Coding4Girls

 

Coding4Girls je projekt, ki ga Evropska unija financira v programu Erasmus+. Koordinator projekta je Univerza v Ljubljani, Slovenija, projektno skupino na Pedagoški fakulteti pa vodi prof. dr. Jože Rugelj. Partnerji projekta so: South-West University »Neofit Rilski« (Bolgarija), University of Thessaly (Grčija), University of Rijeka (Hrvaška), EU-Track (Italija), Virtual Campus (Portugalska) in Governorship of Istanbul, European Union and Foreign Affairs Department (Turčija).

 

V okviru projekta želimo vzbuditi večje zanimanje deklet za izobraževanje na področju računalništva in informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT). Za ta področja se tradicionalno zanimajo predvsem fantje, tako v Evropski uniji (EU) kot tudi izven nje, čeprav bi bila lahko področja zanimiva za oba spola. Z uporabo ustreznih metodoloških učnih intervencij, s katerimi poskušamo preseči napačne predstave o vlogi žensk v računalništvu in njihovem prepričanju o pomanjkanju lastnega računalniškega znanja, si v okviru projekta prizadevamo zmanjšati obstoječe neenakosti ter narediti računalništvo in IKT zanimive za vse.

 

Glavni cilj projekta Coding4Girls je ozaveščanje deklet o širokem naboru možnosti za profesionalni in osebni razvoj, ki ga ponuja področje računalništva, ter priprava deklet na nadaljnje izobraževanje in udejstvovanje na tem področju. V projektu so aktivno vključeni tudi fantje, saj je ena od pomembnih točk projekta tudi spodbujanje enakosti med spoloma.

 

Cilj projekta je priprava inovativnega metodološkega učnega okvira za razvijanje programerskih veščin. Za ta namen razvijamo učna gradiva, ki temeljijo na snovalskem razmišljanju (angl. design thinking) in učenju s pomočjo izobraževalnih iger. Za dosego tega cilja bomo v okviru projekta:

1.      Pripravili metodološki okvir

2.      Spodbujali razvoj programerskih veščin med dekleti (in fanti) s pomočjo izobraževalnih iger

3.      Oblikovali izobraževalne vsebine za učitelje

Neposredni udeleženci projekta so učitelji osnovnih in srednjih šol ter njihovi učenci stari med 10 in 16 let. Naše inovativne pedagoške pristope k razvoju programerskih veščin bodo lahko neposredno ali posredno uporabile številne organizacije, kot so: osnovne in srednje šole, zavodi za šolstvo in vladne agencije, ministrstva za izobraževanje, oblikovalci izobraževalnih politik in odločevalci, združenja učiteljev in ravnateljev, izobraževalne in znanstvena mreže, društva in iniciative ter nevladne organizacije.

 

Več o projektu najdete na spletni strani projekta - www.coding4girls.eu.

 

Coding4Girls

Koordinator projekta: dr. Jože Rugelj, prof.
Projektna skupina na PEF: Mateja Bevčič, Špela Cerar, Tadeja Nemanič in Matej Zapušek
Prijavitelj: Univerza v Ljubljani
Spletna stran projekta:   https://www.coding4girls.eu
Trajanje projekta: 2 leti, 1. 9. 2018 - 31. 8. 2020
Šifra projekta: 2018-1-SI01- KA201-047013

www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri