Nina Zupanc

Tehniški sodelavec na področju kemije v izobraževanju / Technical Associate of Chemistry in Education
Oddelek za biologijo, kemijo in gospodinjstvo / Department of Biology, Chemistry and Home Economics

 

Katedra za kemijo in kemijsko izobraževanje

Kabinet / Room: P042, Kardeljeva ploščad 16, Ljubljana
Telefon / Telephone: 01 5892 204
E-naslov / e-mail: nina.zupanc (at) pef.uni-lj.si

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle):

  • Kemija 1 / Chemistry 1
  • Naravoslovje v forenziki in športu / Forensics and Sport Science
  • Prebivalstvo in okolje / The Population and the Environment
  • Osnove kemije okolja / The Fundamentals of Environmental Chemistry
  • Fiziologija prehrane / The Physiology of Nutrition
  • Naravoslovje, kemijske vsebine / Natural Sciences, chemistry
  • Vrednotenje znanja / The Assessment of Knowledge
  • Začetno naravoslovje – kemija / Beginner Natural Sciences - chemistry
  • Didaktika naravoslovja I / The Didactics of Natural Sciences I
  • Eksperimentalno in projektno delo / Experimental and Project Work
  • Učenje naravoslovja z raziskovanjem / Inquiry Based Science Learning 

  Predmeti na 2. stopnji / Courses (Second Cycle):

  • Molekularni in prehranski vidiki sodobne gastronomije /  Molecular and Nutritional Aspects in Current Gastronomy
  • Didaktika kemije za srednje šole I / Methodology of teaching chemistry for secondary schools I

   

   

  www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri