izr. prof. dr. Urban Kordeš

dr. Urban Kordeš
Izredni profesor za področje filozofije / Associate Professor of Philosophy

 

Predstojnik | Head of

Center za kognitivno znanost UL PEF/ Center for cognitive science UL PEF

Interdisciplinarni skupni program druge stopnje Kognitivna znanost / Interdisciplinary Joint masters in Cognitive Science


Kabinet / Room: Vegova 4(  glej zemljevid |   see map)

(naslov za pošto: Kardeljeva ploščad 16
mail address: Kardeljeva ploščad 16)

 

E-naslov / e-mail: Urban.Kordes (at) pef.uni-lj.si

 

Poleg klasičnih govorilnih ur, na katere lahko pridete nenajavljeni, so možne pri prof. Kordešu tudi daljše poglobljene konzultacije. Zato da bi olajšali logistiko dogovarjanja za srečanja, je odprta  Doodle anketa, v kateri so zapisani edini možni termini poglobljenih konzultacij do počitnic. Vnos v Doodle je za prijavo dovolj - če se pravočasno (vsaj dan pred srečanjem) prijavite, niso potrebni maili, telefoni…

 

URBAN KORDEŠ is professor of cognitive science and first-person research at the University of Ljubljana where he is currently serving as head of the cognitive science program. He holds a bachelor’s degree in mathematical physics and doctorate in philosophy of cognitive science. His research interests include in-depth empirical phenomenological research, neurophenomenology, second-order cybernetics, collaborative knowledge creation, as well as epistemic and methodological issues in the research of non-trivial systems.

Urban believes that training in the skill of introspection and subsequent first-person reporting should become one of the essential cognitive science research tools. He is leading the research team, nicknamed »the Observatory«, aiming at the systematic practice and critical examination of reflection.

His methodological efforts are focused to the systems where the approximation of the independent observer is impossible – the act of observation intrinsically determines the results. There are at least two distinct areas of research that fit such description: examination of lived experience and quantum mechanics. Urban believes that the two areas could (to some degree) share methodological and epistemological insights.

 

Selected publications:
The broad idea of his research agenda is described in his 2016 paper »Going Beyond Theory – Constructivism and Empirical Phenomenology«
( http://www.univie.ac.at/constructivism/journal/11/2/375.kordes)
The idea of application of quantum mechanic attitude towards measurement within first-person research: A Better Metaphor for Understanding Consciousness? ( PDF https://www.indecs.eu/2015/indecs2015-pp525-533.pdf)
Description of the second-person in-depth research technique, developed by Urban's research team: Second-Person In-Depth Phenomenological Inquiry As An Approach For Studying Enaction Of Beliefs (  PDF https://www.indecs.eu/2016/indecs2016-pp369-377.pdf )

Observatory project:  https://www.youtube.com/channel/UCv5GS0jpvA9yhR2pnvzxjlQ  (in Slovenian)

Mindfulness and cognitive science (with Olga Markič): Parallels between Mindfulness and First-person Research into Consciousness
( http://revije.ff.uni-lj.si/as/article/view/6365)

 Osebna bibliografija

 

 

Raziskovalna področja / Research areas:

 • empirična fenomenologija / empirical phenomenology
 • metode v raziskovanju netrivialnih sistemov / methods in the research of the non-trivial systems
 • nevrofenomenologija / neurophenomenology
 • globinsko raziskovanje / in-depth research
 • interdisciplinarno in kolaborativno raziskovanje v kognitivni znanosti / interdisciplinary and collaborative research in cognitive science

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle):

  • Opazovanje, poslušanje, dialog / Observing, Listening, Dialogue
  • Učenje in kreiranje znanja – od možganov do izkustva / Learning and knowledge creation – from brain to experience

  Predmeti na 2. stopnji / Courses (Second Cycle):

  • Uvod v kognitivno znanost 2 / Introduction to Cognitive Science 2
  • Uvod v raziskovanje 1 / Introduction into Research 1
  • Trendi v kognitivni znanosti / Trends in Cognitive Science
  • Prvoosebno raziskovanje / First person research
  • Metodološka in raziskovalna obravnava tem s področja vzgoje in psihosocialnega dela / The Methodological and Research Treatment of Themes from the Field of Education and Psychosocial Work with People

  Projekti / Projects:

   • Merjenje psihofizioloških parametrov kot vhodnih podatkov računalniškega adaptivnega testiranja / Measuring psychophysiological parameters as input data for computerized adaptive testing (2013-2016, ARRS)
   • Deskriptivno vzorčenje doživljanja - misli in abstraktno razmišljanje / Descriptive experience sampling - thoughts and abstract thinking  (PeF) 
   • Vpliv komunikacijske situacije na udejanjenja prepričanj / Role of the Communication Situation to the Enactment of Beliefs

    

    

   www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri