Razvoj didaktičnih gradiv za poučevanje tekstilnih vsebin pri pouku gospodinjstva na temelju trajnosti in tradicije

Opis projekta


Osrednja tema projekta je bila povezava Slovenskih tekstilnih materialov (predvsem volne), tradicionalnih tekstilnih tehnik in didaktičnih vidikov z namenom oblikovanja končnih izdelkov, ki bodo prispevali k ohranjanju kulturne dediščine. Poleg ohranjanja kulturne dediščine je bil namen tudi izdelava gradiv, ki jih je mogoče uporabiti v rednem programu devetletne osnovne šole, v okviru krožkov ali tudi kot gradivo za izvajanje prostočasnih dejavnosti. Podjetje Soven d.o.o. se ukvarja z odkupom in predelavo volne, izvaja pa tudi izobraževalne delavnice. Tim študentov, ki so ga sestavljali študenti Pedagoške fakultete in  študenti Naravoslovno tehniške fakultete je tako izdelal prototipe izdelkov, ki jih je mogoče uporabljati v izobraževalne namene in bi bili lahko tudi tržno zanimivi izven izobraževalnega procesa. Poleg informacije o potrebah ciljnega podjetja so pridobili tudi informacijo o potrebah po didaktičnih gradivih s strani učiteljev, ki poučujejo gospodinjstvo. Na podlagi prepoznanih potreb so tako zasnovali nabor možnih izdelkov oz. gradiv. Tekom projekta so tako študenti svoja bazična znanja dopolnjevali in razvijali kompetence kot so sposobnost interdisciplinarnega povezovanja vsebin; poznavanje, razumevanje in uporaba pojmov tekstilne stroke ter njihovih povezav in teorij, poznavanje problemov ekologije okolja in razumevanje pomena ter načina njegovega varovanja, obvladovanje praktičnega dela vezanega na poučevanje vsebin predmeta gospodinjstvo, uveljavljanje pomena gospodinjstva v kulturi v interdisciplinarnem pedagoškem delovanju. Rezultat njihovega dela je bil poleg oblikovanja prototipov končnih tekstilnih izdelkov tudi oblikovanje tekstovnega didaktičnega gradiva za učence in priročnik za učitelja. Podjetju Soven d.o.o so izročili predloge treh prototipov. Za opis izdelave izdelkov so pripravili članke za objavo v reviji Tim (v okviru rubrike »Za spretne roke«), kjer lahko učitelji tako najdejo ideje in navodila za izdelavo posameznih izdelkov. Pripravili so tudi gradivo predstavitve projekta, ki bo v okviru Simpozija o novostih v tekstilstvu SNT2017, 5.10.2017 na NTF.

 

Nekaj  izdelkov in utrinkov s projekta


V okviru projekta je bilo izdelanih več različnih izdelkov, ki jih otroci lahko izdelajo pri pouku ali pa v prostem času,  npr.:

Slika 1: Kreativna peresnica
Slika 2: Polstene tekstilne ploščice za igro spomin
Slika 3: Sovkov organizator

Nekateri izdelki/aktivnosti so bili preverjeni tudi v razredu


Tako so učenci preizkusili namizno igro Sovko raziskuje ter nekatere aktivnosti, ki jih omogoča Tekstilna škatla (pletenje s prsti, polstenje itd.)  pri čemer so si pomagali tudi z navodili v Tekstilnem dnevniku.

Slika 4: Učenci ponavljajo s pomočjo igre Sovko raziskuje
Slika 5: Učenci pletejo s prsti ob pomoči fotostripa v Tekstilnem dnevniku

Projekt je potekal v sodelovanju Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, Naravoslovno tehniške fakultite Univerze V Ljubljani  s podjetjem  Soven d.o.o  in Zvezo za Tehnično Kulturo Slovenije. Projekt se je izvajal v času od marca do junija 2017. Projekt je sofinanciralo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz  Evropskega socialnega sklada.

Člani projektnega tima:

 

Študentke
Gaja Črnac
Nina Čuk,
Karin Gosenca
Živa Jakšič Ivačič,
Nina Žnidaršič,
Lea Turk,

 

Delovni mentorji:
Žiga Srblin (Soven, d. o. o.)
Jožef Školč (Zveza za tehnično kulturo Slovenije)

 

Pedagoški mentorji in koordinatorji:
Alenka Pavko Čuden,
Francka Lovšin Kozina.

Uporabne povezave:


Revija TIM:  https://www.zotks.si/zalozba/revija-tim
Revija Tekstilec: http://www.tekstilec.si/?lang=en

www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri