Predstavitev plenarnih predavateljev

 

Dr. Fani Nolimal

Zavod RS za šolstvo

 

 

Dr. Fani Nolimal je učiteljica razrednega pouka, profesorica in doktorica pedagogike, zaposlena kot vodja Oddelka za osnovno šolo na Zavodu RS za šolstvo. Doktorirala je leta 2005 s področja timskega poučevanja na Oddelku za pedagogiko in andragogiko na Filozofski fakulteti v Ljubljani.

 

Ima bogate izkušnje s poučevanjem v osnovni šoli in opravljanjem dela pedagoške svetovalke. Izvedla je več nacionalnih in mednarodnih analiz ter vodila nekatere pomembne nacionalne razvojne projekte, npr. Fleksibilni predmetnik in Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja.

 

Objavljenih ima nad 90 strokovnih in znanstvenih del s področja vodenja in organizacije dela šol ter splošne in specialne didaktike (kombinirani pouk, učna diferenciacija, timsko poučevanje, bralna pismenost, vzgojno-izobraževalno delo z nadarjenimi učenci). S svojimi strokovnimi prispevki je sodelovala na številnih simpozijih, konferencah, posvetih, seminarjih in delavnicah doma in na tujem.

 

 

Heidrun Stoeger, Ph.D. Universität Regensburg South German Talent Centre

 

 

Heidrun Stoeger completed her PhD in psychology, on “Social Performance Goals in Scholastic Contexts,” at the University of Munich, in Germany, in 2001. She earned her post-doctoral university researcher accreditation (Habilitation) in the fields of psychology and empirical education research at the same institution with work on “Giftedness Research and Gifted Education.” After professorships at the universities in Ulm and Koblenz, in Germany, and at the University of British Columbia, she took over the Chair Professorship of School Research, School Development, and Evaluation at the University of Regensburg, in Germany and now she is Full Professor for Education at Regensburg University, Germany. She holds the chair for School Research, School Development, and Evaluation. She has published books, chapters and articles in the fields of talent development, educational psychology and education. She was editor-in-chief of High Ability Studies (2007–2014), and is a member of the editorial board of the German-language gifted-education journal Journal für Begabtenförderung. She is Vice President of the International Research Association for Talent Development and Excellence (IRATDE). Her main research interests in the field of talent development are underachievement, teacher training, the Actiotope Model of Giftedness, and learning and motivational training programs. 

 

Margaret Sutherland, Ph.D.  University of Glasgow

 

 

 

Margaret Sutherland, Ph.D. lectures in additional support for learning at the University of Glasgow, Scotland. She is the Director of the Scottish Network for Able Pupils and Deputy Director of the Centre for Research and Development in Adult and Lifelong Learning. She has more than 30 years teaching experience in schools and higher education.

She has written in the field of gifted education and is the author of a number of academic papers, chapters and books on the subject. Her book, Gifted and Talented in the Early Years has been translated into German and Slovene. She is on the editorial board of the Korean Journal of Educational Policy.

She speaks at conferences and has worked across the UK and with staff and students in Tanzania; Malawi; Korea; Virginia, USA; Slovenia; The Netherlands; Poland and Denmark.

She is an elected member of the general committee of the European Council for High Ability (ECHA) and a member of the World Council for Gifted and Talented Children (WCGTC).

 

 

Colm O’Reilly, Ph.D.

CTY Dublin; Talent Centre

 

 

 

Colm O’Reilly, Ph.D. is the Director of the Irish Centre for Talented Youth (CTYI) at Dublin City University. CTYI provides fast paced classes for academically talented students aged 6 – 16 years from all over Ireland and overseas. Currently the Centre caters for over 5000 students per annum and it is the only recognised teaching centre for gifted children in the Republic of Ireland. CTYI run over 120 academic courses annually for gifted students. Colm has worked in the area of gifted and talented education for the last 16 years and has published articles and presented papers at numerous conferences around the world. He has experience in teacher training for gifted students around Ireland and is responsible for the implementation of many classes and initiatives for gifted children and teachers in Ireland.

Colm is a member of the Academic Advisory Board at the Center for Gifted Education at the College of William and Mary in Virginia and the Center for Talented Youth at Johns Hopkins University in Baltimore.

 

Željko Rački, Ph.D.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Talent Point

 

 

 

 

Željko Rački, Ph.D., ECHA Specialist in Gifted Education, is a licensed educational psychologist with fifteen years of work experience in the educational system. His study interests include educational psychology, the psychology of creativity, and psychology of giftedness. In 2016 he got an ATEE Award – for Teacher Education Article "Promoting Teacher Education", which was under patronage of Routledge.

As a psychologist, an educator, and a mentor, he is a member of the Croatian Psychological Chamber, the Croatian Psychological Society, and the European Council for High Ability (ECHA).

 

www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri