asist. Špela Cerar

Špela Cerar
Asistentka za področje računalništva v izobraževanju / Teaching assistant of Computer Science in Education
Oddelek za matematiko in računalništvo / Department of Mathematics and Computer Science

Kabinet / Room: 067
Telefon / Telephone: 01 5892 342
E-naslov / e-mail: spela.cerar (at) pef.uni-lj.si

 

 Osebna bibliografija

 

 

Raziskovalna področja / Research areas:

 • didaktika računalništva / didactics of computer science
 • računalniško razmišljanje in pismenost / computational thinking
 • preverjanje znanja iz računalništva / assessment of knowledge in computer science

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle):

  • Uvod v računalništvo / An Introduction to Computing
  • Programiranje 1 / Programming 1
  • IKT v izobraževanju / ICT in Education
  • Didaktika z osnovami IKT / Didactics with the Fundamentals of ICT
  • Uporaba programske opreme s seminarjem / The Use of Software with Seminar
  • Didaktika računalništva s prakso / The Didactics of Computing with Practice
  • Sistemska programska oprema / Systems Software
  • Multimedijska didaktična sredstva / Multimedia Didactic Resources

  Predmeti na 2. stopnji / Courses (Second Cycle):

  • Izbrana poglavja računalništva z didaktiko / Selected Topics from Computer Science with Didactics
  • Didaktika računalništva s pedagoško prakso / The Didactics of Computer Science with Pedagogical Practice
  • Praktično pedagoško usposabljanje / Practical Pedagogical Training

  Projekti / Projects:

   • ALICT ‐ Active Learning with Information and Communication Technology
    Nosilec projekta: dr. Jože Rugelj
    Prijavitelj projekta: Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani
    Partnerji: South-¬West University "Neofit Rilski", BG,  University of Agder, NO
    Program: Norveški finančni mehanizem 2009-2014; Inter-institutional Cooperation Projects in Higher Education (Intensive Programmes IP)
    Obdobje projekta: 2014
    Šifra projekta: NFM-NFM-18/14
   • PREVERJANJE ZNANJA IZ RAČUNALNIŠTVA ZA OSNOVNOŠOLCE
    Koordinator projekta na PeF: dr. Irena Nančovska Šerbec
    Projektna skupina: Špela Cerar, dr. Janez Demšar, Andreja Filipič, dr. Zlatan Magajna, dr. Irena Nančovska Šerbec, dr. Jože Rugelj, Barbara Stopar, Manca Zaviršek
   • SEGAN – Serious Learning Games
    Nacionalni koordinator projekta: dr. Jože Rugelj, izr. prof.
    Projektna skupina na PeF: dr. Irena Nančovska Šerbec, doc., mag. Alenka Žerovnik, Špela Cerar, Matej Zapušek
    Koordinator projekta: Carlos Vaz de Carvalho, Instituto Superior de Engenharia do Porto
    Naročnik projekta: EU, Lifelong Learning Programe
    Trajanje projekta: 2 leti, 2011-2013
    Šifra projekta: 519332-LLP-1-2011-1-PT-KA3-KA3NW
   • PSST! - Personal & Shared Strategies for Teachers in Web 2.0
    Nacionani koordinator: dr. Jože Rugelj, izr. prof.
    Erasmus Intensive Programme
    Paedagogische Hochschule Ooe, Linz, Austria
    Obdobje projekta: 2013
    Šifra projekta: 2013-1-AT1-ERA10-09824
   • SELEAG – Serious Learning Games
    Nacionalni koordinator projekta: dr. Jože Rugelj, izr. prof.
    Projektna skupina na PeF: dr. Irena Nančovska Šerbec, mag. Alenka Žerovnik, Špela Cerar, Matej Zapušek
    Koordinator projekta: Carlos Vaz de Carvalho, Instituto Superior de Engenharia do Porto
    Naročnik projekta: EU, Comenius 3.1
    Trajanje projekta: 2 leti, 2009-2011
    Šifra projekta: 503900-LLP-1-2009-1-PT-COMENIUS-CMP
   • SAKE - Web Architecture as a Learning Technology for Constructivist e-Learning
    Naročnik projekta: ESS in MVZT, Structural Funds Project
    Trajanje projekta: 2 leti, 2009-2010
    Šifra projekta: 3211-09-000541
    Spletna stran projekta: sake.nil.si