as. dr. Mojca Vrhovski Mohorič

dr. Mojca Vrhovski Mohorič
Asistentka za področje specialne in rehabilitacijske pedagogike / Assistant of special and rehabilitation pedagogy
Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko / Department of Special and Rehabilitation Pedagogy

Kabinet / Room: 137
Telefon / Telephone: 01 5892 260
E-naslov / e-mail: mojca.vrhovski-mohoric (at) pef.uni-lj.si

 

 Osebna bibliografija

 

 

Raziskovalna področja / Research areas:

 • Konceptualizacija specialne in inkluzivne pedagogike in posebnih potreb / Conceptualisation of special and inclusive education and special needs
 • Razumevanje, načrtovanje, implementacija in evalvacija sistemskega pristopa v praksi / Understanding, planning, implementation and evaluation of the systemic accession in practise
 • Načrtovanje in organizacija vzgojno-izobraževalnega procesa za osebe s posebnimi potrebami/ Planning and organisation of the educational process for persons with special needs
 • Strategije za učenje in poučevalni pristopi za osebe s posebnimi potrebami / Teaching and learning strategies for people with special needs
 • Razumevanje povezanosti učenja, poučevanja OPP z drugimi (psih-socio-kulturnimi) dimenzijami Understanding of the connection between teaching and instructing of persons with special needs with other (psycho-socio-cultural) dimensions

 

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle):

  • Učenje in poučevanje oseb s PP / Teaching and Instructing Persons with Special Needs
  • Učenje in poučevanje otrok s PP: družboslovje / Teaching and Instructing Children with Special Needs: Social Studies
  • Učenje in poučevanje otrok s PP: naravoslovje / Teaching and Instructing Children with Special Needs: Natural Sciences
  • Strategije vključevanja in psihosocialnega prilagajanja / Strategies of Inclusion and Psychosocial Adaption

   

  Predmeti na 2. stopnji / Courses (Second Cycle):

  • Konceptualizacija vključevanja oseb s posebnimi potrebami / The Conceptualisation of the Inclusion of People with Special Needs

   

  Projekti / Projects:

   • Problemsko osnovano načrtovanje, projektno učno delo in IKT – na fakulteti in v šoli. Projekt je financiran iz internega projekta Pedagoške fakulteta Univerze v Ljubljani za obdobje od (1.2.2015 – 31.12.2015).
   • Preliminarna faza projekta Progetto »Synapsis« - vključevanje študentov s posebnimi potrebami (Alma Mater Studiorum, Universita’ di Bologna, Servizio per gli studenti disabili, prof. Andrea Francesco Canevaro, 2006/07).
   • Inkluzivni timi v vzgoji in izobraževanju otrok s posebnimi potrebami (MŠŠ 2005-2007, dr. Marija Kavkler, 2005/2006).
   • Posodobitev študijskih programov na Pedagoški fakulteti UL – razvojno delo pri oblikovanju dvopredmetnih študijskih programov 1., 2. in 3. stopnje Pomoč za učence z učnimi težavami (ESS_VS-05-23, dr. Jože Rugelj).
   • Izobraževanje učiteljev v sodobnem evropskem kontekstu (V5 0949, dr. Pavel Zgaga, 01.09.2004-10.12.2006).
   • Uresničevanje sistemskega pristopa inkluzivne šole v praksi (V5 0637, dr. Marija Kavkler, 01.10.2002-31.03.2005).
   • Edukacijske politike v sodobnem evropskem kontekstu (V5 0563, dr. Pavel Zgaga, 01.11.2001-31.10.2004).
   • Uvajanje pogojev za inkluzivno šolanje otrok s posebnimi vzgojno izobraževalnimi potrebami – analiza stanja in predlogi (V5 0562, dr. Egidija Novljan, 01.11.2001-31.12.2004),
   • Obravnavanje otrok s posebnimi potrebami in sicer pri testiranju zgodnjih matematičnih sposobnosti v VVZ (1999).

    

    

   www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri