Optimizacija socialno pedagoškega dela z družinami ob podpori konj

Projekt Optimizacija socialno pedagoškega dela z družinami ob podpori konj je potekal v okviru razpisa PROJEKTNO DELO Z GOSPODARSTVOM IN NEGOSPODARSTVOM V LOKALNEM IN REGIONALNEM OKOLJU – PO KREATIVNI POTI DO ZNANJA 2017-2020, 2. odpiranje. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

Sodelujoči:

Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani

LUKASI, aktivnosti s konji, Karin Bojc s. p.

Konjeniški klub Doly


Mentorji:

doc. dr. Toma Strle

doc. dr. Špela Razpotnik

mag. Karin Bojc

Živa Logar, mag. prof. spec. in reh. ped.


Študentke:

Mia Moravec (Socialna pedagogika, UL PEF)

Nina Cirar (Socialna pedagogika, UL PEF)

Eva Župan (Zakonski in družinski študiji, UL TEOF)

Anja Zupančič (Veterinarstvo, UL VF)

Nina Vajde (Aplikativna kineziologija, UP FVZ)

Hana Železnik (Kmetijstvo - zootehnika, UL BF)


O projektu:

S podporo delovnih mentoric Karin Bojc (LUKASI, aktivnosti s konji, Karin Bojc s.p.) in Žive Logar (Konjeniški klub Doly), s pedagoškima mentorjema doc. dr. Tomajem Strletom in doc. dr. Špelo Razpotnik ter v sodelovanju s šestimi študentkami s študijskih področij socialne pedagogike (2), zakonskih in družinskih študij, veterinarstva, zootehnike in aplikativne kineziologije so bili cilji projekta naslednji:

- poiskati, raziskati in vpeljati rešitve za optimizacijo socialno pedagoškega dela z družinami s podporo konj z vidika socialne pedagogike, zakonskih in družinskih študij, veterinarstva, zootehnike in aplikativne kineziologije,

- poiskati, raziskati in vpeljati rešitve za povečanje dostopnosti socialno pedagoških programov (ob podpori konj) – najti finančne resurse – za ranljive družine,

- omogočiti družini 15 brezplačnih ur socialno pedagoškega dela ob podpori konj,

- raziskati pripravljenost družin za sodelovanje v programih,

- poiskati, raziskati in vpeljati rešitve za implementacijo akademskih znanj različnih strok v socialno pedagoško delo z družinami ob podpori konj ter

- omogočiti praktične izkušnje vključenim študentkam.


Rezultati projekta:

Pripravili in izvedli smo predvidenih 15 ur procesa pomoči vključeni družini. Po analizi procesa pomoči in glede na poročila staršev se je napredek pokazal na več področjih: povečanje povezanosti družine, izboljšanje medsebojnega sodelovanja, usmerjenost v pozitivno reševanje problemov, pridobitev novih kompetenc, ipd.


Študentke so raziskale predvidena področja, zastavljena v projektu: podlage za delo s konji v različnih konjeniških centrih, prehrano konj in možnosti analize krmnih vrednosti, preventivne in kurativne veterinarske storitve, podkovske storitve, pripravo konj na terapevtsko delo (v ta namen smo sodelovali tudi z zunanjimi strokovnjaki) – masaža in fizioterapija konj, anatomija konj, biomehanika konj in jahačev, gimnasticiranje konj, različne načine treninga konj –, finančno optimizacijo in optimizacijo socialno pedagoškega dela s konji z vidika socialne pedagogike ter z vidika zakonskih in družinskih študij, pripravljenost družin za takšen način procesa pomoči ter vplive socialno pedagoškega dela s konji na konje.

Oblikovan je bil tudi anketni vprašalnik o pripravljenosti družin za vključitev v socialno pedagoško delo ob podpori konj, tudi v namen ozaveščanja družin o takšnem načinu procesa pomoči družinam. Analiza izpolnjenih vprašalnikov je pokazala visoko pripravljenost družin za vključevanje v proces pomoči ob podpori konj (57% vprašanih). Med pomembnejšimi faktorji, ki vplivajo na odločitev za vključitev, je dostopnost cen, kar je bila še dodatna spodbuda za iskanje načinov sofinanciranja programa. Identificiran je bil razpis, ki omogoča sofinanciranje preventivnega dela s posamezniki in družinami ob podpori konj. Na razpis sta se prijavili 1. in 2. delovna mentorica – uspešna prijava bi v naslednjih treh letih omogočila brezplačne storitve socialno pedagoške pomoči ob podpori konj za posameznike, pare in družine.

Vse študentke so skladno z zastavljenimi cilji projekta zaključile s svojimi raziskovalnimi nalogami ter praktičnim spoznavanjem vsaka svojega področja študija/dela. Oblikovan je končni izdelek, ki vsebuje raziskovalna dela študentk. Novo pridobljena znanja smo implementirali v socialno pedagoško delo z družinami ob podpori konj.www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri