red. prof. dr. Urban Kordeš

dr. Urban Kordeš
Redni profesor za področje kognitivne znanosti / Professor of Cognitive Science

 

Predstojnik | Head of

 Center za kognitivno znanost UL PEF Center for cognitive science UL PEF

 Observatorij – Laboratorij za empirično fenomenologijo /  Observatory – Laboratory for empirical phenomenology

 Skupni interdisciplinarni študijski program druge stopnje Kognitivna znanost /   The Middle European Interdisciplinary Master Programme in Cognitive Science (MEi:CogSci)


Kabinet / Room: Vegova 4 ( glej zemljevid |   see map)

(naslov za pošto: Kardeljeva ploščad 16
mail address: Kardeljeva ploščad 16)

 

E-naslov / e-mail: Urban.Kordes (at) pef.uni-lj.si

 

URBAN KORDEŠ is professor of cognitive science and first-person research at the University of Ljubljana where he is currently serving as head of the cognitive science program. He holds a bachelor’s degree in mathematical physics and doctorate in philosophy of cognitive science. His research interests include in-depth empirical phenomenological research, neurophenomenology, second-order cybernetics, collaborative knowledge creation, as well as epistemic and methodological issues in the research of non-trivial systems.

Urban believes that training in the skill of introspection and subsequent first-person reporting should become one of the essential cognitive science research tools. He is leading the research team, nicknamed » the Observatory«, aiming at the systematic practice and critical examination of reflection.

His methodological efforts are focused to the systems where the approximation of the independent observer is impossible – the act of observation intrinsically determines the results. There are at least two distinct areas of research that fit such description: examination of lived experience and quantum mechanics. Urban believes that the two areas could (to some degree) share methodological and epistemological insights.

 

Selected publications:

 

 Osebna bibliografija

 

 

Raziskovalna področja / Research areas:

 • empirična fenomenologija / empirical phenomenology
 • metode v raziskovanju netrivialnih sistemov / methods in the research of the non-trivial systems
 • nevrofenomenologija / neurophenomenology
 • globinsko raziskovanje / in-depth research
 • interdisciplinarno in kolaborativno raziskovanje v kognitivni znanosti / interdisciplinary and collaborative research in cognitive science

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle):

  • Opazovanje, poslušanje, dialog / Observing, Listening, Dialogue
  • Učenje in kreiranje znanja – od možganov do izkustva / Learning and knowledge creation – from brain to experience

  Predmeti na 2. stopnji / Courses (Second Cycle):

  • Uvod v kognitivno znanost 2 / Introduction to Cognitive Science 2
  • Uvod v raziskovanje 1 / Introduction into Research 1
  • Trendi v kognitivni znanosti / Trends in Cognitive Science
  • Prvoosebno raziskovanje / First person research
  • Metodološka in raziskovalna obravnava tem s področja vzgoje in psihosocialnega dela / The Methodological and Research Treatment of Themes from the Field of Education and Psychosocial Work with People

  Projekti / Projects:

   • Merjenje psihofizioloških parametrov kot vhodnih podatkov računalniškega adaptivnega testiranja / Measuring psychophysiological parameters as input data for computerized adaptive testing (2013-2016, ARRS)
   • Deskriptivno vzorčenje doživljanja - misli in abstraktno razmišljanje / Descriptive experience sampling - thoughts and abstract thinking  (PeF) 
   • Vpliv komunikacijske situacije na udejanjenja prepričanj / Role of the Communication Situation to the Enactment of Beliefs

    

    

   www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri