doc. dr. Ingrid Žolgar Jerković

doc. dr. Ingrid Žolgar Jerković
Docentka za področje pedagoške metodologije in statistike / Assistant Professor of Methodology and Statistics in Education
Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko / Department of Special and Rehabilitation Pedagogy

Kabinet / Room: 137
Telefon / Telephone: 01 5892 260
E-naslov / e-mail: ingrid.zolgar (at) pef.uni-lj.si

 

 Osebna bibliografija

 

 

Raziskovalna področja / Research areas:

 • Edukacijski in rehabilitacijski programi za osebe s slepoto in slabovidnostjo / Educational and rehabilitation programs for people with visual impairments
 • Inkluzija oseb s posebnimi potrebami / Inclusion of people with special needs
 • Raziskovalne in statistične metode na področju specialne in rehabilitacijske pedagogike / Research and statistical methods in special education and rehabilitation

 

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle):

  • Metode raziskovanja na področju specialne in rehabilitacijske pedagogike / Research Methods in the Field of Special Education and Rehabilitation
  • Projektno delo / Project Work
  • Statistična analiza podatkov z računalnikom / Computer Assisted Statistical Analysis of Data
  • Diplomski projekt / Research Project
  • Osnovne strategije dela s slepimi in slabovidnimi / Fundamental Strategies for Working with the Blind and Visually Impaired
  • Gluhoslepi / Deafblindness

   

  Predmeti na 2. stopnji / Courses (Second Cycle):

  • Metodologija znanstvenega raziskovanja / Methodology of Scientific Research
   Statistična multivariatna analiza podatkov z računalnikom / Computer Assisted
  • Statistical Multivariate Analysis of Data
  • Poglobljena diagnostična ocena in obravnava slepih in slabovidnih oseb I / An in-depth diagnostic assessment and a treatment of the blind and visually impaired I
  • Poglobljena diagnostična ocena in obravnava slepih in slabovidnih oseb II An in-depth diagnostic assessment and a treatment of the blind and visually impaired II

   

  Projekti / Projects:

   • Terminološkega slovarja s področja slepote in slabovidnosti
   • Transitions of students with developmental disabilities: Fostering School-Home Partnerships
   • Analiza in predlog nadgradnje socialnega vključevanja slepih in slabovidnih oseb v sistem vzgoje in izobraževanja
   • Center za pomoč slepim in slabovidnim
   • Celovita rehabilitacija slepih in slabovidnih