asist. Tatjana Pleško Zalar

Tatjana Pleško Zalar
Asistentka za področje didaktike in metodike socialno-pedagoškega dela / Teacher Assistant of  Didactics and Methodology of Social Pedagogical Work
Oddelek za socialno pedagogiko / Department of Social Pedagogy

Kabinet / Room: 108
Telefon / Telephone: 01 5892 291
E-naslov / e-mail: Tatjana.Zalar (at) pef.uni-lj.si

 

 Osebna bibliografija

 

 

Raziskovalna področja / Research areas:

 • didaktika in metodika socialno-pedagoškega dela / didactics and methodology of social pedagogical work
 • socialno-pedagoški pristopi v vzgoji in izobraževanju / social pedagogical approaches in education
 • socialno-pedagoška področja dela z otroki/mladostniki otroci/mladostniki s posebnimi potrebami / social pedagogical areas of work with students with special needs
 • izven družinska vzgoja otrok/mladostnikov s čustveno vedenjskimi težavami/motnjami, institucionalna vzgoja / extra-familial care of children/youth with emotional and behavioural difficulties/disturbances, institutional care
 • socialno-pedagoških prakse / social pedagogical practices
 • praktično pedagoško usposabljanje / practical pedagogical training
 • socialno-pedagoška kineziologija / social pedagogical kinesiology

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle):

  • Didaktika socialno-pedagoškega dela I / Didactics of Social Pedagogical Work I
  • Didaktika socialno-pedagoškega dela II / Didactics of Social Pedagogical Work II
  • Metodika socialno-pedagoškega dela I / Methodology of Social Pedagogical Work I
  • Metodika socialno-pedagoškega dela II / Methodology of Social Pedagogical Work II
  • Specialne metodike socialno-pedagoškega dela / Special Methodologies of Social Pedagogical Work
  • Strnjena praksa I / Consolidated Practice I
  • Strnjena praksa II / Consolidated Practice II
  • Strnjena praksa III / Consolidated Practice III