Obnovljivi viri energije v šoli

Gospodarska družba VIRLES se ukvarja s proizvodnjo in prodajo učil in drugih učnih pripomočkov za vse stopnje izobraževanja. Učila oziroma učni pripomočki sami so za poučevanje manj uporabni, če niso spremljani z gradivi, ki so v pomoč učitelju in učencu. Gradiva običajno vsebujejo le napotke za postavitev in uporabo učil. Dobra gradiva pa vsebujejo tudi razdelane predloge za uporabo pri pouku v demonstracijske namene ali za samostojno delo učencev ter učne liste zanje. Dobra gradiva tudi naslavljajo učne cilje na različnih kognitivnih nivojih vključno z nalogami za nadarjene učence. V projektu smo nadgradili obstoječe modele obnovljivih virov energije, ki jih v svojih programih že ponuja VIRLES, in zanje razvili gradiva, ki jih lahko opredelimo po gornjih kriterijih kot dobra spremljevalna gradiva za učence in učitelje. Gradiva predstavljajo dodano vrednost učnim pripomočkom in povečujejo njihovo tržno vrednost in zato pričakujemo ugoden vpliv na partnersko organizacijo. Tema obnovljivih virov energije je bila izbrana zaradi družbenega konteksta. S preučevanjem različnih obnovljivih virov pri učenju z raziskovanjem s pripomočki in gradivi razvitimi v okviru tega projekta so učenci spoznali pozitivne vidike uporabe teh virov, pa tudi slabosti in omejitve. Primerjava učinkovitosti (moč, izkoristek) ter okoljskih (vpliv na pokrajino in ekosisteme), ekonomskih (cena postavitve, obratovanja in odstranjevanja) oziroma socialnih vidikov (delovna mesta, kvaliteta življenja, lokalni in globalni vpliv) različnih virov učencem pomagajo pri zavedanju o problemih, možnih rešitvah in pri oblikovanju stališč in ravnanj o načinih oskrbe z energijo in odgovornega ravnanja pri porabi le-te.

Projekt sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 kot neposredna potrditev operacije »Odprt, odziven in kakovosten sistem visokega šolstva - Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2016-2020«

 

 

www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri