doc. dr. Olga Poljšak Škraban

dr. Olga Poljšak Škraban
Docentka za Razvojne psihologije / Assistant Professor od Developmental Psychology
Oddelek za temeljni pedagoski studij / Department of Education Studies
Oddelek za socialno pedagogiko / Department of Social Pedagogy

Kabinet / Room: 131
Telefon / Telephone: 01 5892 279
E-naslov / e-mail: Olga.Poljsak-Skraban (at) pef.uni-lj.si

 

 Osebna bibliografija

 

 

Raziskovalna področja / Research areas:

 • raziskovanje družine, ranljive družine, dejavniki v družini in vloge družine v razvoju družinskih članov / family research, vulnerable families, factors in the family and the role of the family in the development of family members
 • različna področja razvoja v otroštvu, adolescenci in odraslosti / different areas of development in childhood, adolescence and adulthood
 • nevroedukacija / neuroeducation

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle):

  • Razvojna psihologija I / Developmental Psychology I
  • Razvojna psihologija II / Developmental Psychology II
  • Psihologija za učitelje / Psychology for Teachers
  • Psihologija družine in sodelovanje s starši / The Psychology of the Family and Cooperation with Parents

  Predmeti na 2. stopnji / Courses (Second Cycle):

  • Delo z družino / Work with the Family
  • Družina, ženske študije in študije spola / Family, Women's Studies and Gender Studies

  Projekti / Projects:

   • Izkušnje otrok in mladostnikov iz ranljivih družin o virih (po)moči (nosilka dr. Jana Rapuš Pavel, interni projekt Pef, 2016)
   • Študije usklajenosti vpletenih v podporo ranljivim družinam ter akcijski razvoj prožnih oblik podpore (nosilka dr. Špela Razpotnik, interni projekt Pef, 2015)
   • Analiza stanja in ocena potreb med ranljivimi družinami (nosilka dr. Špela Razpotnik, interni projekt Pef, 2014)
   • Razvoj podpornih sistemov otrokom in mladostnikom s težavami v socialni integraciji (nosilka dr. Alenka Kobolt) (Interni projekt Pef, 2011-2014)
   • Psihosocialni razvoj v zgodnji odraslosti (Interni projekt Pef, 2009-2010)
   • Koncepti in strategije socialno pedagoških intervencij na področju socialne izključenosti mladih (nosilec dr. Bojan Dekleva, Oddelek za socialno pedagogiko, Pedagoška fakulteta v Ljubljani) (2004-2007)
   • Samo-evalvacija in samo-regulacija v razvoju osebnosti (nosilka dr. Katica Lacković Grgin, Sveučilište u Zadru, Hrvaška) (2004-2006)
   • Problematika obravnavanja otrok migrantov v institucionalni vzgoji (nosilka dr. Alenka Kobolt, Oddelek za socialno pedagogiko, Pedagoška fakulteta v Ljubljani) (1999-2001)

    

    

   www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri