prof. dr. Irena Lesar

dr. Irena Lesar
Redna profesorica za področje obča pedagogika in teorija vzgoje / Full Professor of General Pedagogy and Theory of Education
Oddelek za temeljni pedagoški študij / Department of Education Studies

Kabinet / Room: 066
Telefon / Telephone: 01 5892 206
E-naslov / e-mail: Irena.Lesar (at) pef.uni-lj.si

 

 Osebna bibliografija

 

 

Raziskovalna področja / Research areas:

 • teorija vzgoje / theory of education
 • inkluzivna pedagogika / inclusive education
 • pravičnost v izobraževanju / justice in education
 • umetnost (glasba) v vzgoji / art (music) in education
 • vzgoja za zdravje / education for health

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle):

  • Teorija vzgoje / Theory of Education
  • Načini vzpostavljanja discipline (izbirni predmet) / Ways of Setting
  • Discipline (elective course)
  • Pedagogika in andragogika I (Akademija za glasbo)
  • Pedagogika in andragogika II (Akademija za glasbo)
  • Pedagogika in andragogika za instrumetaliste (Akademija za glasbo)

  Predmeti na 2. stopnji / Courses (Second Cycle):

  • Odzivi na drugačnost in oblikovanje identitet / Responses to Difference and the Formation of Identity
  • Pedagoški vidiki vključevanja marginaliziranih (izbirni predmet) / Pedagogical Aspects of the Inclusion of Marginalised Groups (elective course)
  • Reševanje vzgojnih problemov (izbirni predmet) / Solving Educational Problems (elective course)
  • Institucionalni vidiki drugačnosti (izbirni predmet) / Institutional Aspect of Difference (elective course)
  • Pedagogika in andragogika (Akademija za glasbo)
  • Teorija vzgoje za zdravje (izbirni predmet) / Theory of Education for Health (elective course)

  Predmeti na 3. stopnji / Courses (Third Cycle):

  • Perspektive na drugačnost učencev in kulture šole/vrtca (izbirni predmet) / Aspects of Otherness of Pupils/Students and of the School/Kindergarten Culture (elective course)

  Projekti / Projects:

   • Raising the Achievement of All Lerners in Inclusive Education (2014–2016) pod okriljem European Agency for Special Needs and Inclusive Education.
   • Koncept inkluzivnega izobraževanja, vodja Natalija Vovk-Ornik, Zavod RS za šolstvo, 2014–2015.
   • Governing educational trajectories in Europe: Access, coping and relevance of education for young people in European konowledge societies in comparative perspective (Seventh framework programme theme) – GOETE (Usmerjanje izobraževalnih prehodov v Evropi), koordinatorica za Slovenijo dr. Alenka Kobolt, 2010–2012.
   • Profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju v letih 2008–2011, vodja dr. Slavko Gaber, Pedagoška fakulteta.
   • Evalvacija vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, vodja dr. Janez Justin, Pedagoški inštitut, 2008.
   • Problemi inkluzivne obravnave vedenjsko izstopajočih, socialno in kulturno deprivilegiranih učencev in dijakov (Problems of inclusive treatment of behavioral outstanding, socially and culturally disadvantaged pupils), vodja dr. Alenka Kobolt, v obdobju 2006–2008.
   • Študija o pravičnosti v poklicnem šolstvu (Study on the equity in vocational education), vodja dr. Zdenko Medveš, Center RS za poklicno izobraževanje, 2006.
   • Pravičnost v izobraževalnih sistemih – primerjalni vidik (Justice in Educational Systems – A contrasting Approach), vodja dr. Mojca Peček Čuk. Temeljni raziskovalni projekt Ministrstva za šolstvo, znanost in šport v obdobju 2003 – 2005.

    

    

   www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri