Projekt Let's STEM IT

Namen projekta Let's STEM IT je razviti kompetence in učne veščine učiteljev naravoslovja, tehnike, matematike in računalništva (STEM). Ciljna skupina so predvsem učitelji, ki so pripravljeni zagotavljati smiselne učne izkušnje za učence 21. stoletja, jih motivirati in navdušiti za odkrivanje, snovanje in učenje. Ciljev projekta je več, med drugim se projekt trudi prispevati k razvoju in izvajanju inovativnega izobraževanja STEM za izboljšanje kakovosti poučevanja in učenja z aktivnimi učnimi pristopi in metodami, osredotočenimi na učence. V ospredju sta metodi učenja z raziskovanjem in poizvedovanjem ter metoda snovanja, s katerimi uspešno razvijamo miselne veščine višjega reda kot sta logično in kritično razmišljanje učencev. 

Projekt je osredotočen na cilj, da bo raven zaposljivosti in konkurenčnosti odvisna od idej, veščin in spretnosti akterjev na trgu dela. Globalni cilj je ustvariti znanstvenike, inženirje in matematike, ki bodo iskali ideje, ustvarjali nove izdelke in panoge 21. stoletja.

Projekt Let's STEM IT je promoviran s strani Direktorata za šolstvo v Antaliji (Turčija), kot partner pa sodeluje tudi Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. Prvega projektnega sestanka in usposabljanja učiteljev STEM v Antaliji (Turčija),  ki je potekalo od 10. 2. do 14. 2. 2020,  sta se udeležila dr. Stanislav Avsec in dr. David Rihtaršič.

 

Let's STEM it!

Šifra projekta: 2019-1-TR01-KA201-076730

Obdobje: 1. 10. 2019 - 30. 9. 2021

Vodja in koordinator projekta  na PEF: dr. Stanislav Avsec

Promotor: ANTALYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ, Antalya, Turčija