doc. dr. Irena Nančovska Šerbec

dr. Irena Nančovska Šerbec
Docentka za področje računalništva v izobraževanju / Assisstant Professor of Computer Science in Education
Oddelek za matematiko in računalništvo / Department of Mathematics and Computer Science

Kabinet / Room: 133/B
Telefon / Telephone: 01 5892 283
E-naslov / e-mail: Irena.Nancovska (at) pef.uni-lj.si

 

 Osebna bibliografija

 

 

Raziskovalna področja / Research areas:

 • modeliranje v izobraževanju / modeling in education
 • uvod v programiranje / introduction to programming
 • zgodnje učenje računalništva / early learning computer science
 • IKT v izobraževanju / ICT in education
 • digitalno pripovedovanje zgodb / digital storytelling

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle):

 • Uvod v programiranje / Introduction to Programming
 • Uvod v računalništvo / An Introduction to Computing
 • Uporaba programske opreme / The use of Sofware
 • IKT za poučevanje računalništva / Information and Communication Technology for Teaching Computing
 • Arhitekture računalniških sistemov / The Architecture of Computer System
 • IKT v izobraževanju / ICT in Education
 • Uporaba umetne inteligence v izobraževanju / Applied Artificial Intelligence in Education

Predmeti na 2. stopnji / Courses (Second Cycle):

 • Izbrana poglavja računalništva z didaktiko / Selected Themes from Computing with Didactics

Mednarodni projekti / International projects:

 

GLAT - Games for Learning Algoritmic Thinking
Nacionalni koordinator projekta: dr. Irena Nančovska Šerbec
Projektna skupina na PEF: dr. Irena Nančovska Šerbec, doc., mag. Alenka Žerovnik, Anja Luštek, Mateja Bevčič
Prijavitelj: Sveučilište u Rijeci
Spletna stran projekta: https://glat.uniri.hr
Trajanje projekta: 2 leti, 2017 - 2019
Šifra projekta: 2017-1-HR01-KA201-035362

TEALEAF, Teaching Ecology Through Apps: Learning Engagement And Fun
Nacionalni koordinator: dr. Dušan Krnel, prof.
Projektna skupina na PEF: Dušan Krnel, Gregor Torkar, Irena Nančovska Šerbec
Trajanje projekta: 3 leta, 01.09.2014 - 31.08.2017
Prijavitelj: UDOGEC DDEC DE LA MAYENNE - Union départementale des Organismes de Gestion de l’Enseignement Catholique de la Mayenne
Speletna stran projekta: ttps://sites.google.com/a/tealeaf-project.eu/tealeaf-project/ 
Šifra projekta: 2014-1-FR01-KA201-008559

Creative Classroom
Nacionalni koordinator projekta: dr. Jože Rugelj, izr. prof.
Projektna skupina na PEF: dr. Irena Nančovska Šerbec, doc., mag. Alenka Žerovnik, Špela Cerar, Matej Zapuše
Prijavitelj: AS BCS Koolitus, Estonij
Spletna stran projekta: http://www.bcskoolitus.ee/creativeclass
Trajanje projekta: 2 leti, 2014 - 2016
Šifra projekta: 2014-1-EE01-KA201-000525

ALICT ‐ Active Learning with Information and Communication Technology
Nosilec projekta: dr. Jože Rugelj
Prijavitelj projekta: Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani
Partnerji: South-­West University "Neofit Rilski", BG,  University of Agder, NO
Program: Norveški finančni mehanizem 2009-2014; Inter-institutional Cooperation Projects in Higher Education (Intensive ProgrammesIP)
Obdobje projekta: 2014
Šifra projekta: NFM-NFM-18/14

SEGAN – Serious Learning Games
Nacionalni koordinator projekta: dr. Jože Rugelj, izr. prof.
Projektna skupina na PEF: dr. Irena Nančovska Šerbec, doc., mag. Alenka Žerovnik, Špela Cerar, Matej Zapušek
Koordinator projekta: Carlos Vaz de Carvalho, Instituto Superior de Engenharia do Porto
Naročnik projekta: EU, Lifelong Learning Program
Trajanje projekta: 2 leti, 2011-2013
Šifra projekta: 519332-LLP-1-2011-1-PT-KA3-KA3NW

SELEAG – Serious Learning Games
Nacionalni koordinator projekta: dr. Jože Rugelj, izr. prof.
Projektna skupina na PEF: dr. Irena Nančovska Šerbec, mag. Alenka Žerovnik, Špela Cerar, Matej Zapušek
Koordinator projekta: Carlos Vaz de Carvalho, Instituto Superior de Engenharia do Porto
Naročnik projekta: EU, Comenius 3.1
Trajanje projekta: 2 leti, 2009-2011
Šifra projekta: 503900-LLP-1-2009-1-PT-COMENIUS-CMP

ESPANT - European Study Programme for Advanced Networking Technologies
Nacionani koordinator projekta na PEF: izr. prof. dr. Jože Rugelj
Projektna skupina: dr. Irena Nančovska Šerbec, Mateja Strnad, Matej Zapušek, Alenka Žerovnik in dr. Jože Rugelj
Naročnik projekta: Erasmus
Prijavitelj:  Katholieke Hogeschool Sint-Lieven, Belgija
Trajanje projekta: 2 leti,  2008-2010
Šifra projekta: 142015-LLP-1-2008-1-BE-ERASMUS-ECDEM

Job Oriented e-Learning in Biotechnology and Environment Protection
Nacionalni koordinator projekta: izr. prof. dr. Jože Rugelj
Projektna skupina na PEF: dr. Irena Nančovska Šerbec, Alenka Žerovnik, Aleš Videnšek
Program: EU, Leonardo da Vinci
Trajanje projekta: 2 leti, 2003 – 2005
Prijavitelj: Sofia University "St. Kliment Ohridski" (NIS-SU), Bolgarija
Šifra projekta: BG/02/B/F/PP-132106 

FP5 IST-11495 project SOL-EU-NET 
Data Mining and Decision Support for Business Competitiveness: Solomon European Virtual Enterprise
IJS with partners
Trajanje: 2000-2003

Nacionalni projekti / national projects:

 

KAUČ - Za kakovost slovenskih učbenikov. 

Projekt sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. 

Vodja projekta in konzorcija: dr. Gregor Torkar

Spletna stran: http://www.kauc.si/ 

Trajanje: 1.2.2017 - 30.6.2022 (sodelovanje v letu 2022)

 

IKT v pedagoških študijskih programih UL
Trajanje: 1. 4. 2017 - 30. 9. 2018
Spletna stran:  http://ikt-projekti.uni-lj.si/
Vodja projekta: dr. Vesna Ferk Savec
 
Digitalna UL – z inovativno uporabo IKT do odličnosti
Trajanje: 1. 4. 2017 – 30. 9. 2020
Spletna stran:  https://nio8.uni-lj.si/
Koordinator na UL PEF: dr. Vesna Ferk Savec

L5-6135  Including information technology into teaching and learning, 
University of Ljubljana, Faculty of Education        
Trajanje: od 1.7.2004 do 30.6.2007 

 

 

www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri