doc. dr. Darja Kerec

dr. Darja Kerec
Docentka za področje slovenske in obče novejše zgodovine / Assistant Professor of Slovene and general contemporary history
Oddelek za razredni pouk / Department of Primary Teacher Education

Kabinet / Room: 202
Telefon / Telephone: 01 5892 295
E-naslov / e-mail: Darja.Kerec (at) pef.uni-lj.si

 

 Osebna bibliografija

 

 

Raziskovalna področja / Research areas:

 • slovenska zgodovina / history of Slovenia and Slovenes
 • lokalna zgodovina / local history
 • kulturna identiteta lokalnih okolij v 19.in 20. stoletju / local cultural identity of the 19th and 20th centuries

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle):

  • Družboslovje / Social Sciences
  • Intercultural Slovenia in multicultural Europe
  • Kulturna dediščina Slovencev / The Cultural Heritage of Slovenes
  • Spoznavamo in predstavljamo Slovenijo / Getting to Know and Presenting Slovenia

  Predmeti na 2. stopnji / Courses (Second Cycle):

  • Izbrane teme iz družboslovja / Selected Themes from Social Studies
  • Družboslovje – zgodovina / Social Sciences - history

  Projekti / Projects:

   • Sodelujoča v projektu Zgodovina na dlani – učenje zgodovine ob uporabi sodobnih tehnologij (eden od PROJEKTOV RAZVOJA IN VZPOSTAVITVE E-STORITEV IN MOBILNIH APLIKACIJ NA PODROČJU NAPREDNE UPORABE IKT V IZOBRAŽEVANJU  2014-2015); * projekt je še v fazi potrditve (Ministrstvo za znanost, izobraževanje in šport).