Navodila za pripravo prispevka

Učitelj učitelju učitelj

 

NAVODILA

 

Za pisanje prispevka prosimo sledite spodnjim navodilom. V primeru kakršnih koli vprašanj, se obrnite na naslov ucitelj@pef.uni-lj.si in z veseljem vam bomo pomagali.

 

- Prispevek (skupaj z izvlečkom in literaturo) naj ne presega šestih (6) strani (daljši prispevki bodo avtorjem vrnjeni pred postopkom recenzije). Vsebovati mora kratek uvod in teoretična izhodišča ter primere dobre prakse. Za citiranje in navajanje virov uporabljajte APA standarde (https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Knjiznica/Datoteke/apa_citiranje.pdf). Vsi prispevki gredo skozi recenzijo.
- Pisava Calibri v programu Microsoft Office Word, velikost črk 11, 1'15 presledek, obojestranska poravnava.
- Naslov prispevka naj bo napisan z velikimi tiskanimi črkami in naj ne presega dveh vrstic.
- Pod naslovom prispevka naj bosta priimek in ime avtorja/avtorjev prispevka, ustanova (male tiskane črke) ter ime sekcije, v katero umeščate prispevek.
- Za osebnimi podatki sledi izvleček, ki naj ne bo daljši od 200 besed. Ob koncu izvlečka so ključne besede (3 – 5), ki naj ne bodo enake besedam iz naslova.

 

Ker bo zbornik izšel pred konferenco, vas prosimo, da prispevek oddate najkasneje do 10. 2. 2021. Prispevke shranite pod svoje priimek in ime in oddajte po elektronski pošti na naslov ucitelj@pef.uni-lj.si .

 

Avtor s podpisom ob oddaji prispevka jamči za avtorstvo in prevzema vso odgovornost.

 

 

 

POMEMBNO!

Ker bo zbornik izšel pred konferenco, vas prosimo, da prispevek oddate najkasneje do 10. 2. 2021.

 

Prispevke oddajte po elektronski pošti na naslov ucitelj@pef.uni-lj.si. Ob oddaji prispevka je potrebno oddati še izjavo o avtorstvu.

 

→ IZJAVA O AVTORSTVU (docx)V zborniku bodo objavljeni le prispevki tistih avtorjev, ki bodo plačali kotizacijo. Vsak avtor lahko sam ali v soavtorstvu objavi en prispevek. Dodaten prispevek se objavi ob plačilu 50% višine kotizacije.