Navodila za pripravo prispevka

Učitelj učitelju učitelj

Za pisanje prispevka prosimo sledite spodnjim navodilom. V primeru kakršnih koli vprašanj, se obrnite na naslov ucitelj@pef.uni-lj.si in z vseseljem vam bomo pomagali.

 

NAVODILA

  • Prispevek (skupaj z izvlečkom in literaturo) naj ne presega štirih (4) strani (daljši prispevki bodo avtorjem vrnjeni). Vsebovati mora kratek uvod in teoretična izhodišča ter primere dobre prakse. Za citiranje in navajanje virov uporabljajte APA standarde (PDF APA standard citiranja in navajanja virov).
    Vsi prispevki gredo skozi slepo recenzijo.
  • Pisava Calibri v programu Microsoft Office Word, velikost črk 12, 1.15 presledek, obojestranska poravnava.
  • Naslov prispevka naj bo napisan z velikimi tiskanimi črkami in naj ne presega dveh vrstic
  • Pod naslovom prispevka naj bosta priimek in ime avtorja/avtorjev prispevka. ustanova (male tiskane črke).
  • Ključne besede in izvleček naj bodo napisane v slovenščini. Izvleček naj ne bo daljši od 200 besed.
  • Za pripravo in oddajo prispevka uporabite obrazec PRIJAVA PRISPEVKA (docx) .

 

Avtor s podpisom ob oddaji prispevka jamči za avtorstvo in prevzema vso odgovornost.

 

 

 

POMEMBNO!

Ker bo zbornik izšel pred konferenco, vas prosimo, da prispevek oddate najkasneje do 25. 6. 2019.

 

Obrazec PRIJAVA PRISPEVKA (docx)

 

Prispevke oddajte po elektronski pošti na naslov ucitelj@pef.uni-lj.si. Ob oddaji prispevka je potrebno oddati še izjavo o avtorstvu.

 

→ IZJAVA O AVTORSTVU (docx)V zborniku bodo objavljeni le prispevki tistih avtorjev, ki bodo plačali kotizacijo. Vsak avtor lahko sam ali v soavtorstvu objavi en prispevek. Dodaten prispevek se objavi ob plačilu 50% višine kotizacije.