doc. dr. Tomaž Vec

dr. Tomaž Vec, spec. psih. svet.
Docent na področju socialne pedagogike in specialist psihološkega svetovanja / Assistant professor of social pedagogy and specialist of psychological counseling
Oddelek za socialno pedagogiko / Department of Social Pedagogy

Kabinet / Room: 136
Telefon / Telephone: 01 5892 318
E-naslov / e-mail: tomaz.vec (at) pef.uni-lj.si 

 

 Osebna bibliografija

 

 

Raziskovalna področja / Research areas:

 • socialna psihologija / Social Psychology
 • skupine in skupinska dinamika / Groups and Group Dynamics
 • medosebna komunikacija / Interpersonal Communication
 • čustvene, vedenjske in socialne težave in motnje / Emotional, Behavioral and Social Problems and Disorders
 • supervizija / Supervision

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle):

  • Socialna interakcija / Social Interaction
  • Osnove skupinskega dela / Basics of Group Work
  • Psihodinamske osnove interveniranja / Basics of Psychodynamic Interventions
  • Socialna pedagogika / Social Pedagogy
  • Medosebna komunikacija / Interpersonal Communication
  • Socialno komunikacijske spretnosti in težavno vedenje / Social Communication Skills and Difficult Behavior

  Predmeti na 2. stopnji / Courses (Second Cycle):

  • Timsko delo in supervizija / teamwork and supervision
  • Interakcija in komunikacija / interaction and communication
  • Teoretske in izkustvene osnove supervizije / theoretical and empirical basics of supervision
  • Modeli in oblike supervizije/koučinga 1 / models and forms of supervision / coaching 1
  • Proces skupinske supervizije z metasupervizijo / the process of group supervision with metasupervision
  • Vodenje skupin in skupinska dinamika / group leadership and group dynamics

   

   

   

  www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri