Katedra za fizikalno izobraževanje

Več o študiju fizike ter delovanju Katedre za fiziko in Oddelka za fiziko in tehniko najde vsak, ki ga to zanima, na spletnih straneh http://www.pef.uni-lj.si/fizika/. Strani sproti obnavljamo z aktualnimi vsebinami.

 

Poučevanje fizikalnih vsebin v naravoslovju in tudi same fizike v programih obveznega izobraževanja postaja v zadnjih časih vse pomembnejše tudi po naših in evropskih uradnih smernicah. Fizikalne in naravoslovne metode delovanja in razmišljanja – opazovanje, zbiranje podatkov, postavljanje in preverjanje hipotez – so v srži vsake teme iz našega področja, uporabo istih metod pa srečujemo neprestano tudi v vsakdanjem življenju pri najobičajnejših dejavnostih. Korekten naravoslovni način razmišljanja in delovanja nam pomaga sprejeti pravilno odločitev o študijski usmeritvi in kasneje zaposlitvi, načrtovati izposojo v finančnih konstrukcijah in kasnejše vračilo, pri odločitvi o nakupu avtomobila in kasnejšem prevozu prtljage …

 

Ker je fizika eksperimentalna veda, je samostojno laboratorijsko delo pomembno tudi za bodoče profesorje fizike. Na oddelku si prizadevamo, da bi bodoči diplomanti dobili tudi eksperimentalna znanja in spretnosti, ki jih potrebujejo za izvajanje demonstracijskih poskusov in vodenje laboratorijskih vaj v šoli. Prav možnost, da učenci izvajajo poskuse sami ter jih dovolj tudi vidijo, naredi pouk fizike zanimiv in privlačen. Pri tem se na oddelku srečujemo s finančnimi in prostorskimi težavami, ki jih premagujemo predvsem s požrtvovalnim delom naših laborantov in tehničnih sodelavcev.

 

Študij fizike v dvopredmetni vezavi je doslej potekal z omejenim naborom drugih predmetov, prenovljene študijske programe pa smo zasnovali tako, da bodo mogoče še druge, pestrejše vezave s fiziko – npr. z biologijo, gospodinjstvom, zgodnjim poučevanjem angleščine, … V prihodnosti načrtujemo še organizacijo in izvedbo doktorskega študija izobraževalne fizike in naravoslovja za osnovnošolske profesorje fizike, ki bodo na našem oddelku nadaljevali študij na tretji bolonjski stopnji. Naši študentje lahko že zdaj dopolnjujejo svoje izobraževanje z dodatnim, petim letom študija na Fakulteti za matematiko in fiziko, s čimer izenačijo svoj status s statusom enopredmetnih profesorjev fizike.

 

Od vpeljave novih predmetnikov v prenovljeni devetletni osnovni šoli organiziramo in izvajamo doizobraževanja za profesorje biologije in/ali kemije, ki že učijo v šoli, pri katerem se usposobijo tudi za poučevanje fizikalnih vsebin v naravoslovju v 6. in 7. razredu.

 

Poleg neposrednega pedagoškega dela s študenti opravljamo učitelji in sodelavci Katedre za fiziko raziskave na področjih eksperimentalne in teorijske fizike atoma in osnovnih delcev, fizike trdne in mehke snovi ter geofizike in seizmologije. Pedagoško delo na oddelku dopolnjujemo z razvojem in raziskavami didaktike fizike in naravoslovja v osnovni in srednji šoli in didaktike poučevanja fizike v študijskih programih na Pedagoški fakulteti. Vodimo in smo vodili nekaj uglednih mednarodnih projektov s področja izobraževanja (TEMPUS, EDEN, SUPERComet, POLLEN). Mnogi od nas se poleg raziskav s področja poučevanja fizikalnih vsebin uspešno ukvarjamo tudi s temeljnimi raziskavami na področju fizike, o čemer pričajo mnoge objave v mednarodnih revijah.

 

 

Člani katedre:

IME IN PRIIMEK NAZIV
dr. Jurij Bajc docent
Neja Benedetič asistentka
dr. Gregor Bavdek asistent
dr. Mojca Čepič redna profesorica
dr. Bojan Golli izredni profesor
dr. Ana Gostinčar Blagotinšek višja predavateljica
dr. Tomaž Kranjc docent
dr. Ambrož Kregar asistent
dr. Jerneja Pavlin docentka
Maja Pečar raziskovalka
Maja Poklinek Čančula mlada raziskovalka
dr. Barbara Rovšek asistentka
dr. Katarina Susman docentka
Gregor Tarman 1/2 tehniški sodelavec
dr. Saša Ziherl raziskovalka/asistentka

www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri