doc. dr. Gregor Bavdek

dr. Gregor Bavdek
Docent za področje fizike / Assistant Professor of Physics
Oddelek za fiziko in tehniko / Department of Physics and Technical Studies

Kabinet / Room: P015
Telefon / Telephone: 01 5892 217
E-naslov / e-mail: Gregor.Bavdek (at) pef.uni-lj.si

 

 Osebna bibliografija /  Personal Bibliography

 Osebna spletna stran / Personal webpage

 

 

Raziskovalna področja / Research areas:

 • morfološka in elektronska struktura tankih filmov / morphological and electronic structure of thin films
 • dinamika prenosa naboja v tankih plasteh / charge transfer dynamics in thin layers
 • samoureditvene nanostrukture / selfarranging nanostructures

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle):

  • Mehanika v poučevanju / Mechanics in Teaching
  • Matematične metode v fiziki 1 / Mathematical Methods in Physics 1
  • Osnove merjenj / Introduction to Measurements
  • Fizikalni eksperimenti 1 / Physics Experiments 1
  • Matematične metode v fiziki 2 / Mathematical Methods in Physics 2
  • Svetloba v poučevajnu / Light in Education
  • Osnove moderne fizike / Fundamentals of Modern Physics
  • Fizika snovi / Physics of Matter
  • Atomi, molekule, jedra / Atoms, Molecules, Nuclei