Katedra za tehniško izobraževanje

Podrobnejše informacije, slikovno, video- in drugo gradivo o študiju tehnike najdete na spletnem naslovu http://www.pef.uni-lj.si/tehnika/.

 

Študijski program Tehnika trenutno poteka v vezavi s študijskima programoma Matematika ali Fizika. Poleg osnovnih znanj, potrebnih za vse tehnične discipline, kot so matematika, fizika, tehnična dokumentacija, računalništvo ..., so v študijskem programu tudi osnovna znanja iz strojništva, elektrotehnike, elektronike, robotike in tehnologije gradiv. Izvajanje vseh naštetih programov poudarja laboratorijskega delo, uvajanje informacijsko podprtih tehnologij in praktično delo v dobro opremljenih delavnicah pri tehniških praktikumih. Študente poskušamo kar se dobro pripraviti na poučevanje, pri čemer ima ključno vlogo predmet didaktika tehnike. Diplomanti študijskega programa znajo poleg tega, kar pričakujemo od vseh učiteljev, marsikaj konkretnega tudi načrtovati, razviti, izdelati in preskusiti.

 

Na katedri smo vključeni tudi v izvajanje študijskih programov razrednega pouka in predšolske vzgoje, organiziramo pa tudi dodatno usposabljanje za že zaposlene učitelje s teh področij. V zadnjih letih smo izvedli tudi nekaj seminarjev za učitelje tehniških predmetov na srednjih šolah.

 

Člani katedre in naši študentje sodelujemo pri različnih nacionalnih in mednarodnih projektih. Koordinirali smo pripravo in izdelavo e-gradiv za nekatere naravoslovne in tehniške vsebine ob podpori Evropskega socialnega sklada in MŠŠ. Pri projektu ComLab (http://e-prolab.com/comlab) smo bili na katedri nosilci projekta in smo koordinirali delo partnerjev iz devetih evropskih držav. Osnovna tema projekta je bil razvoj in uvajanje različnih informacijsko podprtih oblik dela k pouku naravoslovnih in tehniških vsebin v izobraževanje.
V prenovljenih (bolonjskih) študijskih programih želimo na katedri razširiti možnosti vezav študijskega programa Tehnika tudi na programe Računalništvo, Kemija in Gospodinjstvo. Katedra za tehniko želi obdržati, utrditi in nadgraditi sedanje dobro sodelovanje z učitelji tehniških predmetov na osnovnih in srednjih šolah in jih v prenovljenih programih vzpodbuditi k nadaljevanju študija na tretji stopnji študija. Pri tem želimo sodelovati s tehniškimi fakultetami Univerze v Ljubljani in zagotoviti možnost prehoda s prve stopnje univerzitetnega študija na tehniških fakultetah na drugo in tretjo stopnjo študija na PeF. Cilj teh prizadevanj je vzpostavitev trajnega pedagoško-raziskovalnega dela na področju tehniškega izobraževanja, ki bi povezoval različne tehniške discipline in razvijal boljšo učinkovitost poučevanja tehniških predmetov.

 


Posamezni člani katedre raziskujemo tudi na nepedagoških področjih, kot je analiza dinamike človeškega kardiovaskularnega sistema z orodji nelinearne dinamike.

 

Predstojnik: izr. prof. dr. Stanislav Avsec

 

Člani katedre:

IME IN PRIIMEK NAZIV
dr. Stanislav Avsec izredni profesor
dr. Janez Jamšek docent
dr. Slavko Kocijančič redni profesor
dr. David Rihtaršič docent
Veronika Šuligoj asistentka
Primož Pirnovar tehniški sodelavec
mag. Bernarda Urankar asistentka

www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri