključenost učencev v šolski vrt in prehranjevalne navade : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Malovrh], 2020. 37 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6359/. [COBISS.SI-ID 26449667]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

7. KOVAČ, Sebastjan. Odnos osnovnošolcev do hitre mode : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Kovač], 2020. 72 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6428/. [COBISS.SI-ID 29059587]

 

Somentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

8. ŠTEBE, Kasandra. Profesionalni razvoj učitelja biologije in gospodinjstva : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Štebe], 2020. 37 str. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6389. [COBISS.SI-ID 28089603]

 

Lidija Magajna [11137]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

1. ANČIMER ALJAŽ, Katarina. Prepričanja staršev o nadarjenih učencih s specifičnimi učnimi težavami in možnosti sodelovanja v postopku njihovega odkrivanja = Parentsʹ views on gifted students with specific learning disabilities and the opportunities for cooperation in their identification process : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Ančimer Aljaž], 2020. VI f., 143 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6263/. [COBISS.SI-ID 20518403]

 

Recenzent

2. PEKLAJ, Cirila. Učenci z učnimi težavami v šoli in kaj lahko stori učitelj. 2., dopolnjena izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2020. 124 str., tabele. ISBN 978-961-237-867-7. [COBISS.SI-ID 21475075]

 

 

Zlatan Magajna [01920]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

1. IMO. MAGAJNA, Zlatan (član uredniškega odbora 2009-). Banja Luka: Naučno društvo matematičara, 2009-. ISSN 1986-518X. http://www.imvibl.org/dmbl/meso/imo/imo2.htm. [COBISS.SI-ID 8480073]

2. Matematika v šoli. MAGAJNA, Zlatan (član uredniškega odbora 2009-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport, 1992-Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport, 1992-1997Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1998-. ISSN 1318-010X. [COBISS.SI-ID 4418308]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

3. VREČAR, Ana. Analiza prostorov primerov matematičnih pojmov : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Vrečar], 2020. 72 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6167. [COBISS.SI-ID 12790345]

 

Recenzent

4. KRAMARIČ, Mira, PIPAN, Majda. Novi prijatelji. Matematika 1 : samostojni delovni zvezek. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2020. 3 zv. (76 str.[1] f. pril; 84, [1] f. pril.; 64 str., [1] f. pril)., ilustr. Lili in Bine. ISBN 978-961-271-935-7. [COBISS.SI-ID 302706944]

5. COTIČ, Mara, FELDA, Darjo, RAZPET, Nada, BREMEC, Bruna, PISK, Marija, BENČINA SMOTLAK, Nevija. Svet matematičnih čudes 4. Samostojni delovni zvezek za matematiko v 4. razredu osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2020. 4 zv. (94; 95; 100; 95 str.), ilustr. ISBN 978-961-02-0743-6. [COBISS.SI-ID 304077312]

 

 

Roman Makše [22643]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.17 Katalog razstave

1. MAKŠE, Roman (avtor, umetnik). Obrazi : ob razstavi razstave študentov Oddelka likovne pedagogike Obrazi in figure, Galerija PeF, Ljubljana,19. 2. - 18. 3. 2020. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2020. 1 zloženka (2 str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 12812617]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

2. KRAJNC, Laura. Kritika sodobne konstrukcije ženskosti in razumevanje ženskega notranjega sveta ter ciklov skozi medij kiparstva : diplomsko delo. Ljubljana: [L. Krajnc], 2020. 61 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6255/. [COBISS.SI-ID 20060419]

 

Mentor - drugo

3. Obrazi in figure : razstava študentov Oddelka likovne pedagogike : Galerija PeF, Ljubljana, 19. 2. - 18. 3. 2020. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6176/. [COBISS.SI-ID 12804169]

 

Avtor dodatnega besedila

4. BARBORIČ VESEL, Nana (umetnik), DIJAK, Nuša (umetnik), GOVEKAR, Lucija (umetnik), GROBELŠEK, Zala (umetnik), HVASTIJA GAIA, Anaja (umetnik), JEGLIČ, Špela (umetnik), KAVČIČ, Ana (umetnik, oblikovalec ščitnega ovitka), KOZINA, Eva (umetnik), KRAJNC, Tina (umetnik), LUSKOVEC, Ira (umetnik), NAJVIRT, Anja (umetnik), PINTER, Lovro (umetnik), TUTA, Kaja (umetnik), ŽBOGAR, Anja (umetnik), et al. Zaključna razstava 4. letnika Oddelka za likovno pedagogiko 2019 / 2020 : Galerija UL PEF, Ljubljana, [junij] 2020. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2020. [62] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 21029123]

Recenzent

5. TOMŠIČ AMON, Bea, KOMELJ, Milček. Likovni pogledi : učbenik za likovno snovanje v 1. letniku gimnazije. 2. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020. 143 str., ilustr. ISBN 978-961-01-1328-7. [COBISS.SI-ID 18401027]

 

 

Aleksander Malnič [02507]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. GRANDE, Ricardo, KOVÁCS, István, KUTNAR, Klavdija, MALNIČ, Aleksander, MARTÍNEZ, Luis, MARUŠIČ, Dragan. Equisizable partial sum families. Journal of algebraic combinatorics. 2020, vol. 51, iss. 2, str. 273-296. ISSN 0925-9899. https://rd.springer.com/article/10.1007/s10801-019-00875-w, DOI: 10.1007/s10801-019-00875-w. [COBISS.SI-ID 1541190084]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

2. MALNIČ, Aleksander. Guo, Xia (PRC-TNJN-SM); Yang, Yan (PRC-TNJN-SM): A note on the ▫$4$▫-girth-thickness of ▫$K_{n,n,n}$▫. (English summary). - Ars Math. Contemp. 16 (2019), no. 1, 19-24. MathSciNet : Mathematical Reviews on the Web. [Spletna izd.]. 2020, mr3904712. ISSN 2167-5163. http://www.ams.org/mathscinet/pdf/MR3904712.pdf. [COBISS.SI-ID 18918745]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

3. Ars mathematica contemporanea. MALNIČ, Aleksander (urednik 2015-, član uredniškega odbora 2008-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov, 2008-. ISSN 1855-3966. https://amc-journal.eu/index.php/amc/issue/archive, http://amc.imfm.si/index.php/amc. [COBISS.SI-ID 239049984]

Vida Manfreda Kolar [16081]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

1. RUGELJ, Marina, MANFREDA KOLAR, Vida, PETERNELJ, Darija, LUKAČEK, Alenka, VAVPETIČ, Andreja. Matematika 1. Samostojni delovni zvezek za prvi razred osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020. 3 zv. (91; 91; 95 str.), ilustr. ISBN 978-961-01-5562-1, ISBN 978-961-01-5563-8, ISBN 978-961-01-5475-4. [COBISS.SI-ID 304252928]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

2. RUGELJ, Marina, MANFREDA KOLAR, Vida, LUKAČEK, Alenka, PETERNELJ, Darija. Matematika v 1. razredu : predavanje na Strokovnem srečanju za učitelje v osnovni šoli, Od branja do znanja - mit ali rešitev?, hotel Thermana Park, Laško, 7. 3. 2020. [COBISS.SI-ID 12841545]

 

3.25 Druga izvedena dela

3. ROT VRHOVEC, Alenka (diskutant), RUGELJ, Marina (diskutant), MANFREDA KOLAR, Vida, JOVIĆEVIĆ, Vanja (diskutant). Spremembe so pred vrati. Bodite del njih. : nova linija učnih gradiv za 1. triletje osnovne šole Mladinske knjige : Mladinska knjiga, Ljubljana, 16. 1. 2020. [COBISS.SI-ID 15517699]

4. ROT VRHOVEC, Alenka (diskutant), RUGELJ, Marina (diskutant), MANFREDA KOLAR, Vida, JOVIĆEVIĆ, Vanja (diskutant). Spremembe so pred vrati. Bodite del njih. : nova linija učnih gradiv za 1. triletje osnovne šole Mladinske knjige : Osnovna šola Franca Lešnika Vuka, Slivnica pri Mariboru, 22. 1. 2020. [COBISS.SI-ID 15518467]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

5. OGRINEC, Klavdija. Pomen vodenega reševanja matematičnih problemov z življenjsko situacijo v 4. razredu : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Ogrinec], 2020. 84 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6226/. [COBISS.SI-ID 17042179]

6. OBLAK, Ana. Razvijanje algebraičnega mišljenja pri učencih 1. razreda = Developing algebraic reasoning of first graders : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Oblak], 2020. 77 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6266/. [COBISS.SI-ID 20649219]

7. KLAČINSKI, Marina. Vrstniško učenje pri matematiki : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Klačinski], 2020. 99 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6188. [COBISS.SI-ID 12820297]

 

Recenzent

8. BOGATAJ, Tanja, PRUŠNIK, Valentina. Matematik Nande 2 : zbirka nalog za matematiko v 2. razredu. 1. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020. 92 str., ilustr. ISBN 978-961-01-5021-3. [COBISS.SI-ID 303557888]

9. BOGATAJ, Tanja, ROZMAN, Mateja. Matematik Nande 3 : zbirka nalog za matematiko v 3. razredu. 2. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020. 95 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4731-2. [COBISS.SI-ID 303558144]

10. BOGATAJ, Tanja, DRAŠLER, Tadeja, RUGELJ, Lara, LEBAN, Karla, RUGELJ, Marina. Matematika 4. Samostojni delovni zvezek za matematiko v četrtem razredu osnovne šole. 4. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020. 2 zv. (150; 177 str.), ilustr. ISBN 978-961-01-4361-1, ISBN 978-961-01-4362-8. [COBISS.SI-ID 303556864]

11. BOGATAJ, Tanja, DRAŠLER, Tadeja, RUGELJ, Lara, LEBAN, Karla, RUGELJ, Marina. Matematika 5. Samostojni delovni zvezek za matematiko v petem razredu osnovne šole. 4. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020. 2 zv. (161; 156 str.), ilustr. ISBN 978-961-01-4363-5, ISBN 978-961-01-4364-2. [COBISS.SI-ID 303557120]

12. KOPASIĆ, Mladen. Matematika. Besedilne naloge z rešitvami za 4. razred osnovne šole. 3. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020. 76 str., ilustr. Brihtna glavca. ISBN 978-961-01-3367-4. [COBISS.SI-ID 303902464]

 

Adrijana Mastnak [36994]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor - drugo

1. GAJŠEK, Brigita (avtor, vodja projekta), BAGGIA, Alenka (avtor, mentor), FINK, Betka, BUČER, Maja, BUTKOVIĆ, Amanda, KOLDŽIĆ, Jovana, FANEDL, Nina, SLODNJAK, Valentina, PODGORELEC, Mateja. Inovativni pristopi k širjenju znanja o standardih, sledljivosti, preskrbovalni verigi in trgovini v visokošolsko izobraževanje : zaključno poročilo projekta. Ljubljana: [s. n.], 2020. 80 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 28828419]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

2. VREČAR, Ana. Analiza prostorov primerov matematičnih pojmov : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Vrečar], 2020. 72 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6167. [COBISS.SI-ID 12790345]

 

 

Mira Metljak [35653]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

1. DAGARIN FOJKAR, Mateja, METLJAK, Mira, ROZMANIČ, Tina. Developing foreign language literacy skills in primary school. V: BRATOŽ, Silva (ur.), PIRIH, Anja (ur.), KOCBEK, Alenka (ur.). Pathways to plurilingual education. Koper: University of Primorska Press, 2020. Str. 167-182, tabele. Knjižnica Ludus, 24. ISBN 978-961-6984-18-8. ISSN 2536-1937. http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-6984-18-8.pdf. [COBISS.SI-ID 25750531]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

2. Repozitorij o Solčavskem. METLJAK, Mira (urednik 2015-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta; Solčava: Center RINKA, zavod za turizem in trajnostni razvoj, 2015-. ISSN 2463-7947. http://skala.pef.uni-lj.si/. [COBISS.SI-ID 281827584]

Karmen Mlinar [34168]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

1. PEČEK, Mojca, MLINAR, Karmen. Teorija vzgoje s pedagoško prakso : študijsko gradivo za izvedbo pedagoške prakse za študente 2. letnika izrednega študija Razrednega pouka. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2020. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6164/. [COBISS.SI-ID 12783945]

 

Irena Nančovska-Šerbec [12665]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

1. HLADNIK, Maja. Učenje računalništva z ustvarjanjem in povezovanjem = Learning computing with creativity and integration : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Hladnik], 2020. 95 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6351/. [COBISS.SI-ID 26022403]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

2. BARLE, Julija, HUDOLIN, Katja, ŽLEBIR, Katja. Analiza digitalnih spretnosti učencev 6. razredov in uvajanje računalniško podprtega preverjanja znanja angleščine v osnovne šole = The analysis of year 6 studentsʹ digital competence and the implementation of computer-assisted Eglish language assessment into the primary school : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Barle, K. Hudolin, K. Žlebir], 2020. 215 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6392/. [COBISS.SI-ID 28120067]

 

 

Jerneja Novšak Brce [32740]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. NOVŠAK BRCE, Jerneja, KOGOVŠEK, Damjana. Professional development of speech and language therapists and teachers who work with students who are deaf and hard of hearing. V: Building bridges IV : giving voice to knowledge : online access to conference materials. [S. l.]: [s. n.], 2020. 1 datoteka (11 str.). https://secureservercdn.net/198.71.233.96/ej8.e10.myftpupload.com/wp-content/uploads/2020/05/Brce-Kogovsek_presentation_BBIV2020.pdf, http://bbiv.org/2020/05/brce-abstract/. [COBISS.SI-ID 18666499]

 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

2. KNEZ, Metka, ŽOLGAR, Ingrid, NOVŠAK BRCE, Jerneja, KOGOVŠEK, Damjana. Equality of life of a person with deafblindness. V: Building bridges IV : giving voice to knowledge : online access to conference materials. [S. l.]: [s. n.], 2020. 1 datoteka pdf (13 str.), ilustr., graf. prikazi. https://secureservercdn.net/198.71.233.96/ej8.e10.myftpupload.com/wp-content/uploads/2020/05/Knez-Jerkovic%CC%81-Brce-Kogovs%CC%8Cek_presentation_BBIV2020.pdf. [COBISS.SI-ID 18656771]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

3. VEZONIK, Katja. Aktivacija jezikovnih modalitet pri pacientu z afazijo po možganski kapi = Activation of language modalities in a patient with aphasia after stroke : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Vezonik], 2020. VI, 98 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6321/. [COBISS.SI-ID 23333635]

4. DREMEL, Ula. Govorno jezikovne sposobnosti deklice s Sotos sindromom = Speech and language abilities of the girl with the Sotos syndrome : magistrsko delo. Ljubljana: [U. Dremel], 2020. 77 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6334. [COBISS.SI-ID 23096579]

5. ČAMERNIK, Tjaša. Javna ozaveščenost o jezikovnih motnjah v Sloveniji = Public awareness of developmental language disorders in Slovenia : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Čamernik], 2020. 95 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6356. [COBISS.SI-ID 26302467]

6. BERNIK, Meta. Povprečna dolžina izjave enako starih otrok s težavami v govorno-jezikovnem razvoju in brez težav = Mean length of utterance of the same aged children with and without speech-language development problems : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Bernik], 2020. 91 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6265/. [COBISS.SI-ID 20647939]

7. POKLIČ, Maruša. Program spodbujanja fonološkega zavedanja pri predšolskih otrocih (4-6 let) = Phonological awareness programme for preschool children (aged 4-6) : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Poklič], 2020. 84 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6362. [COBISS.SI-ID 26586371]

 

Somentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

8. GOGALA, Karin. Prilagajanje vzgojnega dela otroku s sladkorno boleznijo tipa 1 : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Gogala], 2020. 43 str, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6309. [COBISS.SI-ID 22774531]

9. BERLEC, Ksenja. Stališča staršev in strokovnih delavcev o pomenu enodnevnega sprejema otrok v bolnišnico : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Berlec], 2020. XII, 54 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6206. [COBISS.SI-ID 14619139]

 

Recenzent

10. Glasilka logo-surdo : glasilo študentov logopedije in surdopedagogike. NOVŠAK BRCE, Jerneja (recenzent 2018-). [Tiskana izd.]. Maribor: Študentska sekcija Društva logopedov Slovenije, 2018-. ISSN 2591-2208. http://ssdlogs.splet.arnes.si/2057-2/. [COBISS.SI-ID 293825536]

 

 

Matic Pavlič [38535]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. PAVLIČ, Matic, STEPANOV, Arthur. How good a cue is a resumptive pronoun? : processing relative clauses in Slovenian. V: AMLaP 2020. [S. l.: s. n.]. 2020, 3 str., ilustr. https://amlap2020.github.io/a/83.pdf. [COBISS.SI-ID 26978563]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

2. ČERNIVEC, Manca, GABROVŠEK, Dejan, GLIHA KOMAC, Nataša, JAKOP, Nataša, JEŽOVNIK, Janoš, KERN, Boris, KLEMENČIČ, Simona, KRVINA, Domen, LEDINEK, Nina, METERC, Matej, MICHELIZZA, Mija, MIRTIČ, Tanja, PERDIH, Andrej, PETRIC, Špela, RACE, Duša, SNOJ, Marko, ŽELE, Andreja, ČERNIVEC, Manca (glavni urednik), GABROVŠEK, Dejan (glavni urednik), GLIHA KOMAC, Nataša (glavni urednik), JAKOP, Nataša (glavni urednik), JEŽOVNIK, Janoš (glavni urednik, tehnični urednik), KERN, Boris (glavni urednik), KLEMENČIČ, Simona (glavni urednik), KRVINA, Domen (glavni urednik), LEDINEK, Nina (glavni urednik), METERC, Matej (glavni urednik), MICHELIZZA, Mija (glavni urednik), MIRTIČ, Tanja (glavni urednik), PAVLIČ, Matic (glavni urednik), PERDIH, Andrej (glavni urednik, tehnični urednik), PETRIC, Špela (glavni urednik), RACE, Duša (glavni urednik), SNOJ, Marko (glavni urednik), ŽELE, Andreja (glavni urednik). Slovar slovenskega knjižnega jezika 2019. 1. e-izd. Ljubljana: ZRC SAZU, Založba ZRC, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (VIII, 439 str.)). Rastoči slovarji. ISBN 978-961-05-0274-6. ISSN 2536-2968. https://fran.si/201/esskj-slovar-slovenskega-knjiznega-jezika/datoteke/SSKJ%202019.pdf, https://doi.org/10.3986/9789610502746, DOI: 10.3986/9789610502746. [COBISS.SI-ID 304581888]
financer: ARRS, Programi, P6-0038, SI, Slovenski jezik v sinhronem in diahronem razvoju; SAZU, Programi, SI, Naravna in kulturna dediščina slovenskega naroda

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

3. STERGAR, Staša. Stalne besedne zveze s prenesenim pomenom : primerjalna analiza v slovenskem znakovnem jeziku in slovenščini : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Stergar], 2020. 104 str., ilustr., tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=117006. [COBISS.SI-ID 20395267]

 

 

Valentina Pavlič [37439]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.32 Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci

1. REZMAN, Vili, URLEP, Lilijana, JUHART, Dejan, GRAHORNIK, Matjaž, HORVAT, Mojca, BEČAN, Rok, ANTOLIČIČ, Gregor, HRIBERŠEK, Matej, ŠAUPERL, Franjo, VEROVNIK, Franc, VAUPOTIČ, Mojca Polona, PAVLIČ, Valentina, BRATUŠA, Tina, DITMAJER, Nina, REZMAN, Vili (urednik). Naši duhovniki in njihova dela : [(zbornik simpozija 21. marca 2019 v Rušah)]. Ruše: Lira - Društvo za razvoj, 2020. 273 str., ilustr. Zbirka Ruše - tu sem jaz doma (gost). ISBN 978-961-6752-22-0. [COBISS.SI-ID 19989763]

 

Jerneja Pavlin [29708]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SLAPNIČAR, Miha, TOMPA, Valerija, GLAŽAR, Saša A., DEVETAK, Iztok, PAVLIN, Jerneja. Studentsʼ achievements in solving authentic tasks with 3D dynamic sub-microscopic animations about specific states of water and their transition. Acta chimica slovenica. [Spletna izd.]. 2020, vol. 67, no. 3, str. 904-915, ilustr., tabele. ISSN 1580-3155. https://journals.matheo.si/index.php/ACSi/article/view/5908, DOI: 10.17344/acsi.2020.5908. [COBISS.SI-ID 21168131]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. PEČAR, Mojca, ANĐIĆ, Dunja, HERGAN, Irena, SKRIBE-DIMEC, Darja, PAVLIN, Jerneja. How to encourage childrenʼs connectedness to nature by outdoor learning of children in Croatian AND Slovenian schools?. V: EDULEARN20. Valencia: International Academy of Technology, Education and Development (IATED), 2020. 1 str. https://iated.org/concrete3/author_index.php?event_id=37. [COBISS.SI-ID 23331075]

3. ŠTIBI, Ivana, ČEPIČ, Mojca, PAVLIN, Jerneja. Impact of the SARS-CoV-2 pandemic on pre-univesity physics education : Croatian teachers' point of view. V: PEČAR, Maja (ur.). Final International Conference of Project 3DIPhE - Three Dimension of Inquiry in Physics Education : 26.-28. August 2020 : book of abstract. Ljubljana: Faculty of Education, 2020. Str. 29. ISBN 978-961-253-263-5. http://www.3diphe.si/files/2020/09/Final_conference_3DIPhE_Book-of-abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 28882179]

4. ŠTIBI, Ivana, HAFNER, Manca, ČEPIČ, Mojca, PAVLIN, Jerneja. Physics lessons in Slovenian primary and secondary schools during the SARS-CoV-2 pandemic. V: PEČAR, Maja (ur.). Final International Conference of Project 3DIPhE - Three Dimension of Inquiry in Physics Education : 26.-28. August 2020 : book of abstract. Ljubljana: Faculty of Education, 2020. Str. 30. ISBN 978-961-253-263-5. http://www.3diphe.si/files/2020/09/Final_conference_3DIPhE_Book-of-abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 28909315]

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

5. PAVLIN, Jerneja. Erasmus+ project ARphymedes. V: PEČAR, Maja (ur.). Final International Conference of Project 3DIPhE - Three Dimension of Inquiry in Physics Education : 26.-28. August 2020 : book of abstract. Ljubljana: Faculty of Education, 2020. Str. 63. ISBN 978-961-253-263-5. http://www.3diphe.si/files/2020/09/Final_conference_3DIPhE_Book-of-abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 28912387]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

6. PAVLIN, Jerneja. e-Twinning pri projektnem učnem delu na pedagoških študijskih programih : delavnica v okviru posveta Nova podoba visokošolskega izobraževanja: spremenjeni prostori, enako poučevanje?, Spletni dogodek, 2. julij 2020. [COBISS.SI-ID 21344259]

 

3.25 Druga izvedena dela

7. PAVLIN, Jerneja. Uporaba eTwinninga za mednarodno sodelovanje v okviru pedagoških študijskih programov : usposabljanje, Pedagoška fakulteta, UL, 3. 7. 2020 (2 uri). [COBISS.SI-ID 22578179]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

8. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. PAVLIN, Jerneja (član uredniškega odbora 2018-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. https://ojs.cepsj.si/index.php/cepsj. [COBISS.SI-ID 252707584]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

9. VOLČIČ, Patricija. Poučevanje naravoslovnih vsebin na prostem v prvem triletju v javnih in zasebnih osnovnih šolah : magistrsko delo. Ljubljana: [P. Volčič], 2020. XII, 86 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6325. [COBISS.SI-ID 23372803]

10. BUČAN, Klara. Poučevanje sil in gibanja na prostem pri predmetu naravoslovje in tehnika v 5. razredu osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Bučan], 2020. X, 114 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6348/. [COBISS.SI-ID 25695235]

11. PRODAN, Tjaša. Učenje z vrstniško razlago pri predmetu naravoslovje in tehnika v 5. razredu osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Prodan], 2020. XI, 107 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6400/. [COBISS.SI-ID 28166147]

12. MARKIČ, Eva. Vrednotenje vpliva oblik samostojnega eksperimentalnega dela na znanje in spretnosti učencev 4. razreda osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [E. Markič], 2020. XII, 144 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6313. [COBISS.SI-ID 22829315]

Maja Pečar [33126]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

1. ČEPIČ, Mojca, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana, PEČAR, Maja. The life of 3DIPhE project. V: PEČAR, Maja (ur.). Final International Conference of Project 3DIPhE - Three Dimension of Inquiry in Physics Education : 26.-28. August 2020 : book of abstract. Ljubljana: Faculty of Education, 2020. Str. 9. ISBN 978-961-253-263-5. http://www.3diphe.si/files/2020/09/Final_conference_3DIPhE_Book-of-abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 28914179]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

2. PEČAR, Maja (urednik). Final International Conference of Project 3DIPhE - Three Dimension of Inquiry in Physics Education : 26.-28. August 2020 : book of abstract. Ljubljana: Faculty of Education, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (65 str.)). ISBN 978-961-253-263-5. http://www.3diphe.si/files/2020/09/Final_conference_3DIPhE_Book-of-abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 26935811]

 

Mojca Pečar [18748]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. PEČAR, Mojca, ANĐIĆ, Dunja, HERGAN, Irena, SKRIBE-DIMEC, Darja, PAVLIN, Jerneja. How to encourage childrenʼs connectedness to nature by outdoor learning of children in Croatian AND Slovenian schools?. V: EDULEARN20. Valencia: International Academy of Technology, Education and Development (IATED), 2020. 1 str. https://iated.org/concrete3/author_index.php?event_id=37. [COBISS.SI-ID 23331075]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

2. PEČAR, Mojca, GARAFOLJ, Anita, PETRIČ, Mateja, SENICA, Nataša, REBOLJ, Maja. Drugače v drugačno šolo nekoč in danes. V: DEVJAK, Tatjana (ur.), et al. "Vsak otrok si zasluži najboljšega učitelja" : Cveta Razdevšek Pučko. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2020. Str. 113-137. ISBN 978-961-253-253-6. [COBISS.SI-ID 15698179]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

3. KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca, BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, ANTIĆ GABER, Milica, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator), KOS, Zvonka (urednik, fotograf). Okolje in jaz 2 : spoznavanje okolja za 2. razred dvojezične osnovne šole. Učbenik = A környezet és én 2 : környezetismeret a kétnyelvű általános iskola 2. osztálya számára. Tankönyv. 2. izd. Ljubljana: Modrijan izobraževanje, 2019-2020. Zv. <2>, ilustr. ISBN 978-961-7053-57-9, ISBN 978-961-7070-73-6. [COBISS.SI-ID 299817216]

4. KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca, BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, ANTIĆ GABER, Milica, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator), SKRIBE-DIMEC, Darja. A környezet és én 1 : környezetismeret a kétnyelvű általános iskola 1. osztálya számára. 1. átdolgozott kiad. Ljubljana: Modrijan, 2017-. Zv. <1->, ilustr. ISBN 978-961-241-826-7, ISBN 978-961-241-827-4. [COBISS.SI-ID 290632704]

 

 

Mojca Peček-Čuk [11611]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. MACURA-MILOVANOVIĆ, Sunčica, ČUK, Ivan, PEČEK, Mojca. Beliefs of student teachers in Serbia and Slovenia about supporting vulnerable pupils in learning and social participation. European journal of special needs education. 2020, vol. 35, no. 1, str. 55-69, tabela. ISSN 0885-6257. https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/08856257.2019.1607660?needAccess=true, DOI: 10.1080/08856257.2019.1607660. [COBISS.SI-ID 12422985]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. MACURA-MILOVANOVIĆ, Sunčica, ČUK, Ivan, PEČEK, Mojca. Beliefs of student teachers about their competencies for inclusive education in Slovenia and Serbia. V: SAVIĆ, Vera (ur.), CEKIĆ-JOVANOVIĆ, Olivera (ur.). Professional competences for teaching in the 21st century : proceedings of the International Conference "Professional Competences for Teaching in the 21st Century". Jagodina: Faculty of Education, University of Kragujevac, 2020. Str. 465-477, tabela. ISBN 978-86-7604-194-7. https://pefja.kg.ac.rs/wp-content/uploads/2020/07/PCFT-30-20.pdf, DOI: 10.46793/pctja.19.465M. [COBISS.SI-ID 30484995]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.03 Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

3. PEČEK, Mojca, LESAR, Irena. Moč vzgoje : sodobna vprašanja teorije vzgoje. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2020. 256 str., ilustr. ISBN 978-961-253-261-1. [COBISS.SI-ID 22905347]

 

2.05 Drugo učno gradivo

4. PEČEK, Mojca, MLINAR, Karmen. Teorija vzgoje s pedagoško prakso : študijsko gradivo za izvedbo pedagoške prakse za študente 2. letnika izrednega študija Razrednega pouka. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2020. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6164/. [COBISS.SI-ID 12783945]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

5. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. PEČEK, Mojca (član uredniškega odbora 2011-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. https://ojs.cepsj.si/index.php/cepsj. [COBISS.SI-ID 252707584]

6. Edukacja. PEČEK, Mojca (član uredniškega odbora 2018-). Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. ISSN 0239-6858. [COBISS.SI-ID 273273088]

7. PEČEK, Mojca (urednik). "Najbolj srečen kot učitelj" : bogata poklicna pot prof. dr. Veljka Trohe. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2020. 251 str., ilustr. Zbirka Sledi. ISBN 978-961-253-264-2. [COBISS.SI-ID 29076995]

8. Šolska kronika : zbornik za zgodovino šolstva in vzgoje. PEČEK, Mojca (član uredniškega odbora 1996-). Ljubljana: Slovenski šolski muzej, 1992-. ISSN 1318-6728. [COBISS.SI-ID 51623936]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

9. RISTOVA FIRER, Marina. Uvajanje otrok priseljencev v razred v Sloveniji in Angliji = Class introduction of immigrant children in Slovenia and England : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Ristova Firer], 2020. 94 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6274. [COBISS.SI-ID 20961283]

 

Tomaž Petek [32433]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

1. Odgojno-obrazovne teme. PETEK, Tomaž (član uredniškega odbora 2018-). U Rijeci: Učiteljski fakultet, 2018-. [COBISS.SI-ID 12202825]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

2. KRAJNIK, Neža. Bralna motivacija četrtošolcev pred branjem e-knjig v IMapBooku in po njem = Fourth graders' motivation to read before and after reading e-books using IMapBook : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Krajnik], 2020. 58 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6251. [COBISS.SI-ID 19854851]

3. BELIČIČ, Lara. Usposobljenost razrednih učiteljev pri uporabi komunikacijskega modela pouka za poučevanje književnosti = Elementary teacher's qualifications for using the communication model to teach literature : magistrsko delo. Ljubljana: [L. Beličič], 2020. 72 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6315. [COBISS.SI-ID 22978051]

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

4. TRDAN, Špela. Vloga vzgojiteljev predšolskih otrok in učiteljev 1. razreda OŠ pri usvajanju govorno-jezikovnih spretnosti otrok : diplomsko delo. Ljubljana: [Š. Trdan], 2020. 83 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6271/. [COBISS.SI-ID 20684547]

 

Recenzent

5. ROT VRHOVEC, Alenka. Poučevanje učencev, katerih prvi jezik ni slovenski. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2020. 356 str., ilustr., tabele. ISBN 978-961-253-260-4. [COBISS.SI-ID 20499459]

 

Lektor

6. Glasilka logo-surdo : glasilo študentov logopedije in surdopedagogike. PETEK, Tomaž (lektor 2018-). [Tiskana izd.]. Maribor: Študentska sekcija Društva logopedov Slovenije, 2018-. ISSN 2591-2208. http://ssdlogs.splet.arnes.si/2057-2/. [COBISS.SI-ID 293825536]

 

 

Karmen Pižorn [21612]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

1. PIŽORN, Karmen. Good practice in integrated instruction of dyslexic learners : a Slovenian perspective : vabljeno predavanje na ENGaGE Project Closing Conference, University of Miskolc, Hungary, 17th January 2020. [COBISS.SI-ID 12779081]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

2. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. PIŽORN, Karmen (gostujoči urednik 2016, 2018-, področni urednik ). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. https://ojs.cepsj.si/index.php/cepsj. [COBISS.SI-ID 252707584]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

3. BARLE, Julija, HUDOLIN, Katja, ŽLEBIR, Katja. Analiza digitalnih spretnosti učencev 6. razredov in uvajanje računalniško podprtega preverjanja znanja angleščine v osnovne šole = The analysis of year 6 studentsʹ digital competence and the implementation of computer-assisted Eglish language assessment into the primary school : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Barle, K. Hudolin, K. Žlebir], 2020. 215 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6392/. [COBISS.SI-ID 28120067]

4. KORDEŽ, Tjaša. Analiza pisnih preizkusov znanja učiteljev angleščine v 5. razredu osnovne šole : magistrsko delo = Analysis of written tests of English teachers of fifth graders. Ljubljana: [T. Kordež], 2020. V, 80 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6270/. [COBISS.SI-ID 20682499]

5. ŠIMENC, Neja. Povezanost med bralnim razumevanjem in tekočnostjo branja ter med bralnim razumevanjem in zunanjimi dejavniki slovenskih šestošolcev pri angleščini kot tujem jeziku : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Šimenc], 2020. 91 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6282. [COBISS.SI-ID 21123587]

6. BOLČINA, Ana. Zaznave specialnih in rehabilitacijskih pedagogov o njihovi usposobljenosti za nudenje dodatne strokovne pomoči učencem in dijakom z disleksijo pri angleščini : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Bolčina], 2020. VIII, 112 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6247. [COBISS.SI-ID 19488003]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

7. ŠPRAH, Lea. Disleksija pri učencih, ki se izobražujejo v angleškem jeziku : magistrsko delo. Ljubljana: [L. Šprah], 2020. VIII, 102 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6217/. [COBISS.SI-ID 16009219]

8. ŠUŠTAR, Ana. Razvoj bralnega razumevanja po modelu "sodelovalnega strateškega branja" pri učenki z disleksijo : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Šuštar], 2020. 135 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6377. [COBISS.SI-ID 27876099]

 

Recenzent

9. VOGRINC, Janez (urednik, recenzent), DEVETAK, Iztok (urednik). Contemporary topics in education IV : part I. Ljubljana: Faculty of Education, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (230 str.)), ilustr. ISBN 978-961-253-254-3. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/CRSN/PhD/Education-IV_Part-I.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/6221/. [COBISS.SI-ID 14176771]

10. BRATOŽ, Silva (urednik), PIRIH, Anja (urednik), KOCBEK, Alenka (urednik). Pathways to plurilingual education. Koper: University of Primorska Press, 2020. 291 str., ilustr. Knjižnica Ludus, 24. ISBN 978-961-6984-18-8. ISSN 2536-1937. [COBISS.SI-ID 19949315]

 

 

Romina Plešec Gasparič [34569]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. PLEŠEC GASPARIČ, Romina, VALENČIČ ZULJAN, Milena, KALIN, Jana. Obrnjeno učenje in poučevanje kot priložnost za inovativno in prožno izvajanje učnih oblik v visokošolskem izobraževanju. Revija za elementarno izobraževanje. [Tiskana izd.]. jul. 2020, letn. 13, posebna št., str. 51-79. ISSN 1855-4431. http://rei.pef.um.si/images/Izdaje_revije/2020/special/REI_vol13_special_issue.pdf. [COBISS.SI-ID 25386755]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

2. PLEŠEC GASPARIČ, Romina, VALENČIČ ZULJAN, Milena. Kako s posnetkom učne ure vzpodbujati miselno aktivnost učencev pri njihovem samostojnem učenju na daljavo? = How to facilitate student cognitive engagement in their independent distance learning. V: CENCIČ, Majda (ur.), et al. Zbornik povzetkov Strokovne konference Spodbujanje učinkovitega učenja : Koper, 26. avgust 2020 = Abstracts of the Professional Conference Developing Effective Learning : Koper, 26 August 2020. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2020. Str. 44. ISBN 978-961-293-001-1. [COBISS.SI-ID 29172227]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

3. VALENČIČ ZULJAN, Milena, PLEŠEC GASPARIČ, Romina. Pedagogy and didactics : study materials for didactics. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2020. 30 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 12832841]

 

 

Uršula Podobnik [21677]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

1. GERŠAK, Vesna, PODOBNIK, Uršula. Learning through an artistic experience - connecting dance and fine art in the project ʹmovement and its traceʹ. V: SVENDLER NIELSEN, Charlotte (ur.), BURRIDGE, Stephanie (ur.). Dancing across borders : perspectives on dance, young people and change. Abingdon; New York: Routledge, 2020. Str. 150-153. ISBN 978-0-367-44257-6, ISBN 978-0-367-44259-0. [COBISS.SI-ID 12785481]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

2. PIŠEK, Gabrijela. Opremljenost igralnic z likovnimi materiali : diplomsko delo. Ljubljana: [G. Pišek], 2020. 54 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6295. [COBISS.SI-ID 21885699]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

3. JERAJ, Eva. Izkušnje učiteljev z vključevanjem vsebin s področja keramike pri pouku likovna umetnost = Teachersʹ experience with the inclusion of ceramics in fine arts class : magistrsko delo. Ljubljana: [E. Jeraj], 2020. VI, 59 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6412/. [COBISS.SI-ID 28353027]

4. MULEJ, Katja. Uporabnost internetnih likovnih izzivov pri snovanju likovnih nalog = Applicability of internet fine arts' challenges at creating fine arts' assignments : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Mulej], 2020. 107 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6178/. [COBISS.SI-ID 12809801]

 

Maja Poklinek Čančula [36390]

Osebna bibliografija za leto 2020

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.25 Drugi sestavni deli

1. POKLINEK ČANČULA, Maja, ČANČULA, Miha, ČOPAR, Simon, KUKULJAN, Ivan, LESKOVAR, Matjaž, ZAPLOTNIK, Žiga. Zakaj je pomembno, da sprejmemo vabilo k sodelovanju v študiji o razširjenosti koronavirusa?. MMC RTV SLO : prvi multimedijski portal. 22. 4. 2020. ISSN 1581-372X. https://www.rtvslo.si/kolumne/zakaj-je-pomembno-da-sprejmemo-vabilo-k-sodelovanju-v-studiji-o-razsirjenosti-koronavirusa/521435. [COBISS.SI-ID 33315623]

 

 

Alenka Polak [13907]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. POLAK, Alenka. Teamwork training for special education student teachers. V: Building bridges IV : giving voice to knowledge : online access to conference materials. [S. l.]: [s. n.], 2020. 1 datoteka pdf (14 str.), ilustr., graf. prikazi. https://secureservercdn.net/198.71.233.96/ej8.e10.myftpupload.com/wp-content/uploads/2020/05/Polak_presentation_BBIV2020.pdf. [COBISS.SI-ID 18639107]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

2. POLAK, Alenka. Spretnosti timskega dela učiteljic in vzgojiteljic v prvem razredu osnovne šole. V: DEVJAK, Tatjana (ur.), et al. "Vsak otrok si zasluži najboljšega učitelja" : Cveta Razdevšek Pučko. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2020. Str. 159-183, ilustr., tabele. ISBN 978-961-253-253-6. [COBISS.SI-ID 15705347]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

3. Učiteljev glas : priloga revije Vzgoja in izobraževanje. POLAK, Alenka (član uredniškega odbora 2014-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2014-2018. ISSN 2385-8826. [COBISS.SI-ID 275990016]

4. Vzgoja in izobraževanje : revija za teoretična in praktična vprašanja vzgojno izobraževalnega dela. POLAK, Alenka (član uredniškega odbora 2004-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1970-. ISSN 0350-5065. https://www.zrss.si/strokovne-resitve/digitalna-bralnica. [COBISS.SI-ID 1131780]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

5. PRIMOŽIČ, Manja. Psihološki vidiki prekomerne uporabe mobilnih telefonov pri učencih drugega triletja osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Primožič], 2020. 94 str., [4] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6314/. [COBISS.SI-ID 22827523]

6. MLINARIČ, Petra. Timsko delo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov z učitelji kot dejavnik njihovega profesionalnega razvoja = Special education teachers' teamwork with primary education teachers as a factor contributing to their professional development : magistrsko delo. Ljubljana: [P. Mlinarič], 2020. IV, 107 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6219/. [COBISS.SI-ID 16015875]

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

7. MREŽAR, Tinkara. Spretnosti timskega dela in strategije reševanja medosebnih konfliktov : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Mrežar], 2020. 96 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6187/. [COBISS.SI-ID 16530179]

Olga Poljšak-Škraban [13906]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KLEMENČIČ ROZMAN, Mija Marija, POLJŠAK-ŠKRABAN, Olga. The context-sensitive processes of school-family partnership. Pedagoška obzorja : časopis za didaktiko in metodiko. 2020, letn. 35, št. 1, str. 87-98. ISSN 0353-1392. [COBISS.SI-ID 12828745]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

2. Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje : [CJE]. POLJŠAK-ŠKRABAN, Olga (član uredniškega sveta 2012-). [Tiskana izd.]. Zagreb: University of Zagreb, Faculty of teacher education: = Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet, 2011-. ISSN 1848-5189. http://ed.ufzg.hr/ojs/index.php/CJOE/index. [COBISS.SI-ID 18683400]

3. Socialna pedagogika. POLJŠAK-ŠKRABAN, Olga (član uredniškega odbora 2009-). Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko, 1997-. ISSN 1408-2942. https://www.revija.zzsp.org/seznam.htm, http://www.dlib.si/results/?query=%27srel%3dSocialna+pedagogika+(Ljubljana)%27&pageSize=25. [COBISS.SI-ID 67365376]

 

Robert Potočnik [38773]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. POTOČNIK, Robert. Heritage preservation education : teachersʼ preconceptions and teachers implementation in visual arts classes. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. [Tiskana izd.]. 2020, vol. 10, no. 2, str. 49-76, ilustr., tabele. ISSN 1855-9719. https://ojs.cepsj.si/index.php/cepsj/article/view/792/406, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6285, DOI: 10.26529/cepsj.792. [COBISS.SI-ID 21146371]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.01 Znanstvena monografija

2. POTOČNIK, Robert, DEVETAK, Iztok. Heritage preservation and interdisciplinary approach through fine art and science education. Bratislava: Digit, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (110 str.). ISBN 978-80-968441-5-9. http://www.arteducation.sk/publikacie-studie-clanky/detail/heritage-preservation-and-interdisciplinary-approach-through-fine-art-and-s/. [COBISS.SI-ID 17576707]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

3. POTOČNIK, Robert. Contemporary art practices : predavanje pri predmetu Contemporary art (Hungarian), Eötvös Loránd University, Faculty of Primary and Pre-School Education, 18. 2. 2020. [COBISS.SI-ID 12808009]

4. POTOČNIK, Robert. Fine art activities in the primary and secondary education and in the environment of juvenile prisons (Prison fine art education) : predavanja in raziskovanje na Eötvös Loránd University, Faculty of Primary and Pre-School Education, 15. 11. 2019 - 22. 2. 2020. [COBISS.SI-ID 12806985]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

5. LEBEN, Julija. Zbiranje in izbiranje v likovnem prostoru = Collecting and selecting in art space : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Leben], 2020. 63 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6365. [COBISS.SI-ID 26934531]

 

Recenzent

6. VOGRINC, Janez (urednik, recenzent), DEVETAK, Iztok (urednik). Contemporary topics in education IV : part I. Ljubljana: Faculty of Education, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (230 str.)), ilustr. ISBN 978-961-253-254-3. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/CRSN/PhD/Education-IV_Part-I.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/6221/. [COBISS.SI-ID 14176771]

 

Luka Praprotnik [34864]

 

Osebna bibliografija za leto 2020ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. PRAPROTNIK, Luka, TORKAR, Gregor. Razumevanje pojma prehranjevalna veriga med bodočimi učitelji. Pedagoška obzorja : časopis za didaktiko in metodiko. 2020, letn. 35, št. 2, str. 114-125, ilustr. ISSN 0353-1392. [COBISS.SI-ID 21277443]

 

Simona Prosen [25002]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. GERŠAK, Vesna, SMRTNIK VITULIĆ, Helena, PROSEN, Simona, STARC, Gregor, HUMAR, Iztok, GERŠAK, Gregor. Use of wearable devices to study activity of children in classroom : case study - learning geometry using movement. Computer communications. [Print ed.]. 15 Jan. 2020, vol. 150, str. 581-588, ilustr. ISSN 0140-3664. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140366419314343, DOI: 10.1016/j.comcom.2019.12.019. [COBISS.SI-ID 12802900]

2. SMRTNIK VITULIĆ, Helena, PROSEN, Simona. Vzgojiteljevo doživljanje in uravnavanje strahu = Preschool teachersʼ experience of fear and its regulation. Socialna pedagogika. jul. 2020, letn. 24, št. 1/2, str. 25-41, tabela. ISSN 1408-2942. [COBISS.SI-ID 26351619]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

3. Interpersona : an International Journal on Personal Relationships. PROSEN, Simona (član uredniškega odbora 2011-). Trier: PsychOpen, Leibniz Institute for Psychology Information, University of Trier, 2007-. ISSN 1981-6472. http://www.interpersona.org, http://interpersona.psychopen.eu. [COBISS.SI-ID 9949001]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

4. ŠKET, Klaudija. Pogled socialnih pedagogov na reflektiranje lastne prakse v osnovni šoli = Social pedagogues' views on the reflection of their own practice in primary school : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Šket], 2020. 59 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6432/. [COBISS.SI-ID 29301763]

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

5. ŽEŽLINA, Zala. Strah pred zamujanjem socialnih izkušenj pri mladih na prehodu v odraslost : diplomsko delo. Ljubljana: [Z. Žežlina], 2020. 35 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6357. [COBISS.SI-ID 26442499]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

6. VESEL, Helena. Strategije uravnavanja strahu pri učiteljih razrednega pouka : magistrsko delo. Ljubljana: [H. Vesel], 2020. V, 67 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6253. [COBISS.SI-ID 19896835]

 

Suzana Pulec Lah [15383]

Osebna bibliografija za leto 2020

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

1. Razredni pouk : revija Zavoda RS za šolstvo. PULEC LAH, Suzana (član uredniškega odbora 2017-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1998-. ISSN 1408-7820. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-OL9BK9FG. [COBISS.SI-ID 78568960]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

2. TOMELJ BOBNAR, Nena. Usposobljenost študentov magistrskega programa, smeri poučevanje na razredni stopnji, za poučevanje učencev z motnjo pozornosti in s hiperaktivnostjo : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Tomelj Bobnar], 2020. 92 str., [11] str. pril., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6316. [COBISS.SI-ID 23001347]

 

Jana Rapuš Pavel [15907]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

1. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specalnej. RAPUŠ PAVEL, Jana (član uredniškega odbora 2013-). Poznań: Wydawnictwo Naukowe im. Adama Mickiewicza, 2013-. ISSN 2300-391X. [COBISS.SI-ID 1536191940]

2. Kriminologija & socijalna integracija : časopis za kriminologiju, penologiju i poremećaje u ponašanju. RAPUŠ-PAVEL, Jana (član uredniškega odbora 2015-). Zagreb: Fakultet za defektologiju, 1993-. ISSN 1330-2604. [COBISS.SI-ID 35433473]

3. Socialna pedagogika. RAPUŠ-PAVEL, Jana (član uredniškega odbora 2009-). Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko, 1997-. ISSN 1408-2942. https://www.revija.zzsp.org/seznam.htm, http://www.dlib.si/results/?query=%27srel%3dSocialna+pedagogika+(Ljubljana)%27&pageSize=25. [COBISS.SI-ID 67365376]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

4. MATOVINA, Neža. Sodelovanje staršev in učiteljev v primeru dolgotrajne bolezni otrok : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Matovina], 2020. 62 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6296/. [COBISS.SI-ID 21909507]

5. PUST, Tadeja. Spletna družbena omrežja v vsakdanjem življenju mladih : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Pust], 2020. VI, 57 f., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6331. [COBISS.SI-ID 23110915]

 

Marko Razpet [03231]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. RAZPET, Marko. Nikomahov izrek = Nicomachusʼs theorem. Matematika v šoli. 2020, letn. 26, št. 1, str. 54-58, ilustr. ISSN 1318-010X. [COBISS.SI-ID 26036483]

2. RAZPET, Marko, RAZPET, Nada. Prepogibanje papirja, podvojitev kocke in Slusove konhoide = Paper folding, duplication of cube and conchoid of de Sluze. Obzornik za matematiko in fiziko. mar. 2020, letn. 67, št. 2, str. 41-51, ilustr. ISSN 0473-7466. [COBISS.SI-ID 27821571]

3. RAZPET, Marko. Kvadrat, včrtan krožnemu sekstantu. Presek : list za mlade matematike, fizike, astronome in računalnikarje. [Tiskana izd.]. 2019/2020, letn. 47, št. 4, str. 8-9, ilustr. ISSN 0351-6652. [COBISS.SI-ID 12813129]

4. RAZPET, Marko. Šahovski kralj v posebnih okoliščinah. Presek : list za mlade matematike, fizike, astronome in računalnikarje. [Tiskana izd.]. 2019/2020, letn. 47, št. 4, str. 4-7, ilustr. ISSN 0351-6652. [COBISS.SI-ID 12812873]

5. RAZPET, Marko. Preprosti številski trikotniki. Presek : list za mlade matematike, fizike, astronome in računalnikarje. [Tiskana izd.]. 2019/2020, letn. 47, št. 5, str. 9-10, ilustr. ISSN 0351-6652. [COBISS.SI-ID 14990339]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

6. RAZPET, Marko. Ramkrishna Bhattacharya, The Origin of Geometry in India, A Study in the Śulbasutras, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, 2019, 221 strani. Obzornik za matematiko in fiziko. 2020, letn. 67, št. 1, str. 35-37. ISSN 0473-7466. [COBISS.SI-ID 24700419]

7. RAZPET, Marko. Jochen Ziegenbalg, Figurierte Zahlen, Springer Spectrum, Wiesbaden, 2018, 136 str. Obzornik za matematiko in fiziko. mar. 2020, letn. 67, št. 2, str. 71-72. ISSN 0473-7466. [COBISS.SI-ID 27833091]

8. RAZPET, Marko. Dörte Haftendorn, Kurven erkunden und verstehen, Springer Spectrum, Wiesbaden, 2017, 355 strani. Obzornik za matematiko in fiziko. mar. 2020, letn. 67, št. 2, str. 73-74. ISSN 0473-7466. [COBISS.SI-ID 27847171]

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

9. RAZPET, Marko. Geometrija v Šulbasutrah : študijsko gradivo : zgodovina matematike. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za matematiko in računalništvo, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF, 33 str.). http://www.pef.uni-lj.si/matwww/sulbasutre.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/6216/. [COBISS.SI-ID 15760899]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

10. Obzornik za matematiko in fiziko. RAZPET, Marko (član uredniškega odbora 2009-). Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1951-. ISSN 0473-7466. http://www.obzornik.si/. [COBISS.SI-ID 753412]

11. Presek : list za mlade matematike, fizike, astronome in računalnikarje. RAZPET, Marko (član uredniškega odbora 2003-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1972-Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1972-2003Ljubljana: DMFA-založništvo, 2004-. ISSN 0351-6652. http://www.presek.si/index.html, https://www.dlib.si/results/?query=%27srel%3dPresek%27&pageSize=25. [COBISS.SI-ID 757252]

 

Nada Razpet [13224]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. RAZPET, Marko, RAZPET, Nada. Prepogibanje papirja, podvojitev kocke in Slusove konhoide = Paper folding, duplication of cube and conchoid of de Sluze. Obzornik za matematiko in fiziko. mar. 2020, letn. 67, št. 2, str. 41-51, ilustr. ISSN 0473-7466. [COBISS.SI-ID 27821571]

2. RAZPET, Nada. Ploščice Tantrix. Presek : list za mlade matematike, fizike, astronome in računalnikarje. [Tiskana izd.]. 2019/2020, letn. 47, št. 6, str. 4-10, ilustr. ISSN 0351-6652. [COBISS.SI-ID 18022147]

3. RAZPET, Nada. Slike znakov na morskih valovih. Presek : list za mlade matematike, fizike, astronome in računalnikarje. [Tiskana izd.]. 2020/2021, letn. 48, št. 1, str. 15, 18-19, ilustr. ISSN 0351-6652. [COBISS.SI-ID 28003843]

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

4. RAZPET, Nada. Reuben Hersh in Vera John-Steiner, Loving + Hating Mathematics, Challenging the Myths of Mathematical Life, Princeton University Press, Princeton in Oxford, 2011, 428 strani. Obzornik za matematiko in fiziko. 2020, letn. 67, št. 1, str. 37-40, iii (ov.). ISSN 0473-7466. [COBISS.SI-ID 24700675]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

5. Obzornik za matematiko in fiziko. RAZPET, Nada (področni urednik 2004-). Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1951-. ISSN 0473-7466. http://www.obzornik.si/. [COBISS.SI-ID 753412]

 

Špela Razpotnik [21371]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

1. RAZPOTNIK, Špela. Moj poklon ... še za časa življenja. Kralji ulice : prvi slovenski časopis za brezdomstvo in sorodna socialna vprašanja. [Tiskana izd.]. jul. 2020, št. 169, str. 2. ISSN 1854-2654. [COBISS.SI-ID 21319427]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

2. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. RAZPOTNIK, Špela (član uredniškega odbora 2018-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. https://ojs.cepsj.si/index.php/cepsj. [COBISS.SI-ID 252707584]

3. Kralji ulice : prvi slovenski časopis za brezdomstvo in sorodna socialna vprašanja. RAZPOTNIK, Špela (urednik 2005-2012, član uredniškega odbora 2014-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko, 2005-. ISSN 1854-2654. http://www.kraljiulice.org/knjiznica/kralji-ulice. [COBISS.SI-ID 220945920]

4. Socialna pedagogika. RAZPOTNIK, Špela (član uredniškega odbora 2009-). Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko, 1997-. ISSN 1408-2942. https://www.revija.zzsp.org/seznam.htm, http://www.dlib.si/results/?query=%27srel%3dSocialna+pedagogika+(Ljubljana)%27&pageSize=25. [COBISS.SI-ID 67365376]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

5. MARUSSIG, Špela. (Ne)zaposlovanje žensk z izkušnjo prestajanja kazni zapora = (Un)employability of incarcerated women after their release : magistrsko delo. Ljubljana: [Š. Marussig], 2020. 75 str. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6240. [COBISS.SI-ID 19024131]

6. LESKOVŠEK, Tjaša. Narodnostna identiteta narodnostno mešanih družin slovenskih izseljencev = National identity of nationally mixed families of Slovenian emigrants : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Leskovšek], 2020. 92 str., [4] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6442/. [COBISS.SI-ID 29765635]

7. TOPLAK, Maša. Spolno občutljivo mladinsko delo z dekleti = Gender-sensitive youth work with girls : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Toplak], 2020. 95 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6411/. [COBISS.SI-ID 28349187]

 

Somentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

8. NOČ, Liza. Prostovoljstvo in vrtci v Gambiji : diplomsko delo. Ljubljana: [L. Noč], 2020. 40 f. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6367. [COBISS.SI-ID 27314691]

 

Dušan Repovš [07083]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. MOLICA BISCI, Giovanni, REPOVŠ, Dušan. Some hemivariational inequalities in the Euclidean space. Advances in nonlinear analysis. [Print ed.]. 2020, vol. 9, iss. 1, str. 958-977. ISSN 2191-9496. https://doi.org/10.1515/anona-2020-0035, DOI: 10.1515/anona-2020-0035. [COBISS.SI-ID 18703961]

2. REPOVŠ, Dušan, ZDOMSKYY, Lyubomyr. ▫$M$▫-separable spaces of functions are productive in the Miller model. Annals of pure and applied Logic. [Print ed.]. July 2020, vol. 171, iss. 7, art. 102806 (8 str.). ISSN 0168-0072. https://doi.org/10.1016/j.apal.2020.102806, DOI: 10.1016/j.apal.2020.102806. [COBISS.SI-ID 18946393]

3. PAPAGEORGIOU, Nikolaos, RǍDULESCU, Vicenţiu, REPOVŠ, Dušan. Nonlinear, nonhomogeneous Robin problems with indefinite potential and general reaction. Applied mathematics and optimization. June 2020, vol. 81, iss. 3, str. 823-857. ISSN 0095-4616. https://doi.org/10.1007/s00245-018-9521-x, DOI: 10.1007/s00245-018-9521-x. [COBISS.SI-ID 18436441]

4. HAMDANI, Mohamed Karim, ZUO, Jiabin, CHUNG, N. T., REPOVŠ, Dušan. Multiplicity of solutions for a class of fractional ▫$p(x, \cdot)$▫-Kirchhoff-type problems without the Ambrosetti-Rabinowitz condition. Boundary value problems. Dec. 2020, vol. 2020, iss. 1, art. 150, str. 1-16. ISSN 1687-2770. https://doi.org/10.1186/s13661-020-01447-9, DOI: 10.1186/s13661-020-01447-9. [COBISS.SI-ID 28792835]

5. MIRAOUI, Mohsen, REPOVŠ, Dušan. Dynamics and oscillations of models for differential equations with delays. Boundary value problems. 2020, vol. 2020, art. 54, str. 1-17. ISSN 1687-2770. https://doi.org/10.1186/s13661-020-01348-x, DOI: 10.1186/s13661-020-01348-x. [COBISS.SI-ID 18941529]

6. PAPAGEORGIOU, Nikolaos, RǍDULESCU, Vicenţiu, REPOVŠ, Dušan. Relaxation methods for optimal control problems. Bulletin of mathematical sciences. Apr. 2020, vol. 10, iss. 1, art. 2050004 (24 str.). ISSN 1664-3607. https://doi.org/10.1142/S1664360720500046, DOI: 10.1142/S1664360720500046. [COBISS.SI-ID 18921817]

7. PAPAGEORGIOU, Nikolaos, RǍDULESCU, Vicenţiu, REPOVŠ, Dušan. Existence and multiplicity of solutions for double-phase Robin problems. Bulletin of the London Mathematical Society. June 2020, vol. 52, iss. 3, str. 546-560. ISSN 0024-6093. https://doi.org/10.1112/blms.12347, DOI: 10.1112/blms.12347. [COBISS.SI-ID 16036355]

8. PAPAGEORGIOU, Nikolaos, RǍDULESCU, Vicenţiu, REPOVŠ, Dušan. Nonlinear nonhomogeneous singular problems. Calculus of variations and partial differential equations. Feb. 2020, vol. 59, iss. 1, art. 9 [31 str.]. ISSN 0944-2669. https://doi.org/10.1007/s00526-019-1667-0, DOI: 10.1007/s00526-019-1667-0. [COBISS.SI-ID 18823001]

9. MOLICA BISCI, Giovanni, REPOVŠ, Dušan, VILASI, Luca. Existence results for some problems on Riemannian manifolds. Communications in analysis and geometry. 2020, vol. 28, no. 3, str. 677-706. ISSN 1019-8385. https://dx.doi.org/10.4310/CAG.2020.v28.n3.a6, DOI: 10.4310/CAG.2020.v28.n3.a6. [COBISS.SI-ID 22044675]

10. RǍDULESCU, Vicenţiu, REPOVŠ, Dušan. Combined effects for non-autonomous singular biharmonic problems. Discrete and continuous dynamical systems. Series S. July 2020, vol. 13, no. 7, str. 2057-2068. ISSN 1937-1632. http://www.aimsciences.org/article/doi/10.3934/dcdss.2020158, DOI: 10.3934/dcdss.2020158. [COBISS.SI-ID 18816345]

11. REPOVŠ, Dušan, ZAICEV, Mikhail. On existence of PI-exponents of unital algebras. Electronic research archive. June 2020, vol. 28, no. 2, str. 853-859. ISSN 2688-1594. https://doi.org/10.3934/era.2020044, DOI: 10.3934/era.2020044. [COBISS.SI-ID 20166147]

12. PAPAGEORGIOU, Nikolaos, RǍDULESCU, Vicenţiu, REPOVŠ, Dušan. Positive solutions for nonlinear Neumann problems with singular terms and convection. Journal de Mathématiques Pures et Appliquées. [Print ed.]. 2020, vol. 136, str. 1-21. ISSN 0021-7824. https://doi.org/10.1016/j.matpur.2020.02.004, DOI: 10.1016/j.matpur.2020.02.004. [COBISS.SI-ID 18927193]

13. MOLICA BISCI, Giovanni, REPOVŠ, Dušan. Gradient-type systems on unbounded domains of the Heisenberg group. The Journal of geometric analysis. Apr. 2020, vol. 30, iss. 2, str. 1724-1754. ISSN 1050-6926. https://doi.org/10.1007/s12220-019-00276-2, DOI: 10.1007/s12220-019-00276-2. [COBISS.SI-ID 18728025]

14. PAPAGEORGIOU, Nikolaos, REPOVŠ, Dušan, VETRO, Calogero. Nonlinear nonhomogeneous Robin problems with almost critical and partially concave reaction. The Journal of geometric analysis. Apr. 2020, vol. 30, iss. 2, str. 1774-1803. ISSN 1050-6926. https://doi.org/10.1007/s12220-019-00278-0, DOI: 10.1007/s12220-019-00278-0. [COBISS.SI-ID 18727769]

15. PAPAGEORGIOU, Nikolaos, REPOVŠ, Dušan, VETRO, Calogero. Positive solutions for singular double phase problems. Journal of mathematical analysis and applications. [Print ed.]. [v tisku] 2020, vol. , iss., 19 str. ISSN 0022-247X. https://doi.org/10.1016/j.jmaa.2020.123896, DOI: 10.1016/j.jmaa.2020.123896. [COBISS.SI-ID 18898521]

16. HAMDANI, Mohamed Karim, REPOVŠ, Dušan. Existence of solutions for systems arising in electromagnetism. Journal of mathematical analysis and applications. [Print ed.]. June 2020, vol. 486, iss.2, art. 123898 [18 str.]. ISSN 0022-247X. https://doi.org/10.1016/j.jmaa.2020.123898, DOI: 10.1016/j.jmaa.2020.123898. [COBISS.SI-ID 18900057]

17. CENCELJ, Matija, FARAGÓ, István, HORVÁTH, Róbert, REPOVŠ, Dušan. On nonlinear Schrödinger equations on the hyperbolic space. Journal of mathematical analysis and applications. [Print ed.]. Dec. 2020, vol. 492, iss.2, art. 124516 (12 str.). ISSN 0022-247X. https://doi.org/10.1016/j.jmaa.2020.124516, DOI: 10.1016/j.jmaa.2020.124516. [COBISS.SI-ID 25766659]

18. LIANG, Sihua, REPOVŠ, Dušan, ZHANG, Binlin. Fractional magnetic Schrödinger-Kirchhoff problems with convolution and critical nonlinearities. Mathematical methods in the applied sciences. March 2020, vol. 43, iss. 5, str. 2473-2490. ISSN 0170-4214. https://doi.org/10.1002/mma.6057, DOI: 10.1002/mma.6057. [COBISS.SI-ID 18870617]

19. BAHROUNI, Anouar, REPOVŠ, Dušan. Low perturbations for a class of nonuniformly elliptic problems. Mediterranean journal of mathematics. Aug. 2020, vol. 17, iss. 4, art. 111 (9 str.). ISSN 1660-5446. https://doi.org/10.1007/s00009-020-01551-1, DOI: 10.1007/s00009-020-01551-1. [COBISS.SI-ID 20739843]

20. HAMDANI, Mohamed Karim, HARRABI, Abdellaziz, MTIRI, Foued, REPOVŠ, Dušan. Existence and multiplicity results for a new ▫$p(x)$▫-Kirchhoff problem. Nonlinear Analysis. Theory, Methods and Applications. [Print ed.]. Jan. 2020, vol. 190, art. 111598 ( 15 str.). ISSN 0362-546X. https://doi.org/10.1016/j.na.2019.111598, DOI: 10.1016/j.na.2019.111598. [COBISS.SI-ID 18706265]

21. PAPAGEORGIOU, Nikolaos, RǍDULESCU, Vicenţiu, REPOVŠ, Dušan. Anisotropic equations with indefinite potential and competing nonlinearities. Nonlinear Analysis. Theory, Methods and Applications. [Print ed.]. Dec. 2020, vol. 201, art. 111861 (24 str.). ISSN 0362-546X. https://doi.org/10.1016/j.na.2020.111861, DOI: 10.1016/j.na.2020.111861. [COBISS.SI-ID 18953305]

22. HEGENBARTH, Friedrich, REPOVŠ, Dušan. On Steenrod ▫$\mathbb{L}$▫-homology, generalized manifolds, and surgery. Proceedings of the Edinburgh Mathematical Society. May 2020, vol. 63, no. 2, str. 579-607. ISSN 0013-0915. https://doi.org/10.1017/S0013091520000012, DOI: 10.1017/S0013091520000012. [COBISS.SI-ID 18947417]

23. PAPAGEORGIOU, Nikolaos, RǍDULESCU, Vicenţiu, REPOVŠ, Dušan. Superlinear perturbations of the eigenvalue problem for the Robin Laplacian plus an indefinite and unbounded potential. Results in mathematics. Sep. 2020, vol. 75, iss. 3, art. 116 (22 str.). ISSN 1422-6383. https://doi.org/10.1007/s00025-020-01234-z, DOI: 10.1007/s00025-020-01234-z. [COBISS.SI-ID 22444547]

24. ZAICEV, Mikhail, REPOVŠ, Dušan. The theory of formal languages and identities of nonassociative algebras. Siberian mathematical journal. March 2020, vol. 61, iss. 2, str. 255-260. ISSN 0037-4466. DOI: 10.1134/S003744662002007X. [COBISS.SI-ID 19480835]

25. ZAICEV, Mikhail, REPOVŠ, Dušan. Teorija formalʹnyh jazykov i toždestva neassociativnyh algebr. Sibirskij matematičeskij žurnal. 2020, t. 61, no. 2, str. 322-329. ISSN 0037-4474. [COBISS.SI-ID 19480579]

26. PAPAGEORGIOU, Nikolaos, RǍDULESCU, Vicenţiu, REPOVŠ, Dušan. Ground state and nodal solutions for a class of double phase problems. Zeitschrift für angewandte Mathematik und Physik. Feb. 2020, vol. 71, iss. 1, art. 15 (15 str.). ISSN 0044-2275. https://doi.org/10.1007/s00033-019-1239-3, DOI: 10.1007/s00033-019-1239-3. [COBISS.SI-ID 18868057]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

27. REPOVŠ, Dušan, Symposium: New Directions in Natural Sciences: Complexity, Machine Learning and Algorithms, European Academy of Sciences and Arts, Salzburg, Austria, 6.3.2020. Topologically-based machine-learning methods : Salzburg, 6. 3. 2020. [COBISS.SI-ID 18941017]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

28. Advances in nonlinear analysis. REPOVŠ, Dušan (član uredniškega sveta 2012-). [Print ed.]. Berlin: De Gruyter, 2012-. ISSN 2191-9496. http://www.degruyter.com/view/j/anona. [COBISS.SI-ID 16253785]

29. Analele Universitǎţii "Ovidius" Constanţa. Seria Matematicǎ. REPOVŠ, Dušan (član uredniškega odbora 2011-). Constanţa: Ovidius University Press, 1993-. ISSN 1224-1784. http://www.anstuocmath.ro/seria-matematica. [COBISS.SI-ID 15056729]

30. Boundary value problems. REPOVŠ, Dušan (član uredniškega odbora 2015-). Berlin: Springer, 2005-. ISSN 1687-2770. http://link.springer.com/journal/volumesAndIssues/13661, http://www.boundaryvalueproblems.com/archive. [COBISS.SI-ID 62113025]

31. Complex variables and elliptic equations. REPOVŠ, Dušan (gostujoči urednik 2020, član uredniškega odbora 2019-). Abingdon: Taylor & Francis, 2006-. ISSN 1747-6933. http://www.tandfonline.com/loi/gcov20. [COBISS.SI-ID 513019929]

32. Demonstratio Mathematica. REPOVŠ, Dušan (član uredniškega odbora 2020-). Warsaw: De Gruyter Poland. ISSN 2391-4661. http://www.degruyter.com/view/j/dema. [COBISS.SI-ID 526342681]

33. Electronic journal of differential equations. REPOVŠ, Dušan (član uredniškega odbora 2019-). San Marcos (TEX): Southwest Texas State University: University of North Texas, 1993-. ISSN 1072-6691. http://ejde.math.unt.edu/. [COBISS.SI-ID 7027289]

34. Fixed point theory and applications. REPOVŠ, Dušan (področni urednik 2020-). Cham: Springer International Publishing. ISSN 1687-1812. http://www.emis.de/journals/HOA/FPTA/, http://link.springer.com/journal/volumesAndIssues/13663, http://link.springer.com/journal/volumesAndIssues/13663. [COBISS.SI-ID 522073369]

35. Journal of mathematical analysis and applications. REPOVŠ, Dušan (član uredniškega odbora 2017-). [Print ed.]. Orlando (FL): Elsevier, 1960-. ISSN 0022-247X. http://www.journals.elsevier.com/journal-of-mathematical-analysis-and-applications, http://www.sciencedirect.com/science/journal/0022247X. [COBISS.SI-ID 3081231]

36. Journal of Mathematics and Applications. REPOVŠ, Dušan (član uredniškega odbora 2016-). Rzeszów: Publishing House of the Rzeszów University of Technology, 2006-. ISSN 1733-6775. https://jma.prz.edu.pl/en/. [COBISS.SI-ID 17642329]

37. Karpatsʹkì matematičnì publìkacìï. REPOVŠ, Dušan (član uredniškega odbora 2013-). Ìvano-Frankìvsʹk: Prikarpatsʹkij nacìonalʹnij unìversitet ìmenì Vasilâ Stefanika, 2009-. ISSN 2075-9827. http://journals.pu.if.ua/index.php/cmp/. [COBISS.SI-ID 15776089]

38. Matematičnì studiï. REPOVŠ, Dušan (član uredniškega odbora 2011-). Lʹviv: Lʹvivsʹkie matemativcníe tovaristvo, 1991-. ISSN 1027-4634. http://matstud.org.ua/ojs/index.php/matstud/. [COBISS.SI-ID 15183449]

39. Mediterranean journal of mathematics. REPOVŠ, Dušan (član uredniškega sveta 2016-). Basel; Boston; Berlin: Birkhäuser, 2004-. ISSN 1660-5446. https://www.springer.com/journal/9. [COBISS.SI-ID 13561433]

40. Rocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Opuscula Mathematica. REPOVŠ, Dušan (član uredniškega odbora 2014-). Kraków: AGH University of Science and Technology Press, 1994-. ISSN 1232-9274. http://journals.bg.agh.edu.pl/OPUSCULA/index-en.php. [COBISS.SI-ID 16179545]

 

Oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena

41. Opuscula Mathematica. Kraków: AGH University of Science and Technology, Faculty of Applied Mathematics, cop. 2020. 165 str. Rocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Opuscula Mathematica, Vol. 40, No. 1. ISSN 1232-9274. https://www.opuscula.agh.edu.pl/om-vol40iss1. [COBISS.SI-ID 28643331]

 

Alenka Rot Vrhovec [34816]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.01 Znanstvena monografija

1. ROT VRHOVEC, Alenka. Poučevanje učencev, katerih prvi jezik ni slovenski. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2020. 356 str., ilustr., tabele. ISBN 978-961-253-260-4. [COBISS.SI-ID 20499459]

 

2.05 Drugo učno gradivo

2. ROT VRHOVEC, Alenka. Juhej, že berem! : bralna knjižica 1. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020. 107 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3573-9. [COBISS.SI-ID 24389635]

3. ROT VRHOVEC, Alenka, GOMBOC, Simona, POTOČAR, Vanja. Slovenščina 1. Samostojni delovni zvezek za prvi razred osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020. 2 zv. (95; 103 str.), ilustr. ISBN 978-961-01-5564-5, ISBN 978-961-01-5565-2. [COBISS.SI-ID 304252160]

4. MEDVED-UDOVIČ, Vida, POTOČNIK, Nataša, GOMBOC, Simona, ROT VRHOVEC, Alenka, LUTAR IVANC, Aleksandra (urednik). Slovenščina : s slikanico na rami. Zvezek za opismenjevanje. 11. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019-. Zv. <2-3>, ilustr. ISBN 978-961-01-0605-0, ISBN 978-961-01-0647-0. [COBISS.SI-ID 298514432]

5. MEDVED-UDOVIČ, Vida, POTOČNIK, Nataša, ROT VRHOVEC, Alenka, GOMBOC, Simona. Slovenščina : s slikanico na rami. Zvezek za opismenjevanje. 10. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018-. Zv. <2-3>, ilustr. ISBN 978-961-01-0605-0, ISBN 978-961-01-0647-0. [COBISS.SI-ID 293032960]

6. MEDVED-UDOVIČ, Vida, POTOČNIK, Nataša, ROT VRHOVEC, Alenka, GOMBOC, Simona. Slovenščina : s slikanico na rami. Zvezek za opismenjevanje. 9. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017-. Zv. <1, 3>, ilustr. ISBN 978-961-01-0595-4, ISBN 978-961-01-0647-0. [COBISS.SI-ID 290863872]

7. MEDVED-UDOVIČ, Vida, POTOČNIK, Nataša, ROT VRHOVEC, Alenka, GOMBOC, Simona. Slovenščina : s slikanico na rami. Zvezek za opismenjevanje. 8. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016-. Zv. <1>, ilustr. ISBN 978-961-01-0605-0. [COBISS.SI-ID 286017536]

8. MEDVED-UDOVIČ, Vida, POTOČNIK, Nataša, ROT VRHOVEC, Alenka, GOMBOC, Simona. Slovenščina : s slikanico na rami. Zvezek za opismenjevanje. 7. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015-. Zv. <3>, ilustr. ISBN 978-961-01-0647-0. [COBISS.SI-ID 280986880]

9. MEDVED-UDOVIČ, Vida, POTOČNIK, Nataša, ROT VRHOVEC, Alenka, GOMBOC, Simona. Slovenščina : s slikanico na rami. Zvezek za opismenjevanje. 4. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. ISBN 978-961-01-0647-0. [COBISS.SI-ID 263047424]

10. MEDVED-UDOVIČ, Vida, POTOČNIK, Nataša, ROT VRHOVEC, Alenka, GOMBOC, Simona. Slovenščina : s slikanico na rami. Zvezek za opismenjevanje. 4. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012-. ISBN 978-961-01-0595-4. [COBISS.SI-ID 261811456]

11. MEDVED-UDOVIČ, Vida, POTOČNIK, Nataša, ROT VRHOVEC, Alenka, GOMBOC, Simona. Slovenščina : s slikanico na rami. Zvezek za opismenjevanje. 4. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012-. Zv. <2-3>, ilustr. ISBN 978-961-01-0605-0, ISBN 978-961-01-0647-0. [COBISS.SI-ID 260574208]

12. MEDVED-UDOVIČ, Vida, POTOČNIK, Nataša, ROT VRHOVEC, Alenka, GOMBOC, Simona. Slovenščina : s slikanico na rami. Zvezek za opismenjevanje. 2. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011-. Zv. <1-2>, ilustr. ISBN 978-961-01-0595-4, ISBN 978-961-01-0605-0. [COBISS.SI-ID 254320896]

13. MEDVED-UDOVIČ, Vida, POTOČNIK, Nataša, ROT VRHOVEC, Alenka, GOMBOC, Simona. Slovenščina : s slikanico na rami. Zvezek za opismenjevanje. 2. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011-. 3 zv., ilustr. Lahki učbeniki. ISBN 978-961-01-0647-0. [COBISS.SI-ID 254789376]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

14. ROT VRHOVEC, Alenka. Sodobne didaktične smernice jezikovnega pouka v 1. razredu : predavanje na Strokovnem srečanju za učitelje v osnovni šoli, Od branja do znanja - mit ali rešitev?, hotel Thermana Park, Laško, 7. 3. 2020. [COBISS.SI-ID 12840009]

 

3.25 Druga izvedena dela

15. ROT VRHOVEC, Alenka. Metoda opismenjevanja v novem učnem gradivu za slovenščino : webinar za učitelje prvega triletja v osnovni šoli z naslovom Aktivni učenci - motivirani. [COBISS.SI-ID 16828675]

16. ROT VRHOVEC, Alenka (diskutant), RUGELJ, Marina (diskutant), MANFREDA KOLAR, Vida, JOVIĆEVIĆ, Vanja (diskutant). Spremembe so pred vrati. Bodite del njih. : nova linija učnih gradiv za 1. triletje osnovne šole Mladinske knjige : Mladinska knjiga, Ljubljana, 16. 1. 2020. [COBISS.SI-ID 15517699]

17. ROT VRHOVEC, Alenka (diskutant), RUGELJ, Marina (diskutant), MANFREDA KOLAR, Vida, JOVIĆEVIĆ, Vanja (diskutant). Spremembe so pred vrati. Bodite del njih. : nova linija učnih gradiv za 1. triletje osnovne šole Mladinske knjige : Osnovna šola Franca Lešnika Vuka, Slivnica pri Mariboru, 22. 1. 2020. [COBISS.SI-ID 15518467]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

18. ERZAR, Ana. Predopismenjevanje v javnem vrtcu in vrtcu montessori : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Erzar], 2020. VIII, 106 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6280. [COBISS.SI-ID 21097987]

19. MRZEL, Nina. Slovenščina v dvojezičnih ljudskih šolah na avstrijskem Koroškem : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Mrzel], 2020. VII, 76 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6289. [COBISS.SI-ID 21349635]

20. KREK, Špela. Sporazumevalna zmožnost v slovenščini pri učencih 4. razreda dvojezične ljudske šole na avstrijskem Koroškem : magistrsko delo. Ljubljana: [Š. Krek], 2020. 91 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6333. [COBISS.SI-ID 23099651]

 

Recenzent

21. OSTERMAN, Sonja, PETEK, Tomaž (avtor, lektor). Slovenščina 5. Samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v petem razredu osnovne šole. 2. prenovljena izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020. 2 zv. (136; 107 str.), ilustr. ISBN 978-961-01-5349-8, ISBN 978-961-01-5350-4. [COBISS.SI-ID 303559680]

Barbara Rovšek [13366]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ROVŠEK, Barbara. Simple mechanical experiment on forced oscillations. Physics education. Online ed. 2020, vol. 55, no. 5, 8 str. (pdf), ilustr., graf. prikazi. ISSN 1361-6552. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6552/ab9322/pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/6437/, DOI: 10.1088/1361-6552/ab9322. [COBISS.SI-ID 29498883]

 

1.04 Strokovni članek

2. ROVŠEK, Barbara, ŽIGON, Sašo. Iztekanje vode skozi luknjice iz odprte in zaprte plastenke. Naravoslovna solnica : za učitelje, vzgojitelje in starše. zima 2020, letn. 24, št. 2, str. 16-19, ilustr. ISSN 1318-9670. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6203. [COBISS.SI-ID 12830537]

3. ROVŠEK, Barbara. Mednarodna juniorska naravoslovna olimpijada. Presek : list za mlade matematike, fizike, astronome in računalnikarje. [Tiskana izd.]. 2019/2020, letn. 47, št. 5, str. 27-29, ilustr. ISSN 0351-6652. [COBISS.SI-ID 14991619]

1.25 Drugi sestavni deli

4. ROVŠEK, Barbara. 50 let Mednarodne fizikalne olimpijade. Presek : list za mlade matematike, fizike, astronome in računalnikarje. [Tiskana izd.]. 2019/2020, letn. 47, št. 4, str. 19-21, ilustr. ISSN 0351-6652. [COBISS.SI-ID 12813385]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

5. STRENČAN, Urša. Vsebina navor na državnem tekmovanju osnovnošolcev v znanju fizike : magistrsko delo. Ljubljana: [U. Strenčan], 2020. 72 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6443/. [COBISS.SI-ID 29761539]

 

Recenzent

6. TOMAŽIČ, Iztok (avtor, fotograf), ŽIGON, Sašo (avtor, fotograf), KAVČIČ, Petra-Štefanija. Naravoslovje 6 : samostojni delovni zvezek s poskusi za naravoslovje v šestem razredu osnovne šole. 2. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020. 210 str., ilustr. ISBN 978-961-01-5025-1. [COBISS.SI-ID 304043264]

 

Tina Rozmanič [50954]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

1. DAGARIN FOJKAR, Mateja, METLJAK, Mira, ROZMANIČ, Tina. Developing foreign language literacy skills in primary school. V: BRATOŽ, Silva (ur.), PIRIH, Anja (ur.), KOCBEK, Alenka (ur.). Pathways to plurilingual education. Koper: University of Primorska Press, 2020. Str. 167-182, tabele. Knjižnica Ludus, 24. ISBN 978-961-6984-18-8. ISSN 2536-1937. http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-6984-18-8.pdf. [COBISS.SI-ID 25750531]

Jože Rugelj [05808]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. CARVALHO, Carlos Vaz de, CERAR, Špela, RUGELJ, Jože, TSALAPATAS, Hariklia, HEIDMANN, Olivier. Addressing the gender gap in computer programming through the design and development of serious games. IEEE-RITA. 2020, vol. 15, no. 3, str. 242-251. ISSN 1932-8540. https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9137391, http://pefprints.pef.uni-lj.si/6429/. [COBISS.SI-ID 29232899]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. BEVČIČ, Mateja, JEDRINOVIĆ, Sanja, RUGELJ, Jože. Learning outcomes, skills and competences by using games. V: Gamestorming for innovative teaching. [S. l.]: GameIT Project, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka pdf (18 str.)). http://game-it.net/images/conference/pdf/GameIT_Bevcic_Learning%20outcomes,%20skills%20and%20competences%20by%20using%20games.pdf. [COBISS.SI-ID 17223683]

3. JEDRINOVIĆ, Sanja, BEVČIČ, Mateja, RUGELJ, Jože. A methodological guide on designing games and game scenarios. V: Gamestorming for innovative teaching. [S. l.]: GameIT Project, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka pdf (31 str.)). http://game-it.net/images/conference/pdf/GameIT_Rugelj_Game%20based%20learning.pdf. [COBISS.SI-ID 17220611]

 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

4. RUGELJ, Jože. Game-based learning. V: Gamestorming for innovative teaching. [S. l.]: GameIT Project, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka pdf (19 str.)). http://game-it.net/images/conference/pdf/GameIT_Rugelj_Game%20based%20learning.pdf. [COBISS.SI-ID 17217539]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

5. VOUK, Andreja, SKUMAVC, Gregor, RUGELJ, Jože, KRAJNC, Radovan. Učni načrt. Prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom (NIS). Računalništvo : izbirni predmet. 1. spletna izd. Ljubljana: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: Zavod RS za šolstvo, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (18 str.)), tabele. ISBN 978-961-03-0474-6. https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Izobrazevanje-otrok-s-posebnimi-potrebami/OS/Ucni-nacrti/Izbirni-predmeti/56123a5fa3/pp_nis_izb_rac.pdf. [COBISS.SI-ID 304324864]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

6. Game-Based Learning. RUGELJ, Jože (član uredniškega odbora 2013-). Gent: ICST, 2013-. ISSN 2034-8800. http://icst.org/game-based-learning. [COBISS.SI-ID 9664073]

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

7. KRISTAN, David. Adaptivni virtualni nasprotniki v izobraževalni igri : diplomsko delo. Ljubljana: [D. Kristan], 2020. X, 28 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6423/. [COBISS.SI-ID 28848899]

8. VIŽINTIN, Danuša. Uvajanje pametnih telefonov v pedagoški proces v osnovni šoli : diplomsko delo. Ljubljana: [D. Vižintin], 2020. VIII, 37 str. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6353/. [COBISS.SI-ID 26215939]

9. DIMIC, Anton. Večigralski način v izobraževalnih igrah : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Dimic], 2020. 21 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6427. [COBISS.SI-ID 28844291]

 

Igor Saksida [12453]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. SAKSIDA, Igor. Skupna izhodišča in glavni poudarki priprave na tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje 2019/2020. Slovenščina v šoli. 2020, letn. 23, št. 2, str. 36-40. ISSN 1318-864X. [COBISS.SI-ID 26215683]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

2. SAKSIDA, Igor. Je učni načrt za književnost nov, posodobljen ali kaj tretjega? : predavanje na Strokovnem srečanju za učitelje v osnovni šoli, Od branja do znanja - mit ali rešitev?, hotel Thermana Park, Laško, 7. 3. 2020. [COBISS.SI-ID 12841033]

3. SAKSIDA, Igor. Zmožnosti, visoka pričakovanja, diferenciacija pouka in kakovost : predavanje na Strokovnem srečanju za učitelje v osnovni šoli, Od branja do znanja - mit ali rešitev?, hotel Thermana Park, Laško, 7. 3. 2020. [COBISS.SI-ID 12840777]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

4. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. SAKSIDA, Igor (član uredniškega odbora 2011-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. https://ojs.cepsj.si/index.php/cepsj. [COBISS.SI-ID 252707584]

5. SAKSIDA, Igor (urednik, avtor dodatnega besedila). Repki. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020. Zbirka Domače branje Knjiga pred nosom. ISBN 978-961-01-5754-0. [COBISS.SI-ID 29713411]

6. Slovenščina v šoli. SAKSIDA, Igor (član uredniškega odbora 2006-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1996-. ISSN 1318-864X. [COBISS.SI-ID 59164416]

 

Mentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

7. GROM, Katarina. Razvijanje pismenosti po modelu vertikalnega opismenjevanja : doktorska disertacija. Ljubljana: [K. Grom], 2020. XXXII, 527 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6254. [COBISS.SI-ID 19927811]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

8. DERENČIN, Monika. Operi Madame Butterfly in Čarobna piščal v slikanicah Helene Kraljič : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Derenčin], 2020. 122 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6191. [COBISS.SI-ID 12831817]

9. BAJC, Tjaša. Sprejemanje drugačnosti z branjem odlomkov mladinske povesti Čudo : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Bajc], 2020. 82 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6326. [COBISS.SI-ID 23260163]

10. ČRNUGELJ, Katarina. Stališča učiteljev do bralne pismenosti v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole = Teachersʹ attitudes towards reading literacy in the first three years of primary school : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Črnugelj], 2020. 72 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6269/. [COBISS.SI-ID 20678915]

11. TANKO, Evita. Tema istospolne ljubezni in književna vzgoja : magistrsko delo. Koper: [E. Tanko], 2020. [7] f., 54 str., ilustr. https://repozitorij.upr.si/IzpisGradiva.php?id=12809&lang=slv. [COBISS.SI-ID 1542013380]

12. OGRIN, Helena. Tema otrok s posebnimi potrebami v seriji del Ljubezni je dovolj za vse pisateljice Helene Kraljič = Children with special needs as a topic of the series of works titled Ljubezni je dovolj za vse /There is enough love for everybody/ by the writer Helena Kraljič : magistrsko delo. Ljubljana: [H. Ogrin], 2020. 82 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6343. [COBISS.SI-ID 25514243]

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

13. TOMAŽIČ, Mojca. Mladinska književnost Ferija Lainščka : analiza pesniške zbirke Rad bi : diplomska naloga. Koper: [M. Tomažič], 2020. [8] f., 90 str., ilustr. https://repozitorij.upr.si/IzpisGradiva.php?id=12838&lang=slv. [COBISS.SI-ID 19693059]

14. CARLI, Špela. Porajajoča se pismenost v vrtcu : analiza domačega branja in pripovedovanja : diplomska naloga. Koper: [Š. Carli], 2020. [8] f., 40 str., graf. prikazi. https://repozitorij.upr.si/IzpisGradiva.php?id=14135&lang=slv. [COBISS.SI-ID 27361795]

15. LOTRIČ, Tjaša. Vrtčevsko gledališče kot poustvarjalna metoda dela z besedilom (od pravljice do predstave) : diplomska naloga. Koper: [T. Lotrič], 2020. [7] f., 44 str., ilustr. https://repozitorij.upr.si/IzpisGradiva.php?id=12808&lang=slv. [COBISS.SI-ID 1542012100]

 

Prevajalec

16. GARCÍA LORCA, Federico. 12 pesmi. 1. natis. Medvode: Malinc, 2020. 37 str., ilustr. ISBN 978-961-6886-85-7. [COBISS.SI-ID 25721603]

 

Avtor dodatnega besedila

17. KATSAMÁ, Eléni. Gorila na luni. 1. elektronska izd. Medvode: Malinc, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka ePUB). ISBN 978-961-6886-76-5. https://www.biblos.si/isbn/9789616886765. [COBISS.SI-ID 304692736]

18. KATSAMÁ, Eléni. Gorila na luni. 1. natis. Medvode: Malinc, 2020. 394 str. ISBN 978-961-6886-73-4. [COBISS.SI-ID 303819008]

19. GRAFENAUER, Niko. Halomušnice : telefonske pesmi o živalih. Jezero: Morfemplus, 2020. 77 str., ilustr. ISBN 978-961-7067-18-7. [COBISS.SI-ID 302123008]

20. SUHODOLČAN, Primož. Košarkar naj bo!. Elektronska izd. Ravne na Koroškem: samozal., 2020. 1 spletni vir (1 datoteka ePUB), ilustr. ISBN 978-961-94913-0-0. https://www.biblos.si/isbn/9789619491300. [COBISS.SI-ID 303398400]

21. VUKŠIĆ, Goroslav. Norci pomorci. Ljubljana: Beletrina, 2020. 265 str. Knjižna zbirka Beletrina. ISBN 978-961-284-610-7. [COBISS.SI-ID 304546560]

22. VUKŠIĆ, Goroslav. Norci pomorci. Elektronska izd. Ljubljana: Beletrina, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka ePUB). Zbirka eBeletrina. ISBN 978-961-284-670-1. https://www.biblos.si/isbn/9789612846701. [COBISS.SI-ID 304777472]

23. SUHODOLČAN, Primož. Ranta in košarkatorji. 1. elektronska izd. Ravne ne Koroškem: samozal. P. Suhodolčan, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka ePUB), ilustr. ISBN 978-961-94942-0-2. https://www.biblos.si/isbn/9789619494202. [COBISS.SI-ID 303934976]

24. SAKSIDA, Igor (urednik, avtor dodatnega besedila). Repki. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020. Zbirka Domače branje Knjiga pred nosom. ISBN 978-961-01-5754-0. [COBISS.SI-ID 29713411]

25. HARAMIJA, Dragica (urednik). Slovenia's best for young readers. Gift ed. Ljubljana: Slovene Writers' Association, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (145 str.)), ilustr. ISBN 978-961-6995-64-1. https://drustvo-dsp.si/wp-content/uploads/2020/03/Antologija_Slovenia%E2%80%B2s-Best-for-Young-Readers_2020_elektronska.pdf. [COBISS.SI-ID 98281217]

26. KRALJIČ, Helena. Strašni Karlo. Jezero: Morfemplus, 2020. [26] str., ilustr. ISBN 978-961-7067-36-1. [COBISS.SI-ID 304451840]

 

Zbiratelj

27. Junaki naše ulice : berilo za 1. razred osnovne šole. Elektronska izd. PDF. Ljubljana: DZS, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (96 str.)), ilustr. ISBN 978-961-02-0747-4. http://evedez.si. [COBISS.SI-ID 27212803]

28. Junaki naše ulice : berilo za 1. razred osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2020. 96 str., ilustr. Naša ulica. ISBN 978-961-02-0706-1. [COBISS.SI-ID 303868416]

29. Kdo se skriva v ogledalu? : berilo 6 : za šesti razred osnovne šole. 2., prenovljena izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020. 191 str., ilustr. ISBN 978-961-01-0659-3. [COBISS.SI-ID 304988416]

30. Na krilih besed : berilo 5 : za peti razred osnovne šole. Prenovljena izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020. 192 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3566-1. [COBISS.SI-ID 303549440]

31. Razširi roke : berilo 4 : za četrti razred osnovne šole. 5. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020. 156 str., ilustr. ISBN 978-961-01-0832-0. [COBISS.SI-ID 303548928]

32. Sreča se mi v pesmi smeje : berilo 7 : za sedmi razred osnovne šole. 7. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020. 198 str., ilustr. ISBN 978-961-01-0831-3. [COBISS.SI-ID 304988928]

33. PLAZAR, Janja (zbiratelj, avtor), KOŽUH, Vasja, DOLENC-ORBANIĆ, Nataša. Zgodbe naše ulice : berilo za 2. razred osnovne šole. Elektronska izd. PDF. Ljubljana: DZS, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (110 str.)), ilustr. ISBN 978-961-02-0932-4. http://evedez.si. [COBISS.SI-ID 27225859]

 

Recenzent

34. ROT VRHOVEC, Alenka. Poučevanje učencev, katerih prvi jezik ni slovenski. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2020. 356 str., ilustr., tabele. ISBN 978-961-253-260-4. [COBISS.SI-ID 20499459]

 

Matej Sande [19289]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SANDE, Matej. Sex and nightlife : risky sexual behavior and young peopleʼs attitude toward STIs. American journal of sexuality education. 2020, vol. 15, issue 3, str. 357-370, tabeli. ISSN 1554-6136. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15546128.2020.1796867, http://pefprints.pef.uni-lj.si/6373/, DOI: 10.1080/15546128.2020.1796867. [COBISS.SI-ID 25341187]

 

1.04 Strokovni članek

2. SANDE, Matej, DOVŽAN, Špela, DROLE, Tanja, ŽERJAL, Živa, KVATERNIK, Ines. Stimulant use in other sub-populations. Report on the drug situation ... of the Republic of Slovenia. [English CD-ROM ed.]. 2019, str. 62-63. ISSN 1855-8003. https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/np_2019_ang_final.pdf. [COBISS.SI-ID 4726501]

3. DREV, Andreja, SANDE, Matej, ŽERJAL, Živa, KVATERNIK, Ines, JANDL, Mateja. Drug use in other sub-populations. Report on the drug situation ... of the Republic of Slovenia. [English CD-ROM ed.]. 2019, str. 50, ilustr. ISSN 1855-8003. https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/np_2019_ang_final.pdf. [COBISS.SI-ID 4723429]

4. DREV, Andreja, KOPRIVNIKAR, Helena, SANDE, Matej, MARINKOVIĆ, Vesna. Use of illicit drugs with alcohol,tobacco and prescription drugs. Report on the drug situation ... of the Republic of Slovenia. [English CD-ROM ed.]. 2019, str. 51. ISSN 1855-8003. https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/np_2019_ang_final.pdf. [COBISS.SI-ID 4723685]

5. SANDE, Matej, DOVŽAN, Špela, DROLE, Tanja, ŽERJAL, Živa, KVATERNIK, Ines. Cannabis use in other sub-populations. Report on the drug situation ... of the Republic of Slovenia. [English CD-ROM ed.]. 2019, str. 55, ilustr. ISSN 1855-8003. https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/np_2019_ang_final.pdf. [COBISS.SI-ID 4724709]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

6. Socialna pedagogika. SANDE, Matej (glavni urednik 2009-). Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko, 1997-. ISSN 1408-2942. https://www.revija.zzsp.org/seznam.htm, http://www.dlib.si/results/?query=%27srel%3dSocialna+pedagogika+(Ljubljana)%27&pageSize=25. [COBISS.SI-ID 67365376]

 

Mentor - drugo

7. ANTOLIN, Andreja, ARHAR, Nadja, DRETNIK, Nuša, JANEŽ, Neža, MUSULIN, Michelle, ORŠIČ, Anja, PUC, Urša. Življenjske modrosti : razstava fotografij : spletna razstava. [COBISS.SI-ID 16665347]

 

Jurij Selan [28386]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SELAN, Jurij. Kako govori likovni jezik? Analiza položajev in smeri v likovnih delih iz zbirke Narodne galerije Slovenije. Annales : anali za istrske in mediteranske študije. Series historia et sociologia. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 30, št. 2, str. 235-260, ilustr., tabele. ISSN 1408-5348. https://zdjp.si/wp-content/uploads/2020/09/ASHS_30-2020-2_SELAN.pdf, DOI: 10.19233/ASHS.2020.14. [COBISS.SI-ID 29424899]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

2. RUPEL, Nina, SELAN, Jurij. The significance of virtual experience for drawing performance of a 7-year-old child. V: VOGRINC, Janez (ur.), DEVETAK, Iztok (ur.). Contemporary topics in education IV : part I. Ljubljana: Faculty of Education, 2020. Str. 125-148, ilustr., tabele. ISBN 978-961-253-254-3. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/CRSN/PhD/Education-IV_Part-I.pdf. [COBISS.SI-ID 16546307]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

3. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. SELAN, Jurij (član uredniškega odbora 2018-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. https://ojs.cepsj.si/index.php/cepsj. [COBISS.SI-ID 252707584]

4. Likovne besede : revija za likovno umetnost. SELAN, Jurij (član uredniškega sveta 2015-). Ljubljana: Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov, 1985-. ISSN 0352-7263. http://www.likovnebesede.org/. [COBISS.SI-ID 16307458]

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

5. SIMČIČ, Zala. Fotografija v okoljski umetnosti : diplomsko delo. Ljubljana: [Z. Simčič], 2020. 43 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6431/. [COBISS.SI-ID 29275139]

6. ŽUMER, Alenka. Likovna teorija kot slovnica likovnega jezika : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Žumer], 2020. V, 51 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 30691075]

 

Grafični oblikovalec

7. VOGRINC, Janez (urednik, recenzent), DEVETAK, Iztok (urednik). Contemporary topics in education IV : part I. Ljubljana: Faculty of Education, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (230 str.)), ilustr. ISBN 978-961-253-254-3. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/CRSN/PhD/Education-IV_Part-I.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/6221/. [COBISS.SI-ID 14176771]

8. HABE, Katarina (urednik), SICHERL-KAFOL, Barbara (urednik). Glasba in avtizem. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2020. 136 str., ilustr. ISBN 978-961-253-256-7. [COBISS.SI-ID 304589568]

 

Barbara Sicherl-Kafol [13869]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.04 Strokovni članek

1. ANTONČIČ, Nika, BARBER, Laura, BRANCELJ, Urška, CIGOLE, Mihaela, KLOPČIČ, Mojca, KOBAL, Anuša, KOČAN, Anita, LEVEC, Aleksandra, LOVKO, Sara, NOVOSEL, Anita, OBLAK, Teja, PODOBNIK, Laura, POJE, Sara, RUDOLF, Jana, ŠUBIC, Neža, TURK, Neža, VAHTARIČ, Urška, VERDINEK, Ema, BRDNIK JUHART, Petra, SICHERL-KAFOL, Barbara. Miška in barka : glasbena pravljica, posvečena in namenjena glasbenemu ustvarjanju otrok v zgodnjem otroštvu. Glasba v šoli in vrtcu : revija za glasbene dejavnosti v vrtcu, za glasbeni pouk v osnovnih, srednjih in glasbenih šolah ter za zborovstvo, Glasba v šoli in vrtcu. Notna priloga. 2020, letn. 23, št. 1, str. 1-16. ISSN 1854-9721, ISSN 1854-9756. [COBISS.SI-ID 27691267]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

2. SICHERL-KAFOL, Barbara. Knjigi na pot. V: HABE, Katarina (ur.), SICHERL-KAFOL, Barbara (ur.). Glasba in avtizem. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2020. Str. 7. ISBN 978-961-253-256-7. [COBISS.SI-ID 12840521]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

3. Aura musica : časopis pro sborovou tvorbu, hudební teorii a pedagogiku. SICHERL-KAFOL, Barbara (član uredniškega odbora 2015-). Ústí nad Labem: PF UJEP, katedra hudební výchovy, 2012-. ISSN 1805-4056. [COBISS.SI-ID 10904649]

4. HABE, Katarina (urednik), SICHERL-KAFOL, Barbara (urednik). Glasba in avtizem. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2020. 136 str., ilustr. ISBN 978-961-253-256-7. [COBISS.SI-ID 304589568]

5. Glasba v šoli in vrtcu : revija za glasbene dejavnosti v vrtcu, za glasbeni pouk v osnovnih, srednjih in glasbenih šolah ter za zborovstvo. SICHERL-KAFOL, Barbara (član uredniškega odbora 2007-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2007-. ISSN 1854-9721. [COBISS.SI-ID 233455872]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

6. BOGOVIČ, Barbara. Delovanje otroških folklornih skupin : magistrsko delo. Ljubljana: [B. Bogovič], 2020. 83 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6235. [COBISS.SI-ID 17704451]

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

7. BORIŠEK, Maja. Ljudska glasba v Vrtcu Litija : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Borišek], 2020. 92 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6233. [COBISS.SI-ID 17584899]

 

Darja Skribe -Dimec [11613]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

1. SKRIBE-DIMEC, Darja. Čudenje : prvi korak vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj. V: HOJNIK, Nina (ur.), ROGLIČ, Petra (ur.). Doživljanje narave : 1. delavnica Društva za opazovanje narave Zelena steza : zbornik prispevkov : 11. in 12. maj 2018, Hotel Natura, Rogla. Maribor: Društvo za opazovanje narave Zelena steza, 2020. Str. 6-9, ilustr. ISBN 978-961-07-0001-2. [COBISS.SI-ID 28225027]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. PEČAR, Mojca, ANĐIĆ, Dunja, HERGAN, Irena, SKRIBE-DIMEC, Darja, PAVLIN, Jerneja. How to encourage childrenʼs connectedness to nature by outdoor learning of children in Croatian AND Slovenian schools?. V: EDULEARN20. Valencia: International Academy of Technology, Education and Development (IATED), 2020. 1 str. https://iated.org/concrete3/author_index.php?event_id=37. [COBISS.SI-ID 23331075]

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

3. SKRIBE-DIMEC, Darja. Joseph Cornell: Doživljanje narave: dejavnosti za ozaveščanje o naravi za vse starosti. Celjska Mohorjeva družba, Celje in Ljubljana, 2019. Naravoslovna solnica : za učitelje, vzgojitelje in starše. zima 2020, letn. 24, št. 2, str. 38-39, ilustr. ISSN 1318-9670. [COBISS.SI-ID 12831305]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

4. KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca, BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, ANTIĆ GABER, Milica, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator), SKRIBE-DIMEC, Darja. A környezet és én 1 : környezetismeret a kétnyelvű általános iskola 1. osztálya számára. 1. átdolgozott kiad. Ljubljana: Modrijan, 2017-. Zv. <1->, ilustr. ISBN 978-961-241-826-7, ISBN 978-961-241-827-4. [COBISS.SI-ID 290632704]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

5. SKRIBE-DIMEC, Darja. Transfer of high educational knowledge to lower levels of education : predavanje na Erasmus + (STA) Teaching staff mobility in the academic year 2019/20, University of Lapland, Rovaniemi, Finland, 11. 3. - 15. 3. 2020 (4 ure). [COBISS.SI-ID 22619139]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

6. Naravoslovna solnica : za učitelje, vzgojitelje in starše. SKRIBE-DIMEC, Darja (član uredniškega odbora 1997-). Ljubljana: Modrijan, 1996-. ISSN 1318-9670. [COBISS.SI-ID 61316864]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

7. LAMUT, Maja. Razvoj učbenikov za pouk naravoslovja v nižjih razredih osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Lamut], 2020. 78 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6336/. [COBISS.SI-ID 25254659]

Darija Skubic [17088]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

1. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. SKUBIC, Darija (član uredniškega odbora 2018-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. https://ojs.cepsj.si/index.php/cepsj. [COBISS.SI-ID 252707584]

2. KRNEL, Dušan, HODNIK, Tatjana (avtor, fotograf), KOKALJ, Tatjana, VRECL, Tanja, SKUBIC, Darija (urednik). Mlinček 2 : slovenščina, matematika in spoznavanje okolja za 2. razred osnovne šole. Delovni učbenik. 2. izd. Ljubljana: Modrijan, 2018-. ISBN 978-961-241-878-6. [COBISS.SI-ID 294303232]

 

Mentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

3. RAMADANI RASIMI, Teuta. Expressive and receptive semantic skills in hearing impaired children : doctoral thesis. Ljubljana: [T. Ramadani Rasimi], 2020. [XVI], 229 f., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6225/. [COBISS.SI-ID 16542723]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

4. TURUK, Vanda. Metode pomoči z umetnostjo kot podpora govornemu izražanju predšolskih otrok : magistrsko delo. Ljubljana: [V. Turuk], 2020. 97 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6175. [COBISS.SI-ID 12804425]

5. MOŠKERC, Anja. Otrokovo pripovedovanje zgodbe z nevronskim odzivom : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Moškerc], 2020. 73 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6424/. [COBISS.SI-ID 28854787]

6. TKALEC, Anja. Pripovedovanje zgodbe petletnih otrok z avtistično motnjo : magistrsko delo = Story-telling ability of five-year-old children with autism spectrum disorder. Ljubljana: [A. Tkalec], 2020. 66 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6241. [COBISS.SI-ID 19129859]

7. KOMOTAR, Maja. Razvijanje predbralnih in predpisalnih zmožnosti v predšolskem obdobju = Developing pre-reading and pre-writing skils in preschool period : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Komotar], 2020. 64 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6273/. [COBISS.SI-ID 20882179]

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

8. ŠUŠTAR, Petra. Pomen družinske pismenosti za razvoj in učenje govora predšolskih otrok : diplomsko delo. Ljubljana: [P. Šuštar], 2020. 75 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6197. [COBISS.SI-ID 13177091]

9. KVEDER, Jasna. Primerjava področja jezika v slovenskem kurikulumu za vrtce (1999) s področjem jezika v evropskih in neevropskih dokumentih : diplomsko delo. Ljubljana: [J. Kveder], 2020. 55 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6256/. [COBISS.SI-ID 20063747]

10. GRAŠIČ, Vid. Primerjava predbralnih in predpisalnih spretnosti slovenskih in danskih 5-letnih otrok : diplomsko delo. Ljubljana: [V. Grašič], 2020. 50 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6212. [COBISS.SI-ID 15663107]

11. VRTAČIČ, Tina. Pripovedovanje zgodb po kriteriju koherentnosti in kohezivnosti ter vpliv družinskega branja na govorno-jezikovni razvoj otrok : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Vrtačič], 2020. 42 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6168. [COBISS.SI-ID 12790857]

12. PROSEN, Urban. Verbalno nasilje v slovenskih vrtcih in osnovnih šolah : diplomsko delo. Ljubljana: [U. Prosen], 2020. 49 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6329. [COBISS.SI-ID 23254019]

13. KEROVEC DE MORAIS, Gaja. Vloga družinskega branja pri otrokovem pripovedovanju zgodbe : diplomsko delo. Ljubljana: [G. Kerovec de Morais], 2020. 47 str. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6338. [COBISS.SI-ID 25292803]

14. KOVAČ, Ana. Vloga knjižnice v vrtcu : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Kovač], 2020. 54 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6272. [COBISS.SI-ID 20861443]

15. ZUPAN, Irena. Zavedanje koncepta tiska pri otrocih, starih od 5 do 6 let : diplomsko delo. Ljubljana: [I. Zupan], 2020. 38 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6438. [COBISS.SI-ID 29756419]

 

Lektor

16. HABE, Katarina (urednik), SICHERL-KAFOL, Barbara (urednik). Glasba in avtizem. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2020. 136 str., ilustr. ISBN 978-961-253-256-7. [COBISS.SI-ID 304589568]

17. Naravoslovna solnica : za učitelje, vzgojitelje in starše. SKUBIC, Darija (lektor 2011-). Ljubljana: Modrijan, 1996-. ISSN 1318-9670. [COBISS.SI-ID 61316864]

 

 

Marko Slapar [18171]

 

Osebna bibliografija za leto 2020ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. DRINOVEC-DRNOVŠEK, Barbara, SLAPAR, Marko. Proper holomorphic curves attached to domains. Complex variables and elliptic equations. 2020, vol. 65, no. 3, str. 489-497. ISSN 1747-6933. https://doi.org/10.1080/17476933.2019.1585430, DOI: 10.1080/17476933.2019.1585430. [COBISS.SI-ID 18647129]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

2. SLAPAR, Marko. Huang, Xiaojun (1-RTG); Xiao, Ming (1-UCSD): A CR embedding problem for an algebraic Levi non-degenerate hypersurface into a hyperquadric. (English summary). - Geometric complex analysis, 185-198, Springer Proc. Math. Stat., 246, Springer, Singapore, 2018. MathSciNet : Mathematical Reviews on the Web. [Spletna izd.]. 2020, mr3923226. ISSN 2167-5163. http://www.ams.org/mathscinet/pdf/MR3923226.pdf. [COBISS.SI-ID 18928729]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

3. SLAPAR, Marko, FMF seminar za učitelje matematike, Fakulteta za matematiko in fiziko, Ljubljana, 31. januar - 1. februar 2020. Zakaj se prepiramo? : Ljubljana, 1. 2. 2020. [COBISS.SI-ID 18944601]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

4. PUNTAR, Janez. Parcialne diferencialne enačbe in pretok prometa : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Puntar], 2020. 40 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6350. [COBISS.SI-ID 25916931]

5. ŠPRINGER, Tina. Uporaba diferencialnih enačb pri mešanju tekočin : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Špringer], 2020. 43 str. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6208/. [COBISS.SI-ID 15062019]

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

6. FRANTAR, Špela. Kotne funkcije in potenčne vrste : diplomsko delo. Ljubljana: [Š. Frantar], 2020. V, 21 str., graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6381/. [COBISS.SI-ID 28020227]

7. LAVRIČ, Mija. Matrične norme : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Lavrič], 2020. 20 str. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6407. [COBISS.SI-ID 28289795]

 

Miha Slapničar [36796]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SLAPNIČAR, Miha, TOMPA, Valerija, GLAŽAR, Saša A., DEVETAK, Iztok, PAVLIN, Jerneja. Studentsʼ achievements in solving authentic tasks with 3D dynamic sub-microscopic animations about specific states of water and their transition. Acta chimica slovenica. [Spletna izd.]. 2020, vol. 67, no. 3, str. 904-915, ilustr., tabele. ISSN 1580-3155. https://journals.matheo.si/index.php/ACSi/article/view/5908, DOI: 10.17344/acsi.2020.5908. [COBISS.SI-ID 21168131]

2. SLAPNIČAR, Miha, RIZMAL, Darja, MANFREDA GOLOB, Brina. Pektinske mikrosfere inkapsuliranega eteričnega olja citrusov. Kemija v šoli in družbi. [Spletna izd.]. dec.-jan 2020, št. 1, 1 spletni vir (1 datoteka pdf (5 str.)), ilustr., graf. prikaza. ISSN 2385-989X. https://kemija.net/stevilke/227. [COBISS.SI-ID 17087747]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. SLAPNIČAR, Miha, DEVETAK, Iztok. Identification of specific pathway in solving task comprising redox reaction concepts at triple levels of chemical presentations among pre-service chemistry teachers. V: Excellence and innovation in chemistry teaching and learning : Abstract Book : Zoom Webinar. [S. l.]: [s. n.], 2020. Str. 124. http://www.weizmann.ac.il/conferences/ECRICE2020/sites/conferences.ECRICE2020/files/uploads/abstract_notebook_ecrice_2020.pdf. [COBISS.SI-ID 23255811]

4. SLAPNIČAR, Miha, VOŠNJAK, Matej, DEVETAK, Iztok. Principi zelene kemije s pektinsko mikrokapsulacijo eteričnih olj plodov limonovca (Citrus limon L.). V: PINTAR, Albin (ur.), et al. Zbornik povzetkov = Book of abstracts : Slovenski kemijski dnevi 2020 = 26th Annual Meeting of the Slovenian Chemical Society : 16.-18. september 2020, Portorož, Portorose, Slovenija. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo, 2020. Str. 147. ISBN 978-961-93849-7-8. [COBISS.SI-ID 29399043]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor - drugo

5. OKORN, Teja, MANFREDA GOLOB, Brina. Pektinske mikrosfere inkapsuliranega eteričnega olja citrusov : raziskovalna naloga. Ljubljana: Biotehniški izobraževalni center (BIC) Ljubljana, Gimnazija in Veterinarska šola: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2020. 66 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 16856067]

 

Somentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

6. TERAN, Gašper. Asociacije in odnos učencev osnovne šole do predmeta kemija = Elementary studentsʼ associations and attitudes towards chemistry : [diplomsko delo]. Ljubljana: [G. Teran], 2020. VIII, 31 str., [4] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6372/. [COBISS.SI-ID 27323139]

 

Helena Smrtnik Vitulić [21600]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. GERŠAK, Vesna, SMRTNIK VITULIĆ, Helena, PROSEN, Simona, STARC, Gregor, HUMAR, Iztok, GERŠAK, Gregor. Use of wearable devices to study activity of children in classroom : case study - learning geometry using movement. Computer communications. [Print ed.]. 15 Jan. 2020, vol. 150, str. 581-588, ilustr. ISSN 0140-3664. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140366419314343, DOI: 10.1016/j.comcom.2019.12.019. [COBISS.SI-ID 12802900]

2. SMRTNIK VITULIĆ, Helena, PROSEN, Simona. Vzgojiteljevo doživljanje in uravnavanje strahu = Preschool teachersʼ experience of fear and its regulation. Socialna pedagogika. jul. 2020, letn. 24, št. 1/2, str. 25-41, tabela. ISSN 1408-2942. [COBISS.SI-ID 26351619]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

3. RUBHOF, Ana. Izražanje veselja pri učencih v prvem in drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole = Students expressing joy in the first and second educational triads of primary school : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Rubhof], 2020. 79 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6310. [COBISS.SI-ID 22781699]

4. HVASTIJA, Alja. Spoznanja o delovanju možganov in nevromiti pri (bodočih) specialnih in rehabilitacijskih pedagogih : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Hvastija], 2020. VII, 104 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6243. [COBISS.SI-ID 19219715]

5. VESEL, Helena. Strategije uravnavanja strahu pri učiteljih razrednega pouka : magistrsko delo. Ljubljana: [H. Vesel], 2020. V, 67 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6253. [COBISS.SI-ID 19896835]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

6. DANILOVSKA, Sara. Prepoznavanje zgodnjih znakov disleksije pri predšolskih otrocih = Identifying early signs of dyslexia in preschool children : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Danilovska], 2020. 64 f., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6441/. [COBISS.SI-ID 29767683]

 

 

Zora Stančič [50972]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

1. JEGLIČ, Špela. Eko razmislek v grafičnem ustvarjanju : diplomsko delo. Ljubljana: [Š. Jeglič], 2020. 46 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6388. [COBISS.SI-ID 28093955]

 

Avtor dodatnega besedila

2. BARBORIČ VESEL, Nana (umetnik), DIJAK, Nuša (umetnik), GOVEKAR, Lucija (umetnik), GROBELŠEK, Zala (umetnik), HVASTIJA GAIA, Anaja (umetnik), JEGLIČ, Špela (umetnik), KAVČIČ, Ana (umetnik, oblikovalec ščitnega ovitka), KOZINA, Eva (umetnik), KRAJNC, Tina (umetnik), LUSKOVEC, Ira (umetnik), NAJVIRT, Anja (umetnik), PINTER, Lovro (umetnik), TUTA, Kaja (umetnik), ŽBOGAR, Anja (umetnik), et al. Zaključna razstava 4. letnika Oddelka za likovno pedagogiko 2019 / 2020 : Galerija UL PEF, Ljubljana, [junij] 2020. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2020. [62] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 21029123]

 

Somentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

3. MILIĆEVIĆ, Lena. Knjiga umetnika >>S(p)anje<< : diplomsko delo. Ljubljana: [L. Milićević], 2020. 39 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=120418. [COBISS.SI-ID 29408515]

 

 

Toma Strle [32198]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.03 Kratki znanstveni prispevek

1. STRLE, Toma. Does the task shape the mind or does the mind shape the task?. Constructivist Foundations. 2020, vol. 15, no. 3, str. 260-263. ISSN 1782-348X. https://constructivist.info/15/3/260. [COBISS.SI-ID 26052611]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. REBERNIK, Maša, STRLE, Toma. Experiencing the decision-making process to go jogging. V: GSCHWANDTNER, Laura (ur.). Proceedings of the MEi : CogSci Conference 2020. [14th] MEi: CogSci Conference, 2020 Online, Vienna, 18-20 June, 2020. Bratislava: Comenius University, 2020. Str. 89. ISBN 978-80-223-4948-2. https://www.meicogsci.eu/downloads/MEiCogSci-Conference-2020-Proceedings.pdf. [COBISS.SI-ID 22713603]

 

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

3. HAFNER, Miha, STRLE, Toma. Ali nevroni preraščajo pravo? : Nevroznanstveni seminar, Moderna galerija, Ljubljana, 8. november 2018. [COBISS.SI-ID 23351299]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

4. Analiza : časopis za kritično misel. STRLE, Toma (član uredniškega odbora 2016-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti, 1997-. ISSN 1408-2969. https://daf.splet.arnes.si/spletni-dostop/. [COBISS.SI-ID 67716608]

5. Frontiers in psychology. STRLE, Toma (član uredniškega odbora 2019-). Lausanne: Frontiers Research Foundation, 2010-. ISSN 1664-1078. https://www.frontiersin.org/journals/psychology#articles. [COBISS.SI-ID 519967513]

 

Katarina Susman [28552]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

1. DEVETAK, Iztok, ROZMAN, Lovro, SOPOTNIK, Maja, SUSMAN, Katarina, FON, Doroteja. Dotik narave 7. Učbenik za naravoslovje v 7. razredu osnovne šole = A természet érintése 7. Természettudomány tankönyv az általános iskola 7. osztálya számára. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2019-2020. 2 zv. (81; 160 str.), ilustr. ISBN 978-961-271-988-3, ISBN 978-961-271-999-9. [COBISS.SI-ID 301664768]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

2. Repozitorij o Solčavskem. SUSMAN (urednik 2015-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta; Solčava: Center RINKA, zavod za turizem in trajnostni razvoj, 2015-. ISSN 2463-7947. http://skala.pef.uni-lj.si/. [COBISS.SI-ID 281827584]

 

Recenzent

3. KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), HODNIK, Tatjana, KOKALJ, Tatjana, VRECL, Tanja. Mlinček 3 : slovenščina, matematika in spoznavanje okolja za 3. razred osnovne šole. Delovni učbenik. 2. izd. Ljubljana: Modrijan izobraževanje, 2020. 3 zv., ilustr. ISBN 978-961-7053-28-9, ISBN 978-961-7053-29-6, ISBN 978-961-7053-30-2. [COBISS.SI-ID 22142979]

 

Marjan Šimenc [12196]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

1. KOVAČ ŠEBART, Mojca (diskutant), ŠTEFANC, Damijan (diskutant), KRAMAR, Martin (diskutant), POTISK, Zorica (diskutant), MIHELIČ, Mojca (diskutant), KODELJA, Zdenko (diskutant), ŠIMENC, Marjan (diskutant). Okrogla miza s plenarno razpravo : okrogla miza na posvetu "Naj formativno spremljanje v osnovni šoli zavzame mesto ocenjevanja znanja?", Filozofska fakulteta UL, Ljubljana, 12. 2. 2020. [COBISS.SI-ID 3527255]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

2. Anthropos : časopis za psihologijo in filozofijo ter za sodelovanje humanističnih ved. ŠIMENC, Marjan (član uredniškega sveta 2013-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Društvo psihologov Slovenije: Slovensko filozofsko društvo, 1969-. ISSN 0587-5161. http://www.anthropos.si/si/kdo.html, https://www.dlib.si/results/?euapi=1&query='keywords%3danthropos'&pageSize=25. [COBISS.SI-ID 736516]

3. FNM : filozofska revija za učitelje filozofije, dijake in študente. ŠIMENC, Marjan (odgovorni urednik 1994-, član uredniškega odbora 1994-). Ljubljana: Državni izpitni center, 1998-. ISSN 1408-8274. [COBISS.SI-ID 79291136]

4. Metodički ogledi : časopis za filozofiju odgoja. ŠIMENC, Marjan (član uredniškega odbora 2010-). Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo, 1990-. ISSN 0353-765X. [COBISS.SI-ID 17195010]

5. Šolsko polje : revija za teorijo in raziskave vzgoje in izobraževanja. ŠIMENC, Marjan (urednik 2010-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja: Pedagoški inštitut, 2003-. ISSN 1581-6036. https://www.pei.si/zaloznistvo/solsko-polje/, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-QGFSTTZH, http://www.dlib.si/results/?query=%27srel%3d%C5%A0olsko+polje%27&pageSize=25. [COBISS.SI-ID 122842112]

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

6. HUNJET, Hana. Sodobni pogoji vzgoje in izobraževanja : diplomsko delo. Ljubljana: [H. Hunjet], 2020. 36 str. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6382/. [COBISS.SI-ID 28029443]

 

Somentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

7. KRAJNC, Laura. Kritika sodobne konstrukcije ženskosti in razumevanje ženskega notranjega sveta ter ciklov skozi medij kiparstva : diplomsko delo. Ljubljana: [L. Krajnc], 2020. 61 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6255/. [COBISS.SI-ID 20060419]

 

Recenzent

8. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. ŠIMENC, Marjan (recenzent 2015-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. https://ojs.cepsj.si/index.php/cepsj. [COBISS.SI-ID 252707584]

9. Dve domovini : razprave o izseljenstvu. ŠIMENC, Marjan (recenzent 2016-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Inštitut za slovensko izseljenstvo: = Institute for Slovene Emigration Research, 1990-. ISSN 0353-6777. http://twohomelands.zrc-sazu.si/sl/issues/items, https://www.dlib.si/results/?euapi=1&query=%27keywords%3ddve+domovini%27&pageSize=25&fformattypeserial=journal, http://www.sistory.si/11686/menu370. [COBISS.SI-ID 3025930]

 

Diskutant

10. Izobraževanje na daljavo - izkušnje za prihodnost? : spletna okrogla miza v obliki webinarja : 21. maj 2020. [COBISS.SI-ID 16814083]

 

Primož Šparl [23341]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. JOKANOVIĆ, Dušan, MIKLAVIČ, Štefko, MILIĆEVIĆ, Marina, ŠPARL, Primož. Domination in RoseWindow graphs. Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society. 2020, str. 1-18. ISSN 0126-6705. https://link.springer.com/article/10.1007/s40840-020-00960-5, DOI: 10.1007/s40840-020-00960-5. [COBISS.SI-ID 20862211]

2. ÇALIŞKAN, Cafer, MIKLAVIČ, Štefko, ÖZKAN, Sibel, ŠPARL, Primož. Efficient domination in cayley graphs of generalized dihedral groups. Discussiones mathematicae. Graph theory. 2020, str. 1-19, ilustr. ISSN 1234-3099. https://www.dmgt.uz.zgora.pl/publish/view_press.php?ID=23692, DOI: 10.7151/dmgt.2309. [COBISS.SI-ID 20024067]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

3. ŠPARL, Primož. Aboomahigir, E. (IR-TMUM); Nedela, R. (CZ-WSTB): Cubic Cayley graphs of girth at most 6 and their hamiltonicity. (English summary). - Acta Math. Univ. Comenian. (N.S.) 88 (2019), no. 2, 351-359. MathSciNet : Mathematical Reviews on the Web. [Spletna izd.]. 2020, mr3984652. ISSN 2167-5163. http://www.ams.org/mathscinet/pdf/MR3984652.pdf. [COBISS.SI-ID 18959961]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

4. Ars mathematica contemporanea. ŠPARL, Primož (član uredniškega odbora 2018-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov, 2008-. ISSN 1855-3966. https://amc-journal.eu/index.php/amc/issue/archive, http://amc.imfm.si/index.php/amc. [COBISS.SI-ID 239049984]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

5. ŠERE, Nina. Neodvisnostno število grafa : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Šere], 2020. VII, 65 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6371. [COBISS.SI-ID 27336195]

 

 

Vesna Štemberger [13904]

Osebna bibliografija za leto 2020

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

1. ŠTEMBERGER, Vesna, LEITINGER, Luka. Izboljševanje kakovosti učenja in poučevanja z vključevanjem gibanja in priprava učnega okolja : usposabljanje, Pedagoška fakulteta, UL, 23. junij 2020 (2 uri). [COBISS.SI-ID 21164035]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

2. Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje : [CJE]. ŠTEMBERGER, Vesna (član uredniškega odbora 2012-). [Tiskana izd.]. Zagreb: University of Zagreb, Faculty of teacher education: = Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet, 2011-. ISSN 1848-5189. http://ed.ufzg.hr/ojs/index.php/CJOE/index. [COBISS.SI-ID 18683400]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

3. PLUT, Anja. Analiza kolesarske aktivnosti in športno-vzgojnih kartonov učencev od 1. do 5. razreda OŠ Belokranjskega odreda Semič ter predlogi za vzpostavitev infrastrukture v občini Semič : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Plut], 2020. 48 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6236. [COBISS.SI-ID 17735939]

4. MIRTIČ DOLENEC, Primož. Efektivni čas pri pouku športa : magistrsko delo. Ljubljana: [P. Mirtič Dolenec], 2020. 77 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6237/. [COBISS.SI-ID 17818627]

5. TOMŠIČ, Barbara. Plezanje kot elementarni gibalni vzorec učencev, starih od 8 do 11 let : magistrsko delo. Ljubljana: [B. Tomšič], 2020. XI, 90 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6354/. [COBISS.SI-ID 26212867]

6. PROŠEK, Marika. Pogostost uporabe formativnega spremljanja pri predmetu šport na razredni stopnji = Frequency of formative assessment of physical education from grades 1 through 5 : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Prošek], 2020. 81 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6312. [COBISS.SI-ID 22823939]

 

Recenzent

7. VOGRINC, Janez (urednik, recenzent), DEVETAK, Iztok (urednik). Contemporary topics in education IV : part I. Ljubljana: Faculty of Education, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (230 str.)), ilustr. ISBN 978-961-253-254-3. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/CRSN/PhD/Education-IV_Part-I.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/6221/. [COBISS.SI-ID 14176771]

Veronika Šuligoj [38726]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ŠULIGOJ, Veronika, ŽAVBI, Roman, AVSEC, Stanislav. Interdisciplinary critical and design thinking. International journal of engineering education. 2020, vol. 36, no. 1a, str. 84-95. ISSN 0949-149X. https://www.ijee.ie/latestissues/Vol36-1A/07_ijee3858.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/6159/. [COBISS.SI-ID 12778825]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

2. AVSEC, Stanislav, ŠULIGOJ, Veronika. Praktična uporaba snovalskega razmišljanja : usposabljanje, Pedagoška fakulteta, UL, 14. 7. 2020 (8 ur). [COBISS.SI-ID 22610435]

3. AVSEC, Stanislav, ŠULIGOJ, Veronika. Praktična uporaba snovalskega razmišljanja : usposabljanje, Pedagoška fakulteta, UL, 7. 7. 2020 (8 ur). [COBISS.SI-ID 22609667]

4. AVSEC, Stanislav, ŠULIGOJ, Veronika. Snovalsko razmišljanje (design thinking) v visokošolskem prostoru : usposabljanje, Pedagoška fakulteta, UL, 3. 7. 2020 (8 ur). [COBISS.SI-ID 22578435]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Somentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

5. JANEŽIČ, Petra. Didaktične igrače v povezavi z gozdno pedagogiko pri otrocih, starih 2-4 leta : diplomsko delo. Ljubljana: [P. Janežič], 2020. IX, 89 str., IV, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6420/. [COBISS.SI-ID 28768515]

6. JENSTERLE, Ema. Izkustveno učenje predšolskih otrok s pomočjo svetlobne table : diplomsko delo. Ljubljana: [E. Jensterle], 2020. VI, 61 str., XXIV, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6401/. [COBISS.SI-ID 28186627]

7. VRANKAR, Urša. Konstruiranje z odpadno embalažo pri otrocih, starih od 1 do 2 leti : diplomsko delo. Ljubljana: [U. Vrankar], 2020. VIII, 50, V str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6450. [COBISS.SI-ID 30619907]

8. RADELJ, Barbara. Razvijanje fine motorike pri otrocih s posebnimi potrebami s pomočjo različnega materiala, starih 3-4 let : diplomsko delo. Ljubljana: [B. Radelj], 2020. IX f., 84 str., V str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6307/. [COBISS.SI-ID 22472195]

9. ZAJEC, Ana. Spodbujanje ustvarjalnosti 5-6 let starih otrok s pomočjo igralnega materiala : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Zajec], 2020. VIII, 87, V str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6330. [COBISS.SI-ID 23377155]

10. KONČAR, Patricija. Tehnične dejavnosti v okviru gozdne pedagogike pri otrocih starih 3-6 let : diplomsko delo. Ljubljana: [P. Končar], 2020. X, 131 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6248. [COBISS.SI-ID 19589635]

11. ŠKRLEP, Maja. Tehnološko opismenjevanje otrok, starih 5-6 let, v okviru dejavnosti tehniškega kotička : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Škrlep], 2020. VII, 74 str., VI, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6291. [COBISS.SI-ID 21408771]

12. DOLANC, Alenka. Ustvarjalno delo otrok, starih 4-5 let, pri konstruiranju s pomočjo lesnih polizdelkov : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Dolanc], 2020. X f., 71 str., XIII str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6308/. [COBISS.SI-ID 22467587]

13. ČARMAN, Anja. Vključevanje nestrukturiranega materiala v starostno skupino 1-2 leti : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Čarman], 2020. IX, 87 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6250. [COBISS.SI-ID 19716611]

 

Darja Tadič [52474]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.25 Drugi sestavni deli

1. TADIČ, Darja. Halo? Dezinstitucionalizacija?. Kralji ulice : prvi slovenski časopis za brezdomstvo in sorodna socialna vprašanja. [Tiskana izd.]. mar. 2020, št. 166, str. 16. ISSN 1854-2654. [COBISS.SI-ID 12829001]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

2. MARUSSIG, Špela. (Ne)zaposlovanje žensk z izkušnjo prestajanja kazni zapora = (Un)employability of incarcerated women after their release : magistrsko delo. Ljubljana: [Š. Marussig], 2020. 75 str. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6240. [COBISS.SI-ID 19024131]

 

Simona Tancig [04007]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. TANCIG, Simona. Raziskave digitalizacije branja in pisanja ter medijske večopravilnosti - kakšne so spremembe na kognitivnem, čustveno-socialnem in nevrološkem področju ter v učnih dosežkih?. V: ŽAGAR, Igor Ž. (ur.), MLEKUŽ, Ana (ur.). Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju : mednarodni vidiki vzgoje in izobraževanja : [večavtorska znanstvena monografija]. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2020. Str. 229-247, 373-375. Digitalna knjižnica, Dissertationes, 39. ISBN 978-961-270-324-0, ISBN 978-961-270-325-7. https://www.pei.si/ISBN/978-961-270-324-0.pdf. [COBISS.SI-ID 28055043]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

2. TANCIG, Simona. Edukacijska nevroznanost in specifične učne težave pri matematiki - primanjkljaji, diagnostično ocenjevanje in intervencijski programi. V: KAVKLER, Marija (ur.), KOŠAK BABUDER, Milena (ur.). Kompleksnost težav pri učenju matematike - kakovostno poučevanje in intenzivna obravnava. 1. natis. Ljubljana: Društvo Bravo - društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami, 2020. Str. 35-56, ilustr. ISBN 978-961-94976-0-9. [COBISS.SI-ID 19062019]

 

Veronika Tašner [31048]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

1. LESKOŠEK, Vesna (diskutant), FILIPČIČ, Katja (diskutant), MEŠL, Nina (diskutant), TAŠNER, Veronika (diskutant, drugo). Zaščita otrok pred nasiljem in zanemarjanjem v Sloveniji : pogovor o knjigi v organizaciji Slovensko sociološko društvo, Trubarjeva hiša literature, Ljubljana, 22. 1. 2020. [COBISS.SI-ID 5285733]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

2. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. TAŠNER, Veronika (gostujoči urednik 2017, področni urednik 2018-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. https://ojs.cepsj.si/index.php/cepsj. [COBISS.SI-ID 252707584]

3. DEVJAK, Tatjana (urednik), GABER, Slavko (urednik), BERČNIK, Sanja (urednik), TAŠNER, Veronika (urednik). "Vsak otrok si zasluži najboljšega učitelja" : Cveta Razdevšek Pučko. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2020. 256 str., ilustr. ISBN 978-961-253-253-6. [COBISS.SI-ID 304670208]

 

Avtor dodatnega besedila

4. ANTIĆ GABER, Milica, DIMITROVSKI, Bojana (ilustrator), UGRINOVIĆ, Ana (urednik). Nepozabne : ženske, ki so premikale meje našega sveta. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020. 239 str., ilustr. ISBN 978-961-01-5772-4. [COBISS.SI-ID 25910531]

 

Bea Tomšič Amon [19727]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

1. TOMŠIČ AMON, Bea. Transmedia narratives in education : the potentials of multisensory emotional arousal in teaching and learning contexts. V: PEÑA ACUÑA, Beatriz (ur.). Narrative transmedia. London: IntechOpen, cop. 2020. Str. 45-70, ilustr. ISBN 978-1-78985-685-9. DOI: 10.5772/intechopen.88168. [COBISS.SI-ID 12809289]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

2. TOMŠIČ AMON, Bea (avtor, fotograf). Likovna umetnost 7 : učbenik za likovno umetnost v sedmem razredu osnovne šole. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020. 56 str., ilustr. ISBN 978-961-01-5572-0. [COBISS.SI-ID 304151296]

3. TOMŠIČ AMON, Bea. Likovna umetnost 8 : učbenik za likovno umetnost v osmem razredu osnovne šole. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020. 56 str., ilustr. ISBN 978-961-01-5571-3. [COBISS.SI-ID 304151040]

4. TOMŠIČ AMON, Bea, KOMELJ, Milček. Likovni pogledi : učbenik za likovno snovanje v 1. letniku gimnazije. 2. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020. 143 str., ilustr. ISBN 978-961-01-1328-7. [COBISS.SI-ID 18401027]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

5. TOMŠIČ AMON, Bea. Aquitectura y patrimonio : investigaciones desde la Educación Artística y la formación del profesorado : [predavanje v okviru] ERASMUS+ Teaching Staff Mobility, academic year 2019/2020, Facultad de Bellas Artes UGR - Universidad de Granada, España, 27. 1. 2020 - 31. 1. 2020 (8 ur). [COBISS.SI-ID 12808777]

6. TOMŠIČ AMON, Bea. La investigación en Educación Artística en Eslovenia : [predavanje v okviru] ERASMUS+ Teaching Staff Mobility, academic year 2019/2020, Facultad de Bellas Artes UGR - Universidad de Granada, España, 27. 1. 2020 - 31. 1. 2020 (8 ur). [COBISS.SI-ID 12808521]

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

7. TOMŠIČ AMON, Bea. Likovna umetnost v 7. in 8. razredu : predavanje na Strokovnem srečanju za učitelje v osnovni šoli, Od branja do znanja - mit ali rešitev?, hotel Thermana Park, Laško, 7. 3. 2020. [COBISS.SI-ID 12841289]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

8. AR : arhitektura, raziskave. TOMŠIČ AMON, Bea (član uredniškega odbora 2013-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo, 2001-. ISSN 1580-5573. http://www.fa.uni-lj.si/default.asp?id=2577. [COBISS.SI-ID 111220736]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

9. PLESNIČAR, Ksaverija. Likovno izražanje kot odsev intrapersonalne komunikacije : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Plesničar], 2020. 77, XV str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6346. [COBISS.SI-ID 25530115]

10. MIHELIČ, Gašper. Otroški likovni razvoj pod drobnogledom : magistrsko delo. Ljubljana: [G. Mihelič], 2020. 115 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 28292867]

11. ŽAGAR, Katja. Razlike v likovni ustvarjalnosti med spoloma v 5. razredu osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Žagar], 2020. 101, [2] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6172. [COBISS.SI-ID 12801353]

 

Gregor Torkar [23553]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. TORKAR, Gregor, DEBEVEC, Vanja, JOHNSON, Bruce, MANOLI, Constantinos. Assessing childrenʼs environmental worldviews and concerns. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. 2020, vol. , no. , 15 str. (pdf), tabele, graf. prikazi. ISSN 2232-2647. https://www.cepsj.si/index.php/cepsj/article/view/793/401, DOI: 10.26529/cepsj.793. [COBISS.SI-ID 12838729]

2. TORKAR, Gregor, ŠORGO, Andrej. Evolutionary content knowledge, religiosity and educational background of Slovene preschool and primary school pre-service teachers. Eurasia journal of mathematics, science and technology education. 2020, vol. 16, iss. 7, str. 1-13. ISSN 1305-8223. https://www.ejmste.com/download/evolutionary-content-knowledge-religiosity-and-educational-background-of-slovene-preschool-and-7991.pdf, DOI: 10.29333/ejmste/7991. [COBISS.SI-ID 25212424]

3. KLOFUTAR, Špela, JERMAN, Janez, TORKAR, Gregor. Direct versus vicarious experiences for developing childrenʼs skills of observation in early science education. International journal of early years education. 2020, vol. 28, no. , str. 18 str. (pdf), ilustr., tabele. ISSN 1469-8463. https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/09669760.2020.1814214?needAccess=true, DOI: 10.1080/09669760.2020.1814214. [COBISS.SI-ID 27386371]

4. GNIDOVEC, Tanja, ŽEMLJA, Mojca, DOLENEC, Andreja, TORKAR, Gregor. Using augmented reality and the structure - behavior - function model to teach lower secondary school students about the human circulatory system. Journal of science education and technology. 2020, vol. 29, issue , 11 str. (pdf), ilustr., tabele. ISSN 1573-1839. https://link.springer.com/article/10.1007/s10956-020-09850-8, DOI: 10.1007/s10956-020-09850-8. [COBISS.SI-ID 27444739]

5. PRAPROTNIK, Luka, TORKAR, Gregor. Razumevanje pojma prehranjevalna veriga med bodočimi učitelji. Pedagoška obzorja : časopis za didaktiko in metodiko. 2020, letn. 35, št. 2, str. 114-125, ilustr. ISSN 0353-1392. [COBISS.SI-ID 21277443]

6. TORKAR, Gregor, FABIJAN, Tina, BOGNER, Franz X. Studentsʼ care for dogs, environmental attitudes, and behaviour. Sustainability. Feb. 2020, vol. 12, issue 4, 10 str. (pdf). ISSN 2071-1050. https://www.mdpi.com/2071-1050/12/4/1317, http://pefprints.pef.uni-lj.si/6171/, DOI: 10.3390/su12041317. [COBISS.SI-ID 12799817]

7. BEZELJAK, Petra, SCHEUCH, Martin, TORKAR, Gregor. Understanding of sustainability and education for sustainable development among pre-service biology teachers. Sustainability. 2020, vol. 12, issue 17, 16 str. (pdf), ilustr., tabele, graf. prikazi. ISSN 2071-1050. https://www.mdpi.com/2071-1050/12/17/6892, DOI: 10.3390/su12176892. [COBISS.SI-ID 27377411]

 

1.04 Strokovni članek

8. REPOVŽ, Polonca, TORKAR, Gregor. Kaj vedo predšolski otroci o ekologiji gozdnih živali. Naravoslovna solnica : za učitelje, vzgojitelje in starše. zima 2020, letn. 24, št. 2, str. 10-12, ilustr., tabela, graf. prikaza. ISSN 1318-9670. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6204. [COBISS.SI-ID 12830025]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

9. TORKAR, Gregor. Barbara Bajd: Gremo na morsko obalo. Založba Hart, Ljubljana, 2020, prenovljena izdaja. Naravoslovna solnica : za učitelje, vzgojitelje in starše. pomlad 2020, letn. 24, št. 3, str. 39, ilustr. ISSN 1318-9670. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6246. [COBISS.SI-ID 18697475]

 

1.25 Drugi sestavni deli

10. TORKAR, Gregor. Šolski vrt : okras ali učilnica na prostem?. V: Rokusova centrifuga. [Ljubljana]: Rokus Klett. https://rokusova-centrifuga.si/2020/01/30/solski-vrt-okras-ali-ucilnica-na-prostem/. [COBISS.SI-ID 12792905]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

11. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. TORKAR, Gregor (član uredniškega odbora 2018-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. https://ojs.cepsj.si/index.php/cepsj. [COBISS.SI-ID 252707584]

12. Dedi : enciklopedija naravne in kulturne dediščine na Slovenskem. TORKAR, Gregor (član uredniškega odbora 2009-). [S. l.: s. n.], 2009-. ISSN 1855-8739. http://www.dedi.si. [COBISS.SI-ID 250341632]

13. European journal of health and biology education. TORKAR, Gregor (član uredniškega odbora 2016-). Amsterdam: Lectito journals, 2012-. http://www.lectitojournals.com/european-journal-of-health-and-biology-education. [COBISS.SI-ID 10991945]

14. International journal of educational methodology. TORKAR, Gregor (član uredniškega odbora 2016-). Reno, NV: Tayfun Yagar, 2015-. ISSN 2469-9632. http://www.ijem.com/. [COBISS.SI-ID 11549769]

15. Journal for nature conservation. TORKAR, Gregor (član uredniškega odbora 2015-). Jena: Elsevier, [199?]-. ISSN 1617-1381. http://www.sciencedirect.com/science/journal/16171381. [COBISS.SI-ID 336635]

16. National geographic. Slovenija. TORKAR, Gregor (član uredniškega odbora 2020-). Ljubljana: Rokus, 2006-Ljubljana: Rokus, 2006-2008Ljubljana: Rokus Klett, 2009-. ISSN 1854-4851. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-ICOOAPNE. [COBISS.SI-ID 225874688]

17. Repozitorij o Solčavskem. TORKAR, Gregor (urednik 2015-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta; Solčava: Center RINKA, zavod za turizem in trajnostni razvoj, 2015-. ISSN 2463-7947. http://skala.pef.uni-lj.si/. [COBISS.SI-ID 281827584]

18. Varstvo narave : revija za teorijo in prakso varstva naravne dediščine. TORKAR, Gregor (član uredniškega odbora 2007-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine, 1962-. ISSN 0506-4252. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-KTOLY9PX. [COBISS.SI-ID 6433794]

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

19. GLAVINA, Nika. Razumevanje jamskih ekosistemov pri učencih v osnovni šoli : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Glavina], 2020. VIII, 79 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6194. [COBISS.SI-ID 12835913]

20. TAVČAR, Mojca. Šolski vrt pri poučevanju bioloških vsebin = School garden for teaching biology contents : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Tavčar], 2020. VIII, 77 str., [5] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6258/. [COBISS.SI-ID 20073987]

21. KALC, Nina. Uporaba pojmovnih zemljevidov za poučevanje naravoslovja v 6. razredu osnovne šole = Concept maps at science lessons in the sixth grade of elementary school : magistrsko delo. Ilirska Bistrica: [N. Kalc], 2020. VI, 55 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6380/. [COBISS.SI-ID 28013059]

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

22. POŽUN, Katja. Dejavnosti z rastlinami v predšolskem obdobju : pogled vzgojitelja : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Požun], 2020. 71 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6368/. [COBISS.SI-ID 27313923]

23. KOLAR, Matjaž. Model izkustvenega učenja o živalih, do katerih imamo pogosto predsodke : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Kolar], 2020. 41 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6421. [COBISS.SI-ID 28780291]

24. POGLAJEN, Heda. Pomen konjev in jahanja za predšolske otroke : diplomsko delo. Ljubljana: [H. Poglajen], 2020. V f., 33 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6366. [COBISS.SI-ID 27314435]

25. SERNEL, Nina. Spodbujanje natančnejšega naravoslovnega opazovanja in razvoj grafomotorike s pomočjo namizne igre v vrtcu : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Sernel], 2020. 54 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6395/. [COBISS.SI-ID 28116483]

 

Oseba, ki intervjuva

26. BOŽIĆ, Nikola (intervjuvanec). Petnica - "Korak v znanost" : model dobre prakse izobraževanja nadarjenih = Petnica - " A step in science" : good practice model for the gifted and talented education. Vzgoja in izobraževanje : revija za teoretična in praktična vprašanja vzgojno izobraževalnega dela. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 51, št. 1/2, str. 42-44, avtorj. portret. ISSN 0350-5065. [COBISS.SI-ID 12814409]

 

Nadica Turnšek [18696]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

1. ČOPAR, Nika. Otroci raziskujejo zgodovino in simbole našega kraja : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Čopar], 2020. 35 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6232/. [COBISS.SI-ID 17186051]

2. RAHIJA, Nina. Participacija otrok : naša niša je postala mavrično gnezdo : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Rahija], 2020. 52 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6439. [COBISS.SI-ID 29788163]

 

Bernarda Urankar [22137]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. URANKAR, Bernarda, JAMŠEK, Janez. Učenje na daljavo : spletno učenje v osnovnošolskem tehniškem izobraževanju - pedagoška praksa = Distance learning : online learning in primary school technology education - teaching practice. V: ŽEMVA, Andrej (ur.), TROST, Andrej (ur.). Zbornik devetindvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2020 = Proceedings of the Twenty-ninth International Electrotechnical and Computer Science Conference ERK 2020. ERK 2020, Portorož, Slovenija, 21.-22. september 2020. Ljubljana: Slovenska sekcija IEEE: = Slovenian Section IEEE, 2020. Str. 438-442, ilustr., tabeli. Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference (Online), 29. ISSN 2591-0442. https://erk.fe.uni-lj.si/2020/papers/urankar(ucenje_na).pdf. [COBISS.SI-ID 29982979]

 

Milena Valenčič-Zuljan [11436]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. PLEŠEC GASPARIČ, Romina, VALENČIČ ZULJAN, Milena, KALIN, Jana. Obrnjeno učenje in poučevanje kot priložnost za inovativno in prožno izvajanje učnih oblik v visokošolskem izobraževanju. Revija za elementarno izobraževanje. [Tiskana izd.]. jul. 2020, letn. 13, posebna št., str. 51-79. ISSN 1855-4431. http://rei.pef.um.si/images/Izdaje_revije/2020/special/REI_vol13_special_issue.pdf. [COBISS.SI-ID 25386755]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

2. PLEŠEC GASPARIČ, Romina, VALENČIČ ZULJAN, Milena. Kako s posnetkom učne ure vzpodbujati miselno aktivnost učencev pri njihovem samostojnem učenju na daljavo? = How to facilitate student cognitive engagement in their independent distance learning. V: CENCIČ, Majda (ur.), et al. Zbornik povzetkov Strokovne konference Spodbujanje učinkovitega učenja : Koper, 26. avgust 2020 = Abstracts of the Professional Conference Developing Effective Learning : Koper, 26 August 2020. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2020. Str. 44. ISBN 978-961-293-001-1. [COBISS.SI-ID 29172227]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

3. ZULJAN, Darjo, PEJIĆ PAPAK, Petra, VALENČIČ ZULJAN, Milena. Raziskovalni pouk ob mikroskopiranju v kontekstu medpredmetnega sodelovanja učiteljev. V: VOLK, Marina (ur.), et al. Medpredmetno povezovanje : pot do uresničevanja vzgojno-izobraževalnih ciljev = Cross-curricular integration : the path to the realisation of educational goals. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2020. Str. 179-195, tabele. Knjižnica Ludus, 25. ISBN 978-961-293-012-7. ISSN 2536-1937. [COBISS.SI-ID 30764803]

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.01 Znanstvena monografija

4. FELDA, Darjo, COTIČ, Mara, ČERNILEC, Boris, ŽAKELJ, Amalija, VALENČIČ ZULJAN, Milena. Effectiveness of the learning environment : findings of monitoring mathematics lessons. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, cop. 2020. 116 str., graf. prikazi. Studien zur Schulpädagogik, Bd. 90. ISBN 978-3-339-11730-4. ISSN 1435-6538. [COBISS.SI-ID 24712707]

5. VALENČIČ ZULJAN, Milena, KALIN, Jana. Učne metode in razvoj učiteljeve metodične kompetence. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2020. 232 str., ilustr. ISBN 978-961-253-262-8. [COBISS.SI-ID 22908419]

 

2.05 Drugo učno gradivo

6. VALENČIČ ZULJAN, Milena, PLEŠEC GASPARIČ, Romina. Pedagogy and didactics : study materials for didactics. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2020. 30 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 12832841]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

7. International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education. VALENČIČ ZULJAN, Milena (član uredniškega odbora 2017-). Vranje: The Association for the Development of Science, Engineering and Education, 2013-. ISSN 2334-847X. [COBISS.SI-ID 11436617]

8. Istraživanja u pedagogiji. VALENČIČ ZULJAN, Milena (član uredniškega sveta 2011-). Beograd: Srpska akademija obrazovanja; Vršac: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača "Mihailo Palov", 2011-. ISSN 2217-7337. http://research.rs/. [COBISS.SI-ID 268028167]

9. Revija za elementarno izobraževanje. VALENČIČ ZULJAN, Milena (član uredniškega odbora 2015-). [Tiskana izd.]. Maribor: Pedagoška fakulteta, 2008-. ISSN 1855-4431. http://rei.pef.um.si/index.php/en/, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-FXP3ADFT, http://rei.pef.um.si/index.php/sl/. [COBISS.SI-ID 239555072]

10. Školski vjesnik : časopis za pedagoška i školska pitanja. VALENČIČ ZULJAN, Milena (član uredniškega odbora 2014-). Split: Hrvatski pedagoško književni zbor - Ogranak Split, 1952-. ISSN 0037-654X. https://hrcak.srce.hr/skolski-vjesnik. [COBISS.SI-ID 5240834]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

11. KLADNIK, Tanja. Izkušnje učiteljev osnovnih šol v Sloveniji s prilagojenim programom z izvajanjem didaktično- metodične diferenciacije in individualizacije : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Kladnik], 2020. XII, 98 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6186. [COBISS.SI-ID 12818249]

12. SEČNIK, Anja. Pomen vzgojiteljeve rezilientnosti za njegov profesionalni razvoj : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Sečnik], 2020. 82 f., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6405/. [COBISS.SI-ID 28253955]

13. LAMPREČNIK, Petra. Profesionalni razvoj učiteljev kombiniranega pouka v kompetenci načrtovanja in izvajanja učnih metod in učnih oblik : magistrsko delo. Ljubljana: [P. Lamprečnik], 2020. 78 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6436/. [COBISS.SI-ID 29402627]

14. HABJAN, Ana. Stališča in izkušnje učencev glede domačih nalog pri matematiki v 3. triletju osnovne šole = Attitudes and experiences of the third triad of elementary school students with mathematical homework : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Habjan], 2020. 136 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6184. [COBISS.SI-ID 12817225]

 

Recenzent

15. Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education. VALENČIČ ZULJAN, Milena (recenzent 2009-). Amasya: Amasya University, Faculty of Education, Department of Science Education, 2009-. ISSN 1306-3049. http://www.eurasianjournals.com/index.php/ejpce. [COBISS.SI-ID 9569865]

16. Gender and education. VALENČIČ ZULJAN, Milena (recenzent 2016-). Abingdon: Carfax, 1989-. ISSN 0954-0253. [COBISS.SI-ID 22871]

17. RAKOVEC, Lucija, BEVC, Vera (sodelavec pri raziskavi), ČUK, Andreja (sodelavec pri raziskavi), KUMER, Irena (sodelavec pri raziskavi), PRINČIČ RÖHLER, Alica (sodelavec pri raziskavi), RUPAR, Brigita (sodelavec pri raziskavi), SKVARČ, Mariza (sodelavec pri raziskavi), ŠTRASER, Nevenka (sodelavec pri raziskavi), ZAJC, Sonja (sodelavec pri raziskavi), DOLGAN, Katarina (sodelavec pri raziskavi), DOLINAR, Mojca (sodelavec pri raziskavi), KERIN, Mihaela (sodelavec pri raziskavi), MRŠNIK, Sandra (sodelavec pri raziskavi), NEDELJKO, Nada (sodelavec pri raziskavi), NOVAK, Leonida (sodelavec pri raziskavi), NOVAK, Marta (sodelavec pri raziskavi), PODBORNIK, Katarina (sodelavec pri raziskavi), VRŠIČ, Vesna (sodelavec pri raziskavi), ANDRIN, Alenka (sodelavec pri raziskavi), CAJHEN, Simona (sodelavec pri raziskavi), KABAJ BAVDAŽ, Nataša (sodelavec pri raziskavi), KAČ, Liljana (sodelavec pri raziskavi), KOGOJ, Berta (sodelavec pri raziskavi), KOVAČIČ, Maja (sodelavec pri raziskavi), LESNIČAR, Barbara (sodelavec pri raziskavi), RAMŠAK, Suzana (sodelavec pri raziskavi), ŠEČEROV, Neva (sodelavec pri raziskavi), VOLČANŠEK, Susanne (sodelavec pri raziskavi), DEUTSCH, Tomi (sodelavec pri raziskavi). Končno poročilo uvajanja in spremljanja tujega jezika v 2. in 3. razredu osnovne šole : šolska leta 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018. Spletna izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (60 str.)), ilustr. ISBN 978-961-03-0468-5. https://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/_Koncno_vmesno_porocilo/. [COBISS.SI-ID 303490304]

Tomaž Vec [25477]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

1. KOMPARE, Alenka (avtor, fotograf), STRAŽIŠAR, Mihaela, DOGŠA, Irena (avtor, fotograf), VEC, Tomaž (avtor, fotograf), CURK, Janina (avtor, fotograf). Uvod v psihologijo. Učbenik za psihologijo v 2. letniku gimnazijskega in srednjega tehniškega oz. strokovnega izobraževanja. 1. prenovljena izd. Ljubljana: DZS, 2020. 200 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0108-3. [COBISS.SI-ID 25075203]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

2. Šolsko svetovalno delo : revija za svetovalne delavce v vrtcih, šolah in domovih. VEC, Tomaž (član uredniškega odbora 2010-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1996-. ISSN 1318-8267. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-MB4OY7UN. [COBISS.SI-ID 58450432]

 

Alenka Vidrih [38902]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

1. VIDRIH, Alenka, HRAM, Ana, POŠTUVAN, Vita. The treatment of anorexia nervosa and bulimia nervosa among female adolescents aged 18-21 using intertwined arts therapies. V: HOGAN, Susan (ur.). Arts therapies and gender issues : international perspectives on research. London; New York: Routledge, 2020. Str. 210-227, tabele. International research in the arts therapies. ISBN 978-0-8153-5869-5. [COBISS.SI-ID 12577097]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

2. ROKVIĆ PINTERIČ, Ana. Psihodrama in teorija vlog = Psychodrama and role theory : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Rokvić Pinterič], 2020. 155 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6306/. [COBISS.SI-ID 22488579]

3. DOMINKO, Anja. Učinki dramskega pristopa k poučevanju predmeta Angleščina v tretjem razredu osnovne šole = Effects of using the drama approach to teaching English to third graders : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Dominko], 2020. 109 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6264/. [COBISS.SI-ID 20640515]

 

Umetnik

4. Neke noči neke deklice nekje umirajo : koreopoezija - predpremiera festivalske produkcije : Lutkovno gledališče Maribor, 3. 9. 2020. [COBISS.SI-ID 25297667]

 

Režiser

5. Neke noči neke deklice nekje umirajo : koreopoezija - predpremiera festivalske produkcije : Lutkovno gledališče Maribor, 3. 9. 2020. [COBISS.SI-ID 25297667]

 

Drugo

6. Neke noči neke deklice nekje umirajo : koreopoezija - predpremiera festivalske produkcije : Lutkovno gledališče Maribor, 3. 9. 2020. [COBISS.SI-ID 25297667]

 

 

Luka Vinko [53104]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. VINKO, Luka, DELANEY, Seamus, DEVETAK, Iztok. Teachersʼ opinions about the effect of chemistry demonstrations on studentsʼ interest and chemistry knowledge. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. [Tiskana izd.]. 2020, vol. 10, no. 2, str. 9-25, tabele. ISSN 1855-9719. https://ojs.cepsj.si/index.php/cepsj/article/view/893/404, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6286, DOI: 10.26529/cepsj.893. [COBISS.SI-ID 20949251]

 

 

Janez Vogrinc [23750]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. LOBODA, Maruša, BEDEK, Nika, ŽERAK, Urška, JURIŠEVIČ, Mojca, VOGRINC, Janez. Stališča študentov pedagoških smeri do nadarjenih in njihovega izobraževanja. Pedagoška obzorja : časopis za didaktiko in metodiko. 2020, letn. 35, št. 1, str. 3-20. ISSN 0353-1392. [COBISS.SI-ID 12828233]

2. DEVJAK, Tatjana, PODGORNIK, Vesna, BERČNIK, Sanja, VOGRINC, Janez. Importance of a positive climate for conducting self-evaluation in kindergarten. Pedagoška obzorja : časopis za didaktiko in metodiko. 2020, letn. 35, št. 1, str. 21-41. ISSN 0353-1392. [COBISS.SI-ID 12828489]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

3. BEDEK, Nika, LOBODA, Maruša, ŽERAK, Urška, VOGRINC, Janez, JURIŠEVIČ, Mojca. Mentalne reprezentacije študentov pedagoških smeri do nadarjenih in njihovega izobraževanja. V: ŽAGAR, Igor Ž. (ur.), MLEKUŽ, Ana (ur.). Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju : mednarodni vidiki vzgoje in izobraževanja : [večavtorska znanstvena monografija]. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2020. Str. 157-172, 364-366, ilustr., tabele. Digitalna knjižnica, Dissertationes, 39. ISBN 978-961-270-324-0, ISBN 978-961-270-325-7. https://www.pei.si/ISBN/978-961-270-324-0.pdf. [COBISS.SI-ID 28039171]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

4. VOGRINC, Janez. Nacionalno preverjanje znanja v slovenski osnovni šoli. V: DEVJAK, Tatjana (ur.), et al. "Vsak otrok si zasluži najboljšega učitelja" : Cveta Razdevšek Pučko. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2020. Str. 185-197, tabele. ISBN 978-961-253-253-6. [COBISS.SI-ID 15716611]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

5. VOGRINC, Janez. Introduction. V: Building bridges IV : giving voice to knowledge : online access to conference materials. [S. l.]: [s. n.], 2020. 1 str. http://bbiv.org/2020/05/dr-vogrin/. [COBISS.SI-ID 18632451]

6. VOGRINC, Janez. Editorial. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. [Tiskana izd.]. 2020, vol. 10, no. 2, str. 5-7. ISSN 1855-9719. https://ojs.cepsj.si/index.php/cepsj/article/view/945/403, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6284, DOI: 10.26529/cepsj.945. [COBISS.SI-ID 21150211]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

7. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. VOGRINC, Janez (gostujoči urednik 2020, član uredniškega odbora 2011-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. https://ojs.cepsj.si/index.php/cepsj. [COBISS.SI-ID 252707584]

8. VOGRINC, Janez (urednik, recenzent), DEVETAK, Iztok (urednik). Contemporary topics in education IV : part I. Ljubljana: Faculty of Education, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (230 str.)), ilustr. ISBN 978-961-253-254-3. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/CRSN/PhD/Education-IV_Part-I.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/6221/. [COBISS.SI-ID 14176771]

9. Pedagoška obzorja : časopis za didaktiko in metodiko. VOGRINC, Janez (član uredniškega odbora 2015-). Novo mesto: Pedagoška obzorja; Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 1986-. ISSN 0353-1392. http://www.pedagoska-obzorja.si/revija/, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-23C8HSMS. [COBISS.SI-ID 1142020]

10. Revija za elementarno izobraževanje. VOGRINC, Janez (član uredniškega odbora 2017-). [Tiskana izd.]. Maribor: Pedagoška fakulteta, 2008-. ISSN 1855-4431. http://rei.pef.um.si/index.php/en/, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-FXP3ADFT, http://rei.pef.um.si/index.php/sl/. [COBISS.SI-ID 239555072]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

11. DEBENEC, Damjana. Spodbujanje zdravega načina življenja v razširjenem programu osnovne šole = Promotion of a healthy lifestyle in an extended elementary school programme : magistrsko delo. Ljubljana: [D. Debenec], 2020. 36 str., [3] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6297/. [COBISS.SI-ID 21908227]

 

Recenzent

12. VOGRINC, Janez (urednik, recenzent), DEVETAK, Iztok (urednik). Contemporary topics in education IV : part I. Ljubljana: Faculty of Education, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (230 str.)), ilustr. ISBN 978-961-253-254-3. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/CRSN/PhD/Education-IV_Part-I.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/6221/. [COBISS.SI-ID 14176771]

13. KUSTEC, Simona, LOGAJ, Vinko, KREK, Milan, FLOGIE, Andrej, TRUDEN-DOBRIN, Polonca, IVANUŠ-GRMEK, Milena, LOGAJ, Vinko (urednik). Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji v razmerah, povezanih s covid-19 : modeli in priporočila. 1. izd. Ljubljana: Ministrstvo Republike Slovenije za izobraževanje, znanost in šport: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2020. 99 str., fotogr., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-03-0516-3. [COBISS.SI-ID 23661059]

 

Lea Vrečko [34831]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

1. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. VREČKO, Lea (tehnični urednik 2018-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. https://ojs.cepsj.si/index.php/cepsj. [COBISS.SI-ID 252707584]

2. Spol.si. VREČKO, Lea (član uredniškega odbora 2016-). Ljubljana: Društvo za uveljavljanje enakosti in pluralnosti Vita Activa, 2014-. ISSN 2385-8702. http://spol.si. [COBISS.SI-ID 55489122]

 

Mojca Vrhovski-Mohorič [19512]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.03 Kratki znanstveni prispevek

1. OBED, Nika, POTOČNIK, Nina, VRHOVSKI MOHORIČ, Mojca. Močna področja pri učencih s posebnimi potrebami - ozaveščanje in beleženje = Strengths in students with special needs - awareness and recording. Vzgoja in izobraževanje : revija za teoretična in praktična vprašanja vzgojno izobraževalnega dela. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 51, št. 1/2, str. 30-35, ilustr., tabela. ISSN 0350-5065. [COBISS.SI-ID 12816457]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

2. VRHOVSKI MOHORIČ, Mojca (urednik). Načrtovanje didaktičnih pripomočkov za 3. in 4. razred osnovne šole s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom za predmeta Spoznavanje okolja in Naravoslovje : Usmeritve za načrtovanje in primerinačrtovanih pripomočkov -študijsko gradivo za izvedbo vaj pri predmetu Učenje in poučevanje otrok s posebnimi potrebami: naravoslovje. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (114 str.)), ilustr. https://srpmreza.pef.uni-lj.si/didakticni-pripomocki-3-4-razred-nis-spo-nar/, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6402. [COBISS.SI-ID 28200451]

3. VRHOVSKI MOHORIČ, Mojca (urednik). Načrtovanje didaktičnih pripomočkov za 7. razred osnovne šole s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom za predmet Naravoslovje : Usmeritve za načrtovanje in primeri načrtovanih pripomočkov - študijsko gradivo za izvedbo vaj pri predmetu Učenje in poučevanje otrok s posebnimi potrebami: naravoslovje. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (239 str.)), ilustr. https://srpmreza.pef.uni-lj.si/didakticni-pripomocki-7-razred-nis-nar/, http://pefprints.pef.uni-lj.si/6403/. [COBISS.SI-ID 28202243]

4. VRHOVSKI MOHORIČ, Mojca (urednik). Načrtovanje didaktičnih pripomočkov za 8. in 9. razred osnovne šole s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom za predmet Naravoslovje : Usmeritve za načrtovanje in primerinačrtovanih pripomočkov - študijsko gradivo za izvedbo vaj pri predmetu Učenje in poučevanje otrok s posebnimi potrebami: naravoslovje. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (103 str.)), ilustr. https://srpmreza.pef.uni-lj.si/wp-content/uploads/2020/09/Naravoslovje-8.-in-9.-razred-OSPPNIS_2020.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/6404/. [COBISS.SI-ID 28216835]

5. Specialna in rehabilitacijska pedagogika : revija specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije. VRHOVSKI MOHORIČ, Mojca (član uredniškega odbora 2014-). Ljubljana: Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije: Centerkontura, 2014-. ISSN 2386-0235. [COBISS.SI-ID 21322760]

 

Mentor - drugo

6. RAJKOVIĆ, Patricija, UJHAZI, Gaja. Delovna knjižica na temo "Živa bitja vsebujejo vodo" za predmet naravoslovje v 6. razredu nižjega izobrazbenega standarda. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF, (37 str.)). https://srpmreza.pef.uni-lj.si/wp-content/uploads/2020/05/Rajkovi%C4%87-Ujhazi_%C5%BDIVA-BITJA-VSEBUJEJO-VODO_O%C5%A0-s-PP-z-NIS_6.pdf, http://ucnagradiva.pef.uni-lj.si/files/2020/05/Rajkovi%C4%87-Ujhazi_%C5%BDIVA-BITJA-VSEBUJEJO-VODO_O%C5%A0-s-PP-z-NIS_6.pdf. [COBISS.SI-ID 15890947]

7. VIDIC, Nina, ZUPAN, Ema. Delovna knjižica za pouk naravoslovja : Čutilo: TIP. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF, (26 str.)). https://srpmreza.pef.uni-lj.si/wp-content/uploadhttps://srpmreza.pef.uni-lj.si/wp-content/uploads/2020/05/Vidic-Zupan_%C4%8CUTILA_TIP_O%C5%A0-s-PP-z-NIS_4.pdf, http://ucnagradiva.pef.uni-lj.si/files/2020/05/Vidic-Zupan_%C4%8CUTILA_TIP_O%C5%A0-s-PP-z-NIS_4.pdf. [COBISS.SI-ID 15861251]

8. GUBENŠEK, Mateja, SUHOVERŠNIK, Tea. Kmetijstvo : učna tema oz. tematski sklop: Soseska, domači kraj: gospodarske dejavnosti. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF, (57 str.)). https://srpmreza.pef.uni-lj.si/wp-content/uploads/2020/05/Guben%C5%A1ek_Suhover%C5%A1nik_Kmetijstvo_O%C5%A0-s-PP-z-NIS_-5.pdf, http://ucnagradiva.pef.uni-lj.si/files/2020/05/Guben%C5%A1ek_Suhover%C5%A1nik_Kmetijstvo_O%C5%A0-s-PP-z-NIS_-5.pdf. [COBISS.SI-ID 15790083]

9. BERNIK, Neža, JAGER, Hana. Ni mi vseeno, ko moj prijatelj joče : strategija za čustveno-osebnostno področje zgodnje otroštvo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (21 str.)), ilustr. https://srpmreza.pef.uni-lj.si/wp-content/uploads/2020/09/Ni-mi-vseeno-ko-moj-prijatelj-joce_Custveno-osebnostno_Zgodnje-otrostvo.pdf. [COBISS.SI-ID 28625155]

10. ŠAĆIROVIĆ-BALJINAC, Harisa, ŠPRINGER, Veronika, POKLUKAR, Zarja. Spomni me, Dino! : strategija za socialno področje zgodnje otroštvo(3-6 let) : vodnik za otroke, vzgojitelje in starše. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (33 str.)), ilustr. https://srpmreza.pef.uni-lj.si/wp-content/uploads/2020/09/Spomni-me-Dino_Socialno-podrocje_Zgodnje-otrostvo.pdf. [COBISS.SI-ID 28616963]

11. KROPIVŠEK, Manca, VIDMAR, Neža. Življenje včasih in v današnjem času : predmet družboslovje : razred: 4. ali 5. razred prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko, 2020. 1 spletni vir (2 datoteki PDF, (21, 35 str.)). https://srpmreza.pef.uni-lj.si/wp-content/uploads/2020/05/Kropiv%C5%A1ek-Vidmar_V%C4%8Dasih-in-v-dana%C5%A1njem-%C4%8Dasu_O%C5%A0-s-PP-z-NIS_4.pdf, https://srpmreza.pef.uni-lj.si/wp-content/uploads/2020/05/Kropiv%C5%A1ek-Vidmar_V%C4%8Dasih-in-v-dana%C5%A1njem-%C4%8Dasu_PPT-priloga_O%C5%A0-s-PP-z-NIS_4.pdf, http://ucnagradiva.pef.uni-lj.si/files/2020/05/Kropiv%C5%A1ek-Vidmar_V%C4%8Dasih-in-v-dana%C5%A1njem-%C4%8Dasu_O%C5%A0-s-PP-z-NIS_4.pdf, http://ucnagradiva.pef.uni-lj.si/files/2020/05/Kropiv%C5%A1ek-Vidmar_V%C4%8Dasih-in-v-dana%C5%A1njem-%C4%8Dasu_PPT-priloga_O%C5%A0-s-PP-z-NIS_4.pdf. [COBISS.SI-ID 15783683]

12. KUKOVEC, Staša, ŠNOFL, Rebeka. Na potep skozi štiri letne čase : razred OŠ s PP z NIS, 3. razred; vodilni predmet:spoznavanje okolja. V: VRHOVSKI MOHORIČ, Mojca (ur.). Načrtovanje didaktičnih pripomočkov za 3. in 4. razred osnovne šole s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom za predmeta Spoznavanje okolja in Naravoslovje : Usmeritve za načrtovanje in primerinačrtovanih pripomočkov -študijsko gradivo za izvedbo vaj pri predmetu Učenje in poučevanje otrok s posebnimi potrebami: naravoslovje. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2020. Str. 6-26, 62, ilustr. https://srpmreza.pef.uni-lj.si/didakticni-pripomocki-3-4-razred-nis-spo-nar/, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6402. [COBISS.SI-ID 28540675]

13. GOLOB, Natalija, SUHOVERŠNIK, Petra. Spoznaj travniške rastline : "Ugotovi, katera travniška rastlina sem jaz." : razred OŠ s PP z NIS: 4. razred, vodilni predmet: naravoslovje. V: VRHOVSKI MOHORIČ, Mojca (ur.). Načrtovanje didaktičnih pripomočkov za 3. in 4. razred osnovne šole s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom za predmeta Spoznavanje okolja in Naravoslovje : Usmeritve za načrtovanje in primerinačrtovanih pripomočkov -študijsko gradivo za izvedbo vaj pri predmetu Učenje in poučevanje otrok s posebnimi potrebami: naravoslovje. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2020. Str. 47-61, 105, ilustr. https://srpmreza.pef.uni-lj.si/didakticni-pripomocki-3-4-razred-nis-spo-nar/, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6402. [COBISS.SI-ID 28966403]

14. FRICELJ, Nina, PODGORELEC, Mateja. Didaktična družabna igra "Splezaj na drevo" : gozd in njegove značilnosti : razred OŠ s PP z NIS, 7. razred; vodilni predmet: naravoslovje. V: VRHOVSKI MOHORIČ, Mojca (ur.). Načrtovanje didaktičnih pripomočkov za 7. razred osnovne šole s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom za predmet Naravoslovje : Usmeritve za načrtovanje in primeri načrtovanih pripomočkov - študijsko gradivo za izvedbo vaj pri predmetu Učenje in poučevanje otrok s posebnimi potrebami: naravoslovje. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2020. Str. 64-84, 234, ilustr. https://srpmreza.pef.uni-lj.si/didakticni-pripomocki-7-razred-nis-nar/. [COBISS.SI-ID 30875651]

15. KAISER, Špela, OŠLAK, Maja. Fižol Franjo : kako rastline kalijo in rastejo? : razred OŠ s PP z NIS: 7. razred; vodilni predmet: naravoslovje. V: VRHOVSKI MOHORIČ, Mojca (ur.). Načrtovanje didaktičnih pripomočkov za 7. razred osnovne šole s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom za predmet Naravoslovje : Usmeritve za načrtovanje in primeri načrtovanih pripomočkov - študijsko gradivo za izvedbo vaj pri predmetu Učenje in poučevanje otrok s posebnimi potrebami: naravoslovje. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2020. Str. 6-22, 85, ilustr. https://srpmreza.pef.uni-lj.si/didakticni-pripomocki-7-razred-nis-nar/. [COBISS.SI-ID 28206851]

16. LIŠIĆ, Amela, PETROVIĆ, Milena. Gozdni dnevnik : kaj vse lahko odkrijemo v gozdu? : razred OŠ PP z NIS, 7. razred; vodilni predmet:naravoslovje. V: VRHOVSKI MOHORIČ, Mojca (ur.). Načrtovanje didaktičnih pripomočkov za 7. razred osnovne šole s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom za predmet Naravoslovje : Usmeritve za načrtovanje in primeri načrtovanih pripomočkov - študijsko gradivo za izvedbo vaj pri predmetu Učenje in poučevanje otrok s posebnimi potrebami: naravoslovje. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2020. Str. 23-45, 95, ilustr. https://srpmreza.pef.uni-lj.si/didakticni-pripomocki-7-razred-nis-nar/. [COBISS.SI-ID 28633347]

17. BUKOVEC, Uršula, STOPAR, Jernej. Človeški skelet : katere pomembne kosti in sklepi sestavljajo človeški skelet? : razred OŠ s PP z NIS, 8. razred; vodilni predmet: naravoslovje. V: VRHOVSKI MOHORIČ, Mojca (ur.). Načrtovanje didaktičnih pripomočkov za 8. in 9. razred osnovne šole s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom za predmet Naravoslovje : Usmeritve za načrtovanje in primerinačrtovanih pripomočkov - študijsko gradivo za izvedbo vaj pri predmetu Učenje in poučevanje otrok s posebnimi potrebami: naravoslovje. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2020. Str. 6-16, 77, ilustr. https://srpmreza.pef.uni-lj.si/wp-content/uploads/2020/09/Naravoslovje-8.-in-9.-razred-OSPPNIS_2020.pdf. [COBISS.SI-ID 28897795]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

18. MILAVEC, Nina. Duševno zdravje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter razlaga termina sopojavnost = Mental health of children and adolescents with special needs and explanation of the term co-morbidity : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Milavec], 2020. 101 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6340. [COBISS.SI-ID 25373187]

Rajko Vute [04027]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

1. Exercitatio corpolis-motus-salus : Slovak journal of sports sciences. VUTE, Rajko (član uredniškega odbora 2009-). Banska Bistrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2009-. ISSN 1337-7310. [COBISS.SI-ID 3646641]

 

Recenzent

2. ŽGUR, Erna (avtor, urednik), FILIPČIČ, Tjaša (avtor, urednik), BATISTA, Diana, LOGAR, Živa. Aktivnosti v naravi za razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti otrok z avtizmom : aktivnosti in avtizem/AA. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2020. ISBN 978-961-253-249-9. [COBISS.SI-ID 30615043]

 

Katarina Senta Wissiak Grm [16012]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

1. VRTAČNIK, Margareta (avtor, ilustrator), WISSIAK GRM, Katarina Senta, GLAŽAR, Saša A., GODEC, Andrej. Moja prva kemija : kemija za 9. razred dvojezične osnovne šole = Első kémiám : kémia az általános iskola 9. osztálya számára. 2. izd. Ljubljana: Modrijan izobraževanje, 2019-. Zv. <3-4>, ilustr. ISBN 978-961-7070-06-4, ISBN 978-961-7070-07-1. [COBISS.SI-ID 299825152]

2. VRTAČNIK, Margareta (avtor, fotograf, ilustrator), WISSIAK GRM, Katarina Senta (avtor, fotograf), GLAŽAR, Saša A., GODEC, Andrej (avtor, fotograf). Moja prva kemija : kemija za 8. razred dvojezične osnovne šole = Első kémiám : kémia az általános iskola 8. osztálya számára. 1. prenovljena izd. Ljubljana: Modrijan, 2017-. Zv. <2->, ilustr. ISBN 978-961-241-937-0. [COBISS.SI-ID 290628352]

3. VRTAČNIK, Margareta (avtor, ilustrator), WISSIAK GRM, Katarina Senta, GLAŽAR, Saša A., GODEC, Andrej (avtor, fotograf). Moja prva kemija : kemija za 9. razred dvojezične osnovne šole = Első kémiám : kémia az általános iskola 9. osztálya számára. 1. prenovljena izd. Ljubljana: Modrijan, 2016. Zv. <3-4>, ilustr. ISBN 978-961-241-975-2, ISBN 978-961-241-976-9. [COBISS.SI-ID 286037248]

 

2.05 Drugo učno gradivo

4. GLAŽAR, Saša A., GODEC, Andrej, VRTAČNIK, Margareta (avtor, fotograf), WISSIAK GRM, Katarina Senta (avtor, fotograf). Moja prva kemija 1 : samostojni delovni zvezek za 8. razred osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Modrijan izobraževanje, 2020. 212, [2] str., ilustr. ISBN 978-961-7070-70-5. [COBISS.SI-ID 14001411]

5. VRTAČNIK, Margareta (avtor, ilustrator), WISSIAK GRM, Katarina Senta, GLAŽAR, Saša A., GODEC, Andrej. Moja prva kemija. Delovni zvezek za 8. in 9. razred osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2018-. 2 zv., ilustr. ISBN 978-961-241-718-5. [COBISS.SI-ID 294294272]

 

Darij Zadnikar [06841]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.25 Drugi sestavni deli

1. ZADNIKAR, Darij. Prihajamo ven. Kralji ulice : prvi slovenski časopis za brezdomstvo in sorodna socialna vprašanja. [Tiskana izd.]. maj /jun. 2020, št. 168, str. 14, avtorj. sl. ISSN 1854-2654. [COBISS.SI-ID 17941251]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

2. NOČ, Liza. Prostovoljstvo in vrtci v Gambiji : diplomsko delo. Ljubljana: [L. Noč], 2020. 40 f. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6367. [COBISS.SI-ID 27314691]

 

Matej Zapušek [37770]

 

Osebna bibliografija za leto 2020SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Somentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

1. DIMIC, Anton. Večigralski način v izobraževalnih igrah : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Dimic], 2020. 21 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6427. [COBISS.SI-ID 28844291]

 

 

Pavel Zgaga [05263]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ZGAGA, Pavel. Researchers and research ethics : between fears of the expansion of controversial practices and the strengthening of ethical awareness. European educational research journal. 2020, vol. 19, issue 1, str. 43-55. ISSN 1474-9041. https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1474904118788487, DOI: 10.1177/1474904118788487. [COBISS.SI-ID 12091721]
financer: ARRS, Programi, P5-0126, SI, Sistemski vidiki strategij edukacije in spodbujanja socialne vključenosti v vzgoji in izobraževanju

2. WARREN, Simon, STARNAWSKI, Marcin, TSATSARONI, Anna, VOGOPOULOU, Areti, ZGAGA, Pavel. How does research performativity and selectivity impact on the non-core regions of Europe? The case for a new research agenda. Higher education. [Spletna izd.]. 2020, vol. 79, no. , 16 str. (pdf). ISSN 1573-174X. https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10734-020-00559-6.pdf, DOI: 10.1007/s10734-020-00559-6. [COBISS.SI-ID 18267139]

 

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

3. ZGAGA, Pavel. Raziskovanje edukacije in edukacijske politike, ali o razmerju ʼkraljevʼ in ʼfilozofovʼ. V: ŽAGAR, Igor Ž. (ur.), MLEKUŽ, Ana (ur.). Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju : mednarodni vidiki vzgoje in izobraževanja : [večavtorska znanstvena monografija]. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2020. Str. 17-32, 351-352. Digitalna knjižnica, Dissertationes, 39. ISBN 978-961-270-324-0, ISBN 978-961-270-325-7. https://www.pei.si/ISBN/978-961-270-324-0.pdf. [COBISS.SI-ID 28048131]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

4. ZGAGA, Pavel. AHELO - PISA za visoko šolstvo?. V: Strokovni posvet v okviru Programa mednarodne primerjave dosežkov učencev in učenk PISA 2018 : [Pedagoški inštitut, 14.1.2020]. Ljubljana: Pedagoški inštitut. https://www.pei.si/wp-content/uploads/2020/01/program_PISA_Posvet_14012020.pdf. [COBISS.SI-ID 12834633]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

5. ZGAGA, Pavel. Mobility and migration : freedom and threat?. V: SLOWEY, Maria (ur.), SCHÜTZE, Hans Georg (ur.), ZUBRZYCKI, Tanya (ur.). Inequality, innovation and reform in higher education : challenges of migration and ageing populations. Cham: Springer International Publishing, cop. 2020. Str. 287-298. Lifelong Learning Book Series, 25 . ISBN 978-3-030-28226-4. ISSN 1871-322X. [COBISS.SI-ID 21305091]

6. ZGAGA, Pavel. Izobraževanje učiteljev v primežu med "akademskimi plemeni in teritoriji" ter izobraževalnimi reformami. V: DEVJAK, Tatjana (ur.), et al. "Vsak otrok si zasluži najboljšega učitelja" : Cveta Razdevšek Pučko. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2020. Str. 199-221. ISBN 978-961-253-253-6. [COBISS.SI-ID 15723267]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

7. BUTTERWICK, Shauna, HEAD, George, MADALIŃSKA-MICHALAK, Joanna, RAYKOV, Milosh, TAYLOR, Alison, TAYLOR-NEU, Robyn, ZGAGA, Pavel. Ethical issues in educational research. European educational research journal. 2020, vol. 19, issue 1, str. 3-9. ISSN 1474-9041. https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1474904119896506. [COBISS.SI-ID 12832073]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

8. ZGAGA, Pavel. Teacher education as a research area : predavanje za doktorske študente, University of Applied Sciences, Fachhochschule Burgenland, Eisenstadt, Avstrija, 18. jan. 2020. [COBISS.SI-ID 12833609]

9. ZGAGA, Pavel. Why are academic freedom and institutional autonomy important for a researcher : predavanje za doktorske študente, University of Applied Sciences, Fachhochschule Burgenland, Eisenstadt, Avstrija, 17. jan. 2020. [COBISS.SI-ID 12833353]

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

10. NIEMI, Hannele, REINIKKA, Ritva, TURUNEN, Tuija, VESALAINEN, Marjo, ZGAGA, Pavel, HARJU, Vilhelmiina. The role and responsibilities of higher education and teacher education in contributing to solve global learning poverty : panel discussion, TEPE2020 Virtual Conference Teacher Education Policy in Europe, May15, 2020, Helsinki, Finland. [COBISS.SI-ID 17272835]

 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

11. ZGAGA, Pavel. EHEA : the future of the past : uvodno predavanje na Future of Higher Education - Bologna Process Researchers Conference (FOHE-BPRC), Bucharest, 29 January 2020. [COBISS.SI-ID 12833865]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

12. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. ZGAGA, Pavel (član uredniškega odbora 2011-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. https://ojs.cepsj.si/index.php/cepsj. [COBISS.SI-ID 252707584]

13. Education inquiry. ZGAGA, Pavel (član uredniškega odbora 2010-). Umeå: Umeå School of Education, Umeå University, 2010-. ISSN 2000-4508. http://www.use.umu.se/english/research/EducationInquiry/. [COBISS.SI-ID 8206921]

14. European educational research journal. ZGAGA, Pavel (član uredniškega odbora 2015-). Wallingford: Triangle Journals, 2001-. ISSN 1474-9041. http://www.wwwords.co.uk/eerj/. [COBISS.SI-ID 7918921]

15. European journal of higher education. ZGAGA, Pavel (član uredniškega odbora 2013-). Abingdon: Routledge, 2011-. ISSN 2156-8235. [COBISS.SI-ID 9112905]

16. Higher education research and policy. ZGAGA, Pavel (član uredniškega odbora 2012-). [Tiskana izd.]. Pieterlen: Peter Lang, 2012-. ISSN 2193-7613. http://www.peterlang.com/index.cfm?event=cmp.ccc.seitenstruktur.detailseiten&seitentyp=series&pk=41771&concordeid=HERP. [COBISS.SI-ID 9157961]

17. Journal of education policy. ZGAGA, Pavel (član uredniškega odbora 2007-). Washington (DC): Taylor & Francis, 1986-. ISSN 0268-0939. https://www.tandfonline.com/toc/tedp20/current. [COBISS.SI-ID 40376576]

18. Mediterranean journal of educational studies. ZGAGA, Pavel (član uredniškega odbora 2010-). Msida: Faculty of Education, University of Malta. ISSN 1024-5375. [COBISS.SI-ID 182871]

19. Nastava i vaspitanje : časopis za pedagošku teoriju i praksu. ZGAGA, Pavel (član uredniškega odbora 2010-). Beograd: Savez pedagoških društava Srbije, 1952-. ISSN 0547-3330. [COBISS.SI-ID 6026754]

20. Revista de pedagogie. ZGAGA, Pavel (član uredniškega odbora 2011-). Bucureşti: Institutul de Ştiinţe Pedagogice, 1951-. ISSN 0034-8678. [COBISS.SI-ID 53122049]

21. SEEU Review. ZGAGA, Pavel (član uredniškega odbora 2013-). Tetovo: South East European University., 2005-. ISSN 1409-7001. http://www.seeu.edu.mk/en/research/seeu-review. [COBISS.SI-ID 9726537]

22. Šolsko polje : revija za teorijo in raziskave vzgoje in izobraževanja. ZGAGA, Pavel (član uredniškega odbora 2003-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja: Pedagoški inštitut, 2003-. ISSN 1581-6036. https://www.pei.si/zaloznistvo/solsko-polje/, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-QGFSTTZH, http://www.dlib.si/results/?query=%27srel%3d%C5%A0olsko+polje%27&pageSize=25. [COBISS.SI-ID 122842112]

23. Theory and research in education. ZGAGA, Pavel (član uredniškega odbora 2003-). London; Thousand Oaks, CA; New Delhi: Sage. [COBISS.SI-ID 974679]

24. Tuning journal for higher education. ZGAGA, Pavel (član uredniškega sveta 2013-). Bilbao: University of Deusto, 2013-. ISSN 2340-8170. http://www.tuningjournal.org/index.php/tuning/index. [COBISS.SI-ID 32402269]

25. Voprosy obrazovaniâ. ZGAGA, Pavel (član uredniškega odbora 2007-). Moskva: Gosudarstvennyj universitet Vysšaâ škola èkonomiki, 2004-. ISSN 1814-9545. http://vo.hse.ru/default.aspx?catid=362. [COBISS.SI-ID 8234057]

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

26. ŠTAMPAR, Alice. Socialnopedagoški pogled na ideje Ivana Illicha in njegovo kritiko šolstva v knjigi Deschooling society : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Štampar], 2020. 93 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6383. [COBISS.SI-ID 27929603]

 

Avtor dodatnega besedila

27. FLANDER, Alenka, KLEMENČIČ, Manja, KOČAR, Sebastian. Academic profession in knowledge societies (APIKS) and the conditions of academic work in Slovenia : findings from the 2018 APIKS survey. Ljubljana: CMEPIUS - Centre for Mobility and EU programmes, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (164 str.)), tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-6628-65-5. https://www.cmepius.si/wp-content/uploads/2020/09/APIKS_2020_ANG.pdf. [COBISS.SI-ID 20249347]

28. FLANDER, Alenka, KLEMENČIČ, Manja, KOČAR, Sebastian. Akademski poklic v družbi znanja (APIKS) in pogoji za akademsko delo v Sloveniji : ugotovitve iz raziskave, izvedene leta 2018. Ljubljana: CMEPIUS, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (129 str.)), tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-6628-66-2. https://www.cmepius.si/wp-content/uploads/2020/09/APIKS_2020_SLO.pdf. [COBISS.SI-ID 24892419]

 

 

Saša Ziherl [30982]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

1. Fizika v šoli. ZIHERL, Saša (član uredniškega odbora 2019-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1995-. ISSN 1318-6388. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-4MJOG1XT. [COBISS.SI-ID 51058432]

2. Repozitorij o Solčavskem. ZIHERL, Saša (urednik 2015-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta; Solčava: Center RINKA, zavod za turizem in trajnostni razvoj, 2015-. ISSN 2463-7947. http://skala.pef.uni-lj.si/. [COBISS.SI-ID 281827584]

Darja Zorc-Maver [13902]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

1. Socialna pedagogika. ZORC-MAVER, Darja (član uredniškega odbora 2009-). Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko, 1997-. ISSN 1408-2942. https://www.revija.zzsp.org/seznam.htm, http://www.dlib.si/results/?query=%27srel%3dSocialna+pedagogika+(Ljubljana)%27&pageSize=25. [COBISS.SI-ID 67365376]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

2. POGORILIĆ, Irina. Prisotnost in vrednotenje obravnavanja spola v izbranih učbenikih slovenske devetletne šole = Presence and evaluation of gender treatment in the selected textbooks in Slovenian elementary school : magistrsko delo. Ljubljana: [I. Pogorilić], 2020. VI, 77 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6268/. [COBISS.SI-ID 20676611]

3. KLAVŽ, Marija. Spol v slovenskih osnovnošolskih in srednješolskih učnih gradivih : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Klavž], 2020. 95 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6227/. [COBISS.SI-ID 17059587]

4. TOMŠE, Simona. Učitelj kot možni izvajalec programov socialnega in emocionalnega učenja v osnovni šoli = Teacher as a potential implementor of social and emotional learning programmes in elementary school : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Tomše], 2020. 113 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6337/. [COBISS.SI-ID 25256963]

 

 

Nataša Zrim Martinjak [36797]

 

Osebna bibliografija za leto 2020SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

1. Ptički brez gnezda : glasilo Društva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije. ZRIM MARTINJAK, Nataša (član uredniškega sveta 2017-). Ljubljana: Sekcija MVČ Društva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije, 1976-. ISSN 0351-5362. [COBISS.SI-ID 10130690]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

2. NOVAK, Lina. Terapevtski pes kot pomočnik v šolski svetovalni službi : magistrsko delo. Ljubljana: [L. Novak], 2020. 146 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6279. [COBISS.SI-ID 21058051]

3. BEŠTER, Ana. Vpogled v sistem pomoči otrokom in mladostnikom s čustvenimi in vedenjskimi težavami preko implementacije programa Intenzivna mobilna socialno-pedagoška obravnava = Insight into the system of assistance to children and adolescents with emotional and behavioral difficulties through the programme Intensive mobile social-pedagogical treatment : magistrsko delo. Kranj: [A. Bešter], 2020. 90 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6214/. [COBISS.SI-ID 15721475]

 

Urška Žerak [39773]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. LOBODA, Maruša, BEDEK, Nika, ŽERAK, Urška, JURIŠEVIČ, Mojca, VOGRINC, Janez. Stališča študentov pedagoških smeri do nadarjenih in njihovega izobraževanja. Pedagoška obzorja : časopis za didaktiko in metodiko. 2020, letn. 35, št. 1, str. 3-20. ISSN 0353-1392. [COBISS.SI-ID 12828233]

2. ŽERAK, Urška, JURIŠEVIČ, Mojca. Odnos učiteljev do empirično podprtega poučevanja : primerjalna analiza stališč med prihodnjimi učitelji in učitelji eksperti v zgodnjem osnovnošolskem izobraževanju = Teachersʼ attitudes towards evidence-based teaching : a comparative analysis between prospective teachers and expert teachers in primary education. Psihološka obzorja : slovenska znanstveno-strokovna psihološka revija. [Spletna izd.]. 2020, letn. 29, posebna tema, str. 98-106, tabele. ISSN 2350-5141. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2020/educ-zerak_jurisevic.pdf, DOI: 10.20419/2020.29.517. [COBISS.SI-ID 15973635]

 

1.02 Pregledni znanstveni članek

3. ŽERAK, Urška, DOLŠINA, Simona, JURIŠEVIČ, Mojca. Vloga evalvacije v izobraževanju nadarjenih = The role of evaluation in the gifted and talanted education. Vzgoja in izobraževanje : revija za teoretična in praktična vprašanja vzgojno izobraževalnega dela. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 51, št. 1/2, str. 17-22, ilustr. ISSN 0350-5065. [COBISS.SI-ID 12813897]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

4. BEDEK, Nika, LOBODA, Maruša, ŽERAK, Urška, VOGRINC, Janez, JURIŠEVIČ, Mojca. Mentalne reprezentacije študentov pedagoških smeri do nadarjenih in njihovega izobraževanja. V: ŽAGAR, Igor Ž. (ur.), MLEKUŽ, Ana (ur.). Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju : mednarodni vidiki vzgoje in izobraževanja : [večavtorska znanstvena monografija]. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2020. Str. 157-172, 364-366, ilustr., tabele. Digitalna knjižnica, Dissertationes, 39. ISBN 978-961-270-324-0, ISBN 978-961-270-325-7. https://www.pei.si/ISBN/978-961-270-324-0.pdf. [COBISS.SI-ID 28039171]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

5. ŽERAK, Urška, JURIŠEVIČ, Mojca, PEČJAK, Sonja. Differences in studentsʼ self-regulated learning according to their age and gender. V: VOGRINC, Janez (ur.), DEVETAK, Iztok (ur.). Contemporary topics in education IV : part I. Ljubljana: Faculty of Education, 2020. Str. 149-164, ilustr., tabele. ISBN 978-961-253-254-3. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/CRSN/PhD/Education-IV_Part-I.pdf. [COBISS.SI-ID 16185859]

 

Mirjam Žgavec [18695]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

1. Glasna : revija Zveze Glasbene mladine Slovenije. ŽGAVEC, Mirjam (član uredniškega odbora 2013-). Ljubljana: Zveza Glasbene mladine Slovenije, 2010-. ISSN 1855-8917. http://www.glasbenamladina.si/?page_id=85. [COBISS.SI-ID 1096259166]

 

Erna Žgur [50973]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.03 Kratki znanstveni prispevek

1. DOBROVIČ, Nina, ŽGUR, Erna. Učinki terapevtskega psa na motivacijo otroka. Didakta. sep.-okt. 2020, letn. 30, št. 209, str. 13-17, ilustr. ISSN 0354-0421. [COBISS.SI-ID 29251587]

2. ŽGUR, Erna, FILIPČIČ, Tjaša. Trimesečna gibalna obravnava pri otrocih z avtističnimi motnjami za razvoj gibalnih sposobnosti. Športnik : glasilo Zveze za šport invalidov Slovenije. jan. 2020, št. 56, str. 56-59, ilustr., tabeli, graf. prikaz. ISSN 1854-5254. [COBISS.SI-ID 12795977]

3. KOROŠEC, Nuša, ŽGUR, Erna. Kolesarjenje kot prostočasna dejavnost oseb s posebnimi potrebami. Športnik : glasilo Zveze za šport invalidov Slovenije. jun. 2020, št. 57/58, str. 47-49, ilustr., graf. prikaz. ISSN 1854-5254. [COBISS.SI-ID 20975363]

 

1.04 Strokovni članek

4. KUDER, Anja, ŽGUR, Erna. Poučevanje učenke s Pallister Killian sindromom. Didakta. mar. -apr. 2020, letn. 30, št. 207, str. 8-11, ilustr. ISSN 0354-0421. http://www.didakta.si/doc/e-Revija_Didakta_Marec_2020_compressed.pdf. [COBISS.SI-ID 12824905]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

5. Inkluzivno izobraževanje : pedagoška revija za teorijo in prakso inkluzivnega izobraževanja. ŽGUR, Erna (član uredniškega odbora 2018-). Nova Gorica: Educa, 2018-. ISSN 2630-3396. [COBISS.SI-ID 297222144]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

6. HALAS, Kaja. Analiza primerov dobre prakse specialnih in rehabilitacijskih pedagogov pri zgodnji obravnavi = Analysis of best practice cases of early intervention of special and rehabilitation pedagogues : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Halas], 2020. 54 str., [2] str. pril., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6322. [COBISS.SI-ID 23256579]

7. KOROŠEC, Nuša. Kompetence učiteljev kolesarskega izpita v prilagojenih izobraževalnih programih z nižjim izobrazbenim standardom = Competencies of primary teachers preparing for the cycling test in special educational programmes with lower educational standards : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Korošec], 2020. 76 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6195. [COBISS.SI-ID 12836169]

8. SIMNJANOVSKI, Maja. Primerjava posrednih in neposrednih metod funkcionalne ocene vedenja pri odraslih osebah z motnjami v duševnem razvoju = Comparison between indirect and direct methods of functional behaviour assessment in adults with intellectual disability : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Simnjanovski], 2020. 86 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6406/. [COBISS.SI-ID 28265987]

9. SLOKAR, Klara. Soočanje staršev z diagnozo trisomija 13 = Parental experience of children with trisomy 13 : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Slokar], 2020. VI, 99 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6190. [COBISS.SI-ID 12831561]

10. MAROLT, Patricija. Stališča specialnih in rehabilitacijskih pedagogov do materinstva oseb z motnjami v duševnem razvoju = Attitudes of special education teachers towards motherhood of people with intellectual disabilities : magistrsko delo. Ljubljana: [P. Marolt], 2020. 80 f., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6198. [COBISS.SI-ID 13181955]

11. DOBROVIČ, Nina. Vpliv prisotnosti psa na motivacijo pri splošni poučenosti v posebnem programu vzgoje in izobraževanja = Influence of a dog's presence on general education motivation in a special education programme : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Dobrovič], 2020. 89 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6196. [COBISS.SI-ID 12842825]

 

Ingrid Žolgar Jerković [14649]

 

Osebna bibliografija za leto 2020

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

1. KNEZ, Metka, ŽOLGAR, Ingrid, NOVŠAK BRCE, Jerneja, KOGOVŠEK, Damjana. Equality of life of a person with deafblindness. V: Building bridges IV : giving voice to knowledge : online access to conference materials. [S. l.]: [s. n.], 2020. 1 datoteka pdf (13 str.), ilustr., graf. prikazi. https://secureservercdn.net/198.71.233.96/ej8.e10.myftpupload.com/wp-content/uploads/2020/05/Knez-Jerkovic%CC%81-Brce-Kogovs%CC%8Cek_presentation_BBIV2020.pdf. [COBISS.SI-ID 18656771]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

2. Specialna in rehabilitacijska pedagogika : revija specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije. ŽOLGAR, Ingrid (urednik 2014-, član uredniškega odbora 2014-). Ljubljana: Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije: Centerkontura, 2014-. ISSN 2386-0235. [COBISS.SI-ID 21322760]

3. Specijalna edukacija i rehabilitacija. ŽOLGAR JERKOVIĆ, Ingrid (član uredniškega odbora 2010-). Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Centar za izdavačku delatnost, 2006-. ISSN 1452-7367. http://www.casopis.fasper.bg.ac.rs/. [COBISS.SI-ID 9114185]

 

Mentor - drugo

4. BILIČIČ, Brina, KLEINDIENST, Anja, LAVRIH, Lana, TOMŠE, Nika. Gluhoslepota. Specialna zakladnica : revija s prispevki študentov specialne in rehabilitacijske pedagogike. jun 2020, letn. 1, št. 1, str. 51-61. ISSN 2712-5424. [COBISS.SI-ID 25997315]

 

Mojca Žveglič Mihelič [34626]

Osebna bibliografija za leto 2020

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. LESAR, Irena, ŽVEGLIČ MIHELIČ, Mojca. Beliefs of university staff teaching in pedagogical study programmes on concept(s) of inclusiveness - the case of Slovenia. International journal of inclusive education. Online ed. 2020, vol. 24, issue 7, str. 739-753, tabele. ISSN 1464-5173. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13603116.2018.1488186, DOI: 10.1080/13603116.2018.1488186. [COBISS.SI-ID 12036425]

 

www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri