Cilji mreže ETSN so:

1. Spodbuditi prepoznavanje in nudenje podpore ter pomoči visoko sposobnim / nadarjenim mladim v Evropi,

2. okrepiti raziskovalno dejavnost na področju nadarjenosti in prenos raziskovalnih ugotovitev v prakso,

3. razširiti obstoječo izmenjavo dobrih praks na področju dela z nadarjnimi,

4. prispevati k povečanju članstva v organizaciji ECHA s povečanjem števila ljudi, ki poznajo in priznavajo dejavnosti ECHA na teoretskem, raziskovalnem in aplikativnem področju oziroma v praksi,

5. pokazati, da so ljudje, ki sodelujejo na področju dela z nadarjenimi dosegli "kritično maso" na evropski ravni, kar je treba upoštevati pri razpravi o EU in nacionalnih politikah (na primer v izobraževanju, raziskovanju, na področju inovacij, socialnih zadev, javnega zdravstva, ipd.), ki so povezane z nadarjenimi.

 

The aims of the ETSN are:

1. Increase the identification and help of highly able young people in Europe,

2. boost research activity in the field of high ability and help transfer findings to practice,

3. extend the current sharing of best practices in the field of high ability,

4. help the increase of ECHA membership further by increasing the number of people knowing and acknowledging ECHA’s activities in theory, research and practice, and

5. would demonstrate that people involved in the field of high ability have reached a “critical mass” at the European level which needs to be taken into account when discussing EU and national policies in Europe (such as in education, research, innovation, social affairs, public health, etc.) related to high ability.

www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri