Razvoj multimedijskih vsebin za pouk anatomije v osnovni šoli (multimediana)

Sodelujoče institucije:

Pedagoška fakulteta Univerza v Ljubljani
Zdravstven fakulteta Univerza v Ljubljani
ART REBEL 9 vizualne komunikacije d.o.o., Ljubljana
Osnovna šola Šmartno pod Šmarno goro, Ljubljana

Trajanje projekta:

april-avgust 2018

Kratek opis projekta iz prijave:

Ustvarjalnost in inovativnost ter v okviru tega uporaba novih tehnologij so med ključnimi dejavniki razvoja v sodobni družbi 21. stoletja. Eno ključnih področij za uresničevanje ciljev višje digitalne pismenosti je področje vzgoje in izobraževanja. Izhodišče vzgojno-izobraževalne politike je zagotavljanje pogojev za delovanje odprtih učnih okolij, ki omogočajo, da se za inovativnimi pedagoškimi strategijami v polni meri izkoristi možnost uporabe IKT tako v procesu učenja kot poučevanja.

V okviru projekta MULTIMEDIANA želimo analizirati stanje uporabe 2D/3D animacij v naravoslovnem izobraževanju. Z iskanjem in analizo domače in mednarodne strokovne/znanstvene literature bomo ugotavljali, kaj je bilo do sedaj že narejeno in raziskano na tem področju. Oblikovali bomo bazo podatkov, ki bo vključevala vse dosedanje raziskave, ki so doprinesle k razvoju uporabe novih tehnologij – augumented reality (AR) tehnologij na področju poučevanja naravoslovnih vsebin, predvsem anatomije.

Sodelujoči v projektu bomo v času trajanja projekta razvijali učna gradiva o anatomiji človeka, na temo zgradba srca in njegovo delovanje. Vključevala bodo uporabo aplikacije Mirage AR9, ki temelji na AR tehnologiji. Prikazati namreč želimo raznolikost uporabe omenjene tehnologije pri učenju in poučevanju naravoslovnih vsebin, ki vključuje tako nadgradnjo učbenikov kot ostalih učnih pripomočkov. Učna gradiva bomo testirali na učencih v okviru pedagoškega eksperimenta tekom izvedbe učne ure. Njihovo znanje o izbrani temi bomo preverjali pred in po izvedeni učni uri ter s poznim preizkusom znanja in s tem ugotavljali učinke uporabe razvitih učnih gradiv na gradnjo znanja učencev. Izmeriti želimo tudi situacijski interes za učenje z oblikovanimi gradivi.

Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru operacije »Odprt, odziven in kakovosten sistem visokega šolstva - Projektno delo z gospodarstvom in
negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2016 - 2020«.

Rezultati in fotografije o projektu

 

 

Pripravljena gradiva

 

Delavni list - PDF Srce poganja kri po krvnem obtoku

 

Projekt sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 kot neposredna potrditev operacije »Odprt, odziven in kakovosten sistem visokega šolstva - Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2016-2020«

Sodelujoči študenti in mentorji:

 

David Baler Petrović
Tina Fabijan
Tanja Gnidovec
Žan Rode
Kristina Zavodnik
Mojca Žemlja

mag. Andreja Dolenc
Larisa Kotnik
Nina Sever
doc. dr. Raja Gošnak Dahmane
izr. prof. dr. Gregor Torkar
mag. Luka Praprotnik

www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri