asist. Irma Mavrič Gavez

Irma Mavrič Gavez
Asistentka za področje biološkega izobraževanja / Teaching assistant of Biology Education
Oddelek za biologijo, kemijo in gospodinjstvo / Department of Biology, Chemistry and Home Economics
Samostojna strokovna delavka pri projektu Za kakovost slovenskih učbenikov (KaUč) /  Administration

Katedra za biološko in okoljsko izobraževanje

Kabinet / Room: 313
Telefon / Telephone: 01 5892 325
E-naslov / e-mail: irma.mavric (at) pef.uni-lj.si 

 

 Osebna bibliografija

 

 

Raziskovalna področja / Research areas:

 • Zgodnje poučevanje biologije
 • Rastline v izobraževanju

 

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle):

  • Začetno naravoslovje – biologija / Beginner Natural Sciences – biology
  • Naravoslovje, biološke vsebine / Natural Sciences, biology

   

  Projekti / Projects:

   • Za kakovost slovenskih učbenikov (KaUč).  Za kakovost slovenskih učbenikov – KAUČ. V okviru izbora operacij »Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc«. Naložbo sofinancira Evropski socialni sklad/Evropski sklad za regionalni razvoj/Kohezijski sklad ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Projekt se izvaja v obdobju 1.2.2017 do 30.6.2022.
   • IKT v pedagoških študijskih programih Univerze v Ljubljani (Okvir javnega razpisa MIZŠ, v katerem sodeluje skupina visokošolskih učiteljev in sodelavcev iz 9 članic UL)
   • Naravi naproti: razvoj interaktivnih didaktičnih gradiv za spodbujanje trajnosti. (Towards Nature : development of interactive educational materials for promoting sustainability) Po kreativni poti do praktičnega znanja. Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se je izvajal v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013. (1.3.2014 – 30.9.2014)

    

    

   www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri