14. januar

Predstavitev zaključnih del pri predmetu Medpredmetno povezovanje (avla PEF)
Koordinator: dr. Tomaž Petek
Študenti 1. letnika 2. stopnje študija smeri Poučevanje  - poučevanje na razredni stopnji, bodo pri predmetu Medpredmetno povezovanje v obliki plakatov predstavili zaključne izdelke dneva dejavnosti.

18. januar

Kemija rešuje zločin (PEF UL, kemijski laboratorij, Vegova ulica 4)
Koordinatorja: Miha Slapničar, dr. Iztok Devetak
Dogodek »Kemija rešuje zločin«, ki ga bomo organizirali v okviru razvojno-inovacijskega centra KemikUm, bo letošnje študijsko leto izveden prvič. Pripravljajo ga študenti 3. letnika študijskega programa dvopredmetni učitelj kemija z vezavami na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani v sodelovanju z osnovnimi šolami. Študentje pripravijo kraj dogodka, kjer se je zgodil zločin. Na krajih dogodka nato učenci pod mentorstvom študentov razvijajo svoje eksperimentalne spretnosti iz področja kemije v forenziki. Iz vsebinskega vidika ima eksperimentalno delo na dogodku poudarek na uporabi kemije pri reševanju forenzičnih izzivov. Študentje se na dogodek »Kemija rešuje zločin« pripravljajo v okviru C-izbirnega predmeta Naravoslovje v forenziki in športu.

www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri