asist. Matej Zapušek

Matej Zapušek, dipl. prof. matematike in računalništva
Asistent za področje didaktike v računalništvu / Teaching Assistant of Computer Science in Education
Oddelek za matematiko in računalništvo / Department of Mathematics and Computer Science

Kabinet / Room: 133A
Telefon / Telephone: 01 5892 282
E-naslov / e-mail: matej.zapusek (at) pef.uni-lj.si

 

 Osebna bibliografija

 

 

Raziskovalna področja / Research areas:

 • didaktika računalništva / didactics of computer science
 • računalništvo v izobraževanju / computer science in education
 • IKT v izobraževanju / ICT in education

 

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle):

  • Uvod v programiranje / An Introduction to Programming
  • Programiranje 1 / Programming 1
  • Z IKT podprta učna gradiva 1 / Information and Communication Technology Supported Teaching Material 1
  • Z IKT podprta učna gradiva 2 / Information and Communication Technology Supported Teaching Material 1
  • Arhitekture računalniških sistemov / The Architecture of Computer Systems
  • Uporaba umetne inteligence v izobraževanju / Applied Artificial Intelligence in Education
  • Diplomski project / Graduation Project

   

   

  Projekti / Projects:

   • CREATIVE CLASSROOM
    Koordinator projekta na PeF: dr. Jože Rugelj, izr. prof.
    Projektna skupina na PeF: dr. Jože Rugelj, izr. prof., dr.Irena Nančovska Šerbec, doc., mag. Alenka Žerovnik, asist., Špela Cerar, asist., Matej Zapušek, asist.
    EU, Earsmus+, 2014-2016
   • SEGAN – Serious Learning Games
    Koordinator projekta na PeF: dr. Jože Rugelj, izr. prof.
    Projektna skupina na PeF: izr. prof. dr. Jože Rugelj, izr. prof., dr.Irena Nančovska Šerbec, doc., mag. Alenka Žerovnik, Špela Cerar, Matej Zapušek
    Koordinator projekta: Carlos Vaz de Carvalho, Instituto Superior de Engenharia do Porto
    Naročnik projekta: EU, Lifelong Learning Programe
    Trajanje projekta: 2 leti, 2011-2013
    Šifra projekta: 519332-LLP-1-2011-1-PT-KA3-KA3NW
   • SELEAG – Serious Learning Games
    Koordinator projekta na PeF: dr. Jože Rugelj, izr. prof.
    Projektna skupina na PeF: dr. Jože Rugelj, izr. prof., dr.Irena Nančovska Šerbec, mag. Alenka Žerovnik, Špela Cerar, Matej Zapušek
    Koordinator projekta: Carlos Vaz de Carvalho, Instituto Superior de Engenharia do Porto
    Naročnik projekta: EU, Comenius 3.1
    Trajanje projekta: 2 leti, 2009-2011
    Šifra projekta: 503900-LLP-1-2009-1-PT-COMENIUS-CMP
   • European Study Programme for Advanced Networking Technologies (ESPANT)
    Koordinator projekta na PeF: izr.prof. dr. Jože Rugelj
    Projektna skupina: dr. Irena Nančovska Šerbec, Mateja Strnad, Matej Zapušek, Alenka Žerovnik in dr. Jože Rugelj
    Naročnik projekta: Erasmus
    Prijavitelj: Katholieke Hogeschool Sint-Lieven, Belgija
    Šifra projekta: 142015-LLP-1-2008-1-BE-ERASMUS-ECDEM
    Trajanje projekta: 2008-2010