Posvet 2017: Partnerstvo Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani in vzgojno-izobraževalnih inštitucij

Navodila za pripravo plakatov

  1. Predstavitev naj bo na enem samem plakatu.
  2. Plakat naj bo opremljen z letvicami, kljukami ali kako drugače, da ga bo mogoče obesiti na pano.  
  3. Velikost panoja je 210 (v) x 130 (š) cm.
  4. V zgornjem levem kotu naj bodo napisani podatki o avtorju (šola/ustanova, avtor/-ji), v zgornjem desnem kotu naj bo napis Posvet PEF 2017
  5. Na plakatu naj ne bo preveč informacij, izpostavite to, kar se neposredno povezuje s temo letošnjega posveta in kar je pomembno za partnersko sodelovanje. Uporabite dovolj veliko pisavo, da bo plakat berljiv. Fotografije naj bodo kvalitetne. Estetski vidik plakata je prav tako pomemben kot vsebina, skupaj oblikujeta vaše sporočilo.
  6. Morebitne izdelke, povezane z vsebino plakata, boste lahko razstavili na elementih ob plakatu.
  7. Postavitev plakatov bo v petek, 20. 1. 2017, eno uro pred posvetom oz. v času registracije.

 

Navodila za predstavitev prispevka

Predviden čas za predstavitev posameznega prispevka je 15 minut, vključno z diskusijo. V vseh predavalnicah bo poskrbljeno za računalniško-tehnično opremo za predvajanje prezentacij (projekcija). V primeru dodatnih želja, kontaktirajte organizatorja.