Seznam objav raziskovalcev PEF v letu 2019

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

 

 

Stanislav Avsec [25994]

 

Osebna bibliografija za leto 2019 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. AVSEC, Stanislav, FERK SAVEC, Vesna. Creativity and critical thinking in engineering design : the role of interdisciplinary augmentation. Global journal of engineering education. 2019, vol. 21, no. 1, str. 30-36, ilustr., graf. prkazi. ISSN 1328-3154. http://www.wiete.com.au/journals/GJEE/Publish/vol21no1/04-Avsec-S.pdf. [COBISS.SI-ID 12354889]

2. AVSEC, Stanislav, SAJDERA, Jolanta. Factors influencing pre-service preschool teachersʼ engineering thinking : model development and test. International journal of technology and design education. 2019, vol. 29, issue , 28 str. (pdf), ilustr., tabele. ISSN 1573-1804. https://link.springer.com/epdf/10.1007/s10798-018-9486-8?author_access_token=JyqD9zZ060yqcaOBMbfJFve4RwlQNchNByi7wbcMAY5rXZS0oUBWcZRCsD5oVnuTfcIpFrPvDezbVWoNvP4r0LR-1YvIIojTjswWeLb6qGnx4exDUlGuk_y9fhRJDFE1WtDO0UCYT_vH1iAWvjXFlw%3D%3D, https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs10798-018-9486-8.pdf, DOI: 10.1007/s10798-018-9486-8. [COBISS.SI-ID 12225865]

3. JAGIEŁŁO-KOWALCZYK, Magdalena, AVSEC, Stanislav, SZCZEPARA, Karolina. Rewitalizacja przestrzeni w historycznej tkance miasta. Walencja Regenerating = Regenerating space within the historic tissue of the city. Valencia. Środowisko Mieszkaniowe. 2019, no. 27, str. 94-101, 31 f. pril, ilustr. ISSN 2543-8700. http://kksm.arch.pk.edu.pl/housingenvironment/img/arts/2019.27/11%20Jagiello-Kowalczyk.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/6125/, DOI: 10.4467/25438700SM.19.022.10953. [COBISS.SI-ID 12680265]

4. RUPNIK, Denis, AVSEC, Stanislav. The relationship between student attitudes towards technology and technological literacy. World transactions on engineering and technology education. 2019, vol. 17, no. 1, str. 48-53, tabele, graf. prikaz. ISSN 1446-2257. http://www.wiete.com.au/journals/WTE&TE/Pages/Vol.17,No.1%20(2019)/08-Rupnik-D.pdf. [COBISS.SI-ID 12333897]

5. AVSEC, Stanislav, JAGIEŁŁO-KOWALCZYK, Magdalena. A high school bridging course to enhance readiness for architectural education. World transactions on engineering and technology education. 2019, vol. 17, no. 3, str. 231-236, tabela, graf. prikazi. ISSN 1446-2257. http://www.wiete.com.au/journals/WTE&TE/Pages/Vol.17,%20No.3%20(2019)/03-Avsec-S.pdf. [COBISS.SI-ID 12626761]

6. RIHTARŠIČ, David, AVSEC, Stanislav. Mobile technology in a strategy to enhance entrepreneurial learning : a dreamy m-learning Erasmus+ project case study. World transactions on engineering and technology education. 2019, vol. 17, no. 3, str. 289-294, ilustr., tabela. ISSN 1446-2257. http://www.wiete.com.au/journals/WTE&TE/Pages/Vol.17,%20No.3%20(2019)/13-Rihtarsic-D.pdf. [COBISS.SI-ID 12627017]

7. JAGIEŁŁO-KOWALCZYK, Magdalena, ŻABICKA, Agnieszka, AVSEC, Stanislav. Schoolchildren in Poland learn vital skills from a young architects programme. World transactions on engineering and technology education. 2019, vol. 17, no. 3, str. 320-325, tabele, graf. prikaza. ISSN 1446-2257. http://www.wiete.com.au/journals/WTE&TE/Pages/Vol.17,%20No.3%20(2019)/18-Kowalczyk-M.pdf. [COBISS.SI-ID 12627273]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

8. PAJK, Barbara, AVSEC, Stanislav. Primerjalni vidiki tehnološke pismenosti učiteljev in bodočih učiteljev tehnike in tehnologije = Comparative aspects of the techological literacy of teachers and future teachers of engineering and technology. V: AVSEC, Stanislav (ur.), KOCIJANČIČ, Slavko (ur.). Optimizacija pouka vsebin tehnike in tehnologije. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2019. Str. 7-24, ilustr., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-253-252-9. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6133/. [COBISS.SI-ID 12742217]

9. ZAKAL, Pavel, AVSEC, Stanislav. Učenje s poizvedovanjem na primeru vsebin tehnike in tehnologije razredne stopnje osnovne šole = Inquiry-based learning of design and technology subject matter in primary school. V: AVSEC, Stanislav (ur.), KOCIJANČIČ, Slavko (ur.). Optimizacija pouka vsebin tehnike in tehnologije. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2019. Str. 25-45, ilustr., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-253-252-9. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6133/. [COBISS.SI-ID 12742473]

10. ŠULIGOJ, Veronika, AVSEC, Stanislav, JAMŠEK, Janez. Primerjava učenja z odkrivanjem s klasičnim poučevanjem pri pouku tehnike in tehnologije = Design and technology teaching - discovery learning comparedto traditional teaching. V: AVSEC, Stanislav (ur.), KOCIJANČIČ, Slavko (ur.). Optimizacija pouka vsebin tehnike in tehnologije. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2019. Str. 46-62, ilustr., tabele. ISBN 978-961-253-252-9. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6133/. [COBISS.SI-ID 12743497]

11. ULJANČIČ, Irena, AVSEC, Stanislav. Ustvarjalno reševanje tehniških in tehnoloških problemov v 5. razredu osnovne šole = Creative problem solving of technical and technological issues in fifth grade of elementary school. V: AVSEC, Stanislav (ur.), KOCIJANČIČ, Slavko (ur.). Optimizacija pouka vsebin tehnike in tehnologije. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2019. Str. 63-79, tabele. ISBN 978-961-253-252-9. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6133/. [COBISS.SI-ID 12743753]

12. PENOV, Liza, AVSEC, Stanislav. Samoregulativno učenje pri vsebinah tehnike in tehnologije = Pupils' self-regulated learning of technology and engineering contents. V: AVSEC, Stanislav (ur.), KOCIJANČIČ, Slavko (ur.). Optimizacija pouka vsebin tehnike in tehnologije. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2019. Str. 80-95, tabela, graf. prikazi. ISBN 978-961-253-252-9. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6133/. [COBISS.SI-ID 12744009]

13. MIHELAK, Veronika, AVSEC, Stanislav. Okoljsko tehnična pripravljenost učencev od 4. do 9. razreda osnovne šole = Environmental and technical awareness of pupils from 4th to 9th grade of elementary school. V: AVSEC, Stanislav (ur.), KOCIJANČIČ, Slavko (ur.). Optimizacija pouka vsebin tehnike in tehnologije. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2019. Str. 96-112, tabeli, graf. prikazi. ISBN 978-961-253-252-9. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6133/. [COBISS.SI-ID 12744265]

14. JAZBAR, Špela, AVSEC, Stanislav. Inovacijsko-podjetniška pripravljenost učencev 8. razreda osnovne šole = Innovation-entrepreneurial readiness of pupils in 8th grade of primary school. V: AVSEC, Stanislav (ur.), KOCIJANČIČ, Slavko (ur.). Optimizacija pouka vsebin tehnike in tehnologije. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2019. Str. 113-139, tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-253-252-9. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6133/. [COBISS.SI-ID 12744521]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

15. AVSEC, Stanislav. Zaključki. V: AVSEC, Stanislav (ur.), et al. Dreamy m-learning. Prilagodljivo mobilno učenje : aplikacija Mobilno učenje za podjetnice, ki začenjajo svoj posel od doma. Maribor: INITUT, Institut informacijskih tehnologij, 2019. Str. 119-120. ISBN 978-961-94811-0-3. https://initut.com/zalozba/dreamy-prilagodljivo-mobilno-ucenje.pdf. [COBISS.SI-ID 12638537]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

16. AVSEC, Stanislav, KAUČIČ, Branko. Predgovor. V: AVSEC, Stanislav (ur.), et al. Dreamy m-learning. Moduli usposabljanja. Maribor: INITUT, institut informacijskih tehnologij, 2019. Str. 1-3. ISBN 978-961-94811-1-0. https://initut.com/zalozba/dreamy-moduli-usposabljanja.pdf. [COBISS.SI-ID 12641353]

17. AVSEC, Stanislav, HANCIOGLU, Samiye, KAUČIČ, Branko. Predgovor. V: AVSEC, Stanislav (ur.), et al. Dreamy m-learning. Prilagodljivo mobilno učenje : aplikacija Mobilno učenje za podjetnice, ki začenjajo svoj posel od doma. Maribor: INITUT, Institut informacijskih tehnologij, 2019. Str. 1-4. ISBN 978-961-94811-0-3. https://initut.com/zalozba/dreamy-prilagodljivo-mobilno-ucenje.pdf. [COBISS.SI-ID 12641097]

 

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

18. AVSEC, Stanislav, ŠULIGOJ, Veronika. Snovalsko razmišljanje (design thinking) v visokošolskem prostoru : usposabljanje, Pedagoška fakulteta, UL, 8. nov. 2019 (8 ur). [COBISS.SI-ID 12673865]

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

19. Środowisko Mieszkaniowe. AVSEC, Stanislav (član uredniškega odbora 2019-). Kraków: Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego. Politechnika Krakowska. ISSN 1731-2442. [COBISS.SI-ID 12744777]

20. World transactions on engineering and technology education. AVSEC, Stanislav (član uredniškega odbora 2014-). Clayton, Vic.: UNESCO International Centre for Engineering Education. ISSN 1446-2257. [COBISS.SI-ID 18077223]

21. ANTHOPOULOU, Lila, AVSEC, Stanislav, BOR, Yasemin, CHRONOPOLUS, Aris, DIZDAR, Altan, DIZDAR, Ertugrul, GAURY, Martine, GÖK, Başak, HANCIOGLU, Samiye, JAMŠEK, Janez, RIHTARŠIČ, David, et al., AVSEC, Stanislav (urednik), KAUČIČ, Branko (urednik). Dreamy m-learning. Moduli usposabljanja. Maribor: INITUT, institut informacijskih tehnologij, 2019. ISBN 978-961-94811-1-0. http://www.initut.com/zalozba/dreamy-moduli-usposabljanja.pdf. [COBISS.SI-ID 301905152]

22. AVSEC, Stanislav, BOR, Yasemin, DEMIR, Veysi, DIZDAR, Altan, DIZDAR, Ertugrul, DRIVA, Artemis, GAURY, Martine, HANCIOGLU, Samiye, JAMŠEK, Janez, MIKŁOSZ, Malgorzata, RIHTARŠIČ, David, et al., AVSEC, Stanislav (urednik), HANCIOGLU, Samiye (urednik), KAUČIČ, Branko (urednik). Dreamy m-learning. Prilagodljivo mobilno učenje : aplikacija Mobilno učenje za podjetnice, ki začenjajo svoj posel od doma. Maribor: INITUT, Institut informacijskih tehnologij, 2019. ISBN 978-961-94811-0-3. http://www.initut.com/zalozba/dreamy-prilagodljivo-mobilno-ucenje.pdf. [COBISS.SI-ID 301872640]

23. AVSEC, Stanislav (urednik, avtor dodatnega besedila), KOCIJANČIČ, Slavko (urednik, avtor dodatnega besedila). Optimizacija pouka vsebin tehnike in tehnologije. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2019. ISBN 978-961-253-252-9. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6133/. [COBISS.SI-ID 303091456]

24. Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education. AVSEC, Stanislav (urednik 2009-). Amasya: Amasya University, Faculty of Education, Department of Science Education, 2009-. ISSN 1306-3049. http://www.eurasianjournals.com/index.php/ejpce. [COBISS.SI-ID 9569865]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

25. JAZBAR, Špela. Inovacijsko-podjetniška pripravljenost učencev 8. razreda osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [Š. Jazbar], 2019. VIII, 118, VII str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5799/. [COBISS.SI-ID 12488009]

26. MIHELAK, Veronika. Okoljsko tehnična pripravljenost učencev od 4. do 9. razreda osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [V. Mihelak], 2019. VII, 51, II str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6061. [COBISS.SI-ID 12645705]

27. BIZJAK, Patricija. S tehnologijo podprto kritično mišljenje za razvijanje tehnološke pismenosti : magistrsko delo. Ljubljana: [P. Bizjak], 2019. X, 70, XXXV str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6051/. [COBISS.SI-ID 12639561]

28. PENOV, Liza. Samoregulativno učenje pri vsebinah tehnike in tehnologije : magistrsko delo. Ljubljana: [L. Penov], 2019. VII, 88 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5887/. [COBISS.SI-ID 12561737]

29. HUBER, Ines. Učinki gozdne pedagogike na primeru vsebin tehnike in tehnologije za razvijanje tehnološke pismenosti učencev 6. razreda osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [I. Huber], 2019. IX, 71, XX str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5888/. [COBISS.SI-ID 12562505]

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

30. URBAS, Nejc. 3D tehnologije pri pouku tehnike in tehnologije : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Urbas], 2019. VII, 34 str., III, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5948. [COBISS.SI-ID 12588105]

31. ŽEROVNIK, Anja. Gozdna tehnična vzgoja za razvijanje tehnološke pismenosti 5-6 let starih otrok : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Žerovnik], 2019. VI, 49 str., III, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5727. [COBISS.SI-ID 12435529]

32. HAFNER, Maja. Ocenjevanje izdelkov pri tehniki in tehnologiji : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Hafner], 2019. 28 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5863/. [COBISS.SI-ID 12521289]

33. UŠTAR LOGAR, Tina. Od drevesa do papirja : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Uštar Logar], 2019. VI, 43 f., IV, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5627. [COBISS.SI-ID 12334409]

34. KOGOJ, Monika. Ponovna raba materialov pri pouku tehnike in tehnologije : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Kogoj], 2019. IV, 43 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6004/. [COBISS.SI-ID 12610121]

35. GOVEDNIK, Maša. Primerjava slovenskega kurikuluma za vrtce in kurikuluma javnih vrtcev v Kaliforniji s poudarkom na tehnični vzgoji : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Govednik], 2019. VI, 63 str. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5933. [COBISS.SI-ID 12582473]

36. KOŽELJ, Mateja. Problematika uvajanja digitalne tehnologije v vrtec : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Koželj], 2019. VII, 61 str., XIII, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5716. [COBISS.SI-ID 12435017]

37. ŠUŠTARŠIČ, Maja. Projektno učno delo v vrtcu ob izdelavi preprostih glasbenih instrumentov : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Šuštaršič], 2019. 89 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5847/. [COBISS.SI-ID 12514889]

38. ETEROVIČ, Nika. Razvijanje tehnično pravilnega ravnanja z igračo pri predšolskih otrocih : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Eterovič], 2019. [XII], 82 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5755/. [COBISS.SI-ID 12458057]

39. ZUPAN, Lara. Spodbujanje čutnih zaznav pri predšolskih otrocih s pomočjo tehničnih dejavnosti : diplomsko delo. Ljubljana: [L. Zupan], 2019. VIII, 69 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5758/. [COBISS.SI-ID 12459593]

40. LAZAR, Sara. Spoznavanje 3D-tiska pri predšolskih otrocih : diplomsko delo. Ljubljana: [S. Lazar], 2019. 53 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5811/. [COBISS.SI-ID 12494921]

41. BERKOPEC, Tanja. Spoznavanje materialov v prvem in drugem starostnem obdobju preko tolkal : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Berkopec], 2019. VIII, 82, VII str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6072. [COBISS.SI-ID 12660553]

42. KASAGIČ, Nina. Spoznavanje tekstila kot tehničnega materiala prek igre otrok, starih 2-3 leta : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Kasagič], 2019. V, 53, IV str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6084. [COBISS.SI-ID 12674121]

43. RUPAR, Irena. Volna kot material pri izkustvenem učenju v vrtcu : diplomsko delo. Ljubljana: [I. Rupar], 2019. VII, 97 str., XXIII, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5654. [COBISS.SI-ID 12359497]

 

Avtor dodatnega besedila

44. AVSEC, Stanislav (urednik, avtor dodatnega besedila), KOCIJANČIČ, Slavko (urednik, avtor dodatnega besedila). Optimizacija pouka vsebin tehnike in tehnologije. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2019. ISBN 978-961-253-252-9. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6133/. [COBISS.SI-ID 303091456]

 

Recenzent

45. Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education. AVSEC, Stanislav (recenzent 2009-). Amasya: Amasya University, Faculty of Education, Department of Science Education, 2009-. ISSN 1306-3049. http://www.eurasianjournals.com/index.php/ejpce. [COBISS.SI-ID 9569865]

 

Jurij Bajc [13416]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. BAJC, Jure, ZIHERL, Saša. Combining and comparing the results of physics competition and national assessments of knowledge of physics in Slovenia. V: Teaching-learning contemporary physics, from research to practice : celebration of Eötvös year 2019 : conference programme : book of abstracts. [Hungary]: [s. n.], 2019. Str. 221-222. https://girep2019.hu/GIREP_ICPE_EPEC_MPTL_Conference_Abstract_Book.pdf. [COBISS.SI-ID 12532553]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

2. BAJC, Jure. Ali potrebujemo NPZ iz fizike?. V: RAZPET, Nada (ur.). Sedemdeset let DMFA Slovenije. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2019. Str. 69. ISBN 978-961-212-297-3. [COBISS.SI-ID 18759769]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

3. MIKLIČ, Eva. Analiza poskusov v izbranem delovnem zvezku za 8. razred osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [E. Miklič], 2019. 47 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5777. [COBISS.SI-ID 12471113]

4. BENEDIČIČ, Eva. Primerjava rezultatov podobnih nalog na nacionalnem preverjanju znanja iz fizike in na tekmovanju Čmrlj : magistrsko delo. Ljubljana: [E. Benedičič], 2019. VIII, 66 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5899. [COBISS.SI-ID 12569673]

5. RADONČIĆ ALAGIĆ, Medina. Seizmologija kot izbirna vsebina v osnovni šoli : Seismology as an elective subject in elementary school : magistrsko delo. Ljubljana: [M Radončić Alagić], 2019. 43 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6006. [COBISS.SI-ID 12610889]

 

 

Marcela Batistič-Zorec [12550]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KOROŠEC, Helena, BATISTIČ-ZOREC, Marcela. The impact of creative drama activities on aggressive behaviour of preschool children. European early childhood education research journal. 2019, vol. , issue , 18 str. (pdf), tabeli, graf. prikaza. ISSN 1752-1807. https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0034523719858219, DOI: 10.1177/0034523719858219. [COBISS.SI-ID 12552009]

2. BATISTIČ-ZOREC, Marcela. Predšolska bralna značka v kontekstu kritike pošolanja vrtca = Preschool reading badge in the context of "schoolifying" kindergarten. Vzgoja in izobraževanje : revija za teoretična in praktična vprašanja vzgojno izobraževalnega dela. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 50, št. 4, str. 19-25, ilustr. ISSN 0350-5065. [COBISS.SI-ID 12570185]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

3. ŠINDIĆ, Aleksandra, PRIBIŠEV BELESLIN, Tamara, BATISTIČ-ZOREC, Marcela. Preschool children's understanding of animate and inanimate : methodical suggestions. V: LICARDO, Marta (ur.), DIAS, Isabel Simões, ESTÉVEZ, Pablo Ruiz. Contemporary themes in early childhood education and international educational modules. 1st ed. Maribor: University of Maribor Press, 2019. Str. 101-115. ISBN 978-961-286-270-1. [COBISS.SI-ID 24591624]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

4. BATISTIČ-ZOREC, Marcela. Participacija djece u vrtiću i projekt Kako su djeca napravila crtani film : predavanje u sklopa kolegija Integrirani kurikulum studentima 3. godine preddiplomskog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 30. svibanj 2019 (2 uri). [COBISS.SI-ID 12477513]

5. BATISTIČ-ZOREC, Marcela. Subjektivne teorije odgajatelja : predavanje u sklopa kolegija Psihologija ranog učenja i poučevanja studentima 1. godine preddiplomskog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 28. svibanj 2019 (2 uri). [COBISS.SI-ID 12477257]

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

6. TATALOVID VORKAPID, Sanja, LJEVAR, Lorena, BATISTIČ-ZOREC, Marcela. Osobine ličnosti i subjektivne teorije bududih odgajatelja kao odrednice njihovog profesionalnog identiteta : predavanje v okviru Međunarodnog znanstveno-stručnog simpozija Cjeloživotnim obrazovanjem do profesionalnog identiteta, Hotel Panonija, Sisak, Hrvatska, 9. 5. 2019. [COBISS.SI-ID 12477001]

 

3.25 Druga izvedena dela

7. POLAK, Alenka (diskutant), LESAR, Irena (diskutant), BATISTIČ-ZOREC, Marcela (diskutant), PEČAR, Mojca (diskutant), ZADNIKAR, Darij (diskutant). Refleksija sodobnega šolskega prostora : kako se izzivi šolskega področja odražajo v visokošolskem prostoru in kakšne izzive visokošolskemu pedagoškemu delu ti predstavljajo : predavanja v okviru okrogle mize, Pedagoška fakulteta, Ljubljana, 24. 5. 2019. [COBISS.SI-ID 12448329]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

8. HOSTNIK, Ema. Opazovanje in dokumentiranje otrokovega napredka in razvoja v vrtcu : diplomsko delo. Ljubljana: [E. Hostnik], 2019. 30 f., 5 f. pril., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5920. [COBISS.SI-ID 12578889]

9. JERT, Patricia. Participacija otrok pri dnevni rutini : diplomsko delo. Ljubljana: [P. Jert], 2019. 60 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6073. [COBISS.SI-ID 12662345]

10. PODERGAJS, Ksenija. Pričakovanja in čustva otrok ter njihovih staršev ob vstopu v osnovno šolo : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Podergajs], 2019. 32 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5953/. [COBISS.SI-ID 12590665]

11. KODILA, Urška. Projekt "Jaz" : aktivno učenje z raziskovanjem : diplomsko delo. Ljubljana: [U. Kodila], 2019. 75 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6070. [COBISS.SI-ID 12660041]

12. KOŠČAK, Veronika. Soočanje predšolskih otrok s tabu temo smrti : diplomsko delo. Ljubljana: [V. Koščak], 2019. 38 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6129/. [COBISS.SI-ID 12734281]

13. GRČMAN, Anita. Spolni stereotipi pri predšolskih otrocih : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Grčman], 2019. 36 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5992. [COBISS.SI-ID 12606537]

14. ZAJC, Lara. Taborniško poletje v vrtcu Vrhnika kot način spodbujanja socialnih interakcij med otroki : diplomsko delo. Ljubljana: [L. Zajc], 2019. 47, 4 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6003. [COBISS.SI-ID 12609865]

15. KLOBČAR, Urša. Zmožnost pripovedovanja in obnavljanja zgodb v predšolskem obdobju : diplomsko delo. Ljubljana: [U. Klobčar], 2019. 45 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5659. [COBISS.SI-ID 12362825]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

16. HROVAT, Vilma. Vzgojiteljeva stališča do inkluzije predšolskih otrok s posebnimi potrebami v slovenskih in švedskih vrtcih = The views on the inclusion of children with special needs in Slovenia and Sweden : magistrsko delo. Ljubljana: [V. Hrovat], 2019. 99 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6060/. [COBISS.SI-ID 12643913]

 

Recenzent

17. KRNEL, Dušan, HODNIK, Tatjana (avtor, fotograf), KOKALJ, Tatjana, VRECL, Tanja, SKUBIC, Darija (urednik). Mlinček 2 : slovenščina, matematika in spoznavanje okolja za 2. razred osnovne šole. Delovni učbenik. 2. izd. Ljubljana: Modrijan, 2018-. ISBN 978-961-241-878-6. [COBISS.SI-ID 294303232]

 

 

Gregor Bavdek [23565]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

1. GROBLJAR, Urh. Izdelava UV-vidnega spektroskopa in njegova uporaba v izobraževanju : magistrsko delo. Ljubljana: [U. Grobljar], 2019. 13, 55 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5796/. [COBISS.SI-ID 12486985]

 

Sanja Berčnik [30171]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. DEVJAK, Srečko, DEVJAK, Tatjana, BERČNIK, Sanja. Dejavniki tveganja za zdravje in življenjski slog v občinah osrednje slovenske regije. Revija za zdravstvene vede. 2019, vol. 6, no. 1, str. 3-21, tabele, č-b sl. ISSN 2350-3610. [COBISS.SI-ID 514886263]

2. TAŠNER, Veronika, BERČNIK, Sanja. Prisotnost vsebin o nasilju v šoli v kurikulih pedagoških fakultet. Šolsko polje : revija za teorijo in raziskave vzgoje in izobraževanja. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 30, št. 1/2, str. 137-150. ISSN 1581-6036. https://www.pei.si/ISSN/1581_6044/1-2-2019/1581-6044.30(1-2).pdf. [COBISS.SI-ID 3458647]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

3. DEVJAK, Tatjana, DEVJAK, Srečko, BERČNIK, Sanja. Neenakosti v zdravju občanov: analiza in primerjava stanja v dveh slovenskih občinah. V: KREGAR-VELIKONJA, Nevenka (ur.). Celostna obravnava pacienta : zbornik prispevkov : mednarodna znanstvena konferenca = Holistic approach to the patient : conference proceedings : international scientific conference, Novo mesto, 15. november 2018. Celostna obravnava pacienta, mednarodna znanstvena konferenca, 15. november 2018, Novo Mesto. [Novo mesto]: Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede: = University of Novo mesto, Faculty of Health Sciences, 2019. Str. 132-143, ilustr. ISBN 978-961-94392-6-5. [COBISS.SI-ID 2048044658]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

4. JURIŠEVIČ, Mojca, BERČNIK, Sanja, BREZOVAR, Špela, DEVJAK, Tatjana, SKUBIC, Darija, ŽERAK, Urška. Creativity in early childhood education : preschool teachersʼ beliefs about creative approaches. V: Creativity research and innovation in gifted education : social, individual, and educational perspective : book of abstracts. Osijek: Faculty of Education Josip Juraj Strossmayer, University of Osijek, 2019. Str. 52. ISBN 978-953-6965-86-1. https://echathematic2019.info/wp-content/uploads/2019/12/Book-of-Abstracts_Thematic-ECHA-2019-Dubrovnik.pdf. [COBISS.SI-ID 12745033]

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.01 Znanstvena monografija

5. DEVJAK, Tatjana, BERČNIK, Sanja. Vzgoja predšolskega otroka. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2019. 288 str., ilustr. ISBN 978-961-253-244-4. [COBISS.SI-ID 299829504]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

6. JURIŠEVIČ, Mojca, DEVJAK, Tatjana, SKUBIC, Darija, BERČNIK, Sanja, ŽERAK, Urška. Predstavitev raziskave Odnos pedagoških delavcev do kultiviranja potencialov nadarjenih otrok v zgodnjem otroštvu - VRT z diskusijo : v okviru 6. študijskega popoldneva CRSN z naslovom Otroci z visokimi učnimi potenciali v vrtcu, 4. dec. 2019, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. [COBISS.SI-ID 12730441]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

7. ZAJC, Jana. Mnenja učencev o vzgojnih stilih in avtoriteti učiteljev v sodobni osnovni šoli : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Zajc], 2019. 97 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6045/. [COBISS.SI-ID 12633929]

8. VRBEC, Melani. Prepoznavanje medvrstniškega nasilja med učenci 9. razreda osnovnih šol prekmurske regije = Detecting bullying amongst the ninth graders of the elementary schools in Prekmurje : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Vrbec], 2019. 64 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6089. [COBISS.SI-ID 12682057]

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

9. TROŠT, Manca. Kako ustanoviti zasebni vrtec z dvojezičnim programom? : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Trošt], 2019. 72 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5951/. [COBISS.SI-ID 12590153]

10. VRANKAR, Lucija. Vzgojno ukrepanje v vrtcu : diplomsko delo. Ljubljana: [L. Vrankar], 2019. 64 str., tabele. https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/peflj/12604489. [COBISS.SI-ID 12604489]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

11. AŽBE, Ida. Pogledi učiteljev na preprečevanje in zmanjševanje nasilja = Teachers' views on violence prevention and reduction : magistrsko delo. Ljubljana: [I. Ažbe], 2019. 78 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5885/. [COBISS.SI-ID 12559689]

 

Somentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

12. BERČIČ, Petra. Modeli sodelovanja med starši in strokovnimi delavci v vrtcih : diplomsko delo. Ljubljana: [P. Berčič], 2019. 71 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5993. [COBISS.SI-ID 12606793]

13. ŠINK, Nina. Primerjava dnevne rutine v slovenskem in norveškem zasebnem vrtcu : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Šink], 2019. 52 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5971. [COBISS.SI-ID 12597577]

14. BURGER, Maša. Primerjava vloge vzgojitelja v dnevni rutini v javnem vrtcu in vrtcu Marie Montessori : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Burger], 2019. 56 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5693. [COBISS.SI-ID 12407113]

15. JAZBINŠEK JENKO, Julija. Seznanjenost vzgojitelja z ukrepi prve pomoči pri predšolskem otroku : diplomsko delo. Ljubljana: [J. Jazbinšek Jenko], 2019. 42 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5964. [COBISS.SI-ID 12593737]

16. GRABLJEVEC, Petra. Učenje skozi igro v igralnici in gozdu : diplomsko delo. Ljubljana: [P. Grabljevec], 2019. 62 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5689. [COBISS.SI-ID 12392777]

17. ŽURA, Tanja. Vloga vzgojitelja pri medijskem opismenjevanju predšolskega otroka : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Žura], 2019. 41 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5965. [COBISS.SI-ID 12593993]

18. MALOVRH, Klara. Vrtec na prostem : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Malovrh], 2019. 79 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5816. [COBISS.SI-ID 12496713]

 

 

Maruša Bertoncelj [38725]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

1. MARTINČIČ, Robert (urednik), BERTONCELJ, Maruša (urednik), KLJAJIĆ, Matjaž (urednik), KRAJNOVIĆ, Edita (urednik), PAHOR, Romana (urednik). Žale : 100 years of the company's life. Reprint ed. Ljubljana: Žale Javno podjetje, 2019. 151 str., ilustr. ISBN 978-961-281-552-3. [COBISS.SI-ID 299991552]

 

 

Marja Bešter Turk [06379]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

1. CAJHEN, Nana, DRUSANY, Nevenka, KAPKO, Dragica, KRIŽAJ, Martina, BEŠTER, Marja. Gradim slovenski jezik 4 : izdaja s plusom. Učbenik. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2019. 130 str., ilustr. ISBN 978-961-271-930-2. [COBISS.SI-ID 299787008]

2. KRIŽAJ, Martina, BEŠTER, Marja, KONČINA, Marija, BAVDEK, Mojca, POZNANOVIČ, Mojca, PONIKVAR, Andreja (urednik). Na pragu besedila 2 : izdaja s plusom. Učbenik za slovenski jezik v 2. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2019. 124 str., ilustr. ISBN 978-961-271-93-40. [COBISS.SI-ID 300246784]

 

2.05 Drugo učno gradivo

3. CAJHEN, Nana, DRUSANY, Nevenka, KAPKO, Dragica, KRIŽAJ, Martina, BEŠTER, Marja. Gradim slovenski jezik 4 : izdaja s plusom. Samostojni delovni zvezek. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2019. 2 zv. (117; 106 str.), ilustr. ISBN 978-961-271-929-6. [COBISS.SI-ID 298659072]

4. KRIŽAJ, Martina, BEŠTER, Marja, KONČINA, Marija, BAVDEK, Mojca, POZNANOVIČ, Mojca. Na pragu besedila 2 : izdaja s plusom. Samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v 2. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2019. 2 zv. (166; 160 str.), ilustr. ISBN 978-961-271-933-3. [COBISS.SI-ID 300233216]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

5. ZALAŠČEK, Nastja. Nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine v 3. razredu OŠ : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Zalašček], 2019. 115 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6047. [COBISS.SI-ID 12637513]

6. PEZDIR, Simona. Oblikovalnik besedil pri pouku slovenščine = Word processor in Slovene lessons : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Pezdir], 2019. 140 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5661/. [COBISS.SI-ID 12363593]

7. PAJK, Teja. Razumevanje grafičnih prikazov v besedilih v drugem triletju osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Pajk], 2019. 85 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6126/. [COBISS.SI-ID 12733769]

8. ZORAN, Nina. Razvijanje zmožnosti tvorjenja besedil v 5. razredu angleške in slovenske osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Zoran], 2019. 113 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5874/. [COBISS.SI-ID 12545865]

9. DOLENC, Karmen. Zmožnost obnavljanja besedil v 5. razredu osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Dolenc], 2019. 80 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6088. [COBISS.SI-ID 12676937]

 

Somentor pri doktorskih disertacijah

10. GODEC SORŠAK, Lara. Zasnova šolskega slovarja za otroke v 1. in 2. vzgojno-izobraževalnem obdobju : doktorska disertacija. Ljubljana: [L. Godec Soršak], 2019. XVI, 392 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=111697. [COBISS.SI-ID 69511266]

 

Milena Mileva Blažić [19319]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. BLAŽIČ, Milena. Učni načrt za slovenščino v osnovni šoli (2011) v luči sodobnih pogledov na pouk mladinske književnosti. Jezik in slovstvo. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 64, št. 1, str. 11-19, 103. ISSN 0021-6933. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5667. [COBISS.SI-ID 12368969]

2. BLAŽIČ, Milena. Motiv mesta Ljubljana v slovenski (mladinski) književnosti - literarna Ljubljana. Jezik in slovstvo. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 64, št. 2, str. 59-78. ISSN 0021-6933. [COBISS.SI-ID 12492105]

3. BLAŽIČ, Milena. Medkulturnost v pravljicah Dorotheae Viehmann, Laure Gonzenbach in Tine Vajtove ob primeru pravljic o začarani nevesti (ATU 402). Studia mythologica Slavica. [Tiskana izd.]. 2019, [št.] 22, str. 163-173. ISSN 1408-6271. http://sms.zrc-sazu.si/pdf/22/SMS_22_2019.pdf. [COBISS.SI-ID 12473673]

 

1.02 Pregledni znanstveni članek

4. BLAŽIČ, Milena. Inovativne oblike učenja in poučevanja - mapiranje pravljice Zlata ptica ATU 550. Philological studies. [Online ed.]. 2019, vol. 17, no. 1, str. 236-252. ISSN 1857-6060. https://journals.ukim.mk/index.php/philologicalstudies/article/view/228/160, http://pefprints.pef.uni-lj.si/6117/, DOI: 10.17072 /1857-6060-2019-17-236-252. [COBISS.SI-ID 12654665]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

5. BLAŽIČ, Milena. Otroške pesmi Otona Župančiča. V: ŠEKLI, Matej (ur.), REZONIČNIK, Lidija (ur.). Slovenski jezik in njegovi sosedje. Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 2019. Str. 328-338, tabela. Zbornik Slavističnega društva Slovenije, 29. ISBN 978-961-6715-29-4. ISSN 1408-3043. [COBISS.SI-ID 12635209]

6. BEDENK, Kasilda, BLAŽIČ, Milena. Primerjalna analiza pravljic in pravljičark s poudarkom na Tini Wajtawi, rožici iz Rezije. V: ŠEKLI, Matej (ur.), REZONIČNIK, Lidija (ur.). Slovenski jezik in njegovi sosedje. Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 2019. Str. 376-386. Zbornik Slavističnega društva Slovenije, 29. ISBN 978-961-6715-29-4. ISSN 1408-3043. [COBISS.SI-ID 12635465]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

7. BLAŽIČ, Milena. Motivi multikulturnog nasljeđa u slovenskim slikovnicama = Motifs of multicultural heritage in Slovenian picture books. V: BAKOTA, Lidija (ur.), MORITZ, Ivana (ur.). Dijete i jezik danas : dijete i jezični identitet, Osijek (Hrvatska), 12.-14. rujna 2019 : knjižica sažetaka = Children and languages today : children and linguistic identity, Osijek (Croatia), 12-14 September 2019 : book of abstracts. Osijek: Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti: =Faculty of education, 2019. Str. 23-24. [COBISS.SI-ID 12598345]

8. BLAŽIČ, Milena. Hieronymus and fairy-tale type ATU 156 Androkles and the lion = Hieronim in pravljični tip ATU 156 : trn izdrt iz šape. V: BOGATAJ, Jan Dominik (ur.), MOVRIN, David (ur.), ŠPELIČ, Miran (ur.). Hieronymus noster : povzetki = abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. Str. 99, portret. ISBN 978-961-6844-78-9. [COBISS.SI-ID 12674377]

9. BEDENK, Kasilda, BLAŽIČ, Milena. Življenje in delo Tine Wajtawe (1900-1984). V: STANONIK, Marija (ur.). Mednarodni znanstveni simpozij Konstituiranje slovenske slovstvene folkloristike : ob stoletnici rojstva akademika Milka Matičetovega (10. 9. 1919 - 5. 12. 2014) : SAZU, Akademijska dvorana, Novi trg 3, Ljubljana, 10. in 11. september 2019. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, [2019]. Str. 148]. http://www.sazu.si/uploads/files/57ee1d95c23371144545f64a/Simpozij%20Mati%C4%8Detov%20povzetki.pdf. [COBISS.SI-ID 12597833]

10. BLAŽIČ, Milena. Vloga Filozofske fakultete pri razvijanju mladinske književnosti. V: MAHNIČ, Katja (ur.). Mesto in poslanstvo humanistike in družboslovja : pogled v preteklost, vizije za prihodnost : program in zbornik povzetkov. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. Str. 10. ISBN 978-961-06-0245-3. [COBISS.SI-ID 12618569]

11. BLAŽIČ, Milena. Pravljice v visokošolskem izobraževanju - Goethe, Hegel in Žižek. V: ŽAGAR, Igor Ž. (ur.), MLEKUŽ, Ana (ur.). Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju : mednarodni vidiki vzgoje in izobraževanja : zbornik povzetkov : 4. znanstvena konferenca, Ljubljana, 18. in 19. september 2019. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2019. Str. 138-139. ISBN 978-961-270-310-3. [COBISS.SI-ID 12597321]

12. BLAŽIČ, Milena. Silencing children' literature criticism : Ljubljana City Library, gold pears and assuming responsibility. V: Silence and silencing in childrenʼs literature : online congress schedule including abstracts. [S. l.]: IRSCL, cop. 2019. 1 str. http://schedule.irsclcongress2019.com/wednesday/session-1/childrens-rights/silencing-children-literature-criticism-ljubljana-city-library-gold-pears-and-assuming-responsibility/. [COBISS.SI-ID 12569929]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

13. BLAŽIČ, Milena. Primerjalna analiza slovenskih in bolgarskih pravljic = Comparative analysis of Slovenian and Bulgarian fairy tales. V: SUBIOTTO, Namita (ur.), DIMITROV, Ljudmil (ur.). Bʺlgarija - Makedonija - Slovenija : meždukulturni dialozi v XXI vek : recenzirana kolektivna naučna monografija = Bugarija - Makedonija - Slovenija : meǵukulturni dijalozi vo XXI vek = Bolgarija - Makedonija - Slovenija : medkulturni dialogi v XXI stoletju. Sofija: Nacionalno izdatelstvo za obrazovanie i nauka "Az-buki", 2019. Str. 121-133. ISBN 978-619-7065-24-4. [COBISS.SI-ID 12465481]

14. BLAŽIČ, Milena. The systemic didactics of childrenʼs literature. V: FLEGAR, Željka (ur.), MORITZ, Ivana (ur.), PAVIČIĆ TAKAČ, Višnja. Children and languages today : first and second language literacy development. 1st ed. Wilmington: Vernon Press, cop. 2019. Str. 115-128, ilustr. Series in Education. ISBN 978-1-62273-510-5. [COBISS.SI-ID 12393801]

15. BLAŽIČ, Milena. Two models of women fairy tale creation in Slovenia - women fairy tale writers and women storytellers. V: EHRHARDT, Holger (ur.). Über Nachtfliegen, Zaunkönige und Meisterdiebe : Neue Beiträge zur Grimm- und Märchenforschung. Kassel: Kassel University Press, cop. 2019. Str. 253-276, tabela. ISBN 978-3-7376-0548-9. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5605/. [COBISS.SI-ID 12325193]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

16. BLAŽIČ, Milena. Blaž Vurnik, Zoran Smiljanič: Ivan Cankar: podobe iz življenja. Ljubljana: Muzej in galerije mesta Ljubljane: Forum, 2018. Sodobnost. jan.-feb. 2019, letn. 83, št. 1/2, str. 193-197, avtorj. sl. ISSN 0038-0482. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5606/. [COBISS.SI-ID 12322633]

17. BLAŽIČ, Milena. Andrej Rozman Roza: Pesmi iz galerije. Ljubljana: Narodna galerija, 2018. Sodobnost. marec 2019, letn. 83, št. 3, str. 353-357, avtorj. sl. ISSN 0038-0482. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5651/. [COBISS.SI-ID 12355401]

18. BLAŽIČ, Milena. Vinko Möderndorfer: Jaz sem Andrej. Ljubljana: Mladinska knjiga (Zbirka Odisej), 2018. Sodobnost. maj 2019, letn. 83, št. 5, str. 656-661, avtorj. sl. ISSN 0038-0482. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5749/. [COBISS.SI-ID 12445001]

19. BLAŽIČ, Milena. Pesem sem: Razumljive pesmi za razumljive čase. Uredila Igor Saksida in Aleš Šteger, fotografije Marjeta Marinčič, Maja Licul. Ljubljana: Belatrina (Knjižna zbirka Belatrina, 2018). Sodobnost. maj 2019, letn. 83, št. 6, str. 815-820, avtorj. sl. ISSN 0038-0482. [COBISS.SI-ID 12486729]

20. BLAŽIČ, Milena. Andrej E. Skubic: Težave z angelčki. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. Sodobnost. okt. 2019, letn. 83, št. 10, str. 1408-1412, avtorj. sl. ISSN 0038-0482. [COBISS.SI-ID 12654409]

21. BLAŽIČ, Milena. Karmen Jenčič: Orientiraj se po soncu. Ljubljana: Družina, 2019. Sodobnost. nov. 2019, letn. 83, št. 11, str. 1549-1551, avtorj. sl. ISSN 0038-0482. [COBISS.SI-ID 12697417]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

22. BLAŽIČ, Milena. O pobudah za posvet o pouku književnosti v slovenskem vzgojno-izobraževalnem sistemu. Jezik in slovstvo. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 64, št. 1, str. 3-6. ISSN 0021-6933. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5666. [COBISS.SI-ID 12368713]

23. BLAŽIČ, Milena. Spremna beseda. V: KRANJEC, Špela (ur.), BITENC, Janez. Metuljček cekinček : izbor priljubljenih otroških pesmi Janeza Bitenca. 1. natis. Ljubljana: Hiša knjig, HKZ, 2019. Str. [36]. ISBN 978-961-94605-6-6. [COBISS.SI-ID 12726089]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

24. BLAŽIČ, Milena. Comparative analysis of Dorothea Viehmann and Tina Wajtawa (Resian women fairy tale teller) - ATU 425 The Frog King and The Frog Maiden) : predavanje na University of Kassel, Germany, 23. 5. 2019 (2 uri). [COBISS.SI-ID 12530505]

25. BLAŽIČ, Milena. Life stories as childrenʼs picturebooks - The Alexandrian women (ATU 860B*) : predavanje na University of Kassel, Germany, 22. 5. 2019 (2 uri). [COBISS.SI-ID 12530249]

26. BLAŽIČ, Milena. Mapping Little Red Riding Hood (ATU 333) and Aladdin and the Lamp (ATU 561) in international context : predavanje na University of Kassel, Germany, 24. 5. 2019 (2 uri). [COBISS.SI-ID 12530761]

27. BLAŽIČ, Milena. National fairy tales in international context - from Joan of Arc, Rozmanʼs Helen to Mulan (ATU 514, ATU 884) : predavanje na University of Kassel, Germany, 21. 5. 2019 (2 uri). [COBISS.SI-ID 12529993]

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

28. BLAŽIČ, Milena. Motivno-tematska analiza uglasbenih besedil za otroke : predavanje v okviru Mednarodnega znanstvenega simpozija Breda Šček (1893-1968), 11. 6. 2019, Frančiškanski samostan Kostanjevica, Nova Gorica. [COBISS.SI-ID 12484937]

29. BLAŽIČ, Milena. Primerjalna analiza Apulejevih Metamorfoze in poljskih pravljic - študij primera Amor in Psiha : predavanje v okviru International Conference Slavic Worlds of Imagination 3: Metamorphoses, 23th-24th September 2019, Cracow, Poland. [COBISS.SI-ID 12653385]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

30. Revista internacional de investigación e innovación en didáctica das humanidades e das ciencias. BLAŽIĆ, Milena Mileva (član uredniškega sveta 2015-). Santiago de Compostela: Asociación Didácticas Específicas, 2014-. ISSN 2386-7795. http://www.didacticahumanidadesyciencias.com/#!contacto/c7h2. [COBISS.SI-ID 10808649]

31. Libri et liberi : časopis za istraživanje dječje književnosti i kulture. BLAŽIČ, Milena (član uredniškega odbora 2012-). [Tiskano izd.]. Zagreb: Hrvatska udruga istraživača dječje književnosti: = Croatian Association of Researchers in Children's Literature, 2012-. ISSN 1848-3488. http://www.librietliberi.org/. [COBISS.SI-ID 1098115934]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

32. GOSAR, Nastja. Obravnava in poustvarjanje izbranih ljudskih pesmi iz Štrekljeve zbirke Slovenske narodne pesmi v 3. razredu : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Gosar], 2019. VI, 114 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5663. [COBISS.SI-ID 12367945]

33. MUŠIČ, Maša. Obravnava izbranih rezijanskih pravljic v osnovni šoli : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Mušič], 2019. 65 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5871/. [COBISS.SI-ID 12542793]

34. KOMEL, Aja. Podobe dečkov v predlagani in obvezni literaturi slovenskih avtorjev v devetletki (UN, 2012) : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Komel], 2019. 107 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5774/. [COBISS.SI-ID 12470601]

35. ZUPANC, Elina Rafaela. Preseganje tradicionalnih vlog spolov in problemska tematika v sodobni slovenski mladinski književnosti = Transcending traditional gender roles and problem-orientated topics in contemporary Slovenian children's litrature : magistrsko delo. Ljubljana: [E. R. Zupanc], 2019. 74 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5795. [COBISS.SI-ID 12486473]

36. KVAS, Petra. Spodbujanje branja slikanic : magistrsko delo. Ljubljana: [P. Kvas], 2019. 84 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6109. [COBISS.SI-ID 12724553]

37. STRMEC, Špela. Spodbujanje razvoja vrednot prek književnosti v 3. razredu osnovne šole = Encouraging the development of values through literature in the third grade of elementary school : magistrsko delo. Ljubljana: [Š. Strmec], 2019. 101 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6035. [COBISS.SI-ID 12625993]

38. TRATNJEK, Tjaša. Tema istospolnosti v slikanicah : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Tratnjek], 2019. 84 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6096. [COBISS.SI-ID 12698185]

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

39. OSTANEK, Nika. Avtonomija vzgojiteljev pri izbiri kakovostnih slikanic v predšolskem obdobju : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Ostanek], 2019. 49 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5842/. [COBISS.SI-ID 12510793]

40. AJDOVEC, Tjaša. Branje v nadaljevanju v vrtcu : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Ajdovec], 2019. 52 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5980. [COBISS.SI-ID 12600649]

41. RAJTER, Teja. Ekokritika v izbranih pravljicah Svetlane Makarovič : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Rajter], 2019. 73 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5809/. [COBISS.SI-ID 12494153]

42. VIDMAR, Urška. Obravnava izbranih avtorskih slikanic : Lauren Child : Čarli in Lola : diplomsko delo. Ljubljana: [U. Vidmar], 2019. 93 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5812. [COBISS.SI-ID 12494665]

43. KLEMENČIČ, Tina. Slikanice brez besedila na Slovenskem : otrok kot (so)ustvarjalec pripovedi : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Klemenčič], 2019. 56 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5719. [COBISS.SI-ID 12435785]

44. MUŠIČ, Eva. Sprejemanje literarnih likov v izbranih slikanicah v predšolskem obdobju : diplomsko delo. Ljubljana: [E. Mušič], 2019. 53 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6130/. [COBISS.SI-ID 12734537]

 

Somentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

45. LAZAR, Teja. Fotografija v povezavi z risbo : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Lazar], 2019. 40 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5901. [COBISS.SI-ID 12572489]

46. FADLJEVIĆ, Kristina. Rite of passage in YA dystopian novels : The hunger games & The giver : diplomski rad. Zagreb: [K. Fadljević], 2019. 40 str. [COBISS.SI-ID 12526665]

 

Zbiratelj

47. BLAŽIČ, Milena (zbiratelj, avtor), BOŠNJAK, Blanka (zbiratelj, avtor), JARC, Karolina (zbiratelj, avtor), KENDA, Jakob J. (zbiratelj, avtor), KLAJN, Katarina (zbiratelj, avtor), MEGLIČ, Drago (zbiratelj, avtor), RITLOP, Neža (zbiratelj, avtor), SELIŠKAR KENDA, Mateja (zbiratelj, avtor), SVETINA, Peter (zbiratelj, avtor). Novi svet iz besed 6 : [berilo za 6. razred osnovne šole]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2019. 143 str., ilustr. ISBN 978-961-271-627-1. [COBISS.SI-ID 300935168]

48. BLAŽIČ, Milena (zbiratelj, avtor), BOŠNJAK, Blanka (zbiratelj, avtor), KENDA, Jakob J. (zbiratelj, avtor), SVETINA, Peter (zbiratelj, avtor), ŽBOGAR, Alenka (zbiratelj, avtor), ŽVEGLIČ, Marica (zbiratelj, avtor). Novi svet iz besed 7 : berilo za 7. razred osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2019. 191 str., ilustr. ISBN 978-961-271-015-6. [COBISS.SI-ID 300935424]

49. SCHMIDT, Nina (urednik). Novi svet iz besed 7 : berilo za 7. razred osnovne šole. Ljubljana: Center IRIS, 2019. 6 zv. [COBISS.SI-ID 1024674355]

50. BLAŽIČ, Milena (zbiratelj, avtor), BOŠNJAK, Blanka (zbiratelj, avtor), KENDA, Jakob J. (zbiratelj, avtor), SVETINA, Peter (zbiratelj, avtor), ŽBOGAR, Alenka (zbiratelj, avtor), ŽVEGLIČ, Marica (zbiratelj, avtor). Novi svet iz besed 8 : [berilo za 8. razred osnovne šole]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2019. 191 str., ilustr. ISBN 978-961-271-117-7. [COBISS.SI-ID 300935680]

51. BLAŽIČ, Milena (zbiratelj, avtor), BOŠNJAK, Blanka (zbiratelj, avtor), JARC, Karolina (zbiratelj, avtor), KENDA, Jakob J. (zbiratelj, avtor), KLAJN, Katarina (zbiratelj, avtor), MEGLIČ, Drago (zbiratelj, avtor), RITLOP, Neža (zbiratelj, avtor), SVETINA, Peter (zbiratelj, avtor), ŽVEGLIČ, Marica (zbiratelj, avtor). Novi svet iz besed 9 : [berilo za 9. razred osnovne šole]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2019. 197 str., ilustr. ISBN 978-961-271-649-3. [COBISS.SI-ID 300935936]

52. REPE KOCMAN, Marija (prireditelj, urednik). Radovednih pet. Berilo 4 : berilo za slovenščino v 4. razredu osnovne šole. Ljubljana: Center IRIS, 2019. 4 zv. (111, 169, 156, 58 str.). [COBISS.SI-ID 1024673075]

53. Radovednih pet. Berilo 4 : [berilo za slovenščino v 4. razredu osnovne šole]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2019. 175 str., ilustr. ISBN 978-961-271-327-0. [COBISS.SI-ID 300948480]

54. Radovednih pet. Berilo 5 : [berilo za slovenščino v 5. razredu osnovne šole]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2019. 181 str., ilustr. ISBN 978-961-271-687-5. [COBISS.SI-ID 300950016]

 

Recenzent

55. JOŽEF-BEG, Jožica, MIHELAČ, Lorena. Na začetku je bila pesem : medpredmetni samostojni delovni zvezek za književno in glasbeno vzgojo. Novo mesto: Šolski center, 2019. 100 str., ilustr., note. ISBN 978-961-6496-63-6. [COBISS.SI-ID 300058112]

56. ŠEKLI, Matej (urednik), REZONIČNIK, Lidija (urednik). Slovenski jezik in njegovi sosedje. Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 2019. 543 str., preglednice. Zbornik Slavističnega društva Slovenije, 29. ISBN 978-961-6715-29-4. ISSN 1408-3043. [COBISS.SI-ID 301766144]

57. POPOVIĆ, Katjuša. Vidim jutra. 1. izd. Ljubljana: Društvo Ključ - center za boj proti trgovini z ljudmi, 2019. 135 str., ilustr. ISBN 978-961-93337-4-7. [COBISS.SI-ID 301747456]

 

 

Luka Boc Thaler [34560]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.03 Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

1. HORVAT, Eva, BOC THALER, Luka. Izbrane teme iz osnov matematike. 1. izd. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2019. 140 str., ilustr. ISBN 978-961-253-248-2. [COBISS.SI-ID 302058496]

 

Mirko Bratuša [18961]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor - drugo

1. Razstava študentskih del pri predmetih Osnove keramike in Kreativna keramika v študijskem letu 2018/19 : Galerija PEF, Ljubljana, 9. 10. - 1. 11. 2019. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6050/. [COBISS.SI-ID 12652873]

 

Petra Brdnik Juhart [52475]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

1. MRAZ NOVAK, Tadeja, BRDNIK JUHART, Petra. Radovednih pet. Glasbena umetnost 5. [Učbenik]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2019. 72 str., ilustr., note. ISBN 978-961-271-683-7. [COBISS.SI-ID 300955904]

 

 

Andrej Brumen Čop [33575]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.25 Drugi sestavni deli

1. BRUMEN-ČOP, Andrej. Skladišče = Shelter. Likovne besede : revija za likovno umetnost. poletje/summer 2019, št. 111, str. 43, ilustr. ISSN 0352-7263. [COBISS.SI-ID 12536905]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.17 Katalog razstave

2. BRUMEN-ČOP, Andrej (umetnik), RAZBORŠEK, Milan (avtor dodatnega besedila), et al. 56. slikarska kolonija Izlake - Zagorje. Zagorje ob Savi: KD SKI, 2019. [12] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 12739657]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

3. SORTA, Katja. Meditacija o ideji črnega kvadrata : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Sorta], 2019. 37 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5856/. [COBISS.SI-ID 12518729]

4. FON, Ana. Obravnava svetlobe z barvo v slikarstvu : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Fon], 2019. 40 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5922. [COBISS.SI-ID 12579401]

 

Mentor - drugo

5. FON, Ana (umetnik), et al. Linked silk road : Faculty of Education University of Ljubljana Student Exhibition, 895 Nantong cultural and creative industry park, Exhibition room No. I, May 18th - May 30th 2018. [COBISS.SI-ID 12421961]

 

Maja Burian [13756]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

1. FILIPČIČ, Tjaša, BURIAN, Maja, DOLINAR, Monika, JEMEC ŠTUKL, Irena, GROLEGER SRŠEN, Katja. Praktični prikaz nekaterih športnih dejavnosti za otroke s težavami na področju gibanja : predavanje v okviru strokovnega srečanja Otrok z zmanjšano zmožnostjo gibanja v programih osnovnošolskega izobraževanja, URI Soča, Ljubljana, 20. 9. 2019. [COBISS.SI-ID 2705513]

 

Matija Cencelj [03342]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SUN, Jijiang, LI, Lin, CENCELJ, Matija, GABROVŠEK, Boštjan. Infinitely many sign-changing solutions for Kirchhoff type problems in ▫$\mathbb{R}^3$▫. Nonlinear Analysis. Theory, Methods and Applications. [Print ed.]. Sep. 2019, vol. 186, str. 33-54. ISSN 0362-546X. https://doi.org/10.1016/j.na.2018.10.007, DOI: 10.1016/j.na.2018.10.007. [COBISS.SI-ID 18506585]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

2. Analele Universitæaţii din Craiova. Seria matematicæa, informaticæa. CENCELJ, Matija (član uredniškega odbora 2019-). Craiova: Universitatea din Craiova, 1990-. ISSN 1223-6934. http://inf.ucv.ro/~ami/index.php/ami/. [COBISS.SI-ID 15211865]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

3. MLINARIČ, Jošt. Primer geometrijske obravnave besedišča : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Mlinarič], 2019. 52 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5592/. [COBISS.SI-ID 12320329]

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

4. ŽAKELJ, Tina. Ekvidekomponibilnost poligonov : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Žakelj], 2019. VII, 32 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5911. [COBISS.SI-ID 12575561]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

5. ŠEGA, Urša. Polinomske invariante vozlov : magistrsko delo. Ljubljana: [U. Šega], 2019. 49 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5837/. [COBISS.SI-ID 12505417]

 

 

Špela Cerar [36776]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

1. NANČOVSKA ŠERBEC, Irena, CERAR, Špela, ŽEROVNIK, Alenka. Razvoj računalniškega mišljenja skozi projektno delo v SCRATCHU. V: Izobraževanje za sedanjost in prihodnost. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2019. 1 str. https://nak2019.splet.arnes.si/program-cetrtek/. [COBISS.SI-ID 12670537]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

2. CERAR, Špela, NANČOVSKA ŠERBEC, Irena. Fizično računalništvo za učenje računalništva. V: FERK SAVEC, Vesna (ur.), RUGELJ, Jože (ur.). Izzivi in priložnosti uporabe informacijsko komunikacijske tehnologije v pedagoškem procesu na področju naravoslovja, tehnologije in matematike. Ljubljana: Univerza, 2019. Str. 131-149, ilustr., graf. prikazi. ISBN 978-961-6410-62-5. https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?id=123309&lang=slv. [COBISS.SI-ID 12645449]

 

Mojca Čepič [05974]

 

Osebna bibliografija za leto 2019ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ČEPIČ, Mojca. Elastic collisions of smooth spherical objects : finding final velocities in four simple steps. American journal of physics : a publication of American association of physics teachers. [Print ed.]. 2019, vol. 87, no. 3, str. 200-207, ilustr. ISSN 0002-9505. https://aapt.scitation.org/doi/full/10.1119/1.5089753, DOI: 10.1119/1.5089753. [COBISS.SI-ID 12379465]

2. JUKIĆ, Dina, ČEPIČ, Mojca. Chiroclinic effect and the phase diagram of achiral polar molecules in the antiferroelectric smectic ▫$B_2$▫. Physical review. E. jun. 2019, vol. 99, issue 6, str. 062705, ilustr. ISSN 2470-0053. https://journals.aps.org/pre/abstract/10.1103/PhysRevE.99.062705, DOI: 10.1103/PhysRevE.99.062705. [COBISS.SI-ID 12570441]

 

1.04 Strokovni članek

3. ČEPIČ, Mojca. Energija IV : elektrika, električno delo in električna energija. Fizika v šoli. 2019, letn. 23, št. 1, str. 59-61, ilustr. ISSN 1318-6388. [COBISS.SI-ID 12457801]

4. ČEPIČ, Mojca. Magneti 1. Presek : list za mlade matematike, fizike, astronome in računalnikarje. 2019/2020, letn. 47, št. 1, str. 18-20, ilustr. ISSN 0351-6652. [COBISS.SI-ID 12568649]

5. ČEPIČ, Mojca. Magneti 2. Presek : list za mlade matematike, fizike, astronome in računalnikarje. 2019/2020, letn. 47, št. 2, str. 18, ilustr. ISSN 0351-6652. [COBISS.SI-ID 12671049]

 

1.07 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

6. ČEPIČ, Mojca. How to introduce a current research to physics classroom : liquid crystals as an example. V: NESIĆ, Lj. (ur.). Zbornik radova 7 Međunarodne konferencije o nastavi fizike u srednjoj školi, Aleksinac, 17 - 19. mart 2019. Aleksinac: Aleksinačka gimnazija; Beograd: Klett, 2019. Str. 384-391, ilustr. ISBN 978-86-81182-01-7. [COBISS.SI-ID 12449865]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

7. ČEPIČ, Mojca. Identification of gifted students with underprivileged background by doing experiments. V: KOUDELKOVÁ, Věra (ur.). Dílny Heuréky 2018 : sborník konference projektu Heuréka : Jiráskovo gymnázium, Náchod, 21.-23. září 2018. 1.vydání. V Praze: Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019. Str. 6-12, ilustr. ISBN 978-80-7378-377-8. http://kdf.mff.cuni.cz/heureka/sborniky/DilnyHeureky_2018.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5637. [COBISS.SI-ID 12348233]

 

1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

8. ČEPIČ, Mojca, PAVLIN, Jerneja. Introduction of new findings in science to pre-university education using inquiry based learning. V: The beauty and pleasure of understanding : engaging with contemporary challenges through science education. [S. l.]: [s. n.], 2019. 1 str. https://www5.shocklogic.com/scripts/jmevent/programme.php?Client_Id=%27EGA%27&Project_Id=%27ESERA19%27&System_Id=1. [COBISS.SI-ID 12651593]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

9. ČEPIČ, Mojca. Elastic collisions of smooth spherical objects in space for the introductory physics course. V: Teaching-learning contemporary physics, from research to practice : celebration of Eötvös year 2019 : conference programme : book of abstracts. [Hungary]: [s. n.], 2019. Str. 203-204. https://girep2019.hu/GIREP_ICPE_EPEC_MPTL_Conference_Abstract_Book.pdf. [COBISS.SI-ID 12532297]

10. PAVLIN, Jerneja, ČEPIČ, Mojca, DZIOB, Daniel. Liquid crystals module in two high school physics learning environments. V: Teaching-learning contemporary physics, from research to practice : celebration of Eötvös year 2019 : conference programme : book of abstracts. [Hungary]: [s. n.], 2019. Str. 421-422. https://girep2019.hu/GIREP_ICPE_EPEC_MPTL_Conference_Abstract_Book.pdf. [COBISS.SI-ID 12532809]

11. NOWAK, Justyna, SOKOLOWSKA, Dagmara, ČEPIČ, Mojca. Physics teacher as a researcher. Practitioner inquiry in 3DIPhE project in Poland. V: Teaching-learning contemporary physics, from research to practice : celebration of Eötvös year 2019 : conference programme : book of abstracts. [Hungary]: [s. n.], 2019. Str. 551-552. https://girep2019.hu/GIREP_ICPE_EPEC_MPTL_Conference_Abstract_Book.pdf. [COBISS.SI-ID 12533577]

12. PAVLIN, Jerneja, ČEPIČ, Mojca. A pinch of hydrogels and liquid crystals in the soup of contemporary physics. V: Teaching-learning contemporary physics, from research to practice : celebration of Eötvös year 2019 : conference programme : book of abstracts. [Hungary]: [s. n.], 2019. Str. 117-118. https://girep2019.hu/GIREP_ICPE_EPEC_MPTL_Conference_Abstract_Book.pdf. [COBISS.SI-ID 12532041]

13. DZOIB, Daniel, ČEPIČ, Mojca. Simple method for measuring thermal conductivity. V: Teaching-learning contemporary physics, from research to practice : celebration of Eötvös year 2019 : conference programme : book of abstracts. [Hungary]: [s. n.], 2019. Str. 796-797, ilustr. https://girep2019.hu/GIREP_ICPE_EPEC_MPTL_Conference_Abstract_Book.pdf. [COBISS.SI-ID 12535369]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

14. PEČAR, Maja, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana, ČEPIČ, Mojca. 3DIPHE : orodja za informirano izboljševanje lastne prakse. V: Izobraževanje za sedanjost in prihodnost. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2019. 1 str. https://nak2019.splet.arnes.si/program-sreda/. [COBISS.SI-ID 12664905]

15. ČEPIČ, Mojca, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana, PEČAR, Maja. 3DIPHE : Učenje z raziskovanjem - praktični primeri (delavnica poteka skozi oba sklopa). V: Izobraževanje za sedanjost in prihodnost. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2019. 1 str. https://nak2019.splet.arnes.si/program-sreda/. [COBISS.SI-ID 12664649]

16. PEČAR, Maja, ČEPIČ, Mojca, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana. 3DIPHE : učenje z raziskovanjem in raziskovanje lastnega poučevanja. V: Izobraževanje za sedanjost in prihodnost. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2019. 1 str. https://nak2019.splet.arnes.si/program-sreda/. [COBISS.SI-ID 12664393]

17. ČEPIČ, Mojca, ZIHERL, Saša, PALCHICH, Sandra. Identifikacija nadarjenih učencev iz depriviligiranih okolij ob učenju z raziskovanjem sodobnih naravoslovnih spoznanj. V: Izobraževanje za sedanjost in prihodnost. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2019. 1 str. https://nak2019.splet.arnes.si/program-cetrtek/. [COBISS.SI-ID 12665417]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

18. European journal of physics. ČEPIČ, Mojca (član uredniškega odbora 2006-). London: Institute of Physics. ISSN 0143-0807. http://iopscience.iop.org/0143-0807/. [COBISS.SI-ID 25430528]

19. Fizika v šoli. ČEPIČ, Mojca (član uredniškega odbora 2016-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1995-. ISSN 1318-6388. [COBISS.SI-ID 51058432]

20. Presek : list za mlade matematike, fizike, astronome in računalnikarje. ČEPIČ, Mojca (član uredniškega odbora 2006-). Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1973-. ISSN 0351-6652. http://www.presek.si/index.html, https://www.dlib.si/results/?query=%27srel%3dPresek%27&pageSize=25. [COBISS.SI-ID 757252]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

21. MEDJA, Tamara. Naravoslovni poskusi v 1. starostnem obdobju v vrtcu : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Medja], 2019. 90 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5985. [COBISS.SI-ID 12601929]

22. POLJANŠEK, Zala. Primerjava reševanja konceptualno podobnih nalog iz matematike in fizike : magistrsko delo. Ljubljana: [Z. Poljanšek], 2019. IX f, 37 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5862/. [COBISS.SI-ID 12521033]

23. TKALEC, Neja. Raziskovanje in poučevanje sodobnih učnih vsebin v osnovni šoli - Kayev pojav : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Tkalec], 2019. VII, 52 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5798/. [COBISS.SI-ID 12487753]

 

Recenzent

24. SKRIBE-DIMEC, Darja, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana, FLORJANČIČ, Franko (avtor, fotograf). Raziskujemo in gradimo 4. Samostojni delovni zvezek za naravoslovje in tehniko v 4. razredu osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2019. 78 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0729-0. [COBISS.SI-ID 298562560]

 

 

Mateja Dagarin Fojkar [20745]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. DAGARIN FOJKAR, Mateja, KILIBARDA PERRET, Katarina. Teachersʹ perceptions of teaching English in primary school : a comparative study between India and Slovenia = Percepcije učitelja o poučavanju engleskoga jezika u osnovnoj školi : komparativno istraživanje između Indije i Slovenije. Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje. [Online ed.]. 2019, vol. 21, no. 2, str. 479-510, tabele, graf. prikazi. ISSN 1848-5197. https://cje2.ufzg.hr/ojs/CJE_Vol.21_No.2-2019-Contents.pdf, DOI: 10.15516/cje.v21i2.3050. [COBISS.SI-ID 12589897]

2. NIMANI MUSA, Nora, DAGARIN FOJKAR, Mateja. Correlation between studentsʼ English listening skills, vocabulary skills and out-of-school listening exposure. The new educational review. 2019, vol. 55, no. 1, str. 42-53, tabele. ISSN 1732-6729. http://www.educationalrev.us.edu.pl/dok/volumes/tner_1_2019.pdf, DOI: 10.15804/tner.2019.55.1.03. [COBISS.SI-ID 12376905]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. DAGARIN FOJKAR, Mateja, ROZMANIČ, Tina. Teachersʹ perceptions of developing foreign language literacy skills. V: KOLAR BILLEGE, Martina (ur.). Suvremene teme u odgoju i obrazovanju - STOO : knjižica sažetaka = Contemporary Themes in Education - CTE : book of abstracts. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet, 2019. Str. 145. ISBN 978-953-8115-65-3. https://www.ufzg.unizg.hr/wp-content/uploads/2019/11/CTE-Book-of-abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 12693833]

4. DAGARIN FOJKAR, Mateja, ROZMANIČ, Tina. Developing foreign language literacy skills in primary school. V: BRATOŽ, Silva (ur.), KOCBEK, Alenka (ur.), PIRIH, Anja (ur.). Zbornik povzetkov Mednarodne konference Obrazi raznojezičnosti v evropskih izobraževalnih kontekstih Koper, 12. april 2019 = Sommari del convegno internazionale Aspetti del plurilinguismo nei contesti educativi europei Capodistria, 12 aprile 2019 = Abstracts of the International Conference A Plurilingual Mindset in European Education Contexts Koper, 12 April 2019. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2019. Str. 21. ISBN 978-961-7055-48-1. [COBISS.SI-ID 12382537]

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

5. DAGARIN FOJKAR, Mateja. How to use English as the medium of instruction in teaching subjects across the curriculum ; Storybook selection for teaching young learners ; CLIL and storytelling lesson planning at primary level ; Examples of good CLIL and storytelling practice in primary education : predavanja v okviru ERASMUS + (STA) Teaching Staff Mobility in the academic year 2019/2020 (13 hours), from 15. 9. till 19. 9. 2019, Avans University of Applied Sciences, Breda, Netherlands. [COBISS.SI-ID 12605513]

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

6. DAGARIN FOJKAR, Mateja, HALBACH, Ana. Exploring FL literacy teacher needs in CLIL contexts at primary level : predavanje na Society, identity, and transformation in language teacher education, 11th International Language Teacher Education Conference, 31th May 2019, The Graduate Hotel Minneapolis, United States of America. [COBISS.SI-ID 12475465]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

7. DAGARIN FOJKAR, Mateja (urednik). Journeys in language education. Ljubljana: University Press, Faculty of Arts: = Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. ELOPE, vol. 16, no. 2. ISBN 978-961-06-0284-2. ISSN 1581-8918. [COBISS.SI-ID 303237632]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

8. TROBEC, Nina. Analiza možnosti uporabe rezultatov nacionalnega preverjanja znanja pri angleščini v 6. razredu za potrebe poučevanja : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Trobec], 2019. 92 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6069. [COBISS.SI-ID 12658249]

9. OVNIČEK, Lucija. Analiza nalog za razvijanje pisnega sporočanja in sporazumevanja v delovnih zvezkih za poučevanje angleščine kot tujega jezika v 4. in 5. razredu osnovne šole = Analysis of the tasks for the development of writing skills in workbooks for teaching English as a foreign language to the fourth and fifth graders : magistrsko delo. Ljubljana: [L. Ovniček], 2019. 79 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6023. [COBISS.SI-ID 12621385]

10. BUNDERŠEK, Katja. Izkušnje in stališča učiteljev o uporabi zgodb pri poučevanju angleščine v prvem triletju osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Bunderšek], 2019. 66 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5600/. [COBISS.SI-ID 12322889]

11. KOKALJ, Julija. Izkušnje učiteljev angleščine v 3. razredu z začetnim opismenjevanjem v angleščini kot tujem jeziku : magistrsko delo. Ljubljana: [J. kokalj], 2019. 54 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6063. [COBISS.SI-ID 12649289]

12. ZRILIĆ, Nika. Mnenje učencev 6. razreda o učiteljevi uporabi maternega jezika (slovenščine) pri pouku angleščine : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Zrilić], 2019. 68 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6014. [COBISS.SI-ID 12614473]

13. VIDIČ, Anita. Motivacija za branje v angleščini kot tujem jeziku pri učencih 6. razreda : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Vidič], 2019. 68 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5712. [COBISS.SI-ID 12427849]

14. KUREŽ, Nastja. Uporaba učnih sredstev pri pouku angleščine v 3. razredu : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Kurež], 2019. 122 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5881/. [COBISS.SI-ID 12554569]

15. JURČIČ, Sara. Uporaba zgodb pri pouku angleščine na razredni stopnji za obravnavanje medkulturnosti : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Jurčič], 2019. 75 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5776/. [COBISS.SI-ID 12472137]

16. PAVLIN, Lara. Vsebinsko in jezikovno integrirano učenje pri pouku angleščine v 3. razredu v osnovnih šolah na Goriškem : magistrsko delo. Ljubljana: [L. Pavlin], 2019. 70 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5763/. [COBISS.SI-ID 12465225]

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

17. TROŠT, Manca. Kako ustanoviti zasebni vrtec z dvojezičnim programom? : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Trošt], 2019. 72 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5951/. [COBISS.SI-ID 12590153]

18. JEROVŠEK, Klavdija. Uporaba metode popolnega telesnega odziva s pripovedovanjem zgodb za učenje angleškega jezika v predšolskem obdobju : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Jerovšek], 2019. 78 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5828. [COBISS.SI-ID 12499785]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

19. KRIŽAJ, Ingrid. Analiza glasbenih vsebin pesmi v učbeniških gradivih za angleščino v 4. in 5. razredu osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [I. Križaj], 2019. 191 str., tabele, note. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6071. [COBISS.SI-ID 12660297]

 

Somentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

20. VADEEVALOO, Irena. Učenje angleškega jezika v predšolskem obdobju s pomočjo lutke : diplomsko delo. Ljubljana: [I. Vadeevaloo], 2019. 103 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5878/. [COBISS.SI-ID 12554057]

 

Recenzent

21. PETEK, Tomaž. Govorno nastopanje v pedagoškem procesu. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2019. 124 str. ISBN 978-961-253-245-1. [COBISS.SI-ID 300741120]

22. Libri et liberi : časopis za istraživanje dječje književnosti i kulture. DAGARIN FOJKAR, Mateja (recenzent 2016-). [Tiskano izd.]. Zagreb: Hrvatska udruga istraživača dječje književnosti: = Croatian Association of Researchers in Children's Literature, 2012-. ISSN 1848-3488. http://www.librietliberi.org/. [COBISS.SI-ID 1098115934]

 

 

Bojan Dekleva [06565]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. DEKLEVA, Bojan. Slišanje glasov v zaporih. Kralji ulice : prvi slovenski časopis za brezdomstvo in sorodna socialna vprašanja. [Tiskana izd.]. nov. 2019, št. 162, str. 4. ISSN 1854-2654. [COBISS.SI-ID 12671561]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

2. DEKLEVA, Bojan. Limits to housing inclusion. V: ZGAGA, Pavel (ur.). Inclusion in education : reconsidering limits, identifying possibilities. Berlin: Peter Lang, cop. 2019. Str. 139-159. ISBN 978-3-631-77859-3. [COBISS.SI-ID 12441417]

3. DEKLEVA, Bojan. Pojavnost slišanja glasov. V: DEKLEVA, Bojan (ur.), ŠKRABAN, Juš (ur.). Svet, ki se sliši : razvoj in izvajanje podpornih skupin za slišanje glasov v Ljubljani. 1. izd. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta: Društvo za pomoč in samopomoč pri spoprijemanju z izkušnjo slišanja glasov in drugih zaznav: Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice, 2019. Str. 13-35. ISBN 978-961-253-242-0. [COBISS.SI-ID 12391241]

4. DEKLEVA, Bojan. Vrstniško podporno delo na področju duševnega zdravja. V: DEKLEVA, Bojan (ur.), ŠKRABAN, Juš (ur.). Svet, ki se sliši : razvoj in izvajanje podpornih skupin za slišanje glasov v Ljubljani. 1. izd. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta: Društvo za pomoč in samopomoč pri spoprijemanju z izkušnjo slišanja glasov in drugih zaznav: Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice, 2019. Str. 52-68. ISBN 978-961-253-242-0. [COBISS.SI-ID 12391753]

5. DEKLEVA, Bojan. Podporne skupine za slišanje glasov in raziskovanje njenih učinkov. V: DEKLEVA, Bojan (ur.), ŠKRABAN, Juš (ur.). Svet, ki se sliši : razvoj in izvajanje podpornih skupin za slišanje glasov v Ljubljani. 1. izd. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta: Društvo za pomoč in samopomoč pri spoprijemanju z izkušnjo slišanja glasov in drugih zaznav: Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice, 2019. Str. 69-82. ISBN 978-961-253-242-0. [COBISS.SI-ID 12392009]

6. DEKLEVA, Bojan. Razvijanje in raziskovanje podpornih skupin za slišanje glasov v Sloveniji. V: DEKLEVA, Bojan (ur.), ŠKRABAN, Juš (ur.). Svet, ki se sliši : razvoj in izvajanje podpornih skupin za slišanje glasov v Ljubljani. 1. izd. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta: Društvo za pomoč in samopomoč pri spoprijemanju z izkušnjo slišanja glasov in drugih zaznav: Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice, 2019. Str. 83-109. ISBN 978-961-253-242-0. [COBISS.SI-ID 12392265]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

7. DEKLEVA, Bojan. Uvod : koncepti, raziskovanje, praksa. V: DEKLEVA, Bojan (ur.), ŠKRABAN, Juš (ur.). Svet, ki se sliši : razvoj in izvajanje podpornih skupin za slišanje glasov v Ljubljani. 1. izd. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta: Društvo za pomoč in samopomoč pri spoprijemanju z izkušnjo slišanja glasov in drugih zaznav: Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice, 2019. Str. 10-12. ISBN 978-961-253-242-0. [COBISS.SI-ID 12390985]

 

1.25 Drugi sestavni deli

8. DEKLEVA, Bojan. Koledar slišanje glasov 2019. Kralji ulice : prvi slovenski časopis za brezdomstvo in sorodna socialna vprašanja. [Tiskana izd.]. feb. 2019, št. 153, str. 4. ISSN 1854-2654. [COBISS.SI-ID 12080713]

9. NAHTIGAL, Mojca, DEKLEVA, Bojan, ŠKRABAN, Juš. Vabilo v šole za facilitatorje (povezovalce) podpornih skupin. Kralji ulice : prvi slovenski časopis za brezdomstvo in sorodna socialna vprašanja. [Tiskana izd.]. apr. 2019, št. 155, str. 4. ISSN 1854-2654. [COBISS.SI-ID 12369993]

10. DEKLEVA, Bojan. Slišanje manjšinskih glasov. Kralji ulice : prvi slovenski časopis za brezdomstvo in sorodna socialna vprašanja. [Tiskana izd.]. jul. 2019, št. 158, str. 2. ISSN 1854-2654. [COBISS.SI-ID 12495433]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

11. DEKLEVA, Bojan (diskutant), TADIČ, Darja (diskutant), SANDE, Matej (diskutant), GRBEC, Helena (diskutant), RAZPOTNIK, Špela (diskutant). Refleksija sodobnega šolskega prostora z vidika stisk mladih : predavanje v okviru okrogle mize Refleksije sodobnega šolskega prostora - dileme in izzivi, Pedagoška fakulteta, Ljubljana, 18. 1. 2019. [COBISS.SI-ID 12293961]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

12. DEKLEVA, Bojan (urednik), ŠKRABAN, Juš (urednik). Svet, ki se sliši : razvoj in izvajanje podpornih skupin za slišanje glasov v Ljubljani. 1. izd. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta: Društvo za pomoč in samopomoč pri spoprijemanju z izkušnjo slišanja glasov in drugih zaznav: Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice, 2019. 278 str., ilustr. ISBN 978-961-253-242-0. [COBISS.SI-ID 299284224]

13. Kralji ulice : prvi slovenski časopis za brezdomstvo in sorodna socialna vprašanja. DEKLEVA, Bojan (član uredniškega odbora 2005-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko, 2005-. ISSN 1854-2654. http://www.kraljiulice.org/knjiznica/kralji-ulice. [COBISS.SI-ID 220945920]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

14. SMAGA, Anthony Paul, URLEP, Patricija. Diskriminacija priseljencev v slovenski družbi = Discrimination against immigrants in the Slovenian society : magistrsko delo. Ljubljana: [A.P. Smaga, P. Urlep], 2019. 140 str. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5770. [COBISS.SI-ID 12468297]

15. ZUPANC, Ana. Medkulturna vzgoja in izobraževanje v osnovni šoli z vidika učencev in zaposlenih : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Zupanc], 2019. 48 str. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5869/. [COBISS.SI-ID 12534857]

16. BILČIĆ, Irena. Prevencija brezdomstva mladih = Prevention of youth homelessness : magistrsko delo. Ljubljana: [I. Bilčić], 2019. 79 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6017. [COBISS.SI-ID 12618057]

17. JAUŠOVEC, Ines. Soočanje društva Kralji ulice z izzivi odprte scene : magistrsko delo. Ljubljana: [I. Jaušovec], 2019. 71 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5766/. [COBISS.SI-ID 12465737]

18. PALČIČ, Tadeja. Šola, ki upošteva spoznanja o travmi = Trauma - informed school : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Palčič], 2019. 85 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5768/. [COBISS.SI-ID 12466249]

19. WILKE PACEK, Claudia. Vloga šolske svetovalne službe v osnovni šoli pri obravnavi otrok z duševnimi stiskami : magistrsko delo. Ljubljana: [C. Wilke Pacek], 2019. 120 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5771/. [COBISS.SI-ID 12469321]

 

 

Ema Demšar [52420]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KORDEŠ, Urban, DEMŠAR, Ema. Towards the epistemology of the non-trivial : research characteristics connecting quantum mechanics and first-person inquiry. Foundations of science. 2019, vol. 25, no. , 30 str. (pdf). ISSN 1572-8471. https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs10699-019-09638-z.pdf, DOI: 10.1007/s10699-019-09638-z. [COBISS.SI-ID 12746057]

2. KORDEŠ, Urban, OBLAK, Aleš, SMRDU, Maja, DEMŠAR, Ema. Etnography of meditation : an account of pursuing meditative practice as a tool for researching consciousness. Journal of consciousness studies : controversies in science & the humanities. 2019, vol. 26, no. 7/8, str. 184-237, ilustr., graf. prikazi. ISSN 1355-8250. [COBISS.SI-ID 12558921]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

3. DEMŠAR, Ema. Redukcionizem, samorazumevanje in učinki zankanja v kognitivni znanosti = Reductionism, self-understanding, and looping effects in cognitive science. V: STRLE, Toma (ur.), KOLENIK, Tine (ur.), MARKIČ, Olga (ur.). Kognitivna znanost : zbornik 22. Mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2019, 10. oktober 2019 : zvezek B = Cognitive Science : proceedings of the 22nd International Multiconference Information Society - IS 2019, 10 October, 2019, Ljubljana, Slovenia : volume B. Ljubljana: Institut "Jožef Stefan", 2019. Str. 17-20. Informacijska družba. ISBN 978-961-264-157-3, ISBN 978-961-264-158-0. ISSN 2630-371X. http://library.ijs.si/Stacks/Proceedings/InformationSociety/2019/IS2019_Volume_B%20-%20Kognitivna%20znanost.pdf. [COBISS.SI-ID 12685641]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

4. KORDEŠ, Urban, DEMŠAR, Ema. A long overdue encounter of constructivism and cognitive science. V: HUG, Theo (ur.), MITTERER, Josef (ur.), SCHORNER, Michael (ur.). Radikaler Konstruktivismus : Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft : Ernst von Glasersfeld (1917-2010). 1. Aufl. Innsbruck: Innsbruck university press, 2019. Str. 411-429. ISBN 978-3-903187-52-8. [COBISS.SI-ID 12561993]

 

Iztok Devetak [18741]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. MAJER KOVAČIČ, Janja, SLAPNIČAR, Miha, DEVETAK, Iztok. Assessment of the 14- and 15-year-old studentsʼ understanding of the atmospheric phenomena. Acta chimica slovenica. [Spletna izd.]. 2019, vol. 66, no. 3, str. 659-667, tabeli. ISSN 1580-3155. https://journals.matheo.si/index.php/ACSi/article/view/5087/2160, DOI: 10.17344/acsi.2019.5087. [COBISS.SI-ID 12531785]

2. PAVLIN, Jerneja, GLAŽAR, Saša A., SLAPNIČAR, Miha, DEVETAK, Iztok. The impact of studentsʼ educational background, interest in learning, formal reasoning and visualisation abilities on gas context-based exercises achievements with submicro-animations. Chemistry education research and practice. 2019, vol. 20, issue 3, str. 633-649, ilustr., tabele. ISSN 1756-1108. https://pubs.rsc.org/en/content/articlepdf/2019/rp/c8rp00189h, DOI: 10.1039/c8rp00189h. [COBISS.SI-ID 12460617]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

3. DEVETAK, Iztok, POSEGA-DEVETAK, Sonja, VESEL, Tina. Developing pre-service teachersʼ competencies of the management of studentsʼ allergies in the school environment. V: MCLOUGHLIN, Eilish (ur.), et al. Bridging research and practice in science education : selected papers from the ESERA 2017 Conference. Cham: Springer International Publishing, cop. 2019. Str. 357-372, ilustr., tabela. Contributions from science education research, 6. ISBN 978-3-030-17219-0. https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-030-17219-0.pdf. [COBISS.SI-ID 12693321]

 

1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

4. DEVETAK, Iztok, POSEGA-DEVETAK, Sonja, VESEL, Tina. Can pre-service teachers' perception of allergic students' quality of life be a predictor of their adaptation in future profession?. V: The beauty and pleasure of understanding : engaging with contemporary challenges through science education. [S. l.]: [s. n.], 2019. 1 str. https://www5.shocklogic.com/scripts/jmevent/programme.php?Client_Id=%27EGA%27&Project_Id=%27ESERA19%27&System_Id=1. [COBISS.SI-ID 12651081]

 

1.11 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

5. DEVETAK, Iztok. Periodni sistem elementov in pouk kemije = Periodic table of elements and chemistry teaching. V: FERK SAVEC, Vesna (ur.), ZUPANC, Nina (ur.). Periodni sistem : včeraj, danes, jutri : mednarodna konferenca : zbornik prispevkov : Ljubljana, 20. september 2019. Ljubljana: UL, Pedagoška fakulteta, 2019. Str. 7. http://psekonferenca.splet.arnes.si/files/2019/05/Zbornik-povzetkov_konferenca-PSE_vceraj_danes_jutri-1.pdf. [COBISS.SI-ID 12652105]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

6. PURKAT, Matija, DEVETAK, Iztok. Science competences in the fifth grade of elementary school. V: The beauty and pleasure of understanding : engaging with contemporary challenges through science education. [S. l.]: [s. n.], 2019. 1 str. https://www5.shocklogic.com/scripts/jmevent/programme.php?Client_Id=%27EGA%27&Project_Id=%27ESERA19%27&System_Id=1. [COBISS.SI-ID 12649801]

7. DELANEY, Seamus, SOIKA, Katrin, VINKO, Luka, CIRKONY, Connie, KIVIMÄE, Liivi, DEVETAK, Iztok. Teacher practices to link macro-level observations with sub-micro representations of chemistry understanding - an international comparative study. V: The beauty and pleasure of understanding : engaging with contemporary challenges through science education. [S. l.]: [s. n.], 2019. 1 str. https://www5.shocklogic.com/scripts/jmevent/programme.php?Client_Id=%27EGA%27&Project_Id=%27ESERA19%27&System_Id=1. [COBISS.SI-ID 12649545]

8. TORKAR, Gregor, VINKO, Luka, VOGRINC, Janez, DEVETAK, Iztok. Development of the Slovene pre-service teachersʼ professional competencies for education for sustainable development. V: Conference book. [Okayama: Okayama University], 2019. Str. 42-43. [COBISS.SI-ID 12703561]

9. VOGRINC, Janez, DEVETAK, Iztok, VINKO, Luka, TORKAR, Gregor. Reshaping of teacher education studyprograms at the Faculty of Education University of Ljubljana towards education for sustainable development. V: Conference book. [Okayama: Okayama University], 2019. Str. 53. [COBISS.SI-ID 12703817]

10. VINKO, Luka, DELANEY, Seamus, DEVETAK, Iztok. Use of lecture demonstrations in chemistry classes in elementary and secondary school. V: BEITZEL, Brian D. (ur.). Empowering learners in a digital world : book of abstracts : The 2nd International Conference on Future of Education 2019 (Future Edu 2019), 13th-14th June 2019, Bankok, Thailand : book of abstracts. Pitakotte: The International Institute of knowledge management (TIIKM), cop. 2019. Str. 25. ISBN 978-955-3605-32-0. [COBISS.SI-ID 12489033]

11. DEVETAK, Iztok, VOGRINC, Janez. Slovenian university teachersʹ approaches in teaching chemistry. V: European Variety in Chemistry Education 2019 : abstract booklet. Melbourne: Monash University, 2019. Str. 54. https://www.monash.edu/__data/assets/pdf_file/0004/1826509/Eurovariety-2019-Abstract-Booklet.pdf. [COBISS.SI-ID 12617801]

12. ZUPANC, Nina, DEVETAK, Iztok. Analiza trenutno veljavnih osnovnošolskih učbenikov za kemijo na osnovi oblikovanih kriterijev kakovosti. V: PINTAR, Albin (ur.). Zbornik povzetkov = Book of abstracts. 25th Annual Meeting of the Slovenian Chemical Society, 25.-27. september 2019, Maribor, Slovenija. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo, 2019. Str. 53. ISBN 978-961-93849-6-1. [COBISS.SI-ID 12617033]

13. VINKO, Luka, DELANEY, Seamus, DEVETAK, Iztok. Mnenje učiteljev o eksperimentu prikaza endotermne reakcije in njegova vključenost v pouk kemije. V: PINTAR, Albin (ur.). Zbornik povzetkov = Book of abstracts. 25th Annual Meeting of the Slovenian Chemical Society, 25.-27. september 2019, Maribor, Slovenija. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo, 2019. Str. 88. ISBN 978-961-93849-6-1. [COBISS.SI-ID 12613449]

14. SLAPNIČAR, Miha, PODLESEK, Anja, DEVETAK, Iztok. Strategije reševanja problema sinteze natrijevega klorida na treh ravneh predstavitev kemijskih pojmov. V: PINTAR, Albin (ur.). Zbornik povzetkov = Book of abstracts. 25th Annual Meeting of the Slovenian Chemical Society, 25.-27. september 2019, Maribor, Slovenija. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo, 2019. Str. 74. ISBN 978-961-93849-6-1. [COBISS.SI-ID 12616265]

15. HRIBAR, Vesna, SLAPNIČAR, Miha, DEVETAK, Iztok. Struktura preizkusov znanja iz kemije v osnovni šoli. V: PINTAR, Albin (ur.). Zbornik povzetkov = Book of abstracts. 25th Annual Meeting of the Slovenian Chemical Society, 25.-27. september 2019, Maribor, Slovenija. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo, 2019. Str. 86. ISBN 978-961-93849-6-1. [COBISS.SI-ID 12616521]

16. MAJER KOVAČIČ, Janja, SLAPNIČAR, Miha, DEVETAK, Iztok. Understanding of the atmospheric phenomena in compulsory basic education in Slovenia. V: PINTAR, Albin (ur.). Zbornik povzetkov = Book of abstracts. 25th Annual Meeting of the Slovenian Chemical Society, 25.-27. september 2019, Maribor, Slovenija. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo, 2019. Str. 87. ISBN 978-961-93849-6-1. [COBISS.SI-ID 12616777]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

17. DEVETAK, Iztok, PRESKAR, Stanka, STEFANOVIK, Violeta, KAMPOS, Tjaša. Pomen učenja z raziskovanjem za uspešnejše reševanje nalog na nacionalnem preverjanju znanja iz kemije. V: Izobraževanje za sedanjost in prihodnost. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2019. 1 str. https://nak2019.splet.arnes.si/program-cetrtek/. [COBISS.SI-ID 12670281]

18. SLAPNIČAR, Miha, VINKO, Luka, ZUPANC, Nina, DEVETAK, Iztok. Učenje z raziskovanjem pri naravoslovju - voda. V: Izobraževanje za sedanjost in prihodnost. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2019. 1 str. https://nak2019.splet.arnes.si/program-cetrtek/. [COBISS.SI-ID 12661577]

19. DEVETAK, Iztok. Voda kot izziv pri poučevanju naravoslovja. V: Izobraževanje za sedanjost in prihodnost. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2019. 1 str. https://nak2019.splet.arnes.si/program-cetrtek/. [COBISS.SI-ID 12661321]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

20. ZAMAN, Barbara, DEVETAK, Iztok. Branje submikropredstavitev kemijskih reakcij pri devetošolcih = Nine grade primary school students` reading submicrorepresentations of chemical reactions. V: GLAŽAR, Saša A. (ur.), WISSIAK GRM, Katarina Senta (ur.), DEVETAK, Iztok (ur.). Učitelj raziskovalec za prenos raziskovalnih spoznanj v pouk kemije. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2019. Str. 42-78, ilustr., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-253-243-7. http://keminfo.pef.uni-lj.si/moodle/pluginfile.php/2/course/section/2/Monografija_KemikUm_2.del. [COBISS.SI-ID 12407881]

21. HRIBAR, Vesna, SLAPNIČAR, Miha, DEVETAK, Iztok. Struktura preizkusov znanja iz kemije v osnovni šoli = The structure of chemistry achievement tests in lower secondary school. V: GLAŽAR, Saša A. (ur.), WISSIAK GRM, Katarina Senta (ur.), DEVETAK, Iztok (ur.). Učitelj raziskovalec za prenos raziskovalnih spoznanj v pouk kemije. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2019. Str. 79-120, ilustr., tabele. ISBN 978-961-253-243-7. http://keminfo.pef.uni-lj.si/moodle/pluginfile.php/2/course/section/2/Monografija_KemikUm_2.del. [COBISS.SI-ID 12408137]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

22. DEVETAK, Iztok. Periodni sistem elementov kot informacijsko orodje poučevanja in učenja kemije. V: PINTAR, Albin (ur.), LOZINŠEK, Matic (ur.). Periodni sistem elementov : praznuje 150 let. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo, 2019. Str. 55-62. http://www.chem-soc.si/publikacije/periodni-sistem-elementov-praznuje-150-let-1/periodni-sistem. [COBISS.SI-ID 12485961]

23. HRAST, Špela, DEVETAK, Iztok, SLAPNIČAR, Miha, URANKAR, Bernarda, VINKO, Luka, ZUPANC, Nina, FERK SAVEC, Vesna. Natečaj za šolarje "Periodni sistem elementov - včeraj, danes, jutri". V: PINTAR, Albin (ur.), LOZINŠEK, Matic (ur.). Periodni sistem elementov : praznuje 150 let. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo, 2019. Str. 63-65. http://www.chem-soc.si/publikacije/periodni-sistem-elementov-praznuje-150-let-1/periodni-sistem. [COBISS.SI-ID 12486217]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

24. DEVETAK, Iztok. Editorial. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. 2019, vol. 9, no. 1, str. 5-7. ISSN 1855-9719. https://ojs.cepsj.si/index.php/cepsj/article/view/655/312, http://pefprints.pef.uni-lj.si/5662/, DOI: 10.26529/cepsj.655. [COBISS.SI-ID 12358473]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.03 Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

25. DEVETAK, Iztok, SLAPNIČAR, Miha. Kemijske osnove naravoslovja z navodili za laboratorijske vaje. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2019. 144 str., ilustr. ISBN 978-961-253-246-8. [COBISS.SI-ID 302023680]

 

2.05 Drugo učno gradivo

26. DEVETAK, Iztok, ZUPANC, Nina, VINKO, Luka, SLAPNIČAR, Miha. Določanje trdote vode : zbirka eksperimentov. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2019. https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Kemikum/Dokumenti/Dolo%C4%8Danje_trdote_vode_zbirka_eksperimentov.pdf. [COBISS.SI-ID 12653129]

27. KLEMEN, Taja, MALNARIČ, Monika, RAUCH, Ana Marija, SIKOŠEK, Eva, SULEJMANOVIČ, Teja, DEVETAK, Iztok, SELAN, Jurij, KAVČIČ, Franci, POTOČNIK, Robert. Materiali v likovni umetnosti in skrb za kulturno dediščino : učno gradivo. [Ljubljana]: [s. n.], 2019. https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/user_upload/Ucno_gradivo_Materiali_PKP_.pdf. [COBISS.SI-ID 12556873]

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.12 Razstava

28. ANDERLUH, Gregor (avtor razstave), GABERŠČEK, Miran (avtor razstave), ZABUKOVEC LOGAR, Nataša (avtor razstave), DOMINKO, Robert (avtor razstave), HUŠ, Matej (avtor razstave), PODOBNIK, Marjetka (avtor razstave), DRAŽIĆ, Goran (avtor razstave), STARE, Jernej (avtor razstave), JAGER RADIN, Nataša (avtor razstave), PIRC, Brigita (avtor razstave), PEJOVNIK, Stane (avtor razstave), URBANIJA, Barbara (avtor razstave), SVETE, Jurij (avtor razstave), LOZINŠEK, Matic (avtor razstave), KLJUN, Jakob (avtor razstave), TUREL, Iztok (avtor razstave), HRAST, Špela (avtor razstave), DEVETAK, Iztok (avtor razstave), SLAPNIČAR, Miha (avtor razstave), URANKAR, Bernarda (avtor razstave), VINKO, Luka (avtor razstave), ZUPANC, Nina (avtor razstave), FERK SAVEC, Vesna (avtor razstave), PINTAR, Albin (avtor razstave), KOS, Miha (avtor razstave), PAJIĆ, Vesna (avtor razstave). Elementi vsepovsod okoli nas : Krakovski nasip ob Ljubljanici, 18. 7. 2019 - 19. 8. 2019. [COBISS.SI-ID 6674714]

 

3.25 Druga izvedena dela

29. GABER, Slavko (diskutant), ŽAGAR, Igor Ž. (diskutant), ŠIMENC, Marjan (diskutant), ZADNIKAR, Darij (diskutant), DEVETAK, Iztok (diskutant). Pomen in zahtevnost publicistične dejavnosti akademskih in raziskovalnih institucij UL : okrogla miza, Slovenski knjižni sejem, Debatna kavarna, Ljubljana, 29. 11. 2019. [COBISS.SI-ID 12704073]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

30. International journal of environmental and science education. DEVETAK, Iztok (član uredniškega odbora 2005-). [S. l.: IJESE. ISSN 1306-3065. http://www.ijese.com/index.htm. [COBISS.SI-ID 17061384]

31. GLAŽAR, Saša A. (urednik), WISSIAK GRM, Katarina Senta (urednik), DEVETAK, Iztok (urednik). Učitelj raziskovalec za prenos raziskovalnih spoznanj v pouk kemije. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2019. ISBN 978-961-253-243-7. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5695/, http://keminfo.pef.uni-lj.si/moodle/pluginfile.php/2/course/section/2/Monografija_KemikUm_2.del. [COBISS.SI-ID 299670528]

32. International journal of educational methodology. DEVETAK, Iztok (član uredniškega odbora 2017-). Reno, NV: Tayfun Yagar, 2015-. ISSN 2469-9632. http://www.ijem.com/. [COBISS.SI-ID 11549769]

33. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. DEVETAK, Iztok (glavni urednik 2018-, odgovorni urednik 2018-, gostujoči urednik 2019). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. https://ojs.cepsj.si/index.php/cepsj. [COBISS.SI-ID 252707584]

34. Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education. DEVETAK, Iztok (član uredniškega odbora 2009-). Amasya: Amasya University, Faculty of Education, Department of Science Education, 2009-. ISSN 1306-3049. http://www.eurasianjournals.com/index.php/ejpce. [COBISS.SI-ID 9569865]

35. Chemistry education research and practice. DEVETAK, Iztok (član uredniškega odbora 2011-). Ioannina: University of Ioannina; London: Royal Society of Chemistry, 2003-. ISSN 1756-1108. http://www.rsc.org/Education/CERP/index.asp. [COBISS.SI-ID 7991369]

 

Mentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

36. KOLBL, Jasmina. Vpliv vodenega aktivnega učenja kemije na spremembo razumevanja kemijskih pojmov : doktorska disertacija. Ljubljana: [J. Kolbl], 2019. XI, 232 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5629. [COBISS.SI-ID 12342857]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

37. ZUPANC, Nina. Analiza trenutno veljavnih osnovnošolskih učbenikov za kemijo na osnovi oblikovanih kriterijev kakovosti = Analysis of current elementary chemistry textbooks based on developed quality criteria : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Zupanc], 2019. XI, 95 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5940. [COBISS.SI-ID 12584265]

38. MESESNEL, Nejc. Analiza uspešnosti reševanja nalog na nacionalnem preverjanju znanja iz kemije v šolskem letu 2017/2018 : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Mesesnel], 2019. V, 102 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5927/. [COBISS.SI-ID 12581193]

39. MARTINC, Dora. Razumevanje pojmov, povezanih z raztapljanjem, pri učencih 5. razreda osnovne šole = 5th grade students' understanding of dissolving concepts in primary school : magistrsko delo. Ljubljana: [D. Martinc], 2019. 74 str, [7] str. pril., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5944. [COBISS.SI-ID 12584521]

40. VINKO, Luka. Uporaba demonstracijskih eksperimentov pri pouku kemije v osnovnih in srednjih šolah = Use of lecture demonstrations in chemistry classes in elementary and secondary school : magistrsko delo. Ljubljana: [L. Vinko], 2019. IX, 64 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5685. [COBISS.SI-ID 12377929]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

41. KOŠIR, Tanja. Mnenje učiteljev razrednega pouka o medpredmetnem povezovanju med naravoslovjem in likovno umetnostjo = Primary school teachers' opinion on interdisciplinarity of science and fine arts : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Košir], 2019. 91 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6018. [COBISS.SI-ID 12618825]

 

Recenzent

42. Chemistry Education. Research and Practice. DEVETAK, Iztok (recenzent 2009-). Iäoannina: University of Ioannina. ISSN 1109-4028. http://www.uoi.gr/cerp/. [COBISS.SI-ID 1496412]

43. International journal of environmental and science education. DEVETAK, Iztok (recenzent 2008-). [S. l.: IJESE. ISSN 1306-3065. http://www.ijese.com/index.htm. [COBISS.SI-ID 17061384]

44. International journal of science and mathematical education. DEVETAK, Iztok (recenzent 2013-). London; Dordrecht; Boston: Kluwer Academic Publishers. ISSN 1571-0068. [COBISS.SI-ID 512107801]

45. Journal of research in science teaching. DEVETAK, Iztok (recenzent 2008-). New York: Wiley. ISSN 0022-4308. [COBISS.SI-ID 25786880]

46. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. DEVETAK, Iztok (recenzent 2011-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. https://ojs.cepsj.si/index.php/cepsj. [COBISS.SI-ID 252707584]

47. Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education. DEVETAK, Iztok (recenzent 2009). Amasya: Amasya University, Faculty of Education, Department of Science Education, 2009-. ISSN 1306-3049. http://www.eurasianjournals.com/index.php/ejpce. [COBISS.SI-ID 9569865]

48. International journal of science education. DEVETAK, Iztok (recenzent 2016-). [Online ed.]. [London]; [Washington]: Routledge, Taylor & Francis, 1999-. ISSN 1464-5289. http://meos2.minerva.at/eos2/eos/screen/ProductSc?objid=309057, http://www.tandfonline.com/loi/tsed20. [COBISS.SI-ID 13865736]

50. Journal of chemical education. DEVETAK, Iztok (recenzent 2011-). Easton, Pa.: Section of Chemical Education, American Chemical Society, 1924-. ISSN 0021-9584. [COBISS.SI-ID 1459717]

 

 

Tatjana Devjak [17084]

 

Osebna bibliografija za leto 2019ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. DEVJAK, Srečko, DEVJAK, Tatjana, BERČNIK, Sanja. Dejavniki tveganja za zdravje in življenjski slog v občinah osrednje slovenske regije. Revija za zdravstvene vede. 2019, vol. 6, no. 1, str. 3-21, tabele, č-b sl. ISSN 2350-3610. [COBISS.SI-ID 514886263]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. DEVJAK, Tatjana, DEVJAK, Srečko, BERČNIK, Sanja. Neenakosti v zdravju občanov: analiza in primerjava stanja v dveh slovenskih občinah. V: KREGAR-VELIKONJA, Nevenka (ur.). Celostna obravnava pacienta : zbornik prispevkov : mednarodna znanstvena konferenca = Holistic approach to the patient : conference proceedings : international scientific conference, Novo mesto, 15. november 2018. Celostna obravnava pacienta, mednarodna znanstvena konferenca, 15. november 2018, Novo Mesto. [Novo mesto]: Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede: = University of Novo mesto, Faculty of Health Sciences, 2019. Str. 132-143, ilustr. ISBN 978-961-94392-6-5. [COBISS.SI-ID 2048044658]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. JURIŠEVIČ, Mojca, BERČNIK, Sanja, BREZOVAR, Špela, DEVJAK, Tatjana, SKUBIC, Darija, ŽERAK, Urška. Creativity in early childhood education : preschool teachersʼ beliefs about creative approaches. V: Creativity research and innovation in gifted education : social, individual, and educational perspective : book of abstracts. Osijek: Faculty of Education Josip Juraj Strossmayer, University of Osijek, 2019. Str. 52. ISBN 978-953-6965-86-1. https://echathematic2019.info/wp-content/uploads/2019/12/Book-of-Abstracts_Thematic-ECHA-2019-Dubrovnik.pdf. [COBISS.SI-ID 12745033]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.01 Znanstvena monografija

4. DEVJAK, Tatjana, BERČNIK, Sanja. Vzgoja predšolskega otroka. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2019. 288 str., ilustr. ISBN 978-961-253-244-4. [COBISS.SI-ID 299829504]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

5. JURIŠEVIČ, Mojca, DEVJAK, Tatjana, SKUBIC, Darija, BERČNIK, Sanja, ŽERAK, Urška. Predstavitev raziskave Odnos pedagoških delavcev do kultiviranja potencialov nadarjenih otrok v zgodnjem otroštvu - VRT z diskusijo : v okviru 6. študijskega popoldneva CRSN z naslovom Otroci z visokimi učnimi potenciali v vrtcu, 4. dec. 2019, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. [COBISS.SI-ID 12730441]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

6. JANŽEKOVIČ ŽMAUC, Irena. Odnos vzgojiteljic in vzgojiteljev predšolskih otrok do svoje strokovne avtonomije in do spodbujanja avtonomije otrok v vrtcu : doktorska disertacija. Ljubljana: [I. Janžekovič Žmauc], 2019. XII, 330 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5626. [COBISS.SI-ID 12334921]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

7. SMRKE, Erika. Medgeneracijsko sodelovanje med vrtcem in domom starejših občanov : magistrsko delo. Ljubljana: [E. Smrke], 2019. 80 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5975. [COBISS.SI-ID 12599113]

8. AŽBE, Ida. Pogledi učiteljev na preprečevanje in zmanjševanje nasilja = Teachers' views on violence prevention and reduction : magistrsko delo. Ljubljana: [I. Ažbe], 2019. 78 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5885/. [COBISS.SI-ID 12559689]

9. TOMAŽIN, Darinka. Vpliv organizacijske klime na zadovoljstvo zaposlenih v posavskih vrtcih : magistrsko delo. Ljubljana: [D. Tomažin], 2019. 143 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5786/. [COBISS.SI-ID 12480073]

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

10. BERČIČ, Petra. Modeli sodelovanja med starši in strokovnimi delavci v vrtcih : diplomsko delo. Ljubljana: [P. Berčič], 2019. 71 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5993. [COBISS.SI-ID 12606793]

11. ŠINK, Nina. Primerjava dnevne rutine v slovenskem in norveškem zasebnem vrtcu : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Šink], 2019. 52 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5971. [COBISS.SI-ID 12597577]

12. BURGER, Maša. Primerjava vloge vzgojitelja v dnevni rutini v javnem vrtcu in vrtcu Marie Montessori : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Burger], 2019. 56 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5693. [COBISS.SI-ID 12407113]

13. JAZBINŠEK JENKO, Julija. Seznanjenost vzgojitelja z ukrepi prve pomoči pri predšolskem otroku : diplomsko delo. Ljubljana: [J. Jazbinšek Jenko], 2019. 42 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5964. [COBISS.SI-ID 12593737]

14. GRABLJEVEC, Petra. Učenje skozi igro v igralnici in gozdu : diplomsko delo. Ljubljana: [P. Grabljevec], 2019. 62 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5689. [COBISS.SI-ID 12392777]

15. ŽURA, Tanja. Vloga vzgojitelja pri medijskem opismenjevanju predšolskega otroka : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Žura], 2019. 41 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5965. [COBISS.SI-ID 12593993]

16. MALOVRH, Klara. Vrtec na prostem : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Malovrh], 2019. 79 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5816. [COBISS.SI-ID 12496713]

 

 

Martina Erjavšek [36949]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. KRAPEŽ, Gloria, SMRKOLJ, Ajda, KOLMAN, Lea, ERJAVŠEK, Martina. The inclusion of video content in educational activities informing children and parents about the marketing of food products. V: PETELIN, Ana (ur.), et al. Zdravje otrok in mladostnikov = Health of children and adolescents : [proceedings]. Zdravje otrok in mladostnikov, znanstvena in strokovna konferenca z mednarodno udeležbo, Portorož, 20. september 2019. Koper: University of Primorska Press, 2019. Str. 83-89, ilustr. ISBN 978-961-7055-71-9, ISBN 978-961-7055-72-6. http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-7055-71-9.pdf. [COBISS.SI-ID 12636233]

2. KOSTANJEVEC, Stojan, ERJAVŠEK, Martina. Pomen prehranskega izobraževanja otrok in mladostnikov za oblikovanje zdravih prehranjevalnih navad = The importance of nutrition education for children and adolescents in their forming healthy eating habits. V: Živilstvo in prehrana med tradicijo in inovacijo = Food science, technology and nutrition between tradition and innovation. 30. Bitenčevi živilski dnevi 2019 = 30th Food Technology Days 2019 dedicated to Prof. F. Bitenc, 19. junij 2019, Ljubljana. 1. elektronska izd. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, 2019. Str. 155-170. ISBN 978-961-6908-22-1. [COBISS.SI-ID 5065848]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. KRAPEŽ, Gloria, SMRKOLJ, Ajda, KOLMAN, Lea, ERJAVŠEK, Martina. Vključevanje videa v vzgojno-izobraževalne dejavnosti ozaveščanja otrok = Video content in educational activities to raise awareness in children. V: PETELIN, Ana (ur.), et al. Zdravje otrok in mladostnikov : zbornik povzetkov z recenzijo : 3. znanstvena in strokovna konferenca z mednarodno udeležbo = Health of children and adolescents : book of abstracts : 3rd scientific and professional international conference. Koper: Založba Univerze na Primorskem: = University of Primorska Press, 2019. Str. 234-235. ISBN 978-961-7055-73-3, ISBN 978-961-7055-74-0. http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-7055-74-0/index.html. [COBISS.SI-ID 12637257]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

4. ERJAVŠEK, Martina, KOSTANJEVEC, Stojan. Vključevanje didaktičnih sredstev v prehransko izobraževanje = The inclusion of didactic tools in nutrition education. V: PETELIN, Ana (ur.), et al. Zdravje otrok in mladostnikov : zbornik povzetkov z recenzijo : 3. znanstvena in strokovna konferenca z mednarodno udeležbo = Health of children and adolescents : book of abstracts : 3rd scientific and professional international conference. Koper: Založba Univerze na Primorskem: = University of Primorska Press, 2019. Str. 122-123. ISBN 978-961-7055-73-3, ISBN 978-961-7055-74-0. http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-7055-74-0/index.html. [COBISS.SI-ID 12638025]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

5. KOSTANJEVEC, Stojan, MARINAC, Tanja, ERJAVŠEK, Martina. Izobraževanje in vzgoja osnovnošolcev za življenje brez odpadkov : vabljeno predavanje na 9. Mednarodni znanstveni konferenci EDUvision Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij, 28. nov. 2019, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 12727625]

6. ERJAVŠEK, Martina, KOSTANJEVEC, Stojan, ŽABKAR, Nives. Odnos osnovnošolcev do gospodinjskega opismenjevanja : vabljeno predavanje na 9. Mednarodni znanstveni konferenci EDUvision Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij, 29. nov. 2019, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 12729161]

 

3.25 Druga izvedena dela

7. ERJAVŠEK, Martina. Analiza in predlogi za izboljšanje prehrane študentov v restavraciji Slorest na Pedagoški fakulteti : predavanje na seminarju Abeceda trendov povpraševanja po hrani v Sloveniji, 11. april 2019. https://www.gzs.si/Portals/Panoga-Kmetijska-Zivilska/Vsebine/dogodki-priponke/SEMINAR%20PREŽIVI/9_%20Martina%20Erjavšek.pdf. [COBISS.SI-ID 12377161]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Somentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

8. MALOVRH, Lucija. Odnos odraslih do prehranskih dopolnil : diplomsko delo. Ljubljana: [L. Malovrh], 2019. XI, 82 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5935. [COBISS.SI-ID 12582985]

9. ŠVAB, Nina. Odnos vzgojiteljev do zavržkov hrane v vrtcu : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Švab], 2019. 53 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5932. [COBISS.SI-ID 12579657]

 

Vesna Ferk Savec [20448]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. AVSEC, Stanislav, FERK SAVEC, Vesna. Creativity and critical thinking in engineering design : the role of interdisciplinary augmentation. Global journal of engineering education. 2019, vol. 21, no. 1, str. 30-36, ilustr., graf. prkazi. ISSN 1328-3154. http://www.wiete.com.au/journals/GJEE/Publish/vol21no1/04-Avsec-S.pdf. [COBISS.SI-ID 12354889]

 

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

2. FERK SAVEC, Vesna. Use of ICT and innovative teaching methods for STEM. V: RUGELJ, Jože (ur.), LAPINA, Maria (ur.). Innovative approaches to the application of digital technologies in education and research : SLET 2019 : Proceedings of the International Scientific Conference Innovative Approaches to the Application of Digital Technologies in Education and Research (SLET-2019) Stavropol-Dombay, Russia, May 20-23, 2019. Aachen: CEUR-WS, 2019. 10 str. (pdf), ilustr., tabela. CEUR workshop proceedings, vol. 2494. ISSN 1613-0073. http://ceur-ws.org/Vol-2494/invited_paper_1.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6106. [COBISS.SI-ID 12688201]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

3. JEDRINOVIĆ, Sanja, LUŠTEK, Anja, FERK SAVEC, Vesna. Online course as an encouraging tool for didactic use of ICT in higher education. V: RUGELJ, Jože (ur.), LAPINA, Maria (ur.). Innovative approaches to the application of digital technologies in education and research : SLET 2019 : Proceedings of the International Scientific Conference Innovative Approaches to the Application of Digital Technologies in Education and Research (SLET-2019) Stavropol-Dombay, Russia, May 20-23, 2019. Aachen: CEUR-WS, 2019. 16 str. (pdf), tabele, graf. prikazi. CEUR workshop proceedings, vol. 2494. ISSN 1613-0073. http://ceur-ws.org/Vol-2494/paper_14.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6105. [COBISS.SI-ID 12689481]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

4. FERK SAVEC, Vesna, HRAST, Špela. The implementation of TPACK and SAMR models in science teacher training programs at the University of Ljubljana. V: The beauty and pleasure of understanding : engaging with contemporary challenges through science education. [S. l.]: [s. n.], 2019. 1 str. https://www5.shocklogic.com/scripts/jmevent/programme.php?Client_Id=%27EGA%27&Project_Id=%27ESERA19%27&System_Id=1. [COBISS.SI-ID 12648777]

5. HRAST, Špela, FERK SAVEC, Vesna. Prospective teachers' perception of the relevance of school - industry collaboration. V: The beauty and pleasure of understanding : engaging with contemporary challenges through science education. [S. l.]: [s. n.], 2019. 1 str. https://www5.shocklogic.com/scripts/jmevent/programme.php?Client_Id=%27EGA%27&Project_Id=%27ESERA19%27&System_Id=1. [COBISS.SI-ID 12649033]

6. HRAST, Špela, FERK SAVEC, Vesna. Relevantnost povezovanja šole in gospodarstva v kemijskem izobraževanju. V: PINTAR, Albin (ur.). Zbornik povzetkov = Book of abstracts. 25th Annual Meeting of the Slovenian Chemical Society, 25.-27. september 2019, Maribor, Slovenija. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo, 2019. Str. 76. ISBN 978-961-93849-6-1. [COBISS.SI-ID 12616009]

7. FERK SAVEC, Vesna, HRAST, Špela. Uporaba IKT v pedagoških študijskih programih na Univerzi v Ljubljani. V: PINTAR, Albin (ur.). Zbornik povzetkov = Book of abstracts. 25th Annual Meeting of the Slovenian Chemical Society, 25.-27. september 2019, Maribor, Slovenija. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo, 2019. Str. 43. ISBN 978-961-93849-6-1. [COBISS.SI-ID 12615753]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

8. NEMANIČ, Tadeja, JEDRINOVIĆ, Sanja, LUŠTEK, Anja, FERK SAVEC, Vesna. IKT v podporo učenju naravoslovnih vsebin : delo z bazami podatkov = ICT in support of science learning : working with databases. V: FERK SAVEC, Vesna (ur.), ZUPANC, Nina (ur.). Periodni sistem : včeraj, danes, jutri : mednarodna konferenca : zbornik prispevkov : Ljubljana, 20. september 2019. Ljubljana: UL, Pedagoška fakulteta, 2019. Str. 72. http://psekonferenca.splet.arnes.si/files/2019/05/Zbornik-povzetkov_konferenca-PSE_vceraj_danes_jutri-1.pdf. [COBISS.SI-ID 12650569]

9. DEZIRE, Lea, AKSELA, Maija, FERK SAVEC, Vesna. Spoznajmo helij skozi eksperimentalno delo in učenje skozi igro = Learn about helium through experimental work and game based learning. V: FERK SAVEC, Vesna (ur.), ZUPANC, Nina (ur.). Periodni sistem : včeraj, danes, jutri : mednarodna konferenca : zbornik prispevkov : Ljubljana, 20. september 2019. Ljubljana: UL, Pedagoška fakulteta, 2019. Str. 86. http://psekonferenca.splet.arnes.si/files/2019/05/Zbornik-povzetkov_konferenca-PSE_vceraj_danes_jutri-1.pdf. [COBISS.SI-ID 12650825]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

10. JEDRINOVIĆ, Sanja, FERK SAVEC, Vesna, RUGELJ, Jože. Innovative and flexible approaches to teaching and learning with ICT. V: VÄLJATAGA, Terje (ur.), LAANPERE, Mart (ur.). Digital turn in schools - research, policy, practice : proceedings of ICEM 2018 Conference. Singapore: Springer Nature Singapore, cop. 2019. Str. 171-186, tabele. Lecture notes in educational technology (Internet). ISBN 978-981-13-7361-9. ISSN 2196-4971. https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-981-13-7361-9.pdf. [COBISS.SI-ID 12588361]

11. JEDRINOVIĆ, Sanja, BEVČIČ, Mateja, RUGELJ, Jože, FERK SAVEC, Vesna. Aktivni pouk in uporaba IKT v procesu učenja in poučevanja. V: RUGELJ, Jože (ur.), FERK SAVEC, Vesna (ur.). Inovativna didaktična uporaba informacijsko komunikacijske tehnologije v študijskem procesu. Ljubljana: Univerza, 2019. Str. 33-51, tabele. ISBN 978-961-6410-61-8. https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?id=123308&lang=slv. [COBISS.SI-ID 12629321]

12. HRAST, Špela, FERK SAVEC, Vesna. Kako učenci dojemajo eksperimentalno-raziskovalno delo ob uporabi IKT?. V: FERK SAVEC, Vesna (ur.), RUGELJ, Jože (ur.). Izzivi in priložnosti uporabe informacijsko komunikacijske tehnologije v pedagoškem procesu na področju naravoslovja, tehnologije in matematike. Ljubljana: Univerza, 2019. Str. 45-61, ilustr., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-6410-62-5. https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?id=123309&lang=slv. [COBISS.SI-ID 12644937]

13. LOGAR, Ana, FERK SAVEC, Vesna. Razvijanje kompetenc bodočih učiteljev za didaktično uporabo IKT pri pouku kemije. V: FERK SAVEC, Vesna (ur.), RUGELJ, Jože (ur.). Izzivi in priložnosti uporabe informacijsko komunikacijske tehnologije v pedagoškem procesu na področju naravoslovja, tehnologije in matematike. Ljubljana: Univerza, 2019. Str. 27-44, ilustr., tabela. ISBN 978-961-6410-62-5. https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?id=123309&lang=slv. [COBISS.SI-ID 12644681]

14. HRAST, Špela, FERK SAVEC, Vesna. Percepcija relevantnosti povezovanja šole, univerze in gospodarstva z vid[i]ka bodočih učiteljev kemijskih vsebin = Perception of relevance of school, university and industry collaboration from the perspective of future teachers of chemistry contents. V: GLAŽAR, Saša A. (ur.), WISSIAK GRM, Katarina Senta (ur.), DEVETAK, Iztok (ur.). Učitelj raziskovalec za prenos raziskovalnih spoznanj v pouk kemije. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2019. Str. 9-41, ilustr., tabele. ISBN 978-961-253-243-7. http://keminfo.pef.uni-lj.si/moodle/pluginfile.php/2/course/section/2/Monografija_KemikUm_2.del. [COBISS.SI-ID 12407625]

15. STRAŽAR, Alenka, FERK SAVEC, Vesna, KAVKLER, Marija. Učna diferenciacija in individualizacija eksperimentalnega dela pri pouku kemije v osnovni šoli = Differentiation and individualization of the chemical experimental work in elementary school. V: GLAŽAR, Saša A. (ur.), WISSIAK GRM, Katarina Senta (ur.), DEVETAK, Iztok (ur.). Učitelj raziskovalec za prenos raziskovalnih spoznanj v pouk kemije. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2019. Str. 121-169, tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-253-243-7. http://keminfo.pef.uni-lj.si/moodle/pluginfile.php/2/course/section/2/Monografija_KemikUm_2.del. [COBISS.SI-ID 12408393]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

16. HRAST, Špela, DEVETAK, Iztok, SLAPNIČAR, Miha, URANKAR, Bernarda, VINKO, Luka, ZUPANC, Nina, FERK SAVEC, Vesna. Natečaj za šolarje "Periodni sistem elementov - včeraj, danes, jutri". V: PINTAR, Albin (ur.), LOZINŠEK, Matic (ur.). Periodni sistem elementov : praznuje 150 let. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo, 2019. Str. 63-65. http://www.chem-soc.si/publikacije/periodni-sistem-elementov-praznuje-150-let-1/periodni-sistem. [COBISS.SI-ID 12486217]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

3.12 Razstava

17. ANDERLUH, Gregor (avtor razstave), GABERŠČEK, Miran (avtor razstave), ZABUKOVEC LOGAR, Nataša (avtor razstave), DOMINKO, Robert (avtor razstave), HUŠ, Matej (avtor razstave), PODOBNIK, Marjetka (avtor razstave), DRAŽIĆ, Goran (avtor razstave), STARE, Jernej (avtor razstave), JAGER RADIN, Nataša (avtor razstave), PIRC, Brigita (avtor razstave), PEJOVNIK, Stane (avtor razstave), URBANIJA, Barbara (avtor razstave), SVETE, Jurij (avtor razstave), LOZINŠEK, Matic (avtor razstave), KLJUN, Jakob (avtor razstave), TUREL, Iztok (avtor razstave), HRAST, Špela (avtor razstave), DEVETAK, Iztok (avtor razstave), SLAPNIČAR, Miha (avtor razstave), URANKAR, Bernarda (avtor razstave), VINKO, Luka (avtor razstave), ZUPANC, Nina (avtor razstave), FERK SAVEC, Vesna (avtor razstave), PINTAR, Albin (avtor razstave), KOS, Miha (avtor razstave), PAJIĆ, Vesna (avtor razstave). Elementi vsepovsod okoli nas : Krakovski nasip ob Ljubljanici, 18. 7. 2019 - 19. 8. 2019. [COBISS.SI-ID 6674714]

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

18. ŠTEMBERGER, Tina, FERK SAVEC, Vesna. Predstavitev izsledkov projektov s področja razvoja in spodbujanja uvajanja prožnih oblik učenja in poučevanja kot izhodišče za INOVUP : predavanje na posvetu Inovativne in prožne oblike učenja in poučevanja - izzivi in priložnosti, Portorož, 7. februar 2019. [COBISS.SI-ID 1541124036]

 

3.25 Druga izvedena dela

19. FERK SAVEC, Vesna, AKAYGÜN, Sevil, HRAST, Špela. Projektno delo v naravoslovju : usposabljanje, Pedagoška fakulteta, UL, 13. 6. 2019. [COBISS.SI-ID 12463945]

20. FERK SAVEC, Vesna, HRAST, Špela. Razvoj in evalvacija modela za povezovanje "univerza-industrija-šola" s področja integracije trajnostnega razvoja v pouk kemije : Raziskovalni dan PEF, predstavitev projekta, ki je bil financiran na internem razpisu, PEF, Ljubljana, 14. 5. 2019. [COBISS.SI-ID 12528969]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

21. RUGELJ, Jože (urednik), FERK SAVEC, Vesna (urednik). Inovativna didaktična uporaba informacijsko komunikacijske tehnologije v študijskem procesu. Ljubljana: Univerza, 2019. 282 str. ISBN 978-961-6410-61-8. https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?id=123308&lang=slv. [COBISS.SI-ID 301676544]

22. RUGELJ, Jože (urednik), FERK SAVEC, Vesna (urednik). Inovativna didaktična uporaba informacijsko komunikacijske tehnologije v študijskem procesu. 1. izd. Ljubljana: Univerza, 2019. 284 str., ilustr. ISBN 978-961-6410-63-2. https://repozitorij.uni-lj.si/info/index.php/slo/. [COBISS.SI-ID 301890048]

23. FERK SAVEC, Vesna (urednik), RUGELJ, Jože (urednik). Izzivi in priložnosti uporabe informacijsko komunikacijske tehnologije v pedagoškem procesu na področju naravoslovja, tehnologije in matematike. Ljubljana: Univerza, 2019. ilustr. ISBN 978-961-6410-62-5. https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?id=123309&lang=slv. [COBISS.SI-ID 301782784]

24. FERK SAVEC, Vesna (urednik), RUGELJ, Jože (urednik). Izzivi in priložnosti uporabe informacijsko komunikacijske tehnologije v pedagoškem procesu na področju naravoslovja, tehnologije in matematike. 1. izd. Ljubljana: Univerza, 2019. 320 str., ilustr. ISBN 978-961-6410-64-9. [COBISS.SI-ID 301890304]

25. FERK SAVEC, Vesna (urednik), ZUPANC, Nina (urednik). Periodni sistem : včeraj, danes, jutri : mednarodna konferenca : zbornik prispevkov : Ljubljana, 20. september 2019. Ljubljana: UL, Pedagoška fakulteta, 2019. http://psekonferenca.splet.arnes.si/files/2019/05/Zbornik-povzetkov_konferenca-PSE_vceraj_danes_jutri-1.pdf. [COBISS.SI-ID 6724122]

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

26. GRUDEN, Natalija. Acetilsalicilna kislina v kontekstu življenjskih situacij pri eksperimentalnem delu kemije v osnovni šoli : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Gruden], 2019. IX, 49 str., [ 72] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5919. [COBISS.SI-ID 12578633]

 

Recenzent

27. Chemistry education research and practice. FERK SAVEC, Vesna (recenzent 2016, 2019). Ioannina: University of Ioannina; London: Royal Society of Chemistry, 2003-. ISSN 1756-1108. http://www.rsc.org/Education/CERP/index.asp. [COBISS.SI-ID 7991369]

 

Tjaša Filipčič [17010]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ŠRIMPF, Rok, FILIPČIČ, Tjaša, FILIPČIČ, Aleš. The effect of tennis match play on joint range of motion in junior players. Acta Gymnica. [On-line izd.]. 2019, vol. 49, issue 1, str. 25-32, tabele. ISSN 2336-4920. https://gymnica.upol.cz/getrevsrc.php?identification=public&mag=gym&raid=278&type=fin&ver=3, DOI: 10.5507/ag.2018.028. [COBISS.SI-ID 12307785]

 

1.03 Kratki znanstveni prispevek

2. FILIPČIČ, Tjaša, ŠKANTELJ, Jakob. Pomen gibanja za mladostnike s težavami v gibanju - znanstvena dognanja. Športnik : glasilo Zveze za šport invalidov Slovenije. sep. 2019, št. 55, str. 52-55, ilustr. ISSN 1854-5254. [COBISS.SI-ID 12642377]

 

1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

3. ŽGUR, Erna, FILIPČIČ, Tjaša, JERMAN, Janez. Prostočasne aktivnosti - aktivnosti s konjem - pomemben vidik kakovosti življenja oseb s posebnimi potrebami. V: STRLE, Marko (ur.). Kakovost življenja oseb s posebnimi potrebami - zanje, o njih, z njimi : XXVII. izobraževalni dnevi, [Portorož, marec 2019] : zbornik povzetkov. Ljubljana: Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije: Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji, 2019. Str. [10]. ISBN 978-961-90995-8-2. https://www.drustvo-srp.si/images/id_2019__Zbornik_povzetkov.pdf. [COBISS.SI-ID 12556361]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

4. FILIPČIČ, Tjaša. Opredelitev kakovosti življenja oseb s posebnimi potrebami. V: FILIPČIČ, Tjaša (ur.), ŽGUR, Erna (ur.), ŽGUR, Erna. Aktivnosti v naravi za razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti otrok z avtizmom : aktivnosti in avtizem/AA. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2019. Str. 51-63, tabela. ISBN 978-961-253-249-9. [COBISS.SI-ID 12701257]

 

1.22 Intervju

5. FILIPČIČ, Tjaša (intervjuvanec). Intervju dr. Tjaša Filipčič. Športnik : glasilo Zveze za šport invalidov Slovenije. maj 2019, št. 53-54, str. 63-67, avtorj. sl. ISSN 1854-5254. [COBISS.SI-ID 12445513]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.01 Znanstvena monografija

6. FILIPČIČ, Aleš, FILIPČIČ, Tjaša, VODIČAR, Janez. Expert modelling in tennis. Hamburg: Verlag dr. Kovač, 2019. 169 str., ilustr. Schriften zur Sportwissenschaft, band 146. ISBN 978-3-339-10694-0. ISSN 1435-6546. [COBISS.SI-ID 12277577]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

7. FILIPČIČ, Tjaša, BURIAN, Maja, DOLINAR, Monika, JEMEC ŠTUKL, Irena, GROLEGER SRŠEN, Katja. Praktični prikaz nekaterih športnih dejavnosti za otroke s težavami na področju gibanja : predavanje v okviru strokovnega srečanja Otrok z zmanjšano zmožnostjo gibanja v programih osnovnošolskega izobraževanja, URI Soča, Ljubljana, 20. 9. 2019. [COBISS.SI-ID 2705513]

8. FILIPČIČ, Tjaša. Prožne oblike prilagoditev v študijskem procesu za študente z gibalnimi ovirami in dolgotrajnimi boleznimi : usposabljanje, Pedagoška fakulteta, UL, 7. nov. 2019 (4 ure). [COBISS.SI-ID 12673609]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

9. ŽGUR, Erna, FILIPČIČ, Tjaša (urednik), ŽGUR, Erna (urednik). Aktivnosti v naravi za razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti otrok z avtizmom : aktivnosti in avtizem/AA. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2019. 96 str., ilustr. ISBN 978-961-253-249-9. [COBISS.SI-ID 302672896]

10. Športnik : glasilo Zveze za šport invalidov Slovenije. FILIPČIČ, Tjaša (član uredniškega odbora 2006-). Ljubljana-Črnuče: Zveza za šport invalidov Slovenije, 2005-. ISSN 1854-5254. [COBISS.SI-ID 226822656]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

11. KUNČIČ, Jera. Analiza borb inkluzivnega juda oseb s posebnimi potrebami : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Kunčič], 2019. 43 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6139/. [COBISS.SI-ID 12753737]

12. MALEŠIČ, Petra. Gibalna aktivnost in z zdravjem povezana kakovost življenja bolnikov s končno ledvično odpovedjo = Physical activity and health related quality of life in patients with end stage renal disease : magistrsko delo. Ljubljana: [P. Malešič], 2019. 82 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5802/. [COBISS.SI-ID 12490569]

13. ŠUBIC, Laura. Prepoznavanje gibalne nespretnosti v predšolskem obdobju s pomočjo malega vprašalnika koordinacije in testa ABC-2 : magistrsko delo. Ljubljana: [L. Šubic], 2019. 77 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6010. [COBISS.SI-ID 12612169]

14. SLAPŠAK, Eva. Razvijanje gibalnih spretnosti in sposobnosti otroka s hipotonijo pri urah dodatne strokovne pomoči : magistrsko delo. Ljubljana: [E. Slapšak], 2019. 131 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5715. [COBISS.SI-ID 12433993]

15. MRHAR, Tina. Subjektivna ocena kakovosti življenja oseb s sladkorno boleznijo tipa 2 : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Mrhar], 2019. 54 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5639. [COBISS.SI-ID 12355657]

 

Mentor - drugo

16. ŠKANTELJ, Jakob, ŠKANTELJ, Kerin. Vloga predmeta šport za gibalno oviranega v procesih vzgoje in izobraževanja. V: ČERNE, Katja (ur.). Glas študentov : prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami znotraj učnega procesa v luči različnih znanosti in ved. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. Str. 66-74. ISBN 978-961-06-0199-9. [COBISS.SI-ID 12458313]

 

 

Črtomir Frelih [16174]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

1. FRELIH, Črtomir. Likovni potenciali samoomejitve; črno in belo = Art potentials of a self-limitation; black and white. V: TUTTA, Klavdij (ur.). Črno in belo = Black and white. Kranj: Zavod za turizem in kulturo: Gorenjski muzej: Likovno društvo - ZDSLU, 2018. Str. 10-13. [COBISS.SI-ID 12736841]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.17 Katalog razstave

2. STANČIČ, Zora (umetnik), FRELIH, Črtomir (umetnik), et al. Art links 2019. Novi Sad: Kulturni centar Novog Sada, 2019. [32] str., ilustr. ISBN 978-86-7931-733-9. [COBISS.SI-ID 329334023]

3. BAUER, Margaretha (umetnik), FRELIH, Črtomir (umetnik), STANČIČ, Zora (umetnik), HUZJAN, Zdenko (umetnik), et al. Strah = Fear. Novo mesto: Društvo likovnih umetnikov Dolenjske, 2019. 64 str., ilustr. ISBN 978-961-94765-0-5. [COBISS.SI-ID 301223168]

 

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

4. MUHOVIČ, Jožef, KOMEL, Dean, FRELIH, Črtomir. Vidno in nevidno : predstavitev knjige. [San Bruno]: Youtube, 2019. https://www.youtube.com/watch?v=gP4ajFQebrQ&feature=youtu.be. [COBISS.SI-ID 513809282]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.12 Razstava

5. FRELIH, Črtomir (umetnik). Razstava ob prejemu priznanja ZDSLU za življenjsko delo 2019 na temo Črno-belo : Galerija Dr. Ceneta Avguština, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Kranj, 1. 10. - 3. 11. 2019. [COBISS.SI-ID 12728393]

 

3.25 Druga izvedena dela

6. MUHOVIČ, Jožef (diskutant), KOMEL, Dean (diskutant), FRELIH, Črtomir (diskutant), SELAN, Jurij (diskutant). Jožef Muhovič: Vidno in nevidno : pogovor ob izidu knjige, Nova univerza, Ljubljana, 3. 6. 2019. [COBISS.SI-ID 12473929]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

7. ŠKULJ, Anja. Materiali in pripomočki pri urah grafike : magistrsko delo. Novo mesto: [A. Škulj], 2019. IX., 62 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5977/. [COBISS.SI-ID 12599881]

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

8. JERAJ, Natalija. "Dobre" grafike : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Jeraj], 2019. 76 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5852/. [COBISS.SI-ID 12517705]

9. PINTARIČ, Tamara. Likovno transponiranje iz slikarske tehnike v grafiko : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Pintarič], 2019. 37 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5926/. [COBISS.SI-ID 12580937]

10. MELE, Hana. Posnemanje videza površin v tehniki jedkanica : diplomsko delo. Ljubljana: [H. Mele], 2019. V, 37 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5902. [COBISS.SI-ID 12571977]

11. FORJAN, Ana. Sodobni portret v grafiki = Contemporary portrait in printmaking : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Forjan], 2019. 40 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5936. [COBISS.SI-ID 12582729]

12. HRIBAR, Ana. Valjček kot matrica v tehniki visokega tiska : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Hribar], 2019. 37 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5848/. [COBISS.SI-ID 12515145]

 

Mentor - drugo

13. Obrazi : kipi in grafike : razstava študentskih del 2. in 1. letnika Oddelka likovne pedagogike v 2018 in 2019. : Galerija PEF, Ljubljana, 27. 2. - 8. 3. 2019. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5617/. [COBISS.SI-ID 12333385]

14. Zaključna razstava 4. letnika Likovne pedagogike : Galerija PEF, Ljubljana, 8. 5.- 31. 5. 2019. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5703. [COBISS.SI-ID 12421449]

 

Avtor dodatnega besedila

15. JESIH, Boris. Grafika : visoki tisk, ploski tisk. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2019. 116 str., ilustr. ISBN 978-961-253-251-2. [COBISS.SI-ID 302873600]

 

Slavko Gaber [11753]

Osebna bibliografija za leto 2019

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KOS, Živa, TAŠNER, Veronika, GABER, Slavko. Schools and the collaborative commons. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja. jul.-sep. 2019, vol. 56, no. 3, str. 896-910, 951. ISSN 0040-3598. [COBISS.SI-ID 12676169]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. GABER, Slavko, TAŠNER, Veronika, KOS, Živa. Prihodnost šol v družbah sprememb. V: IGNJATOVIĆ, Miroljub (ur.), KANJUO-MRČELA, Aleksandra (ur.), KUHAR, Roman (ur.). Znanost in družbe prihodnosti. Slovensko sociološko srečanje, Bled, 18.-19. oktober 2019. 1. natis. Ljubljana: Slovensko sociološko društvo, 2019. Str. 191-196. ISBN 978-961-94302-3-1. [COBISS.SI-ID 12675145]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

3. TAŠNER, Veronika, GABER, Slavko. Lev vygotskij, iniziatore del construttivismo sociale e indefinibile studioso dellʼ educazione. V: KETELE, Jean-Marie de (ur.). Figure dellʼ educazione nel mondo. Brescia: Editrice Morcelliana, cop. 2019. Str. 121-132. Saggi (Brescia), 116. ISBN 978-88-284-0101-8. ISSN 2282-5479. [COBISS.SI-ID 12704585]

4. KOS, Živa, GABER, Slavko, TAŠNER, Veronika. Šole kot središča skupnosti. V: GABER, Slavko (ur.), TAŠNER, Veronika (ur.). Misliti socialne inovacije. 1. izd. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2019. Str. 63-70. ISBN 978-961-253-236-9. [COBISS.SI-ID 12303433]

5. MOJŠKERC, Nataša, GABER, Slavko. Model stičišč demokracije v Sloveniji. V: GABER, Slavko (ur.), TAŠNER, Veronika (ur.). Misliti socialne inovacije. 1. izd. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2019. Str. 159-164. ISBN 978-961-253-236-9. [COBISS.SI-ID 12303945]

6. GABER, Slavko, TAŠNER, Veronika. Socialne inovacije in prihodnost. V: GABER, Slavko (ur.), TAŠNER, Veronika (ur.). Misliti socialne inovacije. 1. izd. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2019. Str. 335-351. ISBN 978-961-253-236-9. [COBISS.SI-ID 12304201]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

7. GABER, Slavko, TAŠNER, Veronika. Robotisation, automatisation, the end of work and the future of education. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. 2019, vol. 9, no. 3, str. 5-9. ISSN 1855-9719. https://ojs.cepsj.si/index.php/cepsj/article/view/788/356, http://pefprints.pef.uni-lj.si/6054/, DOI: 10.26529/cepsj.788. [COBISS.SI-ID 12619081]

8. TAŠNER, Veronika, GABER, Slavko. Odstiranja socialnih inovacij. V: GABER, Slavko (ur.), TAŠNER, Veronika (ur.). Misliti socialne inovacije. 1. izd. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2019. Str. 11-13. ISBN 978-961-253-236-9. [COBISS.SI-ID 12303177]

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.11 Radijski ali TV dogodek

9. TOMAŽIN, Andrej (intervjuvanec), MALI, Franc (intervjuvanec), KORDEŠ, Urban (intervjuvanec), BURNARD, Michael David (intervjuvanec), GABER, Slavko (intervjuvanec), BERGANT, Mojca (intervjuvanec). Inovativnost : oddaja Na kratko, TV SLO 1, 8. 10. 2019. [COBISS.SI-ID 36420957]

 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

10. GABER, Slavko, TAŠNER, Veronika. Education leaders and the age of transition : keynote lecture at 29th Annual Conference ENIRDELM, September 19th 2019, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 12654921]

 

3.25 Druga izvedena dela

11. GABER, Slavko. Bela knjiga kot začetek prenove? : predavanje na Letnem srečanju ravnateljev slovenskih osnovnih šol, 17. 5. 2019, Dvor Jezeršek, 17. 5. 2019. [COBISS.SI-ID 12491593]

12. GABER, Slavko (diskutant), ŽAGAR, Igor Ž. (diskutant), ŠIMENC, Marjan (diskutant), ZADNIKAR, Darij (diskutant), DEVETAK, Iztok (diskutant). Pomen in zahtevnost publicistične dejavnosti akademskih in raziskovalnih institucij UL : okrogla miza, Slovenski knjižni sejem, Debatna kavarna, Ljubljana, 29. 11. 2019. [COBISS.SI-ID 12704073]

13. GABER, Slavko (diskutant), LOGAJ, Vinko (diskutant), MUSEK LEŠNIK, Kristijan (diskutant), KOVAČ ŠEBART, Mojca (diskutant), MIHELIČ, Mojca (diskutant), KENDA, Polona (diskutant), DRSTVENŠEK, Špela (diskutant), PEČAN, Gregor (diskutant), KOVAČ, Miha (diskutant). Prenove šolstva : tri korake naprej, dva koraka nazaj? : okrogla miza v okviru na Letnega srečanja ravnateljev slovenskih osnovnih šol, 17. 5. 2019, Dvor Jezeršek. [COBISS.SI-ID 12491849]

14. ŠTRAJN, Darko (diskutant), GABER, Slavko (diskutant), KODELJA, Zdenko (diskutant), ŠETINC, Marjan (diskutant), VONTA, Tatjana (diskutant). Raziskovanje med politiko in znanostjo v zadnjih štirih desetletjih : okrogla miza : okrogla miza je uvod devete redne skupščine društva SLODRE, Ljubljana, Pedagoški inštitut, 5. december 2019. [COBISS.SI-ID 3489367]

15. GABER, Slavko (diskutant), MARJANOVIČ UMEK, Ljubica (diskutant), KOVAČ ŠEBART, Mojca (diskutant), PROTNER, Edvard (diskutant). Slovenska osnovna šola v luči konceptualnih rešitev osnovnošolske zakonodaje iz leta 1996 : okrogla miza v organizaciji Društva mladih pedagogov FF UM in Slovenskega društva raziskovalcev edukacije (SLODRE), Filozofska fakulteta UM, 21. 5. 2019. [COBISS.SI-ID 24692232]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

16. Educar. GABER, Slavko (član uredniškega odbora 2017-). Bellaterra, Barcelona: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma. ISSN 2014-8801. http://www.raco.cat/index.php/Educar, http://ddd.uab.es/record/5029?ln=ca, http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=457. [COBISS.SI-ID 523463705]

17. Theory and research in education. GABER, Slavko (član uredniškega odbora 2003-). London; Thousand Oaks, CA; New Delhi: Sage. [COBISS.SI-ID 974679]

18. GABER, Slavko (urednik), TAŠNER, Veronika (urednik). Misliti socialne inovacije. 1. izd. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2019. 360 str., ilustr. ISBN 978-961-253-236-9. [COBISS.SI-ID 298134016]

19. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. GABER, Slavko (gostujoči urednik 2019, področni urednik 2018-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. https://ojs.cepsj.si/index.php/cepsj. [COBISS.SI-ID 252707584]

20. Šolsko polje : revija za teorijo in raziskave vzgoje in izobraževanja. GABER, Slavko (član uredniškega odbora 2003-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja: Pedagoški inštitut, 2003-. ISSN 1581-6036. http://www.dlib.si/results/?query=%27srel%3d%C5%A0olsko+polje%27&pageSize=25. [COBISS.SI-ID 122842112]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

21. KLUN, Lucija. Jezikovni kodi in neenakost v pedagoškem diskurzu : problematika Basila Bernsteina : magistrsko delo. Ljubljana: [L. Klun], 2019. 171 f., graf. prikazi, tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=110488&lang=slv. [COBISS.SI-ID 70597218]

 

Recenzent

22. JAKŠIĆ IVAČIČ, Živa (avtor, urednik), GRBEC, Helena, BEDEK, Nika, POPOVIČ, Nina, GUMZEJ, Rok, ZUPANC, Nina, DANILOVSKA, Sara. Moč pedagoškega dela : [Študentski svet Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani]. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2019. [76] str. ISBN 978-961-253-237-6. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5607/. [COBISS.SI-ID 298755328]

 

 

Vesna Geršak [25996]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. PROSEN, Simona, GERŠAK, Vesna, GERŠAK, Gregor, SMRTNIK VITULIĆ, Helena. Kreativni pokret u učionici kao unapređenje funkcioniranja učenika u različitim područjima = Creative movement in the clasroom as enhancement of pupilʼ functioning in various areas. V: BALIĆ, Antonija (ur.), ŽUPANIĆ BENIĆ, Marijana (ur.), BAČLIJA SUŠIĆ, Blaženka (ur.). Zbornik sažetaka : ACE 2019 = Book of abstracts. 1. međunarodna umjetničko-znanstvena konferencija Umjetnost, kreativnost, obrazovanje, Zagreb, Hrvatska, 7-9. ožujak 2019. Zadar: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2019. Str. 126. ISBN 978-953-8115-58-5. [COBISS.SI-ID 12351049]

2. JURJEVIČ, Nuša, PODOBNIK, Uršula, GERŠAK, Vesna. Pokret in njegov trag = Movement and its trace. V: BALIĆ, Antonija (ur.), ŽUPANIĆ BENIĆ, Marijana (ur.), BAČLIJA SUŠIĆ, Blaženka (ur.). Zbornik sažetaka : ACE 2019 = Book of abstracts. 1. međunarodna umjetničko-znanstvena konferencija Umjetnost, kreativnost, obrazovanje, Zagreb, Hrvatska, 7-9. ožujak 2019. Zadar: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2019. Str. 64. ISBN 978-953-8115-58-5. [COBISS.SI-ID 12350793]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.11 Radijski ali TV dogodek

3. PODLESEK, Anja, GERŠAK, Gregor, GERŠAK, Vesna, STEPIŠNIK PERDIH, Tjaša, DACINGER, Renata (avtor, urednik). Psihofiziologija - telo pove več kot misli : oddaja Ugriznimo znanost, TV Slovenija 1, 12. 12. 2019. [COBISS.SI-ID 12745801]

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

4. GERŠAK, Vesna. Arts integration projects at University of Ljubljana : vabljeno predavanje na University of Delaware, Newark, Združene države Amerike, 24th Septmeber 2019. [COBISS.SI-ID 12738633]

5. GERŠAK, Vesna. Creative movement approach in school : vabljeno predavanje na University of Delaware, Newark, Združene države Amerike, 25th Septmeber 2019. [COBISS.SI-ID 12738889]

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

6. GERŠAK, Vesna. Gib - univerzalni jezik za učenje : predavanje na 8. mednarodni konferenci gledališke pedagogike Moč sporazumevanja, Ljubljana, 29. 11. 2019. [COBISS.SI-ID 12739145]

 

3.25 Druga izvedena dela

7. GERŠAK, Vesna. Gib in njegova sled : Raziskovalni dan PEF, predstavitev projekta, ki je bil financiran na internem razpisu, PEF, Ljubljana, 14. 5. 2019. [COBISS.SI-ID 12528201]

8. GERŠAK, Vesna (diskutant), KROFLIČ, Robi (diskutant), LAVRIČ, Meta (diskutant), MEŠKO, Nina (diskutant), RAUCH PODRZAVNIK, Andreja (diskutant), KAMNIKAR, Gregor (diskutant). Sodobni ples, pomen, učinki, pristopi, dileme in zagate : interaktivna okrogla miza na Kulturnem bazarju 2019, Cankarjev dom, Ljubljana, 4. apr. 2019. [COBISS.SI-ID 12379721]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

9. KOVJENIĆ, Tanja, KVEDER, Ana. Poučevanje slovenščine četrtošolcev z ustvarjalnim gibom : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Kovjenić in A. Kveder], 2019. 254 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5699/. [COBISS.SI-ID 12413257]

10. TUŠAR, Maja. Razumevanje različnosti med ljudmi z ustvarjalnim gibom v 2. in 5. razredu = Understanding diversity of people using creative movement in the second and fifth grade of primary school : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Tušar], 2019. VII f., 157 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5800/. [COBISS.SI-ID 12490057]

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

11. VADNAU, Tjaša. Odpadni nestrukturiran material kot spodbuda za ustvarjalni gib : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Vadnau], 2019. 50 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5843/. [COBISS.SI-ID 12510537]

12. DOVČ, Janja. Plesne dejavnosti v vrtcu : diplomsko delo. Ljubljana: [J. Dovč], 2019. 44 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5853/. [COBISS.SI-ID 12517961]

13. ŠPEHONJA, Natalija. Razlike v načrtovanju plesnih dejavnosti v urbanem in ruralnem okolju : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Špehonja], 2019. 52 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5844/. [COBISS.SI-ID 12509257]

14. SPRUK, Nika. Razvijanje prostora kot element plesa pri otrocih, starih 1-2 let : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Spruk], 2019. XI, 51 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5850/. [COBISS.SI-ID 12516681]

15. LEBEN, Katja. Spoznavanje pojma hiša skozi ustvarjalni gib v starostni skupini 4-5 let : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Leben], 2019. 49 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5851/. [COBISS.SI-ID 12517193]

16. PUCELJ, Sandra. Tehnike sproščanja kot način spoprijemanja s stresom pri vzgojiteljih predšolskih otrok : diplomsko delo. Ljubljana: [S. Pucelj], 2019. 53 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5854/. [COBISS.SI-ID 12518217]

17. LAKIČ, Nika. Utrjevanje učne snovi s pomočjo ustvarjalnega giba v vzgojno-izobraževalnem procesu podaljšanega bivanja : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Lakič], 2019. 87 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5841/. [COBISS.SI-ID 12511049]

 

Mentor - drugo

18. RUPNIK, Urša. Skodelica umetnosti : Cankar in mi : Mestni muzej Ljubljana, 1. april 2019. [COBISS.SI-ID 12382025]

 

 

Saša Aleksej Glažar [04810]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. PAVLIN, Jerneja, GLAŽAR, Saša A., SLAPNIČAR, Miha, DEVETAK, Iztok. The impact of studentsʼ educational background, interest in learning, formal reasoning and visualisation abilities on gas context-based exercises achievements with submicro-animations. Chemistry education research and practice. 2019, vol. 20, issue 3, str. 633-649, ilustr., tabele. ISSN 1756-1108. https://pubs.rsc.org/en/content/articlepdf/2019/rp/c8rp00189h, DOI: 10.1039/c8rp00189h. [COBISS.SI-ID 12460617]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. SLAPNIČAR, Miha, GLAŽAR, Saša A., PAVLIN, Jerneja. Dosežki učečih se pri nalogah s 3D dinamičnimi submikroskopskimi predstavitvami plinov glede na raven formalno logičnega mišljenja in raven vizualizacije. V: PINTAR, Albin (ur.). Zbornik povzetkov = Book of abstracts. 25th Annual Meeting of the Slovenian Chemical Society, 25.-27. september 2019, Maribor, Slovenija. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo, 2019. Str. 130. ISBN 978-961-93849-6-1. [COBISS.SI-ID 12613193]

3. TOMPA, Valerija, SLAPNIČAR, Miha, GLAŽAR, Saša A. Procesiranje informacij pri uspešnih in neuspešnih učencih med reševanjem problemske naloge zmrzovanja vode. V: PINTAR, Albin (ur.). Zbornik povzetkov = Book of abstracts. 25th Annual Meeting of the Slovenian Chemical Society, 25.-27. september 2019, Maribor, Slovenija. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo, 2019. Str. 75. ISBN 978-961-93849-6-1. [COBISS.SI-ID 12611401]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

4. GLAŽAR, Saša A. Predgovor. V: GLAŽAR, Saša A. (ur.), WISSIAK GRM, Katarina Senta (ur.), DEVETAK, Iztok (ur.). Učitelj raziskovalec za prenos raziskovalnih spoznanj v pouk kemije. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2019. Str. 5-8. ISBN 978-961-253-243-7. http://keminfo.pef.uni-lj.si/moodle/pluginfile.php/2/course/section/2/Monografija_KemikUm_2.del. [COBISS.SI-ID 12407369]

 

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

5. KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), BAJD, Barbara (avtor, fotograf), OBLAK, Seta, GLAŽAR, Saša A., HOSTNIK, Igor. Od mravlje do Sonca 1 : naravoslovje in tehnika za 4. razred osnovne šole. 7. izd. Ljubljana: Modrijan izobraževanje, 2019. 72 str., ilustr. ISBN 978-961-7053-35-7. [COBISS.SI-ID 297613568]

6. KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), BAJD, Barbara, OBLAK, Seta, GLAŽAR, Saša A., HOSTNIK, Igor (avtor, fotograf). Od mravlje do Sonca 2 : naravoslovje in tehnika za 5. razred osnovne šole. 7. izd. Ljubljana: Modrijan izobraževanje, 2019. 80 str., ilustr. ISBN 978-961-7053-36-4. [COBISS.SI-ID 297613824]

7. VRTAČNIK, Margareta (avtor, fotograf, ilustrator), WISSIAK GRM, Katarina Senta (avtor, fotograf), GLAŽAR, Saša A., GODEC, Andrej (avtor, fotograf). Moja prva kemija : kemija za 8. razred dvojezične osnovne šole = Első kémiám : kémia az általános iskola 8. osztálya számára. 1. prenovljena izd. Ljubljana: Modrijan, 2017-. Zv. <2->, ilustr. ISBN 978-961-241-937-0. [COBISS.SI-ID 290628352]

8. VRTAČNIK, Margareta (avtor, ilustrator), WISSIAK GRM, Katarina Senta, GLAŽAR, Saša A., GODEC, Andrej (avtor, fotograf). Moja prva kemija : kemija za 9. razred dvojezične osnovne šole = Első kémiám : kémia az általános iskola 9. osztálya számára. 1. prenovljena izd. Ljubljana: Modrijan, 2016. Zv. <3-4>, ilustr. ISBN 978-961-241-975-2, ISBN 978-961-241-976-9. [COBISS.SI-ID 286037248]

 

2.05 Drugo učno gradivo

9. VRTAČNIK, Margareta (avtor, ilustrator), WISSIAK GRM, Katarina Senta, GLAŽAR, Saša A., GODEC, Andrej. Moja prva kemija. Delovni zvezek za 8. in 9. razred osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2018-. 2 zv., ilustr. ISBN 978-961-241-718-5. [COBISS.SI-ID 294294272]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

10. DEKLEVA, Nina (urednik), GLAŽAR, Saša A. (urednik), ŠMALC, Andrej (urednik), GRAUNAR, Mojca (urednik). Periodni sistem elementov. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2019. 1 zgibanka, ilustr. ISBN 978-86-341-3877-1. [COBISS.SI-ID 298657024]

11. DEKLEVA, Nina (urednik), GLAŽAR, Saša A. (urednik), ŠMALC, Andrej (urednik), GRAUNAR, Mojca (urednik). Periodni sistem elementov. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2019. ISBN 978-86-341-3877-1. [COBISS.SI-ID 301882880]

12. GLAŽAR, Saša A. (urednik), WISSIAK GRM, Katarina Senta (urednik), DEVETAK, Iztok (urednik). Učitelj raziskovalec za prenos raziskovalnih spoznanj v pouk kemije. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2019. ISBN 978-961-253-243-7. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5695/, http://keminfo.pef.uni-lj.si/moodle/pluginfile.php/2/course/section/2/Monografija_KemikUm_2.del. [COBISS.SI-ID 299670528]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

13. TOMPA, Valerija. Razumevanje agregatnih stanj vode ter procesov zmrzovanja in sublimacije vode pri učencih sedmega razreda osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [V. Tompa], 2019. X, 65 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5701. [COBISS.SI-ID 12420425]

Tanja Gnidovec [52501]

Osebna bibliografija za leto 2019

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. GNIDOVEC, Tanja, TORKAR, Gregor. Primary school studentsʼ conceptions about owls, experiences with owls and their sources of information. Journal of Baltic science education. 2019, vol. 18, no. 2, str. 254-263, ilustr., tabeli. ISSN 2538-7138. http://www.scientiasocialis.lt/jbse/files/pdf/vol18/254-263.Gnidovec_JBSE_Vol.18_No.2.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/5677/, DOI: 10.33225/jbse/19.18.254. [COBISS.SI-ID 12372809]

2. TORKAR, Gregor, GNIDOVEC, Tanja, TUNNICLIFFE, Sue Dale, TOMAŽIČ, Iztok. Assessing studentsʼ knowledge of owls from their drawings and written responses. Journal of biological education. 2019, vol. 53, issue 1, str. 54-62, ilustr., tabeli. ISSN 2157-6009. http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00219266.2017.1420682?needAccess=true, DOI: 10.1080/00219266.2017.1420682. [COBISS.SI-ID 11890505]

 

1.04 Strokovni članek

3. GNIDOVEC, Tanja. Herbariziranje cvetov : priložnost za poglobljeno spoznavanje zgradbe cveta. Naravoslovna solnica : za učitelje, vzgojitelje in starše. jesen 2019, letn. 24, št. 1, str. 24-25, ilustr. ISSN 1318-9670. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6119/. [COBISS.SI-ID 12727881]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

4. GNIDOVEC, Tanja, VAMBEROVA, Anna, ŽEMLJA, Mojca, TORKAR, Gregor. Eye movements during determination of butterflies with identification key. V: The beauty and pleasure of understanding : engaging with contemporary challenges through science education. [S. l.]: [s. n.], 2019. 1 str. https://www5.shocklogic.com/scripts/jmevent/programme.php?Client_Id=%27EGA%27&Project_Id=%27ESERA19%27&System_Id=1. [COBISS.SI-ID 12648009]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

5. GNIDOVEC, Tanja, TORKAR, Gregor. Obogatena resničnost kot priložnost za dvig kakovostnih učnih gradiv v naravoslovju. V: Izobraževanje za sedanjost in prihodnost. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2019. 1 str. https://nak2019.splet.arnes.si/program-cetrtek/. [COBISS.SI-ID 12665929]

 

 

Lara Godec Soršak [25590]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.08 Doktorska disertacija

2. GODEC SORŠAK, Lara. Zasnova šolskega slovarja za otroke v 1. in 2. vzgojno-izobraževalnem obdobju : doktorska disertacija. Ljubljana: [L. Godec Soršak], 2019. XVI, 392 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=111697. [COBISS.SI-ID 69511266]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

3. GODEC SORŠAK, Lara. Raba SSKJ 2 in SP 2001 pri pouku : strokovna delavnica v okviru prireditve ob mednarodnem dnevu slovarjev, Vodnikova domačija, Ljubljana, 17. 10. 2019 (2 ur). [COBISS.SI-ID 12660809]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

4. Slovenščina v šoli. GODEC SORŠAK, Lara (član uredniškega odbora 2009-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1996-. ISSN 1318-864X. [COBISS.SI-ID 59164416]

 

Recenzent

5. CAJHEN, Nana, DRUSANY, Nevenka, KAPKO, Dragica, KRIŽAJ, Martina, BEŠTER, Marja. Gradim slovenski jezik 4 : izdaja s plusom. Samostojni delovni zvezek. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2019. 2 zv. (117; 106 str.), ilustr. ISBN 978-961-271-929-6. [COBISS.SI-ID 298659072]

6. CAJHEN, Nana, DRUSANY, Nevenka, KAPKO, Dragica, KRIŽAJ, Martina, BEŠTER, Marja. Gradim slovenski jezik 4 : izdaja s plusom. Učbenik. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2019. 130 str., ilustr. ISBN 978-961-271-930-2. [COBISS.SI-ID 299787008]

7. KAPKO, Dragica, DRUSANY, Nevenka, CAJHEN, Nana. iZnam za več. Slovenščina 7 : razlage in vaje za več znanja v 7. razredu. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2019. 151 str., ilustr. Zbirka iZnam za več. ISBN 978-961-271-957-9. [COBISS.SI-ID 298930944]

8. KAPKO, Dragica, DRUSANY, Nevenka, CAJHEN, Nana. iZnam za več. Slovenščina 8 : razlage in vaje za več znanja v 8. razredu. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2019. 142 str., ilustr. Zbirka iZnam za več. ISBN 978-961-271-958-6. [COBISS.SI-ID 298930688]

9. KAPKO, Dragica, DRUSANY, Nevenka, CAJHEN, Nana. iZnam za več. Slovenščina 9 : razlage in vaje za več znanja v 9. razredu. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2019. 134 str., ilustr. Zbirka iZnam za več. ISBN 978-961-271-959-3. [COBISS.SI-ID 300639232]

10. KRIŽAJ, Martina, BEŠTER, Marja, KONČINA, Marija, BAVDEK, Mojca, POZNANOVIČ, Mojca, PONIKVAR, Andreja (urednik). Na pragu besedila 2 : izdaja s plusom. Učbenik za slovenski jezik v 2. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2019. 124 str., ilustr. ISBN 978-961-271-93-40. [COBISS.SI-ID 300246784]

11. RIBIČ, Marija, VEBER, Maruša, VODIČAR, Polona. Novi prijatelji. Slovenščina 1 : samostojni delovni zvezek za slovenščino v prvem razredu osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2019. 2 zv. (80, 69 str.), [2] str. pril., ilustr. Lili in Bine. ISBN 978-961-271-937-1. [COBISS.SI-ID 300046080]

 

Ana Gostinčar-Blagotinšek [12551]

 

Osebna bibliografija za leto 2019ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana. Kako deluje indukcijsko kuhališče. Naravoslovna solnica : za učitelje, vzgojitelje in starše. jesen 2019, letn. 24, št. 1, str. 36. ISSN 1318-9670. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6112. [COBISS.SI-ID 12725321]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

2. PEČAR, Maja, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana, ČEPIČ, Mojca. 3DIPHE : orodja za informirano izboljševanje lastne prakse. V: Izobraževanje za sedanjost in prihodnost. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2019. 1 str. https://nak2019.splet.arnes.si/program-sreda/. [COBISS.SI-ID 12664905]

3. ČEPIČ, Mojca, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana, PEČAR, Maja. 3DIPHE : Učenje z raziskovanjem - praktični primeri (delavnica poteka skozi oba sklopa). V: Izobraževanje za sedanjost in prihodnost. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2019. 1 str. https://nak2019.splet.arnes.si/program-sreda/. [COBISS.SI-ID 12664649]

4. PEČAR, Maja, ČEPIČ, Mojca, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana. 3DIPHE : učenje z raziskovanjem in raziskovanje lastnega poučevanja. V: Izobraževanje za sedanjost in prihodnost. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2019. 1 str. https://nak2019.splet.arnes.si/program-sreda/. [COBISS.SI-ID 12664393]

5. GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana. Pouk naravoslovja z raziskovanjem. V: Izobraževanje za sedanjost in prihodnost. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2019. 1 str. https://nak2019.splet.arnes.si/program-sreda/. [COBISS.SI-ID 12661833]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

6. PAVLIN, Jerneja, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana, KRNEL, Dušan. Učenje z raziskovanjem v naravoslovnem, tehničnem in matematičnem visokošolskem izobraževanju : usposabljanje, Pedagoška fakulteta, UL, 18. sep. 2019 (8 ur). [COBISS.SI-ID 12606025]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

7. Naravoslovna solnica : za učitelje, vzgojitelje in starše. GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana (član uredniškega odbora 1997-). Ljubljana: Modrijan, 1996-. ISSN 1318-9670. [COBISS.SI-ID 61316864]

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

8. BOJC, Klara. Predstave predšolskih otrok o planetu Zemlja : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Bojc], 2019. 34 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6020. [COBISS.SI-ID 12620617]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

9. MEDJA, Tamara. Naravoslovni poskusi v 1. starostnem obdobju v vrtcu : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Medja], 2019. 90 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5985. [COBISS.SI-ID 12601929]

 

Polona Gradišek [34958]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. GRADIŠEK, Polona. Kako negovati ljubeč partnerski odnos?. Okno : glasilo Društva onkoloških bolnikov Slovenije. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 32, št. 2, str. 40-41, avtorj. sl. ISSN 1318-2072. [COBISS.SI-ID 12592201]

2. GRADIŠEK, Polona, HABE, Katarina. Kako povečati delovno zadovoljstvo visokošolskih učiteljev = How to increase job satisfaction among higher education teachers by promoting positive organizational behaviour. Vzgoja in izobraževanje : revija za teoretična in praktična vprašanja vzgojno izobraževalnega dela. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 50, št. 5/6, str. 24-27. ISSN 0350-5065. [COBISS.SI-ID 12736329]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. GRADIŠEK, Polona, HABE, Katarina. Job satisfaction of faculty staff : the role of psychological capital, flow and calling at work. V: LAZZARICH, Marinko (ur.). Educational systems and societal changes : challenges and opportunities : [book of abstracts]. Rijeka: University of Rijeka, Facaulty of Teacher Education, 2019. Str. 61-62. ISBN 978-953-7917-17-3. [COBISS.SI-ID 12500553]

4. GRADIŠEK, Polona. Hope and zest : why are they important for teachers?. V: GÓMEZ CHOVA, Louis (ur.), LÓPEZ MARTÍNEZ, A. (ur.), CANDEL TORRES, I. (ur.). EDULEARN19 : conference proceedings. Valencia: IATED Academy, cop. 2019. EDULEARN proceedings (Internet). ISBN 978-84-09-12031-4. ISSN 2340-1117. https://library.iated.org/view/GRADISEK2019HOP. [COBISS.SI-ID 12547657]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

5. KNEŽEVIĆ, Anja, ČUFER, Matija. Spletna aplikacija za spodbujanje druženja v živo : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Knežević, M. Čufer], 2019. XII, 121 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5633. [COBISS.SI-ID 12356169]
nagrada: Prešernova nagrada UL PEF za leto 2019

 

Jera Gregorc [32756]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.07 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

1. GREGORC, Jera. Vzgojiteljeva vloga = Prijetna na(d)loga : "Ne morem odgovoriti, če ne poznam niti vprašanja.". V: ŽNIDAR, Simona (ur.), VRBOVŠEK, Betka (ur.), BELAK, Darinka (ur.). Gibalne dejavnosti v vrtcu. Ljubljana: Supra, 2019. Str. 22-24, tabela. ISBN 978-961-93626-7-9. [COBISS.SI-ID 12311369]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. GREGORC, Jera. The frequency and duration of organized outdoor activities. V: PETELIN, Ana (ur.), et al. Zdravje otrok in mladostnikov = Health of children and adolescents : [proceedings]. Zdravje otrok in mladostnikov, znanstvena in strokovna konferenca z mednarodno udeležbo, Portorož, 20. september 2019. Koper: University of Primorska Press, 2019. Str. 51-58, ilustr., tabeli. ISBN 978-961-7055-71-9, ISBN 978-961-7055-72-6. http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-7055-71-9.pdf. [COBISS.SI-ID 12635977]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. GREGORC, Jera. Pogostost in trajanje organiziranih gibalnih dejavnosti na prostem = The frequency and duration of organized outdoor activities. V: PETELIN, Ana (ur.), et al. Zdravje otrok in mladostnikov : zbornik povzetkov z recenzijo : 3. znanstvena in strokovna konferenca z mednarodno udeležbo = Health of children and adolescents : book of abstracts : 3rd scientific and professional international conference. Koper: Založba Univerze na Primorskem: = University of Primorska Press, 2019. Str. 148-149. ISBN 978-961-7055-73-3, ISBN 978-961-7055-74-0. http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-7055-74-0/index.html. [COBISS.SI-ID 12637001]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

4. CEMIČ, Alenka, GREGORC, Jera. Motorika predšolskega otroka : študijsko gradivo za št. leto 2019/2020. Ljubljana: Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., 2019. 61 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 12609353]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

5. GREGORC, Jera, HUMAR, Alenka, KOREN, Maruša. Vpliv aerobne aktivnosti na nekatere kazalnike pozornosti v predšolskem obdobju : vabljeno predavanje na 9. Mednarodni znanstveni konferenci EDUvision Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij, 28. nov. 2019, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 12706889]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

6. ŽUNIČ, Urška. Pomen grobe motorike za dečka s hemofilijo : magistrsko delo. Ljubljana: [U. Žunič], 2019. 95 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5826/. [COBISS.SI-ID 12498761]

7. ZAVRL, Eva. Razlike v izvajanju planinskih vsebin med vrtcem in šolo : magistrsko delo. Ljubljana: [E. Zavrl], 2019. 78 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5688. [COBISS.SI-ID 12394057]

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

8. REBERNIK, Petra. Analiza znanja vzgojiteljev o pripomočkih za razvoj koordinacije : diplomsko delo. Ljubljana: [P. Rebernik], 2019. 47 str., graf. prikazi, tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5686. [COBISS.SI-ID 12377673]

9. POLAJŽER, Marilen. Ideje za vključevanje projekta Sports4Peace v gibalne dejavnosti v predšolskem obdobju : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Polajžer], 2019. 29 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5999. [COBISS.SI-ID 12608585]

10. MAJCEN, Neža. Koordinacija v povezavi s plezanjem predšolskih otrok : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Majcen], 2019. 40 str., graf. prikazi, tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6031. [COBISS.SI-ID 12625225]

11. DOLENC, Mira. Kostno-mišična obolenja vzgojiteljev predšolskih otrok : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Dolenc], 2019. 50 str., graf. prikazi, tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6092. [COBISS.SI-ID 12692041]

12. KIC, Petra. Moč in plezanje v predšolskem obdobju : diplomsko delo. Ljubljana: [P. Kic], 2019. 49 str., graf. prikazi, tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5725/. [COBISS.SI-ID 12437833]

13. ŽVAB, Sara. Pomen integracije posturalnih in dinamičnih refleksov za otrokov razvoj po nevrosenzomotorični metodi dr. Masgutove : diplomsko delo. Ljubljana: [S. Žvab], 2019. 38 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5735. [COBISS.SI-ID 12440393]

14. KOREN, Maruša. Pomen izvajanja gibalnih aktivnosti pred vodenimi dejavnostmi v vrtcu : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Koren], 2019. II, 28, 8 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6078. [COBISS.SI-ID 12663625]

 

 

Irena Hergan [18742]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. HERGAN, Irena. Everyday routes. V: Collection of abstracts = Zbirka izvlečkov. [Conference] Hidden Geographies, 29-31 August 2019, Ljubljana. Ljubljana: Department of Geography, Faculty of Arts, University of Ljubljana: = Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, cop. 2019. Str. 50. https://docs.google.com/document/d/1OV_ahCcfQGo-Vu4vA_SvI21LW-rbsHQ_la2I3CekEY0/edit#heading=h.xlz8tcqt282p. [COBISS.SI-ID 12575049]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

2. HERGAN, Irena. Everyday routes : presentation at International Conference Slovenia, Hidden Geographies, Ljubljana, 29-31 August 2019 = predavanje na Mednarodni konferenci Skrite geografije, Ljubljana, 29.-31. avgust 2019. [COBISS.SI-ID 70024290]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

3. KLINC, Kristina. Spodbujanje povezanosti med učenci s socialnimi igrami : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Klinc], 2019. 77 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6144/. [COBISS.SI-ID 12760393]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

4. LUMPERT, Špela. Poučevanje prometnih znakov z didaktičnimi igrami : magistrsko delo. Ljubljana: [Š. Lumpert], 2019. 130 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5981. [COBISS.SI-ID 12600905]

5. BOGATAJ, Kristina. Pouk družboslovnih vsebin ob filmih : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Bogataj], 2019. 87 f., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5665. [COBISS.SI-ID 12368201]

6. DRAGAN, Špela. Prostorske predstave učencev in uspešnost reševanja pisnih nalog na kolesarskem izpitu : magistrsko delo. Ljubljana: [Š. Dragan], 2019. 97 str.148 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5581. [COBISS.SI-ID 12311881]

7. TUŠAR, Maja. Razumevanje različnosti med ljudmi z ustvarjalnim gibom v 2. in 5. razredu = Understanding diversity of people using creative movement in the second and fifth grade of primary school : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Tušar], 2019. VII f., 157 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5800/. [COBISS.SI-ID 12490057]

8. ŠLIBAR NEMEC, Katjuša. Sodelovalno učenje pri pouku družbe v kombiniranem oddelku 4. in 5. razreda : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Šlibar Nemec], 2019. 127 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5797. [COBISS.SI-ID 12487497]

9. HAMERŠAK, Klemen. Vključevanje vsebin kulturne dediščine iz lokalnega okolja pri pouku družboslovnih vsebin : magistrsko delo. Maribor: [K. Hameršak], 2019. XIV, 139 str., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=74226. [COBISS.SI-ID 24845320]

 

Recenzent

10. JANŽEKOVIČ ŽMAUC, Irena (avtor, fotograf). Učenec pešec : učno gradivo za spodbujanje varne mobilnosti otrok v I. triletju. Ljubljana: Javna agencija RS za varnost prometa, Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, 2019. ISBN 978-961-6025-29-4. https://www.avp-rs.si/preventiva/prometna-vzgoja/ucno-gradivo-ucenec-pesec. [COBISS.SI-ID 301905920]

 

Tatjana Hodnik [17009]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KREK, Janez, HODNIK, Tatjana, VOGRINC, Janez. The primary school moral education plan in Slovenia ten years after its introduction. European journal of educational research. 2019, vol. 8, issue 4, str. 1229-1243, tabele. https://www.eu-jer.com/EU-JER_8_4_1229.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/6065/, DOI: 10.12973/eu-jer.8.4.1229. [COBISS.SI-ID 12650313]

 

1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

2. HODNIK, Tatjana. Mathematical problem solving : prospects and reality = Reševanje matematičnih problemov : obeti in realnost. V: KOLAR-BEGOVIĆ, Zdenka (ur.), KOLAR-ŠUPER, Ružica (ur.), JUKIĆ MATIĆ, Ljerka (ur.). Book of abstracts. [Osijek: Josip Juraj Strossmayer Univeristy of Osijek, Faculty of Education and Department of Mathematics, 2019]. Str. 1-6. ISBN 978-953-6965-80-9. [COBISS.SI-ID 12467017]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. HODNIK, Tatjana. Problem solving in theory and practice. V: BEITZEL, Brian D. (ur.). Empowering learners in a digital world : book of abstracts : The 2nd International Conference on Future of Education 2019 (Future Edu 2019), 13th-14th June 2019, Bankok, Thailand : book of abstracts. Pitakotte: The International Institute of knowledge management (TIIKM), cop. 2019. Str. 80. ISBN 978-955-3605-32-0. [COBISS.SI-ID 12489289]

4. MANFREDA KOLAR, Vida, HODNIK, Tatjana. An analysis of 6th gradersʼ abilities to relate contextual and non-contextual problems. V: KOLAR BILLEGE, Martina (ur.). Suvremene teme u odgoju i obrazovanju - STOO : knjižica sažetaka = Contemporary Themes in Education - CTE : book of abstracts. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet, 2019. Str. 182-183. ISBN 978-953-8115-65-3. https://www.ufzg.unizg.hr/wp-content/uploads/2019/11/CTE-Book-of-abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 12733001]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

5. HODNIK, Tatjana (avtor, fotograf), URAN, Terezija. Matematika 5 : matematika za 5. razred osnovne šole : [delovni učbenik v tiskani in interaktivni obliki]. 2. izd. Ljubljana: Modrijan izobraževanje, 2019. 3 zv., ilustr. ISBN 978-961-7070-45-3, ISBN 978-961-7070-46-0, ISBN 978-961-7070-47-7. [COBISS.SI-ID 301248768]

6. HODNIK, Tatjana (avtor, fotograf), URAN, Terezija. Matematika 4 : matematika za 4. razred osnovne šole = matematika a kétnyelvű általános iskola 4. osztálya számára. 1. izd. Ljubljana: Modrijan izobraževanje, 2018-2019. 3 zv., ilustr. ISBN 978-961-7053-04-3, ISBN 978-961-7053-10-4, ISBN 978-961-7053-41-8. [COBISS.SI-ID 295560448]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

7. HODNIK, Tatjana. Problem solving in theory and practice : ERASMUS + Staff Mobility from 16th to 18th Sep. 2019, University of Split, Faculty od Science. [COBISS.SI-ID 12599625]

 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

8. HODNIK, Tatjana, MANFREDA KOLAR, Vida. Mathematical problem solving from different perspectives : vabljeno predavanje na International workshop Enhancing connections in mathematics education - to and across university mathematics, Faculty of Science, University of Zagreb, 25th Jan. 2019. [COBISS.SI-ID 12346697]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

9. MIŠMAŠ, Petra. Poučevanje izbranih matematičnih vsebin v tujem jeziku po pristopu CLIL v 3. razredu : magistrsko delo. Ljubljana: [P. Mišmaš], 2019. 99 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5998. [COBISS.SI-ID 12608329]

10. ŽUNIČ, Tjaša. Primerjava učnih načrtov matematike v prvem in drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju ter obsega matematičnih vsebin v izobraževanju bodočih učiteljev razrednega pouka v Sloveniji, Latviji, na Finskem in Poljskem : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Žunić], 2019. 75 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5687. [COBISS.SI-ID 12391497]

11. GAŠPARUT, Alja. Sodelovanje staršev in učiteljev pri nudenju pomoči učencem z učnimi težavami pri pouku matematike : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Gašparut], 2019. 99 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5814/. [COBISS.SI-ID 12496969]

12. BANOVEC, Ana. Učinkovitost učiteljevih oblik učne pomoči pri matematiki v 3., 4. in 5. razredu osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Banovec], 2019. 90 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6011. [COBISS.SI-ID 12613705]

13. MAKŠE, Teja. Zabavna matematika v "sobi pobega" : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Makše], 2019. 85 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5813/. [COBISS.SI-ID 12495945]

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

14. NOVINIČ, Urška. Medpodročno povezovanje v projektu "Cirkus" v drugem starostnem obdobju otrok : diplomsko delo. Ljubljana: [U. Novinič], 2019. [10], 55, [15] str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6142/. [COBISS.SI-ID 12759113]

15. STRNIŠA, Nuša. Načini vzgojiteljevega motiviranja otrok za učenje matematičnih pojmov : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Strniša], 2019. 58 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5983. [COBISS.SI-ID 12601417]

16. VIRANT, Monika. Povezovanje vsebin razvrščanja z različnimi področji kurikuluma v prvem starostnem obdobju : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Virant], 2019. IX, 56 str., XIX, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5653. [COBISS.SI-ID 12358985]

17. JANEČKO, Eva. Veliko hrupa za nič : ugotavljanje razumevanja števila nič v vrtcu in prvem razredu osnovne šole : diplomsko delo. Ljubljana: [E. Janečko], 2019. VI, 95 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5987. [COBISS.SI-ID 12604233]

18. FON, Klara. Vpeljevanje pojma vzrok-posledica s projektnim delom v starostni skupini 5-6 let : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Fon], 2019. 65 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6140/. [COBISS.SI-ID 12758089]

19. ZALAZNIK, Petra. Vzgojiteljevo poznavanje in izvajanje predštevilskih vsebin : diplomsko delo. Ljubljana: [P. Zalaznik], 2019. 102 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5989. [COBISS.SI-ID 12604745]

 

Recenzent

20. COTIČ, Mara, FELDA, Darjo, RAZPET, Nada, BREMEC, Bruna, PISK, Marija, BENČINA SMOTLAK, Nevija. Svet matematičnih čudes 4. Samostojni delovni zvezek za matematiko v 4. razredu osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2019. 4 zv. (94; 95; 100; 95 str.), ilustr. ISBN 978-961-02-0743-6. [COBISS.SI-ID 299474432]

21. COTIČ, Mara, FELDA, Darjo, RAZPET, Nada, BREMEC, Bruna, PISK, Marija, BENČINA SMOTLAK, Nevija. Svet matematičnih čudes 4. Samostojni delovni zvezek za matematiko v 4. razredu osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2019. 4 zv. (94; 95; 100; 95 str.), ilustr. ISBN 978-961-02-0743-6. [COBISS.SI-ID 301485568]

 

Eva Horvat [29018]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. HORVAT, Eva. Rack invariants of links in ▫$L(p,1)$▫. Journal of knot theory and its ramifications. Sep. 2019, vol. 28, no. 10, art. 1950070. ISSN 0218-2165. https://doi.org/10.1142/S0218216519500706, DOI: 10.1142/S0218216519500706. [COBISS.SI-ID 18736985]

2. HORVAT, Eva, GABROVŠEK, Boštjan. The Alexander polynomial of links in lens spaces. Journal of knot theory and its ramifications. July 2019, vol. 28, no. 8, str. 1-28. ISSN 0218-2165. https://doi.org/10.1142/S0218216519500494, DOI: 10.1142/S0218216519500494. [COBISS.SI-ID 18686041]

3. HORVAT, Eva. The topological biquandle of a link. Pacific journal of mathematics. Oct. 2019, vol. 302, no. 2, str. 627-644, ilustr. ISSN 0030-8730. https://msp.org/pjm/2019/302-2/pjm-v302-n2-p09-s.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/6103/, DOI: 10.2140/pjm.2019.302.627. [COBISS.SI-ID 12698953]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

4. GABROVŠEK, Boštjan, HORVAT, Eva. Knot invariants in lens spaces. V: ADAMS, Colin Conrad (ur.). Knots, low-dimensional topology and applications : Knots in Hellas, International Olympic Academy, Greece, July 2016. Cham: Springer, cop. 2019. Str. 347-361. Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, 284. ISBN 978-3-030-16030-2, ISBN 978-3-030-16031-9. ISSN 2194-1009. https://doi.org/10.1007/978-3-030-16031-9_17, DOI: 10.1007/978-3-030-16031-9_17. [COBISS.SI-ID 18666329]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.03 Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

5. HORVAT, Eva, BOC THALER, Luka. Izbrane teme iz osnov matematike. 1. izd. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2019. 140 str., ilustr. ISBN 978-961-253-248-2. [COBISS.SI-ID 302058496]

 

 

Špela Hrast [38866]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. HRAST, Špela, TORKAR, Gregor. Analiza učenčevega dela z naravoslovnim učbeniškim gradivom = Analysis of a pupilʼs work with science textbook material. Vzgoja in izobraževanje : revija za teoretična in praktična vprašanja vzgojno izobraževalnega dela. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 50, št. 5/6, str. 79-88, ilustr., tabele. ISSN 0350-5065. [COBISS.SI-ID 12735305]

1.11 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

2. KLEMEN, Taja, MLINAREC, Katarina, HRAST, Špela. Kovine v pametnih telefonih = Metals in smartphones. V: FERK SAVEC, Vesna (ur.), ZUPANC, Nina (ur.). Periodni sistem : včeraj, danes, jutri : mednarodna konferenca : zbornik prispevkov : Ljubljana, 20. september 2019. Ljubljana: UL, Pedagoška fakulteta, 2019. Str. 74. http://psekonferenca.splet.arnes.si/files/2019/05/Zbornik-povzetkov_konferenca-PSE_vceraj_danes_jutri-1.pdf. [COBISS.SI-ID 12652361]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. FERK SAVEC, Vesna, HRAST, Špela. The implementation of TPACK and SAMR models in science teacher training programs at the University of Ljubljana. V: The beauty and pleasure of understanding : engaging with contemporary challenges through science education. [S. l.]: [s. n.], 2019. 1 str. https://www5.shocklogic.com/scripts/jmevent/programme.php?Client_Id=%27EGA%27&Project_Id=%27ESERA19%27&System_Id=1. [COBISS.SI-ID 12648777]

4. HRAST, Špela, FERK SAVEC, Vesna. Prospective teachers' perception of the relevance of school - industry collaboration. V: The beauty and pleasure of understanding : engaging with contemporary challenges through science education. [S. l.]: [s. n.], 2019. 1 str. https://www5.shocklogic.com/scripts/jmevent/programme.php?Client_Id=%27EGA%27&Project_Id=%27ESERA19%27&System_Id=1. [COBISS.SI-ID 12649033]

5. HRAST, Špela, FERK SAVEC, Vesna. Relevantnost povezovanja šole in gospodarstva v kemijskem izobraževanju. V: PINTAR, Albin (ur.). Zbornik povzetkov = Book of abstracts. 25th Annual Meeting of the Slovenian Chemical Society, 25.-27. september 2019, Maribor, Slovenija. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo, 2019. Str. 76. ISBN 978-961-93849-6-1. [COBISS.SI-ID 12616009]

6. FERK SAVEC, Vesna, HRAST, Špela. Uporaba IKT v pedagoških študijskih programih na Univerzi v Ljubljani. V: PINTAR, Albin (ur.). Zbornik povzetkov = Book of abstracts. 25th Annual Meeting of the Slovenian Chemical Society, 25.-27. september 2019, Maribor, Slovenija. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo, 2019. Str. 43. ISBN 978-961-93849-6-1. [COBISS.SI-ID 12615753]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

7. HRAST, Špela, FERK SAVEC, Vesna. Kako učenci dojemajo eksperimentalno-raziskovalno delo ob uporabi IKT?. V: FERK SAVEC, Vesna (ur.), RUGELJ, Jože (ur.). Izzivi in priložnosti uporabe informacijsko komunikacijske tehnologije v pedagoškem procesu na področju naravoslovja, tehnologije in matematike. Ljubljana: Univerza, 2019. Str. 45-61, ilustr., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-6410-62-5. https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?id=123309&lang=slv. [COBISS.SI-ID 12644937]

8. HRAST, Špela, FERK SAVEC, Vesna. Percepcija relevantnosti povezovanja šole, univerze in gospodarstva z vid[i]ka bodočih učiteljev kemijskih vsebin = Perception of relevance of school, university and industry collaboration from the perspective of future teachers of chemistry contents. V: GLAŽAR, Saša A. (ur.), WISSIAK GRM, Katarina Senta (ur.), DEVETAK, Iztok (ur.). Učitelj raziskovalec za prenos raziskovalnih spoznanj v pouk kemije. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2019. Str. 9-41, ilustr., tabele. ISBN 978-961-253-243-7. http://keminfo.pef.uni-lj.si/moodle/pluginfile.php/2/course/section/2/Monografija_KemikUm_2.del. [COBISS.SI-ID 12407625]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

9. HRAST, Špela, DEVETAK, Iztok, SLAPNIČAR, Miha, URANKAR, Bernarda, VINKO, Luka, ZUPANC, Nina, FERK SAVEC, Vesna. Natečaj za šolarje "Periodni sistem elementov - včeraj, danes, jutri". V: PINTAR, Albin (ur.), LOZINŠEK, Matic (ur.). Periodni sistem elementov : praznuje 150 let. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo, 2019. Str. 63-65. http://www.chem-soc.si/publikacije/periodni-sistem-elementov-praznuje-150-let-1/periodni-sistem. [COBISS.SI-ID 12486217]

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.12 Razstava

10. ANDERLUH, Gregor (avtor razstave), GABERŠČEK, Miran (avtor razstave), ZABUKOVEC LOGAR, Nataša (avtor razstave), DOMINKO, Robert (avtor razstave), HUŠ, Matej (avtor razstave), PODOBNIK, Marjetka (avtor razstave), DRAŽIĆ, Goran (avtor razstave), STARE, Jernej (avtor razstave), JAGER RADIN, Nataša (avtor razstave), PIRC, Brigita (avtor razstave), PEJOVNIK, Stane (avtor razstave), URBANIJA, Barbara (avtor razstave), SVETE, Jurij (avtor razstave), LOZINŠEK, Matic (avtor razstave), KLJUN, Jakob (avtor razstave), TUREL, Iztok (avtor razstave), HRAST, Špela (avtor razstave), DEVETAK, Iztok (avtor razstave), SLAPNIČAR, Miha (avtor razstave), URANKAR, Bernarda (avtor razstave), VINKO, Luka (avtor razstave), ZUPANC, Nina (avtor razstave), FERK SAVEC, Vesna (avtor razstave), PINTAR, Albin (avtor razstave), KOS, Miha (avtor razstave), PAJIĆ, Vesna (avtor razstave). Elementi vsepovsod okoli nas : Krakovski nasip ob Ljubljanici, 18. 7. 2019 - 19. 8. 2019. [COBISS.SI-ID 6674714]

 

3.25 Druga izvedena dela

11. FERK SAVEC, Vesna, AKAYGÜN, Sevil, HRAST, Špela. Projektno delo v naravoslovju : usposabljanje, Pedagoška fakulteta, UL, 13. 6. 2019. [COBISS.SI-ID 12463945]

12. FERK SAVEC, Vesna, HRAST, Špela. Razvoj in evalvacija modela za povezovanje "univerza-industrija-šola" s področja integracije trajnostnega razvoja v pouk kemije : Raziskovalni dan PEF, predstavitev projekta, ki je bil financiran na internem razpisu, PEF, Ljubljana, 14. 5. 2019. [COBISS.SI-ID 12528969]

Alenka Humar [50971]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

1. GREGORC, Jera, HUMAR, Alenka, KOREN, Maruša. Vpliv aerobne aktivnosti na nekatere kazalnike pozornosti v predšolskem obdobju : vabljeno predavanje na 9. Mednarodni znanstveni konferenci EDUvision Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij, 28. nov. 2019, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 12706889]

 

 

Janez Jamšek [18583]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. ŠULIGOJ, Veronika, JAMŠEK, Janez. Spodbujanje inovativnosti s pomočjo tehnologije 3D tiska v okviru kliničnih vaj tehniškega izobraževanja = Promoting innovativeness by 3D printing technology within engineering education laboratory exercises. V: ŽEMVA, Andrej (ur.), TROST, Andrej (ur.). Zbornik osemindvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2019 = Proceedings of the Twenty-eighth International Electrotechnical and Computer Science Conference ERK 2019. ERK 2019, Portorož, Slovenija, 23.-24. september 2019. Ljubljana: Društvo Slovenska sekcija IEEE, 2019. Str. 327-330, ilustr., tabele. Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference (Online), 28. ISSN 2591-0442. https://erk.fe.uni-lj.si/2019/papers/suligoj(spodbujanje_inovativnosti).pdf. [COBISS.SI-ID 12607561]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

2. RIHTARŠIČ, David, JAMŠEK, Janez. Razvoj gradiva za kombinirano učenje pri izvajanju predavanj in kliničnih vaj pri predmetu Odprti učni sistemi v tehniki. V: FERK SAVEC, Vesna (ur.), RUGELJ, Jože (ur.). Izzivi in priložnosti uporabe informacijsko komunikacijske tehnologije v pedagoškem procesu na področju naravoslovja, tehnologije in matematike. Ljubljana: Univerza, 2019. Str. 257-278, ilustr., tabele. ISBN 978-961-6410-62-5. https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?id=123309&lang=slv. [COBISS.SI-ID 12640329]

3. JAMŠEK, Janez. Razvoj učnega modela za inovativno tehniško konstruiranje s 3D-tiskalnikom pri predmetu Didaktika tehnike 4. V: FERK SAVEC, Vesna (ur.), RUGELJ, Jože (ur.). Izzivi in priložnosti uporabe informacijsko komunikacijske tehnologije v pedagoškem procesu na področju naravoslovja, tehnologije in matematike. Ljubljana: Univerza, 2019. Str. 279-299, ilustr., tabele. ISBN 978-961-6410-62-5. https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?id=123309&lang=slv. [COBISS.SI-ID 12647241]

4. ŠULIGOJ, Veronika, JAMŠEK, Janez. Učni model za spodbujanje inovativnosti v okviru kliničnih vaj tehniškega izobraževanja. V: FERK SAVEC, Vesna (ur.), RUGELJ, Jože (ur.). Izzivi in priložnosti uporabe informacijsko komunikacijske tehnologije v pedagoškem procesu na področju naravoslovja, tehnologije in matematike. Ljubljana: Univerza, 2019. Str. 235-256, ilustr., tabele. ISBN 978-961-6410-62-5. https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?id=123309&lang=slv. [COBISS.SI-ID 12646985]

5. ŠULIGOJ, Veronika, AVSEC, Stanislav, JAMŠEK, Janez. Primerjava učenja z odkrivanjem s klasičnim poučevanjem pri pouku tehnike in tehnologije = Design and technology teaching - discovery learning comparedto traditional teaching. V: AVSEC, Stanislav (ur.), KOCIJANČIČ, Slavko (ur.). Optimizacija pouka vsebin tehnike in tehnologije. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2019. Str. 46-62, ilustr., tabele. ISBN 978-961-253-252-9. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6133/. [COBISS.SI-ID 12743497]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

6. JAMŠEK, Janez. Modul 7 - viri financiranja za ženske podjetnice. V: AVSEC, Stanislav (ur.), et al. Dreamy m-learning. Moduli usposabljanja. Maribor: INITUT, institut informacijskih tehnologij, 2019. Str. 161-182. ISBN 978-961-94811-1-0. https://initut.com/zalozba/dreamy-moduli-usposabljanja.pdf. [COBISS.SI-ID 12641609]

7. JAMŠEK, Janez. Praktični nasveti in načini za uspešno vključevanje v digitalne trge in skupnosti socialnih medijev. V: AVSEC, Stanislav (ur.), et al. Dreamy m-learning. Prilagodljivo mobilno učenje : aplikacija Mobilno učenje za podjetnice, ki začenjajo svoj posel od doma. Maribor: INITUT, Institut informacijskih tehnologij, 2019. Str. 71-79. ISBN 978-961-94811-0-3. https://initut.com/zalozba/dreamy-prilagodljivo-mobilno-ucenje.pdf. [COBISS.SI-ID 12639049]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

8. URŠIČ, Aja. Razvijanje tehniške inovativnosti učencev od prvega do petega razreda na primeru modela jadralnega letala : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Uršič], 2019. V, 41 str., XXX str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5732/. [COBISS.SI-ID 12440137]

 

 

Karmen Javornik [52503]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. JAVORNIK, Karmen. Besede, povedi in besedila - kako jih tvoriti in zapisovati brez slabe volje?. Bilten Bravo. avg. 2019, letn. 15, št. 30, str. 100-108, ilustr. ISSN 1854-0929. [COBISS.SI-ID 12556105]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. JAVORNIK, Karmen, MAGAJNA, Lidija, KOŠAK BABUDER, Milena. Executive functions in pupils with specific and nonspecific learning difficulties within a five-step model of comprehensive support in higher grades of elementary school. V: Programme [and abstracts]. [S. l.]: [s. n.], 2019. Str. 76. http://www.iarld.com/wp-content/uploads/2019/05/ABSTRACT-BOOK-IARLD-2019.pdf. [COBISS.SI-ID 12515913]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.02 Strokovna monografija

3. JAVORNIK, Karmen. Kako naj naredim to? : knjižica z nasveti za delo na področju izvršilnih funkcij učenca. 1. natis. Ljubljana: Bravo - društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami, 2019. 41 str., ilustr. ISBN 978-961-92931-9-5. [COBISS.SI-ID 301477120]

 

 

Nika Jenko [32973]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. JENKO, Nika, LIPEC-STOPAR, Mojca. Challenges of developing reading literacy of students with mild intellectual disabilities. V: VUKOVIĆ, Mile (ur.). Zbornik rezimea = Book of abstracts. Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju; = Belgrade: = Faculty of Special Education and Rehabilitation, 2019. Str. 91. ISBN 978-86-6203-130-3. [COBISS.SI-ID 12671817]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor - drugo

2. KUHAR, Špela, LIŠIĆ, Amela. Zagotavljanje uspešnega ponovnega vključevanja učenca z rakavim obolenjem v matično šolo. V: ČERNE, Katja (ur.). Glas študentov : prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami znotraj učnega procesa v luči različnih znanosti in ved. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. Str. 8-15. ISBN 978-961-06-0199-9. [COBISS.SI-ID 12452937]

 

 

Anja Jerčič Jakob [39775]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

1. JERČIČ JAKOB, Anja. Vključujemo in aktiviramo v Socialno varstvenem zavodu Hrastovec. V: SNOJ VERBOVŠEK, Zarika (ur.). Zbornik projekta Vključujemo in aktiviramo!. Glasovi iz gluhih tišin. Darilna izd. Ljubljana: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, 2019. Str. 235-236, ilustr. ISBN 978-961-94441-3-9. [COBISS.SI-ID 12677449]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.17 Katalog razstave

2. JERČIČ JAKOB, Anja (umetnik). Landschaften = Krajine : 12. 11. - 5. 12. 2019. Ljubljana: Zveza društev likovnih umetnikov - ZDSLU, 2019. 1 zloženka (4 str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 12750409]

3. BAJEC, Karmen (umetnik), JERČIČ JAKOB, Anja (umetnik), GRAFENAUER, Petja (avtor dodatnega besedila). Narava : Galerija DLUL, Ljubljana, 26. 4.-19. 5. 2019. Ljubljana: Društvo likovnih umetnikov, 2019. 1 zganj. list, ilustr. [COBISS.SI-ID 3937390]

4. JERČIČ JAKOB, Anja (umetnik). Rašice, Ob Savi. Maribor: MMC KIBLA, 2019. 1 zloženka (6 str.). [COBISS.SI-ID 12321097]

 

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.12 Razstava

5. JERČIČ JAKOB, Anja (umetnik), STANČIČ, Zora (umetnik). Festival Otok umetnosti : pop-up razstava in festival, Ljubljana, MGLC- Ustvarjalni center Švicarija, 5.- 6. 10. 2019. [COBISS.SI-ID 12677961]

6. CERJAK, Mojca (umetnik), JERČIČ JAKOB, Anja (umetnik), WANG, Huiqin (umetnik). Kuri, glan, glan : ilustratorska razstava : Galerija ZDSLU, Ljubljana, 5. 2. - 1. 3. 2019. [COBISS.SI-ID 12321353]

7. JERČIČ JAKOB, Anja (umetnik). Landschaften = Krajine : BV Galerie, Klagenfurt, 12. 11. - 5. 12. 2019. [COBISS.SI-ID 12677705]

8. BAJEC, Karmen (umetnik), JERČIČ JAKOB, Anja (umetnik). Narava : razstava, Galerija DLUL, Ljubljana, 26. 4. - 19. 5. 2019. [COBISS.SI-ID 12422217]

9. JERČIČ JAKOB, Anja (umetnik). Rašice, Ob Savi : razstava, MMC KIBLA, 15. 2. - 16. 3. 2019. [COBISS.SI-ID 12750665]

10. JERČIČ JAKOB, Anja (umetnik). Za zaljubljene v poezijo : razstava ilustracij, PrʼPepet, Škofja Loka, 10. 12. 2019. [COBISS.SI-ID 12750921]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

11. VOLK, Andrea. Uporaba zemlje v slikarstvu = The use of soil in painting : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Volk], 2019. 93 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5614. [COBISS.SI-ID 12330825]

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

12. PEŠIČ, Monika. Uprizarjanje figuralike v ekspresionizmu in art brut-u : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Pešič], 2019. VIII, 54 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5963/. [COBISS.SI-ID 12593481]

13. OBERŽAN, Debora. Vključevanje izdelave voščenk v pouk likovne umetnosti v osnovni šoli : diplomsko delo. Ljubljana: [D. Oberžan], 2019. 47 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5931. [COBISS.SI-ID 12579913]

 

Mentor - drugo

14. FON, Ana (umetnik), et al. Linked silk road : Faculty of Education University of Ljubljana Student Exhibition, 895 Nantong cultural and creative industry park, Exhibition room No. I, May 18th - May 30th 2018. [COBISS.SI-ID 12421961]

15. Zaključna razstava 4. letnika Likovne pedagogike : Galerija PEF, Ljubljana, 8. 5.- 31. 5. 2019. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5703. [COBISS.SI-ID 12421449]

 

Ilustrator

16. SNOJ, Jože. Stihožitja in distonije. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. 105 str., avtorj. sl. Nova slovenska knjiga. ISBN 978-961-01-5411-2. [COBISS.SI-ID 298786560]

17. JAKOB, Jure. Tišina v motni poletni noči : izbrane pesmi. Kranj: Galerija Prešernovih nagrajencev: Zavod za turizem in kulturo, 2019. 75 str., ilustr. ISBN 978-961-6815-23-9. [COBISS.SI-ID 302385920]

 

Umetnik

18. MUC, Dušan, MARAŽ, Ana. Kuri, glan, glan : upodobitve slovstvene folklore o Kurentu = Kuri, glan, glan : literary folklore depictions of Kurent. Ljubljana: Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov, 2019. 1 mapa ([28] reprodukcij), barve. ISBN 978-961-94417-3-2. [COBISS.SI-ID 298633216]

19. BUTINAR-ČEH, Olga (urednik), SENIČAR, Anja (urednik). Majski salon ZDSLU 2019 - slika : ali obstaja kakšna spodbuda, ki je močnejša od tistega, kar prihaja iz naše osebne domišljije? : Narodni muzej Slovenije - Metelkova, Maistrova 1, Ljubljana, 15. maj-15. avgust 2019. Ljubljana: Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov, 2019. 126 str., ilustr. ISBN 978-961-94417-4-9. [COBISS.SI-ID 299831040]

 

Grafični oblikovalec

20. JAKOB, Jure. Tišina v motni poletni noči : izbrane pesmi. Kranj: Galerija Prešernovih nagrajencev: Zavod za turizem in kulturo, 2019. 75 str., ilustr. ISBN 978-961-6815-23-9. [COBISS.SI-ID 302385920]

 

 

Janez Jerman [12306]

 

Osebna bibliografija za leto 2019ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ŽGUR, Erna, VIDMAR, Anja, JERMAN, Janez. Matematične predstave učencev z intelektualnimi in gibalnimi primanjkljaji. Pedagoška obzorja : časopis za didaktiko in metodiko. 2019, letn. 34, [št.] 3/4, str. 34-48, tabele. ISSN 0353-1392. [COBISS.SI-ID 514941047]

2. KOS, Marjanca, JERMAN, Janez. Gardening activities at school and their impact on childrenʼs knowledge and attitudes to the consumption of garden vegetables. Problems of education in the 21st century. [Online]. 2019, vol. 77, no. 1, str. 270-290, tabele. ISSN 2538-7111. http://oaji.net/articles/2019/457-1556863930.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/5704/, DOI: 10.33225/pec/19.77.270. [COBISS.SI-ID 12421193]

 

1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

3. ŽGUR, Erna, FILIPČIČ, Tjaša, JERMAN, Janez. Prostočasne aktivnosti - aktivnosti s konjem - pomemben vidik kakovosti življenja oseb s posebnimi potrebami. V: STRLE, Marko (ur.). Kakovost življenja oseb s posebnimi potrebami - zanje, o njih, z njimi : XXVII. izobraževalni dnevi, [Portorož, marec 2019] : zbornik povzetkov. Ljubljana: Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije: Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji, 2019. Str. [10]. ISBN 978-961-90995-8-2. https://www.drustvo-srp.si/images/id_2019__Zbornik_povzetkov.pdf. [COBISS.SI-ID 12556361]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.06 Slovar, enciklopedija, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

4. PIRC, Špela (avtor, urednik), JERMAN, Janez, BOBEN, Dušica. Vprašalnik o razumevanju kakovosti življenja pri motnjah požiranja (SWAL-QOL-SI) : priročnik. Ljubljana: Center za psihodiagnostična sredstva, 2019. 41 str., ilustr. ISBN 978-961-7088-01-4. [COBISS.SI-ID 302166784]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

5. BENKO, Tamara. Merske karakteristike BTNS - Butt testa neverbalnega sklepanja = Metric characteristics of BNVR - the Butt non-verbal reasoning test : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Benko], 2019. VIII, 82 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5759/. [COBISS.SI-ID 12461129]

6. GREBENC, Veronika. Osebnostne značilnosti specialnih in rehabilitacijskih pedagogov na njihovem delovnem mestu = Personality traits of special education and rehabilitation teachers at work : magistrsko delo. Ljubljana: [V. Grebenc], 2019. 103 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6000. [COBISS.SI-ID 12608841]

7. SEČKAR, Janja. Samopodoba učencev s primanjkljaji na posameznih področjih učenja v primerjavi z vrstniki brez težav = Self-image of pupils with disabilities in specific areas of learning compared to peers without disabilities : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Sečkar], 2019. VI, 56 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5861/. [COBISS.SI-ID 12520521]

8. GABERC, Blažka. Spodbujanje razvoja fonološkega zavedanja s pomočjo glasbenih dejavnosti po Edgarju Willemsu = Encouraging the development of phonological awareness through musical activities by Edgar Willems : magistrsko delo. Ljubljana: [B. Gaberc], 2019. VIII, 114, [12] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6085. [COBISS.SI-ID 12675913]

9. DEUTSCH SODNIK, Ana. Vključevanje specialnih in rehabilitacijskih pedagogov v športno-gibalne aktivnosti kot preventiva poklicnemu stresu = Sports activities for special and rehabilitation pedagogues as a professional stress prevetative measure : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Deutsch Sodnik], 2019. 62 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5805/. [COBISS.SI-ID 12492873]

10. VOZELJ, Blaž. Vpliv duhovnega življenja na celovito kvaliteto življenja odraslih oseb z zmernimi motnjami v duševnem razvoju : magistrsko delo. Ljubljana: [B. Vozelj], 2019. 66 str., 35 str. pril., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5718/. [COBISS.SI-ID 12434505]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

11. VINDIŠ BRATUŠEK, Barbara. Pripadnost izvajalcev dodatne strokovne pomoč matičnim institucijam = Additional professional assistance providers' affiliation to the main school : magistrsko delo. Ljubljana: [B. Vindiš Bratušek], 2019. 79 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6098/. [COBISS.SI-ID 12702793]

12. MRHAR, Tina. Subjektivna ocena kakovosti življenja oseb s sladkorno boleznijo tipa 2 : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Mrhar], 2019. 54 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5639. [COBISS.SI-ID 12355657]

13. KIKELJ, Nika. Subjektivna ocena kvalitete življenja odraslih oseb z zmernimi motnjami v duševnem razvoju = Subjective assessment of the quality of life of adults with moderate intellectual disabilities : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Kikelj], 2019. 87 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5580. [COBISS.SI-ID 12310601]

 

Recenzent

14. BOBEN, Dušica. Priročnik za Ravnove progresivne matrice in besedne lestvice. SPM-Plus - Slovenske norme v primerjavi z drugimi normami : dodatek 3. zvezka Priročnika (SPM) z nekaterimi novimi normami SPM. Ponatis. Ljubljana: Center za psihodiagnostična sredstva, 2019. 62 str., ilustr. ISBN 978-961-6068-73-4. [COBISS.SI-ID 301581056]

15. VOGRINC, Janez, SAQIPI, Blerim. Research in education sciences : conceptual and methodological perspectives. Tiranë: Albas, cop. 2019. 112 str. ISBN 978-9928-282-69-9. [COBISS.SI-ID 12373577]

16. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. JERMAN, Janez (recenzent 2016-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. https://ojs.cepsj.si/index.php/cepsj. [COBISS.SI-ID 252707584]

 

 

Mojca Juriševič [15380]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. JURIŠEVIČ, Mojca. Pregled delovanja Društva psihologov Slovenije in Sekcije za vzgojo in izobraževanje. Šolsko svetovalno delo : revija za svetovalne delavce v vrtcih, šolah in domovih. 2019, letn. 23, št. 2/3, str. 90-92, ilustr. ISSN 1318-8267. [COBISS.SI-ID 12681545]

 

1.07 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

2. JURIŠEVIČ, Mojca. Inovativni pristopi - delo z nadarjenimi učenci. V: Inovativni pristopi v izobraževanju : posvet, 27. 11. 2019. Ljubljana: Mednarodni center za prenos znanja, 2019. 21 str. (prosoj.). [COBISS.SI-ID 12731977]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. JURIŠEVIČ, Mojca, FABJANČIČ, Nataša, GRAD, Tatjana, KAVČIČ, Manca, LIPLIN, Nada, MESNER, Nina, MILEKŠIČ, Anja, SLABE, Judita, STRITIH, Božena, WEITHAUSER PLESNIČAR, Nena, ZABUKOVEC, Maruša, ZUPAN, Polona, ŽERAK, Urška, LUBART, Todd I. Validation of test evaluation of potential creativity (EPoC) in Slovenian children aged 5 to 12. V: [Abstracts] : full program. European Collaborative Creativity Conference (EC3) & 2nd Creativity week, Webster University, Geneva, Switzerland, June 17-19. [Geneva]: Webster Center for Creativity & Innovation, Webster University Geneva, 2019. 1 str. https://wcci.webster.ch/wp-content/uploads/2019/06/Long-program-1.pdf. [COBISS.SI-ID 12513097]

4. ŽERAK, Urška, BREZOVAR, Špela, JURIŠEVIČ, Mojca. Attitudes towards gifted education in the Slovenian upper secondary schools. V: Book of abstracts. XVI European Congress of Psychology (ECP 2019), 2-5 July, 2019, Lomonosov Moscow State University, Moscow. Moscow: Moscow University Press, cop. 2019. Str. 799. https://ecp2019.ru/doc/Book_of_Abstracts_ecp_2019.pdf. [COBISS.SI-ID 12535881]

5. ARNOLD, Christopher, JURIŠEVIČ, Mojca, LAZAROVÁ, Bohumíra, JOSE ANTONIO, León. Evidence in school psychology : what counts?. V: Book of abstracts. XVI European Congress of Psychology (ECP 2019), 2-5 July, 2019, Lomonosov Moscow State University, Moscow. Moscow: Moscow University Press, cop. 2019. Str. 147-148. https://ecp2019.ru/doc/Book_of_Abstracts_ecp_2019.pdf. [COBISS.SI-ID 12536393]

6. JURIŠEVIČ, Mojca, LAZAROVÁ, Bohumíra. Is the practice of psychologists in education evidence-based?. V: Book of abstracts. XVI European Congress of Psychology (ECP 2019), 2-5 July, 2019, Lomonosov Moscow State University, Moscow. Moscow: Moscow University Press, cop. 2019. Str. 148-149. https://ecp2019.ru/doc/Book_of_Abstracts_ecp_2019.pdf. [COBISS.SI-ID 12536649]

7. JURIŠEVIČ, Mojca, WORRELL, Frank C. Socio-emotional characteristics of gifted adolescents : self-concept, personality, cognitive coping, and perfectionism. V: Book of abstracts. XVI European Congress of Psychology (ECP 2019), 2-5 July, 2019, Lomonosov Moscow State University, Moscow. Moscow: Moscow University Press, cop. 2019. Str. 904. https://ecp2019.ru/doc/Book_of_Abstracts_ecp_2019.pdf. [COBISS.SI-ID 12536137]

8. LICUL, Nina, JURIŠEVIČ, Mojca. Classroom climate as an indicator for stimulating creativity : a comparison between the regular and enriched curriculum of visual arts. V: Creativity research and innovation in gifted education : social, individual, and educational perspective : book of abstracts. Osijek: Faculty of Education Josip Juraj Strossmayer, University of Osijek, 2019. Str. 53. ISBN 978-953-6965-86-1. https://echathematic2019.info/wp-content/uploads/2019/12/Book-of-Abstracts_Thematic-ECHA-2019-Dubrovnik.pdf. [COBISS.SI-ID 12745289]

9. JURIŠEVIČ, Mojca, BERČNIK, Sanja, BREZOVAR, Špela, DEVJAK, Tatjana, SKUBIC, Darija, ŽERAK, Urška. Creativity in early childhood education : preschool teachersʼ beliefs about creative approaches. V: Creativity research and innovation in gifted education : social, individual, and educational perspective : book of abstracts. Osijek: Faculty of Education Josip Juraj Strossmayer, University of Osijek, 2019. Str. 52. ISBN 978-953-6965-86-1. https://echathematic2019.info/wp-content/uploads/2019/12/Book-of-Abstracts_Thematic-ECHA-2019-Dubrovnik.pdf. [COBISS.SI-ID 12745033]

10. O'REILLY, Colm, ZIEGLER, Albert, JURIŠEVIČ, Mojca, FUSZEK, Csilla. ETSN - a platform for creativity. V: Creativity research and innovation in gifted education : social, individual, and educational perspective : book of abstracts. Osijek: Faculty of Education Josip Juraj Strossmayer, University of Osijek, 2019. Str. 87. ISBN 978-953-6965-86-1. https://echathematic2019.info/wp-content/uploads/2019/12/Book-of-Abstracts_Thematic-ECHA-2019-Dubrovnik.pdf. [COBISS.SI-ID 12745545]

11. JURIŠEVIČ, Mojca, FABJANČIČ, Nataša, GRAD, Tatjana, KAVČIČ, Manca, LIPLIN, Nada, MESNER, Nina, MILEKŠIČ, Anja, SLABE, Judita, STRITIH, Božena, WEITHAUSER PLESNIČAR, Nena, ZABUKOVEC, Maruša, ZUPAN, Polona, ŽERAK, Urška, LUBART, Todd I. Individual differences in childrenʼs creativity measured by the EPoC test : empirical findings from the Slovenian educational context. V: Creativity research and innovation in gifted education : social, individual, and educational perspective : book of abstracts. Osijek: Faculty of Education Josip Juraj Strossmayer, University of Osijek, 2019. Str. 16-17. ISBN 978-953-6965-86-1. https://echathematic2019.info/wp-content/uploads/2019/12/Book-of-Abstracts_Thematic-ECHA-2019-Dubrovnik.pdf. [COBISS.SI-ID 12740425]

12. CVETKOVIĆ-LAY, Jasna, JURIŠEVIČ, Mojca. Preschool teachers' assessments in early identification of creative-productive giftedness. V: Creativity research and innovation in gifted education : social, individual, and educational perspective : book of abstracts. Osijek: Faculty of Education Josip Juraj Strossmayer, University of Osijek, 2019. Str. 46. ISBN 978-953-6965-86-1. https://echathematic2019.info/wp-content/uploads/2019/12/Book-of-Abstracts_Thematic-ECHA-2019-Dubrovnik.pdf. [COBISS.SI-ID 12740681]

13. JURIŠEVIČ, Mojca, ŽERAK, Urška. Odnos učiteljev do empirično podprtega poučevanja. V: Povzetki s konference = Conference abstracts. 8. mednarodni kongres psihologov Slovenije, Zreče, 19.-21. 9. 2019. [Ljubljana]: Društvo psihologov Slovenije, 2019. Str. 62. Psihološka obzorja, Letn. 28, 2019. ISSN 2350-5141. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2019/povzetki_kongres_psih_2019.pdf. [COBISS.SI-ID 12602185]

14. ŽERAK, Urška, BREZOVAR, Špela, JURIŠEVIČ, Mojca. Medvrstniško nasilje. V: Povzetki s konference = Conference abstracts. 8. mednarodni kongres psihologov Slovenije, Zreče, 19.-21. 9. 2019. [Ljubljana]: Društvo psihologov Slovenije, 2019. Str. 77. Psihološka obzorja, Letn. 28, 2019. ISSN 2350-5141. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2019/povzetki_kongres_psih_2019.pdf. [COBISS.SI-ID 12602441]

15. JURIŠEVIČ, Mojca, FABJANČIČ, Nataša, GRAD, Tatjana, KAVČIČ, Manca, LIPLIN, Nada, MESNER, Nina, MILEKŠIČ, Anja, SLABE, Judita, STRITIH, Božena, WEITHAUSER PLESNIČAR, Nena, ZABUKOVEC, Maruša, ZUPAN, Polona, ŽERAK, Urška, LUBART, Todd I. Veljavnost in zanesljivost slovenske priredbe testa Ocena ustvarjalnega potenciala (EPoC). V: Povzetki s konference = Conference abstracts. 8. mednarodni kongres psihologov Slovenije, Zreče, 19.-21. 9. 2019. [Ljubljana]: Društvo psihologov Slovenije, 2019. Str. 82-83. Psihološka obzorja, Letn. 28, 2019. ISSN 2350-5141. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2019/povzetki_kongres_psih_2019.pdf. [COBISS.SI-ID 12602953]

16. BOBNAR, Katja, JURIŠEVIČ, Mojca, TORKAR, Gregor. Agresivno vedenje učencev do živali. V: Povzetki s konference = Conference abstracts. 8. mednarodni kongres psihologov Slovenije, Zreče, 19.-21. 9. 2019. [Ljubljana]: Društvo psihologov Slovenije, 2019. Str. 91. Psihološka obzorja, Letn. 28, 2019. ISSN 2350-5141. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2019/povzetki_kongres_psih_2019.pdf. [COBISS.SI-ID 12603209]

17. BEDEK, Nika, LOBODA, Maruša, ŽERAK, Urška, VOGRINC, Janez, JURIŠEVIČ, Mojca. Kako o nadarjenih in njihovem izobraževanju razmišljajo prihodnji učitelji?. V: ŽAGAR, Igor Ž. (ur.), MLEKUŽ, Ana (ur.). Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju : mednarodni vidiki vzgoje in izobraževanja : zbornik povzetkov : 4. znanstvena konferenca, Ljubljana, 18. in 19. september 2019. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2019. Str. 77-78. ISBN 978-961-270-310-3. [COBISS.SI-ID 12596041]

18. JURIŠEVIČ, Mojca, ŽERAK, Urška. Context analysis on attitudes towards gifted education. V: A world of possibilities : gifts, talents, & potential : [abstracts]. 23rd Biennial World Conference, July 24-28 2019, Nashville, Tennessee, USA. Bowling Green: World Council for Gifted and Talented Children (WCGTC), 2019. Str. 67. https://www.world-gifted.org/WCGTC19-Program.pdf. [COBISS.SI-ID 12548937]

19. WORRELL, Frank C., ANDRETTA, James R., JURIŠEVIČ, Mojca. Time attitude profile differences in personality, perfectionism, coping, and environmental concerns among gifted Slovenian adolescents. V: A world of possibilities : gifts, talents, & potential : [abstracts]. 23rd Biennial World Conference, July 24-28 2019, Nashville, Tennessee, USA. Bowling Green: World Council for Gifted and Talented Children (WCGTC), 2019. Str. 29-30. https://www.world-gifted.org/WCGTC19-Program.pdf. [COBISS.SI-ID 12548681]

20. KOSTANJEVEC, Stojan, JURIŠEVIČ, Mojca, TORKAR, Gregor. Prehranjevalne navade in odnos osnovnošolcev do zdravega prehranjevanja = Pupilsʹ eating habits and their attitudes towards healthy nutrition. V: PETELIN, Ana (ur.), et al. Zdravje otrok in mladostnikov : zbornik povzetkov z recenzijo : 3. znanstvena in strokovna konferenca z mednarodno udeležbo = Health of children and adolescents : book of abstracts : 3rd scientific and professional international conference. Koper: Založba Univerze na Primorskem: = University of Primorska Press, 2019. Str. 98-99. ISBN 978-961-7055-73-3, ISBN 978-961-7055-74-0. http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-7055-74-0/index.html. [COBISS.SI-ID 12636745]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

21. JURIŠEVIČ, Mojca, SUBOTNIK, Rena Faye. TOP 20 : Kako v pedagoški praksi koristno uporabljati psihološka načela učenja in poučevanja?. V: Povzetki s konference = Conference abstracts. 8. mednarodni kongres psihologov Slovenije, Zreče, 19.-21. 9. 2019. [Ljubljana]: Društvo psihologov Slovenije, 2019. Str. 95-96. Psihološka obzorja, Letn. 28, 2019. ISSN 2350-5141. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2019/povzetki_kongres_psih_2019.pdf. [COBISS.SI-ID 12603465]

 

1.22 Intervju

22. JURIŠEVIČ, Mojca (intervjuvanec). Lahko bi bili odlični, a kdo ve zakaj nočemo biti. Delo. [Tiskana izd.]. 11. 4. 2019, letn. 61, št. 84, str. 12, avtorj. sl. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 12375625]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.02 Strokovna monografija

23. BEZIĆ, Tanja, BUCIK, Valentin, BUČAR-MARKIČ, Staša, MIKLAVČIČ, Mojca, KRANJC, Tomaž, ANDRENŠEK-LEP, Biserka, MALEŠEVIĆ, Tamara, NOLIMAL, Fani, ROJC, Jasna, ROSTOHAR, Gordana, SLIVAR, Branko, VIDOVIČ, Milena, VRŠNIK PERŠE, Tina, JURIŠEVIČ, Mojca, NAGY, Mirt, HVALEC, Borut, PLUŠKO, Alojz, LORENČIČ, Ivan, KOŠIR, Katja, KUKANJA-GABRIJELČIČ, Mojca, PEČJAK, Sonja, PEKLAJ, Cirila, BERZELAK, Stane, DELEJA, Gregor, LUKŠIČ, Mojca, POČKAR, Nives, PUŠNIK, Herman, BOGATAJ, Janja, MUNDA, Jasna, PEČAN, Gregor, PEPELNIK, Vladislav, POHLIN SCHWARTZBARTL, Nuša, DOMINKO GABOR, Marija, FIDLER, Alenka, HEDERIH, Darko, KRIŽAN LIPNIK, Andreja, TRONTELJ PETRIČ, Martina, ARTAČ, Sonja, KEUC, Zdenka, KUKOVEC, Mihael, POTOČNIK, Bojana, ŠKARIČ, Jasna. Strokovna izhodišča posodobitve Koncepta odkrivanja nadarjenih otrok, učencev in dijakov ter vzgojno-izobraževalnega dela z njimi. 1. izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2019. 83 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-03-0453-1. [COBISS.SI-ID 302193408]

24. BEZIĆ, Tanja, BUCIK, Valentin, BUČAR-MARKIČ, Staša, MIKLAVČIČ, Mojca, KRANJC, Tomaž, ANDRENŠEK-LEP, Biserka, MALEŠEVIĆ, Tamara, NOLIMAL, Fani, ROJC, Jasna, ROSTOHAR, Gordana, SLIVAR, Branko, VIDOVIČ, Milena, VRŠNIK PERŠE, Tina, JURIŠEVIČ, Mojca, NAGY, Mirt, HVALEC, Borut, PLUŠKO, Alojz, LORENČIČ, Ivan, KOŠIR, Katja, KUKANJA-GABRIJELČIČ, Mojca, PEČJAK, Sonja, PEKLAJ, Cirila, BERZELAK, Stane, DELEJA, Gregor, LUKŠIČ, Mojca, POČKAR, Nives, PUŠNIK, Herman, BOGATAJ, Janja, MUNDA, Jasna, PEČAN, Gregor, PEPELNIK, Vladislav, POHLIN SCHWARTZBARTL, Nuša, DOMINKO GABOR, Marija, FIDLER, Alenka, HEDERIH, Darko, KRIŽAN LIPNIK, Andreja, TRONTELJ PETRIČ, Martina, ARTAČ, Sonja, KEUC, Zdenka, KUKOVEC, Mihael, POTOČNIK, Bojana, ŠKARIČ, Jasna. Strokovna izhodišča posodobitve Koncepta odkrivanja nadarjenih otrok, učencev in dijakov ter vzgojno-izobraževalnega dela z njimi. Spletna izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2019. 87 str., ilustr. ISBN 978-961-03-0454-8. https://www.zrss.si/pdf/strokovna_izhodisca_nadarjeni.pdf. [COBISS.SI-ID 302217984]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

25. JURIŠEVIČ, Mojca. EPoC test : measuring creativity in children (Slovenian validation) : predavanje v okviru Grant Cátedra Profesor Visitante 2019/20, Escuela de posgrado: Maestría en Psicología, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Peru, 4. in 16. 9. 2019 (8 ur). [COBISS.SI-ID 12730953]

26. JURIŠEVIČ, Mojca. Socio-emotional characteristics of gifted adolescents : predavanje v okviru Grant Cátedra Profesor Visitante 2019/20, Escuela de posgrado: Maestría en Psicología, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Peru, 10. 9. 2019 (4 ure). [COBISS.SI-ID 12731209]

27. WORRELL, Frank C., ANDRETTA, James R., JURIŠEVIČ, Mojca. Time attitudes in gifted students : the importance of examining profiles : presentation at Southwest University Chongqing, China October 28, 2019. [COBISS.SI-ID 12747081]

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

28. LAZAROVÁ, Bohumíra, JURIŠEVIČ, Mojca, GAJDOŠOVÁ, Eva. Praxe školních psychologů podložená důkazy - srovnávací studie : prispevek na Konference Novinky v pedagogické a školní psychologii 2019 "Co opravdu zajímá školní psychology?", 30. 8. 2019, Filozofická fakulta Masarykovy Univerzity, Brno, Czeck Republic. [COBISS.SI-ID 12567369]

 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

29. JURIŠEVIČ, Mojca. Development of network in GE as social innovation: the case study at Faculty of Education University of Ljubljana : lezione magistrale al na VIII Congresso internazionale, Dallʼintelligenza alle intelligenze: sostenere e accompagnare lo sviluppo del potenziale, 30 marzo 2019, Università di Pavia, Itay. [COBISS.SI-ID 12369737]

30. JURIŠEVIČ, Mojca. Motivation in gifted students : empirical findings and practical implications : keynote address on International Symposium Cross-cultural psychology and talent development, 9. 9. 2019, Pontificia Universidad Católica del Perú. [COBISS.SI-ID 12731465]

31. JURIŠEVIČ, Mojca. Motivational characteristics of gifted students: some empirical findings and their educational implications : vabljeno predavanje na VIII Congresso internazionale, Dallʼintelligenza alle intelligenze: sostenere e accompagnare lo sviluppo del potenziale, 29 marzo 2019, Università di Pavia, Itay. [COBISS.SI-ID 12369481]

32. JURIŠEVIČ, Mojca. Nadarjeni - aktualno dogajanje v povezavi s šolskim svetovalnim delom : vabljeno predavanje na Konferenci društva šolskih svetovalnih delavcev Slovenije Izzivi svetovalnega dela, 27. 8. 2019, Ljubljana, Gimnazija Vič. [COBISS.SI-ID 11542857]

33. JURIŠEVIČ, Mojca. Paradigma "Lepotica in zver" : psihološki profili tekmovalcev : vabljeno predavanje na 5. Festivalu matematike Varaždinske županije 25. travanj 2019. godine, Gospodarska škola Varaždin, Hrvatska. [COBISS.SI-ID 12420169]

34. JURIŠEVIČ, Mojca. Rad CRSN-a i ETSN mreža : vabljeno predavanje na posvetu Obilježavanje 30. obljetnice Škole stvaralaštva "Novigradsko proljeće", Agencija za odgoj i obrazovanje, OŠ-SE RIVARELA Novigrad Hrvatska, 12. 4. 2019. [COBISS.SI-ID 12385097]

35. JURIŠEVIČ, Mojca. The social and emotional aspects in talent development : vabljeno predavanje na The Fourth International Congress of the Talent management: economic aspects, Tarbiat Modares University, Teheran, 27. - 28. Feb. 2019. [COBISS.SI-ID 12332361]

36. JURIŠEVIČ, Mojca. "Što motivira nadarene učenike? Empirijska iskustva i praktične smjernice" : vabljeno predavanje na 1. Međunarodni tematski konferenciji, Rad s visokomotiviranim učenicima, Hotel Turist, Varaždin, Hrvatska, 26. travanj 2019. godine. [COBISS.SI-ID 12419657]

 

3.25 Druga izvedena dela

37. JURIŠEVIČ, Mojca. Osebnostne naravnanosti nadarjenih mladostnikov v odnosu do časa, okolja in družbe ter lastnega učnega razvoja : Raziskovalni dan PEF, predstavitev projekta, ki je bil financiran na internem razpisu, PEF, Ljubljana, 14. 5. 2019. [COBISS.SI-ID 12525129]

38. JURIŠEVIČ, Mojca, DEVJAK, Tatjana, SKUBIC, Darija, BERČNIK, Sanja, ŽERAK, Urška. Predstavitev raziskave Odnos pedagoških delavcev do kultiviranja potencialov nadarjenih otrok v zgodnjem otroštvu - VRT z diskusijo : v okviru 6. študijskega popoldneva CRSN z naslovom Otroci z visokimi učnimi potenciali v vrtcu, 4. dec. 2019, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. [COBISS.SI-ID 12730441]

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

39. LUCARIELLO, Joan M., JURIŠEVIČ, Mojca (urednik). Dvajset najpomembnejših psiholoških načel za poučevanje in učenje ustvarjalnih, talentiranih in nadarjenih učencev od vrtca do srednje šole. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2019. 57 str. ISBN 978-961-253-240-6. [COBISS.SI-ID 298773504]

40. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. JURIŠEVIČ, Mojca (član uredniškega odbora 2016-2019). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. https://ojs.cepsj.si/index.php/cepsj. [COBISS.SI-ID 252707584]

41. Psihološka obzorja : slovenska znanstveno-strokovna psihološka revija. JURIŠEVIČ, Mojca (član uredniškega sveta 2013-). [Spletna izd.]. Ljubljana: Društvo psihologov Slovenije, 2000-. ISSN 2350-5141. http://psiholoska-obzorja.si/, http://psy.ff.uni-lj.si/psiholoska_obzorja/. [COBISS.SI-ID 271603200]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

42. ČUJEC, Anita. Formativna povratna informacija v funkciji spodbujanja učne samoregulacije : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Čujec], 2019. 69 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5884/. [COBISS.SI-ID 12559433]

43. TADL, Ana. Vloga šole v življenju učenca, obolelega za rakom : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Tadl], 2019. 82 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5785/. [COBISS.SI-ID 12479817]

 

Somentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

44. BEZENŠEK, Ana. Model izobraževanja specialnih in rehabilitacijskih pedagogov o vedenjskem pristopu za delo z otroki z motnjami avtističnega spektra : doktorska disertacija. Ljubljana: [A. Bezenšek], 2019. XV, 392 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5900. [COBISS.SI-ID 12570953]

45. KOLBL, Jasmina. Vpliv vodenega aktivnega učenja kemije na spremembo razumevanja kemijskih pojmov : doktorska disertacija. Ljubljana: [J. Kolbl], 2019. XI, 232 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5629. [COBISS.SI-ID 12342857]

 

Recenzent

46. WEISSBACHER, Petra (urednik), VIII. znanstveni posvet Vodenje v vzgoji in izobraževanju, 2. in 3. april 2019, Portorož. Raziskovanje prakse vodenja, učenja in poučevanja : gradivo za udeležence. Ljubljana: Šola za ravnatelje, 2019. 79 str. [COBISS.SI-ID 1026341437]

 

Član komisije za zagovor

47. BAYONA GOYCOCHEA, Hugo Andrés. Comportamiento creativo-innovador en trabajadores limeños : influencia del engagement y el capital psicológico : tesis para optar por el grado académico de magíster en psicología. Lima: [H. A. Bayona Goycochea], 2019. 36 str., tabele. [COBISS.SI-ID 12730697]

 

 

Marija Kavkler [11939]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. KAVKLER, Marija. Inkluzija ni ilizija. Naš zbornik : glasilo Zveze društev za pomoč duševno prizadetim Slovenije. 2019, letn. 52, št. 3, str. 15-17. ISSN 0350-655X. [COBISS.SI-ID 12467529]

 

1.07 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

2. KAVKLER, Marija. Ovire in možnosti uresničevanja inkluzivne vzgoje in izobraževanja. V: HORVAT, Marica (ur.). Zbornik prispevkov. 1. mednarodni simpozij Inkluzija - proces spreminjanja družbe, Maribor, 22. maj 2018. Maribor: Dom Antona Skale, 2019. Str. 11-17. ISBN 978-961-92139-2-6. [COBISS.SI-ID 12456521]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. KOŠAK BABUDER, Milena, KAVKLER, Marija. A pupil with Asperger Syndrome - a presentation of Asperger features with teachers' and a special teacher's descriptive grading. V: Programme [and abstracts]. [S. l.]: [s. n.], 2019. Str. 82. http://www.iarld.com/wp-content/uploads/2019/05/ABSTRACT-BOOK-IARLD-2019.pdf. [COBISS.SI-ID 12516169]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

4. KAVKLER, Marija. Pomen inkluzivne vzgoje in izobraževanja za življenje odraslih z motnjami v duševnem razvoju. V: ŠELIH, Alenka (ur.), et al. Pravni in družbeni položaj oseb z motnjo v duševnem razvoju. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2019. Str. 118-134, graf. prikazi. Razprave, 37. ISBN 978-961-268-063-3. [COBISS.SI-ID 45135917]

5. STRAŽAR, Alenka, FERK SAVEC, Vesna, KAVKLER, Marija. Učna diferenciacija in individualizacija eksperimentalnega dela pri pouku kemije v osnovni šoli = Differentiation and individualization of the chemical experimental work in elementary school. V: GLAŽAR, Saša A. (ur.), WISSIAK GRM, Katarina Senta (ur.), DEVETAK, Iztok (ur.). Učitelj raziskovalec za prenos raziskovalnih spoznanj v pouk kemije. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2019. Str. 121-169, tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-253-243-7. http://keminfo.pef.uni-lj.si/moodle/pluginfile.php/2/course/section/2/Monografija_KemikUm_2.del. [COBISS.SI-ID 12408393]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

6. KAVKLER, Marija. Recenzija znanstvene monografije z naslovom Socialno delo z družino: soustvarjanje želenih izidov in družinske razvidnosti. V: ČAČINOVIČ VOGRINČIČ, Gabi, MEŠL, Nina. Socialno delo z družino : soustvarjanje želenih izidov in družinske razvidnosti. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2019. Str. v-vii. ISBN 978-961-6569-66-8. [COBISS.SI-ID 12375113]

 

1.25 Drugi sestavni deli

7. KAVKLER, Marija. Kaj se je dogajalo v društvu Bravo v prvem polletju 2019. Bilten Bravo. avg. 2019, letn. 15, št. 30, str. 2-3. ISSN 1854-0929. [COBISS.SI-ID 12555593]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

8. Bilten Bravo. KAVKLER, Marija (odgovorni urednik 2005-). Ljubljana: Društvo Bravo, 2005-. ISSN 1854-0929. [COBISS.SI-ID 217341696]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

9. MUR, Matic. Čuječnost v okviru izvajanja dodatne strokovne pomoči za učence in dijake z motnjami pozornosti in hiperaktivnosti (ADHD) = Mindfulness in school practice of additional professional assistance to the pupils and students with attention deficit and hyperactivity disorder (ADHD) : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Mur], 2019. 112 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5833. [COBISS.SI-ID 12504393]

10. POTOČAR, Nina. Dodatna strokovna pomoč kot učna pomoč učencem s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, pri razvoju geometrijskih spretnosti in znanj v 7. razredu osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Potočar], 2019. 131 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5728/. [COBISS.SI-ID 12439113]

11. STARIHA, Stanislav. Domače učno okolje romskih otrok : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Stariha], 2019. 94 f., [59] f. pril., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5670. [COBISS.SI-ID 12371273]

12. OREJAŠ, Tina. Informacijsko-komunikacijska tehnologija za pomoč učencem z diskalkulijo : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Orejaš], 2019. 75 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5722/. [COBISS.SI-ID 12431177]

13. JAGODIC, Ana. Občutek za števila in količine učencev 3. razreda z izrazitimi težavami pri učenju matematike : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Jagodic], 2019. 131 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5879/. [COBISS.SI-ID 12553801]

14. TAVČAR, Tjaša. Obravnava učenca s primanjkljaji na področju učenja matematike in svetovanje staršem pri delu z njimi : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Tavčar], 2019. 116 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5660/. [COBISS.SI-ID 12363337]

15. FILIPIČ, Ana. Pomoč dijaku z neverbalnimi specifičnimi učnimi težavami = Assistance to secondary school student with non-verbal learning disabilities : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Filipič], 2019. 116 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6016. [COBISS.SI-ID 12614985]

16. SOTENŠEK, Barbara. Razvijanje predpogojev za učenje matematike, s poudarkom na besedišču, za otroke priseljencev = Developing prerequisites for maths learning, focusing on vocabulary, of immigrants' children : magistrsko delo. Ljubljana: [B. Sotenšek], 2019. 124 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6002. [COBISS.SI-ID 12609609]

17. GODEC, Margaret. Trening strategij pisnega izkazovanja matematičnega znanja pri učencih s primanjkljaji na posameznih področjih učenja : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Godec], 2019. 149 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5628. [COBISS.SI-ID 12340809]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

18. GAŠPARUT, Alja. Sodelovanje staršev in učiteljev pri nudenju pomoči učencem z učnimi težavami pri pouku matematike : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Gašparut], 2019. 99 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5814/. [COBISS.SI-ID 12496969]

 

Recenzent

19. ČAČINOVIČ VOGRINČIČ, Gabi, MEŠL, Nina. Socialno delo z družino : soustvarjanje želenih izidov in družinske razvidnosti. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2019. 218 str., ilustr. ISBN 978-961-6569-66-8. [COBISS.SI-ID 96332545]

 

Metoda Kemperl [16424]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. KEMPERL, Metoda. Zoisova palača v Ljubljani - zgodovina gradnje. V: VIDMAR, Luka (ur.). Baron Žiga Zois : nova spoznanja ob dvestoletnici smrti : program simpozija in povzetki referatov, Atrij ZRC, Ljubljana, Novi trg 2, 20-22. november 2019. Ljubljana: ZRC SAZU, Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede, 2019. Str. 14. [COBISS.SI-ID 12728649]

2. KEMPERL, Metoda. Representation of violence in contemporary arts as an opportunity to promote empathy. V: The museum for all people : art, accessibility and social inclusion : book of abstracts = El museo para todas las personas : arte, accesibilidad e inclusión social : libro de resúmenes. Madrid: Consorcio Musacces, 2019. Str. 40. [COBISS.SI-ID 12374857]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.11 Radijski ali TV dogodek

3. KEMPERL, Metoda (intervjuvanec). Barok na Slovenskem : mejniki identitete : oddaja Domoljubje, Radio Slovenija, Tretji program ARS, 5. 3. 2019, od 13.05 do 14.00. https://ars.rtvslo.si/2019/02/mejniki-identitete-19/. [COBISS.SI-ID 12335689]

 

3.25 Druga izvedena dela

4. KEMPERL, Metoda, HUNJET, Hana. Sodobni prestopki svobode : Radio Študent, 21. 5. 2019. https://radiostudent.si/univerza/cicigan/sodobni-prestopki-svobode. [COBISS.SI-ID 12472649]

5. KEMPERL, Metoda. Zagrebški slikar Anton Archer in poznobaročno slikarstvo na Štajerskem : predavanje, ZRC SAZU, Ljubljana, 14. 2. 2019. [COBISS.SI-ID 12323145]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

6. DOLENC-KAMBIČ, Nuška (avtor, fotograf), KEMPERL, Metoda (urednik). Zgodba kipov s kalvarije v Šmarju pri Jelšah : konserviranje, restavriranje in postavitev. Šmarje pri Jelšah: Knjižnica, 2019. 78 str., ilustr. ISBN 978-961-91850-5-6. [COBISS.SI-ID 298828544]

7. Artpaths. KEMPERL, Metoda (član uredniškega odbora 2016-). Patra: Eirini Liakopoulou, 2016-. ISSN 2459-3699. http://artpaths.jimdo.com. [COBISS.SI-ID 10981193]

8. Bilten Slovenskega umetnostnozgodovinskega društva. KEMPERL, Metoda (član uredniškega odbora 2011-). Ljubljana: Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo, 2009-. ISSN 1855-6809. http://www.suzd.si/bilten. [COBISS.SI-ID 245685760]

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

9. TUŠAR, Anamarija. Dekle reši Aristomena iz ujetništva : slikarsko delo Franca Kavčiča : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Tušar], 2019. 35 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5968/. [COBISS.SI-ID 12595273]

Darja Kerec [22605]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KEREC, Darja. Kulturnoprosvetne razmere na Slovenskem ob državnem prelomu leta 1918. Studia Historica Slovenica : časopis za humanistične in družboslovne študije. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 19, št. 2, str. 399-419, ilustr. ISSN 1580-8122. http://shs.zgodovinsko-drustvo-kovacic.si/revija/shs-2019-2, DOI: 10.32874/SHS.2019-12. [COBISS.SI-ID 12767305]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. KEREC, Darja. Časopisna afera o rdečem križu v Prekmurju v času Kraljevine SHS. V: SLAVINEC, Mitja (ur.). Delovna in socialna razmerja - danes in jutri : Pomurska akademija Pomurju : (zbornik povzetkov). PAZU - Pomurska akademsko znanstvena unija, 17. znanstvena konferenca, Science conference, 29. in 30. november 2019. 1. izd. Murska Sobota: Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija, 2019. Str. 23. ISBN 978-961-6835-12-1. [COBISS.SI-ID 17792051]

3. KEREC, Darja. Kulturna integracija Prekmurja v jugoslovansko državo = Prekmurje's cultural integration into the Yugoslav state. V: ZWITTER, Žiga (ur.). "Mi vsi živeti ščemo" : Prekmurje 1919, okoliščine, dogajanje, posledice : povzetki = "We all want to live" : Prekmurje 1919, circumstances, events, consequences : summaries. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2019. Str. 73-75. [COBISS.SI-ID 69721442]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.01 Znanstvena monografija

4. KEREC, Darja. Človek, naša prva skrb : Rdeči križ na Slovenskem od začetkov do danes. Ljubljana: Rdeči križ Slovenije, 2019. 285 str., ilustr. ISBN 978-961-6103-43-5. [COBISS.SI-ID 299848960]

 

2.19 Radijska ali televizijska oddaja

5. KEREC, Darja (intervjuvanec). Nenehno vzpostavljanje človeške spodobnosti : oddaja Ars humana, Radio Slovenija, Tretji program (ARS), 18. nov. 2019. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2019. https://4d.rtvslo.si/arhiv/ars-humana/174652139. [COBISS.SI-ID 12694345]

6. KEREC, Darja (intervjuvanec). "Nerazvitost Prekmurja je stereotip, podedovan spomin!" : oddaja Podobe znanja, Radio Slovenija, Tretji program (ARS), 16. 8. 2019. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2019. https://ars.rtvslo.si/2019/07/nerazvitost-prekmurja-je-stereotip-podedovan-spomin/. [COBISS.SI-ID 12558153]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.11 Radijski ali TV dogodek

7. FUJS, Metka (intervjuvanec), KEREC, Darja (intervjuvanec), JUST, Franci (intervjuvanec), BALAŽIC, Janez (intervjuvanec). Prekmurje skozi zgodovino in umetnost : oddaja Panoptikum, TV Slovenija 1, 12. jun. 2019. https://4d.rtvslo.si/arhiv/panoptikum/174620936. [COBISS.SI-ID 12557641]

8. KEREC, Darja, KOZJEK, Mihael (urednik), ROT, Andrej (urednik). Prekmurska zavest in slovenstvo : V oddaji boste slišali referat, ki ga je imela oktobra 2002 na zborovanju slovenskih zgodovinarjev v Mariboru : Radio Slovenija, program Ars, oddaja Esej na radiu, 5. avg. 2019. https://ars.rtvslo.si/2019/07/esej-na-radiu-162/. [COBISS.SI-ID 12557897]

9. KEREC, Darja (intervjuvanec). [Zgodovina Rdečega križa Slovenije] : oddaja Dobro jutro, 1. program TV Slovenija, 16. okt. 2019. https://4d.rtvslo.si/arhiv/dobro-jutro/174644760/00:00:19. [COBISS.SI-ID 12653641]

 

3.12 Razstava

10. REPE, Božo (avtor razstave), AJLEC, Kornelija (avtor razstave), BALKOVEC, Bojan (avtor razstave), CIGLIČ, Rok (avtor razstave), FLAJŠMAN, Božidar (avtor razstave), KEREC, Darja (avtor razstave), KOVÁCS, Attila (avtor razstave), MIKŠA, Peter (avtor razstave), VEHAR, Maja (avtor razstave), VOLK BAHUN, Manca (avtor razstave), ZORN, Matija (avtor razstave), ŠTANGELJ, Blaž (avtor razstave), BREGAR, Marjeta (avtor razstave). En krompir, tri države : okupacijske meje na Dolenjskem 1941-1945 = One potato, three states : occupation borders in Dolenjska 1941-1945 : razstava v Belokranjskem muzeju Metlika, od 3. dec. 2019 do 5. jan. 2020. [COBISS.SI-ID 70887778]

11. REPE, Božo (avtor razstave), AJLEC, Kornelija (avtor razstave), BALKOVEC, Bojan (avtor razstave), CIGLIČ, Rok (avtor razstave), FLAJŠMAN, Božidar (avtor razstave), KEREC, Darja (avtor razstave), KOVÁCS, Attila (avtor razstave), MIKŠA, Peter (avtor razstave), VEHAR, Maja (avtor razstave), VOLK BAHUN, Manca (avtor razstave), ZORN, Matija (avtor razstave), ŠTANGELJ, Blaž (avtor razstave), BREGAR, Marjeta (avtor razstave). En krompir, tri države : okupacijske meje na Dolenjskem 1941-1945 = One potato, three states : occupation borders in Dolenjska 1941-1945 : razstava v Dolenjskem muzeju v Novem mestu, od 29. okt. do 1. dec. 2019. [COBISS.SI-ID 70428258]

12. ŠLABNIK, Matevž (avtor razstave), VEHAR, Maja (avtor razstave), MIKŠA, Peter (avtor razstave), REPE, Božo (avtor razstave), AJLEC, Kornelija (avtor razstave), BALKOVEC, Bojan (avtor razstave), CIGLIČ, Rok (avtor razstave), FLAJŠMAN, Božidar (avtor razstave), KEREC, Darja (avtor razstave), KOVÁCS, Attila (avtor razstave), VOLK BAHUN, Manca (avtor razstave), ZORN, Matija (avtor razstave). Idrija in Žiri kot obmejno območje 1941-1945 = Idrija and Žiri as borderland, 1941-1945 : razstava v Loškem muzeju Škofja Loka, od 24. jul. do 8. sep. 2019. [COBISS.SI-ID 70054498]

13. ŠLABNIK, Matevž (avtor razstave), VEHAR, Maja (avtor razstave), MIKŠA, Peter (avtor razstave), REPE, Božo (avtor razstave), AJLEC, Kornelija (avtor razstave), BALKOVEC, Bojan (avtor razstave), CIGLIČ, Rok (avtor razstave), FLAJŠMAN, Božidar (avtor razstave), KEREC, Darja (avtor razstave), KOVÁCS, Attila (avtor razstave), VOLK BAHUN, Manca (avtor razstave), ZORN, Matija (avtor razstave). Idrija in Žiri kot obmejno območje 1941-1945 = Idrija and Žiri as borderland, 1941-1945 : razstava v Mestnem muzeju Idrija, grad Gewerkenegg, od 24. jan. do 28. feb. 2019. [COBISS.SI-ID 68861282]

14. REPE, Božo (avtor razstave), AJLEC, Kornelija (avtor razstave), BALKOVEC, Bojan (avtor razstave), CIGLIČ, Rok (avtor razstave), FLAJŠMAN, Božidar (avtor razstave), KEREC, Darja (avtor razstave), KOVÁCS, Attila (avtor razstave), MIKŠA, Peter (avtor razstave), VEHAR, Maja (avtor razstave), VOLK BAHUN, Manca (avtor razstave), ZORN, Matija (avtor razstave). Mejni kamni, bodeča žica, stražni stolpi in minska polja. Življenje ob okupacijskih mejah v Sloveniji, 1941-1945 = Boundary stones, barbed wire, watchtowers and minefields. Life at the occupation borders in Slovenia, 1941-1945 : razstava v dvorani Državnega sveta v Ljubljani, od 2. do 26. apr. 2019. [COBISS.SI-ID 69372770]

15. REPE, Božo (avtor razstave), AJLEC, Kornelija (avtor razstave), BALKOVEC, Bojan (avtor razstave), CIGLIČ, Rok (avtor razstave), FLAJŠMAN, Božidar (avtor razstave), KEREC, Darja (avtor razstave), KOVÁCS, Attila (avtor razstave), MIKŠA, Peter (avtor razstave), VEHAR, Maja (avtor razstave), VOLK BAHUN, Manca (avtor razstave), ZORN, Matija (avtor razstave). Mejni kamni, bodeča žica, stražni stolpi in minska polja. Življenje ob okupacijskih mejah v Sloveniji, 1941-1945 = Boundary stones, barbed wire, watchtowers and minefields. Life at the occupation borders in Slovenia, 1941-1945 : razstava v galeriji Kosova graščina, Gornjesavski muzej Jesenice, od 9. maja do 2. jun. 2019. [COBISS.SI-ID 69823842]

16. REPE, Božo (avtor razstave), AJLEC, Kornelija (avtor razstave), BALKOVEC, Bojan (avtor razstave), CIGLIČ, Rok (avtor razstave), FLAJŠMAN, Božidar (avtor razstave), KEREC, Darja (avtor razstave), KOVÁCS, Attila (avtor razstave), MIKŠA, Peter (avtor razstave), VEHAR, Maja (avtor razstave), VOLK BAHUN, Manca (avtor razstave), ZORN, Matija (avtor razstave). Mejni kamni, bodeča žica, stražni stolpi in minska polja. Življenje ob okupacijskih mejah v Sloveniji, 1941-1945 = Boundary stones, barbed wire, watchtowers and minefields. Life at the occupation borders in Slovenia, 1941-1945 : razstava v Muzeju novejše zgodovine Celje, od 6. do 31. mar. 2019. [COBISS.SI-ID 69131618]

17. REPE, Božo (avtor razstave), AJLEC, Kornelija (avtor razstave), BALKOVEC, Bojan (avtor razstave), CIGLIČ, Rok (avtor razstave), FLAJŠMAN, Božidar (avtor razstave), KEREC, Darja (avtor razstave), KOVÁCS, Attila (avtor razstave), MIKŠA, Peter (avtor razstave), VEHAR, Maja (avtor razstave), VOLK BAHUN, Manca (avtor razstave), ZORN, Matija (avtor razstave). Mejni kamni, bodeča žica, stražni stolpi in minska polja. Življenje ob okupacijskih mejah v Sloveniji, 1941-1945 = Boundary stones, barbed wire, watchtowers and minefields. Life at the occupation borders in Slovenia, 1941-1945 : razstava v Tolminskem muzeju v Tolminu, od 23. jan. do 21. feb. 2019. [COBISS.SI-ID 68860514]

18. REPE, Božo (avtor razstave), AJLEC, Kornelija (avtor razstave), BALKOVEC, Bojan (avtor razstave), CIGLIČ, Rok (avtor razstave), FLAJŠMAN, Božidar (avtor razstave), KEREC, Darja (avtor razstave), KOVÁCS, Attila (avtor razstave), MIKŠA, Peter (avtor razstave), VEHAR, Maja (avtor razstave), VOLK BAHUN, Manca (avtor razstave), ZORN, Matija (avtor razstave), ŠTANGELJ, Blaž (avtor razstave), ŠLABNIK, Matevž (avtor razstave), SITER, Daniel (avtor razstave). Okupacijske meje v Sloveniji 1941-1945 = Occupation borders in Slovenia 1941-1945 : razstava v Centru za kulturo v Mostarju, 1. jun. 2019. [COBISS.SI-ID 69826146]

19. REPE, Božo (avtor razstave), AJLEC, Kornelija (avtor razstave), BALKOVEC, Bojan (avtor razstave), CIGLIČ, Rok (avtor razstave), FLAJŠMAN, Božidar (avtor razstave), KEREC, Darja (avtor razstave), KOVÁCS, Attila (avtor razstave), MIKŠA, Peter (avtor razstave), VEHAR, Maja (avtor razstave), VOLK BAHUN, Manca (avtor razstave), ZORN, Matija (avtor razstave), ŠTANGELJ, Blaž (avtor razstave). Vinceremo, videt čemo : okupacijske meje v Beli krajini 1941-1945 = We will win, we will see : occupation borders in Bela Krajina 1941-1945 : razstava na Oddelku za zgodovino FF UL, od 2. do 23. okt. 2019. [COBISS.SI-ID 70265954]

20. REPE, Božo (avtor razstave), AJLEC, Kornelija (avtor razstave), BALKOVEC, Bojan (avtor razstave), CIGLIČ, Rok (avtor razstave), FLAJŠMAN, Božidar (avtor razstave), KEREC, Darja (avtor razstave), KOVÁCS, Attila (avtor razstave), MIKŠA, Peter (avtor razstave), VEHAR, Maja (avtor razstave), VOLK BAHUN, Manca (avtor razstave), ZORN, Matija (avtor razstave), ŠTANGELJ, Blaž (avtor razstave). Vinceremo, videt čemo : okupacijske meje v Beli krajini 1941-1945 = We will win, we will see : occupation borders in Bela Krajina 1941-1945 : razstava v Belokranjskem muzeju Metlika, od 4. do 25. apr. 2019. [COBISS.SI-ID 69373282]

21. REPE, Božo (avtor razstave), AJLEC, Kornelija (avtor razstave), BALKOVEC, Bojan (avtor razstave), CIGLIČ, Rok (avtor razstave), FLAJŠMAN, Božidar (avtor razstave), KEREC, Darja (avtor razstave), KOVÁCS, Attila (avtor razstave), MIKŠA, Peter (avtor razstave), VEHAR, Maja (avtor razstave), VOLK BAHUN, Manca (avtor razstave), ZORN, Matija (avtor razstave), ŠTANGELJ, Blaž (avtor razstave). Vinceremo, videt čemo : okupacijske meje v Beli krajini 1941-1945 = We will win, we will see : occupation borders in Bela Krajina 1941-1945 : razstava v Knjižnici Mirana Jarca v Novem mestu, od 5. nov. do 2. dec. 2019. [COBISS.SI-ID 70589794]

22. REPE, Božo (avtor razstave), AJLEC, Kornelija (avtor razstave), BALKOVEC, Bojan (avtor razstave), CIGLIČ, Rok (avtor razstave), FLAJŠMAN, Božidar (avtor razstave), KEREC, Darja (avtor razstave), KOVÁCS, Attila (avtor razstave), MIKŠA, Peter (avtor razstave), VEHAR, Maja (avtor razstave), VOLK BAHUN, Manca (avtor razstave), ZORN, Matija (avtor razstave), ŠTANGELJ, Blaž (avtor razstave). Vinceremo, videt čemo : okupacijske meje v Beli krajini 1941-1945 = We will win, we will see : occupation borders in Bela krajina 1941-1945 : razstava v Kulturnem centru Semič, od 26. apr. do 23. maja 2019. [COBISS.SI-ID 69506402]

23. REPE, Božo (avtor razstave), AJLEC, Kornelija (avtor razstave), BALKOVEC, Bojan (avtor razstave), CIGLIČ, Rok (avtor razstave), FLAJŠMAN, Božidar (avtor razstave), KEREC, Darja (avtor razstave), KOVÁCS, Attila (avtor razstave), MIKŠA, Peter (avtor razstave), VEHAR, Maja (avtor razstave), VOLK BAHUN, Manca (avtor razstave), ZORN, Matija (avtor razstave), ŠTANGELJ, Blaž (avtor razstave). Vinceremo, videt čemo : okupacijske meje v Beli krajini 1941-1945 = We will win, we will see : occupation borders in Bela krajina 1941-1945 : razstava v Mestni muzejski zbirki Črnomelj, od 20. jun. do 19. jul. 2019. [COBISS.SI-ID 69825378]

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

24. KEREC, Darja. Kulturna integracija Prekmurja od priključitve do danes = Prekmurje's cultural integration into the Yugoslav state : prispevek na mednarodnem simpoziju "Mi vsi živeti ščemo": Prekmurje 1919: okoliščine, dogajanje, posledice, Ljubljana, Velika dvorana SAZU, 29. - 30. maj 2019. [COBISS.SI-ID 69716834]

25. KEREC, Darja. Odzivi na spremembe oblasti v Prekmurju od konca prve svetovne vojne do konca leta 1919 : prispevek na Mednarodnem znanstvenem simpoziju "Prelomni dogodki leta 1919, 5. dec. 2019, Maribor, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta. [COBISS.SI-ID 12730185]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

26. PROSENC ZEMLJIČ, Klavdija. Odkrivamo kulturno dediščino Cerkelj na Gorenjskem z učenci 5. razreda : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Prosenc Zemljič], 2019. 102 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5757/. [COBISS.SI-ID 12459849]

27. MULEC, Aljaž. Pomen furmanstva na območju Rakeka in okolice kot družboslovna vsebina v 4. in 5. razredu osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Mulec], 2019. 91 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5631. [COBISS.SI-ID 12352073]

28. PETERKA, Matevž. Primerjava šolskega kaznovanja v 20. in 21. stoletju in vpliv na otroka : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Peterka], 2019. 64 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5764. [COBISS.SI-ID 12464457]

29. ČATER, Nika. Sodelovanje učencev 4. razreda Osnovne šole Jurija Vege Moravče z društvi lokalne skupnosti : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Čater], 2019. 110 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5857/. [COBISS.SI-ID 12518985]

30. KOŽELJ, Meta. Vloga Slovenskega šolskega muzeja pri spoznavanju zgodovine šolstva v četrtem in petem razredu osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Koželj], 2019. 59 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5925/. [COBISS.SI-ID 12580681]

 

 

Florian Klauser [39244]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

1. KORDEŠ, Urban, KLAUSER, Florian. Inclusion and empirical research - an uneasy relationship. V: ZGAGA, Pavel (ur.). Inclusion in education : reconsidering limits, identifying possibilities. Berlin: Peter Lang, cop. 2019. Str. 205-225. ISBN 978-3-631-77859-3. [COBISS.SI-ID 12441929]

 

Mija Marija Klemenčič Rozman [25474]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

1. KUHAR, Metka, KLEMENČIČ ROZMAN, Mija Marija. Predgovor. V: LEVINE, Peter A., KLINE, Maggie. Skupaj premagujmo travme in stres : kako pri otrocih krepimo samozavest in psihično odpornost : [priročnik za starše]. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. Str. 11-16. ISBN 978-961-01-5147-0. [COBISS.SI-ID 36101981]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

2. GRUDEN, Patricija. Medvrstniško nasilje skozi oči učencev osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [P. Gruden], 2019. 81 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5599. [COBISS.SI-ID 12321865]

3. PALČIČ, Tadeja. Šola, ki upošteva spoznanja o travmi = Trauma - informed school : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Palčič], 2019. 85 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5768/. [COBISS.SI-ID 12466249]

4. KALAN, Špela. Viri opor pri pedagoškem delu : magistrsko delo. Škofja Loka: [Š. Kalan], 2019. 66 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5664. [COBISS.SI-ID 12367433]

 

Slavko Kocijančič [11609]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. GABERŠEK, Milan, KOCIJANČIČ, Slavko. Prvi koraki v Arduino - sporočilo za stisko SOS. Tim : revija za tehnično in znanstveno izobrazbo mladine. sep. 2019, letn. 58, [št.] 1, str. 22-25, ilustr. ISSN 0040-7712. [COBISS.SI-ID 12570697]

2. GABERŠEK, Milan, KOCIJANČIČ, Slavko. Prvi koraki v Arduino - semafor. Tim : revija za tehnično in znanstveno izobrazbo mladine. okt. 2019, letn. 58, št. 2, str. 24-25, ilustr. ISSN 0040-7712. [COBISS.SI-ID 12628297]

3. GABERŠEK, Milan, KOCIJANČIČ, Slavko. Prvi koraki v Arduino - semafor za pešce s stikalom. Tim : revija za tehnično in znanstveno izobrazbo mladine. nov. 2019, letn. 58, št. 3, str. 26-27, ilustr. ISSN 0040-7712. [COBISS.SI-ID 12674889]

4. GABERŠEK, Milan, KOCIJANČIČ, Slavko. Prvi koraki v Arduino - kdo bo hitrejši?. Tim : revija za tehnično in znanstveno izobrazbo mladine. dec. 2019, letn. 58, št. 4, str. 20-22, ilustr. ISSN 0040-7712. [COBISS.SI-ID 12732745]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

5. KOCIJANČIČ, Slavko. Programirljiva elektronika z robotiko v okolju Arduino. V: Izobraževanje za sedanjost in prihodnost. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2019. 1 str. https://nak2019.splet.arnes.si/program-cetrtek/. [COBISS.SI-ID 12670793]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

6. AVSEC, Stanislav (urednik, avtor dodatnega besedila), KOCIJANČIČ, Slavko (urednik, avtor dodatnega besedila). Optimizacija pouka vsebin tehnike in tehnologije. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2019. ISBN 978-961-253-252-9. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6133/. [COBISS.SI-ID 303091456]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

7. PROSEN, Kristjan. Uporaba razvojnega okolja Arduino v naravoslovnem šolskem laboratoriju : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Prosen], 2019. VII, 78 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6052/. [COBISS.SI-ID 12639817]

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

8. PIVK, Nina. Osnovni brezžični prenosi podatkov in uporaba le teh v razvojnem okolju Arduino : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Pivk], 2019. V, 22 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5915. [COBISS.SI-ID 12577865]

9. ČERIN, Boštjan. Učenje računalniškega programiranja v slovenskih osnovnih šolah : diplomsko delo. Ljubljana: [B. Čerin], 2019. V, 19 str., XXII, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5823. [COBISS.SI-ID 12497993]

 

Avtor dodatnega besedila

10. AVSEC, Stanislav (urednik, avtor dodatnega besedila), KOCIJANČIČ, Slavko (urednik, avtor dodatnega besedila). Optimizacija pouka vsebin tehnike in tehnologije. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2019. ISBN 978-961-253-252-9. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6133/. [COBISS.SI-ID 303091456]

 

 

Damjana Kogovšek [20399]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. NOVŠAK BRCE, Jerneja, KOGOVŠEK, Damjana. Early communication skills of preschool children. V: VUKOVIĆ, Mile (ur.). Zbornik rezimea = Book of abstracts. Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju; = Belgrade: = Faculty of Special Education and Rehabilitation, 2019. Str. 22. ISBN 978-86-6203-130-3. [COBISS.SI-ID 12679241]

2. ŽOLGAR, Ingrid, FERKOLJ, Tinka, KOGOVŠEK, Damjana. Quality of life of persons with Usher syndrome. V: VUKOVIĆ, Mile (ur.). Zbornik rezimea = Book of abstracts. Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju; = Belgrade: = Faculty of Special Education and Rehabilitation, 2019. Str. 162. ISBN 978-86-6203-130-3. [COBISS.SI-ID 12679497]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

3. KOGOVŠEK, Damjana, HROVAT, Mojca, NOVŠAK BRCE, Jerneja. Razvoj poslušanja : vabljeno predavanje na 9. Mednarodni znanstveni konferenci EDUvision Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij, 28. nov. 2019, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 12726345]

4. NOVŠAK BRCE, Jerneja, POLANČEC, Eva, KOGOVŠEK, Damjana. Razvojno jecljanje in ocenjevanje znakov le-tega pri predšolskih otrocih : vabljeno predavanje na 9. Mednarodni znanstveni konferenci EDUvision Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij, 28. nov. 2019, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 12726601]

 

3.25 Druga izvedena dela

5. KOGOVŠEK, Damjana, NOVŠAK BRCE, Jerneja. Prožne oblike prilagoditev v študijskem procesu za gluhe in naglušne študente ter študente z govorno-jezikovnimi motnjami : usposabljanje, Pedagoška fakulteta, UL, 29. oktober 2019 (4 ure). [COBISS.SI-ID 12656201]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

6. Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja. KOGOVŠEK, Damjana (član uredniškega odbora 2016-). Zagreb: Edukacijsko rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: = Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb, 1996-. ISSN 1331-3010. http://hrcak.srce.hr/hrzri. [COBISS.SI-ID 42300673]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

7. FERKOLJ, Tinka. Kvaliteta življenja oseb z Usherjevim sindromom : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Ferkolj], 2019. 73 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5897/. [COBISS.SI-ID 12567625]

8. HROVAT, Mojca. Ocenjevanje sposobnosti poslušanja slišečih otrok in otrok s polževim vsadkom pred vstopom oz. ob vstopu v šolo = Assessment of listening skills in hearing children and children with cochlear implant prior to or at the school entrance : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Hrovat], 2019. IX, 103 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5834/. [COBISS.SI-ID 12504649]

9. POLANČEC, Eva. Ocenjevanje znakov jecljanja pri predšolskih otrocih : magistrsko delo. Ljubljana: [E. Polančec], 2019. 70 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6067. [COBISS.SI-ID 12654153]

10. PUC, Nika. Prepoznavanje in ocenjevanje specifičnih jezikovnih motenj pri predšolskih otrocih = Identification and assessment of specific language impairment in preschool children : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Puc], 2019. 111 str., [4] str. pril., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6009. [COBISS.SI-ID 12611913]

11. MIŠICA, Blaž. Sociopragmatične spretnosti in govorna razumljivost otrok s polževim vsadkom = Sociopragmatic skills and speech intelligibility of children with cochlear implant : magistrsko delo. Ljubljana: [B. Mišica], 2019. 39 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6090/. [COBISS.SI-ID 12686665]

12. BOVHAN, Ana. Uporaba ultrazvoka v logopedski obravnavi z dečkom s sumom na otroško govorno apraksijo : magistrsko delo. Trbovlje: [A. Bovhan], 2019. 55 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5602. [COBISS.SI-ID 12323401]

 

Avtor dodatnega besedila

13. ŽABERL, Anja (avtor, avtor dodatnega besedila). Zajček Gal. Varnost v prometu : prirejeno v slovenski znakovni jezik. Železniki: Zajček Gal, zavod za izobraževanje in svetovanje, 2019. [40] str., ilustr. ISBN 978-961-94843-0-2. [COBISS.SI-ID 302281728]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

14. RAZBORŠEK, Barbara. Vpliv motenj hranjenja in požiranja na razvoj govora : magistrsko delo. Ljubljana: [B. Razboršek], 2019. 63 str., [7] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5750/. [COBISS.SI-ID 12453449]

 

Recenzent

15. Glasilka logo-surdo. KOGOVŠEK, Damjana (recenzent 2018-). Maribor: Študentska sekcija Društva logopedov Slovenije, 2018-. ISSN 2591-2208. [COBISS.SI-ID 293825536]

 

 

Urban Kordeš [18389]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KORDEŠ, Urban, DEMŠAR, Ema. Towards the epistemology of the non-trivial : research characteristics connecting quantum mechanics and first-person inquiry. Foundations of science. 2019, vol. 25, no. , 30 str. (pdf). ISSN 1572-8471. https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs10699-019-09638-z.pdf, DOI: 10.1007/s10699-019-09638-z. [COBISS.SI-ID 12746057]

2. KORDEŠ, Urban, OBLAK, Aleš, SMRDU, Maja, DEMŠAR, Ema. Etnography of meditation : an account of pursuing meditative practice as a tool for researching consciousness. Journal of consciousness studies : controversies in science & the humanities. 2019, vol. 26, no. 7/8, str. 184-237, ilustr., graf. prikazi. ISSN 1355-8250. [COBISS.SI-ID 12558921]

 

1.03 Kratki znanstveni prispevek

3. KORDEŠ, Urban. Horizons of analysis. Constructivist Foundations. 2019, vol. 14, no. 2, str. 149-152. [COBISS.SI-ID 12372041]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

4. KORDEŠ, Urban. The horizons of becoming aware. V: First-person science of consciousness : theories, methods, applications : [abstracts]. Witten: Herdecke University, 2019]. Str. 15. [COBISS.SI-ID 12471625]

5. DRAGAN, Oskar, KORDEŠ, Urban, OBLAK, Aleš. Visual representations in working memory. V: HOCHENAUER, Peter (ur.). Proceedings of the MEi : CogSci Conference 2019. Bratislava: Comenius University, 2019. Str. 74. ISBN 978-80-223-4740-2. [COBISS.SI-ID 12485193]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

6. KORDEŠ, Urban. Kvantnomehanski problem merjenja kot metafora za raziskovanje doživljanja. V: MARKIČ, Olga (ur.), et al. Filozofska pot Andreja Uleta. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. Str. 181-192. ISBN 978-961-06-0182-1. [COBISS.SI-ID 69568610]

7. KORDEŠ, Urban, KLAUSER, Florian. Inclusion and empirical research - an uneasy relationship. V: ZGAGA, Pavel (ur.). Inclusion in education : reconsidering limits, identifying possibilities. Berlin: Peter Lang, cop. 2019. Str. 205-225. ISBN 978-3-631-77859-3. [COBISS.SI-ID 12441929]

8. KORDEŠ, Urban, DEMŠAR, Ema. A long overdue encounter of constructivism and cognitive science. V: HUG, Theo (ur.), MITTERER, Josef (ur.), SCHORNER, Michael (ur.). Radikaler Konstruktivismus : Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft : Ernst von Glasersfeld (1917-2010). 1. Aufl. Innsbruck: Innsbruck university press, 2019. Str. 411-429. ISBN 978-3-903187-52-8. [COBISS.SI-ID 12561993]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.11 Radijski ali TV dogodek

9. TOMAŽIN, Andrej (intervjuvanec), MALI, Franc (intervjuvanec), KORDEŠ, Urban (intervjuvanec), BURNARD, Michael David (intervjuvanec), GABER, Slavko (intervjuvanec), BERGANT, Mojca (intervjuvanec). Inovativnost : oddaja Na kratko, TV SLO 1, 8. 10. 2019. [COBISS.SI-ID 36420957]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

10. Kairos : slovenska revija za psihoterapijo. KORDEŠ, Urban (član uredniškega odbora 2010-). [Tiskana izd.]. Maribor: Slovenska krovna zveza za psihoterapijo, 2007-. ISSN 1854-9373. http://www.skzp.si/kairos/. [COBISS.SI-ID 232506112]

11. Constructivist Foundations. KORDEŠ, Urban (član uredniškega odbora 2005-). Brussels: Vrije Universiteit Brussel, 2005-. ISSN 1782-348X. http://www.univie.ac.at/constructivism/journal/index.html. [COBISS.SI-ID 515792665]

12. Interdisciplinary description of complex systems. KORDEŠ, Urban (član uredniškega odbora 2012-). Zagreb: Znanost.org society., 2003-. ISSN 1334-4676. http://ideas.repec.org/s/zna/indecs.html, http://www.indecs.eu/, http://hrcak.srce.hr/indecs. [COBISS.SI-ID 6480201]

13. Interdisciplinary description of complex systems. KORDEŠ, Urban (član uredniškega odbora 2005-). Zagreb: Society znanost.org, 2003-. ISSN 1334-4684. http://indecs.eu/. [COBISS.SI-ID 18278630]

 

Helena Korošec [21611]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KOROŠEC, Helena, BATISTIČ-ZOREC, Marcela. The impact of creative drama activities on aggressive behaviour of preschool children. European early childhood education research journal. 2019, vol. , issue , 18 str. (pdf), tabeli, graf. prikaza. ISSN 1752-1807. https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0034523719858219, DOI: 10.1177/0034523719858219. [COBISS.SI-ID 12552009]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. KOROŠEC, Helena. Komunikacijski potenciali lutke kot spodbuda za učenje govora. V: PODBEVŠEK, Katarina (ur.), ŽAVBI, Nina (ur.). Poučevanje govora : zbornik povzetkov : mednarodni znanstveni simpozij, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo, Ljubljana, 12. in 13. april 2019. Ljubljana: Akademija za gledališče, radio, dilm in televizijo, 2019. Str. 5. [COBISS.SI-ID 4683099]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

3. KOROŠEC, Helena. Pedagoški potencijali lutke in njezin utjecaj na društveno ponašanje djece. V: VIGATO, Teodora (ur.). Lutka je sve, sve je lutka!. Zadar: Sveučilište: Kazalište lutaka: UNIMA, 2019. Str. 121-140, ilustr., graf. prikaza. ISBN 978-953-331-244-6. [COBISS.SI-ID 12657737]

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

4. KOROŠEC, Helena. Istražujemo tajne lutke : vabljeno predavanje na Stručnom skupu međunarodnog karaktera: 1. dani dramskog odgoja, dramske pedagogije i umjetnosti: "Svi su prozori male pozornice", Dječji vrtić Jelsa, Jelsa, Hrvatska, 4. 5. 2019. [COBISS.SI-ID 12543561]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

5. MALOVRH, Irena. Kamišibaj preko izobraževanja, festivala in nastopov v različnih okoljih do igralnice : diplomsko delo. Ljubljana: [I. Malovrh], 2019. 62 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5943/. [COBISS.SI-ID 12586569]

6. HOMAN, Špela. Lutka v Waldorfskem vrtcu = Waldorf kindergarten puppetry : diplomsko delo. Ljubljana: [Š. Homan], 2019. 70 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5817. [COBISS.SI-ID 12495689]

7. PAPEŽ, Ana. Participacija otrok pri lutkovnih dejavnostih : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Papež], 2019. V f., 39 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5579. [COBISS.SI-ID 12308041]

8. VADEEVALOO, Irena. Učenje angleškega jezika v predšolskem obdobju s pomočjo lutke : diplomsko delo. Ljubljana: [I. Vadeevaloo], 2019. 103 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5878/. [COBISS.SI-ID 12554057]

9. POGLAJEN, Melita. Vloga lutke pri razvoju socialnih veščin v skupini : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Poglajen], 2019. 64 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5969/. [COBISS.SI-ID 12595529]

10. MOHORIČ KEJŽAR, Helena. Vloga lutke v socialnih odnosih v skupini in krepitev sodelovalnega učenja z lutko : diplomsko delo. Ljubljana: [H. Mohorič Kejžar], 2019. 101 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5642. [COBISS.SI-ID 12357705]

11. OSOLNIK, Renata. Z lutko do spoznavanja medkulturnosti v skupini : diplomsko delo. Ljubljana: [R. Osolnik], 2019. 66 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5810/. [COBISS.SI-ID 12494409]

 

Mentor - drugo

12. Razstava ob svetovnem dnevu lutkarstva : Galerija PEF, Ljubljana, 21. 3. 2019. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5636. [COBISS.SI-ID 12354633]

13. RUPNIK, Urša. Skodelica umetnosti : Cankar in mi : Mestni muzej Ljubljana, 1. april 2019. [COBISS.SI-ID 12382025]

 

 

Marjanca Kos [14009]

Osebna bibliografija za leto 2019

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KOS, Marjanca, JERMAN, Janez. Gardening activities at school and their impact on childrenʼs knowledge and attitudes to the consumption of garden vegetables. Problems of education in the 21st century. [Online]. 2019, vol. 77, no. 1, str. 270-290, tabele. ISSN 2538-7111. http://oaji.net/articles/2019/457-1556863930.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/5704/, DOI: 10.33225/pec/19.77.270. [COBISS.SI-ID 12421193]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

2. International journal of educational methodology. KOS, Marjanca (član uredniškega odbora 2017-). Reno, NV: Tayfun Yagar, 2015-. ISSN 2469-9632. http://www.ijem.com/. [COBISS.SI-ID 11549769]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

3. FISTER, Zala. Formalna in neformalna izobraževanja otrok na prostem : magistrsko delo. Ljubljana: [Z. Fister], 2019. X, 129 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5801/. [COBISS.SI-ID 12490313]

 

 

Stojan Kostanjevec [18584]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. KOSTANJEVEC, Stojan, ERJAVŠEK, Martina. Pomen prehranskega izobraževanja otrok in mladostnikov za oblikovanje zdravih prehranjevalnih navad = The importance of nutrition education for children and adolescents in their forming healthy eating habits. V: Živilstvo in prehrana med tradicijo in inovacijo = Food science, technology and nutrition between tradition and innovation. 30. Bitenčevi živilski dnevi 2019 = 30th Food Technology Days 2019 dedicated to Prof. F. Bitenc, 19. junij 2019, Ljubljana. 1. elektronska izd. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, 2019. Str. 155-170. ISBN 978-961-6908-22-1. [COBISS.SI-ID 5065848]

 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

2. OVCA, Andrej, KOSTANJEVEC, Stojan, RASPOR, Peter. Vplivi izobraževanja na oblikovanje prehransko zrelih oseb. V: RASPOR, Peter (ur.). Hrana, prehrana, zdravje : z zdravim prehranjevanjem za svet brez lakote : [večavtorska monografija]. Ljubljana: Mednarodni inštitut ECPD za trajnostni razvoj, prostorsko načrtovanje in okoljske študije, 2019. Str. 109-121. ISBN 978-961-94825-0-6. [COBISS.SI-ID 5719915]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. KOSTANJEVEC, Stojan, JURIŠEVIČ, Mojca, TORKAR, Gregor. Prehranjevalne navade in odnos osnovnošolcev do zdravega prehranjevanja = Pupilsʹ eating habits and their attitudes towards healthy nutrition. V: PETELIN, Ana (ur.), et al. Zdravje otrok in mladostnikov : zbornik povzetkov z recenzijo : 3. znanstvena in strokovna konferenca z mednarodno udeležbo = Health of children and adolescents : book of abstracts : 3rd scientific and professional international conference. Koper: Založba Univerze na Primorskem: = University of Primorska Press, 2019. Str. 98-99. ISBN 978-961-7055-73-3, ISBN 978-961-7055-74-0. http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-7055-74-0/index.html. [COBISS.SI-ID 12636745]

4. RIS, Tina, BARBER, Laura, VAHTARIČ, Urška, KOSTANJEVEC, Stojan. Spodbujanje k zdravi izbiri živil in h kritičnem vrednotenju oglaševanja živil = Promoting healthy food choices and critical evaluation of food advertising. V: PETELIN, Ana (ur.), et al. Zdravje otrok in mladostnikov : zbornik povzetkov z recenzijo : 3. znanstvena in strokovna konferenca z mednarodno udeležbo = Health of children and adolescents : book of abstracts : 3rd scientific and professional international conference. Koper: Založba Univerze na Primorskem: = University of Primorska Press, 2019. Str. 242-243. ISBN 978-961-7055-73-3, ISBN 978-961-7055-74-0. http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-7055-74-0/index.html. [COBISS.SI-ID 12637769]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

5. KOSTANJEVEC, Stojan, SIMČIČ, Irena, ŠIPEC, Marina. Vpliv vzgojno-izobraževalnega okolja za izboljšanje prehranskih navad otrok in mladostnikov. V: Izobraževanje za sedanjost in prihodnost. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2019. 1 str. https://nak2019.splet.arnes.si/program-cetrtek/. [COBISS.SI-ID 12666441]

6. ERJAVŠEK, Martina, KOSTANJEVEC, Stojan. Vključevanje didaktičnih sredstev v prehransko izobraževanje = The inclusion of didactic tools in nutrition education. V: PETELIN, Ana (ur.), et al. Zdravje otrok in mladostnikov : zbornik povzetkov z recenzijo : 3. znanstvena in strokovna konferenca z mednarodno udeležbo = Health of children and adolescents : book of abstracts : 3rd scientific and professional international conference. Koper: Založba Univerze na Primorskem: = University of Primorska Press, 2019. Str. 122-123. ISBN 978-961-7055-73-3, ISBN 978-961-7055-74-0. http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-7055-74-0/index.html. [COBISS.SI-ID 12638025]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

7. GREGORIČ, Matej, BLAZNIK, Urška, DELFAR, Nataša, ZALETEL, Metka, LAVTAR, Darja, KOROUŠIĆ-SELJAK, Barbara, GOLJA, Petra, ZDEŠAR KOTNIK, Katja, PRAVST, Igor, FIDLER MIS, Nataša, KOSTANJEVEC, Stojan, PAJNKIHAR, Majda, POKLAR VATOVEC, Tamara, HOČEVAR-GROM, Ada. Slovenian national food consumption survey in adolescents, adults and elderly : external scientific report. Oxford: J. Wiley & Sons, 2019. EFSA supporting publication, 1729E. ISSN 2397-8325. https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.2903/sp.efsa.2019.EN-1729, DOI: 10.2903/sp.efsa.2019.EN-1729. [COBISS.SI-ID 5220687]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

8. KOSTANJEVEC, Stojan, MARINAC, Tanja, ERJAVŠEK, Martina. Izobraževanje in vzgoja osnovnošolcev za življenje brez odpadkov : vabljeno predavanje na 9. Mednarodni znanstveni konferenci EDUvision Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij, 28. nov. 2019, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 12727625]

9. ERJAVŠEK, Martina, KOSTANJEVEC, Stojan, ŽABKAR, Nives. Odnos osnovnošolcev do gospodinjskega opismenjevanja : vabljeno predavanje na 9. Mednarodni znanstveni konferenci EDUvision Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij, 29. nov. 2019, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 12729161]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

10. BREGAR, Anja. Odnos odraslih do priporočil o zdravem prehranjevanju = Adults' attitudes towards healthy diet recommendations : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Bregar], 2019. VI, 91 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5803/. [COBISS.SI-ID 12490825]

11. BARBARIČ, Sabrina. Odnos študentov do zdravega življenjskega sloga = Students attitude to the healthy lifestyle habits : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Barbarič], 2019. 46 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5787/. [COBISS.SI-ID 12480329]

12. KOSTELAC, Sanda. Uporaba prehranskih kart pri prehranskem izobraževanju = Use of nutritional cards in nutritional education : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Kostelac], 2019. 69 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5784/. [COBISS.SI-ID 12479561]

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

13. MALOVRH, Lucija. Odnos odraslih do prehranskih dopolnil : diplomsko delo. Ljubljana: [L. Malovrh], 2019. XI, 82 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5935. [COBISS.SI-ID 12582985]

14. ŠVAB, Nina. Odnos vzgojiteljev do zavržkov hrane v vrtcu : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Švab], 2019. 53 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5932. [COBISS.SI-ID 12579657]

 

Recenzent

15. KOGOVŠEK, Janja. Vpliv prehrane na rehabilitacijo bolnikov na peritonealni dializi : magistrsko delo = Impact of nutritional status on rehabilitation of patients treated with peritoneal dialysis : M. Sc. Thesis. Ljubljana: [J. Kogovšek], 2019. X, 61 f., [3] f. pril., ilustr. Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, Ljubljana, Magistrsko delo magistrskega študija - 2. stopnja Prehrana, 74. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=112931. [COBISS.SI-ID 5122168]

 

Milena Košak Babuder [26199]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KORMOS, Judit, KOŠAK BABUDER, Milena, PIŽORN, Karmen. The role of low-level first language skills in second language reading, reading-while-listening and listening performance : a study of young dyslexic and non-dyslexic language learners. Applied linguistics. 2019, vol. 40, issue 5, str. 834-858, tabele. ISSN 1477-450X. https://academic.oup.com/applij/advance-article/doi/10.1093/applin/amy028/5075762?guestAccessKey=df449aae-d45f-4967-80fe-d1df294f3794, DOI: 10.1093/applin/amy028. [COBISS.SI-ID 12104521]

2. KRIVEC, Tjaša, KOŠAK BABUDER, Milena, GODEC, Primož, WEINGERL, Primož, STANKOVIČ ELESINI, Urška. Impact of digital text variables on legibility for persons with dyslexia. Dyslexia. 30 December 2019, letn. , št. , str. 1-17. ISSN 1076-9242. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/dys.1646, DOI: 10.1002/dys.1646. [COBISS.SI-ID 3695216]

3. KOŠAK BABUDER, Milena, KORMOS, Judit, RATAJCZAK, Michael, PIŽORN, Karmen. The effect of read-aloud assistance on the text comprehension of dyslexic and non-dyslexic English language learners. Language testing. Spletna izd. 2019, vol. 36, issue 1, str. 51-75, tabele, graf. prikazi. ISSN 1477-0946. http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0265532218756946, DOI: 10.1177/0265532218756946. [COBISS.SI-ID 11934025]

4. KOŠAK BABUDER, Milena, JAZBEC, Saša. Exploring pre-service and in-service teachers' perceptions about early foreign language learning and dyslexia. Porta linguarum. junio 2019, no. 32, str. 87-102, tabele. ISSN 1697-7467. https://www.ugr.es/~portalin/articulos/PL_numero32/6_Milena%20Kosak.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/6147/. [COBISS.SI-ID 25026056]
financer: ARRS, Programi, P6-0265, SI, Medkulturne literarnovedne študije

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

5. JAVORNIK, Karmen, MAGAJNA, Lidija, KOŠAK BABUDER, Milena. Executive functions in pupils with specific and nonspecific learning difficulties within a five-step model of comprehensive support in higher grades of elementary school. V: Programme [and abstracts]. [S. l.]: [s. n.], 2019. Str. 76. http://www.iarld.com/wp-content/uploads/2019/05/ABSTRACT-BOOK-IARLD-2019.pdf. [COBISS.SI-ID 12515913]

6. KOŠAK BABUDER, Milena, KAVKLER, Marija. A pupil with Asperger Syndrome - a presentation of Asperger features with teachers' and a special teacher's descriptive grading. V: Programme [and abstracts]. [S. l.]: [s. n.], 2019. Str. 82. http://www.iarld.com/wp-content/uploads/2019/05/ABSTRACT-BOOK-IARLD-2019.pdf. [COBISS.SI-ID 12516169]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.19 Radijska ali televizijska oddaja

7. PUPAHER, Maša (intervjuvanec), ALIBABIĆ, Amir, KOŠAK BABUDER, Milena. Je študijski proces pri nas dovolj dobro prilagojen študentom s posebnimi potrebami? : oddaja Med štirimi stenami Radio Slovenija, Prvi program, 2. 9. 2019. Ljubljana: RTV Slovenija, 2019. https://radioprvi.rtvslo.si/2019/08/med-stirimi-stenami-200/. [COBISS.SI-ID 12568905]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

8. KOŠAK BABUDER, Milena. Usmerjanje v luči vseživljenjske perspektive oseb s posebnimi potrebami : vabljeno predavanje strokovnem posvetu Na razpotju - dileme in rešitve procesa usmerjanja oseb s posebnimi potrebami, Kosovelova dvorana, Sežana, 16. 4. 2019. [COBISS.SI-ID 12393289]

 

3.25 Druga izvedena dela

9. KOŠAK BABUDER, Milena (diskutant), PUPAHER, Maša (diskutant), JEZNIK, Katja (diskutant), KLUN, Jaka (diskutant). Ali lahko osebe z dodatnimi prilagoditvami enakovredno participirajo v učnem procesu? Obstoječe stanje in možne izboljšave : okrogla miza, Filozofska fakulteta, Ljubljana, 15. 5. 2019. [COBISS.SI-ID 12450889]

10. KOŠAK BABUDER, Milena, PULEC LAH, Suzana. Glas študentov s posebnimi potrebami : predavanje na dogodku študentov tutorjev, Filozofska fakulteta, Ljubljana, 15. 5. 2019. [COBISS.SI-ID 12450633]

11. KOŠAK BABUDER, Milena, PULEC LAH, Suzana. Prožne oblike prilagoditev v študijskem procesu za študente s primanjkljaji na posameznih področjih učenja (PPPU) : usposabljanje, Pedagoška fakulteta, UL, 4. december 2019 (8 ur). [COBISS.SI-ID 12729417]

12. KOŠAK BABUDER, Milena. Vpliv različnih modalnosti na bralno razumevanje učencev z in brez disleksije : Raziskovalni dan PEF, predstavitev projekta, ki je bil financiran na internem razpisu, PEF, Ljubljana, 14. 5. 2019. [COBISS.SI-ID 12525385]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

13. Bilten Bravo. KOŠAK BABUDER, Milena (glavni urednik 2009-). Ljubljana: Društvo Bravo, 2005-. ISSN 1854-0929. [COBISS.SI-ID 217341696]

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

14. REZAR, Martina. Evalvacija učbenikov za družboslovne predmete v osnovni in srednji šoli glede na posebne potrebe učencev z učnimi težavami = Evaluation of social science textbooks for elementary and secondary schools in terms of special needs of students with learning disabilities : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Rezar], 2019. 167 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6025. [COBISS.SI-ID 12622409]

15. ZELIČ, Maja. Sodelovanje med specialnim in rehabilitacijskim pedagogom in učiteljem športa pri poučevanju učencev s posebnimi potrebami in njun profesionalni razvoj : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Zelič], 2019. 118 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6037/. [COBISS.SI-ID 12629577]

 

Mentor - drugo

16. DANILOVSKA, Sara, JAKŠIĆ IVAČIČ, Živa. Pomen prilagoditev v študijskem procesu za študente s posebnimi potrebami. V: ČERNE, Katja (ur.). Glas študentov : prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami znotraj učnega procesa v luči različnih znanosti in ved. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. Str. 32-39, tabeli. ISBN 978-961-06-0199-9. [COBISS.SI-ID 12453705]

17. HITI, Ajda, KADUNC, Barbara, KRAMAR, Sara, OBRUL, Nastja. Strukturiranje okolja v predšolskem obdobju za otroke z motnjami avtističnega spektra. V: ČERNE, Katja (ur.). Glas študentov : prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami znotraj učnega procesa v luči različnih znanosti in ved. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. Str. 50-57, tabela. ISBN 978-961-06-0199-9. [COBISS.SI-ID 12453961]

18. BAHOR, Nina, HODEJ, Lara, KOZINC, Manca. Učenec (še) nima odločbe : kaj moram in kaj smem prilagoditi? Ali: kako pravično ocenjevati znanje?. V: ČERNE, Katja (ur.). Glas študentov : prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami znotraj učnega procesa v luči različnih znanosti in ved. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. Str. 24-31, ilustr. ISBN 978-961-06-0199-9. [COBISS.SI-ID 12453193]

 

Prevajalec

19. ORMAN, David. Pomen podpore zapisovalca za učence s specifičnimi učnimi težavami. Bilten Bravo. jan. 2019, letn. 15, št. 29, str. 8-10. ISSN 1854-0929. [COBISS.SI-ID 12311113]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

20. FILIPIČ, Ana. Pomoč dijaku z neverbalnimi specifičnimi učnimi težavami = Assistance to secondary school student with non-verbal learning disabilities : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Filipič], 2019. 116 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6016. [COBISS.SI-ID 12614985]

21. LEKAN, Klavdija. Povezanost med bralno-napisovalno zmožnostjo v slovenščini kot maternim jezikom in bralnim razumevanjem v angleščini pri šestošolcih glede na način besedilnega vnosa : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Lekan], 2019. 58 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5868/. [COBISS.SI-ID 12534601]

22. RIHTER, Janja. Sodelovanje med specialnim in rehabilitacijskim pedagogom in učiteljem likovne umetnosti pri delu z učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja in njun profesionalni razvoj = Collaboration between a special education teacher and an art teacher at work with pupils with learning difficulties and their professional development : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Rihter], 2019. VIII, 173 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5818. [COBISS.SI-ID 12497225]

23. WOLF, Ines. Timsko delo strokovnih delavcev pri nudenju strokovne pomoči ter podpore učencem s specifičnimi učnimi težavami v osnovni šoli : primerjalna študija Slovenije in Anglije = Team work of education professionals at offering professional assistance and support to pupils with specific learning difficulties in elementary school : a comparative study of Slovenia and England : magistrsko delo. Ljubljana: [I. Wolf], 2019. 188 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6029. [COBISS.SI-ID 12624201]

24. MIKLAVC, Lara. Trening fonoloških in ortografskih zmožnosti v angleščini za učenca z disleksijo : magistrsko delo. Ljubljana: [L. Miklavc], 2019. 82 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5736/. [COBISS.SI-ID 12445257]

25. KOVIČ, Maja. Trening vodenega branja v angleščini z učenci z disleksijo : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Kovič], 2019. 128 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5738/. [COBISS.SI-ID 12446537]

26. ŠEME, Neja. Učinkovitost treninga spretnosti pisnega sporočanja pri učencih s težavami na področju pisnega sporočanja : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Šeme], 2019. 81 str., [4] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5808. [COBISS.SI-ID 12493641]

27. GAČNIK, Jan. Vloga delovnega spomina in vrst nalog slušnega razumevanja v angleščini pri slovenskih šestošolcih : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Gačnik], 2019. 65 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5898/. [COBISS.SI-ID 12567881]

28. ŽGANK, Maruša. Vzgojiteljev profesionalni razvoj ob otrocih s posebnimi potrebami : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Žgank], 2019. 154 str., graf. prikazi, tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5825/. [COBISS.SI-ID 12498505]

29. POLJANŠEK, Mirjam. Zaznavno-motorični program za razvijanje predpisalnih spretnosti v predšolskem obdobju : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Poljanšek], 2019. 94 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5742/. [COBISS.SI-ID 12448841]

 

Recenzent

30. JAVORNIK, Karmen. Kako naj naredim to? : knjižica z nasveti za delo na področju izvršilnih funkcij učenca. 1. natis. Ljubljana: Bravo - društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami, 2019. 41 str., ilustr. ISBN 978-961-92931-9-5. [COBISS.SI-ID 301477120]

31. KERMAUNER, Aksinja, PLAZAR, Janja. Prilagojeni pripomočki in metode pri vzgojno-izobraževalnem delu z otroki s posebnimi potrebami. Nova Gorica: Educa Izobraževanje, 2019. 184 str., ilustr. ISBN 978-961-6753-50-0. [COBISS.SI-ID 298548992]

Stanislav Košir [11610]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

1. Šolsko polje : revija za teorijo in raziskave vzgoje in izobraževanja. KOŠIR, Stanislav (član uredniškega odbora 2003-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja: Pedagoški inštitut, 2003-. ISSN 1581-6036. http://www.dlib.si/results/?query=%27srel%3d%C5%A0olsko+polje%27&pageSize=25. [COBISS.SI-ID 122842112]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

2. POMLAD, Iza. Ocena neverbalne komunikacijske kompetence gluhih in naglušnih oseb = Evaluation of verbal and non-verbal communication competency in deaf and hard-of-hearing individuals : magistrsko delo. Trzin: [I. Pomlad], 2019. 153 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5894/. [COBISS.SI-ID 12565833]

3. STUŠEK, Sandra. Poznavanje razvoja govora s poudarkom na artikulaciji in posledic govorno-jezikovnih motenj s strani staršev : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Stušek], 2019. 57 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5831. [COBISS.SI-ID 12502601]

4. SCHMIDT, Tanja. Sodelovanje mobilnih logopedov surdopedagogov s starši : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Schmidt], 2019. 82 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5754. [COBISS.SI-ID 12447305]

5. HROVAT, Vilma. Vzgojiteljeva stališča do inkluzije predšolskih otrok s posebnimi potrebami v slovenskih in švedskih vrtcih = The views on the inclusion of children with special needs in Slovenia and Sweden : magistrsko delo. Ljubljana: [V. Hrovat], 2019. 99 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6060/. [COBISS.SI-ID 12643913]

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

6. JAMNIK, Maja. Kakovostno okolje vrtca kot dejavnik zmanjšanja govorno-jezikovnih težav predšolskih otrok : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Jamnik], 2019. 77 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5882/. [COBISS.SI-ID 12557385]

7. DEMŠAR, Alenka. Socialna vključenost otrok s posebnimi potrebami : študija primera : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Demšar], 2019. 46 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5938. [COBISS.SI-ID 12583753]

 

 

Ambrož Kregar [34443]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KREGAR, Ambrož, KATRAŠNIK, Tomaž. Theoretical analysis of particle size re-distribution due to Ostwald ripening in the fuel cell catalyst layer. Open Physics. Jan. 2019, vol. 17, iss. 1, f. 779-789, ilustr. ISSN 2391-5471. https://www.degruyter.com/view/j/phys.2019.17.issue-1/phys-2019-0081/phys-2019-0081.xml, DOI: 10.1515/phys-2019-0081. [COBISS.SI-ID 17001755]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. KREGAR, Ambrož, TAVČAR, Gregor, KRAVOS, Andraž, KATRAŠNIK, Tomaž. Predictive virtual modelling framework for performance and platinum degradation modelling of high temperature PEM fuel cells. V: YAN, Jinyue (ur.). Innovative solutions for energy transitions : proceedings of the 10th International Conference on Applied Energy (ICAE2018), August 22-25, 2018, Hong Kong. [S. l.]: Elsevier, 2019. Vol. 158, f. 1817-1822, ilustr. Energy procedia (Online), Vol. 158. ISSN 1876-6102. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876610219304497?via%3Dihub, DOI: 10.1016/j.egypro.2019.01.426. [COBISS.SI-ID 16520475]

 

1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

3. KREGAR, Ambrož, RAMŠAK, Anton. Quantum computation in quantum dots with Rashba coupling. V: Scientific program, abstract book. International Conference Electron Correlation in Superconductors and Nanostructures, ECSN-2019, 7-10 October 2019, Odessa, Ukraine. [S. l.: s. n.], 2019. Str. 80. [COBISS.SI-ID 3376996]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.13 Elaborat, predštudija, študija

4. KREGAR, Ambrož, KRAVOS, Andraž, KATRAŠNIK, Tomaž. Cruise M v2019 : cathode catalyst degradation model for PEM fuel cells. Version 1.0. [Graz]: AVL, 2019. 11 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 16577051]

5. KREGAR, Ambrož, KRAVOS, Andraž, KATRAŠNIK, Tomaž. Cruise M v2019 : FMU implementation of degradation model for PEM fuel cells. Version 1.0. [Graz]: AVL, 2019. 19 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 16932635]

6. KREGAR, Ambrož, KRAVOS, Andraž, KATRAŠNIK, Tomaž. Cruise M v2019 : peroxide formation model and its integration in framework of degradation models for PEM fuel cells. Version 1.0. [Graz]: AVL, 2019. 10 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 16926235]

 

 

Janez Krek [16082]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KREK, Janez. Structural reasons for school violence and education strategies. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. 2019, vol. , no. , 29 str. (pdf), tabele. ISSN 2232-2647. https://ojs.cepsj.si/index.php/cepsj/article/view/636/345, DOI: 10.26529/cepsj.636. [COBISS.SI-ID 12544073]

2. KREK, Janez, HODNIK, Tatjana, VOGRINC, Janez. The primary school moral education plan in Slovenia ten years after its introduction. European journal of educational research. 2019, vol. 8, issue 4, str. 1229-1243, tabele. https://www.eu-jer.com/EU-JER_8_4_1229.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/6065/, DOI: 10.12973/eu-jer.8.4.1229. [COBISS.SI-ID 12650313]

3. KREK, Janez, KLOPČIČ, Lana. Teacher authority and the educational role of the class teacher in the era of permissiveness. Pedagoška obzorja : časopis za didaktiko in metodiko. 2019, letn. 34, [št.] 3/4, str. 122-140, tabele, graf. prikazi. ISSN 0353-1392. [COBISS.SI-ID 514942071]

 

1.05 Poljudni članek

4. KREK, Janez. S projektom, ki bi le za dve leti šolstvo zaposlil z razmišljanjem, ne bomo prišli daleč. Delo, Sobotna priloga. [Tiskana izd.]. 9. mar. 2019, letn. 60, št. 56, ilustr. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-3007. [COBISS.SI-ID 12338761]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

5. KREK, Janez. Structural reasons for school violence and education strategies. V: BEITZEL, Brian D. (ur.). Empowering learners in a digital world : book of abstracts : The 2nd International Conference on Future of Education 2019 (Future Edu 2019), 13th-14th June 2019, Bankok, Thailand : book of abstracts. Pitakotte: The International Institute of knowledge management (TIIKM), cop. 2019. Str. 76. ISBN 978-955-3605-32-0. [COBISS.SI-ID 12488521]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

6. KREK, Janez. Inclusion as subjective inclusion. V: ZGAGA, Pavel (ur.). Inclusion in education : reconsidering limits, identifying possibilities. Berlin: Peter Lang, cop. 2019. Str. 227-249. ISBN 978-3-631-77859-3. [COBISS.SI-ID 12442185]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

7. KREK, Janez. The educational role of a primary teacher in the era of permissiveness and small groups violence : ERASMUS +, Universita degli Studi Roma Tre, Dipartimento Science della Formazione, 25th-28th September 2019, Italy (8 hours). [COBISS.SI-ID 12623689]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

8. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. KREK, Janez (področni urednik 2018-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. https://ojs.cepsj.si/index.php/cepsj. [COBISS.SI-ID 252707584]

9. Journal für Sozialwissenschaften und ihre Didaktik. KREK, Janez (član uredniškega odbora 2007-). [Online ed.]. Bielefeld: sowi-online e. V., 2000-. ISSN 1618-5293. http://www.sowi-online.de/. [COBISS.SI-ID 1090903]

10. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja. KREK, Janez (član uredniškega sveta 2011-). Ljubljana: Visoka šola za politične vede, 1964-. ISSN 0040-3598. http://www.dlib.si/results/?query=%27rel%3dteorija+in+praksa%27&pageSize=25. [COBISS.SI-ID 763652]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

11. ČEPIN, Kaja. Analiza vzgojnih načrtov osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Čepin], 2019. 53 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5870/. [COBISS.SI-ID 12540745]

12. JANČIGAJ, Ana. Spopadi s pluralizmom vrednot in prepričanj v javni šoli : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Jančigaj], 2019. 83 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5822. [COBISS.SI-ID 12497737]

13. PREMK, Darija. Vključenost staršev v izobraževanje njihovih otrok : magistrsko delo. Ljubljana: [D. Premk], 2019. 108 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6145/. [COBISS.SI-ID 12760649]

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

14. PERKO, Anita. Vzgojiteljevo preventivno delovanje pri razvoju otrokove osebnosti : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Perko], 2019. 48 str. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6132/. [COBISS.SI-ID 12741961]

 

Intervjuvanec

15. ŠKERL, Uroš. Ocenjevanje v šolah : v objektivu. Dnevnik, Dnevnikov objektiv. 23. nov. 2019, leto 69, št. 270, str. 4-6, ilustr. ISSN 1318-0320, ISSN 1854-6781. [COBISS.SI-ID 3488087]

 

Recenzent

16. DEVJAK, Tatjana, BERČNIK, Sanja. Vzgoja predšolskega otroka. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2019. 288 str., ilustr. ISBN 978-961-253-244-4. [COBISS.SI-ID 299829504]

 

 

Dušan Krnel [12552]

Osebna bibliografija za leto 2019

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. KRNEL, Dušan. Vreme in kroženje vode. Naravoslovna solnica : za učitelje, vzgojitelje in starše. zima 2019, letn. 23, št. 2, str. 37, ilustr., tabela, graf. prikaz. ISSN 1318-9670. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5619. [COBISS.SI-ID 12332873]

2. KRNEL, Dušan, TORKAR, Gregor. 5 R ali pet korakov v eni učni uri. Naravoslovna solnica : za učitelje, vzgojitelje in starše. pomlad 2019, letn. 23, št. 3, str. 8-13, ilustr. ISSN 1318-9670. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5789. [COBISS.SI-ID 12478281]

3. KRNEL, Dušan. Pozimi narava počiva. Naravoslovna solnica : za učitelje, vzgojitelje in starše. pomlad 2019, letn. 23, št. 3, str. 38, ilustr. ISSN 1318-9670. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5793. [COBISS.SI-ID 12479049]

4. KRNEL, Dušan. Zakaj rubrika "Mislil sem ... ". Naravoslovna solnica : za učitelje, vzgojitelje in starše. jesen 2019, letn. 24, št. 1, str. 37. ISSN 1318-9670. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6113. [COBISS.SI-ID 12725577]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

5. KRNEL, Dušan. [Uvodnik]. Naravoslovna solnica : za učitelje, vzgojitelje in starše. zima 2019, letn. 23, št. 2, str. [2]. ISSN 1318-9670. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5609/. [COBISS.SI-ID 12328777]

6. KRNEL, Dušan. [Uvodnik]. Naravoslovna solnica : za učitelje, vzgojitelje in starše. jesen 2019, letn. 24, št. 1, str. [2]. ISSN 1318-9670. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6115. [COBISS.SI-ID 12724809]

 

1.25 Drugi sestavni deli

7. KRNEL, Dušan. Ali Ljubljana res potrebuje dva centra znanosti?. Delo. [Tiskana izd.]. 7. mar. 2019, letn. 61, št. 54, str. 5. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 12336457]

8. KRNEL, Dušan. Ko na strokovnost dela ARRS pade noč. Delo, Sobotna priloga. [Tiskana izd.]. 26. jan. 2019, letn. 61, št. 21. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-3007. [COBISS.SI-ID 12308297]

9. KRNEL, Dušan. Koliko je v svetu vredna slovenska pamet. Delo, Sobotna priloga. [Tiskana izd.]. 26. jan. 2019, letn. 61, št. 200. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-3007. [COBISS.SI-ID 12567113]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

10. KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), BAJD, Barbara (avtor, fotograf), OBLAK, Seta, GLAŽAR, Saša A., HOSTNIK, Igor. Od mravlje do Sonca 1 : naravoslovje in tehnika za 4. razred osnovne šole. 7. izd. Ljubljana: Modrijan izobraževanje, 2019. 72 str., ilustr. ISBN 978-961-7053-35-7. [COBISS.SI-ID 297613568]

11. KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), BAJD, Barbara, OBLAK, Seta, GLAŽAR, Saša A., HOSTNIK, Igor (avtor, fotograf). Od mravlje do Sonca 2 : naravoslovje in tehnika za 5. razred osnovne šole. 7. izd. Ljubljana: Modrijan izobraževanje, 2019. 80 str., ilustr. ISBN 978-961-7053-36-4. [COBISS.SI-ID 297613824]

12. KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca, BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, ANTIĆ GABER, Milica, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator, fotograf). Okolje in jaz 2 : spoznavanje okolja za 2. razred osnovne šole. Učbenik. 2. izd. Ljubljana: Modrijan izobraževanje, 2019. 71 str., ilustr. ISBN 978-961-7053-37-1. [COBISS.SI-ID 297614080]

13. KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca, BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, ANTIĆ GABER, Milica, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator), SKRIBE-DIMEC, Darja. A környezet és én 1 : környezetismeret a kétnyelvű általános iskola 1. osztálya számára. 1. átdolgozott kiad. Ljubljana: Modrijan, 2017-. Zv. <1->, ilustr. ISBN 978-961-241-826-7, ISBN 978-961-241-827-4. [COBISS.SI-ID 290632704]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

14. PAVLIN, Jerneja, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana, KRNEL, Dušan. Učenje z raziskovanjem v naravoslovnem, tehničnem in matematičnem visokošolskem izobraževanju : usposabljanje, Pedagoška fakulteta, UL, 18. sep. 2019 (8 ur). [COBISS.SI-ID 12606025]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

15. Gospodarjenje z okoljem. KRNEL, Dušan (tehnični urednik 2013-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: BITEKS, 2008-2011. ISSN 1855-3427. [COBISS.SI-ID 9397020]

16. Naravoslovna solnica : za učitelje, vzgojitelje in starše. KRNEL, Dušan (odgovorni urednik 2011-). Ljubljana: Modrijan, 1996-. ISSN 1318-9670. [COBISS.SI-ID 61316864]

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

17. CERAR, Tanja. Sodelovanje učencev in predšolskih otrok pri izvajanju eksperimentov pri začetnem naravoslovju : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Cerar], 2019. 68 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5914. [COBISS.SI-ID 12578121]

 

Recenzent

18. UMEK, Maja, JANŠA-ZORN, Olga (avtor, fotograf). Družba in jaz 2 : družba za 5. razred osnovne šole. [Učbenik]. 10. izd. Ljubljana: Modrijan izobraževanje, 2019. 118 str., ilustr. ISBN 978-961-7070-31-6. [COBISS.SI-ID 300880896]

 

 

Boštjan Kuzman [23501]

 

Osebna bibliografija za leto 2019ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. KUZMAN, Boštjan. Koliko stane zbiranje sličic?. Presek : list za mlade matematike, fizike, astronome in računalnikarje. 2018/2019, letn. 46, št. 4, str. 21-22, ilustr., tabeli. ISSN 0351-6652. [COBISS.SI-ID 12323657]

 

1.25 Drugi sestavni deli

2. KUZMAN, Boštjan. Vabilo za predloge priznanj DMFA Slovenije za leto 2019. Obzornik za matematiko in fiziko. 2019, letn. 66, št. 1, str. 40. ISSN 0473-7466. [COBISS.SI-ID 12512329]

3. KUZMAN, Boštjan. Bistroumni 2019. Presek : list za mlade matematike, fizike, astronome in računalnikarje. 2018/2019, letn. 46, št. 6, str. 29-31, ilustr. ISSN 0351-6652. [COBISS.SI-ID 12451657]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

4. KUZMAN, Boštjan. Zakaj je Pi = 4 in druge zgodbe o razdaljah : poljudno predavanje Matematično popoldne ob dnevu števila Pi, Pedagoška fakulteta, 14. mar. 2019. [COBISS.SI-ID 12339273]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

5. STOJKO, Jera. Razčlenitve grafov : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Stojko], 2019. 59, [2] str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5984. [COBISS.SI-ID 12601673]

6. HRVATIN, Erik. Spekter grafa in njegova uporaba = Graph spectrum and its applications : magistrsko delo. Ljubljana: [E. Hrvatin], 2019. 68 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5711/. [COBISS.SI-ID 12427593]

Irena Lesar [19638]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. LESAR, Irena. Izzivi pedagogike pri vpeljevanju inkluzivnosti v šolski sistem. Sodobna pedagogika. mar. 2019, letn. 70, št. 1, str. 50-69. ISSN 0038-0474. https://www.sodobna-pedagogika.net/clanki/01-2019_izzivi-pedagogike-pri-vpeljevanju-inkluzivnosti-v-solski-sistem/. [COBISS.SI-ID 69522018]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. KOCBEK, Katarina, ŠTIRN, Mateja, RUTAR, Sonja, LESAR, Irena, PODLESEK, Anja, MAJCEN, Ivana, JELEN MADRUŠA, Mojca. Evalvacija Predloga programa dela z otroki priseljenci za področje predšolske vzgoje, osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja. V: Povzetki s konference = Conference abstracts. 8. mednarodni kongres psihologov Slovenije, Zreče, 19.-21. 9. 2019. [Ljubljana]: Društvo psihologov Slovenije, 2019. Letn. 28, str. 93-94. Psihološka obzorja, Letn. 28, 2019. ISSN 2350-5141. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2019/povzetki_kongres_psih_2019.pdf. [COBISS.SI-ID 70380898]

3. LESAR, Irena, MAJCEN, Ivana. Prepričanja študentov, vzgojiteljev in učiteljev do vzgoje in izobraževanja otrok priseljencev. V: ŽAGAR, Igor Ž. (ur.), MLEKUŽ, Ana (ur.). Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju : mednarodni vidiki vzgoje in izobraževanja : zbornik povzetkov : 4. znanstvena konferenca, Ljubljana, 18. in 19. september 2019. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2019. Str. 68-69. ISBN 978-961-270-310-3. [COBISS.SI-ID 12596297]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

4. LESAR, Irena, ŽVEGLIČ MIHELIČ, Mojca. University teaching staff about the inclusiveness : Are their beliefs barriers in the process of implementation of inclusiveness in Slovenia?. V: ZGAGA, Pavel (ur.). Inclusion in education : reconsidering limits, identifying possibilities. Berlin: Peter Lang, cop. 2019. Str. 71-96, tabele, graf. prikazi. ISBN 978-3-631-77859-3. [COBISS.SI-ID 12440649]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

5. LESAR, Irena. Recenzija znanstvene monografije z naslovom Socialno delo z družino: soustvarjanje želenih izidov in družinske razvidnosti. V: ČAČINOVIČ VOGRINČIČ, Gabi, MEŠL, Nina. Socialno delo z družino : soustvarjanje želenih izidov in družinske razvidnosti. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2019. Str. vii-x. ISBN 978-961-6569-66-8. [COBISS.SI-ID 12375369]

 

1.21 Polemika, diskusijski prispevek, komentar

6. GREGORČIČ MRVAR, Petra, KALIN, Jana, RESMAN, Metod, ERMENC, Klara S., SMOLIČ, Anja, LESAR, Irena, BEZIĆ, Tanja. Zaključki okrogle mize : Pomen in vloga pedagoga kot svetovalnega delavca v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Sodobna pedagogika. jun. 2019, letn. 70 = 136, št. 2, str. 108-111. ISSN 0038-0474. https://www.sodobna-pedagogika.net/clanki/02-2019_pomen-in-vloga-pedagoga-kot-svetovalnega-delavca-v-vzgojno-izobrazevalnih-ustanovah-zakljucki-okrogle-mize/. [COBISS.SI-ID 69911906]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

7. GREGORČIČ MRVAR, Petra (diskutant), RESMAN, Metod (diskutant), KALIN, Jana (diskutant), SMOLIČ, Anja (diskutant), ERMENC, Klara S. (diskutant), LESAR, Irena (diskutant). Pomen in vloga pedagoga kot svetovalnega delavca v vzgojno-izobraževalni ustanovi : okrogla miza. Ljubljana: Oddelek za pedagogiko in andragogiko FF UL, Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije, 7. maja 2019. [COBISS.SI-ID 69604962]

8. POLAK, Alenka (diskutant), LESAR, Irena (diskutant), BATISTIČ-ZOREC, Marcela (diskutant), PEČAR, Mojca (diskutant), ZADNIKAR, Darij (diskutant). Refleksija sodobnega šolskega prostora : kako se izzivi šolskega področja odražajo v visokošolskem prostoru in kakšne izzive visokošolskemu pedagoškemu delu ti predstavljajo : predavanja v okviru okrogle mize, Pedagoška fakulteta, Ljubljana, 24. 5. 2019. [COBISS.SI-ID 12448329]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

9. VODOPIVEC, Katja. Učenje tujega jezika v tujem jeziku? Učenci priseljenci prve generacije in učenje angleščine s pomočjo drugega jezika z vidika zagotavljanja pravičnega šolanja : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Vodopivec], 2019. 185 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5893/. [COBISS.SI-ID 12565577]

 

Recenzent

10. ČAČINOVIČ VOGRINČIČ, Gabi, MEŠL, Nina. Socialno delo z družino : soustvarjanje želenih izidov in družinske razvidnosti. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2019. 218 str., ilustr. ISBN 978-961-6569-66-8. [COBISS.SI-ID 96332545]

11. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. LESAR, Irena (recenzent 2014-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. https://ojs.cepsj.si/index.php/cepsj. [COBISS.SI-ID 252707584]

12. Sodobna pedagogika. LESAR, Irena (recenzent 2014-). Ljubljana: Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije, 1950-. ISSN 0038-0474. http://www.sodobna-pedagogika.net/, http://www.dlib.si/ details/ URN:NBN:SI:spr-M10OPZYO. [COBISS.SI-ID 761348]

 

Mojca Lipec Stopar [13908]

Osebna bibliografija za leto 2019

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. JENKO, Nika, LIPEC-STOPAR, Mojca. Challenges of developing reading literacy of students with mild intellectual disabilities. V: VUKOVIĆ, Mile (ur.). Zbornik rezimea = Book of abstracts. Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju; = Belgrade: = Faculty of Special Education and Rehabilitation, 2019. Str. 91. ISBN 978-86-6203-130-3. [COBISS.SI-ID 12671817]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

2. Specialna in rehabilitacijska pedagogika : revija specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije. LIPEC-STOPAR, Mojca (glavni urednik 2014-, član uredniškega odbora 2014-). Ljubljana: Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije: Centerkontura, 2014-. ISSN 2386-0235. [COBISS.SI-ID 21322760]

3. Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja. LIPEC STOPAR, Mojca (član uredniškega odbora 2015-). Zagreb: Edukacijsko rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: = Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb, 1996-. ISSN 1331-3010. http://hrcak.srce.hr/hrzri. [COBISS.SI-ID 42300673]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

4. LEKIĆ, Nika. Atribucije, učne strategije in učni uspeh učencev devetih razredov osnovnih šol s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom = Attributions, learning strategies and academic achievement of 9th graders in elementary schools with adapted programme of a lower educational standard : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Lekić], 2019. [IX], 69 f., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5657/. [COBISS.SI-ID 12361801]

5. ŠTULAR, Maruša. Kakovost življenja odraslih z motnjami v duševnem razvoju v družinskem okolju in v stanovanjskih skupnostih : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Štular], 2019. 53 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6124. [COBISS.SI-ID 12733257]

6. ŠTREKELJ, Mojca. Program za spodbujanje samostojnosti oseb z motnjami v duševnem razvoju pri delu pod posebnimi pogoji = Incentive program for encouraging independence in individuals with intellectual disabilities employed under special conditions : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Štrekelj], 2019. XI, 89 str., [3] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5939. [COBISS.SI-ID 12584009]

7. SMOLIČ, Urška. Vključevanje otrok z avtističnimi motnjami v vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo = Inclusion of children with autism spectrum disorders in adapted educational programme with additional professional assistance : magistrsko delo. Ljubljana: [U. Smolič], 2019. XIV, 74 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6079. [COBISS.SI-ID 12665161]

8. PERŠIČ, Aneja. Vpliv izvajanja socialnih aktivnosti v razredu na psihosocialni položaj učencev s specifičnimi učnimi težavami : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Peršič], 2019. 170 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5707/. [COBISS.SI-ID 12427081]

 

 

Francka Lovšin-Kozina [17085]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

1. ANDROMAKO, Alja. Bogastvo in mladi : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Andromako], 2019. V, 57 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5691. [COBISS.SI-ID 12394569]

2. LAMPE, Damjana. Preverjanje izkušenjskega učenja na primeru zelišč in začimb : magistrsko delo. Ljubljana: [D. Lampe], 2019. VII f., 63 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5765/. [COBISS.SI-ID 12463689]

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

3. RUPNIK, Mateja. Odnos osnovnošolcev do uživanja energijskih pijač = Attitudes of elementary students towards energy drinks consumption : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Rupnik], 2019. VI, 41 str., [3] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5924. [COBISS.SI-ID 12580425]

4. ŠKOF, Špela. Pogled učencev na prisotnost škodljivih snovi v oblačilih : diplomsko delo. Ljubljana: [Š. Škof], 2019. VI, 42 str., 5 str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5942/. [COBISS.SI-ID 12586313]

5. KRAPEŽ, Gloria. Tekstilne tehnike - zanimivost in uporaba z vidika osnovnošolcev : diplomsko delo. Ljubljana: [G. Krapež], 2019. [V], 49 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5962/. [COBISS.SI-ID 12593225]

6. PILIH, Alja. Vodenje osebnih finančnih evidenc med osnovnošolci in srednješolci v Savinjski regiji : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Pilih], 2019. XVII, 48 str., [14] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5986. [COBISS.SI-ID 12602697]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

7. KOSTELAC, Sanda. Uporaba prehranskih kart pri prehranskem izobraževanju = Use of nutritional cards in nutritional education : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Kostelac], 2019. 69 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5784/. [COBISS.SI-ID 12479561]

8. DACAR, Maja. Vpliv barve na izbiro hrane in pijače pri osnovnošolcih : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Dacar], 2019. 69, XII str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6074. [COBISS.SI-ID 12662601]

Zlatan Magajna [01920]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. MAGAJNA, Zlatan, UMEK, Maja. Učne priprave na nastope bodočih učiteljev = Prospective teachers' lesson plans. Revija za elementarno izobraževanje. [Tiskana izd.]. sep. 2019, vol. 12, no. 3, str. 325-350, tabele, graf. prikazi. ISSN 1855-4431. http://rei.pef.um.si/images/Izdaje_revije/2019/03/REI_vol12_issue_3.pdf. [COBISS.SI-ID 12626505]

 

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

2. MAGAJNA, Zlatan. Tools for automated hypothesising and proving in geometry clasroom. V: Slovak - Czech Conference on geometry and graphics : proceedings. 1st ed. Bratislava: Vydavatelʼstvo SCHK, cop. 2019. Str. 19-24, ilustr. ISBN 978-80-8208-024-0. [COBISS.SI-ID 12768585]

 

1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

3. MAGAJNA, Zlatan. Automated observation of dynamic geometric constructions in school geometry. V: Slovak - Czech Conference on geometry and graphics : book of abstracts = [Slovensko-česká konferencia o geometrii a grafike : [zborník abstraktov]. [S. l.]: [s. n.], 2019. Str. 12. [COBISS.SI-ID 12768073]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

4. MAGAJNA, Zlatan, MASTNAK, Adrijana. IKT - most med fakultetnim in osnovnošolskim dokazovanjem v matematiki. V: FERK SAVEC, Vesna (ur.), RUGELJ, Jože (ur.). Izzivi in priložnosti uporabe informacijsko komunikacijske tehnologije v pedagoškem procesu na področju naravoslovja, tehnologije in matematike. Ljubljana: Univerza, 2019. Str. 301-315, ilustr., tabele. ISBN 978-961-6410-62-5. https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?id=123309&lang=slv. [COBISS.SI-ID 12642633]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.06 Slovar, enciklopedija, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

5. MAGAJNA, Zlatan. OK Geometry Basic. Part I : Reference for OK Geometry Basic. Ljubljana: [Z. Magajna], 2019. http://z-maga.si/UserFiles/File/helpOKG_Eng.pdf. [COBISS.SI-ID 12455497]

6. MAGAJNA, Zlatan. OK Geometry Basic. Part II : Reference for OK Geometry Sketch Editor. Ljubljana: [Z. Magajna], 2019. http://z-maga.si/UserFiles/File/helpOKG_EditEng.pdf. [COBISS.SI-ID 12455753]

7. MAGAJNA, Zlatan. OK Geometry Easy : Reference for OK Geometry Easy (v.17). Ljubljana: [Z. Magajna], 2019. http://z-maga.si/UserFiles/File/helpOKG_EasyEng.pdf. [COBISS.SI-ID 12455241]

8. MAGAJNA, Zlatan. OK Geometry Plus : Reference for OK Plus (v.17). Ljubljana: [Z. Magajna], 2019. http://z-maga.si/UserFiles/File/helpOKG_PlusEng.pdf. [COBISS.SI-ID 12456009]

 

2.21 Programska oprema

9. MAGAJNA, Zlatan. Ok Geometry (v.17). Ljubljana: [Z. Magajna], 2019. http://z-maga.si/index?action=article&id=40. [COBISS.SI-ID 12454985]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

10. IMO. MAGAJNA, Zlatan (član uredniškega odbora 2009-). Banja Luka: Naučno društvo matematičara, 2009-. ISSN 1986-518X. http://www.imvibl.org/dmbl/meso/imo/imo2.htm. [COBISS.SI-ID 8480073]

11. Matematika v šoli. MAGAJNA, Zlatan (član uredniškega odbora 2009-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport, 1992-. ISSN 1318-010X. [COBISS.SI-ID 4418308]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

12. MRDAVŠIČ, Ana. Točnost ocenjevanja zahtevnosti geometrijskih nalog : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Mrdavšič], 2019. 117 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5591/. [COBISS.SI-ID 12320073]

13. ŽARN, Miha. Vpliv vrstniškega učenja na kakovost skript pri matematiki = Impact of peer-learning on the quality of scripts in mathematics : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Žarn], 2019. VI, 62 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5865/. [COBISS.SI-ID 12522057]

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

14. RIBIČ, Tajda. Analiza geometrijskih nalog v učbenikih matematike : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Ribič], 2019. 42 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5916. [COBISS.SI-ID 12577609]

 

Recenzent

15. KRAMARIČ, Mira, PIPAN, Majda. Novi prijatelji. Matematika 1 : samostojni delovni zvezek za matematiko v prvem razredu osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2019. 3 zv. (76, 84, 64 str.), [1] str. pril., ilustr. Lili in Bine. ISBN 978-961-271-935-7. [COBISS.SI-ID 300046336]

16. COTIČ, Mara, FELDA, Darjo, RAZPET, Nada, BREMEC, Bruna, PISK, Marija, BENČINA SMOTLAK, Nevija. Svet matematičnih čudes 4. Samostojni delovni zvezek za matematiko v 4. razredu osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2019. 4 zv. (94; 95; 100; 95 str.), ilustr. ISBN 978-961-02-0743-6. [COBISS.SI-ID 299474432]

17. COTIČ, Mara, FELDA, Darjo, RAZPET, Nada, BREMEC, Bruna, PISK, Marija, BENČINA SMOTLAK, Nevija. Svet matematičnih čudes 4. Samostojni delovni zvezek za matematiko v 4. razredu osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2019. 4 zv. (94; 95; 100; 95 str.), ilustr. ISBN 978-961-02-0743-6. [COBISS.SI-ID 301485568]

 

Roman Makše [22643]

 

Osebna bibliografija za leto 2019MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.17 Katalog razstave

1. MAKŠE, Roman (umetnik). Skulpture / Skulpturen 2008-2019 : Okno k sosedu umetniška razstava : Fenster zum Nacbarn Kunstausstellung, Celovec / Klagenfurt, 12. 11. 2019 - 1. 3. 2020. Ljubljana: Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov - ZDSLU, 2019. 1 zloženka ([4] str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 12691017]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

2. GNIDOVEC, Veronika. Medpredmetno povezovanje na področju kiparstva v osnovni šoli : magistrsko delo. Ljubljana: [V. Gnidovec], 2019. 73 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6015. [COBISS.SI-ID 12614729]

 

Mentor - drugo

3. AJDUKOVIĆ, Milan (umetnik). 4-5L19 : razstava kiparskih del študentov Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani : Galerija Srečišče, Hostel Celica, Ljubljana, 2. 7. - 16. 8. 2019. [COBISS.SI-ID 12523593]

4. Obrazi : kipi in grafike : razstava študentskih del 2. in 1. letnika Oddelka likovne pedagogike v 2018 in 2019. : Galerija PEF, Ljubljana, 27. 2. - 8. 3. 2019. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5617/. [COBISS.SI-ID 12333385]

5. Zaključna razstava 4. letnika Likovne pedagogike : Galerija PEF, Ljubljana, 8. 5.- 31. 5. 2019. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5703. [COBISS.SI-ID 12421449]

Aleksander Malnič [02507]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. GARCÍA, Maria Asuncion, KUTNAR, Klavdija, MALNIČ, Aleksander, MARTÍNEZ, Luis, MARUŠIČ, Dragan, MONTOYA, Juan Manuel. Construction of infinite families of vertex-transitive directed strongly regular graphs. Acta mathematica Universitatis Comenianae : New series. 2019, vol. 88, no. 2, str. 319-327. [COBISS.SI-ID 1541402308]

2. GRANDE, Ricardo, KOVÁCS, István, KUTNAR, Klavdija, MALNIČ, Aleksander, MARTÍNEZ, Luis, MARUŠIČ, Dragan. Equisizable partial sum families. Journal of algebraic combinatorics. 2019, str. 1-24. ISSN 0925-9899. https://rd.springer.com/article/10.1007/s10801-019-00875-w, DOI: 10.1007/s10801-019-00875-w. [COBISS.SI-ID 1541190084]

3. MALNIČ, Aleksander, POŽAR, Rok. On split liftings with sectional complements. Mathematics of computation. March 2019, vol. 88, no. 316, str. 983-1005. ISSN 0025-5718. https://doi.org/10.1090/mcom/3352, DOI: 10.1090/mcom/3352. [COBISS.SI-ID 1540135364]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

4. MALNIČ, Aleksander. Covers of digraphs. V: CABELLO, Sergio (ur.), MOHAR, Bojan (ur.). Abstracts of the 9th Slovenian International Conference on Graph Theory, Bled, Slovenia, June 23-29, 2019. Ljubljana: Institute of Mathematics, Physics and Mechanics, IMFM, 2019. Str. 160-161. ISBN 978-961-92681-1-7. [COBISS.SI-ID 18688857]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

5. Ars mathematica contemporanea. MALNIČ, Aleksander (urednik 2015-, član uredniškega odbora 2008-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov, 2008-. ISSN 1855-3966. https://amc-journal.eu/index.php/amc/issue/archive, http://amc.imfm.si/index.php/amc. [COBISS.SI-ID 239049984]

Vida Manfreda Kolar [16081]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. MANFREDA KOLAR, Vida, HODNIK, Tatjana. An analysis of 6th gradersʼ abilities to relate contextual and non-contextual problems. V: KOLAR BILLEGE, Martina (ur.). Suvremene teme u odgoju i obrazovanju - STOO : knjižica sažetaka = Contemporary Themes in Education - CTE : book of abstracts. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet, 2019. Str. 182-183. ISBN 978-953-8115-65-3. https://www.ufzg.unizg.hr/wp-content/uploads/2019/11/CTE-Book-of-abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 12733001]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

2. MANFREDA KOLAR, Vida. Comparison of pupilsʼ competences for solving contextual and non-contextual mathematical problems : 21st conference on Problem Solving in Mathematics Education, ProMath 2019, University of Ljubljana, Faculty of Education, Slovenia, 13th September 2019. [COBISS.SI-ID 12739913]

 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

3. HODNIK, Tatjana, MANFREDA KOLAR, Vida. Mathematical problem solving from different perspectives : vabljeno predavanje na International workshop Enhancing connections in mathematics education - to and across university mathematics, Faculty of Science, University of Zagreb, 25th Jan. 2019. [COBISS.SI-ID 12346697]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

4. SKVARČA, Tjaša. Neformalno znanje o pisnem deljenju pri učencih tretjega in četrtega razreda osnovne šole = Informal knowledge of long division among pupils in the third and fourth grade of elementary school : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Skvarča], 2019. 80 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5746/. [COBISS.SI-ID 12451145]

5. LESKOVEC, Petra. Povezovanje matematike in likovne umetnosti v 3. razredu osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [P. Leskovec], 2019. 65 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6038/. [COBISS.SI-ID 12629833]

6. SLOPŠEK, Valentina. Prepoznavanje in uporaba geometrije in merjenja v naravi : magistrsko delo. Ljubljana: [V. Slopšek], 2019. 102 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5829/. [COBISS.SI-ID 12502089]

7. KUGONIČ, Katja. Primerjava namizne didaktične in računalniške didaktične igre kot metodi utrjevanja znanja pri matematiki : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Kugonič], 2019. 82 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6087. [COBISS.SI-ID 12678729]

8. MAROLT, Nina. Razumevanje matematičnih besedilnih nalog pri učencih 2., 3., in 4. razredov osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Marolt], 2019. 77 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5827/. [COBISS.SI-ID 12499529]

9. POŽUN, Darja. Vključevanje matematičnih vsebin v pouk športa v 3. razredu : magistrsko delo. Ljubljana: [D. Požun], 2019. 87 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6102/. [COBISS.SI-ID 12710473]

10. JAKLIČ ŽAGAR, Uršula. Vloga stotičnega kvadrata pri raziskovanju zaporedij števil v 3. razredu osnovne šole = Hundred square in the number sequences research in the third grade of elementary school : magistrsko delo. Ljubljana: [U. Jaklič Žagar], 2019. VI, 90 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5835/. [COBISS.SI-ID 12504905]

 

 

Adrijana Mastnak [36994]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

1. MAGAJNA, Zlatan, MASTNAK, Adrijana. IKT - most med fakultetnim in osnovnošolskim dokazovanjem v matematiki. V: FERK SAVEC, Vesna (ur.), RUGELJ, Jože (ur.). Izzivi in priložnosti uporabe informacijsko komunikacijske tehnologije v pedagoškem procesu na področju naravoslovja, tehnologije in matematike. Ljubljana: Univerza, 2019. Str. 301-315, ilustr., tabele. ISBN 978-961-6410-62-5. https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?id=123309&lang=slv. [COBISS.SI-ID 12642633]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

2. VALENČIČ ZULJAN, Milena, MASTNAK, Adrijana. Razvijanje učenčevega samoocenjevanja matematičnega znanja : Raziskovalni dan PEF, predstavitev projekta, ki je bil financiran na internem razpisu, PEF, Ljubljana, 14. 5. 2019. [COBISS.SI-ID 12528457]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

3. ŽARN, Miha. Vpliv vrstniškega učenja na kakovost skript pri matematiki = Impact of peer-learning on the quality of scripts in mathematics : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Žarn], 2019. VI, 62 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5865/. [COBISS.SI-ID 12522057]

Mira Metljak [35653]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

1. Repozitorij o Solčavskem. METLJAK, Mira (urednik 2015-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta; Solčava: Center RINKA, zavod za turizem in trajnostni razvoj, 2015-. ISSN 2463-7947. http://skala.pef.uni-lj.si/. [COBISS.SI-ID 281827584]

 

 

Karmen Mlinar [34168]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

1. PEČEK, Mojca, MLINAR, Karmen. Teorija vzgoje s pedagoško prakso : študijsko gradivo za izvedbo pedagoške prakse za študente 2. letnika izrednega študija Razrednega pouka. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2019. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5741/. [COBISS.SI-ID 12448073]

2. PEČEK, Mojca, MLINAR, Karmen. Teorija vzgoje s pedagoško prakso : študijsko gradivo za izvedbo pedagoške prakse za študente 2. letnika Razrednega pouka. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2019. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5995/. [COBISS.SI-ID 12607817]

 

2.08 Doktorska disertacija

3. MLINAR, Karmen. Spoštovanje drugega kot drugačnega v javni osnovni šoli : doktorska disertacija. Ljubljana: [K. Mlinar], 2019. XXVII, 446 str., [14] str. pril., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5587. [COBISS.SI-ID 12318281]

 

 

Irena Nančovska-Šerbec [12665]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

1. NANČOVSKA ŠERBEC, Irena, CERAR, Špela, ŽEROVNIK, Alenka. Razvoj računalniškega mišljenja skozi projektno delo v SCRATCHU. V: Izobraževanje za sedanjost in prihodnost. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2019. 1 str. https://nak2019.splet.arnes.si/program-cetrtek/. [COBISS.SI-ID 12670537]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

2. CERAR, Špela, NANČOVSKA ŠERBEC, Irena. Fizično računalništvo za učenje računalništva. V: FERK SAVEC, Vesna (ur.), RUGELJ, Jože (ur.). Izzivi in priložnosti uporabe informacijsko komunikacijske tehnologije v pedagoškem procesu na področju naravoslovja, tehnologije in matematike. Ljubljana: Univerza, 2019. Str. 131-149, ilustr., graf. prikazi. ISBN 978-961-6410-62-5. https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?id=123309&lang=slv. [COBISS.SI-ID 12645449]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

3. RUGELJ, Jože, NANČOVSKA ŠERBEC, Irena, BEVČIČ, Mateja, LUŠTEK, Anja, et al., HOIĆ-BOŽIĆ, Nataša (urednik), MEZAK, Jasminka (urednik), HOLENKO DLAB, Martina (urednik). Guide for teachers. [Brussels: European Union], 2019. https://podpora.sio.si/wp-content/uploads/sites/7/2019/11/GLAT_Guide_for_teachers.pdf. [COBISS.SI-ID 12747593]

4. RUGELJ, Jože, NANČOVSKA ŠERBEC, Irena, BEVČIČ, Mateja, LUŠTEK, Anja, et al., HOIĆ-BOŽIĆ, Nataša (urednik), MEZAK, Jasminka (urednik), HOLENKO DLAB, Martina (urednik). Workshop syllabus and materials. [Brussels: European Union], 2019. https://podpora.sio.si/wp-content/uploads/sites/7/2019/11/GLAT_Workshop_syllabus_and_materials.pdf. [COBISS.SI-ID 12747337]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

5. FRANKO, Teja. Programiranje robota Sphero v zadnjem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Franko], 2019. 94 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5721/. [COBISS.SI-ID 12434249]

6. KRIŽMAN, Peter. Prvi koraki v programiranje skozi LEGO Mindstorm aktivnosti = First steps into programming through LEGO Mindstorms activities : magistrsko delo. Ljubljana: [P. Križman], 2019. V, 61 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6082. [COBISS.SI-ID 12667721]

7. KNEŽEVIĆ, Anja, ČUFER, Matija. Spletna aplikacija za spodbujanje druženja v živo : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Knežević, M. Čufer], 2019. XII, 121 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5633. [COBISS.SI-ID 12356169]
nagrada: Prešernova nagrada UL PEF za leto 2019

8. ROPRET, Maja. Učne aktivnosti za zgodnje učenje programiranja v okviru delavnice V vesolje s ScratchJr : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Ropret], 2019. 67 str., [15] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5604. [COBISS.SI-ID 12319817]

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

9. KORON, Tine. Fizično računalništvo v Scratchu : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Koron], 2019. 49 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5970/. [COBISS.SI-ID 12595785]

 

Mentor - drugo

10. HOIĆ-BOŽIĆ, Nataša (urednik), MEZAK, Jasminka (urednik), HOLENKO DLAB, Martina (urednik). Learning scenarios. [Brussels: European Union], 2019. https://podpora.sio.si/wp-content/uploads/sites/7/2019/11/GLAT_Learning_scenarios.pdf. [COBISS.SI-ID 12746825]

 

 

Jerneja Novšak Brce [32740]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. NOVŠAK BRCE, Jerneja, KOGOVŠEK, Damjana. Early communication skills of preschool children. V: VUKOVIĆ, Mile (ur.). Zbornik rezimea = Book of abstracts. Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju; = Belgrade: = Faculty of Special Education and Rehabilitation, 2019. Str. 22. ISBN 978-86-6203-130-3. [COBISS.SI-ID 12679241]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

2. KOGOVŠEK, Damjana, HROVAT, Mojca, NOVŠAK BRCE, Jerneja. Razvoj poslušanja : vabljeno predavanje na 9. Mednarodni znanstveni konferenci EDUvision Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij, 28. nov. 2019, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 12726345]

3. NOVŠAK BRCE, Jerneja, POLANČEC, Eva, KOGOVŠEK, Damjana. Razvojno jecljanje in ocenjevanje znakov le-tega pri predšolskih otrocih : vabljeno predavanje na 9. Mednarodni znanstveni konferenci EDUvision Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij, 28. nov. 2019, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 12726601]

 

3.25 Druga izvedena dela

4. KOGOVŠEK, Damjana, NOVŠAK BRCE, Jerneja. Prožne oblike prilagoditev v študijskem procesu za gluhe in naglušne študente ter študente z govorno-jezikovnimi motnjami : usposabljanje, Pedagoška fakulteta, UL, 29. oktober 2019 (4 ure). [COBISS.SI-ID 12656201]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Avtor dodatnega besedila

5. ŽABERL, Anja (avtor, avtor dodatnega besedila). Zajček Gal. Varnost v prometu : prirejeno v slovenski znakovni jezik. Železniki: Zajček Gal, zavod za izobraževanje in svetovanje, 2019. [40] str., ilustr. ISBN 978-961-94843-0-2. [COBISS.SI-ID 302281728]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

6. HROVAT, Mojca. Ocenjevanje sposobnosti poslušanja slišečih otrok in otrok s polževim vsadkom pred vstopom oz. ob vstopu v šolo = Assessment of listening skills in hearing children and children with cochlear implant prior to or at the school entrance : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Hrovat], 2019. IX, 103 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5834/. [COBISS.SI-ID 12504649]

7. POLANČEC, Eva. Ocenjevanje znakov jecljanja pri predšolskih otrocih : magistrsko delo. Ljubljana: [E. Polančec], 2019. 70 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6067. [COBISS.SI-ID 12654153]

8. PUC, Nika. Prepoznavanje in ocenjevanje specifičnih jezikovnih motenj pri predšolskih otrocih = Identification and assessment of specific language impairment in preschool children : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Puc], 2019. 111 str., [4] str. pril., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6009. [COBISS.SI-ID 12611913]

9. MIŠICA, Blaž. Sociopragmatične spretnosti in govorna razumljivost otrok s polževim vsadkom = Sociopragmatic skills and speech intelligibility of children with cochlear implant : magistrsko delo. Ljubljana: [B. Mišica], 2019. 39 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6090/. [COBISS.SI-ID 12686665]

10. BOVHAN, Ana. Uporaba ultrazvoka v logopedski obravnavi z dečkom s sumom na otroško govorno apraksijo : magistrsko delo. Trbovlje: [A. Bovhan], 2019. 55 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5602. [COBISS.SI-ID 12323401]

 

Recenzent

11. Glasilka logo-surdo. NOVŠAK BRCE, Jerneja (recenzent 2018-). Maribor: Študentska sekcija Društva logopedov Slovenije, 2018-. ISSN 2591-2208. [COBISS.SI-ID 293825536]

 

Valentina Pavlič [37439]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. PAVLIČ, Valentina. Jožef Straub in Jožef Holzinger - arhivska potrditev nasledstva Straubove delavnice. Bilten Slovenskega umetnostnozgodovinskega društva. 2019, [št.] 38, ilustr. ISSN 1855-6809. http://www.suzd.si/bilten/prispevki/1570-bilten-suzd-38-2019-2. [COBISS.SI-ID 12566601]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. PAVLIČ, Valentina. Polychromy or repolychromy? Restoration of baroque wooden sculptures and altars in Slovenia. V: Die Fassung bewahren : Konservierung und Restaurierung polychromer Bildwerke = Keep color - keep cool : Conservation and restoration of polychrome sculpture : Programm und Zusammmenfassung der Vorträge. Bonn: Verband der Restauratoren, Haus der Kultur, 2019. Str. 24-25, ilustr. [COBISS.SI-ID 12362313]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

3. PAVLIČ, Valentina. Joseph Straub. V: KLEMENČIČ, Matej (ur.), et al. Tracing the art of the Straub family. 1st ed. Ljubljana: Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia: = Javni Zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine: Ljubljana University Press, Faculty of Art: = Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani; Zagreb: Croatian Conservation Institute: = Hrvatski restauratorski zavod; München: Bavarian State Department of Manuments and Sites: = Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, 2019. Str. 67-80, ilustr. ISBN 978-961-6990-54-7. [COBISS.SI-ID 12674633]

 

1.25 Drugi sestavni deli

4. OŽANIĆ, Martina, STROBL, Julia, PAVLIČ, Valentina, BODA, Zsuzsanna. Budapest, Hungary, Museum of Fine Arts, Old Hungarian collection : Sculpture of St Sebastin : Sculpture of St Roch. V: KLEMENČIČ, Matej (ur.), et al. Tracing the art of the Straub family. 1st ed. Ljubljana: Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia: = Javni Zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine: Ljubljana University Press, Faculty of Art: = Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani; Zagreb: Croatian Conservation Institute: = Hrvatski restauratorski zavod; München: Bavarian State Department of Manuments and Sites: = Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, 2019. Str. 183, ilustr. ISBN 978-961-6990-54-7. [COBISS.SI-ID 12697929]

5. PAVLIČ, Valentina. Dornava, Slovenia : Sculpture in the garden of Dornava mansion. V: KLEMENČIČ, Matej (ur.), et al. Tracing the art of the Straub family. 1st ed. Ljubljana: Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia: = Javni Zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine: Ljubljana University Press, Faculty of Art: = Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani; Zagreb: Croatian Conservation Institute: = Hrvatski restauratorski zavod; München: Bavarian State Department of Manuments and Sites: = Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, 2019. Str. 183, ilustr. ISBN 978-961-6990-54-7. [COBISS.SI-ID 12707145]

6. DOLINŠEK, Saša, PAVLIČ, Valentina. Jarenina, Slovenia, Parish church of the Assumption of the Blessed Virgin. V: KLEMENČIČ, Matej (ur.), et al. Tracing the art of the Straub family. 1st ed. Ljubljana: Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia: = Javni Zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine: Ljubljana University Press, Faculty of Art: = Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani; Zagreb: Croatian Conservation Institute: = Hrvatski restauratorski zavod; München: Bavarian State Department of Manuments and Sites: = Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, 2019. Str. 195, ilustr. ISBN 978-961-6990-54-7. [COBISS.SI-ID 12707401]

7. DOLINŠEK, Saša, PAVLIČ, Valentina. Malečnik, Slovenia, Parish church of St Peter. V: KLEMENČIČ, Matej (ur.), et al. Tracing the art of the Straub family. 1st ed. Ljubljana: Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia: = Javni Zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine: Ljubljana University Press, Faculty of Art: = Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani; Zagreb: Croatian Conservation Institute: = Hrvatski restauratorski zavod; München: Bavarian State Department of Manuments and Sites: = Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, 2019. Str. 196, ilustr. ISBN 978-961-6990-54-7. [COBISS.SI-ID 12707657]

8. PAVLIČ, Valentina. Ptuj, Slovenia, Parish church of St George : side altar of Our Lady of Sorrows. V: KLEMENČIČ, Matej (ur.), et al. Tracing the art of the Straub family. 1st ed. Ljubljana: Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia: = Javni Zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine: Ljubljana University Press, Faculty of Art: = Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani; Zagreb: Croatian Conservation Institute: = Hrvatski restauratorski zavod; München: Bavarian State Department of Manuments and Sites: = Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, 2019. Str. 198, ilustr. ISBN 978-961-6990-54-7. [COBISS.SI-ID 12707913]

9. DOLINŠEK, Saša, PAVLIČ, Valentina. Areh na Pohorju, Slovenia, Church of St Henry : high altar. V: KLEMENČIČ, Matej (ur.), et al. Tracing the art of the Straub family. 1st ed. Ljubljana: Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia: = Javni Zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine: Ljubljana University Press, Faculty of Art: = Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani; Zagreb: Croatian Conservation Institute: = Hrvatski restauratorski zavod; München: Bavarian State Department of Manuments and Sites: = Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, 2019. Str. 206, ilustr. ISBN 978-961-6990-54-7. [COBISS.SI-ID 12708169]

10. DOLINŠEK, Saša, PAVLIČ, Valentina. Brezje pri Mariboru, Slovenia, Parish church of assumption of the Blessed Virgin Mary. V: KLEMENČIČ, Matej (ur.), et al. Tracing the art of the Straub family. 1st ed. Ljubljana: Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia: = Javni Zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine: Ljubljana University Press, Faculty of Art: = Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani; Zagreb: Croatian Conservation Institute: = Hrvatski restauratorski zavod; München: Bavarian State Department of Manuments and Sites: = Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, 2019. Str. 206, ilustr. ISBN 978-961-6990-54-7. [COBISS.SI-ID 12708425]

11. DOLINŠEK, Saša, PAVLIČ, Valentina. Celje, Slovenia, Church of Virgin Mary. V: KLEMENČIČ, Matej (ur.), et al. Tracing the art of the Straub family. 1st ed. Ljubljana: Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia: = Javni Zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine: Ljubljana University Press, Faculty of Art: = Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani; Zagreb: Croatian Conservation Institute: = Hrvatski restauratorski zavod; München: Bavarian State Department of Manuments and Sites: = Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, 2019. Str. 206, ilustr. ISBN 978-961-6990-54-7. [COBISS.SI-ID 12708681]

12. DOLINŠEK, Saša, PAVLIČ, Valentina. Cirkovce, Slovenia, Parish Church of St Mary of the assumption. V: KLEMENČIČ, Matej (ur.), et al. Tracing the art of the Straub family. 1st ed. Ljubljana: Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia: = Javni Zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine: Ljubljana University Press, Faculty of Art: = Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani; Zagreb: Croatian Conservation Institute: = Hrvatski restauratorski zavod; München: Bavarian State Department of Manuments and Sites: = Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, 2019. Str. 207, ilustr. ISBN 978-961-6990-54-7. [COBISS.SI-ID 12708937]

13. DOLINŠEK, Saša, PAVLIČ, Valentina. Črešnjevec, Slovenia, Parish Church of St Michael the archangel. V: KLEMENČIČ, Matej (ur.), et al. Tracing the art of the Straub family. 1st ed. Ljubljana: Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia: = Javni Zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine: Ljubljana University Press, Faculty of Art: = Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani; Zagreb: Croatian Conservation Institute: = Hrvatski restauratorski zavod; München: Bavarian State Department of Manuments and Sites: = Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, 2019. Str. 208, ilustr. ISBN 978-961-6990-54-7. [COBISS.SI-ID 12709193]

14. DOLINŠEK, Saša, PAVLIČ, Valentina. Dravograd, Slovenia, Parish Church of St John the Evangelist. V: KLEMENČIČ, Matej (ur.), et al. Tracing the art of the Straub family. 1st ed. Ljubljana: Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia: = Javni Zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine: Ljubljana University Press, Faculty of Art: = Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani; Zagreb: Croatian Conservation Institute: = Hrvatski restauratorski zavod; München: Bavarian State Department of Manuments and Sites: = Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, 2019. Str. 208, ilustr. ISBN 978-961-6990-54-7. [COBISS.SI-ID 12711753]

15. PAVLIČ, Valentina, STROBL, Julia. Ehrenhausen, Austria, Parish Church of our Lady of sorrows. V: KLEMENČIČ, Matej (ur.), et al. Tracing the art of the Straub family. 1st ed. Ljubljana: Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia: = Javni Zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine: Ljubljana University Press, Faculty of Art: = Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani; Zagreb: Croatian Conservation Institute: = Hrvatski restauratorski zavod; München: Bavarian State Department of Manuments and Sites: = Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, 2019. Str. 208, ilustr. ISBN 978-961-6990-54-7. [COBISS.SI-ID 12712009]

16. PAVLIČ, Valentina. Gorizia, Italia, Musei provinciali di Gorizia. V: KLEMENČIČ, Matej (ur.), et al. Tracing the art of the Straub family. 1st ed. Ljubljana: Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia: = Javni Zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine: Ljubljana University Press, Faculty of Art: = Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani; Zagreb: Croatian Conservation Institute: = Hrvatski restauratorski zavod; München: Bavarian State Department of Manuments and Sites: = Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, 2019. Str. 209, ilustr. ISBN 978-961-6990-54-7. [COBISS.SI-ID 12712265]

17. PAVLIČ, Valentina. Gornji grad, Slovenia, Parish church of St Hermagoras and Fortunatus. V: KLEMENČIČ, Matej (ur.), et al. Tracing the art of the Straub family. 1st ed. Ljubljana: Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia: = Javni Zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine: Ljubljana University Press, Faculty of Art: = Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani; Zagreb: Croatian Conservation Institute: = Hrvatski restauratorski zavod; München: Bavarian State Department of Manuments and Sites: = Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, 2019. Str. 209-210, ilustr. ISBN 978-961-6990-54-7. [COBISS.SI-ID 12712521]

18. DOLINŠEK, Saša, PAVLIČ, Valentina. Jarenina, Slovenia, Parish Church of the assumption of the Blessed Virgin Mary. V: KLEMENČIČ, Matej (ur.), et al. Tracing the art of the Straub family. 1st ed. Ljubljana: Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia: = Javni Zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine: Ljubljana University Press, Faculty of Art: = Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani; Zagreb: Croatian Conservation Institute: = Hrvatski restauratorski zavod; München: Bavarian State Department of Manuments and Sites: = Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, 2019. Str. 210, ilustr. ISBN 978-961-6990-54-7. [COBISS.SI-ID 12712777]

19. DOLINŠEK, Saša, PAVLIČ, Valentina. Kočno pri Ložnici, Slovenia, Church of St Giles. V: KLEMENČIČ, Matej (ur.), et al. Tracing the art of the Straub family. 1st ed. Ljubljana: Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia: = Javni Zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine: Ljubljana University Press, Faculty of Art: = Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani; Zagreb: Croatian Conservation Institute: = Hrvatski restauratorski zavod; München: Bavarian State Department of Manuments and Sites: = Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, 2019. Str. 210, ilustr. ISBN 978-961-6990-54-7. [COBISS.SI-ID 12713033]

20. DOLINŠEK, Saša, PAVLIČ, Valentina. Laporje, Slovenia, Parish church of St Philip and St James. V: KLEMENČIČ, Matej (ur.), et al. Tracing the art of the Straub family. 1st ed. Ljubljana: Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia: = Javni Zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine: Ljubljana University Press, Faculty of Art: = Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani; Zagreb: Croatian Conservation Institute: = Hrvatski restauratorski zavod; München: Bavarian State Department of Manuments and Sites: = Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, 2019. Str. 210-211, ilustr. ISBN 978-961-6990-54-7. [COBISS.SI-ID 12713289]

21. DOLINŠEK, Saša, PAVLIČ, Valentina. Ljubljana, Slovenia, National gallery of Slovenia. V: KLEMENČIČ, Matej (ur.), et al. Tracing the art of the Straub family. 1st ed. Ljubljana: Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia: = Javni Zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine: Ljubljana University Press, Faculty of Art: = Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani; Zagreb: Croatian Conservation Institute: = Hrvatski restauratorski zavod; München: Bavarian State Department of Manuments and Sites: = Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, 2019. Str. 211, ilustr. ISBN 978-961-6990-54-7. [COBISS.SI-ID 12713545]

22. PAVLIČ, Valentina. Ljubljana, Slovenia, Private collection. V: KLEMENČIČ, Matej (ur.), et al. Tracing the art of the Straub family. 1st ed. Ljubljana: Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia: = Javni Zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine: Ljubljana University Press, Faculty of Art: = Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani; Zagreb: Croatian Conservation Institute: = Hrvatski restauratorski zavod; München: Bavarian State Department of Manuments and Sites: = Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, 2019. Str. 211. ISBN 978-961-6990-54-7. [COBISS.SI-ID 12713801]

23. DOLINŠEK, Saša, PAVLIČ, Valentina. Lovrenc na Pohorju, Slovenia. V: KLEMENČIČ, Matej (ur.), et al. Tracing the art of the Straub family. 1st ed. Ljubljana: Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia: = Javni Zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine: Ljubljana University Press, Faculty of Art: = Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani; Zagreb: Croatian Conservation Institute: = Hrvatski restauratorski zavod; München: Bavarian State Department of Manuments and Sites: = Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, 2019. Str. 211, ilustr. ISBN 978-961-6990-54-7. [COBISS.SI-ID 12714057]

24. DOLINŠEK, Saša, PAVLIČ, Valentina. Makole, Slovenia, Parish church of St Andrew. V: KLEMENČIČ, Matej (ur.), et al. Tracing the art of the Straub family. 1st ed. Ljubljana: Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia: = Javni Zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine: Ljubljana University Press, Faculty of Art: = Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani; Zagreb: Croatian Conservation Institute: = Hrvatski restauratorski zavod; München: Bavarian State Department of Manuments and Sites: = Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, 2019. Str. 212, ilustr. ISBN 978-961-6990-54-7. [COBISS.SI-ID 12714313]

25. DOLINŠEK, Saša, PAVLIČ, Valentina. Malečnik, Slovenia, Parish church of St Peter. V: KLEMENČIČ, Matej (ur.), et al. Tracing the art of the Straub family. 1st ed. Ljubljana: Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia: = Javni Zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine: Ljubljana University Press, Faculty of Art: = Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani; Zagreb: Croatian Conservation Institute: = Hrvatski restauratorski zavod; München: Bavarian State Department of Manuments and Sites: = Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, 2019. Str. 212, ilustr. ISBN 978-961-6990-54-7. [COBISS.SI-ID 12714569]

26. DOLINŠEK, Saša, PAVLIČ, Valentina. Maribor, Slovenia. V: KLEMENČIČ, Matej (ur.), et al. Tracing the art of the Straub family. 1st ed. Ljubljana: Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia: = Javni Zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine: Ljubljana University Press, Faculty of Art: = Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani; Zagreb: Croatian Conservation Institute: = Hrvatski restauratorski zavod; München: Bavarian State Department of Manuments and Sites: = Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, 2019. Str. 212, ilustr. ISBN 978-961-6990-54-7. [COBISS.SI-ID 12714825]

27. DOLINŠEK, Saša, PAVLIČ, Valentina. Maribor, Slovenia, Regional museum Maribor : sculpture of an angel, inv. no. N 13930. V: KLEMENČIČ, Matej (ur.), et al. Tracing the art of the Straub family. 1st ed. Ljubljana: Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia: = Javni Zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine: Ljubljana University Press, Faculty of Art: = Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani; Zagreb: Croatian Conservation Institute: = Hrvatski restauratorski zavod; München: Bavarian State Department of Manuments and Sites: = Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, 2019. Str. 213, ilustr. ISBN 978-961-6990-54-7. [COBISS.SI-ID 12715081]

28. DOLINŠEK, Saša, PAVLIČ, Valentina. Maribor, Slovenia, Regional museum Maribor : sculpture of St John the baptist, inv. no. N 700. V: KLEMENČIČ, Matej (ur.), et al. Tracing the art of the Straub family. 1st ed. Ljubljana: Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia: = Javni Zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine: Ljubljana University Press, Faculty of Art: = Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani; Zagreb: Croatian Conservation Institute: = Hrvatski restauratorski zavod; München: Bavarian State Department of Manuments and Sites: = Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, 2019. Str. 213, ilustr. ISBN 978-961-6990-54-7. [COBISS.SI-ID 12715337]

29. DOLINŠEK, Saša, PAVLIČ, Valentina. Maribor, Slovenia, Regional museum Maribor : sculpture of St John of Nepomuk, inv. no. N 699. V: KLEMENČIČ, Matej (ur.), et al. Tracing the art of the Straub family. 1st ed. Ljubljana: Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia: = Javni Zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine: Ljubljana University Press, Faculty of Art: = Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani; Zagreb: Croatian Conservation Institute: = Hrvatski restauratorski zavod; München: Bavarian State Department of Manuments and Sites: = Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, 2019. Str. 213-214, ilustr. ISBN 978-961-6990-54-7. [COBISS.SI-ID 12715593]

30. DOLINŠEK, Saša, PAVLIČ, Valentina. Maribor, Slovenia, Regional museum Maribor : miniature sculpture of St Dominic and St Catherine, inv. no. N 647. V: KLEMENČIČ, Matej (ur.), et al. Tracing the art of the Straub family. 1st ed. Ljubljana: Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia: = Javni Zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine: Ljubljana University Press, Faculty of Art: = Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani; Zagreb: Croatian Conservation Institute: = Hrvatski restauratorski zavod; München: Bavarian State Department of Manuments and Sites: = Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, 2019. Str. 214, ilustr. ISBN 978-961-6990-54-7. [COBISS.SI-ID 12716105]

31. DOLINŠEK, Saša, PAVLIČ, Valentina. Maribor, Slovenia, Regional museum Maribor : sculpture of St John of Nepomuk, inv. no. N 1658. V: KLEMENČIČ, Matej (ur.), et al. Tracing the art of the Straub family. 1st ed. Ljubljana: Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia: = Javni Zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine: Ljubljana University Press, Faculty of Art: = Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani; Zagreb: Croatian Conservation Institute: = Hrvatski restauratorski zavod; München: Bavarian State Department of Manuments and Sites: = Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, 2019. Str. 214, ilustr. ISBN 978-961-6990-54-7. [COBISS.SI-ID 12715849]

32. DOLINŠEK, Saša, PAVLIČ, Valentina. Maribor, Slovenia, Regional museum Maribor : sculpture of St Anthony of Padua, inv. no. N 9302. V: KLEMENČIČ, Matej (ur.), et al. Tracing the art of the Straub family. 1st ed. Ljubljana: Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia: = Javni Zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine: Ljubljana University Press, Faculty of Art: = Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani; Zagreb: Croatian Conservation Institute: = Hrvatski restauratorski zavod; München: Bavarian State Department of Manuments and Sites: = Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, 2019. Str. 214-215, ilustr. ISBN 978-961-6990-54-7. [COBISS.SI-ID 12716361]

33. DOLINŠEK, Saša, PAVLIČ, Valentina. Maribor, Slovenia, Regional museum Maribor : sculpture of St Nicholas, inv. no. N 682. V: KLEMENČIČ, Matej (ur.), et al. Tracing the art of the Straub family. 1st ed. Ljubljana: Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia: = Javni Zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine: Ljubljana University Press, Faculty of Art: = Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani; Zagreb: Croatian Conservation Institute: = Hrvatski restauratorski zavod; München: Bavarian State Department of Manuments and Sites: = Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, 2019. Str. 215, ilustr. ISBN 978-961-6990-54-7. [COBISS.SI-ID 12716617]

34. DOLINŠEK, Saša, PAVLIČ, Valentina. Maribor, Slovenia, Regional museum Maribor : sculpture from the high altar of the Church of St John in Studenci (Maribor) : three angel heads. V: KLEMENČIČ, Matej (ur.), et al. Tracing the art of the Straub family. 1st ed. Ljubljana: Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia: = Javni Zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine: Ljubljana University Press, Faculty of Art: = Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani; Zagreb: Croatian Conservation Institute: = Hrvatski restauratorski zavod; München: Bavarian State Department of Manuments and Sites: = Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, 2019. Str. 215-216, ilustr. ISBN 978-961-6990-54-7. [COBISS.SI-ID 12716873]

35. DOLINŠEK, Saša, PAVLIČ, Valentina. Mozirje, Slovenia, Parish church of St Gerorge. V: KLEMENČIČ, Matej (ur.), et al. Tracing the art of the Straub family. 1st ed. Ljubljana: Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia: = Javni Zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine: Ljubljana University Press, Faculty of Art: = Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani; Zagreb: Croatian Conservation Institute: = Hrvatski restauratorski zavod; München: Bavarian State Department of Manuments and Sites: = Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, 2019. Str. 216, ilustr. ISBN 978-961-6990-54-7. [COBISS.SI-ID 12717129]

36. PAVLIČ, Valentina. Nagykanizsa, Hungary, Franciscan church of St Joseph. V: KLEMENČIČ, Matej (ur.), et al. Tracing the art of the Straub family. 1st ed. Ljubljana: Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia: = Javni Zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine: Ljubljana University Press, Faculty of Art: = Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani; Zagreb: Croatian Conservation Institute: = Hrvatski restauratorski zavod; München: Bavarian State Department of Manuments and Sites: = Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, 2019. Str. 216, ilustr. ISBN 978-961-6990-54-7. [COBISS.SI-ID 12717385]

37. DOLINŠEK, Saša, PAVLIČ, Valentina. Negova, Slovenia. V: KLEMENČIČ, Matej (ur.), et al. Tracing the art of the Straub family. 1st ed. Ljubljana: Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia: = Javni Zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine: Ljubljana University Press, Faculty of Art: = Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani; Zagreb: Croatian Conservation Institute: = Hrvatski restauratorski zavod; München: Bavarian State Department of Manuments and Sites: = Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, 2019. Str. 217, ilustr. ISBN 978-961-6990-54-7. [COBISS.SI-ID 12717641]

38. DOLINŠEK, Saša, PAVLIČ, Valentina. Podlehnik, Slovenia, Church of the Virgin mary of the assumption. V: KLEMENČIČ, Matej (ur.), et al. Tracing the art of the Straub family. 1st ed. Ljubljana: Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia: = Javni Zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine: Ljubljana University Press, Faculty of Art: = Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani; Zagreb: Croatian Conservation Institute: = Hrvatski restauratorski zavod; München: Bavarian State Department of Manuments and Sites: = Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, 2019. Str. 217, ilustr. ISBN 978-961-6990-54-7. [COBISS.SI-ID 12717897]

39. PAVLIČ, Valentina. Podnanos - Pasji rep, Slovenia, Church of the Holy trinity. V: KLEMENČIČ, Matej (ur.), et al. Tracing the art of the Straub family. 1st ed. Ljubljana: Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia: = Javni Zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine: Ljubljana University Press, Faculty of Art: = Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani; Zagreb: Croatian Conservation Institute: = Hrvatski restauratorski zavod; München: Bavarian State Department of Manuments and Sites: = Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, 2019. Str. 217, ilustr. ISBN 978-961-6990-54-7. [COBISS.SI-ID 12718153]

40. DOLINŠEK, Saša, PAVLIČ, Valentina. Ptuj, Slovenia, Parish and minorite church of St Peter and St Paul. V: KLEMENČIČ, Matej (ur.), et al. Tracing the art of the Straub family. 1st ed. Ljubljana: Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia: = Javni Zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine: Ljubljana University Press, Faculty of Art: = Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani; Zagreb: Croatian Conservation Institute: = Hrvatski restauratorski zavod; München: Bavarian State Department of Manuments and Sites: = Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, 2019. Str. 218-219, ilustr. ISBN 978-961-6990-54-7. [COBISS.SI-ID 12718409]

41. DOLINŠEK, Saša, PAVLIČ, Valentina. Ptujska Gora, Slovenia. V: KLEMENČIČ, Matej (ur.), et al. Tracing the art of the Straub family. 1st ed. Ljubljana: Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia: = Javni Zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine: Ljubljana University Press, Faculty of Art: = Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani; Zagreb: Croatian Conservation Institute: = Hrvatski restauratorski zavod; München: Bavarian State Department of Manuments and Sites: = Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, 2019. Str. 219, ilustr. ISBN 978-961-6990-54-7. [COBISS.SI-ID 12718665]

42. DOLINŠEK, Saša, PAVLIČ, Valentina. Puščava, Slovenia, Church of the Mary help of Christians. V: KLEMENČIČ, Matej (ur.), et al. Tracing the art of the Straub family. 1st ed. Ljubljana: Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia: = Javni Zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine: Ljubljana University Press, Faculty of Art: = Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani; Zagreb: Croatian Conservation Institute: = Hrvatski restauratorski zavod; München: Bavarian State Department of Manuments and Sites: = Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, 2019. Str. 219, ilustr. ISBN 978-961-6990-54-7. [COBISS.SI-ID 12718921]

43. DOLINŠEK, Saša, PAVLIČ, Valentina. Rdeči breg, Slovenia, Church of the St Ignatius of Loyola. V: KLEMENČIČ, Matej (ur.), et al. Tracing the art of the Straub family. 1st ed. Ljubljana: Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia: = Javni Zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine: Ljubljana University Press, Faculty of Art: = Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani; Zagreb: Croatian Conservation Institute: = Hrvatski restauratorski zavod; München: Bavarian State Department of Manuments and Sites: = Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, 2019. Str. 219, ilustr. ISBN 978-961-6990-54-7. [COBISS.SI-ID 12719177]

44. DOLINŠEK, Saša, PAVLIČ, Valentina. Rogatec, Slovenia, Parish church of St Bartholomew. V: KLEMENČIČ, Matej (ur.), et al. Tracing the art of the Straub family. 1st ed. Ljubljana: Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia: = Javni Zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine: Ljubljana University Press, Faculty of Art: = Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani; Zagreb: Croatian Conservation Institute: = Hrvatski restauratorski zavod; München: Bavarian State Department of Manuments and Sites: = Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, 2019. Str. 220, ilustr. ISBN 978-961-6990-54-7. [COBISS.SI-ID 12719433]

45. DOLINŠEK, Saša, PAVLIČ, Valentina. Ruše, Slovenia, Parish church of St Mary. V: KLEMENČIČ, Matej (ur.), et al. Tracing the art of the Straub family. 1st ed. Ljubljana: Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia: = Javni Zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine: Ljubljana University Press, Faculty of Art: = Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani; Zagreb: Croatian Conservation Institute: = Hrvatski restauratorski zavod; München: Bavarian State Department of Manuments and Sites: = Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, 2019. Str. 220, ilustr. ISBN 978-961-6990-54-7. [COBISS.SI-ID 12719689]

46. DOLINŠEK, Saša, PAVLIČ, Valentina. Selnica ob Dravi, Slovenia, Parish church of St Margaret the Virgin. V: KLEMENČIČ, Matej (ur.), et al. Tracing the art of the Straub family. 1st ed. Ljubljana: Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia: = Javni Zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine: Ljubljana University Press, Faculty of Art: = Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani; Zagreb: Croatian Conservation Institute: = Hrvatski restauratorski zavod; München: Bavarian State Department of Manuments and Sites: = Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, 2019. Str. 221, ilustr. ISBN 978-961-6990-54-7. [COBISS.SI-ID 12719945]

47. DOLINŠEK, Saša, PAVLIČ, Valentina. Sladka Gora, Slovenia, Pilgrimage and Parish church of St Mary and St Margaret the Virgin. V: KLEMENČIČ, Matej (ur.), et al. Tracing the art of the Straub family. 1st ed. Ljubljana: Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia: = Javni Zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine: Ljubljana University Press, Faculty of Art: = Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani; Zagreb: Croatian Conservation Institute: = Hrvatski restauratorski zavod; München: Bavarian State Department of Manuments and Sites: = Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, 2019. Str. 221-222, ilustr. ISBN 978-961-6990-54-7. [COBISS.SI-ID 12720201]

48. DOLINŠEK, Saša, PAVLIČ, Valentina. Slivnica pri Mariboru, Slovenia, Parish church of Virgin Mary. V: KLEMENČIČ, Matej (ur.), et al. Tracing the art of the Straub family. 1st ed. Ljubljana: Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia: = Javni Zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine: Ljubljana University Press, Faculty of Art: = Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani; Zagreb: Croatian Conservation Institute: = Hrvatski restauratorski zavod; München: Bavarian State Department of Manuments and Sites: = Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, 2019. Str. 221-222, ilustr. ISBN 978-961-6990-54-7. [COBISS.SI-ID 12720713]

49. PAVLIČ, Valentina. Slivnica pri Mariboru, Slovenia, Slivnica mansion park. V: KLEMENČIČ, Matej (ur.), et al. Tracing the art of the Straub family. 1st ed. Ljubljana: Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia: = Javni Zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine: Ljubljana University Press, Faculty of Art: = Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani; Zagreb: Croatian Conservation Institute: = Hrvatski restauratorski zavod; München: Bavarian State Department of Manuments and Sites: = Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, 2019. Str. 222, ilustr. ISBN 978-961-6990-54-7. [COBISS.SI-ID 12720457]

50. DOLINŠEK, Saša, PAVLIČ, Valentina. Slovenska Bistrica, Slovenia, Church of St Joseph. V: KLEMENČIČ, Matej (ur.), et al. Tracing the art of the Straub family. 1st ed. Ljubljana: Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia: = Javni Zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine: Ljubljana University Press, Faculty of Art: = Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani; Zagreb: Croatian Conservation Institute: = Hrvatski restauratorski zavod; München: Bavarian State Department of Manuments and Sites: = Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, 2019. Str. 222-223, ilustr. ISBN 978-961-6990-54-7. [COBISS.SI-ID 12720969]

51. DOLINŠEK, Saša, PAVLIČ, Valentina. Spodnja Polskava, Slovenia, Parish church of St Stephen. V: KLEMENČIČ, Matej (ur.), et al. Tracing the art of the Straub family. 1st ed. Ljubljana: Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia: = Javni Zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine: Ljubljana University Press, Faculty of Art: = Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani; Zagreb: Croatian Conservation Institute: = Hrvatski restauratorski zavod; München: Bavarian State Department of Manuments and Sites: = Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, 2019. Str. 223, ilustr. ISBN 978-961-6990-54-7. [COBISS.SI-ID 12721225]

52. PAVLIČ, Valentina. Stoperce, Slovenia, Parish church of St Anthony the great. V: KLEMENČIČ, Matej (ur.), et al. Tracing the art of the Straub family. 1st ed. Ljubljana: Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia: = Javni Zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine: Ljubljana University Press, Faculty of Art: = Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani; Zagreb: Croatian Conservation Institute: = Hrvatski restauratorski zavod; München: Bavarian State Department of Manuments and Sites: = Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, 2019. Str. 224, ilustr. ISBN 978-961-6990-54-7. [COBISS.SI-ID 12721481]

53. DOLINŠEK, Saša, PAVLIČ, Valentina. Sveta Ema, Slovenia, Parish church of St Hemma of Gurk. V: KLEMENČIČ, Matej (ur.), et al. Tracing the art of the Straub family. 1st ed. Ljubljana: Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia: = Javni Zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine: Ljubljana University Press, Faculty of Art: = Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani; Zagreb: Croatian Conservation Institute: = Hrvatski restauratorski zavod; München: Bavarian State Department of Manuments and Sites: = Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, 2019. Str. 224, ilustr. ISBN 978-961-6990-54-7. [COBISS.SI-ID 12721737]

54. DOLINŠEK, Saša, PAVLIČ, Valentina. Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Slovenia, Parish church of the Holy Trinity. V: KLEMENČIČ, Matej (ur.), et al. Tracing the art of the Straub family. 1st ed. Ljubljana: Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia: = Javni Zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine: Ljubljana University Press, Faculty of Art: = Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani; Zagreb: Croatian Conservation Institute: = Hrvatski restauratorski zavod; München: Bavarian State Department of Manuments and Sites: = Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, 2019. Str. 224, ilustr. ISBN 978-961-6990-54-7. [COBISS.SI-ID 12722249]

55. DOLINŠEK, Saša, PAVLIČ, Valentina. Štanjel, Slovenia, Parish church of St Daniel. V: KLEMENČIČ, Matej (ur.), et al. Tracing the art of the Straub family. 1st ed. Ljubljana: Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia: = Javni Zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine: Ljubljana University Press, Faculty of Art: = Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani; Zagreb: Croatian Conservation Institute: = Hrvatski restauratorski zavod; München: Bavarian State Department of Manuments and Sites: = Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, 2019. Str. 225, ilustr. ISBN 978-961-6990-54-7. [COBISS.SI-ID 12722505]

56. DOLINŠEK, Saša, PAVLIČ, Valentina. Videm pri Ptuju (Dravinjski vrh), Slovenia, Church of St John the Baptist. V: KLEMENČIČ, Matej (ur.), et al. Tracing the art of the Straub family. 1st ed. Ljubljana: Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia: = Javni Zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine: Ljubljana University Press, Faculty of Art: = Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani; Zagreb: Croatian Conservation Institute: = Hrvatski restauratorski zavod; München: Bavarian State Department of Manuments and Sites: = Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, 2019. Str. 226, ilustr. ISBN 978-961-6990-54-7. [COBISS.SI-ID 12722761]

57. DOLINŠEK, Saša, PAVLIČ, Valentina. Videm pri Ptuju, Slovenia, Parish church of St Vitus. V: KLEMENČIČ, Matej (ur.), et al. Tracing the art of the Straub family. 1st ed. Ljubljana: Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia: = Javni Zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine: Ljubljana University Press, Faculty of Art: = Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani; Zagreb: Croatian Conservation Institute: = Hrvatski restauratorski zavod; München: Bavarian State Department of Manuments and Sites: = Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, 2019. Str. 226, ilustr. ISBN 978-961-6990-54-7. [COBISS.SI-ID 12723017]

58. PAVLIČ, Valentina. Vipava, Slovenia, Parish church of St Stephen. V: KLEMENČIČ, Matej (ur.), et al. Tracing the art of the Straub family. 1st ed. Ljubljana: Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia: = Javni Zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine: Ljubljana University Press, Faculty of Art: = Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani; Zagreb: Croatian Conservation Institute: = Hrvatski restauratorski zavod; München: Bavarian State Department of Manuments and Sites: = Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, 2019. Str. 226, ilustr. ISBN 978-961-6990-54-7. [COBISS.SI-ID 12723273]

59. DOLINŠEK, Saša, PAVLIČ, Valentina. Zgornja Kungota, Slovenia, Parish church of St Kunigunde. V: KLEMENČIČ, Matej (ur.), et al. Tracing the art of the Straub family. 1st ed. Ljubljana: Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia: = Javni Zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine: Ljubljana University Press, Faculty of Art: = Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani; Zagreb: Croatian Conservation Institute: = Hrvatski restauratorski zavod; München: Bavarian State Department of Manuments and Sites: = Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, 2019. Str. 226, ilustr. ISBN 978-961-6990-54-7. [COBISS.SI-ID 12723529]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

60. PAVLIČ, Valentina. Joseph Straub - new findings about his life and work within the TrArS project : predavanje v okviru Das Gesamtkunstwerk der Familie Straub und Ergebnisse (Results and Synthesis of the Art of Straub Family), Konferenz und Buchpräsentation (Conference and Project Publication Presentation), University of Graz, 1st October 2019. [COBISS.SI-ID 12724297]

61. PAVLIČ, Valentina. Joseph Straub and his collaboration with other masters : predavanje na Convegno Internazionale di Studi Scultura lignea barocca di scuola tedesca in carnia e valcanale, 7 novembre 2019, Università di Udine. [COBISS.SI-ID 12724041]

62. PAVLIČ, Valentina. Luka in Štefan Jamnik - naročnika baročne prenove ruške cerkve : predavanje na 6. Glazerjevem posvetu "Naši duhovniki in njihova dela", Knjižnica Janka Glazerja Ruše, Ruše (SLO), 21. mar. 2019. [COBISS.SI-ID 12361545]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Fotograf

63. BODA, Zsuzsanna, DOLINŠEK, Saša, KAVKLER, Katja, KLEMENČIČ, Matej, PAVLIČ, Valentina, KLEMENČIČ, Matej (urednik), MEKE, Katra (urednik), ŠKARIČ, Ksenija (urednik). Tracing the art of the Straub family. 1st ed. Ljubljana: Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia: = Javni Zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine: Ljubljana University Press, Faculty of Art: = Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani; Zagreb: Croatian Conservation Institute: = Hrvatski restauratorski zavod; München: Bavarian State Department of Manuments and Sites: = Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, 2019. 275 str., ilustr. ISBN 978-961-6990-54-7. http://trars.eu/article.php?id=61&page=4&lang=1, https://www.academia.edu/40591303/Between_Academic_Art_and_Guild_Traditions_2019_. [COBISS.SI-ID 301554688]

 

 

Jerneja Pavlin [29708]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. PAVLIN, Jerneja, GLAŽAR, Saša A., SLAPNIČAR, Miha, DEVETAK, Iztok. The impact of studentsʼ educational background, interest in learning, formal reasoning and visualisation abilities on gas context-based exercises achievements with submicro-animations. Chemistry education research and practice. 2019, vol. 20, issue 3, str. 633-649, ilustr., tabele. ISSN 1756-1108. https://pubs.rsc.org/en/content/articlepdf/2019/rp/c8rp00189h, DOI: 10.1039/c8rp00189h. [COBISS.SI-ID 12460617]

 

1.04 Strokovni članek

2. ŠUMRADA, Grega, LUMPERT, Špela, PAVLIN, Jerneja. Poglej v nebo, kakšno bo vreme?. Naravoslovna solnica : za učitelje, vzgojitelje in starše. zima 2019, letn. 23, št. 2, str. 10-15, ilustr., tabela, graf. prikazi. ISSN 1318-9670. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5620. [COBISS.SI-ID 12330057]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

3. PAVLIN, Jerneja. Hydrogels in experiments for stimulating students with different learning abilities. V: KOUDELKOVÁ, Věra (ur.). Dílny Heuréky 2018 : sborník konference projektu Heuréka : Jiráskovo gymnázium, Náchod, 21.-23. září 2018. 1.vydání. V Praze: Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019. Str. 105-113, ilustr. ISBN 978-80-7378-377-8. http://kdf.mff.cuni.cz/heureka/sborniky/DilnyHeureky_2018.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5638. [COBISS.SI-ID 12348489]

 

1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

4. ČEPIČ, Mojca, PAVLIN, Jerneja. Introduction of new findings in science to pre-university education using inquiry based learning. V: The beauty and pleasure of understanding : engaging with contemporary challenges through science education. [S. l.]: [s. n.], 2019. 1 str. https://www5.shocklogic.com/scripts/jmevent/programme.php?Client_Id=%27EGA%27&Project_Id=%27ESERA19%27&System_Id=1. [COBISS.SI-ID 12651593]

5. PAVLIN, Jerneja. Curriculum for the subject of physics in primary school and gymnasium in Slovenia. V: KÉHAR, Ota (ur.). Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 9 : změny v RVP a jejich dopady do obsahu výuky fyziky : sborník abstraktů = Contemporary trends in physics teacher education : changes in curricula and its impact to physics education content : program konference, 26. - 28. 4. 2019, Kašperské Hory, Czech Republik. 1 vydání. V Plzni: Západočeská univerzita, Fakulta pedagogická, cop. 2019. Str. 15. [COBISS.SI-ID 12423497]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

6. PAVLIN, Jerneja, ČAMPA, Tina. Teaching and learning science in grade 4 of primary school by peer instruction approach. V: The beauty and pleasure of understanding : engaging with contemporary challenges through science education. [S. l.]: [s. n.], 2019. 1 str. https://www5.shocklogic.com/scripts/jmevent/programme.php?Client_Id=%27EGA%27&Project_Id=%27ESERA19%27&System_Id=1. [COBISS.SI-ID 12651849]

7. PAVLIN, Jerneja. Physics lectures and activities with the response system mentimeter for the pre-service primary school teachers. V: BEITZEL, Brian D. (ur.). Empowering learners in a digital world : book of abstracts : The 2nd International Conference on Future of Education 2019 (Future Edu 2019), 13th-14th June 2019, Bankok, Thailand : book of abstracts. Pitakotte: The International Institute of knowledge management (TIIKM), cop. 2019. Str. 20. ISBN 978-955-3605-32-0. [COBISS.SI-ID 12488777]

8. PAVLIN, Jerneja, ČEPIČ, Mojca, DZIOB, Daniel. Liquid crystals module in two high school physics learning environments. V: Teaching-learning contemporary physics, from research to practice : celebration of Eötvös year 2019 : conference programme : book of abstracts. [Hungary]: [s. n.], 2019. Str. 421-422. https://girep2019.hu/GIREP_ICPE_EPEC_MPTL_Conference_Abstract_Book.pdf. [COBISS.SI-ID 12532809]

9. PAVLIN, Jerneja, ČEPIČ, Mojca. A pinch of hydrogels and liquid crystals in the soup of contemporary physics. V: Teaching-learning contemporary physics, from research to practice : celebration of Eötvös year 2019 : conference programme : book of abstracts. [Hungary]: [s. n.], 2019. Str. 117-118. https://girep2019.hu/GIREP_ICPE_EPEC_MPTL_Conference_Abstract_Book.pdf. [COBISS.SI-ID 12532041]

10. PAVLIN, Jerneja. A response system Mentimeter in physics lectures for pre-service primary school teachers. V: Teaching-learning contemporary physics, from research to practice : celebration of Eötvös year 2019 : conference programme : book of abstracts. [Hungary]: [s. n.], 2019. Str. 695-696. https://girep2019.hu/GIREP_ICPE_EPEC_MPTL_Conference_Abstract_Book.pdf. [COBISS.SI-ID 12535113]

11. SLAPNIČAR, Miha, GLAŽAR, Saša A., PAVLIN, Jerneja. Dosežki učečih se pri nalogah s 3D dinamičnimi submikroskopskimi predstavitvami plinov glede na raven formalno logičnega mišljenja in raven vizualizacije. V: PINTAR, Albin (ur.). Zbornik povzetkov = Book of abstracts. 25th Annual Meeting of the Slovenian Chemical Society, 25.-27. september 2019, Maribor, Slovenija. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo, 2019. Str. 130. ISBN 978-961-93849-6-1. [COBISS.SI-ID 12613193]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

12. PAVLIN, Jerneja. Hidrogeli kot učno okolje za poglabljanje naravoslovnih znanj in razvoj naravoslovnih spretnosti. V: Izobraževanje za sedanjost in prihodnost. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2019. 1 str. https://nak2019.splet.arnes.si/program-cetrtek/. [COBISS.SI-ID 12662089]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

13. PAVLIN, Jerneja. Glasovalni sistem Mentimeter pri pouku fizike za študente prvega letnika razrednega pouka. V: FERK SAVEC, Vesna (ur.), RUGELJ, Jože (ur.). Izzivi in priložnosti uporabe informacijsko komunikacijske tehnologije v pedagoškem procesu na področju naravoslovja, tehnologije in matematike. Ljubljana: Univerza, 2019. Str. 95-111, ilustr., tabele. ISBN 978-961-6410-62-5. https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?id=123309&lang=slv. [COBISS.SI-ID 12645193]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

14. PAVLIN, Jerneja. Contemporary science in classroom ; Teaching science and physics in Slovenia : predavanje na Erasmus + (STA) Teaching staff mobility in the academic year 2018/2019, University of Malta, Faculty of Education, 20. 5. - 24. 5. 2019 (4 ure). [COBISS.SI-ID 12469065]

 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

15. SUSMAN, Katarina, PAVLIN, Jerneja. Razumevanje Luninih men pri študentih razrednega pouka : vabljeno predavanje na 9. Mednarodni znanstveni konferenci EDUvision Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij, 28. nov. 2019, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 12728905]

16. GORENČIČ, Katja, PAVLIN, Jerneja. Vključevanje informacijsko-komunikacijske tehnologije pri predmetu naravoslovje in tehnika v osnovni šoli : vabljeno predavanje na 9. Mednarodni znanstveni konferenci EDUvision Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij, 28. nov. 2019, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 12727113]

 

3.25 Druga izvedena dela

17. PAVLIN, Jerneja. Učenje naravoslovja z didaktično igro : Raziskovalni dan PEF, predstavitev projekta, ki je bil financiran na internem razpisu, PEF, Ljubljana, 14. 5. 2019. [COBISS.SI-ID 12524873]

18. PAVLIN, Jerneja, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana, KRNEL, Dušan. Učenje z raziskovanjem v naravoslovnem, tehničnem in matematičnem visokošolskem izobraževanju : usposabljanje, Pedagoška fakulteta, UL, 18. sep. 2019 (8 ur). [COBISS.SI-ID 12606025]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

19. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. PAVLIN, Jerneja (član uredniškega odbora 2018-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. https://ojs.cepsj.si/index.php/cepsj. [COBISS.SI-ID 252707584]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

20. ŠUMRADA, Grega. Didaktične igre za učne vsebine dan in noč, vreme, voda in zmesi pri pouku spoznavanja okolja v 2. razredu osnovne : magistrsko delo. Ljubljana: [G. Šumrada], 2019. XII, 107 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5752/. [COBISS.SI-ID 12454729]

21. GORENČIČ, Katja. Poučevanje predmeta naravoslovje in tehnika v četrtem in petem razredu osnovne šole z uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Gorenčič], 2019. VIII, 66 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6022. [COBISS.SI-ID 12621129]

 

Recenzent

22. BEITZEL, Brian D. (urednik). Empowering learners in a digital world : book of abstracts : The 2nd International Conference on Future of Education 2019 (Future Edu 2019), 13th-14th June 2019, Bankok, Thailand : book of abstracts. Pitakotte: The International Institute of knowledge management (TIIKM), cop. 2019. XXIV, 123 str. ISBN 978-955-3605-32-0. [COBISS.SI-ID 12487241]

23. DEVETAK, Iztok, SLAPNIČAR, Miha. Kemijske osnove naravoslovja z navodili za laboratorijske vaje. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2019. 144 str., ilustr. ISBN 978-961-253-246-8. [COBISS.SI-ID 302023680]

24. GLAŽAR, Saša A. (urednik), WISSIAK GRM, Katarina Senta (urednik), DEVETAK, Iztok (urednik). Učitelj raziskovalec za prenos raziskovalnih spoznanj v pouk kemije. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2019. ISBN 978-961-253-243-7. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5695/, http://keminfo.pef.uni-lj.si/moodle/pluginfile.php/2/course/section/2/Monografija_KemikUm_2.del. [COBISS.SI-ID 299670528]

 

 

Maja Pečar [33126]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

1. PEČAR, Maja, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana, ČEPIČ, Mojca. 3DIPHE : orodja za informirano izboljševanje lastne prakse. V: Izobraževanje za sedanjost in prihodnost. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2019. 1 str. https://nak2019.splet.arnes.si/program-sreda/. [COBISS.SI-ID 12664905]

2. ČEPIČ, Mojca, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana, PEČAR, Maja. 3DIPHE : Učenje z raziskovanjem - praktični primeri (delavnica poteka skozi oba sklopa). V: Izobraževanje za sedanjost in prihodnost. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2019. 1 str. https://nak2019.splet.arnes.si/program-sreda/. [COBISS.SI-ID 12664649]

3. PEČAR, Maja, ČEPIČ, Mojca, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana. 3DIPHE : učenje z raziskovanjem in raziskovanje lastnega poučevanja. V: Izobraževanje za sedanjost in prihodnost. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2019. 1 str. https://nak2019.splet.arnes.si/program-sreda/. [COBISS.SI-ID 12664393]

 

 

Mojca Pečar [18748]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. PEČAR, Mojca, VALENČIČ ZULJAN, Milena. Mentor pedagoške prakse kako facilitator profesionalnog razvoja studenata - stajališta mentora i studenata. V: Knjiga sažetaka. U Čakovcu: Učiteljski fakultet, [2019]. Str. [55]. [COBISS.SI-ID 12443465]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

2. KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca, BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, ANTIĆ GABER, Milica, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator, fotograf). Okolje in jaz 2 : spoznavanje okolja za 2. razred osnovne šole. Učbenik. 2. izd. Ljubljana: Modrijan izobraževanje, 2019. 71 str., ilustr. ISBN 978-961-7053-37-1. [COBISS.SI-ID 297614080]

3. KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca, BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, ANTIĆ GABER, Milica, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator), SKRIBE-DIMEC, Darja. A környezet és én 1 : környezetismeret a kétnyelvű általános iskola 1. osztálya számára. 1. átdolgozott kiad. Ljubljana: Modrijan, 2017-. Zv. <1->, ilustr. ISBN 978-961-241-826-7, ISBN 978-961-241-827-4. [COBISS.SI-ID 290632704]

 

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

4. POLAK, Alenka (diskutant), LESAR, Irena (diskutant), BATISTIČ-ZOREC, Marcela (diskutant), PEČAR, Mojca (diskutant), ZADNIKAR, Darij (diskutant). Refleksija sodobnega šolskega prostora : kako se izzivi šolskega področja odražajo v visokošolskem prostoru in kakšne izzive visokošolskemu pedagoškemu delu ti predstavljajo : predavanja v okviru okrogle mize, Pedagoška fakulteta, Ljubljana, 24. 5. 2019. [COBISS.SI-ID 12448329]

 

 

Mojca Peček-Čuk [11611]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. MACURA-MILOVANOVIĆ, Sunčica, ČUK, Ivan, PEČEK, Mojca. Beliefs of student teachers in Serbia and Slovenia about supporting vulnerable pupils in learning and social participation. European journal of special needs education. Online ed. 2019, vol. 34, no. , 16 str. (pdf), tabela. ISSN 1469-591X. https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/08856257.2019.1607660?needAccess=true, DOI: 10.1080/08856257.2019.1607660. [COBISS.SI-ID 12422985]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

2. PEČEK, Mojca, MACURA-MILOVANOVIĆ, Sunčica. Defining the boundaries of inclusion within compulsory education and teacher education. V: ZGAGA, Pavel (ur.). Inclusion in education : reconsidering limits, identifying possibilities. Berlin: Peter Lang, cop. 2019. Str. 45-69. ISBN 978-3-631-77859-3. [COBISS.SI-ID 12439881]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

3. PEČEK, Mojca, MLINAR, Karmen. Teorija vzgoje s pedagoško prakso : študijsko gradivo za izvedbo pedagoške prakse za študente 2. letnika izrednega študija Razrednega pouka. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2019. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5741/. [COBISS.SI-ID 12448073]

4. PEČEK, Mojca, MLINAR, Karmen. Teorija vzgoje s pedagoško prakso : študijsko gradivo za izvedbo pedagoške prakse za študente 2. letnika Razrednega pouka. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2019. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5995/. [COBISS.SI-ID 12607817]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

5. MACURA-MILOVANOVIĆ, Sunčica, ČUK, Ivan, PEČEK, Mojca. Beliefs of student teachers about their competencies for inclusive education in Slovenia and Serbia : predavanje na International Conference Professional Competences for Teaching in the 21st Century, 24th May 2019, University of Kragujevac, Faculty of Education in Jagodina Serbia. [COBISS.SI-ID 12464969]

 

3.25 Druga izvedena dela

6. KROFLIČ, Robi (diskutant), RUTAR, Sonja, PEČEK, Mojca, MEZGEC, Maja, PROTNER, Edvard. Oblikovanje akademskega pedagoško-andragoškega prostora v Sloveniji : okrogla miza : Sto let študija pedagogike, Pedagoško-andragoški dnevi 2019, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 29. 3. 2019. [COBISS.SI-ID 69319522]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

7. Edukacja. PEČEK, Mojca (član uredniškega odbora 2018-). Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. ISSN 0239-6858. [COBISS.SI-ID 273273088]

8. AŽMAN, Tatjana, JAPELJ PAVEŠIĆ, Barbara, POTOČNIK, Nataša, ZAVAŠNIK, Mihaela, PEČEK, Mojca (urednik). Sporočilo konference Učeča se profesionalna skupnost. Ljubljana: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 2019. ISBN 978-961-7065-02-2. http://www.eurydice.si/sporocilo-konference-uceca-se-profesionalna-skupnost.pdf. [COBISS.SI-ID 299314944]

9. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. PEČEK, Mojca (član uredniškega odbora 2011-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. https://ojs.cepsj.si/index.php/cepsj. [COBISS.SI-ID 252707584]

10. Šolska kronika : zbornik za zgodovino šolstva in vzgoje. PEČEK, Mojca (član uredniškega odbora 1996-). Ljubljana: Slovenski šolski muzej, 1992-. ISSN 1318-6728. [COBISS.SI-ID 51623936]

 

Mentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

11. MLINAR, Karmen. Spoštovanje drugega kot drugačnega v javni osnovni šoli : doktorska disertacija. Ljubljana: [K. Mlinar], 2019. XXVII, 446 str., [14] str. pril., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5587. [COBISS.SI-ID 12318281]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

12. TOMAŽIČ, Eva. Nadziranje vedenja z oprijemljivimi podkrepitvami v osnovni šoli : Controlling behaviour with tangible reinforcements in elementary school : magistrsko delo. Ljubljana: [E. Tomažič], 2019. 93 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6012. [COBISS.SI-ID 12613961]

13. BOBNAR, Petra. Odnos do šole učencev s posebnimi potrebami v večinskih in specializiranih institucijah = Attitude toward school of students with special needs in mainstream and specialized institutions : magistrsko delo. Ljubljana: [P. Bobnar], 2019. 107 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6093/. [COBISS.SI-ID 12696905]

14. BRICL, Maša. Počutje učencev priseljencev prve generacije v osnovni šoli : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Bricl], 2019. 149 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5960. [COBISS.SI-ID 12592713]

15. PAJK, Mariša. Vpliv učnih metod na pojav motečega vedenja pri pouku : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Pajk], 2019. IX, 104 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5937. [COBISS.SI-ID 12583497]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

16. PETERKA, Matevž. Primerjava šolskega kaznovanja v 20. in 21. stoletju in vpliv na otroka : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Peterka], 2019. 64 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5764. [COBISS.SI-ID 12464457]

 

Recenzent

17. KALIN, Jana (urednik), ČEPIĆ, Renata (urednik). Poklicni razvoj učiteljev : ugled in transverzalne kompetence = Teacher' professional development : status and transversal competencies. 1. izd. V Ljubljani: Znanstvena založba Filozofske fakultete; = Ljubljana: University Press, Faculty of Arts; Reka; Pedagoška fakulteta; = Rijeka: Faculty of Teacher Education, 2019. 266 str., ilustr. ISBN 978-961-06-0196-8. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-6T0QRKSD. [COBISS.SI-ID 299773184]

 

Tomaž Petek [32433]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. PETEK, Tomaž, LAZZARICH, Marinko. The attitudes of Slovenian and Croatian students of primary education towards spoken performance in the pedagogical process. XLinguae. 2019, vol. 12, issue 1, str. 3-20, tabele. ISSN 2453-711X. http://www.xlinguae.eu/files/XLinguae1_2019_1.pdf, DOI: 10.18355/XL.2019.12.01.01. [COBISS.SI-ID 12316233]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. SMITH, Glenn, PETEK, Tomaž, JORDAN, Amy Beth, LEE, Amber. Small group text-based discussions in web eBooks : motivation to read, Slovenia. V: BASTIAENS, Theo J. (ur.). [Proceedings]. Waynesville: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE), cop. 2019. Str. 1342-1347. ISBN 978-1-939797-42-1. https://www.learntechlib.org/primary/p/210145/. [COBISS.SI-ID 12554825]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. LAZZARICH, Marinko, PETEK, Tomaž. The attitudes of Slovenian and Croatian students of primary education towards spoken performance in the pedagogical process. V: LAZZARICH, Marinko (ur.). Educational systems and societal changes : challenges and opportunities : [book of abstracts]. Rijeka: University of Rijeka, Facaulty of Teacher Education, 2019. Str. 15-16. ISBN 978-953-7917-17-3. [COBISS.SI-ID 12500041]

4. PETEK, Tomaž. Kako izboljšati govorno nastopanje učiteljev. V: PODBEVŠEK, Katarina (ur.), ŽAVBI, Nina (ur.). Poučevanje govora : zbornik povzetkov : mednarodni znanstveni simpozij, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo, Ljubljana, 12. in 13. april 2019. Ljubljana: Akademija za gledališče, radio, dilm in televizijo, 2019. Str. 37. [COBISS.SI-ID 4695387]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.01 Znanstvena monografija

5. PETEK, Tomaž. Govorno nastopanje v pedagoškem procesu. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2019. 124 str. ISBN 978-961-253-245-1. [COBISS.SI-ID 300741120]

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

6. PETEK, Tomaž, OSTERMAN, Sonja. Slovenščina 5. Učbenik za slovenski jezik v petem razredu osnovne šole. 1. prenovljena izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. 132 str., ilustr. ISBN 978-961-01-5351-1. [COBISS.SI-ID 298386944]

 

2.05 Drugo učno gradivo

7. OSTERMAN, Sonja, PETEK, Tomaž (avtor, lektor). Slovenščina 5. Samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v petem razredu osnovne šole. 2. prenovljena izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. 2 zv. (136; 107 str.), ilustr. ISBN 978-961-01-5349-8, ISBN 978-961-01-5350-4. [COBISS.SI-ID 298681600]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

8. Odgojno-obrazovne teme. PETEK, Tomaž (član uredniškega odbora 2018-). U Rijeci: Učiteljski fakultet, 2018-. [COBISS.SI-ID 12202825]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

9. SKAPIN, Jerneja. Uporaba kamišibaja pri obravnavi umetnostnega besedila v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Skapin], 2019. 177 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6021. [COBISS.SI-ID 12620873]

 

Lektor

10. LUCARIELLO, Joan M., JURIŠEVIČ, Mojca (urednik). Dvajset najpomembnejših psiholoških načel za poučevanje in učenje ustvarjalnih, talentiranih in nadarjenih učencev od vrtca do srednje šole. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2019. 57 str. ISBN 978-961-253-240-6. [COBISS.SI-ID 298773504]

11. GABER, Slavko (urednik), TAŠNER, Veronika (urednik). Misliti socialne inovacije. 1. izd. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2019. 360 str., ilustr. ISBN 978-961-253-236-9. [COBISS.SI-ID 298134016]

12. ČUDEN, Milena. Slovenščina. Zbirka nalog z rešitvami za 8. razred osnovne šole. 2. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. 104, XII str., ilustr. Brihtna glavca. ISBN 978-961-01-4983-5. [COBISS.SI-ID 297774336]

13. DEVJAK, Tatjana, BERČNIK, Sanja. Vzgoja predšolskega otroka. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2019. 288 str., ilustr. ISBN 978-961-253-244-4. [COBISS.SI-ID 299829504]

14. BREGAR MAZZINI, Sonja, PEČOLER, Lorieta, ŠTAMPFL, Petra, MITREVSKI, Ivan (ilustrator, avtor). Zgodovina 8. Učbenik za zgodovino v osmem razredu osnovne šole. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. 171 str., ilustr. ISBN 978-961-01-5344-3. [COBISS.SI-ID 299676928]

15. BREGAR MAZZINI, Sonja, PEČOLER, Lorieta, ŠTAMPFL, Petra. Zgodovina 9. Samostojni delovni zvezek za zgodovino v devetem razredu osnovne šole. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. 223 str., ilustr. ISBN 978-961-01-5345-0. [COBISS.SI-ID 299801856]

16. Glasilka logo-surdo. PETEK, Tomaž (lektor 2018-). Maribor: Študentska sekcija Društva logopedov Slovenije, 2018-. ISSN 2591-2208. [COBISS.SI-ID 293825536]

 

 

Karmen Pižorn [21612]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KORMOS, Judit, KOŠAK BABUDER, Milena, PIŽORN, Karmen. The role of low-level first language skills in second language reading, reading-while-listening and listening performance : a study of young dyslexic and non-dyslexic language learners. Applied linguistics. 2019, vol. 40, issue 5, str. 834-858, tabele. ISSN 1477-450X. https://academic.oup.com/applij/advance-article/doi/10.1093/applin/amy028/5075762?guestAccessKey=df449aae-d45f-4967-80fe-d1df294f3794, DOI: 10.1093/applin/amy028. [COBISS.SI-ID 12104521]

2. KOŠAK BABUDER, Milena, KORMOS, Judit, RATAJCZAK, Michael, PIŽORN, Karmen. The effect of read-aloud assistance on the text comprehension of dyslexic and non-dyslexic English language learners. Language testing. Spletna izd. 2019, vol. 36, issue 1, str. 51-75, tabele, graf. prikazi. ISSN 1477-0946. http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0265532218756946, DOI: 10.1177/0265532218756946. [COBISS.SI-ID 11934025]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. PIŽORN, Karmen. Recent approaches in plurilingual teaching. V: BRATOŽ, Silva (ur.), KOCBEK, Alenka (ur.), PIRIH, Anja (ur.). Zbornik povzetkov Mednarodne konference Obrazi raznojezičnosti v evropskih izobraževalnih kontekstih Koper, 12. april 2019 = Sommari del convegno internazionale Aspetti del plurilinguismo nei contesti educativi europei Capodistria, 12 aprile 2019 = Abstracts of the International Conference A Plurilingual Mindset in European Education Contexts Koper, 12 April 2019. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2019. Str. 12. ISBN 978-961-7055-48-1. [COBISS.SI-ID 12382281]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.19 Radijska ali televizijska oddaja

4. ŽERJAL, Nina (intervjuvanec), PIŽORN, Karmen. Kdaj otroke učiti tujih jezikov?. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2019. https://4d.rtvslo.si/arhiv/dobro-jutro/174639915. [COBISS.SI-ID 12610633]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

5. PIŽORN, Karmen. Language acquisition : [predavanje v okviru] ERASMUS+ (STA) Teaching Staff Mobility in the academic year 2018/2019, 1st April till 5th April 2019 (15 hours), University of Education Upper Austria, Pädagogische Hochschule Oberösterreich, Centre for Linguistic Diversity and Trascultural Studies. [COBISS.SI-ID 12431689]

 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

6. PIŽORN, Karmen. How to implement plurilingual competence in a pre-service teacher training programme : a case study from primary teacher eduacation study programme : vabljeno predavanje na Implementation Seminar with peer learning about language learning - literacy and the language of schooling, Hessische Lehrkräfteakademie, Frankfurt am Main, 17th December 2019. [COBISS.SI-ID 12769097]

7. PIŽORN, Karmen. Recent approaches in plurilingual teaching : vabljeno predavanje na Mednarodni konferenci Obrazi raznojezičnosti v evropskih izobraževalnih kontekstih, Pedagoška fakulteta, Univerza na Primorskem, 12. 4. 2019. [COBISS.SI-ID 12423753]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

8. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. PIŽORN, Karmen (gostujoči urednik 2016, 2018-, področni urednik ). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. https://ojs.cepsj.si/index.php/cepsj. [COBISS.SI-ID 252707584]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

9. LEKAN, Klavdija. Povezanost med bralno-napisovalno zmožnostjo v slovenščini kot maternim jezikom in bralnim razumevanjem v angleščini pri šestošolcih glede na način besedilnega vnosa : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Lekan], 2019. 58 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5868/. [COBISS.SI-ID 12534601]

10. ANDROJNA, Rebeka. Povezanost med dostopnostjo do besedil v tiskani in elektronski obliki in bralnim razumevanjem v angleščini pri šestošolcih v regiji Posavje : magistrsko delo. Ljubljana: [R. Androjna], 2019. 96 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5845/. [COBISS.SI-ID 12509769]

11. PUST, Urška. Risanke in učenje angleščine kot tujega jezika = Cartoons and learning English as a foreign language : magistrsko delo. Ljubljana: [U. Pust], 2019. 64 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5676. [COBISS.SI-ID 12374089]

12. MIKLAVC, Lara. Trening fonoloških in ortografskih zmožnosti v angleščini za učenca z disleksijo : magistrsko delo. Ljubljana: [L. Miklavc], 2019. 82 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5736/. [COBISS.SI-ID 12445257]

13. KOVIČ, Maja. Trening vodenega branja v angleščini z učenci z disleksijo : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Kovič], 2019. 128 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5738/. [COBISS.SI-ID 12446537]

14. GAČNIK, Jan. Vloga delovnega spomina in vrst nalog slušnega razumevanja v angleščini pri slovenskih šestošolcih : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Gačnik], 2019. 65 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5898/. [COBISS.SI-ID 12567881]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

15. MIŠMAŠ, Petra. Poučevanje izbranih matematičnih vsebin v tujem jeziku po pristopu CLIL v 3. razredu : magistrsko delo. Ljubljana: [P. Mišmaš], 2019. 99 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5998. [COBISS.SI-ID 12608329]

Somentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

16. PREMRL, Ajda. Vloga igrifikacije in jezika pri učenju kemijskih vsebin v osnovni šoli : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Premrl], 2019. VII f., 93 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5807/. [COBISS.SI-ID 12493385]

 

 

Romina Plešec Gasparič [34569]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. PLEŠEC GASPARIČ, Romina, VALENČIČ ZULJAN, Milena. Učne oblike v osnovni šoli in obrnjeno učenje in poučevanje = Within-class pupil grouping in primary school and flipped learning and teaching. Revija za elementarno izobraževanje. [Tiskana izd.]. sep. 2019, vol. 12, no. 3, str. 267-290, tabele. ISSN 1855-4431. http://rei.pef.um.si/images/Izdaje_revije/2019/03/REI_vol12_issue_3.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/6121/, DOI: 10.18690/rei.12.3.267-290.2019. [COBISS.SI-ID 12626249]

2. SCHWARZBARTL, Ana Lara, PLEŠEC GASPARIČ, Romina. Poučevanje naravoslovnih učnih vsebin s pripovedovanjem interaktivne domišljijske zgodbe = Teaching science contents by telling an interactive fictional. Vzgoja in izobraževanje : revija za teoretična in praktična vprašanja vzgojno izobraževalnega dela. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 50, št. 5/6, str. 72-78, ilustr. ISSN 0350-5065. [COBISS.SI-ID 12737609]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. VALENČIČ ZULJAN, Milena, PLEŠEC GASPARIČ, Romina. Obrnjeno učenje in poučevanje : didaktična inovacija, ki omogoča učno diferenciacijo in individualizacijo ter razvijanje odnosne dimenzije pouka. V: Knjiga sažetaka. U Čakovcu: Učiteljski fakultet, [2019]. Str. [72]. [COBISS.SI-ID 12444233]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.08 Doktorska disertacija

4. PLEŠEC GASPARIČ, Romina. Učne oblike v tradicionalnem učnem procesu in pri didaktični inovaciji obrnjeno učenje in poučevanje : doktorska disertacija. Ljubljana: [R. Plešec Gasparič], 2019. XXV, 439 str., [43] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5781. [COBISS.SI-ID 12476489]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

5. PLEŠEC GASPARIČ, Romina. Flipped learning and teaching in primary school : vabljeno predavanje na integriranom prediplomskom i diplomskom sveučilitnom učiteljskom studiju, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, Hrvatska, 3. 1. 2019 (2 uri). [COBISS.SI-ID 12739401]

 

3.25 Druga izvedena dela

6. PLEŠEC GASPARIČ, Romina. Obrnjeno učenje za bodoče učitelje : predstavitev dobre prakse na Pedagoški tržnici, Fakulteta za upravo, Ljubljana, 1. 2. 2019. [COBISS.SI-ID 12327497]

 

 

Uršula Podobnik [21677]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SELAN, Jurij, LESAR, Urša, PODOBNIK, Uršula. The importance of the Goethe triangle in art education. International journal of education through art. 2019, vol. 15, no. 3, str. 407-422, ilustr. ISSN 2040-090X. https://www.ingentaconnect.com/contentone/intellect/eta/2019/00000015/00000003/art00011#, DOI: 10.1386/eta_00011_1. [COBISS.SI-ID 12591945]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. JURJEVIČ, Nuša, PODOBNIK, Uršula, GERŠAK, Vesna. Pokret in njegov trag = Movement and its trace. V: BALIĆ, Antonija (ur.), ŽUPANIĆ BENIĆ, Marijana (ur.), BAČLIJA SUŠIĆ, Blaženka (ur.). Zbornik sažetaka : ACE 2019 = Book of abstracts. 1. međunarodna umjetničko-znanstvena konferencija Umjetnost, kreativnost, obrazovanje, Zagreb, Hrvatska, 7-9. ožujak 2019. Zadar: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2019. Str. 64. ISBN 978-953-8115-58-5. [COBISS.SI-ID 12350793]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.17 Katalog razstave

3. GOLOB, Jelka, BRGLEZ, Zdenka, PODOBNIK, Uršula. Vrti se : katalog izbranih otroških likovnih del mednarodnega likovnega natečaja "Raziskujemo senzoriko 2019. Kamnik: Zasebni vrtec Zarja, 2019. https://www.vrteczarja.si/likovni-natecaji/raziskujemo-senzoriko-2019--vrti-se.html. [COBISS.SI-ID 12349513]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

4. SELAN, Jurij, PODOBNIK, Uršula. Prožne oblike praktičnega usposabljanja študentov na likovno-umetniškem področju izven matične inštitucije : usposabljanje, Pedagoška fakulteta, UL, 6. december 2019 (4 ure). [COBISS.SI-ID 12732489]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor - drugo

5. ABRAM, Tilen, AMBROŽIČ, Nastja, GREŠAK, Maruša, GREŠAK, Matic, HUNJET, Hana, KRAJNC, Tina, PEHAR, Alja, TRDAN, Špela, TUŠEK, Vita, ŽELEZEN, Laura. Drugi skozi umetnost : premagovanje odporov do drugačnosti s pomočjo umetnosti. [Ljubljana]: [s. n.], 2019. https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/CRSN/PKP_gradiva/KON%C4%8CNO_GRADIVO_Drugi_skozi_umetnost_2019.pdf. [COBISS.SI-ID 12607305]

6. RUPNIK, Urša. Skodelica umetnosti : Cankar in mi : Mestni muzej Ljubljana, 1. april 2019. [COBISS.SI-ID 12382025]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

7. KOVAČ, Klavdija. Analiza eksperimentov za poučevanje mešanja barv (pigmentov) v 1. in 2. triletju osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Kovač], 2019. 84 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5603. [COBISS.SI-ID 12324681]

8. NUNAR, Ema. Plakat kot sredstvo poučevanja likovnih spremenljivk = Poster as a means of teaching art variables : magistrsko delo. Ljubljana: [E. Nunar], 2019. 141 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5945. [COBISS.SI-ID 12586825]

9. LESKOVEC, Petra. Povezovanje matematike in likovne umetnosti v 3. razredu osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [P. Leskovec], 2019. 65 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6038/. [COBISS.SI-ID 12629833]

10. VOLK, Andrea. Uporaba zemlje v slikarstvu = The use of soil in painting : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Volk], 2019. 93 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5614. [COBISS.SI-ID 12330825]

 

Somentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

11. OBERŽAN, Debora. Vključevanje izdelave voščenk v pouk likovne umetnosti v osnovni šoli : diplomsko delo. Ljubljana: [D. Oberžan], 2019. 47 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5931. [COBISS.SI-ID 12579913]

 

 

Alenka Polak [13907]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. POLAK, Alenka. Učitelji prihodnjih pedagoških delavcev kot modeli poučevanja in profesionalnega odnosa - pričakovanja študentov kot namig za kritično refleksijo = Teachers of prospective teaching staff as models of teaching and professional attitude - studentsʼ expectations as a suggestion for critical reflection. Vzgoja in izobraževanje : revija za teoretična in praktična vprašanja vzgojno izobraževalnega dela. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 50, št. 5/6, str. 16-23, ilustr., tabele, graf. prikaz. ISSN 0350-5065. [COBISS.SI-ID 12735817]

 

1.04 Strokovni članek

2. POLAK, Alenka. Kaj učitelji (učiteljev) delamo narobe in kaj lahko izboljšamo. Vzgoja in izobraževanje : revija za teoretična in praktična vprašanja vzgojno izobraževalnega dela. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 50, št. 5/6, str. 6-7. ISSN 0350-5065. [COBISS.SI-ID 12735561]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. POLAK, Alenka. Developing teamwork as an important generic competence within the pre-service and in-service teacher education. V: LAZZARICH, Marinko (ur.). Educational systems and societal changes : challenges and opportunities : [book of abstracts]. Rijeka: University of Rijeka, Facaulty of Teacher Education, 2019. Str. 67-68. ISBN 978-953-7917-17-3. [COBISS.SI-ID 12501065]

4. POLAK, Alenka. Developing and reflecting teamwork of teachers by using different teaching approaches and methods. V: GÓMEZ CHOVA, Louis (ur.), LÓPEZ MARTÍNEZ, A. (ur.), CANDEL TORRES, I. (ur.). EDULEARN19 : conference proceedings. Valencia: IATED Academy, cop. 2019. EDULEARN proceedings (Internet). ISBN 978-84-09-12031-4. ISSN 2340-1117. https://library.iated.org/view/POLAK2019DEV. [COBISS.SI-ID 12547913]

5. PULEC LAH, Suzana, PARADIŽ, Mojca, POLAK, Alenka. Preschool childrenʹs attitudes toward their peers with special needs. V: VUKOVIĆ, Mile (ur.). Zbornik rezimea = Book of abstracts. Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju; = Belgrade: = Faculty of Special Education and Rehabilitation, 2019. Str. 21. ISBN 978-86-6203-130-3. [COBISS.SI-ID 12678985]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

6. POLAK, Alenka (diskutant), LESAR, Irena (diskutant), BATISTIČ-ZOREC, Marcela (diskutant), PEČAR, Mojca (diskutant), ZADNIKAR, Darij (diskutant). Refleksija sodobnega šolskega prostora : kako se izzivi šolskega področja odražajo v visokošolskem prostoru in kakšne izzive visokošolskemu pedagoškemu delu ti predstavljajo : predavanja v okviru okrogle mize, Pedagoška fakulteta, Ljubljana, 24. 5. 2019. [COBISS.SI-ID 12448329]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

7. Učiteljev glas : priloga revije Vzgoja in izobraževanje. POLAK, Alenka (član uredniškega odbora 2014-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2014-2018. ISSN 2385-8826. [COBISS.SI-ID 275990016]

8. Vzgoja in izobraževanje : revija za teoretična in praktična vprašanja vzgojno izobraževalnega dela. POLAK, Alenka (gostujoči urednik 2019, član uredniškega odbora 2004-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1970-. ISSN 0350-5065. https://www.zrss.si/strokovne-resitve/digitalna-bralnica. [COBISS.SI-ID 1131780]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

9. ŽELJKO, Iva. Samozaznavanje profesionalnega razvoja na področju timskega dela pri študentih pedagoških smeri : magistrsko delo. Ljubljana: [I. Željko], 2019. XII, 87 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5772. [COBISS.SI-ID 12469577]

10. WOLF, Ines. Timsko delo strokovnih delavcev pri nudenju strokovne pomoči ter podpore učencem s specifičnimi učnimi težavami v osnovni šoli : primerjalna študija Slovenije in Anglije = Team work of education professionals at offering professional assistance and support to pupils with specific learning difficulties in elementary school : a comparative study of Slovenia and England : magistrsko delo. Ljubljana: [I. Wolf], 2019. 188 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6029. [COBISS.SI-ID 12624201]

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

11. ZUPAN, Neja. Sodelovanje in tekmovanje v predšolskem obdobju : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Zupan], 2019. [64] str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6046/. [COBISS.SI-ID 12634441]

12. SKUBIC, Ines. Usklajenost zaznavanja spretnosti timskega dela med člani tima v vrtcu = The consistency of teamwork skills perception between team members in kindergarten : diplomsko delo. Ljubljana: [I. Skubic], 2019. VI, 60 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/6141/. [COBISS.SI-ID 12757577]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

13. PERŠIČ, Aneja. Vpliv izvajanja socialnih aktivnosti v razredu na psihosocialni položaj učencev s specifičnimi učnimi težavami : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Peršič], 2019. 170 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5707/. [COBISS.SI-ID 12427081]

 

 

Olga Poljšak-Škraban [13906]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

1. Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje : [CJE]. POLJŠAK-ŠKRABAN, Olga (član uredniškega sveta 2012-). [Tiskana izd.]. Zagreb: University of Zagreb, Faculty of teacher education: = Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet, 2011-. ISSN 1848-5189. http://ed.ufzg.hr/ojs/index.php/CJOE/index. [COBISS.SI-ID 18683400]

2. Socialna pedagogika. POLJŠAK-ŠKRABAN, Olga (član uredniškega odbora 2009-). Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko, 1997-. ISSN 1408-2942. https://www.revija.zzsp.org/seznam.htm. [COBISS.SI-ID 67365376]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

3. VALENTINČIČ, Nika. Spodbujanje socialnega in čustvenega razvoja predšolskega otroka v konceptu gozdne pedagogike : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Valentinčič], 2019. 83 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5672. [COBISS.SI-ID 12371529]

4. BERGINC, Karina. Spremljanje procesa podpore in pomoči ranljivi družini : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Berginc], 2019. 99 str. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5597. [COBISS.SI-ID 12322121]

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

5. BOLKO, Doroteja. Izražanje čustev otrok v 3. razredu osnovne šole : diplomsko delo. Ljubljana: [D. Bolko], 2019. 46 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5929/. [COBISS.SI-ID 12581961]

 

 

Branka Potočnik Krajnik [20748]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Dirigent

1. Bom naredil stezice : večer ljudskih pesmi : Dom starejših občanov Preddvor, 21. 5. 2019. [COBISS.SI-ID 12764489]

2. Filozofija ljubezni : Pavšlarjeva hiša, Kranj, 23. 6. 2019. [COBISS.SI-ID 12763977]

3. Laetentur coeli et exsultet terra = Vesela naj se nebesa in zemlja naj se raduje : koncert sakralne glasbe : župnijska cerkev Marijinega vnebovzetja, Kranj-Primskovo, 15. dec. 2019. [COBISS.SI-ID 12762697]

4. Območna revija pevskih zborov in malih pevskih skupin : Kulturni hram Ignacija Borštnika, Cerklje na Gorenjskem, 9. 3. 2019. [COBISS.SI-ID 12762953]

5. Podelitev magistrskih listin : Zbornična dvorana UL, Ljubljana, 12. 4. 2019. [COBISS.SI-ID 12766793]

6. Sakralni abonma 2019/2020 : Uršulinska cerkev Sv. Trojice, Ljubljana, 18. 12. 2019. [COBISS.SI-ID 12762441]

7. Študentsko ZBORovanje : Slovenska filharmonija, Ljubljana, 28. 3. 2019. [COBISS.SI-ID 12766537]

8. XVI. Glasbeni večeri Tabor 2019 : večer zborovske glasbe : Tabor pri Dornberku, 8. 6. 2019. [COBISS.SI-ID 12764233]

9. Zborovski koncert : Pedagoška fakulteta, Ljubljana, 15. 5. 2019. [COBISS.SI-ID 12767049]

 

 

Robert Potočnik [38773]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. POTOČNIK, Robert. Primary school and fine art teachersʼ differences in conceptions about the preservation of cultural heritage and its implementation in fine art teaching. V: BEITZEL, Brian D. (ur.). Empowering learners in a digital world : book of abstracts : The 2nd International Conference on Future of Education 2019 (Future Edu 2019), 13th-14th June 2019, Bankok, Thailand : book of abstracts. Pitakotte: The International Institute of knowledge management (TIIKM), cop. 2019. Str. 113. ISBN 978-955-3605-32-0. [COBISS.SI-ID 12489545]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

2. POTOČNIK, Robert. Slovenian primary fine art education and countryside architecture preservation. V: NATA, Roberta V. (ur.). Progress in education. Vol. 56. New York: Nova Science Publishers, cop. 2019. Str. 169-187. Progress in education, 1535-4806. ISBN 978-1-53614-554-0. https://novapublishers.com/shop/progress-in-education-volume-56/. [COBISS.SI-ID 12342345]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

3. KLEMEN, Taja, MALNARIČ, Monika, RAUCH, Ana Marija, SIKOŠEK, Eva, SULEJMANOVIČ, Teja, DEVETAK, Iztok, SELAN, Jurij, KAVČIČ, Franci, POTOČNIK, Robert. Materiali v likovni umetnosti in skrb za kulturno dediščino : učno gradivo. [Ljubljana]: [s. n.], 2019. https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/user_upload/Ucno_gradivo_Materiali_PKP_.pdf. [COBISS.SI-ID 12556873]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

4. KOŠIR, Tanja. Mnenje učiteljev razrednega pouka o medpredmetnem povezovanju med naravoslovjem in likovno umetnostjo = Primary school teachers' opinion on interdisciplinarity of science and fine arts : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Košir], 2019. 91 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6018. [COBISS.SI-ID 12618825]

5. ŠKRABEC, Viviana. Odnos in stališča dijakov do spolnih stereotipov in možnosti ozaveščanja spolne enakosti pri pouku likovne umetnosti : magistrsko delo. Ljubljana: [V. Škrabec], 2019. IX, 90 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6086. [COBISS.SI-ID 12676425]

 

Mentor - drugo

6. KOVŠE, Katja, ROSMAN, Nika, SUHADOLC, Polona, ŽUMER, Alenka, GAZVODA, Lenart. Uporaba očesnih sledilcev pri analizi likovnih zakonitosti umetniških del : učno gradivo. [Ljubljana]: [s. n.], 2019. http://www.pef.uni-lj.si/~files/Zbornik_ET-ART.pdf. [COBISS.SI-ID 12558409]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

7. GNIDOVEC, Veronika. Medpredmetno povezovanje na področju kiparstva v osnovni šoli : magistrsko delo. Ljubljana: [V. Gnidovec], 2019. 73 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6015. [COBISS.SI-ID 12614729]

 

Luka Praprotnik [34864]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. PRAPROTNIK, Luka, TORKAR, Gregor. Species diversity as a factor in the design of food chains. V: The beauty and pleasure of understanding : engaging with contemporary challenges through science education. [S. l.]: [s. n.], 2019. 1 str. https://www5.shocklogic.com/scripts/jmevent/programme.php?Client_Id=%27EGA%27&Project_Id=%27ESERA19%27&System_Id=1. [COBISS.SI-ID 12647753]

 

Simona Prosen [25002]

 

Osebna bibliografija za leto 2019

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. PROSEN, Simona, SMRTNIK VITULIĆ, Helena. Anger in preschool teachers : experience, regulation and connection to mental health. European early childhood education research journal. 2019, vol. 27, issue 4, str. 468-478, tabela. ISSN 1752-1807. https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/1350293X.2019.1634234?needAccess=true, DOI: 10.1080/1350293X.2019.1634234. [COBISS.SI-ID 12524617]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. PROSEN, Simona, SMRTNIK VITULIĆ, Helena. Anger and fear experience and regulation and mental health in preschool teachers. V: LAZZARICH, Marinko (ur.). Educational systems and societal changes : challenges and opportunities : [book of abstracts]. Rijeka: University of Rijeka, Facaulty of Teacher Education, 2019. Str. 71. ISBN 978-953-7917-17-3. [COBISS.SI-ID 12502857]

3. PROSEN, Simona, GERŠAK, Vesna, GERŠAK, Gregor, SMRTNIK VITULIĆ, Helena. Kreativni pokret u učionici kao unapređenje funkcioniranja učenika u različitim područjima = Creative movement in the clasroom as enhancement of pupilʼ functioning in various areas. V: BALIĆ, Antonija (ur.), ŽUPANIĆ BENIĆ, Marijana (ur.), BAČLIJA SUŠIĆ, Blaženka (ur.). Zbornik sažetaka : ACE 2019 = Book of abstracts. 1. međunarodna umjetničko-znanstvena konferencija Umjetnost, kreativnost, obrazovanje, Zagreb, Hrvatska, 7-9. ožujak 2019. Zadar: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2019. Str. 126. ISBN 978-953-8115-58-5. [COBISS.SI-ID 12351049]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

4. PROSEN, Simona. Interakcijske igre u vrtiću : 1. del : predavanje na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci pri predmetu Pedagogija ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na preddiplomskom sveučilnišnom studiju Rani i predškolski odgoj i obrazovanje v letnem semestru študijskega leta 2018/19, 18. 4. 2019. [COBISS.SI-ID 12524105]

5. PROSEN, Simona. Interakcijske igre u vrtiću : 2. del : predavanje na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci pri predmetu Pedagogija ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na preddiplomskom sveučilnišnom studiju Rani i predškolski odgoj i obrazovanje v letnem semestru študijskega leta 2018/19, 18. 4. 2019. [COBISS.SI-ID 12544585]

6. PROSEN, Simona. Prikaz kvantitativnih istraživanja o emocionalnim iskustvima i ekspresijama u predškolskom kontekstu : predavanje na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci pri predmetu Metodologija kvantitativnih istraživanja na izrednem preddiplomskom sveučilnišnom studiju Rani i predškolski odgoj i obrazovanje v letnem semestru študijskega leta 2018/19, 27. 4. 2019. [COBISS.SI-ID 12524361]

7. PROSEN, Simona. Socialno-emocionalne kompetencije odgajatelja u vrtiću : 1. del : predavanje na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci pri predmetu Pedagogija ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na preddiplomskom sveučilnišnom studiju Rani i predškolski odgoj i obrazovanje v letnem semestru študijskega leta 2018/19, 11. 4. 2019. [COBISS.SI-ID 12523849]

8. PROSEN, Simona. Socialno-emocionalne kompetencije odgajatelja u vrtiću : 2. del : predavanje na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci pri predmetu Pedagogija ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na preddiplomskom sveučilnišnom studiju Rani i predškolski odgoj i obrazovanje v letnem semestru študijskega leta 2018/19, 11. 4. 2019. [COBISS.SI-ID 12544841]

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

9. PROSEN, Simona. Ustvarjalni gib v povezavi z različnimi področji otrokovega razvoja : predavanje na posvetu ob evropskem dnevu športa Soustvarjajmo okolje, ki spodbuja telesno dejavnost, Ljubljana, 25. 9. 2019. [COBISS.SI-ID 12768841]

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

10. Interpersona : an International Journal on Personal Relationships. PROSEN, Simona (član uredniškega odbora 2011-). Trier: PsychOpen, Leibniz Institute for Psychology Information, University of Trier, 2007-. ISSN 1981-6472. http://www.interpersona.org, http://interpersona.psychopen.eu. [COBISS.SI-ID 9949001]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

11. JELISAVAC, Danijela. Stili navezanosti učiteljev dodatne strokovne pomoči in njihovi odnosi z učenci : magistrsko delo. Ljubljana: [D. Jelisavac], 2019. 86 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5883/. [COBISS.SI-ID 12559177]

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

12. VELEPEC, Špela. Čustva otrok ob vključitvi terapevtskega psa v vrtčevsko skupino : diplomsko delo. Ljubljana: [Š. Velepec], 2019. 70 str., [18] str. pril., graf. prikazi, tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5658. [COBISS.SI-ID 12362569]

13. KOVAČ, Tjaša. Medgeneracijski prenos travme in njegov vpliv na družino : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Kovač], 2019. 57 f. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5690/. [COBISS.SI-ID 12393033]

14. MEDVED, Teja. Občutenje jeze in strahu pri delu vzgojiteljice : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Medved], 2019. 33 str., graf. prikazi, tabele.