prof. dr. Saša A. Glažar

dr. Saša A. Glažar
Redni profesor za področje kemijskega izobraževanja / Full Professor of Chemical Education
Oddelek za biologijo, kemijo in gospodinjstvo / Department of Biology, Chemistry and Home Economics

Katedra za kemijo in kemijsko izobraževanje

Kabinet / Room: P042
Telefon / Telephone 01 5892 204
E-naslov / e-mail: Sasa.Glazar (at) pef.uni-lj.si

 

 Osebna bibliografija

 

 

Raziskovalna področja / Research areas:

 • trojna narava kemijskih pojmov / triple nature of chemical concepts
 • napačna razumevanja kemijskih pojmov / chemical concepts misconceptions
 • naravoslovna pismenost / scientific literacy

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle):

  • Eksperimentalno delo I / Experimental work 1

  Projekti / Projects:

   • Temelji raziskovani projekt/ Basic reseach projekt: J5-6814 Pojasnjevanje učinkovitosti reševanja problemov s področja trojne narave predstavitev naravoslovnih pojmov / Explaining Effective and Efficient Problem Solving of the Triplet Relationship in Science Concepts Representations
   • Programska skupina / Program Group P5-0367 Raziskovanje učenja in poučevanja v sodobni družbi / Research on learning and teaching in contemporary society