viš. pred. dr. Helena Korošec

dr. Helena Korošec
Višja predavateljica za področje lutkovnega, gledališkega in filmskega izražanja / Senior Lecturer of Puppetry, Drama and Film
Oddelek za predšolsko vzgojo / Department of Preeschool Education

Kabinet / Room: 020
Telefon / Telephone: 01 5892 246
E-naslov / e-mail: Helena.Korosec (at) pef.uni-lj.si  

 

 Osebna bibliografija

 

 

Raziskovalna področja / Research areas:

 • Didaktika gledališča v izobraževanju / didactics of Drama in Education
 • Vloga lutke v vzgoji in izobraževanju / the role of puppets in education
 • Vloga lutke in gledališča v otrokovem razvoju / the role of puppets and drama in child’s development
 • Priprava in izvedba lutkovne predstave / Development and presenting puppet show

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle):

  • Lutke, drama, mediji / Puppets, drama and medias
  • Ustvarjalni gib in lutka pri pouku / Creative movement and puppets in the class
  • Učenje in poučevanje oseb z zmernimi in težjimi motnjami v razvoju / Teaching and Instructing People with Severe Mental Development Disturbances II
  • Lutkarstvo / Puppetry
  • Ustvarjanje z lutkami / Creating with puppets
  • Oder Pedagoške fakultete / Stage of Faculty of Education
  • Na šolskem odru / On the school stage
  • Medpredmetne povezave - projekti / Intersubject Connections – Projects

  Predmeti na 2. stopnji / Courses (Second Cycle):

  • Vzgoja skozi umetnost / Education through Art
  • Umetnost v kurikulu za vrtce / Art in Kindergarten Curriculum
  • Medpredmetne povezave / Intersubject Connections

  Projekti / Projects:

   • Medpredmetno povezovanje – naravoslovje, družboslovje in umetnost, (lutke in ustvarjalni gib); interni projekt Pef. Marec 2016 – marec 2017. Intersubject Connections – science, social studies and art(puppets and creative movement); March 2016 – March 2017.

    

    

   www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri