Katedra za didaktiko likovne pedagogike

Katedra za likovno pedagogiko je temeljna izobraževalna in raziskovalna celica Oddelkov za likovno pedagogiko, razredni pouk, specialno in rehabilitacijsko pedagogiko in predšolsko vzgojo. Katedra izvaja umetniško in znanstveno raziskovalno delo na dodiplomskem in podiplomskem študiju na področju likovne pedagogike in skrbi za posodabljanje obstoječih in novih vsebin študijskih programov ter strokovno koordinacijo med člani katedre. O vseh aktivnostih in dejavnostih katedre in njenih članov obvešča organe fakultete. Katedro sestavljajo naslednji člani: prof. Zdenko Huzjan, prof. Črtomir Frelih, prof. Bojan Kovačič, prof. Tomaž Gorjup, prof. Mirko Bratuša, prof. Roman Makše, prof. dr. Metoda Kemperl, viš. pred. dr. Uršula Podobnik, izr. prof. dr. Bea Tomšič Amon, izr. prof. dr. Tonka Tacol, viš. pred. Breda Jontes, prof. Edvard Majaron.

Naloge katedre so naslednje:

  • mednarodno sodelovanje (razstave, konference, simpoziji, objave prispevkov v domačih in
  • tujih revijah, zbornikih, znanstvenih in drugih publikacijah),
  • organiziranje znanstvenih raziskav na mednarodni ravni (raziskave posameznikov ali manjših/večjih skupin v okviru mednarodnih projektov – Erasmus, Tempus in drugih tujih mednarodnih projektov ministrstev),
  • izvedba individualnih ali skupinskih projektov v okviru sodelovanja s tujimi univerzami,
  • izvedba individualnih ali skupinskih projektov v okviru sodelovanja s fakultetami Univerze v Ljubljani (Fakulteta za arhitekturo, Akademija za likovno umetnost, Filozofska fakulteta), Pedagoško fakulteto Univerze v Mariboru, Pedagoško fakulteto Univerze na Primorskem,
  • delovanje katedre kot strokovnega telesa v okviru prenove osnovnega, srednjega in visokega šolstva (še posebno v času evalvacije – osnovna in srednja šola). Tako se sledi nastanku strokovne literature (učbeniki za osnovno in srednjo šolo ter visokošolski priročniki, objavljeni izsledki v publikacijah in/ali sredstvih javnega obveščanja ter likovnodidaktična gradiva in druge literature, ki je priporočena za uporabo pri poučevanju likovne vzgoje in likovnega snovanja v osnovni in srednji šoli).

Člani katedre:

IME IN PRIIMEK NAZIV
spec. Mirko Bratuša redni profesor
mag. Andrej Brumen Čop docent
mag. Črtomir Frelih redni profesor
mag. Anja Jerčič Jakob docentka
dr. Metoda Kemperl redna profesorica
mag. Roman Makše redni profesor
dr. Uršula Podobnik višja predavateljica
dr. Robert Potočnik docent
dr. Jurij Selan docent
Zora Stančič docentka
dr. Bea Tomšič Amon izredna profesorica

www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri