izr. prof. dr. Bea Tomšič Amon

dr. Bea Tomšič Amon
Izredna profesorica za področje likovne didaktike / Associate Professor of Didactics of Visual Art Education
Oddelek za likovno pedagogiko / Department of Fine Art Education

Kabinet / Room: 008
Telefon / Telephone: 01 5892 200
E-naslov / e-mail: Bea.Tomsic (at) pef.uni-lj.si

 

 Osebna bibliografija

 

 

Raziskovalna področja / Research areas:

 • likovna didaktika / Didactics of Visual Arts
 • vizualna pismenost / visual literacy
 • likovna vzgoja in trajnostni razvoj
 • zaznava prostora in izobraževanje / spatial perception and education
 • arhitektura in izobraževanje / architecture and education

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle):

  • Likovna didaktika 1, 2, 3 / Didactics of Visual Arts 1, 2, 3 (Fine Art Education Program)
  • Likovna didaktika I, II / Didactics of Visual Arts I, II (Primary Teacher Education Program)
  • Prvine arhitekture 2 / Elements of Architecture 2
  • Okolje in vizualna kultura / Visual Culture and the Environment

  Predmeti na 2. stopnji / Courses (Second Cycle):

  • Likovna vzgoja v izobraževanju / Visual Art in Education
  • Likovna vzgoja v sodobnih kontekstih / Visual Art Education in Contemporary Contexts

  Projekti / Projects:

   • "Living Landscape" Živa krajina Krasa: raziskovalni in izobraževalni projekt na področju prepoznavanja in valorizacije čezmejne dediščine in okolja. Sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj. Zaključek programa 2015.