doc. dr. Damjana Kogovšek

doc. dr. Damjana Kogovšek
Docentka za področje specialne in rehabilitacijske pedagogike / Assistant of Special and Rehabilitation Pedagogy
Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko / Department of Special and Rehabilitation Pedagogy
Katedra za logopedijo in surdopedagogiko / ’Department’ for Speech and Language Therapy and Pedagogy for Deaf and Hard of hearing

Kabinet / Room: 013
Telefon / Telephone: 01 5892 245
E-naslov / e-mail: Damjana.Kogovsek (at) pef.uni-lj.si

 

 Osebna bibliografija

 

 

Raziskovalna področja / Research areas:

 • Gluhi in naglušni / Deaf and Hard of hearing
 • Razvoj govora, jezika in komunikacije  / Speech, Language and Communication development
 • Govorne, jezikovne in komunikacijske motnje / Speech, Language and Communication disorders
 • Inkluzija oseb s posebnimi potrebami / Inclusion of people with special needs

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle):

  • Inkluzivna vzgoja in izobraževanje / Inclusive Education
  • Osnovne strategije dela z osebami z govorno jezikovnimi motnjami ter gluhimi in naglušnimi / Fundamental Strategies for Working with People with Speech-Language Disorders and with the Deaf and Hard of Hearing
  • Teorije rehabilitacije v logopediji in surdopedagogiki / Theory of Rehabilitation in Speech and Language Therapy and Ethics
  • Metode rehabilitacije poslušanja, jezika in govora / Listening, Language and Speech Rehabilitation
  • Razvoj komunikacije, govora in jezika / Communication, Speech and Language Development
  • Nadomestna in dopolnilna komunikacija / Alternative and Augmentative Communication
  • Zaznava govora / Perception of Speech
  • Metode dela z gluhimi in naglušnimi v zgodnjem otroštvu / Working with the Deaf and Hard of Hearing in Pre- school
  • Komunikacijski razvoj gluhih in naglušnih / Communication Development of the Deaf and Hard of Hearing
  • Metode dela z gluhimi in naglušnimi v šolskem in odraslem obdobju / Working with the Deaf and Hard of Hearing in School and Adult age

  Predmeti na 2. stopnji / Courses (Second Cycle):

  • Management v logopediji in surdopedagogiki / Management in SLT
  • Inkluzija gluhih in naglušnih / Inclusion of the Deaf and Hard of Hearing
  • Kultura gluhih in mentalno zdravje gluhih / The Culture and Mental Health of the Deaf

  Projekti / Projects:

   • ISCH COST Action IS1406 - Enhancing children's oral language skills across Europe and beyond - a collaboration focusing on interventions for children with difficulties learning their first language.
   • Projekt ''Internacionalizacija Univerze v Ljubljani'' (''Internationalization of University of Ljubljana'').
   • Projekt ‘Transitions of students with developmental disabilities: Fostering School-Home Partnerships’.
   • NetQues project. Network for Tuning Standards and Quality of Education programmes in Speech and Language Therapy across Europe.
   • Cross-linguistic study of protracted phonological (speech) development in children: Slovenian. Project co-operation between the Faculty of Education, University of Ljubljana and the University of British Columbia.
   • TE4I project. Teacher Education for Inclusion across Europe. Challenges and Opportunities.
   • WB 04/06 project: Development towards the inclusive school: Practices – research – capacity building, Univerza Beograd, Skopje, Zagreb, Tuzla, Sarajevo, Ljubljana, Oslo. Nosilec: dr. Berit Johnsen.

    

    

   www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri