asist. dr. Jerneja Novšak Brce

dr. Jerneja Novšak Brce
Asistentka za področje specialne in rehabilitacijske pedagogike/ Assistant of Special and Rehabilitation Pedagogy
Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko / Department of Special and Rehabilitation Pedagogy
Katedra za logopedijo in surdopedagogiko / ’Department’ for Speech and Language Therapy and Pedagogy for Deaf and Hard of hearing

Kabinet / Room: 013
Telefon / Telephone: 01 5892 245
E-naslov / e-mail: Jerneja.Novsak (at) pef.uni-lj.si

 

 Osebna bibliografija

 

 

Raziskovalna področja / Research areas:

 • Razvoj govora, jezika in komunikacije / Speech, Language and Communication development
 • Govorne, jezikovne in komunikacijske motnje / Speech, Language and Communication disorders
 • Gluhi in naglušni / Deaf and Hard of hearing

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle):

  • Razvoj komunikacije, govora in  jezika / Communication, Speech and Language Development
  • Fonetika in fonologija / Phonetics and Phonology
  • Logopedska diagnostika / Diagnostics in Speech and Language Therapy
  • Motnje fluentnosti / Fluency Disorders
  • Kraniofacialne motnje in motnje primarnih oralnih funkcij / Craniofacial Speech Disorders and Primary Oral Function Disorders
  • Razvojne govorno-jezikovne motnje / Speech and Language Developmental Disorders
  • Govor in jezik oseb z motnjami v duševnem razvoju in pri motnjah avtističnega spektra / Speech and Language in Intellectual disability and Autism Spectrum Disorders
  • Metode rehabilitacije nevrološko pogojenih komunikacijskih motenj v razvojni dobi / Rehabilitation of Developmental Neurologically Based Communication Disorders
  • Metode dela z gluhimi in naglušnimi v zgodnjem otroštvu / Working with the Deaf and Hard of Hearing in Pre-school
  • Komunikacijski razvoj gluhih in naglušnih / Communication Development of the Deaf and Hard of Hearing
  • Metode dela z gluhimi in naglušnimi v šolskem in odraslem obdobju / Working with the Deaf and Hard of Hearing in School and Adult age

  Projekti / Projects:

   • ISCH COST Action IS1406 - Enhancing children's oral language skills across Europe and beyond - a collaboration focusing on interventions for children with difficulties learning their first language.
   • Projekt "Internacionalizacija Univerze v Ljubljani" ("Internationalization of University of Ljubljana").
   • Netques project. Network for Tuning Standards and Quality of Education programmes in Speech and Language Therapy across Europe.
   • Cross-linguistic study of protracted phonological (speech) development in children: Slovenian. Project co-operation between the Faculty of Education, University of Ljubljana and the University of British Columbia.