Center za kognitivno znanost Univerze v Ljubljani Pedagoške fakultete

Center za kognitivno znanost združuje pedagoške in raziskovalne delavce, ki se primarno ukvarjajo s širšim področjem kognitivne znanosti. Glavni dejavnosti Centra za kognitivno znanost Univerze v Ljubljani Pedagoške fakultete sta:

 

Dodatne dejavnosti centra pa so:

  • podpora povezovanju raziskovalcev in raziskovalnih inštitucij v interdisciplinarne projekte s področja kognitivne znanosti,
  • podpora povezovanju med raziskovalnimi, izobraževalnimi in poslovnimi subjekti ter drugim oblikam aplikacije spoznanj kognitivne znanosti,
  • organizacijo znanstvenih sestankov, seminarjev, konferenc ipd. ter drugih oblik izobraževanja,     
  • izdajanje priložnostnih strokovnih, znanstvenih in poljudnoznanstvenih publikacij,
  • promocijo znanstveno-raziskovalnega dela centra,
  • vključevanje v raziskovanje in strokovno delo na mednarodni ravni,
  • aktivno vključevanje študentov UL v znanstvenoraziskovalno delo centra.

 


Predstojnik centra: izr. prof. dr. Urban Kordeš

Člani:
- doc. dr. Toma Strle
- Florian Klauser, mag. kog. zn
- Ema Demšar, mag. kog. zn.


Sodelujoči raziskovalci:
- Viktorija Lipič
- Tine Kolenik
- Aleš Oblak

Kontakt:  kognitivna@pef.uni-lj.si

Izbrane publikacije:
- Kordeš, U. (2015). A better metaphor for understanding consciousness? Interdisciplinary Description of Complex Systems, 13(4), 525-533.
- Kordeš, U. (2016). Going beyond theory: constructivism and empirical phenomenology. Constructivist Foundations, 11(2), 202-223.
- Kordeš, U., & Markič, O. (2016). Parallels between mindfulness and first-person research into consciousness. Asian Studies, 4(2), 153-168.
- Kordeš, U., & Klauser, F. (2016). Second-Person in-Depth Phenomenological Inquiry as an Approach for Studying Enaction of Beliefs. Interdisciplinary description of complex systems, 14(4), 369-377.
- Kordeš, U., & Demšar, E. (2018a). Excavating belief about past experience: experiential dynamics of the reflective act. Constructivist Foundations, 13(2), 219-229.
- Kordeš, U., & Demšar, E. (2018b). Authors’ Response: If First-Person Knowledge is Excavated, What Kind of Research Follows?. Constructivist Foundations, 13(2), 241-249.
- Strle, T. (2016). Embodied, enacted and experienced decision-making. Phainomena, 25, 83-107.
- Strle, T. (2016). Feeling and Thinking about the Future: Offline Metacognition in Decision-Making. Interdisciplinary Description of Complex Systems, 14(4), 331-343.
- Strle, T. & Markič, O. (2018). Looping effects of neurolaw and the precarious marriage between neuroscience and the law. Balkan Journal of Philosophy 10(1), 17-26.

www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri