Projekt POGUM

Projekt Evropskega socialnega sklada

Sofinancerji: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS in Evropska unija – Evropski socialni sklad

Trajanje: 03.02.2017 – 31.08.2022

Vodja projekta: dr. Slavko Gaber

 

Opis projekta:

Namen projekta je razvoj didaktičnih pristopov in strategij ter podpornega okolja in s tem modela spodbujanja podjetnosti v osnovnih šolah, usmerjenega v izvajanje odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem. V okviru modela mladi pridobivajo izkušnje za večanje možnosti zaposljivosti, projekt pa stremi predvsem k razvoju podjetnosti in ustvarjalnosti ter uresničevanju konkretnih projektov ob partnerskem sodelovanju s šolo in okoljem, z raziskovalnim sektorjem, s socialnimi partnerji in nevladnimi organizacijami. Razvojni model vključuje razvoj novih pedagoških strategij in oblik dela v okviru katerih bodo strokovni delavci izvajali dejavnosti, ki prispevajo k razvoju ključnih kompetenc skladno s Priporočili Evropskega parlamenta in Sveta o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje.

www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri