asist. dr. Suzana Pulec Lah

dr. Suzana Pulec Lah
Asistentka za področje specialne in rehabilitacijske pedagogike / Assistant of special and rehabilitation pedagogy
Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko / Department of Special and Rehabilitation Pedagogy

Kabinet / Room: 010
Telefon / Telephone: 01 5892 316
E-naslov / e-mail: Suzana.Pulec (at) pef.uni-lj.si

 

 Osebna bibliografija

 

 

Raziskovalna področja / Research areas:

 • inkluzija – inkluzivno izobraževanje / inclusion – inclusive education
 • prepoznavanje in diagnostično ocenjevanje posebnih potreb; učnih težav / identification and assessment of special needs; learning difficulties
 • načrtovanje in organizacija vzgojno-izobraževalnega procesa za osebe s posebnimi potrebami v inkluzivni VIZ; uresničevanje individualiziranih programov za učence s posebnimi potrebami / Planning and organisation of the educational process for persons with special needs in inclusive education; implementing individualized programs for pupils with special needs
 • sodelovanje in timsko poučevanje specialnega pedagoga in učitelja / collaboration and team teaching (co-teaching) of special education teacher and general education teacher
 • poučevanje učencev s pomanjkljivo pozornostjo in hiperaktivnostjo / teaching pupils with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD)

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle):

  • Prepoznavanje in ocenjevanje posebnih potreb / The Recognition and Assessment of Special Needs
  • Značilnosti in ocenjevanje oseb s primanjkljaji na posameznih področjih učenja / Characteristics and Assessment of People with Severe Specific Learning Disabilities
  • Diagnostika in značilnosti oseb s primanjkljaji na posameznih področjih učenja / Diagnostics and Characteristics of People with Individual Learning Difficulties
  • Individualiziran program / The Individualised Programme
  • Praksa III / Practice III
  • Učenci s pomanjkljivo pozornostjo in hiperaktivnostjo / Pupils with Deficient Concentration and Hyperactivity (ADHD)

  Predmeti na 2. stopnji / Courses (Second Cycle):

  • Strokovni modul – izbirni: Poglobljena diagnostična ocena in obravnava oseb s primanjkljaji na posameznih področjih učenja II / An In-depth Diagnostic Assessment and a Treatment of the People with Specific Learning Deficiencies II

  Projekti / Projects:

   • Opis in verifikacija vedenjskih znakov pozornosti pri učenju s pomočjo IKT (interni projekt PeF 2016) / Description and verification of the behaviour attention signs in learning with ICT
   • Strokovne podlage za nadaljnji razvoj in uresničevanje Koncepta dela »učne težave v osnovni šoli« (ESS projekt v okviru projektov Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti, Povečanje dostopnosti in enake možnosti v sistemu vzgoje in izobraževanja za obdobje 2008 - 2011) / Professional foundations for further development and implementation of The Concept 'learning difficulties in primary school' (ESS project)
   • Uvajanje koncepta dela učne težave v osnovne šole s pomočjo inkluzivnih timov (podprojekt v okviru ESS projektov za uspešno vključevanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v vzgojo in izobraževanje za obdobje 2008 - 2011 – Šola enakih možnosti in projekta Usposabljanje strokovnih delavcev za uspešno vključevanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v vzgojo in izobraževanje v letih 2008, 2009, 2010 in 2011) / Implementation of the concept 'learning difficulties in primary school' with the inclusion teams (ESS project)
   • Usposabljanje šolskih timov za vključevanje otrok s posebnimi potrebami (projekt v okviru Centra za razvoj in raziskovanje Zavoda RS za šolstvo 2007–2008)  / Training of school teams for the inclusion of children with special needs
   • Inkluzivni timi – praktično usposabljanje timov (projekt v okviru Centra za razvoj in raziskovanje Zavoda RS za šolstvo 2006 - 2007) / Inclusive teams – practical professional training 
   • Posodobitev študijskih programov na Pedagoški fakulteti UL – razvojno delo pri oblikovanju dvopredmetnih študijskih programov 1., 2. in 3. stopnje Pomoč za učence z učnimi težavami (ESS projekt 2005)
   • Uresničevanje sistemskega pristopa inkluzivne šole v praksi (CRP projekt 2002 - 2005) / The implementation of the systemic approach to inclusive school
   • Uvajanje pogojev za inkluzivno šolanje otrok s posebnimi vzgojno izobraževalnimi potrebami - analiza stanja in predlogi (CRP projekt 2001 - 2004) / Introducing the conditions for inclusive education of students with SEN

    

    

   www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri