Materiali v likovni umetnosti ter skrb za kulturno dediščino (MSKD-ART)

V sodelovanju z:

Pedagoška fakulteta Univerza v Ljubljani
Restavratorstvo Kavčič, restavriranje, rezbarstvo in pozlata, d.o.o.

Sodelujoči študenti:

Taja Klemen (Dvopredmetni učitelj, UL PEF)
Monika Malnarič (Poučevanje, Poučevanje na razredni stopnji, UL PEF)
Ana Marija Rauch (Likovna pedagogika, UL PEF)
Eva Sikošek (Likovna pedagogika, UL PEF)
Teja Sulejmanovič (Razredni pouk, UL PEF)

Sodelujoči mentorji:

doc. dr. Robert Potočnik (vodja projekta, UL PEF)
izr. prof. dr. Iztok Devetak (UL PEF)
izr. prof. dr. Jurij Selan (UL PEF)
Franci Kavčič (Restavratorstvo Kavčič)

 

Opis in potek projekta


Projekt »Materiali v likovni umetnosti ter skrb za kulturno dediščino« je potekal v okviru razpisa PROJEKTNO DELO Z GOSPODARSTVOM IN NEGOSPODARSTVOM V LOKALNEM IN REGIONALNEM OKOLJU – PO KREATIVNI POTI DO ZNANJA 2017-2020, 2. Odpiranje, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Organizacije, kot so: UNESCO, ICCROM idr., s svojimi programi ozaveščajo mladino o pomembnosti skrbi za kulturno dediščino (ohranjanja in varovanja kulturne dediščine). Podjetje Restavratorstvo Kavčič, poleg konzerviranja-restavriranja umetnin, izvaja tudi izobraževalno dejavnost s ciljem osveščanja otrok o pomenu skrbi za kulturno dediščino in njeno strokovno obnovo. Za razumevanje posebnosti likovnih materialov, ki se uporabljajo tudi za konserviranje-restavriranje likovne dediščine, je potrebno predhodno razumevanje likovnih in naravoslovnih pojmov (glede na primerno starostno stopnja otrok, izhajajoč iz učnih načrtov predmeta likovna umetnost in različnih naravoslovnih predmetov v osnovni šoli, tako na razredni kot predmetni stopnji). V okviru projekta je bilo naše glavno vodilo raziskati možnost obravnave likovnih in naravoslovnih vsebin v povezavi s kulturno dediščino ter podati možnosti vključevanja problematike skrbi za kulturno dediščino v obstoječ izobraževalni program podjetja Restavratorstvo Kavčič (izsledki raziskave).  Izvedli smo tri didaktične aktivnosti, za vsako vzgojno-izobraževalno obdobje, v katerih smo z različnimi raziskovalnim metodami prikazali možnost obravnave likovnih in naravoslovnih vsebin ter izvedli intervjuje z učenci o skrbi za kulturno dediščino (njihovo mnenje, razumevanje problematike idr.). O možnostih vključevanja vsebin skrbi za kulturno dediščino v osnovnošolski sistem, smo za mnenje povprašali tudi strokovnjake različnih strok (konservatorje) ter predstavili njihov pogled na omenjeno problematiko.

Rezultati projekta

 

Nastalo je PDF učno gradivo Materiali v likovni umetnosti ter skrb za kulturno dediščino, ki bo zaposlenim v podjetju Restavratorstvo Kavčič služilo kot material, s katerim bo podjetje ponujalo otokom treh vzgojno-izobraževalnih obdobij dejavnosti, ki so povezane z obstoječimi učnimi načrti osnovnošolskega izobraževanja. S tega vidika bo podjetje rezultate projekta lahko uporabilo za razvoj pedagoških dejavnosti ter promocije svoje dejavnosti na področju izobraževanja. Rezultati projekta so  tudi aplikativno zanimivi za širjenje dejavnosti za mladostnike in vse zainteresirane (predšolska, osnovnošolska, srednješolska populacij ter odrasli).
Razumevanje materialov v likovni umetnosti ima širšo družbeno vlogo, saj je pomembno za razumevanje potreb določene kulturne dediščine in posredno primernega odnosa do skrbi zanjo (primerna prenova s strani strokovnjaka, preprečevanje škodljivih vplivov in neprimernega ravnanja s strani lastnika in podobno).


 

 

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri